hrvatska gospodarska komora · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora...

50
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Rijeka GOSPODARSKA PUTOVNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, 2016.

Upload: others

Post on 27-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORAŽupanijska komora Rijeka

GOSPODARSKA PUTOVNICAPRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

RIJEKA, 2016.

Page 2: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

Sretnu i uspješnu Novu godinu!

PREZIME

IME

ADRESA

OIB

Page 3: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

siječanj

P U S Č P S N

1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31

travanj

P U S Č P S N

1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

srpanj

P U S Č P S N

1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31

listopad

P U S Č P S N

1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

ožujak

P U S Č P S N

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

lipanj

P U S Č P S N

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

rujan

P U S Č P S N

1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30

prosinac

P U S Č P S N

1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

veljača

P U S Č P S N

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829

svibanj

P U S Č P S N

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

kolovoz

P U S Č P S N

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31

studeni

P U S Č P S N

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30

2016.

Page 4: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

SAdRŽAJ

1. OSNOVNA OBILJEŽJA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................................ 4

1.1. Geografski položaj ............................................................. 41.2. Opći podaci o Primorsko-goranskoj županiji ..................... 6

2. STANOVNIŠTVO ................................................................. 7

3. TRŽIŠTE RAdA ................................................................... 9

4. GOSPOdARSKI POKAZATELJI ....................................... 114.1. Poslovanje gospodarstva 2014. g. .................................. 114.2. Bruto investicije u dugotrajnu imovinu ............................. 154.3. Gospodarske zone ...........................................................16

5. IZVOZ I UVOZ ROBA I USLUGA ...................................... 19

6. NAJVAŽNIJE dJELATNOSTI GOSPOdARSTVA ............. 206.1. Trgovina ........................................................................... 206.2. Prerađivačka industrija .................................................... 226.3. Smještaj, priprema i usluživanje hrane ............................ 246.4. Građevinarstvo ................................................................ 286.5. Prijevoz i skladištenje ...................................................... 306.6. Stručne, znanstvene i istraživačke djelatnosti ................. 32

7. OBRTNIŠTVO .................................................................... 347.1. Usporedni prikaz aktivnih obrta po županijama ............... 347.2. Rekapitulacija aktivnih obrta prema oznaci glavne

djelatnosti ........................................................................ 35

Page 5: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

8. KONKURENTNOST ........................................................... 36

9. JEdINICE LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE ............ 379.1. Gospodarstvo gradova i općina ....................................... 379.2. Investicije iz proračuna gradova i općina ......................... 39

10. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ........................ 4110.1. Usluge HGK-a ............................................................... 4110.2. Javne ovlasti HGK-a ...................................................... 4310.3. Sudovi pri HGK-u ........................................................... 4410.4. Međunarodni sporazumi HGK Županijske

komore Rijeka ................................................................ 44

Page 6: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

4

1. OSNOVNA OBILJEŽJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1.1. Geografski položajPrimorsko-goran-ska županija jedna je od sedam jadran-skih županija u Re-publici Hrvatskoj.Njezino bogatstvo i raznolikost ogleda se kroz tri različite cjeline:• šumoviti

Gorski kotar bogate flore i faune,

• primorsko područje tipične mediteranske klime te otočno područje sastavljeno od dvaju nizova kvarnerskih otoka.

Na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom županijom, na istoku s Karlovačkom i Ličko-senjskom županijom, dok na jugoistoku, u Kvarnerskim vratima, ima morsku granicu sa Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnoga mora s morskom državnom granicom s Italijom, udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska. Zbog svojega je položaja Primorsko-goranska županija prometno sjecište putova koji povezuju srednju i jugoistočnu Europu i dio zemalja zapadne Europe sa Sredozemnim morem.

Page 7: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

5

Page 8: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

6

1.2. Opći podaci o Primorsko-goranskoj županijiPodručje Primorsko-goranska županija zauzima 6,34% površine Republike Hrvatske. Na njezinu području živi oko 7% stanovništva Hrvatske prema popisu stanovništva iz 2011. godine.Gustoća naseljenosti od 82,6 stanovnika/km2 veća je za 9,1% od prosječne gustoće naseljenosti u Republici Hrvatskoj (75,7 stanovnika/km2). Udio je gradova 11,02%, općina 5,13%, a naselja i kućanstva Županije preko 7,5% od ukupnoga broja u Republici Hrvatskoj.

OBILJEŽJE PGŽ RHBroj gradovaBroj općinaBroj naseljaBroj kućanstava

1422

510117.627

127429

6.7561.535.635

Površina teritorija, km2Površina akvatorija, km2Ukupna dužina obale, km

-od toga obale kopna, km -od toga obale otoka, km

3.5884.3441.065

133932

56.59431.479

6.2781.8804.398

Broj stanovnika (2011)Broj stanovnika po km2Prosječna starost, god.

296.19582,643,6

4.284.88975,742,0

Spolna struktura (2011), % ženeSpolna struktura (2011), % muškarci

52,048,0

51,848,2

Izvor: DZS, Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013.; FINA, obrada HGK – ŽK Rijeka

Županiju čine tri velike mikroregije: Priobalje, Gorski kotar te otoci. Bogatstvo Primorsko-goranske županije ogleda se u činjenici da otoci, otočići, hridi i grebeni Županije čine više od jedne petine obale otoka Republike Hrvatske (ukupan broj otoka, otočića, hridi i grebena Republike Hrvatske jest 1.244).

Page 9: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

7

2. STANOVNIŠTVOU 14 gradova Primorsko-goranske županije, prema popisu iz 2011. godine, živi 74,3% stanovnika u 275 naselja, a u 22 općine 25,7% stanovnika u 236 naselja.

GRADOVI STANOVNICI km2 OPĆINE STANOVNICI km2

1. GRAdOVI 219.994 2.047 2. OPĆINE 76.201 1.541BakarCresCrikvenicaČabardelniceKastavKraljevicaKrkMali LošinjNovi VinodolskiOpatijaRabRijekaVrbovsko

8.2792.879

11.1223.7705.952

10.4404.6186.2818.1165.113

11.6598.065

128.6245.076

125292

29280230

1118

111223262

667644

280

Baška Brod MoraviceČavledobrinjFužineJelenjeKlanaKostrenaLokveLoparLovranMalinska-dubašnicaMatuljiMošćenička dragaMrkopaljOmišaljPunatRavna GoraSkrad VinodolskaViškovo Vrbnik

1.674866

7.2202.0781.5925.3441.9754.1801.0491.2634.1013.134

11.2461.5351.2142.9831.9732.4301.0623.577

14.4451.260

10162855586

109941242272139

17645

15739348254

1521950UKUPNO (1+2) 296.195 3.588

Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011. godine, obrada HGK – ŽK Rijeka

Središte Županije, Grad Rijeka, treći je grad po veličini u Republici Hrvatskoj, nakon Zagreba (792.875) i Splita (178.192). Najmanji grad u Županiji prema ukupnom broju stanovnika jest Grad Cres s 2.879 stanovnika, dok je najmanja općina Općina Brod Moravice s 866 stanovnika. U strukturi stanovništva prema spolu približno je jednak omjer žena i muškaraca u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj. Muškaraca ima oko 48%, a žena 52%.

Page 10: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

8

Najveći udio u dobnim strukturama zauzima stanovništvo od 15 do 64 godine (68,61%), djeca do 14 godina (12,48%) te starije stanovništvo preko 65 godina imaju udio od 18,91%.

STANOVNIŠTVO PRIMORSKO-GORANSKA

REPUBLIKA HRVATSKA

Od UKUPNOG: 296.195 100,0% 4.284.889 100,0%

PREMA SPOLU Žene 153.110 51,7% 2.218.554 51,8%Muškarci 143.085 48,3% 2.066.335 48,2%

PREMA STAROSTI

Do 14 godina 36.967 12,5% 652.428 15,2%Od 15-64 godine 203.224 68,6% 2.873.828 67,1%Preko 65 godina 56.004 18,9% 758.633 17,7%

PREMA RAZINI OBRAZOVANJA

Osnovno 57.524 19,4% 1.125.413 26,3%Srednje 149.668 50,5% 1.911.815 44,6%Više i visoko 52.036 17,6% 595.233 13,9%Ostalo 36.967 12,5% 652.428 15,2%

PREMA NARODNOSTI

Hrvati 255.730 86,3% 3.874.321 90,4%Ostali 35.880 12,1% 374.928 8,8%Ne izjašnjavaju se 3.901 1,3% 26.763 0,6%Nepoznato 684 0,2% 8.877 0,2%

PREMA dRŽAVLJANSTVU

Hrvatsko 293.151 99,0% 4.259.476 99,4%Strano 2.735 0,9% 22.527 0,5%Bez državljanstva 87 0,0% 749 0,0%Nepoznato 222 0,1% 2.137 0,0%

PREMA VJERI

Katolici 231.405 78,1% 3.697.143 86,3%Ostali 53.443 18,0% 482.268 11,3%Ne izjašnjavaju se 10.455 3,5% 93.018 2,2%Nepoznato 892 0,3% 12.460 0,3%

Izvor: DZS, Popis stanovništva 2011. godine, obrada HGK – ŽK Rijeka

Razina obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji viša je od prosjeka Hrvatske. Udio je razine srednjega obrazovanja u Županiji 50,5% u odnosu na 44,6% Republike Hrvatske, a udio višega i visokoga obrazovanja 17,6% u odnosu na 13,9% u Republici Hrvatskoj.

Page 11: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

9

Od ukupnoga broja zaposlenih 82,9% zaposleno je u tvrtkama, 16,9% u obrtima i slobodnim profesijama, a 0,2% kao poljoprivrednici.

Spolna struktura

Zaposleni

U pravnim osobama

U obrtu i slobodnim

profesijama

Osiguranici poljoprivrednici Ukupno

ŽeneMuškarci

40.59747.015

7.11710.787

83139

47.79757.941

Ukupno 87.61 2 17.904 222 105.738Ukupno, % 82,86% 16,93% 0,21% 100,00%

Izvor: DZS, Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013., obrada HGK – ŽK Rijeka

U ukupnom broju zaposlenih udio je žena zaposlenih u društvima kapitala 46%, u obrtima i slobodnim zanimanjima 40% te u osiguravajućim društvima i poljoprivredi 37%.

3. TRŽIŠTE RAdAProsječan broj nezaposlenih osoba do listopada 2015. smanjio se za 20,3% u odnosu na 2013. godinu.

Pokazatelji tržišta radaGodišnji prosjek

2013 2014. I-X 2015.

Nezaposlene osobeŽene 10.684 8.122 Muškarci 8.637 10.347 Ukupno 19.321 18.469 15.403

Broj korisnika aktivne politike zapošljavanja 3.787 1.213 1.691Osobe zaposlene na sezonski rad 2.904 2.447

Izvor: HZZ – Područni ured Rijeka, obrada HGK – ŽK Rijeka

Page 12: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

10

Do kraja 2015. godine očekuje se blagi porast broja nezaposlenih povratkom u evidenciju preostaloga dijela sezonski zaposlenih djelatnika koji će djelomično biti umanjen ovisno o uspješnosti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja (prekvalifikacija, javni radovi, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa, samozapošljavanje).

U listopadu 2015. godine najviše nezaposlenih osoba bilo je sa završenom strukovnom školom u trajanju od tri godine. Slijede nezaposleni sa završenom strukovnom školom u trajanju od četiri i više godina, potom sa završenom osnovnom školom, visoko obrazovani te magistrandi i doktorandi.

