Grile Rezolvate Drept International Public 2010 Spiru Haret Drept

Download Grile Rezolvate Drept International Public 2010 Spiru Haret Drept

Post on 08-Jul-2015

837 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>DISCIPLINA: DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 1MULTIPLE CHOICE 1. Obiectul de reglementare al dreptului internaional public const n :. a. In reglementarea relaiilor sociale n cadrul statelor b. Relaiile internaionale dintre state i alte subiecte de drept internaional c. Ambele variante ANS: B 2. Doctrina dualist are ca fondator pe: a. Hans Kelsen b. Charles Rousseau c. Heinrich Tripel ANS: C 3. Care sunt organele sau organismele superioare statelor cu functii de legiferare n elaborarea</p> <p>normelor dreptului international public?a. In dreptul international public nu exista asemenea institutii b. Curtea Penala Internaional c. Tribunalul de la Haga ANS: A 4. Primele reguli de drept international au aparut in: a. Roma Antica, Grecia b. Egipt, Roma Antica, Grecia c. Statul Hitit, China ANS: C 5. Legile lui Manu dateaza din India : a. sec V dCr b. sec VII d Cr c. sec V d Cr ANS: C 6. Pacea Westphalic a avut loc n anul: a. 1628</p> <p>b. 1638 c. 1648 ANS: C 7. Printele tiinei dreptului internaional a fost : a. John Selden b. Hugo Grotius c. Alberico Gentilis ANS: B 8. Lucrarea principele si despre arta razboiului apartine lui: a. Hugo Grotius b. Toma dAquino c. Nicollo Machiavelli ANS: C 9. Lucrarea,,Mare clausum apartine lui: a. Hugo Grotius b. John Selden c. Alberico Gentilis ANS: B 10. ,,Declaratia asupra dreptului gintilor apartine lui: a. Toma dAquino b. Sfantul Augustin c. Abatele Gregorie ANS: C 11. Congresul de la Viena prin care se interzicea comertul cu sclavi,recunoasterea neutralitatii</p> <p>permanente a Elvetiei etc a avut loc in anul:a. 1856 b. 1835 c. 1815 ANS: C 12. Congresul de la Paris a avut loc in anul: a. 1866 b. 1856 c. 1877 ANS: B</p> <p>13. La Conferinta de la Haga au fost adoptate numai putin de: a. 11 Conventii internationale b. 13 c. 17 ANS: B 14. ,,Dreptul popoarelor din 1758 apartine lui: a. Emerich de Vattel b. G.H.Martens c. F.Lisz ANS: A 15. Curtea Permanenta de Justitie Internationala a fost infintata in anul: a. 1910 b. 1920 c. 1928 ANS: B 16. Conventia pentru suprimarea comertului cu femei si copii a avut loc in anul: a. 1927 b. 1921 c. 1929 ANS: B 17. Convetia pentru reprimarea terorismului a avut loc in anul: a. 1931 b. 1939 c. 1937 ANS: C 18. Tribunalul de la Tokyo a luat fiinta in anul: a. 1945 b. 1947 c. 1946 ANS: B 19. Tribunalul de la Nurenberg a luat fiinta in anul: a. 1944 b. 1947</p> <p>c. 1945 ANS: C 20. Sunt izvoare ale treptului international: a. Conventiile internationale b. Cutuma internationala,Legea interna a statelor c. Ambele variante ANS: C 21. Cutuma presupune: a. Un element obiectiv b. Un element subiectiv c. Amebele variante ANS: C 22. Cui apartine lucrarea Principii de drept International Public scrisa in anul 1990 a. Ion Browulie b. Raluca Miga Besteliu c. Michael Akehurst ANS: A 23. Comisia de Drept International a O.N.U. a inceput sa fiinteze din anul: a. 1958 b. 1949 c. 1948 ANS: C 24. Care sunt actele organizatiilor interguvernamentale : a. recomandarile,rezolutiile b. declaratiile,decretele c. ambele variante ANS: A 25. Poate constitui legea interna izvor de drept a. Legea interna are caracter de izvor de drept b. Depindede la stat la stat c. Regula const in faptul ca aceasta nu constituie izvor de drept ANS: C 26. Conferinta de la Helsinki a avut loc in anul:</p> <p>a. 1971 b. 1979 c. 1975 ANS: C 27. Prin conferinta din 1929 de la Geneva sa realizat: a. Ameliorarea soarteai ranitilor si a bolnavilor din campanie b. Protectia prizionierilor de razboi c. Ambele variante ANS: A 28. Tratatul de la Montevideo dintre S.U.A si statele latino americane a avut loc in