graficul de susȚinere a inspecȚiei la clasĂ · recapitulare structura atomului. caracter metalic...

36
CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2019 Nr.crt . Nume Initala tata Prenume Județ de domicili u Disciplina de concurs Inspectie la clasa Subiectul lecției Data/Ora/Clasa Rezultatul inspecției Proba practică Rezultat probă practică Centrul de inspecții/ Telefon contact Inspector 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 SIMIONESCU G LILIANA IF AGRICULTURA - HORTICULTURA Mașini de recoltat plante rădăcinoase 04.06.2019/ora 9.00 - 9.50/ cls. aIX-a B Liceul Tehnologic”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla; tel. 021.315.91.14 DAVID Bianca 2 OLARU M CĂTĂLIN OT ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Impresionismul. Peisaj în stil impresionist. 05.06.2019/ora 13/clasa a VII-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 3 SAVINESCU N EMILIAN B ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Arta Gotică.Compoziție decorativă aplicativă 05.06.2019/ora 14/clasa a VI-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 4 CĂLINESCU A ANDREI MIHNEA B ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Arta Egiptului Antic.Compoziție plastică aplicativă 06.06.2019/ora 12/clasa aV-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 5 MOCANU G CĂTĂLIN-GEORGIAN IF ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Arta Gotică.Compoziție decorativă aplicativă 06.06.2019/ ora 13/clasa aVI-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 6 VASILE I ANDREEA BIANCA IF ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Arta Egiptului Antic.Compoziție plastică aplicativă 06.06.2019/ora 14/clasa aV-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 7 MORARI V DIANA IF ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Arta Egiptului Antic.Compoziție plastică aplicativă 06.06.2019/ora 15/clasa aV-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 8 TURCU G IULIANA B ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) Arta Gotică.Compoziție decorativă aplicativă 06.06.2019/ora 16/clasa aVI-a Liceul Teoretic "Ioan Petruș" Otopeni/0213512278 Bogus Vasile 9 BACIU G CLAUDIU ALEXANDRU AG BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 05.06.2019/ 11-12/IX B Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/ Telefon 0214367190 Mincu Rădița 10 IONESCU I MARIA CATALINA IF BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 05.06.2019/ 13-14/IX C Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/ Telefon 0214367190 Mincu Rădița 11 POPESCU M MIRELA ANDREEA TR BIOLOGIE Reproducerea la plante 05.06.2019/ 10-11/X B Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/Telefon 0214367190 Mincu Rădița 12 MOROEANU I ELENA GABRIELA IF BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 05.06.2019/ 12-13/IX C Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/ Telefon 0214367190 Mincu Rădița 13 NEDEIANU C. OANA-ADELINA DJ BIOLOGIE Reproducerea la plante 05.06.2019/ 09-10/X C Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale /Telefon 0214367190 Mincu Rădița 14 GRIGORE V MONICA CRISTINA IF BIOLOGIE NU echiv DEF Mincu Rădița 15 BUDURCĂ T VALENTINA IF BIOLOGIE Scheletul 11.06.2019/ 12-13/XI B Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale /Telefon 0214367190 Mincu Rădița 16 MICU M. DORINA DJ BIOLOGIE Reproducerea la plante 11.06.2019/ 13-14/X C Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/Telefon 0214367190 Mincu Rădița 17 DUMITRACHE G LAVINIA B BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 11.06.2019/ 9-10/IX A Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/Telefon 0214367190 Mincu Rădița 18 SAVA T ANA-ELENA IF BIOLOGIE Reproducerea la plante 11.06.2019/ 11-12/X B Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/Telefon 0214367190 Mincu Rădița 19 TOMA I MIHAELA B CHIMIE Recapitulare structura atomului. Caracter metalic nemetalic 06.06.2019/ 9-10/IX B Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/Telefon 0214367190 Mincu Rădița 20 MITRICA S MARIANA IF CHIMIE Recapitulare structuctura atomului. Configuratie electronica. Corelatii cu pozitia in sistemul periodic. 06.06.2019/ 10-11/IX C Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”, Dragomirești Vale/Telefon 0214367190 Mincu Rădița GRAFICUL DE SUSȚINERE A INSPECȚIEI LA CLASĂ

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

16 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2019

Nr.crt

.Nume

Initala

tataPrenume

Jud

eț d

e

do

mic

ili

u Disciplina de concursInspectie la

clasaSubiectul lecției Data/Ora/Clasa

Rezultatul

inspecției

Proba

practică

Rezultat

probă

practică

Centrul de inspecții/ Telefon

contactInspector

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 SIMIONESCU G LILIANA IF AGRICULTURA - HORTICULTURA Mașini de recoltat plante rădăcinoase04.06.2019/ora 9.00 -

9.50/ cls. aIX-a B

Liceul Tehnologic”Pamfil Șeicaru”,

Ciorogârla; tel. 021.315.91.14DAVID Bianca

2 OLARU M CĂTĂLIN OTARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Impresionismul. Peisaj în stil impresionist.

05.06.2019/ora 13/clasa

a VII-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

3 SAVINESCU N EMILIAN BARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Arta Gotică.Compoziție decorativă aplicativă

05.06.2019/ora 14/clasa

a VI-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

4 CĂLINESCU A ANDREI MIHNEA BARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Arta Egiptului Antic.Compoziție plastică aplicativă

06.06.2019/ora 12/clasa

aV-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

5 MOCANU G CĂTĂLIN-GEORGIAN IFARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Arta Gotică.Compoziție decorativă aplicativă

06.06.2019/ ora

13/clasa aVI-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

6 VASILE I ANDREEA BIANCA IFARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Arta Egiptului Antic.Compoziție plastică aplicativă

06.06.2019/ora 14/clasa

aV-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

7 MORARI V DIANA IFARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Arta Egiptului Antic.Compoziție plastică aplicativă

06.06.2019/ora 15/clasa

aV-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

8 TURCU G IULIANA BARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA /

EDUCATIE VIZUALA)Arta Gotică.Compoziție decorativă aplicativă

06.06.2019/ora 16/clasa

aVI-a

Liceul Teoretic "Ioan Petruș"

Otopeni/0213512278Bogus Vasile

9 BACIU G CLAUDIU ALEXANDRU AG BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 05.06.2019/ 11-12/IX B

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești Vale/

Telefon 0214367190

Mincu Rădița

10 IONESCU I MARIA CATALINA IF BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 05.06.2019/ 13-14/IX C

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești Vale/

Telefon 0214367190

Mincu Rădița

11 POPESCU M MIRELA ANDREEA TR BIOLOGIE Reproducerea la plante 05.06.2019/ 10-11/X B

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

12 MOROEANU I ELENA GABRIELA IF BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 05.06.2019/ 12-13/IX C

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești Vale/

Telefon 0214367190

Mincu Rădița

13 NEDEIANU C. OANA-ADELINA DJ BIOLOGIE Reproducerea la plante 05.06.2019/ 09-10/X C

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești Vale

/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

14 GRIGORE V MONICA CRISTINA IF BIOLOGIENU echiv

DEFMincu Rădița

15 BUDURCĂ T VALENTINA IF BIOLOGIE Scheletul 11.06.2019/ 12-13/XI B

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești Vale

/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

16 MICU M. DORINA DJ BIOLOGIE Reproducerea la plante 11.06.2019/ 13-14/X C

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

17 DUMITRACHE G LAVINIA B BIOLOGIE Diversitatea lumii vii 11.06.2019/ 9-10/IX A

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

18 SAVA T ANA-ELENA IF BIOLOGIE Reproducerea la plante 11.06.2019/ 11-12/X B

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

19 TOMA I MIHAELA B CHIMIERecapitulare structura atomului. Caracter metalic

nemetalic06.06.2019/ 9-10/IX B

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

20 MITRICA S MARIANA IF CHIMIERecapitulare structuctura atomului. Configuratie

electronica. Corelatii cu pozitia in sistemul periodic.06.06.2019/ 10-11/IX C

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

GRAFICUL DE SUSȚINERE A INSPECȚIEI LA CLASĂ

21 RADU N FLORICA B CHIMIE Recapitulare reactii chimice. Reactia de substitutie 06.06.2019/ 11-12/XI B

Liceul Tehnologic ,,Vintilă

Brătianu”, Dragomirești

Vale/Telefon 0214367190

Mincu Rădița

22 MĂRIȘOIU V ROXANA GABRIELA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Dinamica grupurilor 4.06./8-8.45/cls 11D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

23 NEDELCU D IRINA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Temperamentul4.06.2019/8.50-9.35/cls

10B

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

24 ENACHE DG GEORGIANA NORA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Aptitudinile4.06.2019/9.40-

10.25/cls 10D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

25 PRODAN-HORA I IOANA ALINA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Aptitudinile4.06.2019/10.30-

11.15/cls 10 C

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

26 CIOTIR C SILVIA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Tipologii temperamentale4.06.2019/11.20-

12.05/cls 10 A

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

27 FILIP G ANAMARIA MM CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Aptitudinile4.06.2019/12.10-

12.55/cls 10 A

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

28 MOGA E LUCIAN B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Personalitatea- delimitari conceptuale5.06.2019/9.40-

10.25/cls 10 A

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

29 DĂNCILĂ I MANUELA ADRIANA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Personalitatea- delimitari conceptuale5.06.2019/8.50-9.35/cls

10 B

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

30 COCÎRȚĂ I GHEORGHITA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICANU echiv

DEF

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

31 AGAPE I ANA MARIA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Aptitudinile5.06.2019/10.30-

11.15/cls 10 B

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

32 AXENTE C ADINA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Partidele politice si societatea civila5.06.2019/8-8.45/ cls 11

D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

33 LAURENȚIU C ANDREEA RAMONA BV CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Personalitatea- delimitari conceptuale5.06.2019/11.20-

12.05/cls 10C

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

34 BUGNARIU V ADELA MIHAELA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Creativitatea 5.06.2019/12.10-

12.55/cls 10 D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

35 ILIE D MARIANA MĂDĂLINA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Consiliere (temna din programa la alegere)6.06.2019/8-8.45/cls 11

D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

36 SOFIAN M RAMONA MIHAELA AG CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Creativitatea 6.06.2019/8.50-9.35/cls

10 A

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

37 BLAGOVENCO G ALEXANDRA DIANA CT CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Creativitatea 6.06.2019/9.40-

10.25/cls 10 B

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

38 DONȚU M I ANDREEA REBECA OT CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICANU echiv

DEFPELIMON Leana

39 ILIE G LILIANA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Consiliere (tema la alegere din programa)6.06.2019/12.10-

12.55/cls 9D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

40 GHERASIM M DANIELA B CULTURA CIVICADrepturile copilului; responsabilitati asociate

acestora.

03.06.2019/0ra 8.30 -

9.20/cls. a V B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

41 OPREA I NICOLETA IF CULTURA CIVICA Identitate si diveresitate culturala.03.06.2019/0ra 11.30 -

12.20/cls. a VI A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

42 BADEA R MIHAELA CRISTINA IF CULTURA CIVICADrepturile copilului; responsabilitati asociate

acestora.

03.06.2019/0ra 12.30 -

13.20/cls. a V A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

43 PANAITE M ELENA MONA IF CULTURA CIVICA Identitate si diveresitate culturala.06.06.2019/ora 10.30 -

11.20/cls. a VI - a B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

44 MANU F IOANA IF CULTURA CIVICA Alegerile si votul07.06.2019/0ra 7.30 -

8.20/cls. a VII A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

45 CÂRLIG I CLAUDIA EUGENIA B ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTAModulul Bazele contabilității;Întocmirea, verificarea

și corectarea documentelor

06.06.2019/ora 7.45-

8.35 /cls.a IX-a C

Liceul Tehnologic ”Barbu A.

Știrbey”, Buftea; tel.021.350.57.31DAVID Bianca

46ALBOAIE-

COTUNĂM FILARETA LUCIA B ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA

Modulul Bazele contabilității;Circuitul, păstrarea și

arhivarea documentelor

06.06.2019/ora 8.45-

9.35 /cls.a IX-a C

Liceul Tehnologic ”Barbu A.

Știrbey”, Buftea; tel.021.350.57.31DAVID Bianca

47 COSTACHE D CRISTIANA DANA TR ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA

Modulul Bazele contabilității; Completarea

documentelor pentru principalele tranzacții

economice

06.06.2019/ora 9.45-

10.35 /cls.a IX-a B

Liceul Tehnologic ”Barbu A.

Știrbey”, Buftea; tel.021.350.57.31DAVID Bianca

48 PATRICHI M STELIANA ANA MARIA B ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTAModulul Contabilitate generală;Documente

specifice operațiilor economice cu mărfuri

06.06.2019/ora 10.45-

11.35 /cls.a IX-a B

Liceul Tehnologic ”Barbu A.

Știrbey”, Buftea; tel.021.350.57.31DAVID Bianca

49 IGNĂTESCU J DANA-MARIA DJ ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA Modulul Contabilitate; Registre contabile06.06.2019/ora 11.40-

12.30 /cls.a XI-a C

Liceul Tehnologic ”Barbu A.

Știrbey”, Buftea; tel.021.350.57.31DAVID Bianca

50 LUPUȚ R.I CRISTINA ELENA IF ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTAModulul Economia întreprinderii;Productivitatea

muncii

06.06.2019/ora 12.35-

13.25 /cls.a IX-a

profesională

Liceul Tehnologic ”Barbu A.

Știrbey”, Buftea; tel.021.350.57.32DAVID Bianca

51 MIU V MELANIA VIOLETA AGECONOMIE SI EDUCATIE

ANTREPRENORIALAPiata muncii (venitul - salariul).

