How to build a news website use CMS wordpress

Download How to build a news website use CMS wordpress

Post on 05-Aug-2015

48 views

Category:

Internet

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Trung Tm o To Qun Tr Mng An Ninh Mng Quc T ATHENA Ti Xy Dng Website Tin Tc S Dng Wordpress GVHD: V Thng SVTH: Phm Ngc Khanh Th 2 ngy 23 thng 7 nm 2012 2. Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t Athena Trang 1 Li Ng Qua thi gian thc tp ti Trung Tm Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA, em nhn thy Trung Tm Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA l mt trong nhng trung tm o to cht lng cao v uy tn trong nhiu lnh vc cng ngh thng tin, v c bit l nghin cu, ng dng v pht trin CMS Wordpress. Trong sut qu trnh thc tp ti Trung Tm Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA, em xin chn thnh cm n s gip nhit tnh ca cc qu thy, c trong trung tm, v c bit l thy V Thng- HQT Trung Tm ATHENA, Ging vin ACNS(Security+), ACBN(qun tr mng my tnh), gip em trong qu trnh tm hiu v pht trin, xy dng website tin tc s dng wordpress. Tuy nhin do y l ln u tin tip xc vi vic tm hiu cng vic thc t ti Trung Tm Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA, nn khng trnh khi nhng thiu st trong qu trnh tm hiu cng vic thc t, rt mong c s ng gp ca cc qu thy,c v cc bn trong Trung Tm Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA . Em xin chn thnh cm n! Sinh vin: Phm Ngc Khanh 3. Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t Athena Trang 2 MC LC ~~~~~~~~~~~~~~ I. Gii thiu v wordpress....................................................................6 II. Ci t wordpress 3.4.......................................................................7 III. Ci t mt s widgets ph bin......................................................9 IV. Tng quan cc chc nng ca website tin tc..............................12 V. Xy dng menu cho website tin tc..............................................16 VI. Chn tnh nng qung co cho website tin tc.............................18 VII. Mt s thao tc trong wp-admin ca wordpress..........................20 VIII. Tm hiu thm v cch bo mt cho website tin tc....................22 IX. Cch upload trang web ln host....................................................24 X. Li kt..............................................................................................29 XI. Mt s ti liu v website tham kho............................................29 4. Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t Athena Trang 3 MC LC TNG QUT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I. Gii thiu v wordpress....................................................................6 1. CMS l g?.....................................................................................................6 2. CMS wordpress c g c bit hn cc CMS khc....................................6 II. Ci t wordpress 3.4.......................................................................7 1. Ci t webserver v to mt c s d liu................................................7 2. Ci t CMS wordpress 3.4.........................................................................7 III. Ci t mt s widgets ph bin......................................................9 1. Mt s widgets cn thit cho website tin tc..............................................9 2. Ci t v cu hnh cho mt s widgets....................................................10 IV. Tng quan cc chc nng ca website tin tc..............................12 1. Cc thnh phn chnh.................................................................................12 2. Cch thao tc thm, xa, sa bi vit........................................................13 V. Xy dng menu cho website tin tc..............................................16 1. Menu chnh ca website.............................................................................16 2. Trnh qun l menu ca trang web...........................................................17 VI. Chn tnh nng qung co cho website tin tc.............................18 1. Widgets qun l qung co........................................................................18 VII. Mt s thao tc trong wp-admin ca wordpress..........................20 VIII. Tm hiu thm v cch bo mt cho website tin tc....................22 1. Tng quan v bo mt website..................................................................22 2. Widgets bo mt cho wordpress................................................................23 IX. Cch upload trang web ln host....................................................24 1. Chun bi mt host.......................................................................................24 2. Cc thao tc up trang web v c s d liu ln host................................26 X. Li kt..............................................................................................29 XI. Mt s ti liu v website tham kho............................................29 5. Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t Athena Trang 4 MC LC HNH NH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I. Ci t wordpress 3.4......................................................................7 1. Hnh 2.1.......................................................................................................7 2. Hnh 2.2.......................................................................................................7 3. Hnh 2.3.......................................................................................................8 4. Hnh 2.4.......................................................................................................8 5. Hnh 2.5.......................................................................................................8 6. Hnh 2.6.......................................................................................................9 II. Ci t mt s widgets ph bin.....................................................9 1. Hnh 3.1.....................................................................................................10 2. Hnh 3.2.....................................................................................................10 3. Hnh 3.3.....................................................................................................10 4. Hnh 3.4.....................................................................................................10 5. Hnh 3.6.....................................................................................................10 6. Hnh 3.7.....................................................................................................11 7. Hnh 3.8.....................................................................................................11 8. Hnh 3.9.....................................................................................................11 9. Hnh 3.10...................................................................................................11 10.Hnh 3.11...................................................................................................11 11.Hnh 3.12...................................................................................................11 III. Tng quan cc chc nng ca website tin tc.............................12 1. Hnh 4.1.....................................................................................................12 2. Hnh 4.2.....................................................................................................12 3. Hnh 4.3.....................................................................................................12 4. Hnh 4.4.....................................................................................................13 