anul: a. 1931 b. 1939 c. 1933 ANS: C 29. Precizati care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un stat,pentru a deveni subiect</p> <p>de drept international.a. O populatie permanenta b. Un guvern c. Ambele variante ANS: C 30. Precizati care dintre urmatoarele state sunt state federale: a. S.U.A,Brazilia b. Cehoslovacia c. Ambele variante ANS: A 31. Care sunt principalele forme de state dependente: a. Vasalitatea b. Neutralitatea,Protectorarul c. Ambele variante ANS: A 32. Tratatul de la Utrecht a avt loc in anul: a. 1813 b. 1723 c. 1713</p> <p>ANS: C 33. Neutralitateaa permaneta o intalnim in cazul statelor: a. Elvetia,Luxemburg b. Belgia,Olanda c. Ambele variante ANS: C 34. Tratatul de la Verseilles a avut loc in anul: a. 1917 b. 1918 c. 1919 ANS: C 35. Cand a fost infintata O.N.U. a. 1949 b. 1948 c. 1945 ANS: C 36. De cate feluri poate fi recunoasterea guvernelor: a. de iure,de facto b. expresa,tacita c. ambele variante ANS: C 37. Cand a avut loc destramarea Imperiului Austro-Ungar: a. La un an dupa incheierea primului razboi mondial b. In anul 1919 c. Ambele variante ANS: C 38. Din punct de vedere al ariei de actiune,organizatiile internationale se impart in: a. Organizatii cu vocatie universala b. Organizatii regionale,Organizatii cu caracter general c. Ambele variante ANS: A 39. Dupa posibilitatea de acces al statelor,Organizatile internationale se clasifica in:</p> <p>a. Organizatii deschise b. Organizatii inchise c. Organizatii cu caracter limitat ANS: A 40. Clasificati societatile internationale in functie de caracterul atributiilor acestora: a. Organizatii internationale de cooperare b. Organizatii inchise c. Ambele Variante ANS: A 41. Care dintre urmatoare organizatii internationale au vocatie reginonala: a. Oraganizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa b. Organizatia Cooperari la Marea Neagra c. Ambele Variante ANS: A 42. Care organizatii internationale au vocatie universala: a. Uniunea Postala Universala b. Organizatia Mondiala a Snti c. Ambele Variante ANS: C 43. Care dintre urmatoarele organizatii internationale au vocatie reginonala: a. Uniunea Africana b. Consiliul Nordic c. Ambele variante ANS: A 44. Precizati in ce an a luat fiinta Liga Statelor arabe. a. 1947 b. 1945 c. 1949 ANS: B 45. Consiuliul Nordic este: a. Organizatie internationala cu vocatie reginonala b. Organizatie internationala cu vocatie subregionala c. Organizatie internationala cu vocatie universala ANS: B</p> <p>46. Consiliul europei este: a. Organizatie internationala regionala b. Organizatie internationala subregionala c. Organizatie internationala cu vocatie universala ANS: A 47. Legitimitatea miscrilor de eliberarea nationala este prevazuta in: a. Carta O.N.U.-art 1 si 45 b. Catra O.N.U.-art 1 si 55 c. Carta O.N.U.-art 1 si 15 ANS: B 48. Organizatile internationale au personalitate juridica: a. Da b. Nu c. Au numai Crucea Rosie si Interpolul ANS: B 49. Declaratia universala a drepturilor omului face vorbire despre cetatenie in articolul: a. articolul 5 b. articolul 25 c. articolul15 ANS: C 50. In ce an a avut loc conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate: a. 1907 b. 1947 c. 1939 ANS: C 51. Precizati modul cum poate fi dobandita cetatenia ?: a. prin nastere b. prin nationalizare c. ambele variante ANS: C 52. Dobandirea cetateniei prin naturalizare se poate face prin: a. Nastere b. Casatorie si adoptie c. Ambele variante</p> <p>ANS: B 53. Cetatenia se poate pierde: a. Prin retragere b. Renuntare c. Ambele variante ANS: C 54. Retragerea cetateniei se face prin: a. Printr-o hotarare judecatoreasca b. Prin actul unei autoritati executive c. Ambele variante ANS: C 55. Principalele conventi referitoare la statutul apatrizilor au avut loc in anii: a. 1954,1957 b. 1961,1954 c. 1954.1959 ANS: B 56. Precizati care sunt principalele