04.06.2019/ora 16.30 -

17.20/cls. a XI - a R

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

52 CIUVICĂ-ENUȘI I MARIANA IFECONOMIE SI EDUCATIE

ANTREPRENORIALAPiata muncii (venitul - salariul).

04.06.2019/ora 18.30 -

19.20/cls. a XI - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

53 DUMITRU I TUDOREL FLORIN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Capacităţi motrice: viteza de reacţie la stimuli

vizuali, auditivi şi tactili;

2.Tracţiunea - împingerea: deplasarea unui obiect

sau partener prin tractare şi împingere cu braţele,

realizată individual şi în perechi

Marți, 04.06.2019, ora

8.00-8.50, cls. a II-a B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

54 ANDREI L ADRIAN MIHAIL VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Capacităţi motrice: Viteza de execuţie în acţiuni

motrice singulare;

2.Tracţiunea - împingerea: deplasarea unui obiect

sau partener prin tractare şi împingere cu braţele,

realizată individual şi în perechi

Marți, 04.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a II-a A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

55 DOBRE M MIHAI ALEXANDRU IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Alergare cu sarcini motrice suplimentare (opriri,

întoarceri, culegeri-depuneri de obiecte, transport

de obiecte);

2. Calităţi motrice: rezistenţa cardio-respiratorie la

eforturi uniform moderate

Marți, 04.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. a III-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

56 DUȚĂ F ADINA GEORGIANA IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

57 BANGHEA V MIHAELA ALINA AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Prindere cu o mână şi cu două mâini, de pe loc şi

din deplasare, din autoaruncări şi de la partener, a

diferitelor obiecte;

2. Calităţim motrice: Forţă explozivă

Marți, 04.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a III-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

58 HERASCU V NICOLAE VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2. Calităţi motrice: Forţa explozivă

Marți, 04.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a IV-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

59 PAVEL A ANDREI LIVIU IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Handbal: aruncarea la poartă cu paşi încrucişaţi;

2. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Marți, 04.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a VII-a

C

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

60 PÂRVU A LILIANA B EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

61 MARTESCU F FLORIN-OVIDIU GJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de reacţie la stimuli auditivi sau sonori;

2 Handbal-aruncarea la poartă cu pași adăugați

Marți, 04.06.2019, ora

14.00-14.50, cls. a VI-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

62 DINU G CRISTIAN IONUȚ AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2. Aruncări azvârlite, la ţintă, la distanţă, la partener

Marți, 04.06.2019, ora

15.00-15.50, cls. a IV-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

63 URZICEANU S. MARIA-MIHAELA DJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Handbal: prinderea, ţinerea si pasarea mingii de

pe loc si din deplasare;

2. Forţa segmentară în regim de rezistenţă

Marți, 04.06.2019, ora

16.00-16.50, cls. a V-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

64 GHIȚĂ N IONUȚ B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Prindere cu o mână şi cu două mâini, de pe loc şi

din deplasare, din autoaruncări şi de la partener, a

diferitelor obiecte;

2. Calităţim motrice: forţă explozivă

Joi, 06.06.2019, ora

8.00-8.50, cls. a III-a B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

65 BÎRSAN M ALEXANDRU-MARIUS IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

I.Capacităţi motrice: Viteza de reacţie la stimuli

vizuali, auditivi şi tactili;

2. Tracţiunea - împingerea: deplasarea unui obiect

sau partener prin tractare şi împingere cu braţele,

realizată individual şi în perechi

Joi, 06.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a II-a A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

66 TUDORACHE M CORINA-ELIZABETH IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1 .Calităţi motrice: viteza de execuţie şi de repetiţie;

2.Parcursuri aplicative conţinând deprinderi de

locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate

Joi, 06.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. I A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

67 MIHAI C. NICOLAE DJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Transport de obiecte uşoare, apucate cu

una/ambele mâini, individual şi în perechi;

2. Rezistenţa musculară locală

Joi, 06.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a III-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

68 MIHĂILĂ I GHEORGHE DB EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2. Calităţi motrice: Forţa explozivă

Joi, 06.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a IV-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

69 CREANGA I ION OVIDIU VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Handbal: poziţia fundamentală şi deplasarea pe

semicerc; blocarea mingii aruncate de adversar;

2.Calităţi motrice combinate: viteză- coordonare

Joi, 06.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a V-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

70 TUDOSE EM ALEXANDRU IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1 .Handbal: aruncarea la poartă din săritură;

2.Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Joi, 06.06.2019, ora

14.00-14.50, cls. a VII-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

71 TĂNASE M STEFAN STELIAN AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2. Calităţi motrice: Forţa explozivă

Joi, 06.06.2019, ora

15.00-15.50, cls. a IV-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

72 ABĂLUȚĂ R MARCEL-CRISTIAN B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Handbal: pasa din alergare între 2 3 jucători, în

acelaşi plan şi în adâcime;

2. Rezistenţa musculară locală

Joi, 06.06.2019, ora

16.00-16.50, cls. a V-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

73 MARTESCU P FLORIN SABIN GJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Capacităţi motrice: viteza de deplasare pe

direcţie rectilinie;

2 Transport de obiecte uşoare, apucate cu

una/ambele mâini, sprijinite la piept, individual şi în

perechi

Marți, 11.06.2019, ora

8.00-8.50, cls. a II-a B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

74 ONU M MARIUS-BOGDAN DJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Capacităţi motrice: viteza de execuţie în acţiuni

motrice singulare;

2. Alergarea: şerpuită, cu ocoliri de obstacole, cu

purtare de obiecte, cu trecere peste obstacole

Marți, 11.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a II-a A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

75 OANȚĂ ID CORNEL AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1 .Calităţi motrice: viteza de execuţie şi de repetiţie;

2.Parcursuri aplicative conţinând deprinderi de

locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate

Marți, 11.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. a III-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

76 OLTEANU I BOGDAN IONUȚ AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Alergare cu sarcini motrice suplimentare (opriri,

întoarceri, culegeri-depuneri de obiecte, transport

de obiecte);

2. Rezistenţa musculară locală

Marți, 11.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a III-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

77 STAN D. EMILIAN-ZAMFIRACHE OT EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2. Aruncări azvârlite, la ţintă, la distanţă, la partener

Marți, 11.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a IV-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

78 STAN N COSTIN B EDUCATIE FIZICA SI SPORT DaI.Baschet: Oprirea şi pivotarea;

2.Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Marți, 11.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a VII-a

C

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

79 CONSTANTIN A LAVINIA AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de reacţie la stimuli auditivi sau sonori;

2 Handbal-aruncarea la poartă cu pași adăugați

Marți, 11.06.2019, ora

14.00-14.50, cls. a VI-a

B

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

80 MURĂTOREANU L MARIA-MĂDĂLINA DB EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2 Calităţi motrice: Forţa explozivă

Marți, 11.06.2019, ora

15.00-15.50, cls. a IV-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

81 IONICA D VASILE-BOGDAN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Handbal: închiderea culoarelor de pătrundere

prin deplasări laterale;

2. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Marți, 11.06.2019, ora

16.00-16.50, cls. a V-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

82 BONDOC N ADRIAN-IULIAN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF

Luni, 10.06.2019, ora

15.00-15.50, cls. a V-a

B

FOTBAL

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

83 CONSTANTIN I RITA - RODICA PH EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Baschet: oprirea şi pivotarea;

2. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Luni, 10.06.2019, ora

14.00-14.50, cls. a VII-a

C

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

84 COTOROGEA M ALEXANDRU CĂTĂLIN DB EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

85 CARAGEA A CRISTIAN ALEXANDRU TR EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

86 ANGHEL I. ANDRA-CECILIA NT EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Îndemânarea - mânuirea de obiecte, de pe loc, ăn

condiții de ambidextrie;

2.Handbal-prinderea cu două mâini de pe loc și din

deplasare

Luni, 10.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a VI-a

A

Școala Gimnazială nr.1 Jilava (

Șoseaua Giurgiului 266, Jilava,

Ilfov);

Tel.contact: 021 457 0021

Titel IORDACHE

87 PANĂ C BOGDAN-ANDREI IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

88 CONSTANTIN V DANIELA IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

89 BUNESCU M MIHAELA-PAULA B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de deplasare în condiții variate;

2.Handbal-variante de joc cu temă

Marți, 04.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a VIII-a A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

90 IANCU G ANAMARIA B EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

91 OLARU GH PETRICĂ ROBERT VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1 .Startul de jos şi lansarea din start;

2. Handbal: iesiri la adversar cu mingea şi

retragerea oblic lateral

Marți, 04.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. a V-a

A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

92 RADU S GHEORGHE STEFANITA BZ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1.Handbal: driblingul simplu si multiplu;

2. Forţa segmentară în regim de rezistenţă

Marrți, 04.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a V-a

B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

93 BODÎRLĂU F DAN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

94 NANU C ADRIAN DANIEL AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de reacţie la stimuli auditivi sau sonori;

2 Handbal-aruncarea la poartă de pe loc

Marrți, 04.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a VI-a

B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

95 DUMITRESCU N MONICA GABRIELA B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1.Alergarea accelerată;

2 Fotbal-Variante de procedee tehnice de finalizare

Marrți, 04.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a XI-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

96 NICULĂIȚĂ G IULIAN GABRIEL IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de recție la stimuli auditivi;

2 Fotbal-Variante de procedee tehnice de finalizare

Marrți, 04.06.2019, ora

14.00-14.50, cls. a XI-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

97 BUCURESCU D FLORIN CRISTIAN AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Procedee de dezvoltare combinată a calităților

motrice;

2.Fotbal-preluarea mingii cu piciorul și pe piept

Joi, 06.06.2019, ora

8.00-8.50, cls. a IX-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

98 ECOBICI I MARIUS NICOLAE GJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Procedee de dezvoltare a calității motrice forța;

2.Fotbal-conducerea mingii, liber și în prezența

adversarului

Joi, 06.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a IX-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

99 TONGHIOIU C PAULA-FLORINA B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Îndemânarea - mânuirea de obiecte, de pe loc, în

condiții de ambidextrie;

2.Handbal-prinderea cu două mâini de pe loc și din

deplasare

Joi, 06.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. a VI-a

B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

100 TĂNASE I MARIAN AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Îndemânarea - mânuirea de obiecte, de pe loc, în

condiții de ambidextrie;

2.Handbal-prinderea cu două mâini de pe loc și din

deplasare

Joi, 06.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a VI-a

A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

101 DINICĂ M CRISTINA MARIA B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1 .Baschet: oprirea şi pivotarea;

2. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Joi, 06.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a VII-a

C

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

102 STOICA M LIANA-TATIANA DJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Alergare de viteză cu start de jos;

2.Procedee și mijloace de dezvoltare a rezistenței

musculare locale

Joi, 06.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a X-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

103 NEȘCU I ADRIANA IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Capacităţi motrice: viteza de deplasare pe direcţie

rectilinie;

2. Alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată,

cu ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie,

cu purtare de obiecte

Vineri, 07.06.2019, ora

08.00-08.50, cls. I B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

104 DAVID N NICOLAE VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Capacităţi motrice: viteza de deplasare pe

distanţe scurte (10- 15m);

2. Sărituri: de pe loc în lungime, peste obstacole

Vineri, 07.06.2019, ora

09.00-09.50, cls. P B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

105 TOMESCU N CONSTANTIN VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor

singulare, la semnale acustice, vizuale şi tactile;

2. Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări

şi de la partener

Vineri, 07.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. P A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

106 NEAGU I MARIUS DUMITRU VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Handbal: prinderea mingii venite din lateral şi din

urmă;

2 Calităţi motrice combinate: viteză- coordonare

Vineri, 07.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a V-a

C

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

107 PAUSESCU N NICOLAE ADRIAN VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Procedee de dezvoltare combinată a calităților

motrice;

2.Fotbal-preluarea mingii cu piciorul și pe piept

Vineri, 07.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a IX-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

108 VLĂSCEANU F LIDIA IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1.Procedee de dezvoltare a calității motrice forța;

2.Fotbal-conducerea mingii, liber și în prezența

adversarului

Vineri, 07.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a IX-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

109 IORDACHE CF SORIN-CONSTANTIN OT EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de deplasare în condiții variate;

2.Handbal-variante de joc cu temă

Luni, 10.06.2019, ora

8.00-8.50, cls. a XI-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

110 GROZAV NP MIHAI IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1 .Startul de jos şi lansarea din start; 2.

Handbal-iesiri la adversar cu mingea şi retragerea

oblic lateral

Luni, 10.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a V-a B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

111 MATEI D ADRIAN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Baschet: oprirea şi pivotarea;

2. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Luni, 10.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. a VII-a

C

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

112 BRÎNZAN V MARIUS-CĂTĂLIN GJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1.Handbal: driblingul simplu si multiplu;

2. Forţa segmentară în regim de rezistenţă

Luni, 10.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a V-a

C

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

113 SIMOTA C LAURENȚIU SV EDUCATIE FIZICA SI SPORT DaI.Baschet: Oprirea şi pivotarea;

2.Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Luni, 10.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a VII-a

A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

114 ȘTEFANA P GABI-SORIN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

115 IANCU IC VASILE BOGDAN DB EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Handbal: aruncarea la poartă din alergare;

2.Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

Luni, 10.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a VII-a

B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

116 PALEA G. ANDREEA-ELENA DJ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1 .Calităţi motrice: viteza de execuţie şi de repetiţie;

