İdaş bahar kampanyası

40
Bahar Kampanyas› Bahar Kampanyas› worldcard.com.tr Türkiye’nin en bonkör kartı www.idas.com.tr

Upload: statu-business-systems

Post on 11-Mar-2016

254 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

İdaş Bahar Kampanyası

TRANSCRIPT

Page 1: İdaş Bahar Kampanyası

Bahar Kampanyas›Bahar Kampanyas›

worldcard.com.tr

Türkiye’nin en bonkör kartı

www.idas.com.tr

Page 2: İdaş Bahar Kampanyası

Bir yatakta olmas›n› istedi¤iniz ve olmas› gereken herfley, idafl yataklar›nda zaten kullan›lmaktad›r.

2

Tüm TüketicilereTavsiye Ödülü

2010

Alt›n MarkaTüketici Ödülü

2011

pamuklu yünlüözel idaflsüngeri

latex visco çemberli meshbonnell yaykonstrüksiyon

mira-coil yaykonstrüksiyon

pocket yaykonstrüksiyon

cosiflex yaykonstrüksiyon

doublebonnell yaykonstrüksiyon

mini pocket deve yünü ipek kaflmir coco horsehair

Page 3: İdaş Bahar Kampanyası

3

güveninizden dolay› teflekkür ederiz.

fiimdi yapman›z gereken tek fley, idafl yataklar›ndan sizin için do¤ru olan› seçmek...

Oeko-Tek® 100

Standart›

beyazpamuklu keçe

pedlitek tarafl›kullan›m

double jersey antibakteriyel yazl›k k›fll›kclimarelle Quallofil Extralifefresh elyaf

coolmaxjakarl› kumafltermo keçe polyester keçe termo kıvırcıkelyaf

tersyüzedilebilir

yedi bölgeli fermuarl›befl bölgeli8 noktamasajl›

8

Page 4: İdaş Bahar Kampanyası

Exc

lusi

ve

4

Countess set

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

çap:230 h:25 yatak 2.070,00 345,00 172,50çap:230 h:30 baza 1.620,00 270,00 135,00çap:230 h:20 baza 1.290,00 215,00 107,50

h: 100 bafll›k 360,00 60,00 30,00

Soffist kanepe ve havuzlu set baza kartelas›ndaki güncel kumafllar geçerlidir.

Page 5: İdaş Bahar Kampanyası

5

Kario Hareketli Yatak Seti

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

160X200 4.100,00 683,33 341,67

Deluxe Hareketli Yatak

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90X200 1.460,00 243,33 121,67

beyazözel yatak

kumafl›

bejözel döflemelik

kumafl

griözel döflemelik

kumafl

kahve mavi siyahbej

Page 6: İdaş Bahar Kampanyası

6

Pla

tinum

Platinum Mira Pedli

Platinum ExclusivePocket 2000 (7 Zonlu)

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

150x200 2.500,00 416,67 208,33160x200 2.600,00 433,33 216,67180x200 2.900,00 483,33 241,67200x200 3.200,00 533,33 266,67

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

150x200 2.300,00 383,33 191,67160x200 2.400,00 400,00 200,00180x200 2.700,00 450,00 225,00200x200 3.100,00 516,67 258,33

yen

yen

Page 7: İdaş Bahar Kampanyası

7

Alo

e Ve

ral›

nano

yor

ga

n he

diy

eli

(pla

tinum

col

lect

ion

seris

ind

en te

k ki

flilik

ya

tak

ala

nla

ra te

k ki

flilik

, çi

ft ki

flilik

ya

tak

ala

nla

ra ç

ift k

iflili

k)

Platinum Exclusive Bonnell

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

Miracal Mira

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

150x200 2.205,00 367,50 183,75160x200 2.342,00 390,33 195,17180x200 2.610,00 435,00 217,50200x200 2.949,00 491,50 245,75

world’e özel12 taksit

yen80x180 860,00 143,33 71,6780x200 890,00 148,33 74,1790x190 990,00 165,00 82,5090x200 1.010,00 168,33 84,17

100x190 1.070,00 178,33 89,17100x200 1.110,00 185,00 92,50140x190 1.430,00 238,33 119,17140x200 1.460,00 243,33 121,67150x190 1.530,00 255,00 127,50150x200 1.550,00 258,33 129,17160x190 1.620,00 270,00 135,00160x200 1.640,00 273,33 136,67180x200 1.820,00 303,33 151,67200x200 1.990,00 331,67 165,83

Page 8: İdaş Bahar Kampanyası

8* Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

Visco Deluxe

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 740,00 123,33 61,67100x200 830,00 138,33 69,17140x190 1.120,00 186,67 93,33150x200 1.200,00 200,00 100,00160x200 1.280,00 213,33 106,67180x200 1.430,00 238,33 119,17200x200 1.570,00 261,67 130,83

yen

Visco Dream Deluxe*

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

*90x190 695,00 115,83 57,92*100x200 815,00 135,83 67,92*140x190 1.080,00 180,00 90,00*150x200 1.219,00 203,17 101,58*160x200 1.297,00 216,17 108,08*180x200 1.460,00 243,33 121,67*200x200 1.615,00 269,17 134,58

Visco Dream*

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

*90x190 605,00 100,83 50,42*100x200 713,00 118,83 59,42*140x190 935,00 155,83 77,92*150x200 1.056,00 176,00 88,00*160x200 1.128,00 188,00 94,00*180x200 1.266,00 211,00 105,50*200x200 1.406,00 234,33 117,17