tipuri de tratament juridic aplicabil strainilor: a. Regimul standardelor internationale b. Regimul capitulatiilor c. Ambele variante ANS: A 57. Precizati care dintre urmatoarele legi reglementeaza tratamentul aplicabil strainilor(Regimul</p> <p>juridic al strainilor):a. Legea numarul 133 din 2 aprilie 2001 b. Legea numarul 113 din 2 aprilie 2001 c. Legea numarul 123 din 2 aprilie 2001 ANS: C 58. Precizati in ce an a avut loc Conventia asupra azilului teritorial semnata la Caracas: a. 1964 b. 1954 c. 1966 ANS: B 59. Precizati in ce an a avut loc,,Pactul cu privire la drepturile civile si politice.</p> <p>a. 1957 b. 1956 c. 1966 ANS: C 60. Precizati in ce an a avut loc Declaratia Universala a Drepturilor Omului: a. 1949 b. 1945 c. 1948 ANS: C 61. Cte tipuri de azil cunoastem: a. Azil (Politic) teritorial b. Azil diplomatic c. Ambele variante ANS: C 62. Precizati in ce localitati au avut loc Conventiile Internationale intre statele Sud-</p> <p>Americane.referitoare la acordarea azilului diplomatic.a. Havana si Lima b. Caracas si Rio De Janeiro c. Havana si Caracas ANS: C 63. Este recunoscut,,Azilul diplomaticde catre state: a. nu b. da c. majoritatea statelor nu il recunosc ca legal ANS: C 64. Precizati daca expulzarea este o masura penala? a. Da b. Nu c. In anumite state este ANS: B 65. Precizati daca cetatenii propii pot fi expulzati: a. Nu b. Da c. Numai in anumite situatii</p> <p>ANS: C 66. Pot fi extradati cetatenii proprii ai statului solicitat: a. Da b. Nu c. Da in cazul S.U.A.si Franta ANS: B 67. Potrivit Constitutiei-modificate in 2003 Cetatenii romani pot fi extradati: a. Nu b. Da c. Institutii speciale-In baza unor Conventii de reciprocitate ANS: C 68. Din ce data a inceput sa functioneze Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati? a. De la 1 Ianuarie 1967 b. La 1 Martie 1951 c. La 1 Ianuarie 1951 ANS: C 69. In prezent Statutul si Regimul Refugiatilor in Romania este reglementat prin: a. Legea nr 15 din 1996 b. Ordonanta Guvernului nr 13 din 2002 c. Ordonanta Guvernului nr 37 din 2006 ANS: B 70. Revolutia franceza a avut loc in anul? a. 1887 b. 1798 c. 1989 ANS: C 71. Marea Carta a libertatii dateaza din anul? a. 1225 b. 1205 c. 1215 ANS: C 72. Constitutia S.U.A. dateaza din anul : a. 1778</p> <p>b. 1787 c. 1789 ANS: B 73. In ce an a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de</p> <p>discriminare rasiala adoptata de O.N.U. ?a. 1967 b. 1969 c. 1963 ANS: C 74. In ce an a avut loc Declaratia privind drepturile persoanelor invalide a. 1971 b. 1973 c. 1975 ANS: C 75. In ce an a avut loc Conventia privitoare la drepturile politice ale femeilor : a. 1957 b. 1962 c. 1952 ANS: C 76. In ce an a avut loc Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de</p> <p>femei ?a. 1969 b. 1973 c. 1979 ANS: C 77. Precizati in ce an au fost adopate Reguli minime standard pentru tratamentul detinutilor : a. 1957 b. 1953 c. 1955 ANS: C 78. Cand a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de</p> <p>discriminare rasiala?a. 196l b. 1963 c. 1962</p> <p>ANS: B 79. In ce an a avut loc Tratatul de la Maastricht? a. 1991 b. 1994 c. 1992 ANS: A 80. In ce an a avut loc Conferinta de la Helsinki in care a fost abordata problema Actului final a. 1976 b. 1977 c. 1975 ANS: C 81. Conventia pentru Protectia Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentate a fost adoptata : a. La Paris 1957 b. La Roma 1950 c. La Helsinki in 1948 ANS: B 82. Comisia Europeana a Depturilor Omului isi are sediul la: a. Paris b. Helsinki c. Strasbourg ANS: C 83. Cand a fost adoptata Carta africana a drepturilor omului si a le popoarelor: a. 1981 b. 1982 c. 1983 ANS: A 84. Curtea Africana a drepturilor omului a fost creata in: a. 1998 la Uagadugu b. 1996 la Cairo c. 1997 la Tunis ANS: A 85. Cand si de catre cine a fos adoptata declaratia mineliului:</p> <p>a. la 8 09 