2.Parcursuri aplicative conţinând deprinderi de

locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate

Marți, 11.06.2019, ora

9.00-9.50, cls. a III-a A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

117 DUMITRACHE I ALEXANDRU IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

118 SAVU E DANIELA AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1 .Startul de jos şi lansarea din start;

2. Handbal-iesiri la adversar cu mingea şi

retragerea oblic lateral

Marți, 11.06.2019, ora

10.00-10.50, cls. a V-a

A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

119 EPURE N MARIUS VL EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1.Handbal: driblingul simplu si multiplu;

2. Forţa segmentară în regim de rezistenţă

Marrți, 11.06.2019, ora

11.00-11.50, cls. a V-a

B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

120 PENCIU M OANA SORINA IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT NU echiv DEF Titel IORDACHE

121 COSTACHE M EUGENIA AG EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de reacţie la stimuli auditivi sau sonori;

2 Handbal-aruncarea la poartă cu pași adăugați

Marrți, 11.06.2019, ora

12.00-12.50, cls. a VI-a

B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

122 RADU Ș ALEXANDRU ȘTEFAN BZ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1.Alergarea accelerată;

2 Fotbal-Variante de procedee tehnice de finalizare

Marrți, 11.06.2019, ora

13.00-13.50, cls. a XI-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

123 MANOLACHE V ANDI LAURENTIU OT EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Viteza de recție la stimuli auditivi;

2 Fotbal-Variante de procedee tehnice de finalizare

Marrți, 11.06.2019, ora

14.00-14.50, cls. a XI-a

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

124 BĂRCĂNESCU I IONEL CONSTANTIN IF EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da

1. Jocuri dinamice şi pregătitoare specifice jocului

de minihandbal/minifotbal;

2. Calităţi motrice: Forţa explozivă

Miercuri, 12.06.2019,

ora 10.00-10.50, cls. a

IV-a A

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

125 GALAMAN G MIHAI ANTON B EDUCATIE FIZICA SI SPORT Da1. Handbal: aruncarea la poartă din alergare;

2.Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi variabile

10.06.2019/11.30-

12.20/cls. a VII-a B

Liceul cu Program Sportiv nr.1

Clinceni (Str. Principală, nr. 107,

Clinceni )

Tel.contact: 021 369 4040

Titel IORDACHE

126 ORTOPELEA N EUGENIA ANDREEA BZ EDUCATIE MUZICALA VII A Muzica usoara-formatii si interpreti11.06.2019/ora 9.30-

10.20/cls a VII-a A

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Prof. Met. Ilie

Iustina Daniela

127 ȘOOȘ G ION DANIEL B EDUCATIE MUZICALANU echiv

DEF

128 HAGICU A SILVIANA B EDUCATIE MUZICALA VI B Muzica bisericeasca-consolidare11.06.2019/ora 8.30-

9.20/cls. a VI-a B

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

129 DINU C VIOLETA B EDUCATIE MUZICALANU echiv

DEF

130 BUNGHEZ CV ALEXANDRU MH EDUCATIE MUZICALA IX U Clasicismul muzical-consolidare10.06.2019/ora 12.30-

13.20/cls. a IX-a U

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

131 BĂRCĂCIANU V DĂNUȚ B EDUCATIE MUZICALA IX R Clasicismul muzical-consolidare10.06.2019/12.30-

13.20/cls. a IX-a R

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

132 NITU C MARIAN IF EDUCATIE MUZICALA X U Opera romantica-consolidare10.06.2019/14.30-

15.20/cls. a X-a U

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

133 ASTANEI M IONUT VALENTIN CT EDUCATIE MUZICALA VII B Muzica usoara-formatii si interpreti-consolidare10.06.2019/11.30-

12.20/cls. a VII-a B

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

134 DOBRE V RADU HORAȚIU B EDUCATIE MUZICALA V B Instrumentele muzicale - consolidare10.06.2019/10.30-

11.20/cls. a V-a B

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

135 TAN C ELENA-IULIA VL EDUCATIE MUZICALA VI B Muzica usoara-formatii si interpreti-consolidare10.06.2019/9.30-

10.20/cls a VI-a B

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

136 OLARIU C IRINA B EDUCATIE MUZICALA V A Instrumentele muzicale - consolidare10.06.2019/ora 8.30-

9.20/cls. a V-a A

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

137 ALSTANI V VICTOR RĂZVAN IF EDUCATIE MUZICALA VII B Baletul - consolidare10.06.2019/ora 7.30-

8.20/cls. a VII-aB

Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”,

Branesti, tel:

021.350.13.30/0728429822

Bogus Vasile

138 ȘTEFAN G EMANUEL BFILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI

COMUNICARE

Societate, comunicare si argumentare. Tipuri de

argumentare

03.06.2019/ora 16.30 -

17.20/cls. a IX - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

139 PENA E DIANA-MĂDĂLINA IF FIZICA da Dispersia luminii04.06.2019/15.00/XI A

(filiera tehnologică)

LICEUL TEHNOLOGIC”DOAMNA

CHIAJNA”, ROȘU-CHIAJNA; tel.

021.436.04.04

TEODORA

MICLEA

140 DINU S DUMITRA IF FIZICA da Motoare termice 04.06.2019/16.00/VII A

LICEUL TEHNOLOGIC”DOAMNA

CHIAJNA”, ROȘU-CHIAJNA; tel.

021.436.04.04

TEODORA

MICLEA

141 ISTRATE N CRISTIAN PH FIZICA da Ochiul. Instrumente optice04.06.2019/18.00/IX A

(filiera tehnologică)

LICEUL TEHNOLOGIC”DOAMNA

CHIAJNA”, ROȘU-CHIAJNA; tel.

021.436.04.04

TEODORA

MICLEA

142 ENE M LAURA IONELA B FIZICA da Combustibili 04.06.2019/14.00/VII B

LICEUL TEHNOLOGIC”DOAMNA

CHIAJNA”, ROȘU-CHIAJNA; tel.

021.436.04.04

TEODORA

MICLEA

143 DANCIU F ROXANA EMILIA B GEOGRAFIE Germania03.06.2019/ora 7.30 -

8.20/cls. a VI - a B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

144 TEODORESCU GR ADELINA DJ GEOGRAFIE Rolul unor state in sistemul mondial actual03.06.2019/ora 14.30 -

15.20/cls. a XI - a R

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

145 PETRE M FLORIN BOGDAN IF GEOGRAFIE Solul04.06.2019/ora 7.30 -

8.20/cls. a V - a B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

146 LUCIU I ELENA DENISA VL GEOGRAFIE Recapitulare finala. Populatie, asezari si economie04.06.2019/ora 8.30 -

9.20/cls. a VIII - a B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

147 NEDELCU D ION B GEOGRAFIE Solul04.06.2019/ora 9.30 -

10.20/cls. a V - a A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

148 PASCARIU V LARISA B GEOGRAFIE Italia04.06.2019/ora 10.30 -

11.20/cls. a VI - a A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

149 PISICĂ N CRISTINA IRINA TR GEOGRAFIE Recapitulare finala. Populatie, asezari si economie04.06.2019/ora 11.30 -

12.20/cls. a VIII - a A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

150 POPA F ARISTOTEL JUSTINIAN IF GEOGRAFIENU echiv

DEF

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

151 MANOLEA S FLORENTINA OT GEOGRAFIE Turismul04.06.2019/ora 13.30 -

14.20/cls. a X - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

152 DUMITRAȘCU I ANGELICA B GEOGRAFIE Australia06.06.2019/ora 12.30 -

13.20/cls. a VII - a A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

153 POPA FLACRAMIOARA

FLORINELAVL GEOGRAFIE Rolul unor state in sistemul mondial actual

06.06.2019/ora 13.30 -

14.20/cls. a XI - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

154 SPIRIDON A EVELINA JANINA BV GEOGRAFIE Mediul, peisajul si societatea omeneasca06.06.2019/ora 15.30 -

16.20/cls. a IX - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

155 PUIU L ALEXANDRA BINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

156 BÎRA M LENUTA BINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

157 GROSSU S BIANCA-CERASELA ILINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

158 CĂRĂVAN C. ȘTEFANIA-DELIA DJINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

159 PÎSLARU C IONICA-RAMONA DJINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

160 VIȘAN M MONICA MIHAELA AGINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

161 POPESCU I KARINA BINFORMATICA SI TEHNOLOGIA

INFORMATIEI13.06.2019/ora 10:00 INFORMATICA

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

162 TABĂRĂ F LIGIIA FLORINA IF ISTORIE Viata cotidiana in Evul Mediu03.06.2019/ora 9.30 -

10.20/cls. a V -a B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

163 MOGA PALEXANDRA-

LOREDANAHD ISTORIE Viata cotidiana in Evul Mediu

03.06.2019/ora 10.30 -

11.20/cls. a V -a A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

164 BARBĂ RASĂ V IONEL IF ISTORIENU echiv

DEF

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

165 ROTARIU I MARIANA-CAMELIA DJ ISTORIE Monarhia absoluta03.06.2019/ora 15.30 -

16.20/cls. a IX - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

166 DARMANESCU C OCTAVIAN VASILE AG ISTORIE Tratatul de la Varsovia04.06.2019/ora 14.30 -

15.20/cls. a XI - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

167 KRISTOU D MIHAELA-ELENA IF ISTORIE Democratia04.06.2019/ora 15.30 -

16.20/cls. a X - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

168 NEACȘA V MIHAELA RUXANA AG ISTORIE Tratatul de la Varsovia04.06.2019/ora 17.30 -

18.20/cls. a XI - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

169 NISTOR G MARIUS B ISTORIENU echiv

DEF

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

170 MOISA T SORINA DIANA CJ ISTORIENU echiv

DEF

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

171 ANGELESCU C MARIA VALENTINA IL ISTORIE Viata cotidiana in Evul Mediu06.06.2019/ora 11.30 -

12.20/cls. a V - a B

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

172 JALBĂ S ELENA ALEXANDRA MH ISTORIE Monarhia absoluta06.06.2019/ora 14.30 -

15.20/cls. a IX - a R

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

173 MINEA O FLORIN RAZVAN PH ISTORIE Democratia06.06.2019/ora 16.30 -

17.20/cls. a X - a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

174 STOICA N NICOLAE AG ISTORIE Statele moderne; revolutie si emancipare sociala06.06.2019/ora 09.30 -

10.20/cls. a VI - a A

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

175 BARBU P VASILE AG ISTORIE Democratia07.06.2019/0ra 13.30 -

14.20/cls. a X- a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

176 POP I IONUȚ NT ISTORIE Tratatul de la Varsovia07.06.2019/0ra 14.30 -

15.20/cls. a XI- a R

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

177 VOLOSNIUC V VASILE DAN B ISTORIENU echiv

DEF

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

178 BARBU M VICTOR GR ISTORIE Monarhia absoluta07.06.2019/0ra 15.30 -

16.20/cls. a IX- a U

Liceul Teoretic „Traian Lalescu”,

Branesti, Tel. 021.3501330

Persoana de contact Maria

NICOLAU 0723.751.312

BĂRZOI - BRATU

Ștefan

179 IUGA I LENUȚA VN LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PAST SIMPLE VS.PRESENT PERFECT03.06.2019/ORA 8-

8.45/CLS 9C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

180 IORDACHE C DANIELA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA SPORTS IN OUR LIVES (SPEAKING)03.06.2019/ORA 8.50-

9.35/CLS. 10 A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

181 ANGHEL M IONICA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA IF CLAUSE (REVISION)03.06.2019/ 9.40-

10.25/CLS.11 D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

182 STANCU G ANA ELENA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA INDIRECT SPEECH (REVISION)03.06.2019/ORA 10.30-

11.15/CLS 9A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

183 TOADER P GINA-MĂDĂLINA OT LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA TEENAGE YEARS (SPEAKING)03.06.2019/ORA 11.20-

12.05/CLS 10D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

184 GAVRILĂ I FLORI CAMELIA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

185 DARMANESCU C ANA MARIA AG LIMBA SI LITERATURA ENGLEZAPAST TENSE OF IRREGULAR VERBS

(REVISION)

03.06.2019/ORA 13-

13.45/CLS. 7 E

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

186 FOTE I CORNELIA ELIZIA VL LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA FRIENDSHIP (SPEAKING)04.06.2019/ORA 8-

8.45/CLS 9C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

187 COCOȘ C ALICE-GEANINA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA WONDERS ON EARTH (SPEAKING)04.06.2019/ORA 8.50-

9.35/CLS 10D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

188 STAICU V IONELA OT LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA BODY LANGUAGE (SPEAKING)04.06.2019/ORA 9.40-

10.25/CLS 11D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

189 GHEORGHE I MONICA B LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS04.06.2019/ORA 10.30-

11.15/CLS 4A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

190 VRÎNCEANU N VERONICA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS04.06.2019/ORA 11.20-

12.05/CLS 4D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

191 RUMEGA FN GEORGETA-RALUCA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA TEEN YEARS (SPEAKING)04.06.2019/ORA 12.10-

12.55/CLS 9B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

192 SÎRBU H ELENA MĂDĂLINA AG LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS04.06.2019/ORA 13.00-

13.45/CLS 5C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

193 JAICĂ A MIHAELA RAMONA AG LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA IF CLAUSE (REVISION)05.06.2019/ORA 8-

8.45/CLS 9D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

194 STROESCU C NICOLETA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

195 LUPU A VASILICA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

196 COCALĂ S VALENTINA - NICOLETA B LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA IF CLAUSE (REVISION)03.06.2019/ORA 12.10-

12.55/CLS 10D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

197 DEACONU V VASILICA GABRIELA AG LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA FOOD (SPEAKING)05.06.2019/ORA 8.50-

9.35/CLS 10 D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

198ȘULEA-

IORGULESCUI MIHAELA DJ LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA MY HOUSE (SPEAKING)

05.06.2019/ORA 9.40-

10.25/CLS 4A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

199 ȚIPĂU P DIANA-MARIANA PH LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PAST TENSES (REVISION)05.06.2019/ORA 10.30-