Visco Lux

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 620,00 103,33 51,67100x200 680,00 113,33 56,67140x190 930,00 155,00 77,50150x200 1.010,00 168,33 84,17160x200 1.080,00 180,00 90,00180x200 1.200,00 200,00 100,00200x200 1.310,00 218,33 109,17

yen

Spa

Med

ical

Page 9: İdaş Bahar Kampanyası

Alo

e Ve

ral›

nano

yor

ga

n he

diy

eli

(vis

co d

elux

e, v

isco

lux,

hor

seha

ir la

tex,

coc

o la

tex,

med

i la

tex

ma

sajl›

ya

takl

ar›n

da

n

tek

kifli

lik y

ata

k a

lanl

ara

tek

kifli

lik,

çift

kifli

lik y

ata

k a

lanl

ara

çift

kifl

ilik)

9

8

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x200 1.520,00 253,33 126,67

Horsehair Latex yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x200 1.390,00 231,67 115,83

Coco Latex yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x200 1.330,00 221,67 110,83

Medi Latex Masajl› yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90X200 285,00 47,50 23,75140X190 440,00 73,33 36,67150X200 460,00 76,67 38,33160X200 485,00 80,83 40,42180X200 560,00 93,33 46,67

Terapatik Visco Topmattress yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90X200 265,00 44,17 22,08140X190 406,00 67,67 33,83150X200 420,00 70,00 35,00160X200 450,00 75,00 37,50200X200 525,00 87,50 43,75

Terapatik Latex Topmattress yen

Page 10: İdaş Bahar Kampanyası

10

Cli

ma

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 755,00 125,83 62,9290x200 775,00 129,17 64,58

100x200 840,00 140,00 70,00140x190 1.100,00 183,33 91,67140x200 1.135,00 189,17 94,58150x200 1.200,00 200,00 100,00160x200 1.270,00 211,67 105,83180x200 1.430,00 238,33 119,17

yenClimamira Visco

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 825,00 137,50 68,7590x200 840,00 140,00 70,00

100x200 895,00 149,17 74,58140x190 1.180,00 196,67 98,33140x200 1.220,00 203,33 101,67150x200 1.300,00 216,67 108,33160x200 1.370,00 228,33 114,17180x200 1.550,00 258,33 129,17

Climapocket Visco

Climaflex Visco

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 715,00 119,17 59,5890x200 745,00 124,17 62,08

100x200 805,00 134,17 67,08140x190 1.050,00 175,00 87,50140x200 1.065,00 177,50 88,75150x200 1.135,00 189,17 94,58160x200 1.200,00 200,00 100.00

Page 11: İdaş Bahar Kampanyası

11

Alo

e Ve

ral›

nano

yor

ga

n he

diy

eli

hed

iyel

i(c

lima

col

lect

ion

seris

ind

en te

k ki

flilik

ya

tak

ala

nla

ra te

k ki

flilik

, çi

ft ki

flilik

ya

tak

ala

nla

ra ç

ift k

iflili

k)

yenClimamira Latex

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 805,00 134,17 67,0890x200 825,00 137,50 68,75

100x200 895,00 149,17 74,58140x190 1.150,00 191,67 95,83140x200 1.190,00 198,33 99,17150x200 1.270,00 211,67 105,83160x200 1.340,00 223,33 111,67180x200 1.500,00 250,00 125,00

Climapocket Latex

Climaflex Latex

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 730,00 121,67 60,8390x200 750,00 125,00 62,50

100x200 815,00 135,83 67,92140x190 1.065,00 177,50 88,75140x200 1.100,00 183,33 91,67150x200 1.160,00 193,33 96,67160x200 1.230,00 205,00 102,50180x200 1.380,00 230,00 115,00

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 715,00 119,17 59,5890x200 730,00 121,67 60,83

100x200 790,00 131,67 65,83140x190 1.020,00 170,00 85,00140x200 1.040,00 173,33 86,67150x200 1.110,00 185,00 92,50160x200 1.170,00 195,00 97,50

Page 12: İdaş Bahar Kampanyası

mat

tist

12

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

*80x200 385,00 64,17 32,08*90x190 390,00 65,00 32,50*90x200 405,00 67,50 33,75

*100x200 420,00 70,00 35,00*140x190 565,00 94,17 47,08*150x200 620,00 103,33 51,67*160x200 695,00 115,83 57,92*180x200 770,00 128,33 64,17

Frankfurt*

Boston Mediform

Boston Latex

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 825,00 137,50 68,7590x200 865,00 144,17 72,08

100x200 920,00 153,33 76,67120x200 1.055,00 175,83 87,92140x190 1.200,00 200,00 100,00150x200 1.315,00 219,17 109,58160x200 1.380,00 230,00 115,00180x200 1.600,00 266,67 133,33200x200 1.690,00 281,67 140,83

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 805,00 134,17 67,0890x200 845,00 140,83 70,42

100x200 900,00 150,00 75,00120x200 1.025,00 170,83 85,42140x190 1.150,00 191,67 95,83150x200 1.265,00 210,83 105,42160x200 1.325,00 220,83 110,42180x200 1.550,00 258,33 129,17200x200 1.630,00 271,67 135,83