2009-Adunarea generala a O.N.U. b. 8 04 2000 adunarea generala a O.N.U. c. 8 05 2000 adunarea generala a O.N.U. ANS: A 86. Bucovina a fost anexata Imperiului Austriac in anul: a. 1777 b. 1774 c. 1772 ANS: B 87. Dictatul de la Viena a avut loc in anul: a. 1941 b. 1943 c. 1940 ANS: C 88. Basarabia a fost atasata Rusiei in anul: a. 1941 b. 1942 c. 1940 ANS: C 89. La ce distanta dasupra nivelului marii este considerat spatial aerian? a. 100-120 km b. 100-130 km c. 100-110 km ANS: C 90. Frontiera maritima este,spre larg pana la: a. 14 mile marine b. 12 mile marine c. 10 mile marine ANS: B 91. Sunt considerate Mri semideschise: a. Marea Aral b. Marea de-Azov c. Ambele variante ANS: B</p> <p>92. Sunt considerate mari inchise: a. Marea Aral b. Marea Azov c. AMBELE VARIANTE ANS: A 93. Sunt considerate golfuri istorice: a. Golful Bristol b. Golful Mexic c. Ambele variante ANS: A 94. Regimul international al porturilor maritime este reglementat de conventia: a. Conventia de la Caracas 1923 b. Conventia de la Rio de Janeiro 1947 c. Conventia de la Geneva 1923 ANS: C 95. Conventia privind dreptul mari: a. A avut loc in anul 1981 b. A avut loc in anul 1983 c. A avut loc in anul 1982 ANS: C 96. Conventia asupra platoului continental a avut loc la: a. Caracas in 1958 b. San Jose 1958 c. Geneva 1958 ANS: C 97. Conceptul de zona economica exclusiva a aparut pentru prima data in anul: a. 1971 b. 1972 c. 1973 ANS: B 98. In ce an a avut loc pacea de la Kuciuk-Kainargi: a. 1771 b. 1772</p> <p>c. 1774 ANS: C 99. In ce an a avut loc Tratatul de la Adrianopole: a. 1959 b. 1919 c. 1829 ANS: C 100. In ce an a avut loc conventia de la Lausanne a. 1922 b. 1921 c. 1923 ANS: C 101. Canalul de Suez a a fost construit intre anii: a. 1849-1859 b. 1859-1869 c. 1869-1878 ANS: B 102. Regimul international al canalului de Suez a fost stabilit: a. in baza Conventiei de la Constantinopol b. in baza Conventiei de la Cairo c. in baza Conventiei de la Geneva ANS: A 103. Regimul actual al navigatie pe Dunare este cel stabilit prin Conventia de la: a. Sinaia 1938 b. Belgrad 1948 c. Paris 1921 ANS: B 104. Urmatoarele zone sunt demilitarizate: a. Insula Ursilor b. Insulele Spitzberg c. Ambele variante ANS: C 105. Sunt zone neutralizate?</p> <p>a. Insulele Spitzberg b. Antartica c. Ambele variante ANS: C 106. Tratatul cu privire la Antartica ce stabileau regimul juridic a avut loc in anul: a. 1949 b. 1969 c. 1959 ANS: C 107. Tratatul prin care era reglementat regimul juridic referitor la luna si alte corpuri ceresti a avut</p> <p>loc in anul:a. 1969 b. 1974 c. 1979 ANS: C 108. Trataul prin care este reglementat spatiul extraatmosferic dateaza din anul : a. 1966 b. 1968 c. 1967 ANS: C 109. La Polul Sud se afla o zona nesfrsit de gheat de: a. 12 milioane Km patrati b. 17 milioane km patrati c. 14 milioane km patrati ANS: C 110. Care a fost primul instrument juridic multilateral referitor la navigatia aeriana: a. Congresul de la Paris 1919 b. Conventia de la Chicago 1944 c. Conventia de la Camberra in 1982 ANS: A 111. In ce an a avut loc Conventia de la Chicago referitoare la navigatia civila internationala? a. 1944 b. 1945 c. 1946</p> <p>ANS: A 112. In ce an a fost lansat primul satelit artificial al pamntului? a. 8 septembrie 1957 b. 8 octombrie 1957 c. 8 noiembrie 1957 ANS: B 113. In ce an s-a incheiat,,Tratatul spatial a. 1966 b. 1967 c. 1968 ANS: B 114. Conventia privind inmatricularea obiectelor lansate in spatial extraatmosferic a avut loc in</p> <p>anul:a. 1974 b. 1975 c. 1976 ANS: B 115. Din ce an este Romania membra O.A.C.I(Organizatia Aviatie Civile Internationale) a. 1964 b. 1966 c. 1965 ANS: B 116. In ce an a fost semnata la Viena,,Conventia privind relatiile diplomatice a. 1960 b. 1961 c. 1962 ANS: B 117. Conventia de la Viena privind misiunile speciale a fost incheiata in anul: a. 1967 b....</p>