goti¦îka arhitektura - hrvatska i svjetovni primjeri

Download GOTI¦îKA ARHITEKTURA - HRVATSKA I SVJETOVNI PRIMJERI

Post on 02-Jan-2016

82 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija o hrv. arh. u razdoblju gotike

TRANSCRIPT

 • GOTIKA POVIJEST ARHITEKTURE I UMJETNOSTI K.GOD: 2012/2013. UENICI: 3F/3K NASTAVNIK: IRENA BASTIJANI, dia

 • GOTIKA

 • GOTIKA HRVATSKA

 • GOTIKA SV STJEPAN

  Zagreb 13-14.st.

 • GOTIKA SV FRANJO ASIKI

  Pula 13-14.st.

 • GOTIKA SV MARKO

  Zagreb 15.st.

 • GOTIKA SV MARKO

  Zagreb 15.st.

 • GOTIKA PROFANA ARHITEKTURA

  PALAA CADORO, VENECIJA, ITALIJA, 1428-30. GRADSKA VIJENICA, SPLIT STON, PLAN GRADA,14.st. SAN GIMIGNANO, procvat oko 1200.

 • GOTIKA PALAA CADORO

  VENECIJA 1428-30.

 • GOTIKA PALAA CADORO

  VENECIJA 1428-30.

 • GOTIKA PALAA CADORO

  VENECIJA 1428-30.

 • GOTIKA GRADSKA VIJENICA

  SPLIT

 • GOTIKA GRADSKA VIJENICA

  SPLIT

 • GOTIKA SAN GIMIGNANO procvat oko 1200.

 • GOTIKA STON

  PLAN GRADA 14.st.

 • GOTIKA STON

  PLAN GRADA 14.st.

 • PONOVITE ... Koje porijeklo srednjovjekovne arhitekture podrazumijeva naziv romanika, a koje gotika? Koje je stoljee predstavljalo vrhunac gotike arhitekture u Europi, a koje u Hrvatskoj? Koja je zemlja kolijevka gotike? Razlikuju li se gotike graevine znaajnije prema vremenu ili prema mjestu nastanka? Koje nam naelo govori o tome? Koji je gotiki princip gradnje suprotan romanikom naelu adicije? Kakav omjer irine i visine sredinjeg broda gotike katedrale? Kako se sve naziva sustav koji omoguuje veliku visinu i otvore gotike katedrale? Kakav je luk a kakav svod u gotici, za razliku od romanike? to su vitraji, a to rozeta? gdje se nalaze? Skiciraj rozetu u luneti! zna li neki primjer na kojem se pojavljuje takva kombinacija? U emu je razlika izmeu dvoranske i bazilikalne crkve? usporedi presjeke. Na koji su nain katedrale bile simbol svojih gradova? Je li uobiajeno da imaju jedan zvonik u osi, ili dva simetrina u odnosu na os? Koji primjer zna sa po jednim zvonikom, sa nedovrenim zvonikom, sa 2 razliita zvonika, sa 2 ista zvonika? to su bile najvie svjetovne graevine, ako su crkvene zvonici katedrala? zna li neki primjer? Skiciraj kvadraturu i triangulaturu kruga, te objasni emu slui taj princip. Koje gotike palae poznaje u Hrvatskoj i izvan nje? Koje primjere hrvatske sakralne gotike arhitekture poznaje? Skiciraj njihove gotike karakteristike! Kako se naziva posljednja faza gotike u italiji a kako u francuskoj? Koja je od tih struja utjecala na hrvatsku? to je gotiki naturalizam a to idealizam? irenchi@gmail.com

 • hvala na panji ...

  GOTIKAGOTIKASlide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16PONOVITE ...Koje porijeklo srednjovjekovne arhitekture podrazumijeva naziv romanika, a koje gotika?Koje je stoljee predstavljalo vrhunac gotike arhitekture u Europi, a koje u Hrvatskoj?Koja je zemljakolijevka gotike?Razlikuju li se gotike graevine znaajnije prema vremenu ili prema mjestu nastanka?Koje nam naelo govori o tome?Koji je gotiki princip gradnje suprotan romanikom naelu adicije?Kakav omjer irine i visine sredinjeg broda gotike katedrale?Kako se sve naziva sustav koji omoguuje veliku visinu i otvore gotike katedrale?Kakav je luk a kakav svod u gotici, za razliku od romanike?to su vitraji, a to rozeta? gdje se nalaze?Skiciraj rozetu u luneti! zna li neki primjer na kojem se pojavljuje takva kombinacija?U emu je razlika izmeu dvoranske i bazilikalne crkve? usporedi presjeke.Na koji su nain katedrale bile simbol svojih gradova?Je li uobiajeno da imaju jedan zvonik u osi, ili dva simetrina u odnosu na os?Koji primjer zna sa po jednim zvonikom, sa nedovrenim zvonikom, sa 2 razliita zvonika, sa 2 ista zvonika?to su bile najvie svjetovne graevine, ako su crkvene zvonici katedrala? zna li neki primjer?Skiciraj kvadraturu i triangulaturu kruga, te objasni emu slui taj princip.Koje gotike palae poznaje u Hrvatskoj i izvan nje?Koje primjere hrvatske sakralne gotike arhitekture poznaje? Skiciraj njihove gotike karakteristike!Kako se naziva posljednja faza gotike u italiji a kako u francuskoj?Koja je od tih struja utjecala na hrvatsku?to je gotiki naturalizam a to idealizam?irenchi@gmail.comhvala na panji...