Page 13: İdaş Bahar Kampanyası

Alo

e Ve

ral›

nano

yor

ga

n he

diy

eli

(ma

ttist

col

lect

ion

seris

ind

en te

k ki

flilik

ya

tak

ala

nla

ra te

k ki

flilik

, çi

ft ki

flilik

ya

tak

ala

nla

ra ç

ift k

iflili

k)

13* Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

*80X200 723,00 120,50 60,25*90X200 786,00 131,00 65,50

*160X200 1.385,00 230,83 115,42*180X200 1.471,00 245,17 122,58

Lyon Latex*

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

*90X200 295,00 49,17 24,58*140x190 455,00 75,83 37,92*150x200 482,00 80,33 40,17*160X200 506,00 84,33 42,17*180X200 582,00 97,00 48,50

Arhavi Topmattress*

Genova Mediform

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 790,00 131,67 65,8390x200 800,00 133,33 66,67

100x200 870,00 145,00 72,50140x190 1.140,00 190,00 95,00140x200 1.160,00 193,33 96,67150x200 1.220,00 203,33 101,67160x200 1.310,00 218,33 109,17180x200 1.470,00 245,00 122,50

yenGenova Latex

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 745,00 124,17 62,0890x200 760,00 126,67 63,33

100x200 820,00 136,67 68,33140x190 1.080,00 180,00 90,00140x200 1.100,00 183,33 91,67150x200 1.150,00 191,67 95,83160x200 1.250,00 208,33 104,17180x200 1.420,00 236,67 118,33

Page 14: İdaş Bahar Kampanyası

14

Mira-Coil Ortopedik

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80x180 405,00 67,50 33,7580x190 410,00 68,33 34,1790x190 420,00 70,00 35,0090x200 434,00 72,33 36,17

100x190 478,00 79,67 39,83100x200 493,00 82,17 41,08120x190 543,00 90,50 45,25120x200 550,00 91,67 45,83130x190 570,00 95,00 47,50140x190 600,00 100,00 50,00140x200 610,00 101,67 50,83150x190 655,00 109,17 54,58150x200 675,00 112,50 56,25160x190 715,00 119,17 59,58160x200 730,00 121,67 60,83180x200 850,00 141,67 70,83200x200 955,00 159,17 79,58

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80x180 350,00 58,33 29,1780x190 370,00 61,67 30,8390x190 390,00 65,00 32,5090x200 400,00 66,67 33,33

100x200 440,00 73,33 36,67120x200 480,00 80,00 40,00140x190 550,00 91,67 45,83140x200 560,00 93,33 46,67150x190 580,00 96,67 48,33150x200 600,00 100,00 50,00160x190 620,00 103,33 51,67160x200 630,00 105,00 52,50180x200 700,00 116,67 58,33

Alt›n Ortopedik Mira yen

Millennium

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 630,00 105,00 52,5090x200 645,00 107,50 53,75

100x190 710,00 118,33 59,17100x200 725,00 120,83 60,42140x190 925,00 154,17 77,08140x200 940,00 156,67 78,33150x190 985,00 164,17 82,08150x200 1.000,00 166,67 83,33160x190 1.055,00 175,83 87,92160x200 1.070,00 178,33 89,17180x200 1.270,00 211,67 105,83200x200 1.410,00 235,00 117,50

Col

lect

ion

Go

ld

Page 15: İdaş Bahar Kampanyası

15

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80x180 290,00 48,33 24,1780x190 300,00 50,00 25,0090x190 320,00 53,33 26,6790x200 330,00 55,00 27,50

100x190 340,00 56,67 28,33100x200 360,00 60,00 30,00120x190 404,00 67,33 33,67120x200 420,00 70,00 35,00130x190 450,00 75,00 37,50140x190 442,00 73,67 36,83140x200 459,00 76,50 38,25150x190 484,00 80,67 40,33150x200 499,00 83,17 41,58160x190 531,00 88,50 44,25160x200 544,00 90,67 45,33180x200 629,00 104,83 52,42

Alt›n Ortopedik Klasik

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80x180 330,00 55,00 27,5080x190 340,00 56,67 28,3390x190 350,00 58,33 29,1790x200 355,00 59,17 29,58

100x200 395,00 65,83 32,92120x200 450,00 75,00 37,50140x190 480,00 80,00 40,00140x200 490,00 81,67 40,83150x190 515,00 85,83 42,92150x200 525,00 87,50 43,75160x190 540,00 90,00 45,00160x200 570,00 95,00 47,50180x200 655,00 109,17 54,58

Alt›n Ortopedik Deluxe

Alo

e Ve

ral›

uyku

ped

i hed

iyel

i(g

old

col

lect

ion

seris

ind

en y

ata

k a

lanl

ara

ya

tak

ölçü

lerin

e uy

gun

...)