Razina obrazovanja nezaposlenih (listopad 2015.g.) Ukupno Udio, %Bez škole i nezavršena OŠ 863 5,6%Osnovna škola 2.367 15,3%SŠ za zanimanje do 3 g. i škola za KV i VKV radnike 4.369 28,2%SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 4.235 27,4%Gimnazija 539 3,5%Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 1.127 7,3%Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 1.967 12,7%Ukupno 15.467 100,0%

Izvor: HZZ – Područni ured Rijeka, obrada HGK – ŽK Rijeka

Page 13: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

11

4. GOSPOdARSKI POKAZATELJI 4.1. Poslovanje gospodarstva 2014. g.Prema podacima iz Godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu (GFI) u Primorsko-goranskoj županiji poslovalo je 8.978 tvrtki. Male tvrtke čine 98,77% od ukupnoga broja tvrtki. Ukupan broj zaposlenih u tim tvrtkama bio je 56.071, što je povećanje za 582 (+1,0%). Male tvrtke povećale su broj zaposlenih za 1.415 (+4,6%), a srednje i velike tvrtke smanjile su broj zaposlenih za 833 (–3,3%).

Pokazatelj poslovanja Veličina tvrtkiMali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 8.868,0 88,0 22,0 8.978,0Zaposleni, 2013 30.274,0 10.058,0 15.157,0 55.489,0Zaposleni, 2014 31.689,0 9.704,0 14.678,0 56.071,0+/- zaposlenih 1.415,0 -354,0 -479,0 582,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

PrihodiRashodi

14.146,413.742,5

6.577,76.391,6

10.237,310.304,9

30.961,430.439,0

Bruto dobitNeto dobit

403,9236,4

186,1141,4

-67,6-95,6

522,4282,2

IzvozUvoz

Investicije

2.457,51.358,91.011,0

1.762,7876,0697,2

2.067,71.304,11.088,1

6.287,93.539,02.796,3

Godi

na 20

13

Prihodi 13.386,7 6.326,5 10.433,5 30.146,7Rashodi 13.079,7 6.107,0 10.331,1 29.517,8

Bruto dobit 307,2 219,5 102,3 629,0Neto dobit 149,0 177,8 87,7 414,5

Izvoz 2.060,2 1.687,6 2.534,2 6.282,0Uvoz 1.385,3 1.010,8 996,7 3.392,8

Investicije 847,3 718,4 750,8 2.316,5Izvor. Fina, GFI 2014., Obrada HGKUkupni prihodi u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu povećani su za 2,7%, a rashodi za 3,1%. Izvoz je ostao na istoj razini, ali u strukturi se povećao izvoz malih i srednjih tvrtki, a smanjio izvoz velikih tvrtki. Investicije su povećane za visokih 20,7%.

Page 14: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

12

U sljedećoj su tablici izdvojeni rezultati tvrtki koje su poslovale s dobiti ili gubitkom.

Pokazatelj poslovanja

Poslovanje s dobiti Poslovanje s gubitkomMali Srednji Veliki Ukupno Mali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 5.096 66 18 5.180 3.772 22 4 3.798

Zaposleni, 2013 23.241 7.362 12.327 42.930 7.033 2.696 2.830 12.559Zaposleni, 2014 25.239 7.295 12.249 44.783 6.450 2.409 2.429 11.288+/- zaposlenih 1.998 -67 -78 1.853 -583 -287 -401 -1.271

Godi

na 20

14

Prihodi 11.885,1 5.377,8 9.054,2 26.317,1 2.261,3 1.199,9 1.183,1 4.644,3Rashodi 10.680,3 5.002,9 8.807,5 24.490,7 3.062,2 1.388,7 1.497,4 5.948,3

Bruto dobit 1.204,8 374,9 246,7 1.826,4 -800,9 -188,8 -314,3 -1.304,0Neto dobit 1.037,2 329,8 218,3 1.585,3 -800,8 -188,4 -313,9 -1.303,1

Izvoz 2.147,0 1.591,3 1.502,4 5.240,7 310,5 171,4 565,3 1.047,2Uvoz 1.160,7 820,4 1.118,8 3.099,9 198,2 55,6 185,3 439,1

Investicije 691,8 504,4 469,3 1.665,5 319,2 192,8 618,8 1.130,8

Godi

na 20

13

Prihodi 10.773,3 5.162,6 9.269,3 25.205,2 2.613,4 1.163,9 1.164,2 4.941,5Rashodi 9.963,0 4.891,4 9.059,8 23.914,2 3.116,7 1.215,6 1.271,3 5.603,6

Bruto dobit 810,4 271,2 209,5 1.291,1 -503,2 -51,7 -107,2 -662,1Neto dobit 665,5 231,6 196,7 1.093,8 -516,5 -53,8 -109,0 -679,3

Izvoz 1.730,1 1.496,6 1.881,2 5.107,9 330,1 191,0 653,0 1.174,1Uvoz 1.138,3 786,6 967,6 2.892,5 247,0 224,2 29,1 500,3

Investicije 634,4 442,1 550,3 1.626,8 212,9 276,3 200,5 689,7

Izvor. Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Broj je zaposlenih znatno povećan (+8,6%) u malim tvrtkama koje su poslovale s dobiti. Tvrtke koje su poslovale s gubitkom (takvih je 42%) ostvarile su samo 15% ukupnih prihoda, smanjile su broj zaposlenih za 10,1%, a za dio njih gubitak je posljedica investicijskoga ulaganja (40% od ukupnoga iznosa investicija).

Page 15: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

13

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

IZVOZ

INVEST

RADNICI

PLOd

INE

d.d.

RIJE

KA1

1

1

GTr

govin

a na m

alo u

nesp

ec. p

roda

vaon

icama

JAdR

OLIN

IJARI

JEKA

2

8

2H

Pomo

rski i

obaln

i prije

voz p

utnika

3.MAJ

BRO

dOGR

AdIL

IŠTE

d.d

.RI

JEKA

3

2

3C

Grad

nja br

odov

a i ča

maca

LESN

INA

H. d

.o.o

.KU

KULJ

ANOV

O4

9

4

GTr

govin

a na m

alo op

remo

m za

kuća

nstvo

JGL

d.d.

RIJE

KA5

81

35

CPr

oizvo

dnja

farma

ceuts

kih pr

iprav

aka

GP K

RK d

.d.

KRK

6

10F

Grad

nja ce

sta i ž

eljez

ničkih

prug

aAd

RIA

OIL

d.o.

o.KA

STAV

7

G

Trgo

vina n

a veli

ko (n

aplat

a ili u

govo

r)BR

OdOG

RAd.

VIK

TOR

LENA

C d.

d.RI

JEKA

8

3

C

Grad

nja br

odov

a i ča

maca

LIBU

RNIA

RIV

IERA

HOT

ELI d

.d.

OPAT

IJA9

44

69

IHo

teli i

sliča

n smj

eštaj

BROd

OKOM

ERC

NOVA

d.o

.o.

RIJE

KA10

GTr

govin

a na m

alo u

nesp

ec. p

roda

vaon

icama

SAIP

EM s.

p.a.

POdR

UŽNI

CA U

RH

RIJE

KA

26

MTe

hničk

o isp

itivan

je i a

naliz

aST

OMAT

OL. P

OLIK

LINI

KA R

IdEN

TRI

JEKA

3

Q

Djela

tnosti

med

icins

ke i s

tomato

loške

prak

seAC

I CLU

B d.

d.OP

ATIJA

5

10

R

Zaba

vne i

rekre

acijs

ke dj

elatno

stiRI

PET

ROL

d.o.

o.RI

JEKA

6

4

F

Grad

nja st

ambe

nih i n

estam

benih

zgra

daEL

CON

GERA

ETEB

AU d

.o.o

.RI

JEKA

7

C

Proiz

vodn

ja me

talnih

kons

trukc

ijaKA

TARI

NA L

INE

d.o.

o.OP

ATIJA

10

7

N

Djela

tnosti

putni

čkih

agen

cija i

turo

pera

tora

CEdA

R d.

o.o.

KAST

AV

5

CPi

ljenje

i blan

janje

drva

MEET

ING

POIN

T CR

OATI

A d.

o.o.

RIJE

KA

9

NDj

elatno

sti pu

tničk

ih ag

encij

a i tu

rope

rator

aJA

dRAN

KA H

OTEL

I d.o

.o.

MALI

LOŠI

NJ

1

IHo

teli i

sliča

n smj

eštaj

MILE

NIJ H

OTEL

I d.o

.o.

OPAT

IJA

2

IHo

teli i

sliča

n smj

eštaj

EKOP

LUS

d.o.

o.RI

JEKA

5

E

Obra

da i z

brinj

avan

je otp

ada

Kd V

OdOV

Od I K

ANAL

IZAC

IJA

d.o.

o.RI

JEKA

7

E

Skup

ljanje

, pro

čišća

vanje

i ops

krba v

odom

PONI

KVE

VOdA

d.o

.o.

KRK

8

E

Skup

ljanje

, pro

čišća

vanje

i ops

krba v

odom

VOdO

OPSK

RBA

I OdV

OdNJ

A d.

o.o.

CRES

9

E

Skup

ljanje

, pro

čišća

vanje

i ops

krba v

odom

UGOR

d.o

.o.

RIJE

KA

10

ARi

bolov

LUKA

RIJE

KA d

.d.

RIJE

KA

6

HPr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuAU

TOTR

ANS

d.o.

o.CR

ES

7

HOs

tali k

opne

ni pr

ijevo

z putn

ikaKd

AUT

OTRO

LEJ d

.o.o

.RI

JEKA

8H

Ostal

i kop

neni

prije

voz p

utnika

Poredak prvih 10 tvrtki prema svim najvažnijim pokazateljima poslovanja u 2014. godini jest:

Izvor. Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 16: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

14

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

IZVOZ

INVEST

RADNICI

UGOR

d.o

.o.

RIJE

KA

10

ARi

bolov

3.MAJ

BRO

dOGR

AdIL

IŠTE

d.d

.RI

JEKA

3

2

3C

Grad

nja br

odov

a i ča

maca

JGL

d.d.

RIJE

KA5

81

35

CPr

oizvo

dnja

farma

ceuts

kih pr

iprav

aka

BROd

OGRA

d. V

IKTO

R LE

NAC

d.d.

RIJE

KA8

3

CGr

adnja

brod

ova i

čama

ca

ELCO

N GE

RAET

EBAU

d.o

.o.

RIJE

KA

7

CPr

oizvo

dnja

metal

nih ko

nstru

kcija

CEdA

R d.

o.o.

KAST

AV

5

CPi

ljenje

i blan

janje

drva

EKOP

LUS

d.o.

o.RI

JEKA

5

E

Obra

da i z

brinj

avan

je otp

ada

Kd V

OdOV

Od I K

ANAL

IZAC

IJA

d.o.

o.RI

JEKA

7

E

Skup

ljanje

, pro

čišća

vanje

i ops

krba v

odom

PONI

KVE

VOdA

d.o

.o.

KRK

8

E

Skup

ljanje

, pro

čišća

vanje

i ops

krba v

odom

VOdO

OPSK

RBA

I OdV

OdNJ

A d.

o.o.

CRES

9

E

Skup

ljanje

, pro

čišća

vanje

i ops

krba v

odom

GP K

RK d

.d.

KRK

6

10F

Grad

nja ce

sta i ž

eljez

ničkih

prug

aRI

PET

ROL

d.o.

o.RI

JEKA

6

4

F

Grad

nja st

ambe

nih i n

estam

benih

zgra

daPL

OdIN

E d.

d.RI

JEKA

11

1G

Trgo

vina n

a malo

u ne

spec

. pro

dava

onica

maLE

SNIN

A H.

d.o

.o.