11.15/CLS 10D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

200 CIUGULEA Ș ALEXANDRA-LORENA DJ LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PAST TENSES (REVISION)05.06.2019/ORA 11.20-

12.05/CLS 10A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

201 ION A IOANA-ADINA AG LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION05.06.2019/ORA 12.10-

12.55/CLS 11C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

202 CRISTEA I ALINA DB LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PAST TENSES (REVISION)05.06.2019/ORA 13.00-

13.45/CLS 7D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

203 PREDA A GEORGIANA-MARINELA OT LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA INDIRECT SPEECH (REVISION)06.06.2019/ORA 8.00-

8.45/CLS 10C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

204 CHERSIN F CARMEN ȘTEFANIA B LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA HEALTHY FOOD (SPEKING)06.06.2019/ORA 8.50-

9.55/CLS 9A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

205 JIGARU C ADELINA MIHAELA AG LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA FRUIT AND VEGETABLES06.06.2019/ORA 9.40-

10.25/CLS 2B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

206 ROTUNDU I SORIN BT LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION06.06.2019/ORA 10.30-

11.15/CLS 11D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

207 CHIVU G DUMITRU-CĂTĂLIN DB LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA MY HOUSE (SPEAKING)06.06.2019/ORA 11.20-

12.05/CLS 4D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

208 NEDELCU V DENISA MIHAELA CL LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION06.06.2019/ORA 12.10-

12.55/CLS 11A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

209 LĂCĂTUȘU I IZABELA CRISTINA GJ LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PRESENT PERFECT/PAST TENSE 06.06.2019/ORA 13.00-

13.45/CLS 6D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

210 CIUNGU P MARGARETA MARINA DJ LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA PAST TENSES (REVISION)06.06.2019/ORA 13.50-

14.35/CLS 7B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

211 MATEI C DENISA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION07.06.2019/ORA 8.00-

8.55/CLS 10D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

212 SONEA C MIHAELA IS LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA HIGHSCHOOL YEARS (SPEAKING)07.06.2019/ORA 8.50-

9.35/CLS 11D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

213 LEURZEANU GH CRISTINA-ELENA DB LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION07.06.2019/ORA 9.40-

10.25/CLS 11D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

214 IONITA D CRISTINA SB LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA MY FAMILY (SPEKING)07.06.2019/ORA 10.30-

11.15/CLS 4A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

215 ALEXANDRU N CRISTINA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

216 STERE F GEORGETA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION07.06.2019/ORA 11.20-

12.05/CLS 9B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

217 ANGHEL L MARIA VERONICA IF LIMBA SI LITERATURA ENGLEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

218 VEZETEU F CRISTINA LUCIA B LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA WEATHER FORECAST (SPEAKING)07.06.2019/ORA 12.10-

12.55/CLS 4C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

219ROSARIO

CURVELOP.I NICOLETA-LIVIA DJ LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION

07.06.2019/ORA 13.00-

13.45/CLS 7E

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

220 GHIOCA G CARMEN B LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION07.06.2019/ORA 13.50-

14.35/CLS 7B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

221 MICUȘCĂ G VERONICA CL LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA READING COMPREHENSION04.06.2019/ORA 13.50-

14.35/CLS 7D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

222 ION G NICOLETA DENISA IL LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX DExercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Universul adolescentei

03.06.2019/8.50-9.35/IX

D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

223 IONESCU A DANIELA DJ LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA XI A

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Viata personala, stil de viata,

activitati in timpul liber

03.06.2019/9.40-

10.25/XI A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

224 MARINESCU M ANDREEA KARLA DJ LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX C

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Viata personala (alimentatie,

sanatate, activitati in timpul liber)

03.06.2019/10.30-

11.15/IX C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

225 PETRE A CRISTIANA VL LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA X BExercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Mediul inconjurator

03.06.2019/11.20-

12.05/X B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

226 VANA G RAMONA GEORGIANA VL LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA XI CFunctii comunicative ale limbii - A identifica, a

descrie locuri, obiecte, persoane

03.06.2019/12.10-

12.55/XI C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

227 ILINA T ANDA DJ LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX A Bilan final- Fraza negativa11.06.2019/8.50-9.35/IX

A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

228 VULPESCU V RODICA LOREDANA AG LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX AFunctii comunicative ale limbii - A exprima

acordul/dezacordul

04.06.2019/8.50-9.35/IX

A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

229 MUTEȘ R NICOLETA DANIELA GL LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX DFunctii comunicative ale limbii - A se prezenta/ A-si

prezenta colegii, mediul de lucru

04.06.2019/9.40-10.25/

IX D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

230 DECU N ADRIANA IF LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA XI DFunctii comunicative ale limbii - A identifica, a

descrie locuri, obiecte, persoane

04.06.2019/10.30-11.15/

XI D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

231 CIOBANU V SANDA GEORGIANA OT LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX C

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Aspecte din viata contemporana

(ecologice, sociale, conservarea patrimoniului

cultural)

04.06.2019/11.20-12.05/

IX C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

232 ENESCU C ANDREEA-CRISTINA DJ LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA X A

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Personalitati din sfera culturala,

stiintifica, sportiva.

04.06.2019/12.10-12.55/

X A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

233 IORDACHE G VALENTINA IF LIMBA SI LITERATURA FRANCEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

234 STENIC I VIRGINIA B LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX DFunctii comunicative ale limbii - A exprima

acordul/dezacordul

11.06.2019/9.40-10.25/

IX D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

235 MARDAN G MIHAELA IF LIMBA SI LITERATURA FRANCEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

236 COSTESCU G SANDA ADRIANA VL LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA XI D Bilan final - Exprimarea cauzei11.06.2019/10.30-11.15/

XI D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

237 BERCA G ANA MARIA B LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX B

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Viata personala (alimentatie,

sanatate, activitati in timpul liber)

05.06.2019/8.50-9.35/

IX B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

238 IONESCU G AURELIA B LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX AExercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Universul adolescentei

05.06.2019/9.40-10.25/

IX A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

239 NICOLĂIȚĂ C ELENA OT LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX C

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Aspecte din viata contemporana

(ecologice, sociale, conservarea patrimoniului

cultural)

05.06.2019/10.30-11.15/

IX C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

240 BURCEA V CĂTĂLINA AG LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX AFunctii comunicative ale limbii - A se prezenta/ A-si

prezenta colegii, mediul de lucru

05.06.2019/11.20-12.05/

IX A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

241 BĂRBULESCU V RAMONA AG LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA XI DExercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Universul afectiv al tinerilor

05.06.2019/12.10-12.55/

XI D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

242 CURTEANU S ELIANA DJ LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA X AExercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Mediul inconjurator

07.06.2019/8.50-9.35/X

A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

243 OLTEANU S ILEANA VIORELA OT LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA X D

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Viata personala (locuinta, activitati

de timp liber)

07.06.2019/9.40-10.25/

X D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

244 STERIAN I CONSTANTIN DAN IF LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA X DFunctii comunicative ale limbii - A solicita/a oferi

ceva in mod politicos, a da informatii

07.06.2019/10.30-11.15/

X D

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

245 COSTACHE M NICOLETA MARINELA B LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX A

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Aspecte din viata contemporana

(ecologice, sociale, conservarea patrimoniului

cultural)

07.06.2019/11.20-12.05/

IX A

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

246 OPREA V ADRIANA VICTORIA IF LIMBA SI LITERATURA FRANCEZANU echiv

DEFIONESCU Ioana

247 MARTIN C CRISTINA-LORELAY PH LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX BExercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Universul adolescentei

11.06.2019/12.10-12.55/

IX B

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

248 TUDOR I CRISTINA-SIMONA OT LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA IX C

Exercitii de consolidare a competentei de intelegere

a textului scris - Viata personala (alimentatie,

sanatate, activitati in timpul liber)

11.06.2019/11.20-12.05/

IX C

Liceul Teoretic Horia Hulubei,

Măgurele:tel.021.457.44.26..Str.

Atomiștilor,nr. 403

IONESCU Ioana

249 OLTEANU A IOANA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI E Genul liric. Figurile de stil4.06.2019/12.00-

13.00/clasa a VI-a F

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

250 PREDA M ALINA ANDREEA GL LIMBA SI LITERATURA ROMANA NU echiv DEF Filip Mirela

251 CIOBANU I MARIA CAMELIA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA V C Enunțul. Tipuri de enunț4.06.2019/13.00-

14.00/clasa a V-a C

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

252 MUNTEANU D MIHAELA ROXANA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA X U „Suflete tari” de Camil Petrecu4.06.2019/15.00-

16.00/clasa a X-a Uman

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

253 DOBRE A MARIA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA NU echiv DEF Filip Mirela

254 AMZĂR D LUMINIȚA AG LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI A Genul liric. Versificația4.06.2019/15.00-

16.00/clasa a VI-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

255 FLORESCU S GABRIELA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA X SN „Suflete tari”, de Camil Petrescu4.06.2019/16.00-

17.00/clasa a X-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

256 MANDA N LUCIA ADINA OT LIMBA SI LITERATURA ROMANA V A Acte de limbaj (a explica, a recomanda, a afirma)5.06.2019/12.00-13.00/

clasa a V-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

257 SCARLAT C ANDREEA ELENA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA NU echiv DEF Filip Mirela

258 GHIORGHIŞOR A MARIA-MARCELA OT LIMBA SI LITERATURA ROMANA VIII A Recapitulare: Genurile literare5.06.2019/13.00-

14.00/clasa a VIII-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

259 IONIȚĂ NA MARIUS ALEXANDRU PH LIMBA SI LITERATURA ROMANA IX SN Monologul (tipuri, reguli, tehnici)5.06.2019/14.00-15.00/

clasa a IX-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

260 FRUNZĂ F ANDREEA GEORGIANA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA IX U „Suflete tari”, de Camil Petrescu5.06.2019/15.00-

16.00/clasa a X-a Uman

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

261 ROMAN MS ANAMARIA-CRISTINA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA IX SN„La hanul lui Mânjoală”, de I.L.Caragiale

(înțelegerea textului)

5.06.2019/17.00-

18.00/clasa a IX-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

262 TOMA G DUMITRU PH LIMBA SI LITERATURA ROMANA XI SN Modele epice în romanul interbelic (studiu de caz)6.06.2019/11.00-

12.00/clasa a XI-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

263 CHIRIȚĂ V ALEXANDRA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII G Predicatul7.06.2019/15.00-

16.00/clasa a VII-a G

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

264 DUMITRASCU N MIHAELA CARMEN AG LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI A Complementele circumstanțiale6.06.2019/14.00-

15.00/clasa a VI-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

265 RADU C ADRIANA-ROXANA DB LIMBA SI LITERATURA ROMANA V B Enunțul. Tipuri de enunț6.06.2019/15.00-

16.00/clasa a V-a B

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

266 BOLDEA GHI ANCA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA V F Enunțul. Tipuri de enunț7.06.2019/17.00-

18.00/clasa a V-a F

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

267 BOGDAN D MARIUS CIPRIAN VN LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII A Adverbul6.06.2019/13.00-

14.00/clasa a VII-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

268 LUCA G IONELA-VERONICA OT LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI B Complementul7.06.2019/14.00-

15.00/clasa a VI-a B

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

269 STROE P IONELA AG LIMBA SI LITERATURA ROMANA NU echiv DEF Filip Mirela

270 DINCA M NICOLETA ADELINA AG LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI C Recapitulare: sintaxa12.06.2019/15.00-

16.00/clasa a VI-a C

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

271 AVRAM I COSMINA-ELENA DB LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI D Recapitulare: sintaxa5.06.2019/14.00-

15.00/clasa a VI-a D

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

272 MITITELU G ANDRA ELENA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA X U Recapitulare11.06.2019/12.00-

13.00/clasa a X-a Uman

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

273 MODORAN D DANIELA OTILIA GJ LIMBA SI LITERATURA ROMANA X U „Suflete tari” de Camil Petrecu10.06.2019/12.00-

13.00/clasa aX-a Uman

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

274 BARBU I IUSTINA-IOANA DB LIMBA SI LITERATURA ROMANA V E Enunțul. Tipuri de enunț10.06.2019/13.00-

14.00/clasa a V-a E

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

275 VAROAGEA V LARISA ROXANA GJ LIMBA SI LITERATURA ROMANA X R Comedia „O scrisoare pierdută”10.06.2019/14.00-

15.00/clasa a X-a Real

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

276 MEHEDINŢU I LAURA FLORENTINA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA V B Enunțul. Tipuri de enunț10.06.2019/15.00-

16.00/clasa a V-a B

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

277 ȘTIRBU I PETRUȚA CT LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII G Atributul10.06.2019/16.00-

17.00/clasa a VII-a G

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

278 PURCEA ICONSTANTINA

CRISTINADJ LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII F Atributul adjectival

10.06.2019/17.00-

18.00/clasa a VII-a F

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

279 ANGHEL I ANDREEA EMILIA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA IX SN„La hanul lui Mânjoală”, de I.L.Caragiale

(interpretarea textului)

10.06.2019/13.00-

14.00/clasa a IX-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

280 MARUSEAC V ELISABETA SV LIMBA SI LITERATURA ROMANA NU echiv DEF Filip Mirela

281 TRANĂ N MARIA MIRELA AG LIMBA SI LITERATURA ROMANA XI SN Recapitulare11.06.2019/11.00-

12.00/clasa a XI-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

282 STÎNGACIU M MARINA BZ LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII B Părți secundare de propoziție (consolidare)12.06.2019/12.00-