Alt›n Ortopedik Deluxe Pedli

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

80x180 340,00 56,67 28,3380x200 350,00 58,33 29,1790x190 380,00 63,33 31,6790x200 390,00 65,00 32,50

100x200 420,00 70,00 35,00120x200 470,00 78,33 39,17140x190 520,00 86,67 43,33140x200 530,00 88,33 44,17150x190 550,00 91,67 45,83150x200 560,00 93,33 46,67160x190 570,00 95,00 47,50160x200 600,00 100,00 50,00180x200 680,00 113,33 56,67

yenworld’e özel

12 taksit

Page 16: İdaş Bahar Kampanyası

Col

lect

ion

Sil

ve

r

16

Page 17: İdaş Bahar Kampanyası

17

Neptün

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80X180 210,00 35,00 17,5080X190 220,00 36,67 18,3390X190 240,00 40,00 20,0090X200 250,00 41,67 20,83

100X200 260,00 43,33 21,67120X200 300,00 50,00 25,00130X190 310,00 51,67 25,83140X190 330,00 55,00 27,50140X200 340,00 56,67 28,33150X190 360,00 60,00 30,00150X200 370,00 61,67 30,83160X190 380,00 63,33 31,67160X200 390,00 65,00 32,50180X200 480,00 80,00 40,00

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80X190 172,00 28,67 14,3390X190 189,00 31,50 15,7590X200 192,00 32,00 16,00

100X200 208,00 34,67 17,33120X200 237,00 39,50 19,75130X190 244,00 40,67 20,33140X190 267,00 44,50 22,25140X200 275,00 45,83 22,92150X190 289,00 48,17 24,08150X200 296,00 49,33 24,67160X190 310,00 51,67 25,83160X200 318,00 53,00 26,50

Moon

yenMars

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80x180 160,00 26,67 13,3390x190 180,00 30,00 15,0090x200 184,00 30,67 15,33

100x200 197,00 32,83 16,42120x200 220,00 36,67 18,33130x190 230,00 38,33 19,17140x190 247,00 41,17 20,58150x200 269,00 44,83 22,42160x200 290,00 48,33 24,17

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90X190 154,00 25,67 12,8390X200 162,00 27,00 13,50

100X200 175,00 29,17 14,58130X190 221,00 36,83 18,42140X190 224,00 37,33 18,67150X200 246,00 41,00 20,50160X200 269,00 44,83 22,42

Melek

Page 18: İdaş Bahar Kampanyası

18

Col

lect

ion

be

be

kle

re ö

zel

ya

tak

lar

ve

uy

ku

se

tle

ri

Uyku Seti

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

Bebek uyku seti 98,00 16,33 8,17

bebek uyku setihediyeli

(dreamy ve smarty bebek yata¤› alanlara...)

bobo cow graffe laydbug ocean

Page 19: İdaş Bahar Kampanyası

19

Dreamy

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

60x120 382,00 63,67 31,8370x130 389,00 64,83 32,4270x140 402,00 67,00 33,5080x130 422,00 70,33 35,17

Smarty

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

60x120 368,00 61,33 30,6770x130 376,00 62,67 31,3370x140 387,00 64,50 32,2580x130 407,00 67,83 33,92

Sweety

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

60x120 163,00 27,17 13,5870x130 166,00 27,67 13,8370x140 171,00 28,50 14,2580x130 179,00 29,83 14,92

Rompy

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

60x120 154,00 25,67 12,8370x130 157,00 26,17 13,0870x140 162,00 27,00 13,5080x130 170,00 28,33 14,17

Page 20: İdaş Bahar Kampanyası

20

herfley sevgiyle bafllar

yen

Hav

uzlu

Set

Baz

alar

ZEN BAZA SET‹� Latal› Sand›kl›� Havuzlu

FAVOR‹ BAZA SET‹� Latal› Sand›kl›� Havuzlu

PERA BAZA SET‹� Latal› Sand›kl›� Havuzlu

PERAD‹SE BAZA SET‹� Latal› Sand›kl›� Havuzlu

SOHO BAZA SET‹� Latal› Sand›kl›� Havuzlu

LARA BAZA SET‹� Latal› Sand›kl›� Havuzlu

Page 21: İdaş Bahar Kampanyası

21

Zen

Favori

yen

yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›ZEN LATALI SANDIKLI BAZA SET‹ 6 taksit

world’e özel12 taksit

150X200 1.240,00 206,67 103,33160X200 1.325,00 220,83 110,42180X200 1.500,00 250,00 125,00200X200 1.680,00 280,00 140,00

ZEN HAVUZLU BAZA SET‹

150X200 885,00 147,50 73,75160X200 975,00 162,50 81,25180X200 1.150,00 191,67 95,83200X200 1.330,00 221,67 110,83

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›FAVOR‹ LATALI SANDIKLI BAZA SET‹ 6 taksit

world’e özel12 taksit

150X200 1.150,00 191,67 95,83160X200 1.240,00 206,67 103,33180X200 1.415,00 235,83 117,92200X200 1.590,00 265,00 132,50

FAVOR‹ HAVUZLU BAZA SET‹

150X200 795,00 132,50 66,25160X200 885,00 147,50 73,75180X200 1.060,00 176,67 88,33200X200 1.240,00 206,67 103,33

Page 22: İdaş Bahar Kampanyası

herfley sevgiyle bafllar22

Pera

Peradise

yen

yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›PERA LATALI SANDIKLI BAZA SET‹ 6 taksit

world’e özel12 taksit

150X200 1.150,00 191,67 95,83160X200 1.240,00 206,67 103,33180X200 1.415,00 235,83 117,92200X200 1.590,00 265,00 132,50

PERA HAVUZLU BAZA SET‹

150X200 795,00 132,50 66,25160X200 885,00 147,50 73,75180X200 1.060,00 176,67 88,33200X200 1.240,00 206,67 103,33

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›FAVOR‹ LATALI SANDIKLI BAZA SET‹ 6 taksit

