grile rezolvate drept international public 2010 spiru haret drept

Download Grile Rezolvate Drept International Public 2010 Spiru Haret Drept

Post on 08-Jul-2015

846 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DISCIPLINA: DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 1MULTIPLE CHOICE 1. Obiectul de reglementare al dreptului internaional public const n :. a. In reglementarea relaiilor sociale n cadrul statelor b. Relaiile internaionale dintre state i alte subiecte de drept internaional c. Ambele variante ANS: B 2. Doctrina dualist are ca fondator pe: a. Hans Kelsen b. Charles Rousseau c. Heinrich Tripel ANS: C 3. Care sunt organele sau organismele superioare statelor cu functii de legiferare n elaborarea

normelor dreptului international public?a. In dreptul international public nu exista asemenea institutii b. Curtea Penala Internaional c. Tribunalul de la Haga ANS: A 4. Primele reguli de drept international au aparut in: a. Roma Antica, Grecia b. Egipt, Roma Antica, Grecia c. Statul Hitit, China ANS: C 5. Legile lui Manu dateaza din India : a. sec V dCr b. sec VII d Cr c. sec V d Cr ANS: C 6. Pacea Westphalic a avut loc n anul: a. 1628

b. 1638 c. 1648 ANS: C 7. Printele tiinei dreptului internaional a fost : a. John Selden b. Hugo Grotius c. Alberico Gentilis ANS: B 8. Lucrarea principele si despre arta razboiului apartine lui: a. Hugo Grotius b. Toma dAquino c. Nicollo Machiavelli ANS: C 9. Lucrarea,,Mare clausum apartine lui: a. Hugo Grotius b. John Selden c. Alberico Gentilis ANS: B 10. ,,Declaratia asupra dreptului gintilor apartine lui: a. Toma dAquino b. Sfantul Augustin c. Abatele Gregorie ANS: C 11. Congresul de la Viena prin care se interzicea comertul cu sclavi,recunoasterea neutralitatii

permanente a Elvetiei etc a avut loc in anul:a. 1856 b. 1835 c. 1815 ANS: C 12. Congresul de la Paris a avut loc in anul: a. 1866 b. 1856 c. 1877 ANS: B

13. La Conferinta de la Haga au fost adoptate numai putin de: a. 11 Conventii internationale b. 13 c. 17 ANS: B 14. ,,Dreptul popoarelor din 1758 apartine lui: a. Emerich de Vattel b. G.H.Martens c. F.Lisz ANS: A 15. Curtea Permanenta de Justitie Internationala a fost infintata in anul: a. 1910 b. 1920 c. 1928 ANS: B 16. Conventia pentru suprimarea comertului cu femei si copii a avut loc in anul: a. 1927 b. 1921 c. 1929 ANS: B 17. Convetia pentru reprimarea terorismului a avut loc in anul: a. 1931 b. 1939 c. 1937 ANS: C 18. Tribunalul de la Tokyo a luat fiinta in anul: a. 1945 b. 1947 c. 1946 ANS: B 19. Tribunalul de la Nurenberg a luat fiinta in anul: a. 1944 b. 1947

c. 1945 ANS: C 20. Sunt izvoare ale treptului international: a. Conventiile internationale b. Cutuma internationala,Legea interna a statelor c. Ambele variante ANS: C 21. Cutuma presupune: a. Un element obiectiv b. Un element subiectiv c. Amebele variante ANS: C 22. Cui apartine lucrarea Principii de drept International Public scrisa in anul 1990 a. Ion Browulie b. Raluca Miga Besteliu c. Michael Akehurst ANS: A 23. Comisia de Drept International a O.N.U. a inceput sa fiinteze din anul: a. 1958 b. 1949 c. 1948 ANS: C 24. Care sunt actele organizatiilor interguvernamentale : a. recomandarile,rezolutiile b. declaratiile,decretele c. ambele variante ANS: A 25. Poate constitui legea interna izvor de drept a. Legea interna are caracter de izvor de drept b. Depindede la stat la stat c. Regula const in faptul ca aceasta nu constituie izvor de drept ANS: C 26. Conferinta de la Helsinki a avut loc in anul:

