inhibitory enzymów

of 27 /27
Inhibitory enzymów Enzymologia- 11

Upload: wilhelmina-carter

Post on 30-Dec-2015

66 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Enzymologia-11. Inhibitory enzymów. Klasyfikacja inhibitorów enzymatycznych. S – substrat R – cząsteczka o powinowactwie do miejsca innego niż centrum katalityczne I sp – analog stanu przejściowego. Klasyfikacja inhibitorów enzymatycznych. E + S’ [ES’]. [EI r ]  E-I r. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Inhibitory enzymów

Inhibitory enzymów

Enzymologia-11

Page 2: Inhibitory enzymów

Typ

Determinuje wiązanie

Grupa reaktywna chemicznie

Mechanizm

Zasada

Analog substratu S brak E + S’ ES’] Podobieństwo strukturalne

Grupa I – inhibitory silnie wiążące się Analog stanu przejściowego Analog multisubstratowy Analog stanu podstawowego

Stan przejściowy S1 + S2 S + R

brak brak brak

E + Isp [EIsp] E + S1-S2 [ES1-S2] E + S’-R [ES’-R]

Silne wiązanie w stanie przejściowym Kilka miejsc wiązania

S – substratR – cząsteczka o powinowactwie do miejsca innego niż centrum katalityczneIsp – analog stanu przejściowego

Klasyfikacja inhibitorów enzymatycznych

Page 3: Inhibitory enzymów

Typ

Determinuje wiązanie

Grupa reaktywna chemicznie

Mechanizm

Zasada

Grupa II – inhibitory wykorzystujące mechanizm działania enzymu Inhibitory „samobójcze” Inhibitory „dead-end”

S S

latentna brak

Enzym „tworzy” grupę reaktywną S’ nie posiada elementu strukturalnego niezbędnego dla przekształcenia w produkt

Grupa III – znaczniki powinowactwa Klasyczne z.p. „Wyciszone” z.p.

S S

jest brak

E + Srx [ESrx] E-S’ + x

Grupa reaktywna tworzy wiązanie kowalencyjne Grupa jest reaktywna tylko wobec niektórych enzymów

E + S’ [ES’]

[EIr] E-Ir

E + S’ [ES’] E-S’

E + Sx [ESx]

E-S’ + x

Klasyfikacja inhibitorów enzymatycznych

S – substrat Isp – analog stanu przejściowego

Ir – reaktywny intermediat S’ – pseudosubstrat

Srx – reaktywny znacznik powinowactwa Sx – wyciszony znacznik

powinowactwa

Page 4: Inhibitory enzymów

Analogi substratów

Najbardziej efektywne – analogi izosteryczne i izoelektronowe

NH H

-O O

N

S

H H

O O

H2N

N

S

H H

O O

HN

N S

Kwas p-aminobenzoesowy(PABA)

Sulfanilamid Sulfametoksazol

Afera z Sulfanilamidem w 1937 r. w USA: rewolucja w walce z chorobami zakaźnymi jeszcze

przed erą antybiotyków; w Polsce lek ten w początkach swego istnienia był

znany jako Prontosil album firmy Bayer; firma farmaceutyczna S.E. Massengil and Co. wpadła

na pomysł podania leku nie tylko w formie tabletek, jak

to robiono w Europie, ale także w postaci eliksiru;

MALINOWY SYROP DLA DZIECI Z

GLIKOLEM ETYLENOWYM!!

Page 5: Inhibitory enzymów

N

N N

NN

H

NH

O

O-

OO O-

OH

H2N

Kwas foliowy - koenzym i substrat enzymatyczny

N

N N

NN

CH3

NH

O

O-

OO O-

NH2

H2N

Metotreksat - inhibitor reduktazy folianowej lek przeciwnowotworowy

Analogi substratów

Page 6: Inhibitory enzymów

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)

ACE – peptydaza zawierająca jon Zn(II) w centrum aktywnymZałożenie:Inhibitor powinien być peptydem posiadającym w swojej strukturze C-końcową prolinę lub jej analog, związany peptydowo z analogiem alaniny zawierającym fragment struktury zdolny do kompleksowaniajonu Zn(II).