world’e özel12 taksit

150X200 1.150,00 191,67 95,83160X200 1.240,00 206,67 103,33180X200 1.415,00 235,83 117,92200X200 1.590,00 265,00 132,50

FAVOR‹ HAVUZLU BAZA SET‹

150X200 795,00 132,50 66,25160X200 885,00 147,50 73,75180X200 1.060,00 176,67 88,33200X200 1.240,00 206,67 103,33

Page 23: İdaş Bahar Kampanyası

23

Soho

Lara yen

yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›LARA LATALI SANDIKLI BAZA SET‹ 6 taksit

world’e özel12 taksit

150X200 1.150,00 191,67 95,83160X200 1.240,00 206,67 103,33180X200 1.415,00 235,83 117,92200X200 1.590,00 265,00 132,50

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›SOHO LATALI SANDIKLI BAZA SET‹ 6 taksit

world’e özel12 taksit

150X200 1.330,00 221,67 110,83160X200 1.420,00 236,67 118,33180X200 1.590,00 265,00 132,50200X200 1.770,00 295,00 147,50

SOHO HAVUZLU BAZA SET‹

150X200 975,00 162,50 81,25160X200 1.060,00 176,67 88,33180X200 1.240,00 206,67 103,33200X200 1.415,00 235,83 117,92

LARA HAVUZLU BAZA SET‹

150X200 795,00 132,50 66,25160X200 885,00 147,50 73,75180X200 1.060,00 176,67 88,33200X200 1.240,00 206,67 103,33

Page 24: İdaş Bahar Kampanyası

24

Atlas Latal› Sand›kl› Deri Baza

herfley sevgiyle bafllar

Vale Latal› Sand›kl› Deri Baza

yen

yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

90X190 410,00 68,33 34,1790X200 440,00 73,33 36,67

100X200 470,00 78,33 39,17140X190 570,00 95,00 47,50150X200 740,00 123,33 61,67160X200 780,00 130,00 65,00180X200 880,00 146,67 73,33200X200 930,00 155,00 77,50

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

90X190 400,00 66,67 33,3390X200 430,00 71,67 35,83

100X200 460,00 76,67 38,33140X190 540,00 90,00 45,00150X200 710,00 118,33 59,17160X200 750,00 125,00 62,50180X200 850,00 141,67 70,83200X200 900,00 150,00 75,00

Baz

aBafll›k fiyata dahil de¤ildir

Bafll›k fiyata dahil de¤ildir

Page 25: İdaş Bahar Kampanyası

25

Efe Sand›kl› Deri Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 406,00 67,67 33,8390x200 429,00 71,50 35,75

100x200 459,00 76,50 38,25140x190 541,00 90,17 45,08

2 PARÇALI 150x200 708,00 118,00 59,002 PARÇALI 160x200 754,00 125,67 62,832 PARÇALI 180x200 855,00 142,50 71,25

Asil Sand›kl› Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 392,00 65,33 32,6790x200 416,00 69,33 34,67

100x200 441,00 73,50 36,75140x190 515,00 85,83 42,92

2 PARÇALI 140x190 652,00 108,67 54,33140x200 549,00 91,50 45,75

2 PARÇALI 150x200 680,00 113,33 56,672 PARÇALI 160x200 724,00 120,67 60,332 PARÇALI 180x200 819,00 136,50 68,252 PARÇALI 200x200 874,00 145,67 72,83in

diri

mli

fug

a b

afll

›k(

efe

/ a

sil /

irem

ba

za a

lanl

ara

tekl

i fug

a b

afll

›k 3

5,00

TL,

çift

li fu

ga

ba

fll›k

50,

00 T

L)

Page 26: İdaş Bahar Kampanyası

26

Klas Sand›kl› Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 282,00 47,00 23,5090x200 295,00 49,17 24,58

100x200 300,00 50,00 25,00120x200 363,00 60,50 30,25140x190 402,00 67,00 33,50

2 PARÇALI 140x190 583,00 97,17 48,582 PARÇALI 150x200 587,00 97,83 48,922 PARÇALI 160x200 591,00 98,50 49,25

herfley sevgiyle bafllar

‹rem Sand›kl› Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 344,00 57,33 28,6790x200 362,00 60,33 30,17

100x200 388,00 64,67 32,33140x190 463,00 77,17 38,58

2 PARÇALI 150x200 667,00 111,17 55,582 PARÇALI 160x200 700,00 116,67 58,33

Otto Sand›kl› Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 240,00 40,00 20,00100x200 255,00 42,50 21,25140x190 294,00 49,00 24,50

2 PARÇALI 150x200 469,00 78,17 39,082 PARÇALI 160x200 478,00 79,67 39,83

Page 27: İdaş Bahar Kampanyası

27

Standart Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90x190 225,00 37,50 18,7590x200 235,00 39,17 19,58