KUKU

LJAN

OVO

49

4G

Trgo

vina n

a malo

opre

mom

za ku

ćans

tvoAd

RIA

OIL

d.o.

o.KA

STAV

7

G

Trgo

vina n

a veli

ko (n

aplat

a ili u

govo

r)BR

OdOK

OMER

C NO

VA d

.o.o

.RI

JEKA

10

G

Trgo

vina n

a malo

u ne

spec

. pro

dava

onica

maJA

dROL

INIJA

RIJE

KA2

8

2

HPo

morsk

i i ob

alni p

rijevo

z putn

ikaLU

KA R

IJEKA

d.d

.RI

JEKA

6H

Prate

će dj

elatno

sti u

prije

vozu

AUTO

TRAN

S d.

o.o.

CRES

7H

Ostal

i kop

neni

prije

voz p

utnika

Kd A

UTOT

ROLE

J d.o

.o.

RIJE

KA

8

HOs

tali k

opne

ni pr

ijevo

z putn

ikaLI

BURN

IA R

IVIE

RA H

OTEL

I d.d

.OP

ATIJA

94

46

9I

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajJA

dRAN

KA H

OTEL

I d.o

.o.

MALI

LOŠI

NJ

1

IHo

teli i

sliča

n smj

eštaj

MILE

NIJ H

OTEL

I d.o

.o.

OPAT

IJA

2

IHo

teli i

sliča

n smj

eštaj

SAIP

EM s.

p.a.

POdR

UŽNI

CA U

RH

RIJE

KA

26

MTe

hničk

o isp

itivan

je i a

naliz

aKA

TARI

NA L

INE

d.o.

o.OP

ATIJA

10

7

N

Djela

tnosti

putni

čkih

agen

cija i

turo

pera

tora

MEET

ING

POIN

T CR

OATI

A d.

o.o.

RIJE

KA

9

NDj

elatno

sti pu

tničk

ih ag

encij

a i tu

rope

rator

aST

OMAT

OL. P

OLIK

LINI

KA R

IdEN

TRI

JEKA

3

Q

Djela

tnosti

med

icins

ke i s

tomato

loške

prak

seAC

I CLU

B d.

d.OP

ATIJA

5

10

R

Zaba

vne i

rekre

acijs

ke dj

elatno

sti

Poredak prvih 10 tvrtki prema svim najvažnijim pokazateljima poslovanja u 2014.godini (redoslijed po djelatnosti):

Izvor. Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 17: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

15

4.2. Bruto investicije u dugotrajnu imovinuPrema istraživanju Državnog zavoda za statistiku, kojim su obuhvaćeni veliki i srednje veliki poduzetnici, financijske i osiguravajuće institucije, proračunski korisnici,namjernim uzorkom izabrani mali poduzetnici te neprofitne organizacije – veći investitori, bruto ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2014.g. prikazana su u narednoj tablici.

Investicije u dugotrajnu imovinu

Investicije prema sjedištu investitora Investicije prema lokaciji investicijskih objekata

Ukupnodugotrajana imovina

Ukupnodugotrajana imovina

Nova Rabljena Nova Rabljenau 000 HRK

Republika Hrvatska 46.570.639 41.116.785 5.453.854 46.570.639 41.116.785 5.453.854

Primorsko-goranska 3.077.508 2.687.545 389.963 4.506.474 4.077.214 429.260

u % od RH 6,61% 6,54% 7,15% 9,68% 9,92% 7,87%

Izvor: DZS, Priopćenje 12.2.1., 30.11.2015.

Najveća ulaganja u novu imovinu su u građevinske objekte, postrojenja i opremu te transportna sredstva.

Vrsta imovineRepublika Hrvatska Primorsko-goranska

u 000 Hrk u % u 000 Hrk u % PGŽ u % RHGrađevinski objekti, prostori i građevine 20.127.149 49,0% 2.586.544 63,4% 6,3%

Postrojenja i oprema s montažom 12.383.467 30,1% 948.474 23,3% 2,3%

Transportna imovina 4.903.519 11,9% 382.433 9,4% 0,9%

Biološka imovina 614.938 1,5% 36.766 0,9% 0,1%

Intelektualna imovina 1.624.200 4,0% 62.501 1,5% 0,2%

Ostala imovina 1.463.512 3,6% 60.496 1,5% 0,1%

UKUPNO 41.116.785 100,0% 4.077.214 100,0% 9,9%

Izvor: DZS, Priopćenje 12.2.1., 30.11.2015.Ulaganja na području Primorsko-goranske županije, po kriteriju lokacije investicijskih objekata, su 9.9% u odnosu na ukupna ulaganja.

Page 18: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

16

4.3. Gospodarske zoneNa slici su označene lokacije poduzetničkih zona većih od 5,0 ha u Primorsko-goranskoj županiji.

Izvor: Poduzetničke zone, Primorsko-goranska županija

Page 19: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

17

Rbr. LOKACIJA ZONA Površina (ha) Broj tvrtki Broj

zaposlenih1 Bakar Industrijska zona 500,0 150 3.5002 Baška Baška 6,0 3 Cres Volnik 9,3 6 10

4 Čavle Cernik K1 19,0 2 150Soboli I2 16,5 2 20

5 delnice

K1 Podrebar 9,5 10 85K2 Kolodvor 9,2 6 88I1-3 Lučice 17,1 7 14I1-8 Kendar 8,8 3 100

6 Fužine K1-3 Lič 30,1 2 10K1-5 Vrata 8,6 2 30

7 Kastav K1 Žegoti 29,9 18 270

8 KlanaK1-Klana 4,5 3 10K4-Kunfin 10,3 2 100K-6 Škalnica 7,9 2 100

9 Kostrena K-3 Šoići 16,0 5 12010 Kraljevica K-1 Žlibina 6,7 4 2511 Krk Sveti Petar 36,6 30 108412 Lokve K1/1 Sljeme 10,3 2 2013 Lopar Sorinj 7,6 1 6

14 Matulji

Miklavija 158,5 Mučići II 13,4 1 12R-1 Matulji 14,5 1 24R-2 Matulji 19,8 8 56K11 Rupa 10,3 2 24K3 Jušići 6,4 2 43

15 N. Vinodolski K-1 Zapad 20,5 12 15016 Omišalj Pušća 16,4 3 25017 Rab Mišnjak 11,7 18 Rijeka Bodulovo 5,2 19 Viškovo K-1 Marinići 27,6 44 47120 Vrbovsko K-1 Vrbovsko 14,0 1 10

UKUPNO 1.082,2 331 6.782Izvor: Poduzetničke zone, Primorsko-goranska županija

Ukupna je površina navedenih zona 1.082,2 ha. U njima posluje 331 tvrtka koja zapošljava 6.782 djelatnika.

Page 20: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

18

Prema prostornom planu Primorsko-goranske županije određene su gospodarske zone prema njihovoj važnosti. Razlikuju se gospodarske zone kao građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Županiju, i to na temelju važnosti zahvata u prostoru (veličina, obuhvat, zaštita prostora) te prema važnosti u razvitku pojedinoga dijela i cjeline Županije.

Republika Hrvatska

Poslovna zona Miklavija (Matulji)Poslovno-proizvodna zona Kukuljanovo (Bakar i Čavle)Proizvodna zona Rijeka (Rijeka)Proizvodna zona Urinj (Kostrena i Bakar)Proizvodna zona Omišalj (Omišalj)

Primorsko-goranska županija

Poslovno-proizvodna zona KlanaPoslovna zona delnicePoslovna zona Novi VinodolskiPoslovna zona KraljevicaPoslovno-proizvodna zona Ravna GoraPoslovno-proizvodna zona VrbovskoPoslovno-proizvodna zona Čabar

Izvor: Prostorni plan PGŽ-a (SN 32/2013), obrada HGK – ŽK Rijeka

Izgradnjom poduzetničkih zona žele se riješiti prostorni problemi po-duzetnika, ali i stvoriti povoljniji uvjeti za nova poduzetnička ulaganja, kako korištenjem zajedničke infrastrukture tako i različitih povlastica. Nositelji su osnivanja, izgradnje i financiranja poduzetničkih zona je-dinice lokalne samouprave.

Page 21: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

19

5. IZVOZ I UVOZ ROBA I USLUGAIzvozno su najuspješnije djelatnosti brodogradnja, turizam, prijevoz, proizvodnja farmaceutskih pripravaka, drvna industrija, proizvodnja metalnih konstrukcija i namještaja.

Izvor. Fina, GFI 2014, Obrada HGK

Uvozno su orijentirane djelatnosti trgovina, brodogradnja, farmaceutska industrija i proizvodnja metalnih konstrukcija.

Izvor. Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 22: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

20

6. NAJVAŽNIJE dJELATNOSTI GOSPOdARSTVA

6.1. TRGOVINAU sektoru trgovine posluje 2.130 tvrtki koje zapošljavaju 13.171 djelatnika. Male i srednje tvrtke povećale su broj zaposlenih (za 156 ili +2%), a velike tvrtke smanjile (za 209 ili –3,8%).Ukupni su prihodi veći za 2,1%, a rashodi za 1,5% u odnosu na prethodnu godinu, što je pozitivno utjecalo na rast bruto dobiti od 37,8%.

Pokazatelj poslovanja Veličina tvrtkiMali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 2.107,0 17,0 6,0 2.130,0

Zaposleni, 2013 6.376,0 1.309,0 5.539,0 13.224,0Zaposleni, 2014 6.522,0 1.319,0 5.330,0 13.171,0+/- zaposlenih 146,0 10,0 -209,0 -53,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

Prihodi 4.594,2 1.874,5 5.233,5 11.702,2Rashodi 4.458,4 1.847,5 5.142,8 11.448,7

Bruto dobit 135,9 26,9 90,6 253,4Neto dobit 102,5 20,6 86,3 209,4

Izvoz 361,5 130,9 6,2 498,6Uvoz 783,5 394,1 791,8 1.969,4

Investicije 107,5 29,8 50,3 187,6

Godi

na 20

13

Prihodi 4.425,9 1.845,7 5.193,3 11.464,9Rashodi 4.377,5 1.791,5 5.111,9 11.280,9

Bruto dobit 48,4 54,1 81,4 183,9Neto dobit 18,5 46,3 76,6 141,4

Izvoz 259,4 93,8 300,3 653,5Uvoz 844,7 399,9 706,8 1.951,4

Investicije 120,1 26,2 151,8 298,1

Izvor: Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 23: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

21

Pore

dak p

rvih 1

0 tvrt

ki pr

ema s

vim na

jvažn

ijim po

kaza

teljim

a pos

lovan

ja u 2

014.

godin

i jest:

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

RADNICI

PLOd

INE

d.d.

RIJE

KA1

11

Trgo

vina n

a malo

u ne

spec

. pro

dava

onica

maLE

SNIN

A H.

d.o

.o.

KUKU

LJAN

OVO

22

2Tr

govin

a na m

alo op

remo

m za

kuća

nstvo

AdRI

A OI

L d.

o.o.

KAST

AV3

9Tr

govin

a na v

eliko

(nap

lata i

li ugo

vor)

BROd

OKOM

ERC

NOVA

d.o

.o.

RIJE

KA4

3Tr

govin

a na m

alo u

nesp

ec. p

roda

vaon

icama

LOGI

STA

d.o.

o.RI

JEKA

59

Tr

govin

a na v

eliko

hran

om, p

ićima

i duh

anom

TRGO

VINA

KRK

d.d

.MA

LINSK

A6

34

Trgo

vina n

a malo

u ne

spec

. pro

dava

onica

maMI

CK d

.o.o

.KU

KULJ

ANOV

O7

6

Ostal

a spe

cijali

ziran

a trg

ovina

na ve

liko

AURO

dOM

US d

.o.o

.KA

STAV

85

Ostal

a spe

cijali

ziran

a trg

ovina

na ve

liko

LJEK

ARNA

PAB

LORI

JEKA

97

Trgo

vina n

a malo

ost.r

obom

u sp

ecij.

prod

av.