13.00/clasa a VII-a B

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

283 POPESCU I MĂDĂLINA-ELENA GJ LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII A Prepoziția7.06.2019/15.00-

16.00/clasa a VII-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

284 BĂDIȚESCU M CAROLINA DB LIMBA SI LITERATURA ROMANA V C Punctuația enunțului11.06.2019/15.00-

16.00/clasa a V-a C

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

285 TĂSLOVEANU D ANGEL IONUȚ B LIMBA SI LITERATURA ROMANA V E Acte de limbaj (a explica, a recomanda, a afirma)5.06.2019/16.00-

17.00/clasa a V-a E

Liceul teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

286 ONEȚIU D ADRIANA RALUCA B LIMBA SI LITERATURA ROMANA IX U „Frații Jderi”, de M. Sadoveanu

11.06.2019/17.00-

18.00/clasa a IX-a

Uman

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

287 SĂNDULESCU M ELENA ALEXANDRA CT LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI F Genul liric11.06.2019/13.0014.00/

clasa a VI-a E

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

288 SOARE G AURA AG LIMBA SI LITERATURA ROMANA VII B Predicatul nominal5.06.2019/14.00-

15.00/clasa a VII-a B

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

289 MIRON S MIHAELA VN LIMBA SI LITERATURA ROMANA XI SN „Enigma Otiliei”, de G. Călinescu5.06.2019/11.00-

12.00/clasa a XI-a SN

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

290 GEMENEL O ANDREEA MARIA VL LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI A Recapitulare: sintaxa12.06.2019/12.00-

13.00/clasa a VI-a A

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

291 POPESCU I ELENA-FLORINA PH LIMBA SI LITERATURA ROMANA VI D Recapitulare: sintaxa12.06.2019/14.00-

15.00/clasa a VI-a D

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

292 HAITA C ALEXANDRU OT LIMBA SI LITERATURA ROMANA V C Punctuația enunțului12.06.2019/13.00-

14.00/clasa a V-a C

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

293 PĂUN C ANA IF LIMBA SI LITERATURA ROMANA V F Recapitulare finală: Textul narativ literar. Verbul12.06.2019/13.00-

14.00/clasa a V-a F

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”

0213512278Filip Mirela

294 ALBU M CĂTĂLIN BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Comunicare orală, ascultare, vorbire,

interacționare,recapitulare

03.06.2019/ora 8-9/cls.

a IIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

295 ALEXANDRU D VALENTINA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Textul în versuri, ”Cartea cu Apolodor”,

predare

03.06.2019/ora 8-9/ a

IIa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

296 ANDRONACHE C RALUCA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul în versuri, ”Fiind băiet păduri

cutreieram”, predare

03.06.2019/ora 8-9/cls a

IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

297 ANGHEL N ELENA MELANIA GR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Afișul, predare03.06.2019/ora 9-10/cls

a IVa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

298 ANTONEAG V LAVINIA FLORINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română,Textul narativ Pinocchio03.06.2019/ora 9-10/a

IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

299 ANTONESCU A MARIA-ADRIANA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Istorie, Construcții religioase și ctitorii lor, predare03.06.2019/ora 10-11/a

IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

300 BANCA P DELIA FLORICA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Textul in versuri, Cartea cu Apolodor03.06.2019/ora 12-

13.00/a II a A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

301 BARALIU I GEORGETA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Text narativ, recapitulare03.06.2019/ora 13-

14.00/a IV a C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

302 BARBU I MARIA EMANUELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul narativ Pinocchio03.06.2019/ora 13-

14.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

303 BARBU I IOANA RAMONA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematica, Corpuri geometrice, consolidare03.06.2019/ora 14-

15.00/a II a A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

304 BĂCANU E FLORENTINA CRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educație civică, Grupul de prieteni, 03.06.2019/ora 11-12/a

IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

305 BEȘTEA E ELENA-MIHAELA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba Română, Cuvântul, propoziția, recapitulare04.06.2019/ora 08-

09.00/a III a B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

306 BÎRĂ C IOANA MACRINA CL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematica, Adunarea și scăderea 0-10000,

recapitulare

04.06.2019/ora 08-

09.00/a III a A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

307 BONDRESCU MA CRISTINA IONELA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba Română, Textul narativ, Lizuca plănuiește o

expediție, consolidare

04.06.2019/ora 09-

10.00/a II a C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

308 BUDA I MIHAIELA-ANA MH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Litrul, multipli și submultipli,

consolidare

04.06.2019/ora 09-

10.00/ a IV a B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

309 BUNESCU I IONUȚ COSMIN IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba Română, Textul narativ, Copiii din crâng04.06.2019/ora 10-

11.00/a III a A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

310 CALCIU I SIMONA-CATALINA PH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Științe, Curcubeul, culorile04.06.2019/ora 10-

11.00/a IV a B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

311 CEAPA V IRINA MIHAELA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea, împărțirea04.06.2019/ora 11-

12.00/a II a C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

312 CHIVU I AURELIA IOANA TR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea, împărțirea04.06.2019/ora 12-

13.00/a III a D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

313 CIRIPAN A ELENA FLORENTINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Text narativ, Lizuca plănuiește o expediție,

consolidare

04.06.2019/ora 12-

13.00/a II a A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

314 CIRSTEA M ILEANA ANDREEA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Povestirea scrisă a textului04.06.2019/ora 13-

14.00/a IV a C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

315 CIUCĂ M MARINA-LOREDANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Text narativ, Copiii din crâng04.06.2019/ora 14-

15.00/a III a D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

316 COANCĂ V CRISTIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Textul în versuri, Ce miros au meseriile05.06.2019/ora 08-

09.00/ a II a B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

317 COJOCEA T AURA MELANIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Ordinea efectuării operațiilor05.06.2019/ora 09-

10.00/a II a C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

318 COMĂNESCU D CRISTINA MARIA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Povestirea orală și scrisă a unei

întâmplări trăite

05.06.2019/ora 09-

10.00/a IV a B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

319 CONSTANTIN I RODICA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Științe, Curcubeul, culorile05.06.2019/ora 11-

12.00/a IV a A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

320 CONSTANTIN N SORINA CRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educație civică, Drepturile și îndatoririle copiilor,

recapitulare

11.06.2019/ora 08-

09.00/ a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

321 COSCODARU M ANDREEA BIANCA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

NU echiv

DEF

322 COSTACHE A EMANUELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul liric, recapitulare05.06.2019/ora 12-

13.00/a IV a C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

323 COVACI P RODICA ANA MARIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

NU echiv

DEF

Scoala gimnaziala 1 Moara Vlasiei,

Soseaua Eroilor nr127/

0726415545

Grigore Ecaterina

324 CRASAN V NICOLETA CRISTINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Adunarea și scăderea 0-100005.06.2019/ora 12-

13.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

325 CREȚESCU D ELENA-LORENA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Fracții, predare05.06.2019/ora 13-

14.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

326 CUCU C MIRELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Descrierea unei persoane05.06.2019/ora 13-

14.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

327 DELCEA F ELENA GEORGIANA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Unități de măsură, recapitulare05.06.2019/ora 13-

14.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

328 DINESCU T ȘTEFANIA DANIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP , Colajul ” A venit vara”04.06.2019/ora 11-

12/cls a IIIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

329 DINU S EUGENIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Geografie, Europa și România elemente comune,

predare

05.06.2019/ora 14-

15.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

330 DINU P IONELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Acul și barosul06.06.2019/ora 08-

09.00/a IIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

331 DOBRE M MIRELA RALUCA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Scrierea corectă a ortogramelor (într-o, într-

un, s-a, s-au), recapitulare

06.06.2019/ora 08-

09.00/a IIa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

332 DODENCI A NICOLAE GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Măsurarea masei, consolidare06.06.2019/ora 08-

09.00/a IVa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

333 DOGARU S FLORINA GABRIELA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Afișul06.06.2019/09-10.00/a

IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

334 DOLEANU S DANIELA-ELENA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea, împărțirea, recapitulare06.06.2019/ora 10-

11.00/a IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

335 DONA I GABRIELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Dezvoltare personală, Meseriile06.06.2019/ora 11-

12.00/a IIa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

336 DRAGU C GABRIELA ALINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Geografie, Europa un continent al planetei06.06.2019/ora 11-

12.00/a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

337 DRAGU C GABRIELA ELENA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, fabula Vulpea și bursucul de

Alexandru Donici

06.06.2019/ora 12-

13.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

338 DRĂGAN G FLORINA NICOLETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea, împărțirea, recapitulare04.06.2019/ora 9-10/cls.

a IIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

339 DUMITRU G CRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Scrierea corectă a ortogramelor (într-o, într-

un, s-a, s-au), recapitulare

06.06.2019/ora 12-

13.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

340 DUȚĂ M IONELA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Fracții, recapitulare06.06.2019/ora 12-

13.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

341 ENACHE N ADINA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Plan de idei, povestire, La cireșe05.06.2019/ora 12-

13.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

342 ENE A FLORICA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea, împărțirea, recapitulare06.06.2019/ora 13-

14.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

343EPÎNGEAC

(NEȚOIU)I ELENA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Adunarea și scăderea 0-10000,

recapitulare

06.06.2019/ora 13-

14.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

344 FÂNTÂNĂ V LUMINIȚA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Părțile de vorbire, recapitulare06.06.2019/ora 14-

15.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

345 FILCU G FLORINA MIHAELA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Probleme cu două sau mai multe

operații

07.06.2019/ora 08-

09.00/a IIa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

346 FLORESCU T MARIA MIHAELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Pronumele, consolidare07.06.2019/ora 08-

09.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

347 FUNDEANU S ELENA FLORENTINA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Probleme cu două sau mai multe

operații

07.06.2019/ora 09-

10.00/a IIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

348 GAȚĂ N ELENA ANDREEA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

nu sustine

Echiv DEF

Scoala gimnaziala 1 Moara Vlasiei,

Soseaua Eroilor nr127/

0726415545

Grigore Ecaterina

349 GEORGESCU G GIORGIANA-CLAUDIA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea și împărțirea 0-1000000,

recapitulare

07.06.2019/ora 09-

10.00/a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

350 GHEORGHE A FLORENTINA EMILIA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, colaj- Anotimpul copilăriei07.06.2019/ora 10-

11.00/a IVa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

351 GHERASIM C MIHAELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Științe, Forțe și efecte, predare07.06.2019/ora 10-

11.00/a IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

352 GHINEA G ANA-MARIA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, Tehnici de lucru cu materiale diferite, colaj-

Vara

07.06.2019/ora 11-

12.00/a IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

353 GIUREA A MARIETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Ordinea efectuării operațiilor,

recapitulare

07.06.2019/ora 12-

13.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

354 GÎDEA I VERONICA-VIVIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, Pictură, Jucăria mea preferată07.06.2019/ora 11-

12.00/a IIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

355 GONGANAU A IULIANA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Părți de vorbire, La cireșe07.06.2019/ora 12-

13.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

356 GORUNESCU C FILOFTEIA LOREDANA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Științe, Curcubeul, culorile, predare07.06.2019/ora 12-

13.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

357 GRECU N RAMONA-NICOLETA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Părți de propoziție, consolidare07.06.2019/ora 13-

14.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

358 GRIGORE C ELENA DANIELA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Adunarea și scăderea 0-10000,

recapitulare

07.06.2019/ora 13-

14.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

359 GRIGORE GH ANDREEA DIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, Colaj - Jocuri și jucării07.06.2019/ora 14-

15.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

360 GRIGOROIU M FLORINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

NU echiv

DEF

Scoala gimnaziala 1 Moara Vlasiei,

Soseaua Eroilor nr127/

0726415545

Grigore Ecaterina

361 GRUIA I RAMONA MARIA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul narativ, recapitulare10.06.2019/ora 08-

09.00/a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

362 GUȚĂ I IONELA CRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Alcătuirea de texte pe bază de imagini10.06.2019/ora 08-

09.00/a IIa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

363 HERASCU M LARISA GHIORGHITA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Ortogramele s-a/s-au, consolidare10.06.2019/ora 08-

09.00/a IIa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

364 HUSAR V MILINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Dialogul, Corbul și vulpea10.06.2019/ora 09-

10.00/a IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

365IACOV-

IORDACHEV GINA MARINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul literar, Planul de idei10.06.2019/ora 09-

10.00/a IVa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

366 ILIE N MIHAELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Istorie, Monumente și locuri istorice incluse în

patrimoniul UNESCO, predare

10.06.2019/ora 10-

11.00/a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

367 ILIESCU GECATERINA-ELENA-

DENISAGJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Geografie, Terra, Caracteristici generale, predare10.06.2019/ora 11-

12.00/a IVa B

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

368 IONESCU S MARIA CRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Alcătuirea de texte pe bază de imagini, șir de

întrebări

10.06.2019/ora 12-

13.00/ aIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

369 IONESCU I MIOARA RAMONA TR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educație civică, Drepturile copilului, recapitulare10.06.2019/ora 12-

13.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

370 IORDACHE V CATI IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Dialogul, Corbul și vulpea10.06.2019/ora 13-

14.00/a IIIa D

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

371 IUGA I ADRIANA BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Semne de punctuație, recapitulare10.06.2019/ora 13-

14.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

372 JIANU C DIANA-MĂDĂLINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Afișul10.06.2019/ora 13-

14.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

373 JIFCU M IRINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Perimetrul, recapitulare10.06.2019/ora 14-

15.00/a IVa C

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

374 LAZĂR D MĂDĂLINA-MIHAELA MH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Fracții, recapitulare6.06.2029/cls a -III-a/ora