a. 1971 b. 1979 c. 1975 ANS: C 27. Prin conferinta din 1929 de la Geneva sa realizat: a. Ameliorarea soarteai ranitilor si a bolnavilor din campanie b. Protectia prizionierilor de razboi c. Ambele variante ANS: A 28. Tratatul de la Montevideo dintre S.U.A si statele latino americane a avut loc in anul: a. 1931 b. 1939 c. 1933 ANS: C 29. Precizati care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un stat,pentru a deveni subiect

de drept international.a. O populatie permanenta b. Un guvern c. Ambele variante ANS: C 30. Precizati care dintre urmatoarele state sunt state federale: a. S.U.A,Brazilia b. Cehoslovacia c. Ambele variante ANS: A 31. Care sunt principalele forme de state dependente: a. Vasalitatea b. Neutralitatea,Protectorarul c. Ambele variante ANS: A 32. Tratatul de la Utrecht a avt loc in anul: a. 1813 b. 1723 c. 1713

ANS: C 33. Neutralitateaa permaneta o intalnim in cazul statelor: a. Elvetia,Luxemburg b. Belgia,Olanda c. Ambele variante ANS: C 34. Tratatul de la Verseilles a avut loc in anul: a. 1917 b. 1918 c. 1919 ANS: C 35. Cand a fost infintata O.N.U. a. 1949 b. 1948 c. 1945 ANS: C 36. De cate feluri poate fi recunoasterea guvernelor: a. de iure,de facto b. expresa,tacita c. ambele variante ANS: C 37. Cand a avut loc destramarea Imperiului Austro-Ungar: a. La un an dupa incheierea primului razboi mondial b. In anul 1919 c. Ambele variante ANS: C 38. Din punct de vedere al ariei de actiune,organizatiile internationale se impart in: a. Organizatii cu vocatie universala b. Organizatii regionale,Organizatii cu caracter general c. Ambele variante ANS: A 39. Dupa posibilitatea de acces al statelor,Organizatile internationale se clasifica in:

a. Organizatii deschise b. Organizatii inchise c. Organizatii cu caracter limitat ANS: A 40. Clasificati societatile internationale in functie de caracterul atributiilor acestora: a. Organizatii internationale de cooperare b. Organizatii inchise c. Ambele Variante ANS: A 41. Care dintre urmatoare organizatii internationale au vocatie reginonala: a. Oraganizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa b. Organizatia Cooperari la Marea Neagra c. Ambele Variante ANS: A 42. Care organizatii internationale au vocatie universala: a. Uniunea Postala Universala b. Organizatia Mondiala a Snti c. Ambele Variante ANS: C 43. Care dintre urmatoarele organizatii internationale au vocatie reginonala: a. Uniunea Africana b. Consiliul Nordic c. Ambele variante ANS: A 44. Precizati in ce an a luat fiinta Liga Statelor arabe. a. 1947 b. 1945 c. 1949 ANS: B 45. Consiuliul Nordic este: a. Organizatie internationala cu vocatie reginonala b. Organizatie internationala cu vocatie subregionala c. Organizatie internationala cu vocatie universala ANS: B

46. Consiliul europei este: a. Organizatie internationala regionala b. Organizatie internationala subregionala c. Organizatie internationala cu vocatie universala ANS: A 47. Legitimitatea miscrilor de eliberarea nationala este prevazuta in: a. Carta O.N.U.-art 1 si 45 b. Catra O.N.U.-art 1 si 55 c. Carta O.N.U.-art 1 si 15 ANS: B 48. Organizatile internationale au personalitate juridica: a. Da b. Nu c. Au numai Crucea Rosie si Interpolul ANS: B 49. Declaratia universala a drepturilor omului face vorbire despre cetatenie in articolul: a. articolul 5 b. articolul 25 c. articolul15 ANS: C 50. In ce an a avut loc conventia de la Haga referitoare la conflictele de nationalitate: a. 1907 b. 1947 c. 1939 ANS: C 51. Precizati modul cum poate fi dobandita cetatenia ?: a. prin nastere b. prin nationalizare c. ambele variante ANS: C 52. Dobandirea cetateniei prin naturalizare se poate face prin: a. Nastere b. Casatorie si adoptie c. Ambele variante