JAdR

ANKA

TRG

OVIN

A d.

o.o.

MALI

LOŠI

NJ10

6Tr

govin

a na m

alo u

nesp

ec. p

roda

vaon

icama

NOBL

ELIF

T d.

o.o.

RIJE

KA

4

Trgo

vina n

a veli

ko (n

aplat

a ili u

govo

r)AU

TO H

RVAT

SKA

STP

d.o.

o.RI

JEKA

5

Tr

govin

a moto

rnim

vozil

ima

TERM

AG d

.o.o

.MA

TULJ

I

7

Ostal

a spe

cijali

ziran

a trg

ovina

na ve

liko

HIGI

S d.

o.o.

ŠAPJ

ANE

8

Ne

spec

ijaliz

irana

trgo

vina n

a veli

koMA

RINA

PUN

AT G

RUPA

d.o

.o.

PUNA

T

10

Nesp

ecija

lizira

na tr

govin

a na v

eliko

RIJE

KATE

KSTI

L-dO

MUS

d.d.

RIJE

KA

8Tr

govin

a na m

alo os

t.rob

om u

spec

ij. pr

odav

.JA

dRAN

-IMPE

X d.

o.o.

KAST

AV

10

Ostal

a spe

cijali

ziran

a trg

ovina

na ve

liko

Izvor

: Fina

, GFI

2014

., Obr

ada H

GK

Page 24: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

22

6.2. PRERAĐIVAČKA INdUSTRIJAU sektoru prerađivačke industrije posluje 930 tvrtki koje zapošljavaju 11.791 djelatnika. Male su tvrtke povećale broj zaposlenih (za 281 ili +4,8%), a srednje i velike tvrtke smanjile (za 359 ili –5,9%).Ukupni su prihodi veći za 5,9%, a rashodi za 6,9% u odnosu na prethodnu godinu, što je utjecalo na neto financijski rezultat sektora posebice u segmentu velikih tvrtki.

Pokazatelj poslovanjaVeličina tvrtki

Mali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 902,0 23,0 5,0 930,0

Zaposleni, 2013 5.804,0 2.624,0 3.441,0 11.869,0Zaposleni, 2014 6.085,0 2.588,0 3.118,0 11.791,0+/- zaposlenih 281,0 -36,0 -323,0 -78,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

Prihodi 2.265,4 1.612,4 1.977,9 5.855,7Rashodi 2.128,9 1.514,2 2.212,9 5.856,0

Bruto dobit 136,5 98,1 -235,0 -0,4Neto dobit 107,6 87,5 -239,2 -44,1

Izvoz 668,3 860,0 1.042,0 2.570,3Uvoz 231,4 371,5 430,7 1.033,6

Investicije 79,3 96,3 203,1 378,7

Godi

na 20

13

Prihodi 2.115,3 1.481,0 1.932,3 5.528,6Rashodi 2.038,1 1.463,9 1.978,2 5.480,2

Bruto dobit 77,2 17,1 -45,8 48,5Neto dobit 54,7 5,8 -41,5 19,0

Izvoz 580,0 829,9 1.136,0 2.545,9Uvoz 239,2 369,6 244,1 852,9

Investicije 82,2 73,9 130,7 286,8

Izvor: Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 25: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

23

Pore

dak p

rvih 1

0 tvrt

ki pr

ema s

vim na

jvažn

ijim po

kaza

teljim

a pos

lovan

ja u 2

014.

godin

i jest:

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

RADNICI

3.MAJ

BRO

dOGR

Ad. d

.d.

RIJE

KA1

1

Grad

nja br

odov

a i ča

maca

JGL

d.d.

RIJE

KA2

22

Proiz

vodn

ja far

mace

utskih

pripr

avak

aBR

OdOG

R.VI

KTOR

LEN

AC d

.d.

RIJE

KA3

3Gr

adnja

brod

ova i

čama

caCE

dAR

d.o.

o.KA

STAV

46

Pi

ljenje

i blan

janje

drva

P I K

d.d

.RI

JEKA

54

Proiz

vodn

ja pe

karsk

ih i k

ondit

orsk

ih pr

oizvo

daMO

NTEL

EKTR

O d.

o.o.

KAST

AV6

4

Instal

iranje

indu

strijs

kih st

rojev

a i op

reme

dI K

LANA

d.d

.KL

ANA

75

Proiz

vodn

ja na

mješ

taja

VARG

ON d

.o.o

.KU

KULJ

ANOV

O8

8Pr

oizvo

dnja

proiz

voda

od pl

astik

ePK

d.o

.o.

KUKU

LJAN

OVO

9

Proiz

vodn

ja me

talnih

kons

trukc

ijadR

VENJ

AČA

d.d.

FUŽI

NE10

Pr

oizvo

dnja

celul

oze,

papir

a i ka

rtona

ELCO

N GE

RAET

EBAU

d.o

.o.

RIJE

KA

1

Proiz

vodn

ja me

talnih

kons

trukc

ijaEU

ROMO

dUL

d.o.

o.VI

ŠKOV

O

3

Proiz

vodn

ja me

talnih

kons

trukc

ijadA

LMON

T d.

o.o.

KRAL

JEVI

CA

5

Popr

avak

proiz

v. od

meta

la, st

rojev

a i op

reme

INEL

TEH

d.o.

o.RI

JEKA

7

Pr

oizvo

dnja

ostal

e elek

trične

opre

meMA

NAST

IR G

ROUP

d.o

.o.

RIJE

KA

8

Proiz

vodn

ja os

talog

teks

tilaBR

OdOI

ZOLA

TER

d.o.

o.JU

RDAN

I

9

Grad

nja br

odov

a i ča

maca

ENER

GY P

ELLE

TS d

.o.o

.DE

LNIC

E

10

Proiz

vodn

ja pr

oizvo

da od

drva

, plut

aRA

dNIK

OPA

TIJA

dd

LOVR

AN

6Pr

oizvo

dnja

peka

rskih

i kon

ditor

skih

proiz

voda

3.MAJ

MOT

ORI I

dIZA

LICE

d.d

.RI

JEKA

7

Proiz

vodn

ja str

ojeva

za op

će na

mjen

eTE

HNO-

dRVO

d.o

.o.

RIJE

KA

9Pi

ljenje

i blan

janje

drva

FINV

EST

CORP

d.d

.ČA

BAR

10Pr

oizvo

dnja

namj

eštaj

aIzv

or: F

ina, G

FI 20

14., O

brad

a HGK

Page 26: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

24

6.3. SMJEŠTAJ, PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANEU sektoru turizma/smještaja, restorana, pripreme hrane i pića posluje 807 tvrtki koje zapošljavaju 5.977 djelatnika (povećanje za 404 zaposlenika ili +7,2%).Na financijski rezultat sektora utjecali su povećani troškovi poslovanja (+5,7%), posebice u djelatnosti „hoteli” koju su karakterizirala intenzivna investicijska ulaganja (953 mil. kn, +167% u odnosu na 2014. godinu).

Pokazatelj poslovanjaVeličina tvrtki

Mali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 788,0 16,0 3,0 807,0

Zaposleni, 2013 2.593,0 1.852,0 1.128,0 5.573,0Zaposleni, 2014 2.937,0 1.867,0 1.173,0 5.977,0+/- zaposlenih 344,0 15,0 45,0 404,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

Prihodi 818,8 729,6 580,8 2.129,2Rashodi 816,2 760,4 581,4 2.158,0

Bruto dobit 2,7 -30,8 -0,6 -28,7Neto dobit -4,4 -32,6 -3,6 -40,6

Izvoz 33,8 280,8 370,3 684,9Uvoz 5,9 3,8 3,5 13,2

Investicije 144,0 206,2 658,6 1.008,8

Godi

na 20

13

Prihodi 791,8 767,1 585,5 2.144,4Rashodi 754,4 730,1 557,3 2.041,8

Bruto dobit 37,3 37,0 28,4 102,7Neto dobit 27,5 33,5 23,8 84,8

Izvoz 35,7 311,5 376,1 723,3Uvoz 4,1 4,4 4,9 13,4

Investicije 95,0 107,6 217,2 419,8

Izvor: Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 27: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

25

Pore

dak p

rvih 1

0 tvrt

ki pr

ema s

vim na

jvažn

ijim po

kaza

teljim

a pos

lovan

ja u 2

014.

godin

i jest:

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

RADNICI

LIBU

RNIA

RIV

IERA

HOT

ELI d

.d.

OPAT

IJA1

11

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajJA

dRAN

KA H

OTEL

I d.o

.o.

MALI

LOŠI

NJ2

4Ho

teli i

sliča

n smj

eštaj

IMPE

RIAL

d.d

.RA

B3

22

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajMI

LENI

J HOT

ELI d

.o.o

.OP

ATIJA

43

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajHO

TELI

BAŠ

KA d

.d.

BAŠK

A5

37

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajCR

ESAN

KA d

.d.

CRES

66

5Ho

teli i

sliča

n smj

eštaj

HOTE

LI N

JIVIC

E d.

o.o.

NJIV

ICE

7

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajJA

dRAN

d.d

.CR

IKVE

NICA

810

6Ho

teli i

sliča

n smj

eštaj

HOTE

L MI

RAMA

R d.

o.o.

OPAT

IJA9

5

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajGR

ANd

HOTE

L AdR

IATI

C d.

d.OP

ATIJA

109

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajJA

dRAN

KA K

AMPO

VI d

.o.o

.MA

LI LO

ŠINJ

4

Ka

mpov

i i pr

ostor

i za k

ampir

anje

KIRI

CA d

.o.o

.CR

IKVE

NICA

7

Dj

elatno

sti re

stora

na i o

stalih

objek

ataKA

MP S

LATI

NA d

.o.o

.MA

LI LO

ŠINJ

8

Ka

mpov

i i pr

ostor

i za k

ampir

anje

PRUd

ENTI

A d.

o.o.

RIJE

KA

9

Djela

tnosti

resto

rana

i osta

lih ob

jekata

JAdR

AN H

OTEL

I d.d

.RI

JEKA

8

Hotel

i i sli

čan s

mješ

tajMA

GNUM

OPA

TIJA

d.o

.o.

OPAT

IJA

10

Hotel

i i sli

čan s

mješ

taj

Izvor

: Fina

, GFI

2014

., Obr

ada H

GK

Page 28: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

26

Dolaz

ak tu

rista

u Prim

orsk

o-go

rans

ku žu

panij

u pre

ma de

stina

cijam

a prik

azan

je za

razd

oblje

od si

ječnja

do

pros

inca 2

014.

godin

e. Uk

upno

je os

tvare

no 2.

261.8

11 do

lazak

a i 12

.233.4

02 no

ćenja

.Na

jviše

dolaz

aka t

urista

u na

vede

nom

razdo

blju b

ilježi

otok K

rk (29

,14%

), za

tim po

dručje

Opa

tijske

(22,7

1%) t

e Cr

ikven

ičke r

ivijer

e, Ma

loga L

ošinj

a i R

aba s

udjel

om po

jedina

čno v

ećim

od 10

%.

RIVI

JERA

TURI

STIČ

KA

ZAJE

dNIC

A

I-XII 2

014.

