godina xx - banka dd sarajevo ... 5 advokat arnautovi] jadranka sarajevo- ... 101 lok osiguranje...

Download Godina XX -  banka dd sarajevo ... 5 advokat arnautovi] jadranka sarajevo- ... 101 lok osiguranje dd sarajevo sarajevo branilaca sarajeva 17 _1602000023995786 x

Post on 15-Feb-2018

372 views

Category:

Documents

77 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SLU@BENE OBJAVE

  VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

  SPISAK KLIJENATA ^IJI JE TRANSAKCIJSKI RA^UN BLOKIRAN KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVONA DAN 31. 12. 2012. GODINE

  ORG. NAZIV SJEDI[TE ADRESA TRANSAKCIJSKIRA^UN

  15 i 30 i 90 i

  FILIJALA SARAJEVO

  1 A & J KROJACKI SA LON SZRVL.IZETA DJUDERIJA

  ILID@A IBRAHIMA LJUBOVI]A 54 _1602000022068881 X

  2 AC A PULCO CAFFE SLASTI^.SUR BREZA BOSANSKA BB BREZA _1602000021635097 X

  3 AD GROUP DOO SARAJEVO ILID@A ISMETA ALAJBEGOVI]A[ERBE 30

  _1602000023019384 X

  4 ADMIRA STR ILIJA[ DONJA MISO^A BB _1602000000958674 X

  5 ADVOKAT ARNAUTOVI]JADRANKA

  SARAJEVO-CENTAR

  DUBROVACKA 2 _1602006500038893 X

  6 ]ATE DOO HAD@I]I BINJE@EVO BR.102A _1602000000101194 X

  7 AHYDRON-GRAENJE D.O.O.SARAJEVO

  ILID@A DOGLODI BB _1601070000006035 X

  8 AJDIN FRIZERSKI SA LON SZR ILID@A MALA ALEJA 68 _1602000021708817 X

  9 ALDEN DATA DOO SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA 20 _1602005500062013 X

  10 ALG GROUP DOO TUZLA TUZLA -DOSTAVA

  BOSANSKA POLJANA BB _1602000023027726 X

  11 AM-SAN STR ILIJA[ 126 ILIJA[KE BRI GADE 64ILIJA[

  _1602000000425756 X

  12 AM STER DAM SUR VL.ZEBA EDIN SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  ZAGREBA^KA BB _1602000000796296 X

  13 ARCO-AD DOO SARAJEVO-CENTAR

  KAPTOL 16 _1602000024179892 X

  14 AUTO CENTAR LIDOAUTO D.O.O.ZA TRGOVINU,TRANS PORT IUSLUGE TUZLA

  TUZLA -DOSTAVA

  MAGISTRALNI PUT BB _1601070000006908 X

  15 AUTOPREVOZNIK ]IVA DERVI[ ILIJA[ KAMENICA BB _1602000000448454 X

  16 AUTOSERVIS KRLE SZR VL.NIJAZ-BREZA

  BREZA ODRED SRETNO BB _1602000000789215 X

  17 AUTOSERVIS VL. TOKMO SALKO KAKANJ PLANDI[TE BB _1601080000009187 X

  18 BARAKUDA TR NA MALOVL.HAD@IAHMI] MIR ZA

  SARAJEVO TEREZIJE (CENTARSKENDERIJA) BB

  _1602000024566340 X

  19 BARSA-TRADE DOO SARAJEVO SARAJEVO BEHUDINA SELMANOVICA BR 2

  _1602000000069281 X

  20 BEDRO PROMEX DOO ILIJA[ GORNJA LUKA _1602000000784850 X

  21 BELMA SZR VL.KESTEND@I]AMAR

  SARAJEVO-STARI GRAD

  ZELENIH BERETKI BB (GAZIH.BEZISTAN)

  _1602000023292827 X

  Godina XX - Broj 12 Srijeda, 13. 2. 2013. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

 • 22 BENID GROUP DOO SARAJEVO-NOVI GRAD

  CAZINSKA 90 _1602000023466457 X

  23 BERBIR DOO SARAJEVO PATRIOTSKE LIGE BB _1602000021583590 X

  24 BOOK MARK DRU[TVO ZATRGOVINU I USLUGE DOOSARAJEVO

  SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  ZMAJA OD BOSNE 7 _1601030000063267 X