100x200 246,00 41,00 20,50140x190 278,00 46,33 23,17150x200 288,00 48,00 24,00

150x200 ‹K‹ PARÇALI 376,00 62,67 31,33160x200 297,00 49,50 24,75

160x200 ‹K‹ PARÇALI 387,00 64,50 32,25180x200 ‹K‹ PARÇALI 467,00 77,83 38,92

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

100x200 688,00 114,67 57,33

Yedekli Baza

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

YEDEKL‹ KARYOLA ALT 90X190 276,00 46,00 23,00YEDEKL‹ KARYOLA ÜST 90X200 240,00 40,00 20,00

Yedekli Karyola

yatak ölçüsü 80x180cm Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

80X190 319,00 53,17 26,58

Lüks Katlan›r Somya

yataklar fiyata dahil de¤ildir

üst yatak fiyata dahil de¤ildir

Page 28: İdaş Bahar Kampanyası

28

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90'LIK 191,00 31,83 15,92140'LIK 230,00 38,33 19,17160'LIK 250,00 41,67 20,83180'L‹K 269,00 44,83 22,42

fiah Deri Bafll›k

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90’LIK* 192,00 32,00 16,00140’LIK* 215,00 35,83 17,92160’LIK* 226,00 37,67 18,83180’L‹K* 256,00 42,67 21,33

Gold Deri Bafll›k*

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90’LIK* 192,00 32,00 16,00140’LIK* 215,00 35,83 17,92160’LIK* 226,00 37,67 18,83180’L‹K* 256,00 42,67 21,33

Silver Deri Bafll›k*

herfley sevgiyle bafllar

Ba

lık

* Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

Page 29: İdaş Bahar Kampanyası

29

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90'LIK 140,00 23,33 11,67140'LIK 180,00 30,00 15,00150'L‹K 193,00 32,17 16,08160'LIK 205,00 34,17 17,08180'L‹K 243,00 40,50 20,25

Y›ld›z Deri Bafll›k

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90'LIK 138,00 23,00 11,50140'LIK 159,00 26,50 13,25160'LIK 170,00 28,33 14,17180'L‹K 176,00 29,33 14,67

Poyraz Deri / Kumafl Bafll›k

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

90'LIK 116,00 19,33 9,67140'LIK 144,00 24,00 12,00160'LIK 159,00 26,50 13,25180'L‹K 163,00 27,17 13,58

Fuga Deri Bafll›k

Page 30: İdaş Bahar Kampanyası

30

herfley sevgiyle bafllar

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

KANEPEL‹ YÜKSEK KARYOLA 1.177,00 196,17 98,08

Kanepeli Yüksek KaryolaM

etal

Mob

ilya

Page 31: İdaş Bahar Kampanyası

31

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

Ranza

736,00 122,67 61,33RANZA 90X200

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

RANZA KARYOLA 90X200 325,00 54,17 27,08RANZA YEDEK KARYOLA 90x190 322,00 53,67 26,83

Ranza Karyola

yataklar fiyata dahil de¤ildir

yataklar fiyata dahil de¤ildir

Page 32: İdaş Bahar Kampanyası

32

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

RUST‹K AYfiE KOLTUK 819,00 136,50 68,25RUST‹K AYfiE ‹K‹L‹ KANEPE 1.163,00 193,83 96,52

RUST‹K AYfiE KANEPE 1.430,00 238,33 119,17

Rustik Ayfle

Page 33: İdaş Bahar Kampanyası

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

FOUR STARS KANEPE 1.228,00 204,67 102,33

Four Stars

33

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

RUST‹K SEDA KOLTUK 819,00 136,50 68,25RUST‹K SEDA ‹K‹L‹ KANEPE 1.163,00 193,83 96,52

RUST‹K SEDA KANEPE 1.430,00 238,33 119,17

Rustik Seda

Page 34: İdaş Bahar Kampanyası

34

herfley sevgiyle bafllar

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

28,50 4,75 2,3899,00 16,50 8,25

130,00 21,67 10,8332,00 5,33 2,6735,00 5,83 2,9248,00 8,00 4,0051,50 8,58 4,2957,00 9,50 4,7563,50 10,58 5,2970,00 11,67 5,83

YASTIKJAKARLI YORGAN TEKL‹

JAKARLI YORGAN Ç‹FTL‹ 90x190/200 ALEZ

100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ

Nano Micro Fiber

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

11,50 1,92 0,9610,00 1,67 0,8313,00 2,17 1,0821,00 3,50 1,7552,00 8,67 4,3358,00 9,67 4,8327,00 4,50 2,2529,00 4,83 2,4241,50 6,92 3,4644,00 7,33 3,6747,00 7,83 3,9253,00 8,83 4,4260,00 10,00 5,00

YASTIKYASTIK ALEZ‹

BONCUK YASTIKKAP‹TONEL‹ YASTIK

YORGAN TEKL‹YORGAN Ç‹FTL‹

90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ

Micro Fiber

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

69,00 11,50 5,7567,00 11,17 5,5847,00 7,83 3,9298,00 16,33 8,1774,00 12,33 6,1763,00 10,50 5,25

MODALBAMBOO

ERGONOM‹KMED‹FORM

SÜPER V‹SCODELUXE NANO ELYAF YAVRULU

Yast›klar

modal bamboo

ergonomik

süper visco

yavrulu

mediform

Bey

az T

ekst

il

Page 35: İdaş Bahar Kampanyası

35

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

70x14090x190/200

100x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

36,00 6,00 3,0055,00 9,17 4,5862,00 10,33 5,1786,00 14,33 7,1798,00 16,33 8,1798,00 16,33 8,17