GOdI

NEI-X

2015

. GOd

INE

DOLA

SCI

NOĆE

NJA

DOLA

SCI

NOĆE

NJA

dom

aći

Stra

niUk

upno

%

Ukup

no %

Uk

upno

%

Ukup

no %

OPAT

IJA

OPAT

IJA55

.925

311.9

3436

7.859

16,26

1.064

.864

8,70

356.4

8914

,891.0

72.16

98,2

6LO

VRAN

10.07

468

.776

78.85

03,4

929

4.594

2,41

77.91

83,2

530

5.114

2,35

MOŠĆ

EN. D

RAGA

1.478

40.76

342

.241

1,87

218.8

551,7

946

.439

1,94

236.5

391,8

2IČ

IĆI

369

16.15

816

.527

0,73

73.94

30,6

018

.075

0,75

85.40

20,6

6MA

TULJ

I1.5

566.7

218.2

770,3

738

.377

0,31

9.546

0,40

43.62

20,3

4UK

UPNO

69.40

244

4.352

513.7

5422

,711.6

90.63

313

,8250

8.467

21,24

1.742

.846

13,43

RIJE

KA

RIJE

KA21

.168

69.55

090

.718

4,01

173.5

751,4

296

.784

4,04

195.4

891,5

1KR

ALJE

VICA

1.975

22.03

924

.014

1,06

97.14

60,7

926

.885

1,12

105.4

080,8

1KO

STRE

NA4.9

344.7

639.6

970,4

336

.476

0,30

9.034

0,38

36.50

00,2

8BA

KAR

1.669

2.373

4.042

0,18

9.462

0,08

4.898

0,20

12.65

90,1

0KA

STAV

942

2.424

3.366

0,15

9.758

0,08

3.193

0,13

10.99

30,0

8ČA

VLE

559

1.563

2.122

0,09

7.521

0,06

2.931

0,12

10.06

30,0

8JE

LENJ

E11

371

582

80,0

43.0

790,0

31.2

100,0

54.7

110,0

4VI

ŠKOV

O34

554

989

40,0

44.2

120,0

31.0

330,0

45.5

250,0

4UK

UPNO

31.70

510

3.976

135.6

816,0

034

1.229

2,79

145.9

686,1

038

1.348

2,94

CRIK

VENI

CAUK

UPNO

43.99

020

4.460

248.4

5010

,981.3

77.75

711

,2627

6.713

11,56

1.538

.480

11,86

NOVI

VI

NODO

LSKI

NOVI

VIN

ODOL

SKI

9.942

74.67

384

.615

3,74

512.9

024,1

992

.408

3,86

553.8

164,2

7VI

NODO

LSKA

230

3.596

3.826

0,17

32.61

10,2

74.8

700,2

047

.060

0,36

UKUP

NO10

.172

78.26

988

.441

3,91

545.5

134,4

697

.278

4,06

600.8

764,6

3Izv

or: T

urist

ička z

ajedn

ica K

varn

era,

obra

da H

GK –

ŽK R

ijeka

Page 29: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

27

RIVI

JERA

TURI

STIČ

KA

ZAJE

dNIC

A

I-XII 2

014.

GOdI

NEI-X

2015

. GOd

INE

DOLA

SCI

NOĆE

NJA

DOLA

SCI

NOĆE

NJA

dom

aći

Stra

niUk

upno

%

Ukup

no %

Uk

upno

%

Ukup

no %

OTOK

KRK

OMIŠ

ALJ

9.974

114.4

7312

4.447

5,50

649.2

865,3

113

1.527

5,49

694.8

425,3

6MA

LINSK

A6.4

9772

.304

78.80

13,4

848

9.859

4,00

90.45

43,7

853

7.388

4,14

KRK

5.383

157.4

5016

2.833

7,20

957.6

827,8

317

9.671

7,50

1.053

.557

8,12

PUNA

T3.2

1687

.171

90.38

74,0

052

2.434

4,27

101.7

374,2

555

8.465

4,30

BAŠK

A6.7

1014

0.069

146.7

796,4

983

7.820

6,85

159.3

286,6

591

7.755

7,07

VRBN

IK27

18.8

899.1

600,4

065

.076

0,53

10.48

40,4

472

.815

0,56

DOBR

INJ-Š

ILO1.0

9045

.535

46.62

52,0

630

4.076

2,49

51.07

12,1

333

3.448

2,57

UKUP

NO33

.141

625.8

9165

9.032

29,14

3.826

.233

31,28

724.2

7230

,254.1

68.27

032

,13CR

ESUK

UPNO

4.570

103.3

4910

7.919

4,77

786.3

496,4

311

4.297

4,77

817.8

696,3

0MA

LI L

OŠIN

JUK

UPNO

30.48

422

0.298

250.7

8211

,091.8

78.83

515

,3625

6.859

10,73

1.859

.027

14,33

OTOK

RAB

RAB

10.22

913

8.013

148.2

426,5

51.0

82.49

28,8

515

7.295

6,57

1.133

.433

8,74

LOPA

R3.0

4879

.977

83.02

53,6

763

3.457

5,18

87.80

53,6

766

0.554

5,09

UKUP

NO13

.277

217.9

9023

1.267

10,22

1.715

.949

14,03

245.1

0010

,241.7

93.98

713

,83

GORS

KI

KOTA

R

ČABA

R32

450

374

0,02

1.057

0,01

393

0,02

943

0,01

DELN

ICE

5.125

4.147

9.272

0,41

22.82

60,1

98.7

810,3

721

.229

0,16

FUŽI

NE4.6

203.2

427.8

620,3

523

.938

0,20

6.782

0,28

24.76

80,1

9VR

BOVS

KO94

643

21.3

780,0

65.9

170,0

51.5

960,0

76.5

580,0

5LO

KVE

366

289

655

0,03

1.747

0,01

772

0,03

2.211

0,02

SKRA

D21

970

289

0,01

990

0,01

478

0,02

970

0,01

RAVN

A GO

RA2.5

892.6

985.2

870,2

310

.784

0,09

5.346

0,22

11.79

70,0

9MR

KOPA

LJ89

342

31.3

160,0

63.4

060,0

31.0

490,0

42.7

000,0

2BR

OD M

ORAV

ICE

3517

520,0

023

90,0

066

0,00

330

0,00

UKUP

NO15

.117

11.36

826

.485

1,17

70.90

40,5

825

.263

1,06

71.50

60,5

5PR

IMOR

SKO-

GORA

NSKA

ŽU

PANI

JA25

1.858

2.009

.953

2.261

.811

100,0

012

.233.4

0210

0,00

2.394

.217

100,0

012

.974.2

0910

0,00

u %

11,1%

88,9%

100,0

%

U str

uktur

i uku

pnih

dolaz

aka 8

8,9%

čine

dolas

ci str

anih

gosti

ju.

Page 30: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

28

6.4. GRAĐEVINARSTVOU sektoru građevinarstva posluje 1.161 tvrtka, od kojih je 7 srednjih i velikih tvrtki. Ukupno zapošljavaju 5.051 djelatnika, što je povećanje zaposlenosti za 134 djelatnika ili 2,7%.Ukupni su prihodi sektora veći za 7,7%, a rashodi za 8,5% u odno-su na prethodnu godinu, što je utjecalo na neto financijski rezultat sektora, posebice u segmentu malih tvrtki. Međutim, gubitak po-slovanja uglavnom je ostvaren u djelatnosti „izvedba projekata za zgrade” (198 tvrtki, 17%) koja ostvaruje samo 4,4% od ukupnoga prihoda sektora (112,9 mil. kn), ali čak 51,3 mil. kn gubitka.Ostale djelatnosti – cestogradnja, niskogradnja, završni građevinski radovi – ukupno bilježe povećanje prihoda i dobit od 37,5 mil. kn.

Pokazatelj poslovanja Veličina tvrtkiMali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 1.154,0 6,0 1,0 1.161,0

Zaposleni, 2013 3.554,0 788,0 575,0 4.917,0Zaposleni, 2014 3.672,0 790,0 589,0 5.051,0+/- zaposlenih 118,0 2,0 14,0 134,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

Prihodi 1.295,8 689,9 580,1 2.565,8Rashodi 1.346,1 668,2 579,4 2.593,7

Bruto dobit -50,3 21,7 0,7 -27,9Neto dobit -63,3 18,9 0,3 -44,1

Izvoz 46,0 0,0 53,6 99,6Uvoz 44,6 40,9 56,0 141,5

Investicije 100,9 150,8 4,3 256,0

Godi

na 20

13

Prihodi 1.200,6 503,2 679,6 2.383,4Rashodi 1.229,5 488,2 672,6 2.390,3

Bruto dobit -28,9 15,0 6,9 -7,0Neto dobit -41,7 13,7 6,5 -21,5

Izvoz 42,4 0,0 3,0 45,4Uvoz 35,8 6,3 11,4 53,5

Investicije 103,6 67,6 21,3 192,5Izvor: Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 31: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

29

Pore

dak p

rvih 1

0 tvrt

ki pr

ema s

vim na

jvažn

ijim po

kaza

teljim

a pos

lovan

ja u 2

014.

godin

i jest:

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

RADNICI

GP K

RK d

.d.

KRK

1

1Gr

adnja

cesta

i želj

eznič

kih pr

uga

HELE

CTOR

S.A

. POd

R.U

RHVI

ŠKOV

O2

Gr

adnja

stam

benih

i nes

tambe

nih zg

rada

G.P.P

. MIK

IĆ d

.o.o

.OM

IŠAL

J3

2Gr

adnja

cesta

i želj

eznič

kih pr

uga

RI P

ETRO

L d.

o.o.

RIJE

KA4

1

Grad

nja st

ambe

nih i n

estam

benih

zgra

daCE

STE

- RIJE

KA d

.o.o

.KU

KULJ

ANOV

O5

23

Grad

nja ce

sta i ž

eljez

ničkih

prug

aVO

dOGR

AdNJ

A RI

JEKA

d.o

.o.

KUKU

LJAN

OVO

69

5Gr

adnja

ostal

ih gr

ađev

ina ni

skog

radn

jeGR

ANdI

LAV

ORI F

INCO

SIT

S.P.A

.RI

JEKA

7

Grad

nja os

talih

građ

evina

nisk

ogra

dnje

GORA

N GR

AdIT

ELJS

TVO

d.o.

o.DE

LNIC

E8

6Gr

adnja

stam

benih

i nes

tambe

nih zg

rada

GP R

IJEKA

d.d

.RI

JEKA

94

Grad

nja ce

sta i ž

eljez

ničkih

prug

aKA

VAZO

VIĆ

LIMA

R d.

o.o.

KRK

10

Završ

ni gr

ađev

inski

rado

viGP

STA

NIĆ

d.o.

o.RI

JEKA

3

Gr

adnja

cesta

i želj

eznič

kih pr

uga

dEO

d.o.

o.RI

JEKA

4

El

ektro

inst. r

adov

i, vod

ovod

a, ka

naliz

, plin

aLI

TUS

J.d.o

.o.

RIJE

KA

5

Orga

nizac

ija iz

vedb

e pro

jekata

za zg

rade

OCTO

PUS

RIJE

KA d

.o.o

.RI

JEKA

6

Os

tale s

pecij

alizir

ane g

rađ.

djelat

nosti

LEGA

C-IN

G d.

o.o.

OPAT

IJA

7

Ostal

e spe

cijali

ziran

e gra

đ. dje

latno

stiLE

MAL

d.o.

o.RI

JEKA

8

Gr

adnja

stam

benih

i nes

tambe

nih zg

rada

SCH-

SIST

EM d

.o.o

.MA

LINSK

A

10

Elek

troins

t. rad

ovi, v

odov

oda,

kana

liz, p

lina

ELEK

TRO-

VOdA

d.o

.o.