12

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

375 LĂRGEANU I DANIEL GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Fracții, recapitulare10.06.2019/ora 14-

15.00/a IIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

376 MACAMETE N MIHAI VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MM/ Cântaarea vocală6.06.2019/cls III-a/ora

13

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

377 MARIN C TEODORA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP/ Colaj.Realizarea unei compozitii pe baza

unei strofe dintr-o poezie 6.06.2019/cls I/ora 14

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

378 MARIN I ANA CAROLA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Probleme cu două sau mai multe

operații6.06.2019/cls II/ora 15

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

379 MARINESCU M MARIA MAGDALENA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea și împărțirea 0-1000000,

recapitulare7.06.2019/cls IV/ora 8

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

380 MARTA C DOINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Ed pentru sanatate/ Poluarea 7.06.2019/cls III/ora 12

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

381 MĂRĂCINARU G MILENA GEORGIANA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Textul în versuri 7.06.2019/cls CP/ora 8

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

382 MĂRCUȚ V ANDREI CRISTIAN GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul literar, Planul de idei 7.06.2019/cls II/ora 8

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

383 MIHAI I OANA GEORGIANA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Dialogul, Corbul și vulpea 7.06.2019/cls III/ora 13

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

384 MIHAI I ELENA MANUELA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, colaj- Anotimpul copilăriei 7.06.2019/cls CP/ora 9

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

385 MIHAI I RODICA IOSEFINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, colaj- 1 Iunie 7.06.2019/cls I/ora 9

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Gigore Ecaterina

386 MIHALE I CLAUDIA ELENA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MM/ Cântarea vocală 7.06.2019/cls IV/ora 9

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

387 MIHĂESCU I FLORINA-DENISA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP, Colaj - Jocuri și jucării 7.06.2019/cls CP/ora10

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

388 MIHĂESCU P ADRIANA GRAȚIELA BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Biletul07.06.2019/ora 10/a Cls

I

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

389 MIU C TEODORA LAVINIA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Biletul07.06.2019/ora 10/a Cls

a IV-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

390 MÎNDREANU IM MARINA CRISTINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP/ Colaj.Realizarea unei compozitii pe baza

unei strofe dintr-o poezie 07.06.2019/ora 8/ CP

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

391 MOHORA I CONSTANTINA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Istorie/ Castele si palate din România07.06.2019/ora 8/a Cls

IV

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

392 MOȚI IP ANDREI IONUȚ MH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Ed pentru sanatate: Alimentatie sanatoasa07.06.2019/ora 12 /a

Cls III

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

393 MURARU V GABRIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

NU echiv

DEFGrigore Ecaterina

394 NEACȘU I PETRUȚA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ scrierea corecta a ortogramelor invatate04.06.2019/ora 8.-9./ cls

I

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

395 NEACȘU G LILIANA MONICA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Povestirea orala a unui text scris04.06.2019/ora 8.-9./ cls

a II-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

396 NEAGOE I MARIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Stiințe/ Corpuri,proprietăți( rec)04.06.2019/ora 8.-9./ cls

a IV-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

397 NEVODAR C IRINA ELENA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

LRO/ Povestirea după un plai de idei04.06.2019/ora 12./ cls

a III-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

398 NICOLAE P ELENA GEORGIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română,”Vulpea și bursucul”05.06.2019/ora 11-

12/cls. a IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

399 NICULA M CORNELIA MARIANA BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MEM/ Unități de măsură.Aplicații 6.03.2019/ ora 9/ CP

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

400 NIȚĂ P IOANA MIHAELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

NU echiv

DEFGrigore Ecaterina

401 OLTEANU D ANA MARIA-DIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Ed Civică/ România in Uniunea Europeană7.06.2019/ora 13/cls. a

IIIa

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415545

Grigore Ecaterina

402 OPREA A LIDIA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limb română/ semne de punctuație10.07.2019/ ora 10,cls a

IV-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415546

Grigore Ecaterina

403 PÂRVULESCU F MIHAELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematic. Ordinea operațiilor10.07.2019/ ora 11 cls

a IV-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415547

Grigore Ecaterina

404 PERJAN I.T ALESYA RODICA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

NU echiv

DEF

405 PETRESCU F MARIANA ADRIANA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Nr. naturale 0-1000000, recapitulare05.06.2019/ora 10-

11/cls. a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

406 PÎRVUICĂ G CORNELIA ELENA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educație civică. Valori europene. Insemne

europene

10.06.2019/ora 13/cls. a

III-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415547

Grigore Ecaterina

407 PODOLEANU I KRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică. Figuri geometrice. Aplicatii, constructii10.06.2019/ora 14/cls. a

III-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415547

Grigore Ecaterina

408 POPA M MĂDĂLINA-MARIANA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul literar, Planul de idei10.06.2019/ora 15/cls. a

III-a

Scoala gimnazila nr 1 Moara

Vlasiei/ Soseaua Eroilor nr 132/

0726415547

Grigore Ecaterina

409 POPESCU D ALEXANDRA-DANIELA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educație civică. Valori europene. Insemne

europene

11.06.2019/ora 12/cls. a

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

410 POPESCU D SIMONA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Discuții dirijate despr anotimpul vara12.06.2019/cls. CP/ ora

8

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

411 POPESCU C GEORGIANA ALINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MM/ Miscarea pe muzică( lin, ritmic) 12.06.2019/ora 8/cls. I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

412 PRECUP G DORIN-STELIAN IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematic. Ordinea operațiilor12.06.2019/ora 8/cls. IV-

a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

413 PRICĂ D MARIANA NICULINA MH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MM/ Miscarea pe muzică( lin, ritmic)12.06.2019/ora 8/cls. a-

II-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

414 PUICIN V MARIANA CARMEN DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română/ Povestirea după plan de idei .Text

suport,, La cirese,, Ion Creangă

4.06.2019/0ra 12,cls a

III-a,28 elevi

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

415 RABOACA V MARIA NICOLETA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MM/ Miscarea pe muzică( lin, ritmic) 12.06.2019/ora 9/ cls I/

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

416 RADU D MARINELA GEORGETA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Ed Civica /Atitudini pozitive fata de cei din jurul

nostru

12.06.2019/ cls CP/ ora

9

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

417 RADUT IL IOANA CRISTINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Jocuri de cuvinte 12.06.2019/ora 9./ cls II

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

418 RIZEA V AMALIA VALENTINA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Jocuri de cuvinte12.06.2019/ora 13./ cls

a III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

419 ROMAN D ELENA BIANCA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul literar, Planul de idei12.06.2019/ora 9./ cls a

IV-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

420 RUSEA DI ELENA DANIELA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Matematică, Înmulțirea și împărțirea 0-1000000,

recapitulare

12.06.2019/ora 10/ cls a

IV-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

421 SANDU C ANA MARIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Jocuri de cuvinte12.06.2019/ora 10/ cls a

I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

422 SAVU M LUCRETIA GABI AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Jocuri de cuvinte12.06.2019/ora 10/ cls a

II-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

423 SÎRBOIU A MARIA-ANDREEA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Ed Civica /Atitudini pozitive fata de cei din jurul

nostru

12.06.2019/ora 10/ cls

CP

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

424 SLĂVUȚANU E ANDRADA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MM/ Miscare pe muzica 12.06.2019/ora 11/ cls I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

425 STAICU I ANA-MARIA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Textul în versuri, Ce miros au meseriile12.06.2019/ora 11/ cls II-

a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

426 STANCA G LOREDANA VASILICA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limb română/ semne de punctuație12.06.2019/ora 11/ cls

IV-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

427 STANCIU C MIHAELA IONELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Dialogul, Corbul și vulpea12.06.2019/ora 13/ cls

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

428 STANCU C ECATERINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Dialogul, Corbul și vulpea12.06.2019/ora 14/ cls

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

429 STĂNESCU M MIHAELA-CORINA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Dialogul, Corbul și vulpea12.06.2019/ora 15/ cls

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

430 STĂNUICĂ T MAGDALENA-DIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP/ Jocuri si jucarii 13.06.2019/ora 8/ cls I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

431 STERE A MONICA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP/ Jocuri si jucarii 13.06.2019/ora 8/ cls II

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

432 STERPU C ANAMARIA DANIELA CT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

AVAP/ Jocuri si jucarii13.06.2019/ora 8/ cls

CP

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

433 STOEAN T FLORINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Memorarea unei poezii13.06.2019/ora 8/ cls a I-

a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

434 STOICA I MARIA-SIMONA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Memorarea unei poezii13.06.2019/ora 8/ cls a

IV-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

435 STOICA I ADRIANA TINCUȚA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Memorarea unei poezii13.06.2019/ora 12/ cls a

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

436STOICA-

BOGDANI TEODORA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Textul in versuri13.06.2019/ora 13/ cls a

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

437 STRECHE M SERGIU NICOLAE OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Textul in versuri13.06.2019/ora 14/ cls a

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

438 ȘERBAN D IONELA LIVIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Textul in versuri13.06.2019/ora 15/ cls a

III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

439 ȘERBAN N DANIELA-MARINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Textul in versuri13.06.2019/ora 9/ cls

aCP-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

440 ȘORLEI G ELENA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Textul in versuri 13.06.2019/ora 9/ cls a I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

441 ŞTEFAN Ș VIORICA MARIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/Textul in versuri13.06.2019/ora 9/ cls a

II-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

442 TABAC D TIBERIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Plan de idei, povestirea”La cireșe”06.06.2019/ora 9-10/cls.

a IIIa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

443 TILIBAȘA P IONUȚ IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Limba română, Textul în versuri, Din fereastra casei

mele

11.06.2019/ora 09-

10.00/a IVa A

Școla gimnazială prof. Ion Vișoiu,

Chitila, 0214363010Stănică Nicoleta

444 TINCA N MARIA ROXANA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Dezvoltare personala/ Emotii 4.06.2019/ora 8/CP

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

445TRANDAFIRESC

UI SIMONA GEORGETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Dezvoltare personala/ Emotii13.06.2019/ora 10/ cls

aCP-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

446 TRUȚĂ I ANA MARIA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR, Textul în versuri, Ce miros au meseriile13.06.2019/ ora 10 cls

II/ 12 elevi

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

447 TUDORACHE VSABINA CECILIA

IULIANAAG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educatie pentru sănătate/ Poluarea Terrei-predare04.06.2019/ ora 8.cls IV

/ 28 elevi

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

448 TURBURAN G ANCA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR / Biletul04.06.2019/ ora 8,cls

CP / 9 elevi

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

449 TURCIN C FLORINA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Povestirea unor fapte si intâmplări04.06.2019/ ora 9/ cls

I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

450 TURMACU I MIHAELA ADRIANA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

LRO/ Parti de vorbire. Părti de propozitie ( rec)04.06.2019/ ora 9/ cls

IV

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

451 ȚURLICĂ F ADELA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Povestirea unor fapte si intâmplări04.06.2019/ ora 9/ cls

II

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

452 VASILE D ELENA-RALUCA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

CLR/ Povestirea unor fapte si intâmplări04.06.2019/ ora 9/ cls

CP

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

453 VASILE G MARIANA ALINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Educatie pentru sănătate/ Poluarea Terrei-predare04.06.2019/ ora 13 /

cls III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

454 VASILE I IONELA ALINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Stiințe/Povestirea textului după un plan de idei.Text

suport,, La cirese,, de Ion Creangă

04.06.2019/ ora 14 /

cls III-a

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

455 VASILE T MĂDĂLINA - MARIANA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Dezvoltare personala/ Emotii04.06.2019/ ora 10 / cls

I

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

456 VASILESCU I PAULA GABRIELA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

Dezvoltare personala/ Emotii04.06.2019/ ora 10 / cls

CP

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

457 VLAD I MADALINA GEORGIANA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MEM/ Exercitii joc04.06.2019/ ora 10 / cls

II

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

458 VLĂDESCU M FLORENTINA CRISTINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MEM/ Exercitii joc 6.06.2019/ CP/ ora 8

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

459 VOICA M OANA ANDREEA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MEM/ Exercitii joc 6.06.2019/ CP/ ora 8

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

460 VOICULESCU M CLAUDIA VASILICA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MEM/ Exercitii joc11.06.2019/ ora 8/ cls

I,9 elevi

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

461 ZAHARIA G CORINA MIHAELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE

PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA

GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

MEM/ Exercitii joc11.06.2019/ ora 8/ cls

II,12 elevi

Scoala Gimnaziala nr 1 Moara

Vlasiei, Soseaua Eroilor 127/

0726415545

Grigore Ecaterina

462 ȘERBĂNICĂ M ANIȘOARA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA 1 Artă: „Personajul preferat” - desen

Bibliotecă: „Citim imagini cu povești”

Construcții: „Palatul Zânelor”

03.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 1 (

Corp A , etaj 3)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

463 RADU T VALENTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Recunoaște personajul” -joc didactic -

03.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mijlocie 1 ( Corp

A , etaj 3)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

464 DRUMEA M MARIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ -Activitate matematică: „Du-mă la căsuța mea”

joc logico-matematic

03.06.2019/ ora

10:00/Grupa Mică 1

(Corp A , etaj 3)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

465CIRIPOIU-

VONICAI MARIANA PH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Cu ce călătorim?” - joc

didactic-

03.06.2019/ ora

10:30/Grupa Mijlocie 2

(Corp A,etaj 2)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

466 MARINESCU G MARIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ- Cunoașterea mediului: „Roata anotimpurilor” -

joc didactic-

03.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare 2 (Corp A,

etaj 2)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

467 SIMION N NICOLETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Vara” -pictură-

03.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mare 4 ( Corp A,

etaj 1)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

468 PIPTEA M CARMEN IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC - Joc didactic- „Ce știi despre?” (personaje din

povești)

07.06.2019/ ora 9:40/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

469 UNGUREANU E TUDORITA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: “Iepurasul si ogarasul” – joc dinamic

“Unde am ascuns jucaria?” – joc de atentie03.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