110,00 18,33 9,17121,00 20,17 10,08

Su Geçirmez Alez

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

Ç‹FTL‹ 49,00 8,17 4,08TEKL‹ 45,00 7,50 3,75

Renkli Nevresim Tak›m›

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat› 6 taksit

world’e özel12 taksit

YASTIKYORGAN TEKL‹

YORGAN Ç‹FTL‹DÖRT MEVS‹M YORGAN TEKL‹

DÖRT MEVS‹M YORGAN Ç‹FTL‹

44,00 7,33 3,67235,00 39,17 19,58285,00 47,50 23,75365,00 60,83 30,42440,00 73,33 36,67

Kaz Tüyü

Amour Buket Flory Gardein Lace

yen

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

YASTIK 25,00 4,17 2,08YASTIK ALEZ‹ 12,00 2,00 1,00

TEK K‹fi‹L‹K YORGAN 73,00 12,17 6,08Ç‹FT K‹fi‹L‹K YORGAN 83,00 13,83 6,92

UYKU PED‹ 90X200 38,00 6,33 3,17UYKU PED‹ 100X200 40,00 6,67 3,33UYKU PED‹ 120X200 45,00 7,50 3,75UYKU PED‹ 140X200 51,00 8,50 4,25UYKU PED‹ 150X200 53,00 8,83 4,42UYKU PED‹ 160X200 56,00 9,33 4,67UYKU PED‹ 180X200 62,00 10,33 5,17

Aleo Veral›

Page 36: İdaş Bahar Kampanyası

Col

lect

ion

Sof

fist

36

Amerikan Leggett&Platt lisansı ile ‹DAfi tarafından üretilen Mira-Coil sistemi,

birbirine ba¤lı kesintisiz yaylardan oluflur.

Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa¤layarak hem sa¤lıklı

bir ergonomik kullan›m alan› oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay

boflluklarına sarkarak deforme olmasını önler.

Yaylar›n deformasyonuna neden olan en önemli etkenlerden birisi sal›ncak

hareketidir. ‹dafl Soffist Kanepelerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi,

yap›s›ndan dalay› bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun ömürlü

kullan›m imkan› sa¤lar.

Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan,

Mira-Coil yay sistemli ‹dafl Soffist Kanepeleri...

Page 37: İdaş Bahar Kampanyası

37

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

ORK‹DE ÜÇLÜ KANEPE 600,00 100,00 50,00ORK‹DE ‹K‹L‹ KANEPE 510,00 85,00 42,50

ORK‹DE TEKL‹ KOLTUK 360,00 60,00 30,00ORK‹DE PUF 240,00 40,00 20,00

ORK‹DE OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1)** 1.830,00 305,00 152,50ORK‹DE MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1)** 1.920,00 320,00 160,00

Orkide

öne çekerek,yukar› kald›r›n›z

Kanepelerinizin daha uzun

ömürlü kullan›m ve kaplama

kumafllar›n›n y›pranmamas› için,

duvardan 7 cm uzak tutunuz.

MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) : + + +

OTURMA GRUBU (3+2+1+1) : + + +

‹dafl Soffist’i ayr›cal›kl› k›lan nedenler

Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi,Daha uzun ömürlü ve çökme olas›l›¤› az olan Özel ‹dafl Süngeri,Kanepelerin yerini de¤ifltirmeden yatak haline gelmesini sa¤layan

Duvara S›f›r Mekanizma*,‹dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar›, sand›kl›d›r.Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri,Üçlü kanepelerde 2 süs yast›¤›na ek olarak,

kombin 2 süs yast›¤› ‹dafl Soffist’ten**.Kolçaklar için kumafl kaplama d›fl›nda 4 Farkl› Deri Kaplama Seçene¤i...

* Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan›lmam›flt›r.** Melisa 3’lü kanepede hediye süs yast›¤› verilmemektedir.

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2460g x 950d x 990y 2460g x 1160d x 470yB ikili kanepe 1860g x 950d x 990y 1860g x 1160d x 470yC tekli koltuk 1180g x 950d x 990y 1180g x 1160d x 470yD puf 1360g x 710d x 470yB C

A

D

Page 38: İdaş Bahar Kampanyası

Col

lect

ion

Sof

fist

38

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

‹R‹S ÜÇLÜ KANEPE 570,00 95,00 47,50‹R‹S ‹K‹L‹ KANEPE 480,00 80,00 40,00

‹R‹S TEKL‹ KOLTUK 340,00 56,67 28,33‹R‹S PUF 325,00 54,17 27,08

‹R‹S OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1)** 1.730,00 288,33 144,17‹R‹S MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1)** 1.820,00 303,33 151,67

‹ris

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420yB ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420yC tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420yD puf 1660g x 710d x 470yB C

A

D

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

GEL‹NC‹K ÜÇLÜ KANEPE 550,00 91,67 45,83GEL‹NC‹K ‹K‹L‹ KANEPE 460,00 76,67 38,33

GEL‹NC‹K TEKL‹ KOLTUK 330,00 55,00 27,50GEL‹NC‹K OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1) 1.670,00 278,33 139,17

GEL‹NC‹K MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1) 1.760,00 293,33 146,67

Gelincik

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420yB ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420yC tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420yB C

A

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

FUNDA ÜÇLÜ KANEPE 540,00 90,00 45,00FUNDA ‹K‹L‹ KANEPE 460,00 76,67 38,33

FUNDA TEKL‹ KOLTUK 325,00 54,17 27,08FUNDA PUF �145,00 24,17 12,08

FUNDA OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1)** 1.650,00 275,00 137,50FUNDA MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1)** 1.730,00 288,33 144,17