CRES

7

Grad

nja os

talih

građ

evina

nisk

ogra

dnje

NOVO

TEHN

A d.

d.RI

JEKA

8

Grad

nja st

ambe

nih i n

estam

benih

zgra

daIZ

GRAd

NJA

d.o.

o.CR

IKVE

NICA

9

Grad

nja st

ambe

nih i n

estam

benih

zgra

daPR

OJEK

T ZA

PAd

d.o.

o.RI

JEKA

9Gr

adnja

stam

benih

i nes

tambe

nih zg

rada

Izvor

: Fina

, GFI

2014

., Obr

ada H

GK

Page 32: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

30

6.5. PRIJEVOZ I SKLAdIŠTENJEU sektoru prijevoza i skladištenja posluje 461 tvrtka, od kojih je 12 srednjih i velikih tvrtki. Ukupno zapošljavaju 5.985 djelatnika, što je smanjenje zaposlenosti za 106 djelatnika ili –1,7%.Ukupni su prihodi sektora veći za 2,5%, a rashodi za 5,7% u odnosu na prethodnu godinu, što je utjecalo na neto financijski rezultat sektora, posebice u segmentu malih tvrtki. Međutim, gubitak poslovanja uglavnom je ostvaren u djelatnosti „pomorski i obalni prijevoz” i „prateće djelatnosti”, a riječ je o gubitku u visini od 94,4 mil. kn uzrokovanom stečajnim postupcima dvaju nekad velikih brodara (Croatia Line i Lošinjska plovidba) i špediterske tvrtke (Transadria). Ako se izuzmu ti gubici, sektor je ostvario dobit od 94,5 mil. kn.

Pokazatelj poslovanja Veličina tvrtkiMali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 404,0 9,0 3,0 416,0

Zaposleni, 2013 1.539,0 1.476,0 3.076,0 6.091,0Zaposleni, 2014 1.488,0 1.430,0 3.067,0 5.985,0+/- zaposlenih -51,0 -46,0 -9,0 -106,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

Prihodi 1.211,8 531,1 1.273,9 3.016,8Rashodi 1.243,3 504,2 1.270,3 3.017,8

Bruto dobit -31,5 26,9 3,7 -0,9Neto dobit -43,7 22,2 1,8 -19,7

Izvoz 583,7 152,6 295,6 1.031,9Uvoz 115,0 9,9 22,3 147,2

Investicije 72,2 56,9 59,3 188,4

Godi

na 20

13

Prihodi 1.141,0 528,8 1.274,6 2.944,4Rashodi 1.087,0 499,3 1.267,8 2.854,1

Bruto dobit 54,0 29,5 6,6 90,1Neto dobit 40,2 26,6 4,6 71,4

Izvoz 462,2 149,9 239,4 851,5Uvoz 102,4 169,0 28,6 300,0

Investicije 67,6 247,2 65,8 380,6Izvor: Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 33: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

31

Pore

dak p

rvih 1

0 tvrt

ki pr

ema s

vim na

jvažn

ijim po

kaza

teljim

a pos

lovan

ja u 2

014.

godin

i jest:

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

RADNICI

JAdR

OLIN

IJARI

JEKA

14

1Po

morsk

i i ob

alni p

rijevo

z putn

ikaAU

TOTR

ANS

d.o.

o.CR

ES2

3Os

tali k

opne

ni pr

ijevo

z putn

ikaLU

KA R

IJEKA

d.d

.RI

JEKA

32

Prate

će dj

elatno

sti u

prije

vozu

Kd A

UTOT

ROLE

J d.o

.o.

RIJE

KA4

4Os

tali k

opne

ni pr

ijevo

z putn

ikaMA

NŠPE

D DO

ORI

JEKA

55

9Ce

stovn

i prije

voz

dAMC

O d.

o.o.

RIJE

KA6

Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zudR

AGON

MAR

ITIM

E Ad

RIA

d.o.

o.RI

JEKA

76

Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuME

dMAR

d.o

.o.

RIJE

KA8

Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuSE

IFER

T I B

OGOL

IN d

.o.o

.RI

JEKA

98

Ce

stovn

i prije

voz

JAdR

ANSK

I POM

ORSK

I SER

VIS

d.d.

RIJE

KA10

38

Prate

će dj

elatno

sti u

prije

vozu

LIBU

RNIA

POM

ORSK

A AG

ENCI

JAOP

ATIJA

1

Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuJA

dROA

GENT

d.d

.RI

JEKA

2

5Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuGR

ŽINČ

IĆ d

.o.o

.KL

ANA

7

Ce

stovn

i prije

voz

LIBU

RNIJA

PAR

KING

d.o

.o.

OPAT

IJA

9

Prate

će dj

elatno

sti u

prije

vozu

CMA

CGM

CROA

TIA

POM.

AGEN

CIJA

RIJE

KA

10

Prate

će dj

elatno

sti u

prije

vozu

JAdR

ANSK

A VR

ATA

d.d.

RIJE

KA

6Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuRI

JEKA

PRO

MET

d.d.

RIJE

KA

7Pr

ateće

djela

tnosti

u pr

ijevo

zuLA

GERM

AX T

IMES

PEd

d.o.

o.ŠK

RLJE

VO

10

Prate

će dj

elatno

sti u

prije

vozu

Izvor

: Fina

, GFI

2014

., Obr

ada H

GK

Page 34: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

32

6.6. STRUČNE, ZNANSTVENE I ISTRAŽIVAČKE dJELATNOSTI

U ovom sektoru posluje 1.348 tvrtki, od kojih su 3 srednje i velike tvrtke. Ukupno zapošljavaju 4.130 djelatnika, što je povećanje zaposlenosti za 109 djelatnika ili +2,7%.Ukupni su prihodi i rashodi sektora manji za 6,6% i 8,8% u odnosu na prethodnu godinu, ali je neto financijski rezultat sektora veći za 9,5%.

Pokazatelj poslovanjaVeličina tvrtki

Mali Srednji Veliki Ukupno

Broj tvtki 1.345,0 2,0 1,0 1.348,0

Zaposleni, 2013 3.605,0 144,0 272,0 4.021,0Zaposleni, 2014 3.663,0 160,0 307,0 4.130,0+/- zaposlenih 58,0 16,0 35,0 109,0

u mil.HRK

Godi

na 20

14

Prihodi 1.392,4 128,5 171,6 1.692,5Rashodi 1.210,8 116,7 131,6 1.459,1

Bruto dobit 181,7 11,8 40,0 233,5Neto dobit 142,7 10,0 33,1 185,8

Izvoz 323,5 75,8 169,5 568,8Uvoz 87,9 32,5 0,0 120,4

Investicije 65,8 1,3 3,3 70,4

Godi

na 20

13

Prihodi 1.338,5 124,8 349,6 1.812,9Rashodi 1.147,0 120,4 332,2 1.599,6

Bruto dobit 191,5 4,4 17,3 213,2Neto dobit 156,7 4,0 12,4 173,1

Izvoz 286,2 80,6 347,5 714,3Uvoz 62,0 34,3 1,0 97,3

Investicije 39,8 1,4 14,9 56,1

Izvor: Fina, GFI 2014., Obrada HGK

Page 35: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

33

Pore

dak p

rvih 1

0 tvrt

ki pr

ema s

vim na

jvažn

ijim po

kaza

teljim

a pos

lovan

ja u 2

014.

godin

i jest:

TVRT

KAMJ

ESTO

RANG

dJEL

ATNO

ST

PRIHOD

DOBIT

RADNICI

INME

L d.

o.o.

KOST

RENA

8

Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

GEOP

ROJE

KT d

.d.

OPAT

IJA

3Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

VOCA

LIS

d.o.

o.OP

ATIJA

42

Ist

raživ

anje

i eks

perim

ental

ni ra

zvoj

ALAR

M AU

TOMA

TIKA

d.o

.o.

RIJE

KA3

103

Ostal

e stru

čne,

znan

stv. i

tehn.d

jelatn

osti

BROd

OPLA

N d.

o.o.

RIJE

KA

9Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

BURE

AU V

EROT

AS C

ROAT

IA d

.o.o

.RI

JEKA

65

Te

hničk

o isp

itivan

je i a

naliz

aGE

OdET

SKI Z

AVOd

RIJE

KA d

.o.o

.RI

JEKA

5

Arhit

ekton

ske d

jelatn

osti i

inže

njerst

voJ.T

.d. Z

A PO

REZN

O SA

VJET

NIŠT

VO

ANTI

ČIĆ-

JAKO

VLJE

VIĆ-

KUŠE

TARI

JEKA

9

Ra

čuno

vods

tvo, r

evizi

ja, po

rezn

o sav

jetov

anje

LOVE

CO d

.o.o

.RI

JEKA

7

Arhit

ekton

ske d

jelatn

osti i

inže

njerst

voMO

NTER

RA d

.o.o

.RI

JEKA

810

Arhit

ekton

ske d

jelatn

osti i

inže

njerst

voNA

VIS

CONS

ULT

d.o.

o.RI

JEKA

24

2Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

PANG

EA d

.o.o

.RI

JEKA

6

Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

RIJE

KAPR

OJEK

T d.

o.o.

RIJE

KA10

12Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

R-PR

OJEC

T d.

o.o.

RIJE

KA9

8Ar

hitek

tonsk

e djel

atnos

ti i in

ženje

rstvo

SAIP

EM S

.P.A.

POd

R. U

RH

RIJE

KA1

11

Istra

živan

je i e

kspe

rimen

talni

razv

ojVE

RTEX

B.S

d.o

.o.

RIJE

KA

7

Arhit

ekton

ske d

jelatn

osti i

inže

njerst

voVE

TERI

NARS

KA S

TANI

CA d

.o.o

.RI

JEKA

6

Veter

inarsk

e djel

atnos

tiVU

KIĆ

I PAR

TNER

I d.o

.o.

RIJE

KA

36

Prav

ne dj

elatno

stidU

ING

d.o.

o.VI

ŠKOV

O5

Arhit

ekton

ske d

jelatn

osti i

inže

njerst

voIzv

or: F

ina, G

FI 20

14., O

brad

a HGK

Page 36: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

34

7. OBRTNIŠTVO

7.1. Usporedni prikaz aktivnih obrta po županijamaNa dan 31. 12. 2014. godine u Republici Hrvatskoj bilo je aktivno 78.070 obrta koji zapošljavaju 176.973 djelatnika (u broj zaposlenih uključeni su i vlasnici obrta).Primorsko-goranska županija nalazi se na trećem mjestu prema broju obrtnika u Republici Hrvatskoj s udjelom od 10,2% ili 7.956 registriranih obrta koji zapošljavaju 15.022 djelatnika.

Županija Broj obrta Broj zaposlenihZagrebačka 5.100 6,5% 12.291 6,9%Krapinsko-zagorska 2.403 3,1% 6.587 3,7%Sisačko-moslavačka 2.074 2,7% 5.175 2,9%Karlovačka 1.910 2,4% 5.264 3,0%Varaždinska 2.601 3,3% 7.481 4,2%Koprivničko-križevačka 1.280 1,6% 3.210 1,8%Bjelovarsko-bilogorska 1.107 1,4% 3.348 1,9%Primorsko-goranska 7.956 10,2% 15.022 8,5%Ličko-senjska 1.127 1,4% 2.438 1,4%Virovitičko-podravska 1.221 1,6% 3.384 1,9%Požeško-slavonska 928 1,2% 2.490 1,4%Brodsko-posavska 2.266 2,9% 5.935 3,4%Zadarska 4.455 5,7% 8.893 5,0%Osječko-baranjska 3.934 5,0% 9.684 5,5%Šibensko-kninska 2.985 3,8% 5.648 3,2%Vukovarsko-srijemska 2.340 3,0% 6.205 3,5%Splitsko-dalmatinska 9.777 12,5% 21.497 12,1%Istarska 7.420 9,5% 15.658 8,8%Dubrovačko-neretvanska 3.294 4,2% 6.336 3,6%Međimurska 1.269 1,6% 3.892 2,2%Grad Zagreb 12.623 16,2% 26.535 15,0%Ukupno 78.070 100,0% 176.973 100,0%

Izvor: Knjiga obrtnika – članova HOK-a; 31. 12. 2014. (podaci za aktivne obrte)

Page 37: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

35

7.2. Rekapitulacija aktivnih obrta prema oznaci glavne djelatnostiNajzastupljenije su djelatnosti kod aktivnih obrta uslužno zanatstvo, ugostiteljstvo i turizam te trgovina.