5. Hnh 4.5.....................................................................................................13 6. Hnh 4.6.....................................................................................................13 7. Hnh 4.7.....................................................................................................13 8. Hnh 4.8.....................................................................................................14 9. Hnh 4.9.....................................................................................................14 10.Hnh 4.10...................................................................................................14 11.Hnh 4.11.................................................................................................14 12.Hnh 4.12...................................................................................................14 13.Hnh 4.13...................................................................................................14 14.Hnh 4.14...................................................................................................14 15.Hnh 4.15...................................................................................................14 16.Hnh 4.16...................................................................................................14 IV. Xy dng menu cho website tin tc.............................................16 1. Hnh 5.1.....................................................................................................16 2. Hnh 5.2.....................................................................................................17 3. Hnh 5.3.....................................................................................................17 4. Hnh 5.4.....................................................................................................17 6. Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t Athena Trang 5 5. Hnh 5.5.....................................................................................................17 6. Hnh 5.6.....................................................................................................18 7. Hnh 5.7.....................................................................................................18 8. Hnh 5.8.....................................................................................................18 V. Chn tnh nng qung co cho website tin tc............................18 1. Hnh 6.1.....................................................................................................18 2. Hnh 6.2.....................................................................................................19 3. Hnh 6.3.....................................................................................................19 4. Hnh 6.4.....................................................................................................20 VI. Mt s thao tc trong wp-admin ca wordpress.........................20 1. Hnh 7.1.....................................................................................................20 2. Hnh 7.2.....................................................................................................21 3. Hnh 7.3.....................................................................................................21 4. Hnh 7.4.....................................................................................................21 5. Hnh 7.5.....................................................................................................22 VII. Tm hiu thm v cch bo mt cho website tin tc...................22 1. Hnh 8.1.....................................................................................................23 VIII. Cch upload trang web ln host...................................................24 1. Hnh 9.1.....................................................................................................24 2. Hnh 9.2.....................................................................................................25 3. Hnh 9.3.....................................................................................................25 4. Hnh 9.4.....................................................................................................25 5. Hnh 9.5.....................................................................................................26 6. Hnh 9.6.....................................................................................................26 7. Hnh 9.7.....................................................................................................26 8. Hnh 9.8.....................................................................................................27 9. Hnh 9.9.....................................................................................................27 10.Hnh 9.10...................................................................................................27 11.Hnh 9.11...................................................................................................28 12.Hnh 9.12...................................................................................................28 13.Hnh 9.13...................................................................................................28 7. Trung tm o to qun tr mng v an ninh mng quc t Athena Trang 6 I. Gii thiu v wordpress 1. CMS l g? Mt CMS hay h thng qun l ni dung c s dng iu khin v chnh sa ni dung. Ni dung bao gm tp tin in t, hnh nh, video, file m thanh, ti liu in t v vn bn web. Khi nim chnh ng sau mt CMS l to ra nhng tp tin c sn cho vic chnh sa ni b hoc trn nn Internet. Mt CMS thng c s dng lu tr ti liu rt tt. Rt nhiu cng ty s dng CMS t chc v lu tr nhng tp tin di dng cng cng. Nhiu cng ty s dng CMS c th chia s ni dung vi ngi khc mt cch d dng, nh hu ht cc h thng by gi. H thng qun l ni dung trang web ch yu c s dng kim sot v xut bn cc vn bn da trn cc ti liu nh bi vit, ti liu dng vn bn v thng tin. Mt CMS bnh thng c th cung cp cc tnh nng sau y: - Nhp v to ra cc ti liu, video v cc hnh nh - Xc nh ngi s dng chnh v vai tr ca mnh trong h thng qun l ni dung - Mt kh nng ch nh mt s vai tr v quyn li cng vi h thng qun l ti liu vi cc kiu ni dung khc nhau cc chuyn mc. - Xc nh cho vic qun l v s cong vic ca h thng,a ra nh ngha, nhim v, v thm ch c th gn lin vi thng ip cc nh qun l ni dung s c thng bo v cc thay i ni dung mt cch c th. - Mt kh nng ghi chp, theo di v qun l rt nhiu cc phin bn ca cng mt ni dung hay tp tin - mt h thng qun l ti liu vi nhiu phin bn - Mt kh nng xut bn ni dung vo mt khu lu tr tp trung, to iu kin ln hn truy cp vo ni dung. Quan trng hn l vi thi gian, kho ny l mt yu t quan trng ca h thng CMS, tch hp v tm kim v cc phng php thu hi. - Mt s h thng qun l ni dung (CMS) cho php dng nh dng ca mt s vn bn trong ti liu nh: phng ch, mu sc, b tr b cc 2. CMS wordpress c g c bit hn cc CMS khc. WordPress l mt phn mm m ngun m min ph m bt k ai cng c th s dng xy dng mt website hay blog. N c xem nh mt cch d dng nht c th thit lp mt trang blog. Nh nhng n lc ca cng ng lp trnh vin m ngun m trong vic m rng v ci thin kh nng ca chnh n, WordPress tr nn nhiu hn l mt cng c cho cc blogger. Xy dng website tiu tn rt nhiu thi gian v tt nhin cng rt nhiu tin bc. Cc doanh nghip nh thng khng c kh nng chi tr s tin ln nh vy bt u mt website. WordPress l mt trang web c thit lp nh l mt bc khi u cho cc doanh nghip nh cng nh cc doanh nghip ln, nhng ngi mun to ra mt trang web kinh doanh p hay mt trang blog trc tuyn. WordPress c th c s dng nh mt H thng qun l ni dung Content Management System ging nh Joomla hay bt k trang CMS no khc. Mt...