470 DUMITRASCU N MADALINA ELENA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Câmpul cu flori” doctilo-pictură

03.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mică 2 (Corp A,

etaj 2)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

471 IORDACHE M MIHAELA-ANGELICA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: - lectura educatoarei- „Banul muncit”, de

Alexandru Mitru

7.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 2 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

472 RADU I VALENTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Ce vreau să fiu?” -convorbire-

03.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mijlocie 3 ( Corp

A, etaj 1)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

473 LOLICERU M ALINA ELENA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ: „Cine știe, răspunde!” (numerație in lim. 1-3) -

joc didactic-

03.06.2019/ ora 10:30/

Grupa Mică 3 (Corp A,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

474 CHIURTU C MARIA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Peisaj de vară” -activitate practică-

3.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare 5 (Corp A,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

475 VELICU I MIRELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ-Cunoașterea mediului: „Când se întâmplă?” -joc

didactic-

3.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mare 2 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

476 POPESCU N AURELIA FLORINITA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ - Cunoașterea mediului:„Ce a cumpărat mama

de la piață?” (legume și fructe) - joc didactic-

10.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mare 2 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

477 NĂSTASE V BERTHA LUISZA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA 1 Artă: „Anotimpul preferat” - desen;

Bibliotecă: „Citim imagini cu anotimpuri”

Joc de masă: „Jocul umbrelor”

(Flori/Fructe/Legume)

4.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 1 (Corp A,

Etaj 3)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

478 MIHART N ELENA MARIA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Barca pe valuri” -activitate practică-

4.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mare 4 (Corp A,

Etaj 1)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

479 SLĂVULETE P PAULA-CĂTĂLINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ - Cunoașterea mediului: „Cu ce putem ajunge la

... ?” -joc didactic-

4.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mijlocie 3(Corp

A, Etaj 1)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

480 CRISTEA V GEORGIANA SIMONA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Biblioteca: "Semnul de carte"(grafisme); Arta:

" Felicitari pentru colegi"; Stiinta: Ce stii despre?"

05.06.2019/ora 9:00/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

481 GRIGORE C MARIANA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: "Vara in culori!"-Pictura04.06.2019/ora 10:20/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

482 OLTEANU I ELENA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ - Cunoașterea mediului: „Ce știi despre ... ?

(Meserii) -joc didactic-

4.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mare 3(Corp A,

Etaj 1)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

483 ORDEL F CARMEN B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA 1 Artă: „Coșul cu legume” - modelaj ;

Construcții: „Piața”

Joc de masă: „Din jumătate - întreg”

(Flori/Fructe/Legume)

4.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 6 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

484 TEPOSU I MARIA DANIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „În lumea poveștilor” -joc didactic-

4.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mijlocie 1 (Corp

B, Parter)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

485 VASILE FELENA-ANDREEA-

CATALINAIF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DS: “ Cum este si cum nu este aceasta piesa ? –joc

logic

06.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

486 DINU M ANDREEA-DENISA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DŞ: - Joc didactic- „Roata anotimpurilor”

4.06.2019/ ora 10:30/

Grupa Mijlocie 4 (Corp

B, Parter)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

487 RĂUȚOIU C ANDREEA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ -Activitate matematică: „Micul matematician”

(numerație în lim. 1- 10) -joc didactic-

4.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare 3 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

488 CROITORU M.C VALENTINA DANIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: "Personajul preferat" - pictura 04.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

489 DINU M ANA-MARIA-MĂDĂLINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA 1 Artă: „Mijlocul de transport preferat” - desen;

Construcții: „ Aeroportul”

Știință: „Al câtelea avion ...?”

6.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 3(Corp A,

Etaj 1)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

490 MOCANU N GEANINA IONELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEF

491 COSTACHE D MARINELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Livada cu cireși” -activitate practică- (lipire)

6.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mică 2 (Corp A,

Etaj 2)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

492 DUMITRU A FLORINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEF

493 DEACONU G CARMEN VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ -Activitate matematică: „Răspunde repede și

bine!” (numerație în lim. 1- 5) -joc didactic-

6.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mijlocie 1 (Corp

B, Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

494 NĂSTĂILĂ I IULIA-CRISTINA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Joc de masa :

,,Alege si grupeaza ce trebuie sa pui in bagajul de

vacanta !’’

Biblioteca :

,,Concurs de ghicitori’’

Arta- “Marea Neagra” - desen

10.06.2019/ oa 9:00/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Pelimon Leana

495 GEABA I IONELA-PATRICIA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ - Activitate matematică: „Cine știe mai bine?”

(numerația în lim. 1- 10) -joc didactic-

6.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 1 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

496 PAUNESCU M GABRIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Săculețul fermecat” (Povești) - joc didactic-

6.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mare 3(Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimo; tel.

021.351.35.81nPelimon Leana

497 CONSTANTIN C NICOLETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Mingi colorate” - pictură-

6.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mijlocie 4 (Corp

B, Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

498 DICU G MIHAELA RALUCA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Recunoaște povestea” -joc didactic-

6.06.2019/ ora 10:30/

Grupa Mare 6 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

499 BIBU D CORINA MARIA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: Modelaj - „Legume și fructe”

6.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mijlocie 2 (Corp

B, Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

500 CRAINICU T VIOLETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Lanul de grâu” - pictură-

6.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mare 2 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

501 STOICA-SAVU C ELENA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ -Activitate matematică: „Răspunde repede și

bine!” (numerația în lim. 1- 10) -joc didactic-

7.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 5 (Corp A,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

502 COJOCARU M MIHAELA-CRISTINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DŞ-Activitate matematică: - Joc didactic-

„Al câtelea avion a zburat?”

7.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mare 2 (Corp A,

etaj 2)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

503 CIOABĂ G MARIA DIANA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Coiful zidarului” (îndoire) -activitate practică

7.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mare 4 (Corp A,

etaj 1)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimo; tel.

021.351.35.81nPelimon Leana

504 VOINEA I LIDIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Flori pe câmpie” dactilo-pictură

7.06.2019/ ora 10:30/

Grupa Mijlocie 4 (Corp

B, Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

505 NIȚĂ C ELENA-CRISTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Artă: "Maşina"-modelaj; Ştiinţă: "Unde

lucrează părinţii tăi"; Joc de rol: "Eu sunt doctor"

05.06.2019/ora

9:00/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

506 BALDOVIN S GEANINA BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Mijloace de transport” -activitate practică-

7.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare 1 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

507DUMITRU

(SUCIU)A MARIA CLEMENTINA GR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEF

508 GHEORGHE V DANIELA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Cuvinte, sunete, silabe” -joc didactic--

7.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mare 3 (Corp A,

Etaj 1)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

509 ENACHE C IONELA SILVIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEF

510 DUMITRU N MARIA MĂDĂLINA IL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Mijloace de transport” -activitate practică-

4.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mare 1 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

511 MANOLACHE I IOANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Mijloac de transport” - activitate

practică-

7.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mijlocie 1 (Corp

A, Etaj 3)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

512 MIRZEA N GEORGIANA LAVINIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Cu ce sunet începe?” -joc didactic-

7.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mare 3 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

513 ROTARU I GABRIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEF

514 MATEI V CATALINA AURORA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ - Cunoașterea mediului: „Ghicește cum se

numește!” - joc didactic-

7.06.2019/ ora 10:30/

Grupa Mică 1 (Corp A,

Etaj 3

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

515 DASCĂLU I DANIELA CONSTANTINA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Copacul iarna/Copacul vara” -modelaj-

7.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare 6 (Corp B,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

516 CHIRU C ANDREEA ALINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Căpșuna” -modelaj-

7.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mijlocie 2 (Corp

B,Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

517 NITA A CARMEN IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ: „Numărăm, matematică -nvățăm” -joc didactic-

(numerația în lim. 1-5)

10.06.2019/ ora 9:00 /

Grupa Mijlocie 3 (Corp

A, etaj 1)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

518 MĂCEȘANU M ALINA-MAGDALENA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Propoziții, cuvinte, silabe” - joc didactic-

10.06.2019/ ora 9:00/

Grupa Mare 5 (Corp A,

Parter)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

519 ȘTEFAN T TATIANA TR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Rochița cu buline”, dactilo-pictură

10.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mică 3 (Corp

A,Parter)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

520 LĂUTARU G FLORENTINA ALINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Coșul cu legume” -activitate practică-

10.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mică 2 (Corp A,

Etaj 2)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

521 GRIGORE C IULIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: „Fructe de vară”, -pictură -

10.06.2019/ ora 10:30/

Grupa Mare 2(Corp

A,etaj 2)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

522 ȘTEFAN T RUXANDRA TR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Peisaj de vară” -activitate practică- (colaj)

10.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare 1 (Corp

A,etaj 3)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

523 DUMITRU I SIMONA-ELENA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ - Cunoașterea mediului: „Ce știi despre...

?” (animale domestice/sălbatice)

-joc didactic-

6.06.2019/ ora 9:30/

Grupa Mică 1 (Corp A,

Etaj 3)

Grădiniţa nr.1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

524 TOFĂNEL I CRISTINA AG

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: "Cel mai bun solist"- concurs5.06.2019/ora

10:20/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

525 VOICA G NADIA-ELENA BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DŞ: "Când şi cum se întâmplă"-convorbire3.06.2019/ora 9:40/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

526 HERA G ANDREEA GEORGIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Bibliotecă: "Citim imagini despre primăvară şi

vară"; Construcţii: "Parcul în anotimpul ..."; Artă:

"Anotimpul preferat"

3.06.2019/ ora 9:00/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

527 LĂUDAT V ANDRA ȘTEFANIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: "Ghici din ce poveste am venit?"-joc didactic4.06.2019/ ora

9:40/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

528 CĂLINECI V ALISA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: „Ce voi fi când voi fi mare?” -convorbire-

10.06.2019/ ora 11:30/

Grupa Mare 4 (Corp A,

etaj 1)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

529 NIȚĂ M RODICA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc distractiv-"Fete şi băieţi"; Joc liniştitor-

"Prinde norul"

05.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

530MUNTEANU-

ȘONTEAA ELENA-CRISTINA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: "Cine ajunge primul?"-stafetă; joc liniştitor:

"Mingea frige"

03.06.2019/ ora 11:00/

Grupa Mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

531 CÎRSTEA M IONELA VICTORITA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Joc de masă: "Personaje din poveşti";

Construcţii: "Castele din poveşti"; Joc de rol: " Ne

transformam în personaje din poveşti"

04.06.2019/ ora 9:00/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

532 ROȘU I GINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2:"Suntem actori!"( Dramatizare Ridichea

Uriaşă); Joc liniştitor:"Preinde piticul"

04.06.2019/

ora11:00/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

533 VARDIE P CARMEN FLORENTINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DŞ: "Multe/Puţine"-joc didactic04.06.2019/ora

9:40/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

534 NIȚĂ G MIRELA ANDREEA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEFIorga Maria

535 NEAGU AFLORENTINA

RUXANDRAIF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEFIorga Maria

536 DOBRE IALEXANDRA

FLORENTINAB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEFIorga Maria

537 MARIN A NICOLETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DŞ: "Spune cine sunt şi găseşte+mi locul"- joc

didactic

06.06.2019/ ora 9:40/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

538 AVRAM G SILVIA DANIELA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Ştiinţă: " Numărăm corect animalele"; Arta:

"Animalul preferat"; Bibliotecă: " Citim imagini cu

animale"

06.06.2019/ ora

09:00/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

539 DAN V MIRELA IL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc de mişcare-" Iepurasul la morcovi"; Joc

linistitor- "Cine ne-a trezit?"

06.06.2019/ ora

11:00/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

540 COANCĂ V ALINA-CRISTINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: " Unu,doi,unu,doi misca-te asa ca noi"- joc

distractiv; Joc linistitor- "Mana mea e un gardulet"

07.06.2019/ora 11:00/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

541 IONESCU C MARIANA VALERIA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Biblioteca: "Grafisme"; Joc de rol: "De-a

gospodarii"; Arta: " Legumele vesele"-pictura

07.06.2019/ ora

9:00/Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

542 ȘTEFAN N MARIANA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC:"Cel mai bun interpret"-concurs; Joc muzical:

"Recunoaste si mergi cum bat"

03.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

543 COCORANU A IONELA SIMONA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Artă: ”Familia mea” –desen

Joc de rol: ”La medicul de familie”

Biblioteca: ”Citim imagini despre familie”

03.06.2019/ora 9:00/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

544 PĂUN C ANCA-MARIA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc de mișcare:” Al treilea fuge”; Joc

senzorial: ”Spune-mi cine te-a strigat?'03.06.2019/ ora

11:00/Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

545 PINTILIE N MARIA MAGDALENA VS

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DS: "Cand se intampla"- joc didactic03.06.2019/ora 9:40/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

546 TOMA C REBECA GABRIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

Construcții: ”Casa mea”

Știință:” Găsește calea!" (labirint)

Artă :” Mașina/ păpușa mea” ( modelaj)

04.06.2019/ ora 9:00/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

547 DRONDOE I MIHAELA CECILIA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc distractiv: „Ai un loc și pentru mine?"04.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

548 GÎRD I IONICA LOREDANA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1:

Știință: ”Ce știm despre...?;"; Artă: „Zâmbete de

fericire!”(desen)

Construcții: ”Castelul Zânei Vara”

06.06.2019/Ora 9:00/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

549 DINU NCONSTANTINA

VALENTINAIF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DȘ:”Numără și socotește” (exerciții cu material

individual)04.06.2019/ ora 9:40/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

550 FRUNZĂ R ELENA-ANDREEA GJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc dinamic: ”Iepurele și ogarul”

Joc de atenție:” Unde am ascuns jucăria?”