ŽupanijaPr

oizv

odno

zana

tstv

o

Uslu

žno

zana

tstv

o

Ugos

titelj

stvo

i tur

izam

Trgo

vina

Prije

voz o

soba

i stv

ari

Riba

rstv

o, m

ariku

ltura

i po

ljopd

jelst

vo

Frize

ri, ko

zmet

ičari,

njeg

a tij

ela, fi

tnes

UKUP

NO

Zagrebačka 907 2.072 560 550 492 127 392 5.100Krapinsko-zagorska 446 995 260 259 225 55 163 2.403Sisačko-moslavačka 227 818 278 295 195 120 141 2.074Karlovačka 240 740 271 279 141 90 149 1.910Varaždinska 383 987 264 277 360 126 204 2.601Koprivničko-križevačka 193 552 135 141 83 80 96 1.280Bjelovarsko-bilogorska 150 366 130 159 94 118 90 1.107

Primorsko-goranska 674 3.046 1.447 1.086 642 451 610 7.9568,7% 37,7% 18,4% 14,1% 8,1% 5,7% 7,3% 100,0%

Ličko-senjska 81 321 325 143 109 95 53 1.127Virovitičko-podravska 153 412 154 224 83 114 81 1.221Požeško-slavonska 145 334 117 127 57 81 67 928Brodsko-posavska 322 777 298 338 237 173 121 2.266Zadarska 300 1.370 1.218 687 342 327 211 4.455Osječko-baranjska 422 1.490 487 562 264 399 310 3.934Šibensko-kninska 204 936 802 486 203 211 143 2.985Vukovarsko-srijemska 279 773 330 344 137 303 174 2.340Splitsko-dalmatinska 784 2.922 2.318 1.571 1.029 462 691 9.777Istarska 622 2.629 1.390 1.134 562 670 413 7.420Dubrovačko-neretvanska 238 853 756 440 528 326 153 3.294Međimurska 235 541 113 130 98 80 72 1.269Grad Zagreb 1.413 5.014 1.391 2.098 1.462 43 1.202 12.623

Ukupno 8.418 27.948 13.044 11.330 7.343 4.451 5.536 78.07010,8% 35,3% 16,9% 14,9% 9,4% 5,7% 6,9% 99,9%

Izvor: Knjiga obrtnika – članova HOK-a; 31. 12. 2014. (podaci za aktivne obrte)

Struktura djelatnosti aktivnih obrta u Primorsko-goranskoj županiji u velikoj je mjeri sukladna ukupnoj strukturi na razini Republike Hrvatske.

Page 38: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

36

8. KONKURENTNOSTRegionalni indeks konkurentnosti Hrvatske temelji se na kombinaciji statističkoga podindeksa, koji se sastoji od 8 stupova konkurentnosti (1. Demografija, zdravlje i kultura, 2. Obrazovanje, 3. Osnovna infrastruktura i javni sektor, 4. Poslovna infrastruktura, 5. Investicije i poduzetnička dinamika, 6. Razvijenost poduzetništva, 7. Ekonomski rezultati – razina, 8. Ekonomski rezultati – dinamika) opisanih sa 116 pojedinačnih indikatora i anketnoga podindeksa, koji se sastoji od 9 stupova konkurentnosti (1. Lokacijske prednosti, 2. Lokalna uprava, 3. Infrastruktura, 4. Vladavina prava, 5. Obrazovanje, 6. Financijsko tržište i lokalna konkurencija, 7. Tehnologija i inovativnost, 8. Klasteri, 9. Marketing i menadžment) opisanih sa 68 anketnih indikatora za svaku županiju.U odnosu na prethodna istraživanja regionalne konkurentnosti Primorsko-goranska županija nalazi se na petom mjestu.

Županija Godina2013. 2010. 2007.

Grad Zagreb 1 2 1Varaždinska 2 1 4Istarska 3 3 3Međimurska 4 4 2Primorsko-goranska 5 7 6Zadarska 6 6 9Zagrebačka 7 5 5Koprivničko-križevačka 8 12 7Splitsko-dalmatinska 9 8 8Dubrovačko-neretvanska 10 9 10Osječko-baranjska 11 13 14Krapinsko-zagorska 12 11 15Karlovačka 13 14 12Šibensko-kninska 14 10 13Bjelovarsko-bilogorska 15 15 11Brodsko-posavska 16 16 18Ličko-senjska 17 18 19Virovitičko-podravska 18 17 17Sisačko-moslavačka 19 19 16Vukovarsko-srijemska 20 20 21Požeško-slavonska 21 21 20

Izvor: Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2013., obrada HGK – ŽK Rijeka

Page 39: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

37

9. JEdINICE LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE9.1. Gospodarstvo gradova i općinaBroj tvrtki, zaposlenika i njihovih prihoda, izvoza, uvoza i ulaganja u imovinu u gradovima i općinama za tvrtke koje su članice HGK – Županijske komore Rijeka, prema podacima poslovanja za 2014, jest sljedeći:

u mil.Hrk

Grad ili općina Broj tvtki Broj zaposlenih Financijski pokazatelji, 20142013 2014 Prihodi Izvoz Uvoz Ulaganja

Grad Rijeka 4.139 28.886 29.119 16.323 3.398 1.673 939

Rijek

a, ok

olina ČAVLE 181 582 636 226 30 20 20

JELENJE 72 206 242 157 92 49 11 KASTAV 359 2.011 1.845 1.603 319 172 75 KLANA 33 565 617 297 145 41 11 MATULJI 496 2.193 2.080 1.229 90 230 44 VIŠKOVO 491 1.910 1.971 1.127 86 126 37

Prio

balje

BAKAR 188 2.949 3.075 2.351 368 901 47 CRIKVENICA 290 1.111 1.218 384 74 9 56 KOSTRENA 133 339 384 169 21 4 3 KRALJEVICA 71 366 354 103 1 2 0 LOVRAN 150 613 623 243 13 1 7 MOŠĆENIČKA dRAGA 60 113 122 24 1 1 3 NOVI VINODOLSKI 97 417 306 92 1 0 19 OPATIJA 581 3.046 3.252 1.704 622 85 408 VINOdOLSKA OPĆINA 41 87 100 35 6 5 1

Otoc

i

BAŠKA 46 267 259 133 81 0 20 dOBRINJ 56 100 99 52 1 1 2 KRK 228 1.530 1.604 983 84 76 97 MALINSKA 126 586 615 379 35 2 62 OMIŠALJ 92 785 777 351 44 5 50 PUNAT 94 495 511 275 50 4 10 VRBNIK 28 73 70 21 0 1 3 CRES 79 1.269 1.384 518 88 14 88 MALI LOŠINJ 273 1.258 1.292 767 145 22 618 LOPAR 18 47 63 25 0 0 0 RAB 173 925 867 428 97 10 107

Gors

ki ko

tar

BROD MORAVICE 36 34 28 19 2 5 16 ČABAR 41 674 543 194 56 14 7 DELNICE 129 752 794 309 101 38 7 FUŽINE 34 181 186 136 84 9 14 LOKVE 23 165 169 47 16 6 3 MRKOPALJ 11 92 99 42 28 1 4 RAVNA GORA 42 452 423 125 84 13 5 SKRAD 9 41 50 14 2 0 0 VRBOVSKO 58 369 294 78 22 0 3 UKUPNO 8.978 55.489 56.071 30.963 6.287 3.540 2.797

Izvor: Fina, GFI 2014., obrada HGK

Page 40: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

38

u mil.Hrk

dio županije Broj tvtki

Broj zaposlenih Financijski pokazatelji, 2014

2013 2014 Prihodi Izvoz Uvoz Ulaganja

Grad Rijeka 4.139 28.886 29.119 16.323 3.398 1.673 939

Rijeka, okolina 1.632 7.467 7.391 4.639 762 638 198

Priobalje 1.611 9.041 9.434 5.105 1.107 1.008 544

Otoci 1.213 7.335 7.541 3.932 625 135 1.057

Gorski kotar 383 2.760 2.586 964 395 86 59

UKUPNO 8.978 55.489 56.071 30.963 6.287 3.540 2.797

Izvor: Fina, GFI 2014., obrada HGK

Page 41: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

39

9.2. Investicije iz proračuna gradova i općinaUkupna investicijska ulaganja iz proračuna gradova i općina u proračunskom razdoblju od 2015. do 2017. godine bila su planirana u sljedećim iznosima (u 000 kn):

Jedinica lokalne uprave

Broj projekata

Proračunska godina Ukupno2015 2016 2017 Iznos %

Bakar 28 23.669 34.105 30.055 87.829 7,13%Baška 11 15.589 13.794 10.243 39.626 3,22%Brod Moravice 5 750 593 592 1.935 0,16%Cres 9 7.760 4.044 4.051 15.855 1,29%Crikvenica 48 23.740 27.518 18.926 70.184 5,28%Čabar 2 1.260 1.500 250 3.010 0,24%Čavle 7 3.872 1.174 3.647 8.693 0,70%delnice 10 10.970 1.665 865 13.500 1,10%dobrinj 9 3.104 2.022 1.941 7.067 0,57%Fužine 10 1.806 1.707 1.840 5.353 0,43%Jelenje 13 7.170 6.155 4.470 17.795 1,44%Kastav 11 6.560 364 0 6.924 0,56%Klana 10 935 1.340 2.235 4.510 0,37%Kostrena 64 11.029 11.770 12.190 34.989 2,84%Kraljevica 17 4.065 6.550 2.860 13.475 1,00%Krk 20 8.537 19.942 18.572 47.051 3,78%Lokve 2 280 150 118 548 0,04%Lopar 8 6.740 7.175 6.953 20.868 1,69%Lovran 39 21.356 6.180 6.415 33.951 2,76%Mali Lošinj 21 11.484 0 0 11.484 0,93%Malinska 34 18.227 25.956 25.825 70.008 5,68%Matulji 10 8.052 5.756 5.377 19.185 1,56%Mošćenička draga 21 8.287 2.267 2.199 12.753 1,03%Omišalj 29 10.684 14.076 10.712 35.472 2,88%Opatija 64 22.745 64.281 96.272 183.298 14,87%Punat 16 7.238 5.835 5.666 18.739 1,51%Rab 9 2.855 0 0 2.855 0,23%Ravna Gora 12 2.520 0 0 2.520 0,20%Rijeka 80 109.591 149.101 108.353 367.045 29,79%Skrad 6 1.270 4.150 1.150 6.570 0,53%Viškovo 20 17.214 22.327 25.642 65.183 5,29%Vrbnik 8 3.472 3.458 4.194 11.124 0,90%UKUPNO 653 382.831 444.955 411.613 1.239.399 100,00%

Izvor: Proračuni gradova i općina za 2015. godinu, obrada HGKNajveća su izdvajanja iz proračuna gradova Rijeke, Opatije, Crikvenice i Bakra te općina Viškova, Malinske i Baške.