  25 BRALEX DOO SARAJEVO BOLNI^KA 4 _1602000000088487 X

  26 BUTIK REMUS VL.RESI] VASVASARAJEVO

  SARAJEVO-STARI GRAD

  MULA MUSTAFE BASESKIJEBR.54

  _1602000000798721 X

  27 CAFFE BAR LINKO SUR VL.GORONED@AD SARAJEVO

  SARAJEVO-CENTAR

  DEJZINA BIKI]A 2A _1601040000028298 X

  28 CELUFOL SZR VL. SERDAREVI]ADNAN

  SARAJEVO-NOVI GRAD

  TRG DJECE DOBRINJE 1 _1602000023060124 X

  29 CENTROTRANS TRANS PORTROBE DOO

  SARAJEVO-NOVI GRAD

  KURTA SCHORKA 18 _1601030000055119 X

  30 CIPI DOO ILIJA[ BOSANSKI PUT 103 _1602000021967807 X

  31 CITY LOOK SUR CAFFE BARVL.AGANOVI] HARIZ

  SARAJEVO TEREZIJE BB _1602000022976219 X

  32 CON TI NENT DOO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  MUSTAFE BEHMENA 61 _1602000000849646 X

  33 CPU DOO PRINT ING CO. SARAJEVO S. ZAJKE BB _1602000000500058 X

  34 CREATIVA DOO ILID@A MALA ALEJA BR.67 KSRCILID@A

  _1602000000783395 X

  35 CROASAN DOO SARAJEVO KRANJ^EVI]EVA 4 _1602000021661481 X

  36 CRVENA JABUKA STR. ILIJA[ MALE[I]I 16 _1602000000094307 X

  37 DARDANIJA DOO SARAJEVO SARAJEVO-CENTAR

  RADI]EVA 15 _1601110000000407 X

  38 DARDEN CAFFE BAR SUR ILIJA[ 126 BRI GADE 45 _1602000000772337 X

  39 DELFIN VIDEOTEKA VL.KAPICIC.AVDO

  SARAJEVO-NOVI GRAD

  SEMIRA FRA[TE 10 _1602006500035595 X

  40 DES DOO SARAJEVO SARAJEVO OBALA KULINA BANA 22 _1602000000070736 X

  41 DEXIM DOO KISELJAK KISELJAK HAN PLO^A BB _1601110000003511 X

  42 DIN SZTR NA MALO VL.KAMERI]NERMINA

  SARAJEVO MULA MUSTAFE BA[ESKIJE4A

  _1602000024649857 X

  43 DISCO CLUB INN SURVL.KAROVI] NEDIM

  SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 4 _1602000024003352 X

  44 DRAGSTOR STR ILIJA[ LJE[EVO BB _1602000000835193 X

  45 DRU[.ZA IZDA.I[TAM.DJE.ARKA-PRESS DOO

  SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  HAMDIJE ^EMERLI]A 43 _1602000024722898 X

  46 DRU[TVO ZAPROIZVODNJU,TRGOVINU IUSLUGE UNIFLORD.O.O.SARAJEVO

  ILID@A BLA@UJSKI DRUM 2 _1601070000008169 X

  47 EGW DOO SARAJEVO ILID@A KAMENOLOM 10 _1601070000007781 X

  48 ELIF-97 DOO ILID@A AHMETA LJUBUN^I]A 108 _1602000024967144 X

  49 ENERGOCENTAR DOO ILID@A BLA@UJSKI DRUM 43 _1602000000558646 X

  50 ENIGMA CAFFE BAR ILIJA[ BOSNASKI PUT BB _1602000021645379 X

  51 ^OLAKTEX DOO ILID@A HRASNICKA CESTA BB _1602000000455535 X

  52 EUROING DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  SAFETA ZAJKE 203 _1602000024123923 X

  53 FAREX COM PANY DOOSARAJEVO

  SARAJEVO TEREZIJE, NA PLATOUSKENDERIJA TRGOVKA F

  _1602000000112155 X

  54 FERIJAL DOO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  A.SACIRBEGOVIC BB _1602000000071997 X

  55 FIKO DOO SARAJEVO SARAJEVO TITOVA 6 _1602000000132040 X

  56 FINA-MH-[PED DOO KISELJAK SOLAKOVI]I BB _1602000023730394 X

  57 FO RUM DD SARAJEVO SARAJEVO MIS IRBINA BR.2 _1602000000026213 X

  SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 12 - Strana 2 Oglasni dio Srijeda, 13. 2. 2013.

 • 58 GENERALALARM DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE BB _1602000022478997 X