O O

N

O

N O-

OH

Zn(II)Zn(II)

H

N O-

O

PN

O

HO O

N O-

O

Zn(II)

HS

O

Zn(II)

N O-

O

N

O

OSH

H

Captopril, IC = 20 nM50 50IC = 3,0 nM

50Enalapril, IC = 1,2 nMIC = 6,0 nM50

Page 7: Inhibitory enzymów

HO OH

O

NH2

O

HOP

OH

O

NH2

O

OH

Kwas glutaminowy -fosfonowy analog kwasu glutaminowego

Związek jest inhibitorem syntetazy glutaminy, ale nie hamuje aktywnościdehydrogenazy kwasu glutaminowego

OH

NH2

O

O OH

NH2

O

Izoleucyna Furanomycyna

Związek jest inhibitoremsyntetazy t-RNA-Ile

Analogi substratów

Page 8: Inhibitory enzymów

Analogi stanu przejściowego reakcji hydrolizy wiązania peptydowego

Page 9: Inhibitory enzymów

His

His

__

H+

O

HOHO

HO

HR

HOH

OP PO

HOHO

O

H

HOH

OH

SS

R

RHOHO

O

H

HOH

OH

OP

S

OO-

Glu

GluO

PO

HOHO

OH

-OO

H

H

HO

HOHO

OH

HOO

HH

OP

OPO3

HOHO

OH

HOOH

OPO3

HOHO

OH

O

-O

Stan przejściowy

Mechanizm reakcji katalizowanej przez izomerazę fosfoglukozową

Inhibitory izomerazy fosfoglukozowej Analogi stanu przejściowego

Analogi stanu przejściowego

Page 10: Inhibitory enzymów

Analogi multisubstratowe

N-fosfonoacetylo-L-asparaginian jako analog multisubstratowy w reakcjikatalizowanej przez karbamoilotransferazę asparaginianową

Page 11: Inhibitory enzymów

OH

NH2

OH

+

E

2_

O

+O

B

H

OH

N

OH

N

OH

CH3

OPOH +

NuNu

BH

O

OH

HN

O

N

OH

CH3

OPOH +

2_

-O

+O

OH

HN

O

OOH

CH3N

POH

2_

BH

Nu

+O

BH

OH

N

O

Nu

H

OOH

CH3N

2_

POO+

Mechanizm inaktywacji aminotransferazy kwasu -aminomasłowego przez -acetyleno GABA