Page 42: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

40

Ukupna investicijska ulaganja iz proračuna gradova i općina u proračunskom razdoblju od 2015. do 2017. godine bila su planirana prema sljedećim vrstama investicija:

(u 000 kn):

Vrsta ulaganja Broj projekata

Proračunska godina Ukupno2015 2016 2017 Iznos %

Ceste 111 88.462 123.292 93.087 304.841 24,6%dječji vrtić 20 27.800 51.682 65.319 144.801 11,7%Građevinski objekti 40 66.582 51.220 84.235 202.037 16,3%Groblje 18 7.375 9.870 10.640 27.885 2,2%Javna rasvjeta 31 7.964 17.257 15.978 41.199 3,3%Javne površine 58 18.628 14.065 15.767 48.460 3,9%Komunalna infrastruktura 9 6.546 10.461 3.347 20.354 1,6%Kultura 15 25.590 33.613 4.373 63.576 5,1%Pomorsko dobro 8 3.200 4.286 3.931 11.417 0,9%Projektna dokumentacija 63 9.121 6.100 5.607 20.828 1,7%Prostorna dokumentacija 58 14.754 10.304 9.482 34.540 2,8%Spomenička baština 22 4.474 10.618 16.371 31.463 2,5%Sportski objekti 31 12.956 11.015 9.191 33.162 2,7%Škola 17 17.200 28.568 10.136 55.904 4,5%Uređenje luke, obalnoga puta i kupališta 7 2.025 7.603 8.603 18.231 1,5%

Vatrogasni dom 2 250 4.500 14.000 18.750 1,5%Vodoopskrba 10 10.289 3.800 5.550 19.639 1,6%Zemljište 31 25.624 16.723 10.998 53.345 4,3%Ostalo 102 33.989 29.977 24.997 88.963 7,2%UKUPNO 653 382.829 444.954 411.612 1.239.395 100,0%

Izvor: Proračuni gradova i općina za 2015. godinu, obrada HGKNapomena: razlike u ukupnim iznosima u odnosu na prethodnu tablicu posljedica su zaokruživanja brojeva.

Najveći udio čine investicijska ulaganja u ceste, građevinske objekte, zemljište, dječje vrtiće, škole, javne površine i rasvjetu, kulturna dobra te sportsku infrastrukturu.

Page 43: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

41

10. HRVATSKA GOSPOdARSKA KOMORARiječka Trgovačka komora, utemeljena je za vrijeme francuske uprave u ovim krajevima davne 1811. godine. Ona je, uz Dubrovačku komoru, najstarija ustanova te vrste u Hrvata. Od kad je osnovana, pa do danas mijenjala je nazive i svoj ustroj, ali se u svim povijesnim razdobljima u proteklih 204 godine, iskazala kao najvažniji gospodarski i politički agens.Hrvatska gospodarska komora je NEPROFITNA, NEVLADINA, STRUČNO-POSLOVNA ORGANIZACIJA, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu

10.1. Usluge HGKUSLUGE HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORERegistriRegistar hrvatskih izvoznikaRegistar poslovnih subjekataBaze podatakaBaza poslovne i tehnološke suradnjeBaze investicijskih i drugih projekataBurza otpadaBurza robe i uslugaMedijska promocija„ Zlatna kuna„Drvo je prvo”„Kupujmo Hrvatsko”„Riba Hrvatske - Jedi što vrijedi”„Vrijedne ruke”

Page 44: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

42

USLUGE HRVATSKE GOSPODARSKE KOMOREPotpore članicamaMoj EU VaočerPoduzetnik izvoznikOrganizacijaGospodarska diplomacijaNalaženje novih partneraOrganizacija prijema gospodarskih delegacija u zemlji i inozemstvuOrganizacija zajedničkih nastupa članica na raznim manifestacijama u zemlji i inozemstvuOrganizacija, praćenje i potpora strukovnih udruženja, skupina, grupacija, sekcijaPovezivanje i umrežavanja poduzetnika i stvaranje regionalnog, nacionalnog i međunarodnog tržištaUlazak na nova tržištaEdukacija, informiranjeEdukacija i usavršavanje poduzetnika i menadžeraInformiranje i savjetovanje oko apliciranja na razne natječaje, tendere i programe potporaInoviranje znanja i informiranje ciljanih kadrova iz područja novih tehnologija i uvjeta poslovanjaPomoć u prijavama i kandidiranju projekata prema nacionalnim i EU fondovimaProgram pomoći subjektima u poslovanju s hranomPružanje informacija o uvjetima poslovanja na inozemnim tržištimaAnalize i izdavalaštvoObrada statističkih pokazatelja vanjsko -trgovinske razmjenePraćenje stanja gospodarstva u PGŽTiskanje i dostava raznih publikacija od interesa za članiceZakonodavstvoSudjelovanje u pripremi, donošenju i primjeni zakonodavnih propisaZastupanje interesa i pružanje stručne pomoći članicama i investitorima

Page 45: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

43

10.2. Javne ovlasti HGKNa temelju više zakonskih propisa HGK obavlja slijedeće javne ovlasti:Registri, imenici, očevidniciRegistar gospodarskih subjekata zainteresiranih za sudjelovanje u NATO natječajimaRegistar posrednika u prometu nekretninaImenik agenata posredovanja u prometu nekretninaOčevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupkuJavni komisionariStručno osposobljavanjeOrganizacija i provedba stručnog ispita za agente posredovanja u prometu nekretninaStručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevozaUvjerenja, potvrde, dozvoleEU potvrdaIzdavanje ATA karnetaIzdavanje potvrda koje prate robu pri izvozu i uvozuRaspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta cestomIzdavanje Potvrda o upisu u Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiskaVozni redovi i cjeniciUsklađivanje cjenika autobusnih kolodvora Usklađivanje i ovjeravanje novih i izmijenjenih voznih redova za županijske autobusne linijeOstaloIzvansudsko rješavanje potrošačkih sporovaUstroj jedinstvene kontaktne točke za usluge

Page 46: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

44

10.3. Sudovi pri HGKSudoviCentar za mirenjeStalno arbitražno sudišteSud časti

10.4. Međunarodni sporazumi HGK Županijske komore RijekaKronološki popis međukomorskih sporazuma HGK–ŽK Rijeka prikazan je u narednoj tablici. Navedeni sporazumi potpisani su s ciljem sklapanja međukomorske suradnje i povezivanja domaćih gospodarstvenika s gospodarstvenicima tih regija.

Redni broj Naziv sporazuma datum

potpisivanja

1.Sporazum o suradnji između Slovačke trgovačke i industrijske komore – Žilinske regionalne komore i HGK – Županijske komore Rijeka

studeni 2015.

2.Sporazum o suradnji između HGK – Županijske komore Rijeka i Bjeloruske komore za trgovinu i industriju – Regionalne komore Gomel

listopad 2015.

3.Sporazum o suradnji između Privredne komore Brčko, distrikt Bosne i Hercegovine i HGK – Županijske komore Rijeka

studeni 2014.

4. Sporazum o suradnji između HGK – Županijske komore Rijeka i Novosadskog sajma listopad 2014.

5.Sporazum o poslovnoj suradnji između HGK – Županijske komore Rijeka i Regionalne privredne komore Novi Sad

listopad 2014.

6.Sporazum između VenetoPromozione Scc.p.A. i HGK – Županijske komore Rijeka u okviru South East Network

rujan 2012.

Page 47: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

45

Redni broj Naziv sporazuma datum

potpisivanja

7. Sporazum o međusobnoj suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Regionalne privredne komore Niš, Srbija studeni 2011.

8.

Sporazum o organizaciji aktivnosti mreže komora “Nova Alpe Adria“ kolovoz 2010.

Addendum Sporazumu za organizaciju aktivnosti ožujak 2012.Pismo namjere (kopija) studeni 2007.

9. Sporazum o suradnji između Centro Estero Veneto i HGK ŽK Rijeka u okviru „Euro South East Network“ listopad 2009.

10. Sporazum o suradnji između Regionalne privredne komore Valjevo i HGK – ŽK Rijeka ožujak 2009.

11.Sporazum o suradnji između Sremske privredne komore, SremskaMitrovica, Srbija i HGK – ŽK Rijeka

ožujak 2009.

12. Sporazum o međukomorskoj suradnji sa komorom Rimini, Italija listopad 2008.

13.

Sporazum o suradnji sa PROMEC-om, posebnim poduzećem za internacionalizaciju komore za trgovinu, industriju, obrtništvo i poljoprivredu iz Modene, Italija

lipanj 2008.

14.Sporazum o suradnji između Komore za trgovinu, industriju i usluge Casablanca, Maroko i HGK – ŽK Rijeka

travanj 2007.

15.Sporazum o suradnji između HGK – Županijske komore Rijeka i Kineskog vijeća za promociju međunarodne trgovine Podružnica dalian

travanj 2006.

16.Sporazum o suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Komore za trgovinu i industriju Valencia, Španjolska

studeni 2005.

17. Sporazum o suradnji između Vijeća regije Liaoning, Kina iHGK – Županijske komore Rijeka 2003. godina

Page 48: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

46

Redni broj Naziv sporazuma datum

potpisivanja

18.Sporazum o suradnji između Komore za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu Verona i HGK – Županijske komore Rijeka

ožujak 2003.

19.Sporazum o suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Trgovačke i industrijske komore Županije Pešta, Mađarska

ožujak 2003.

20. Sporazum o suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Trgovinska i obrtnička komore Županije Vas listopad 2002.

21. Sporazum o suradnji između Regionalne privredne komore Pančevo, Srbija i HGK – ŽK Rijeka studeni 2001.

22. Sporazum o suradnji između komore Bihor , Rumunjska i HGK – ŽK Rijeka travanj 2001.

23. Sporazum o suradnji između Regionalne komore Ostrava, Češka i HGK – ŽK Rijeka travanj 2000.

24. Sporazum o suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Komore Ningbo, Kina travanj 1997.

25.Sporazum o suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Komore za gospodarstvo i trgovinu grada Rybnik, Poljska

travanj 1997.

26.Ugovor o poslovnoj suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Privredne komore Unsko-sanskog kantona Bihać

ožujak 1997.

27.Konvencija o osnivanju Relejnog Euro info centra Udine i Euro info centra Veneto pri HGK – ŽK Rijeka

studeni 1996.

28.Sporazum o poslovnoj suradnji između HGK – Županijske komore Rijeka i Trgovinske i obrtničke komore Županije Csongrad, Mađarska

studeni 1995.

29. Sporazum o suradnji između Gospodarske komore RH Herceg-Bosna, Mostar i HGK - ŽK Rijeka siječanj 1995.

Page 49: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

47

Redni broj Naziv sporazuma datum

potpisivanja

30. Sporazum o suradnji između HGK – ŽK Rijeka i Komore Balatona, Mađarska lipanj 1994.

31.Sporazum o suradnji između komore Banska Bystrica, Slovačka, i HGK – regionalne komore Rijeka

lipanj 1994.

32. Ugovor o suradnji Karpatskih komora i HGK - Županijske komore Rijeka travanj 1993.

33.Okvirni ugovor o suradnji između Sjeverno-mađarske gospodarske komore (Miskolc) i Hrvatske Regionalne gospodarske komore Rijeka

travanj 1993.

Izvor: HGK – Županijska komora Rijeka

Page 50: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA · 2016. 11. 2. · hrvatska gospodarska komora Županijska komora rijeka gospodarska putovnica primorsko-goranske Županije rijeka, 2016

48