05.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

551GEORGESCU-

ENEM ANDREEA CRISTINA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: "Tablou de toamna"- colaj05.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mre C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

552 PETRE M ELENA-ŞTEFANIA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DS:„Micii matematicieni”- joc didactic05.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

553 ȚIFREA C ANDREEA GABRIELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC:” Să terminăm altfel povestea!” (poveste

creată)

05.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

554 VASLUIANU M MARCELA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc distractiv: ”Coșul rupt”

Joc senzorial: ”Spune, ce ai gustat?”06.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

555 NEDELEA G NICULINA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEFIorga Maria

556 SĂRARU N DENISA MIHAELA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: Educație pentru societate: ”Călător prin țara

mea”!(convorbire )

06.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

557 PETRE A CRISTINA ROXANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: ”Eu pot, eu știu!” (joc didactic)06.06.2019/ ora 19:40/

Grupa mre B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

558 GRIGORE G NICOLOETA-IOANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1:

Biblioteca : ”Citesc în cartea mea preferată despre

animale!"; Nisip și apă:” Urme de păsări!”;

Joc de rol:” De-a vânzătorii”

07.06.2019/ ora 9:00/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

559 SORESCU N ELENA LAURA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: Joc de mișcare: ”Bună dimineața soare!”

Joc mimă:” Ghicești ce fac eu?”07.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

560 PIRVAN I GEORGETA-MIRELA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DPM: ”Sportivii la concurs”! (parcurs aplicativ)07.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare B

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

561 BRICEAG S AURICA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Joc de masa :

“Ajuta copilul sa ajunga la plaja!” – labirint

Biblioteca: “Decoram cu semne grafice palaria

Zanei Vara”

Arta: “Rochia Zanei Vara” – decupare, lipire

03.06.2019/ ora 09:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

562 DRAGOI I ALEXANDRA DENISA BZ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEFIorga Maria

563 NEACȘU C.C ALICE CRISTINA B

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

NU echiv

DEFIorga Maria

564 DUMITRU F CRISTINA ANCA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: "Manute de artisti"- pictura03.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

565 ȘTEFAN N GEORGETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Constructii : “Gradinita“

Arta: “Felicitari pentru colegi” – colaj

Biblioteca: “Semnul de carte” – grafisme

04.06.2019/ ora 09:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

566 OANCE F CRISTNA-NICOLETA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DS: “Micii matematicieni” – joc didactic04.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

567 DORU G ADRIANA ADINA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: “Cum se comporta un copil civilizat?” –

convorbire

04.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

568 ANTON I GEORGETA DB

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: “Randunica-n cuibul ei!” – joc dinamic

“Ce jucarie lipseste?-joc de atentie04.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

569 DEDIU A PATRICIA-DANIANA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1:Stiinta : “Ce stim despre… unde vom merge?”

Arta : “Zambete de fericire” – desen

Joc de masa: “Ajuta fluturasul sa ajunga la floare!”

– labirint

05.06.2019/ ora 09:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

570BABINĂ-

NICOLAEM MARIE JEANE IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: “Propozitie, cuvant, silaba” – joc didactic05.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

571 BULETEANU I AMALIA-TEODORA VL

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: “Navodul” - joc de miscare

“Hai noroc, schimba loc!” – joc linistitor05.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

572 OCRAIM I FELICIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Stiinta: “Ce stii despre…?” – conversatie

Arta: “Flori in multe culori” – modelaj

Constructii: “Castelul Zanei Vara”

06.06.2019/ ora 09:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

573 CHIOSA N. CORINA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DPM: “Buburuzele in concurs!” – parcurs aplicativ06.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

574 POPESCU I ALEXANDRA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DS: “Ce stii despre natura?” - joc didactic 03.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

575 STOIAN D GEORGETA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: " Ajutoare pentru MAYA"-lipire07.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

576 ȘERBAN ȘT VASILICA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2: “Zborul fluturasilor”-euritmie

“Adunam floricele”-joc linistitor06.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

577 LECU C ELENA ANA MARIA IF

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: „Eu spun una, tu spui multe!” - joc didactic-

10.06.2019/ ora 10:00/

Grupa Mijlocie 4 (Corp

B)

Grădiniţa nr. 1 Pantelimon; tel.

021.351.35.81Pelimon Leana

578 COMAN I IOANA MIRELA GR

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA1: Constructii: “Mobilierul gradinitei”

Joc de masa: “ Alege si grupeaza”

Arta: “Camp cu flori” (pictura-tehnica stampilarii)

07.06.2019/ ora 09:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

579 FRUNZĂ T RAMONA-MIHAELA OT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: ,,Prietenia”- Poveste cu început dat07.06.2019/ ora 09:40/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

580 IOANA D DANA-MIHAELA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DEC: “O lume minunata a … cantecelor” – concurs

de interpretare

07.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

581 LUNGU I IONELA PH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

ALA2:“Zboara, zboara” – joc dinamic

“Jocul mut” – joc linistitor07.06.2019/ ora 11:00/

Grupa mare C

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

582 CREȚU F LIDIA DJ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DLC: " Cine sunt eu?-joc didactic03.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

583 COLCOVAN A ANCA MH

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA

PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII

ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

GRADINITA DE COPII

DOS: " Calatorie prin orasul meu"-convorbire0.06.2019/ ora 10:20/

Grupa mare A

Grădiniţa "Voinicel" nr 2, Chitila;

tel: 0769288304Iorga Maria

584 MANOLACHE V PETRUȚA B MATEMATICA Sisteme de ecuatii

04.06.2019/ ora 8:00-

8:50/ Cl a IX-a I -(Mate-

Info)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

585 MORCOV D LILIANA B MATEMATICANU echiv

DEF

Cornel - Constantin

GĂNESCU

586 IONESCU M AURA DB MATEMATICA Rezolvarea triunghiurilor oarecare, arii - aplicatii

04.06.2019/ora 9:00-

9:50/ cl a IX-a R (Stiinte

ale naturii)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

587 CEBUC M CRISTINA MIHAELA IF MATEMATICANU echiv

DEF

Cornel - Constantin

GĂNESCU

588 STAN V ANAMARIA DIANA B MATEMATICAFunctiile trigonometrice ale sumelor si diferentelor

de unghiuri

04.06.2019/ora 10:00-

10:50/cl a IX-a E1

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

589 GHEORGHE D IOANA PH MATEMATICA Reprezentarea grafica a functiilor reale - aplicatii

04.06.2019/ora11:10-

12:00/cl a XI-a I (Mate-

Info)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

590 TÎRCĂ I GABRIELA B MATEMATICA Tipuri de dobanzi

04.06.2019/ora12:10-

13:00/cl a X-a M

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

591 IONICĂ D VIRGIL B MATEMATICA Tipuri de dobanzi

04.06.2019/ora 13:10-

14:00/ cl a X-a C

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

592 IACOB B CRISTINA-MIHAELA IF MATEMATICA Rolul primei derivate in studiul functiilor

06.06.2019/ora 8:00-

8:50/cl a XI-a M

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

593 TERTELIU ST ALEXANDRU B MATEMATICA

06.06.2019/ora 9:00-

9:50/cl a XI-a R (Stiinte

ale naturii)

Cornel - Constantin

GĂNESCU

594 BUTURUGEANU M COSMINA-ALEXANDRA DB MATEMATICA Reprezentarea grafica a functiilor reale - aplicatii

06.06.2019/ora 10:00-

10:50/cl a XI-a I (Mate-

info)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

595 ALEXANDRU P MIHAELA IF MATEMATICA Rolul primei derivate in studiul functiilor

06.06.2019/ora 11:10-

12:00/cl a XI-a E

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

596 BĂDĂI I DANIEL CLAUDIU B MATEMATICA Sisteme de ecuatii

06.06.2019/ora 12:10-

13:00/ cl a IX-a I (Mate-

info)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

597 ȚUGUI S MIHAELA B MATEMATICAFunctiile trigonometrice ale sumelor si diferentelor

de unghiuri

05.06.2019/ora 10:00-

10:50/ claIX-a C

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

598 BODOR (MOISE) F ELENA IF MATEMATICANU echiv

DEF

Cornel - Constantin

GĂNESCU

599 SAVU I MARIA IRINA DB MATEMATICAFunctiile trigonometrice ale sumelor si diferentelor

de unghiuri

05.06.2019/ora 11:10-

12:00/cl a IX-a E2

(Tehnologic)

Liceul Tehnologic „Dumitru

Dumitrescu” Buftea

Cornel - Constantin

GĂNESCU

600 MARIN A VICTOR B MECANICA Găurirea04.06.2019/ora 11.00 -

11.50/ cls. aIX-a A

Liceul Tehnologic”Pamfil Șeicaru”,

Ciorogârla; tel. 021.315.91.14DAVID Bianca

601 TOMA G DUMITRA B CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ Consiliere (tema la alegere din programa)7.06.2019/8-8.45/cls 11

A

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana

602 GAROSEANU T GEORGETA PH PSIHOPEDAGOGIE SPECIALANU echiv

DEFPELIMON Leana

603 IORDACHE N ANDRADA GL PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Crenguța cu cireșe12.06.2019 / ora 11.15-

12.00 cls. a V-a

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

604 FLOREA F ANGELA IF PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Exersăm, să nu uităm !12.06.2019/9.00-9.15/

cls.aVII-a

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

605 NICULAE I DANA-BIANCA GR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Bunătate- răutate 13.06.2019/ 13.00-

13.45/ cls.aIII-a B

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

606 IONIȚĂ I ELENA IF PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Lumea culorilor12.06.2019/ 13.00-

13.45/ cls.aIII-a A

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă PerişPelimon Leana

607 DRĂGOI I ANA-MARIA IF PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Prietenii mei apa, sapunul și periuța de dinti13.06.2019/ 9.00-9.45/

cls.aV-a

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

608 DOBRE N GEORGETA IF PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Relații de prietenie12.06.2019/ 12.00-

12.45/ cls. aVII-a

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

609 SIN D CORINA B PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Când mâncăm? Cum mâncăm?13.06.2019 / 11.15-

12.00 / cls.aIII-a A

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

610 NEGULESCU T ADRIANA IF PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Jocuri cu figuri geometrice13.06.2019/ 12.00-

12.45/ cls. a V-a

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă PerişPelimon Leana

611 DUMITRU D DANIELA B PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Animale domestice și animale sălbatice12.06.2019/ 10.15-

11.00 / cls a III a B

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

612 ȘTEFAN G MARIA IF PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA Drepturile și îndatoririle copilului13.06.2019/10.15-

11.00/ cls. aVII-a

Centrul Şcolar pentru Educaţie

Incluzivă Periş;tel.021.267.09.69Pelimon Leana

613 NASTU G HRISTU IF RELIGIE ORTODOXA Importanţa exemplului personal de iubire creştină

03.06.2019/ora 7.30-

8.10(40 de minute)/

cls.a IV-a A

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

614 POPESCU C OLGA B RELIGIE ORTODOXA Nevoia de efort pentru a obţine rezultate

03.06.2019/ora 9.05-

9.45(40 de minute)/

cls.a III-a B

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

615 RĂDUCANU D GABRIEL DB RELIGIE ORTODOXA Importanţa exemplului personal de iubire creştină

03.06.2019/ora 9.50-

10.30(40 de minute)/

cls.a IV-a C

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

616 ALDEA T RAMONA CRISTINA PH RELIGIE ORTODOXA Importanţa exemplului personal de iubire creştină

03.06.2019/ora 8.15-

8.55(40 de minute)/

cls.a IV-a D

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

617 DUMITRU A MARILENA CORNELIA IF RELIGIE ORTODOXA Oamenii din lumea întreagă

03.06.2019/ora 10.40-

11.20(40 de minute)/

cls. Pregătitoare A

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

618 ISTRATE L VIORICA IF RELIGIE ORTODOXA Ajutorul dat celor singuri

03.06.2019/ora 11.25-

12.05(40 de minute)/

cls.a II-a B

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

619 MARIN V ȘTEFAN COSMIN IF RELIGIE ORTODOXA Binefacerile rugăciunii

03.06.2019/ora 12.15-

12.55(40 de minute)/

cls. I A

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

620 MANOLE V MARIAN ION IF RELIGIE ORTODOXA Binefacerile rugăciunii

03.06.2019/ora 13.00-

13.40(40 de minute)/

cls. I B

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

621 ADĂSCĂLIȚEI A DUMITRU-ANDREI NT RELIGIE ORTODOXA Iubirea prin fapte-ajutorarea celor aflaţi în suferinţă

04.06.2019/ora 14.00-

14.45(45 de minute)/

cls. a VII-a C

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

622 FILIP Ș COSMIN-IONUȚ DB RELIGIE ORTODOXA Pelerinaje şi procesiuni creştine

04.06.2019/ora 14.50-

15.35(45 de minute)/

cls. a VI-a C

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bragadiru,

tel. 0214480483Bogus Vasile

623 PREDESCU C MALINA ELENA VL TURISM SI SERVICIIModulul Activitatea agenției de turism; Colaborarea

agenției de turism cu prestatorii de servicii turistice

04.06.2019/ora 10.00 -

10.50/ cls. aIX-a B

Liceul Tehnologic”Pamfil Șeicaru”,

Ciorogârla; tel. 021.315.91.14DAVID Bianca

624 BĂLTEANU C SIMON ADRIANA IF CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA Comportamente pro si antisociale6.06.2019/11.20-

12.05/cls 10 D

Liceul Teoretic Horia Hulubei

Magurele, str. Fizicienilor, nr. 42,

Oras Magurele, tel 0214574426

PELIMON Leana