Funda

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420yB ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420yC tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420yB C

A

Page 39: İdaş Bahar Kampanyası

39

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

MEL‹SA ÜÇLÜ KANEPE 420,00 70,00 35,00MEL‹SA ‹K‹L‹ KANEPE 360,00 60,00 30,00

MEL‹SA TEKL‹ KOLTUK 254,00 42,33 21,17MEL‹SA OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1) 1.288,00 214,67 107,33

MEL‹SA MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1) 1.348,00 224,67 112,33

Melisa

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE 540,00 90,00 45,00BEGONYA ‹K‹L‹ KANEPE 460,00 76,67 38,33

BEGONYA TEKL‹ KOLTUK 325,00 54,17 27,08BEGONYA OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1) 1.650,00 275,00 137,50

BEGONYA MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1) 1.730,00 288,33 144,17

Begonya

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420yB ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420yC tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420yB C

A

Melisa kanepelerde;Kumafl : Porto Kartelas›Deri : 902-Krem ve 904-Venge

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2300g x 950d x 990y 2300g x 1160d x 420yB ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420yC tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420yB C

A

Ayr›c

a, W

orld

’e ö

zel

pefli

n fiy

at›n

a 12

taks

it se

çene

¤iyl

e.Perakendefiyat›Ebat 6 taksit

world’e özel12 taksit

AKASYA ÜÇLÜ KANEPE 510,00 85,00 42,50AKASYA ‹K‹L‹ KANEPE 430,00 71,67 35,83

AKASYA TEKL‹ KOLTUK 300,00 50,00 25,00AKASYA OTURMA GRUBU ( 3+2+1+1) 1.540,00 256,67 128,33

AKASYA MAKS‹ TAKIM(3+3+1+1) 1.620,00 270,00 135,00

Akasya

Cinsi Kapal› Ölçü (mm) Aç›k Ölçü (mm)

A üçlü kanepe 2300g x 950dx 990y 2300g x 1160d x 420yB ikili kanepe 1700g x 950d x 990y 1700g x 1160d x 420yC tekli koltuk 1020g x 950d x 990y 1020g x 1160d x 420yB C

A

Page 40: İdaş Bahar Kampanyası

Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 25 May›s 1994 tarih ve 21940 say›l› tebli¤ hükümlerine uygun olarak yap›lmaktad›r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler fiyatlaraaynen yans›t›lacakt›r. Bu broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard›r. Fiyatlar›m›z TL’dir. Bu kampanya 1 Mart -31 May›s 2011 tarihleri aras›nda anlaflmal› bayilerimizde devam edecek olup, üretimve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bu broflürün içindeki üretici taraf›ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s›n›rlar› dahilinde geçerlidir. ‹dafl, gerekli görmesi halinde önceden haber vermeksizin ürünler üzerindende¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Broflürde karfl›lafl›labilecek tipografik hatalardan ve bask›dan kaynaklanabilecek renk sapmalar›ndan ‹dafl sorumlu tutulamaz. Montaj hizmeti ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi‹dafl yetkili sat›c›lar›ndan alabilirsiniz.

444 43 27 www.idas.com.trÜCRETS‹ZNAKL‹YE

ÜCRETS‹ZMONTAJ

* Nakit al›mlarda %7 iskonto uygulan›r.Ürünlerin teslim süresi için bayinizden bilgi al›n›z.

6 taksit

1.000,00- TL. 166,67 83,33 46,52 32,64

Örnek Ödeme Tablosu12 taksit 24 taksit 36 taksit

Size en yak›n ‹dafl sat›fl noktas›n› ö¤renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili¤ini aray›n.

‹DAfi BÖLGE TEMS‹LC‹L‹KLER‹

‹stanbul ‹DAfi MERKEZ Mevlevihane Sokak No: 4 Zeytinburnu (0212) 482 11 25

Ankara YAfiARLAR Bostanc›k Cad. No: 53 Siteler (0312) 351 60 60Adana HÜNPA Özgür Girne Bulvar› No:259 (E5 Çevre yolu üzeri) Seyhan (0322) 224 54 01Antalya HAT‹PO⁄LU Güzelyurt Mah. Serik Cad. No: 18 (0242) 463 20 61Bal›kesir HAT‹PO⁄LU Gümüflçeflme Mah. 184 Sokak No: 50 (0266) 249 71 44Bursa ASMAfi Yunusemre Mah. Yeni Y›l Sokak No: 1 Y›ld›r›m (0224) 364 86 90Düzce VER‹M Fevzi Çakmak Mh. Eski Bolu Cd. No:128 (0380) 524 22 27Hatay HÜNER Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K›r›khan (0326) 344 13 15‹stanbul VER‹M Yefliltepe Mh. 56. Sk. No:21 Zeytinburnu (0212) 546 79 78‹zmir AKDEM‹R 1561 Sokak No: 3/2 Ç›narl› (0232) 461 52 52Konya GÖKMENLER Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No’lu Sokak No: 37 (0332) 345 19 03Samsun BEREN Atatürk Bulvar› No: 149 Atakent (0362) 438 55 60Trabzon ATAKÖY 2 No’lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1 (0462) 223 45 82

KIBRIS YEN‹ fiAFAK 4.Muhtar Yusuf Galeria Lefkofle (0392) 228 40 17