Inhibitory samobójcze

Page 12: Inhibitory enzymów

O-

O

N

H3N

2_

ON

OH

CH3

OPOH +

H +O

CO2

N

H3N

2_

N

OH

CH3

OPOH

H +O

H2O

O-

O

NH3+

H3N

2_

ON

OH

CH3

OPOH +

O H

H2O

H3NNH3

+

+

+ +

+

Mechanizm działania dekarboksylazy ornitynowej

Inhibitory samobójcze

Page 13: Inhibitory enzymów

CO2

O-

O

NH3+

H3N

2_

ON

OH

CH3

OPOH +

O H

H2O

+

+ +O

-

O

N

H3N

H

2_

OH +

F-

B

O+

O+

B

+F

-

F2HC

+O

N

OH

CH3

OPO

HCF F

N

H3N

2_

N

OH

CH3

OPOH

H +O

F

H

N

H3N

2_

N

OH

CH3

OPOH

H +OH

Mechanizm inaktywacji dekarboksylazy ornitynowej przez DFMO

Inhibitory samobójcze

Page 14: Inhibitory enzymów

NH3+

O

O-FF

F

N

O

O-FF

F

N

OHO3PO

H

2-

H +

HF

+H

2-

N

O

O-

N

OHO3PO

F

F

E-PLP B

H+

H+

H

B

N

O

O-

N

OHO3PO

F

F

2-

H +

H2OF-

+H

2-

N

O

O-

N

OHO3PO

F

B

H

H2OHF, H+

B

N

O

O-

N

OHO3PO

O

H +

H +

2-

Trifluoroalanina jako inhibitor samobójczy cystationazy

Inhibitory samobójcze

Page 15: Inhibitory enzymów

NN

R

OH

H

+ HXH

HN

N

R

HO X

NH

R

HO XHHX+

HN

H

R

O

N BOH

R

OHH

+ HOHN B

OH

R

HO O

H+

Inhibitory samobójcze

Zasada działania inhibitorów samobójczych enzymów proteolitycznych

Page 16: Inhibitory enzymów

-O

O

NH3+

NH2

O HB

-O

O

NH3+

NH3+

O

S H

-O

O

NH3+

O

HS

H2O

-O

O

NH3+

O-

ONH4

+

-O

O

NH3+

CH

O

N N+

_

HB

-O

O

NH3+

C

O

N NH2

HS

S

H2

-O

O

NH3+

C

ON2

Mechanizm reakcji katalizowanej przez glutaminazę

Mechanizm inaktywacji glutaminazy przez 6-diazo-5-okso-L-norleucynę

Inhibitory samobójcze

Page 17: Inhibitory enzymów

-O

O

NH3+

O-

O ATP ADP

-O

O

NH3+

O

O

PO32-

-O

O

NH3+

OPO3

-O NH2

NH3

2-

2-

-O

O

NH3+

NH2

O HOPO3

-OS

O

NH3+

NH

O CH3 ADPATP-O

S

O

NH3+

N

O CH3

PO3

2-

Mechanizm reakcji katalizowanej przez syntetazę glutaminy

Sulfoksimina metioniny jako samobójczy inhibitor syntetazy glutaminy

Inhibitory samobójcze

Page 18: Inhibitory enzymów

Mechanizm działania samobójczego inhibitora oksydazy aminowej

Inhibitory samobójcze

Page 19: Inhibitory enzymów

-O N OH

O

NH3+

O

H

H2O

H2N OH

-O O-

O

NH3+

O

glutaminaza

H2O NH3

O

dehydrogenazaaldehydowa

SH

S OH

kopryna

Inhibitory samobójcze

Page 20: Inhibitory enzymów

O

OH

N

N

O

O

H-S

S

H

O

OH

N

N

O

O

HO

CH2 THF

CH2 THF

O

OH

N

N

O

O

HH

S

BHB

S

H

O

OH

N

N

O

O

CH2

O

OH

N

N

O

O

CH3H

S

HB

Inhibitory typu „dead-end”

Mechanizm reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową

Page 21: Inhibitory enzymów

O

OH

N

N

O

O

FH

-S

S

H

O

OH

N

N

O

O

FO

CH2 THF

CH2 THF

O

OH

N

N

O

O

FH

S

B

Hamowanie syntazy tymidylanowejprzez 5-fluorourydynę

Inhibitory typu „dead-end”

Page 22: Inhibitory enzymów

Znaczniki powinowactwa

Page 23: Inhibitory enzymów

-O

O

NH3+

NH2

O

-O N

O

NH3+

CH2Br

O

H H-O N

O

NH3+

C

O

O

OCH3

H

HH

O

NH2

O

NH3+

O

N-OO

Znaczniki powinowactwa – analogi glutaminy

O

O

Phe ProN P

O

OO

HH

O

O

Ala Ala Pro

O

N P

O

OO

HN

R1

P

O

OR2

FZnaczniki powinowactwa – inhibitory proteaz serynowych

Inhibitor chymotrypsyny

Inhibitor elastazy

Znaczniki powinowactwa

Page 24: Inhibitory enzymów

O

OH

HOHO

NH

O

O O

O

OH

HONH

O

OO

O

OH

HONH

O

Inhibitor lizozymu – znacznik powinowactwa

Znaczniki powinowactwa

Page 25: Inhibitory enzymów

H

HH

H H

HN

N N

O

O NH

NH2

OH

HO

O

S

SH

NN N

O

O NH

NH2HO

O

O

E-64 – wyciszony znacznik powinowactwa – inhibitor proteaz cysteinylowych

Znaczniki powinowactwa

Page 26: Inhibitory enzymów

Reakcja katalizowana przez transpeptydazę bakteryjną

Penicylina G jest inhibitorem enzymatycznym

Page 27: Inhibitory enzymów

Penicylina G jest silnym inhibitorem transpeptydazy. Związek ten wykazujepodobieństwo strukturalne zarówno do substratu, jak i stanu przejściowegoreakcji, a ponadto zawiera reaktywne ugrupowanie.