  59 GENERALMONT DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVI GRAD

  LUKAVI^KA 2 _1602000025001773 X

  60 GENSER S DOO ILID@A AHMETA LJUBUN^I]A 108 _1602000001006689 X

  61 GIPROM DOO TUZLA TUZLA -DOSTAVA

  VUKOVARSKA 9 _1602000023315816 X

  62 GLAM OUR SUR KONOBAVL.U[ANOVI] KENAN

  SARAJEVO SUTJESKA 24 _1602000024140607 X

  63 GM DIJALOG MAR KET ING DOOSARAJEVO

  ILID@A ISMETA ALAJBEGOVI]A[ERBE BB

  _1602000024728815 X

  64 GRADNJA UN ION RADOVI DOOSARAJEVO

  SARAJEVO-NOVI GRAD

  RAJLOVA^KA BB _1602000023678305 X

  65 GRA^ANKA STR VL.DIGALOZINETA SARAJEVO

  SARAJEVO-STARI GRAD

  HRVATIN 51 _1602000000063170 X

  66 HAGEL DOO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  HASANA BRKI]A 26 _1602000022864766 X

  67 HALKOMEX DOO ILID@A PUT FAMOSA 38 _1602005500019818 X

  68 HANEX SAMOST.OBRTNI^KARADNJA

  BREZA PODGORA _1602000023113765 X

  69 HARI STR VL.KARKELJA IBRO SARAJEVO-NOVI GRAD

  MAHMUTA BU[ATLIJE 107 _1602000022140758 X

  70 HEFT DOO SARAJEVO RADI]EVA BR.4D _1602000020016555 X

  71 HEFT DOO SARAJEVO RADI]EVA BR.4D _1602005500027481 X

  72 HEKT DOO SARAJEVO SARAJEVO KO[EVO 28 _1602000000568443 X

  73 HESCOM DOO SARAJEVO SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA 16/P _1602000024667317 X

  74 HEYVA DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  ZMAJA OD BOSNE BR. 4 _1602000000565339 X

  75 HIZNA PRODUKT DOO KLADANJ KLADANJ PROLETERSKE BRI GADE BR.5 _1602000000863614 X

  76 HO TEL MAR[AL DOO TRNOVO BJELA[NICA _1602000001055868 X

  77 HOUSE MILOS DOO ILID@A RUDNIK 115 _1602000000473965 X

  78 I.C.P.E DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVI GRAD

  D@AMALA BIJEDI]A 4 _1602000023384880 X

  79 ICE ZONE DOO SARAJEVO SARAJEVO-CENTAR

  MAR[ALA TITA 40 _1602000024700006 X

  80 ICOM NS DOO ^APLJINA TASOV^I]I BB _1602000023698190 X

  81 ILSTON DOO ILIJA[ BOSANSKI PUT 215 _1602000000868852 X

  82 IMB COM PANY DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  PUT @IVOTA 2 _1602000023024719 X

  83 IN TAKTDOO SARAJEVO ILID@A JAHIJELA FINCIJA 36 _1602005500002455 X

  84 INDUSTRIJAPROMET DOOSARAJEVO

  SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA 28 _1601110000004384 X

  85 INNEXSAL EX PORT-IM PORT DOO ILIJA[ BOSANSKI PUT 183 _1602000024005486 X

  86 INOTEHNA DOO SARAJEVO ILID@A TVORNI^KA 3 _1601070000007296 X

  87 INTER SHOUT CAFFE BAR SURVL.OGI] MUFIDA

  SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  PAROMLINSKA 3F _1602000021712309 X

  88 INTERNAT.SER VICES CON SULT.DOO

  SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  ALEJA LIPA 62 _1602000000083928 X

  89 JEL ME NEKO TRA@IO CAFFE BAR SUR VL.HAMIDOVI] S.

  SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  HASANA BRKI]A BR.4 _1602000000792319 X

  90 JP ELEKTROPRIVREDA BIHD.D.-ZD RMU "BREZA"D.O.O.

  BREZA BRANILACA GRADA BB _1602000000896885 X

  91 JUTARNJE NOVINE DOO SARAJEVO NI@E BANJE BR.1 _1602000000068020 X

  92 KA^AKO CAFFE SLASTI^ARNAVL.KLA^AR BAHRA SARAJEVO

  SARAJEVO-STARI GRAD

  MULA MUSTAFE BA[ESKIJEBR.9

  _1602000000494141 X

  93 KAFE BAR I PIZZERIJA "SOVA" BREZA BOSANSKA BR.15 _1602000023655995 X

  SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 13. 2. 2013. Oglasni dio Broj 12 - Strana 3

 • 94 KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO OBALA KULINA BANA 4 _1602005500061819 X

  95 KOD SEJE STR VL.IMER FIDANISARAJEVO

  SARAJEVO-STARI GRAD

  KOTUROVA 2 _1602000000766711 X

  96 KOMI] SUR ILIJA[ LJE[EVO BB _1602000023145387 X

  97 KONOBA MAGARAC SURVL.LJUBAS @ELJKO

  SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  AZIZE [A]IRBEGOVI] 6 _1602000022000011 X

  98 KORNER PAB KONOBA I CAFFEBAR VL.[URKOVI] EMALSARAJEVO

  SARAJEVO MIS IRBI 12 _1602000022005443 X

  99 LAGERHAUS D.O.O. SARAJEVO-

  NOVI GRAD

  D@EMALA BIJEDI]A 162 _1602000024224415 X

  100 LIDO D.O.O. ZA TRANS PORTGRA^ANICA

  GRA^ANICA [ENIK BB _1601070000007102 X

  101 LOK OSIGURANJE DD SARAJEVO SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA 17 _1602000023995786 X

  102 LOKINVEST DOO SARAJEVO SARAJEVO SKENDERIJA 13 _1602000024044092 X

  103 LORA D OO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

  SALIHA UDZVALI]A 10 _1601060000005987 X

  104 MALA ALEJA STR ILID@A MALA ALEJA 5 _1602000021964315 X

  105 MAOMEX DOO ZA PROIZVODNJUI USLUGE

  HAD@I]I BINJE@EVO BB _16020000226

Recommended

View more >