ANS: B 53. Cetatenia se poate pierde: a. Prin retragere b. Renuntare c. Ambele variante ANS: C 54. Retragerea cetateniei se face prin: a. Printr-o hotarare judecatoreasca b. Prin actul unei autoritati executive c. Ambele variante ANS: C 55. Principalele conventi referitoare la statutul apatrizilor au avut loc in anii: a. 1954,1957 b. 1961,1954 c. 1954.1959 ANS: B 56. Precizati care sunt principalele tipuri de tratament juridic aplicabil strainilor: a. Regimul standardelor internationale b. Regimul capitulatiilor c. Ambele variante ANS: A 57. Precizati care dintre urmatoarele legi reglementeaza tratamentul aplicabil strainilor(Regimul

juridic al strainilor):a. Legea numarul 133 din 2 aprilie 2001 b. Legea numarul 113 din 2 aprilie 2001 c. Legea numarul 123 din 2 aprilie 2001 ANS: C 58. Precizati in ce an a avut loc Conventia asupra azilului teritorial semnata la Caracas: a. 1964 b. 1954 c. 1966 ANS: B 59. Precizati in ce an a avut loc,,Pactul cu privire la drepturile civile si politice.

a. 1957 b. 1956 c. 1966 ANS: C 60. Precizati in ce an a avut loc Declaratia Universala a Drepturilor Omului: a. 1949 b. 1945 c. 1948 ANS: C 61. Cte tipuri de azil cunoastem: a. Azil (Politic) teritorial b. Azil diplomatic c. Ambele variante ANS: C 62. Precizati in ce localitati au avut loc Conventiile Internationale intre statele Sud-

Americane.referitoare la acordarea azilului diplomatic.a. Havana si Lima b. Caracas si Rio De Janeiro c. Havana si Caracas ANS: C 63. Este recunoscut,,Azilul diplomaticde catre state: a. nu b. da c. majoritatea statelor nu il recunosc ca legal ANS: C 64. Precizati daca expulzarea este o masura penala? a. Da b. Nu c. In anumite state este ANS: B 65. Precizati daca cetatenii propii pot fi expulzati: a. Nu b. Da c. Numai in anumite situatii

ANS: C 66. Pot fi extradati cetatenii proprii ai statului solicitat: a. Da b. Nu c. Da in cazul S.U.A.si Franta ANS: B 67. Potrivit Constitutiei-modificate in 2003 Cetatenii romani pot fi extradati: a. Nu b. Da c. Institutii speciale-In baza unor Conventii de reciprocitate ANS: C 68. Din ce data a inceput sa functioneze Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati? a. De la 1 Ianuarie 1967 b. La 1 Martie 1951 c. La 1 Ianuarie 1951 ANS: C 69. In prezent Statutul si Regimul Refugiatilor in Romania este reglementat prin: a. Legea nr 15 din 1996 b. Ordonanta Guvernului nr 13 din 2002 c. Ordonanta Guvernului nr 37 din 2006 ANS: B 70. Revolutia franceza a avut loc in anul? a. 1887 b. 1798 c. 1989 ANS: C 71. Marea Carta a libertatii dateaza din anul? a. 1225 b. 1205 c. 1215 ANS: C 72. Constitutia S.U.A. dateaza din anul : a. 1778

b. 1787 c. 1789 ANS: B 73. In ce an a avut loc Declaratia Natiunilor Unite cu privire la eliminarea oricaror forme de

discriminare rasiala adoptata de O.N.U. ?a. 1967 b. 1969 c. 1963 ANS: C 74. In ce an a avut loc Declaratia privind drepturile persoanelor invalide a. 1971 b. 1973 c. 1975 ANS: C 75. In ce an a a

Recommended

View more >