giao trinh proe 5

Download Giao Trinh ProE 5

Post on 14-Oct-2015

67 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 1

  Bi 1 : M hnh v phc Sketcher

  Sketcher l mi trng ho, s dng Pro/Engineer WF5.0 thit k

  cc i tng hnh hc 2D. Cc i tng ny c th c s dng to ra

  cc i tng khc (mt, khi) hoc s dng trong mi trng NC. Sketcher rt

  mnh, cc cng c thit k gip chng ta c th thit k, thay i trong mi

  quan h vi nhau.

  Ni dung bi hc

  Quy trnh dng hnh

  Cc cng c thit k i tng hnh hc

  Thit k cc i tng hnh hc.

  nh ngha kch thc i tng (Dimension).

  Thay i i tng.

  Thm cc rng buc vi i tng.

  Ghi cc i tng hnh hc bn to ra (Export).

  Ti cc i tng hnh hc ghi (Import).

  Quy trnh dng hnh

  Cc cng c thit k i tng hnh hc

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 2

  1) Quy trnh dng hnh Chn mt phng v

  La chn trc ta hoc gc ta tham chiu

  To cc i tng hnh hc

  Thay i, hiu chnh kch thc v cc quan h rng buc

  Sketche Toolbar

  La chn

  To ng thng qua hai

  im.

  To ng thng tip tuyn

  vi hai i tng

  To ng tm ( ly i

  xng )

  To hnh hp

  To ng trn t tm v mt

  im trn ng trn

  To ng trn ng tm

  To ng trn qua ba im

  To ng trn tip tuyn vi

  ba i tng khc

  To Ellipse

  To cung trn

  To cung trn ng tm vi

  mt cung trn cho trc

  To cung trn bi tm v hai

  im trn cung

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 3

  To cung trn tip tuyn vi

  ba i tng

  To ng cong qua hai im

  V trn gc hai i tng

  bng cung trn

  V trn gc hai i tng

  bng cung elp

  To ng cong Spline

  To im

  To gc ta

  To i tng t cc cnh bao

  ca khi hoc b mt

  To i tng ng dng t

  cc cnh khi

  Ghi kch thc i tng

  Hiu chnh kch thc i

  tng

  To cc quan h rng buc

  To i tng ch

  Ct ta mt nhnh ca i

  tng

  Ct ta c hai nhnh ca i

  tng

  Chia i tng thnh hai phn

  ti im la chn

  Ly i xng i tng

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 4

  Quay i tng

  Sao chp i tng

  Thot khi Sketch

  B qua Sketch

  Truy cp t menu Sketch, s c thm mt s chc nng m rng:

  Data from File : Nhn file sketch c lu sn trong my vo

  trong mi trng ang thit k lm i tng thit k

  Constraints : Bng to cc quan h rng buc

  Dimension Reference : Ghi kch thc i tng lm kch thc

  tham chiu (kch thc khng th thay i c)

  Dimension Baseline : Ghi kch thc i tng lm kch thc

  chnh

  Dimension Explain : Ghi kch thc ch thch

  References : To cc i tng lm gc ghi kch thc

  Features Tool/ Axis of revolution : To trc quay

  Features Tool/ Toggle section : Chuyn sang sketch tip theo (khi

  thc hin mt lnh to i tng khi trn nhiu Sketch )

  Features Tool/ Start point : Xc nh im bt u ca ng

  cong

  Features Tool/ Blend Vertex : Xc nh nh un

  Khi thc hin trn Sketch, mun lu li cc i tng ca Sketch , thc hin

  nh sau :

  Vo menu File/ Save as copy : chn tn cn lu v chn Ok.

  Mun ly file Sketch lu ra lm i tng thit k trong Sketch khc,

  thc hin vo menu Sketch / Data from File , chn Sketch, chn OK v chn

  gc ta cn t Sketch

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 5

  2) Cc cng c thit k i tng hnh hc : 2.1 on thng (Line) :

  To ng thng t cc im :

  Chn biu tng Line.

  Kch chut chn im th nht, im th 2, ...,

  im th 4. Khi to im, ng thi cc quan

  h rng buc s i km vi i tng c

  chn to cc kiu nh to ng song song, ng tip tuyn, ng

  vung gc,

  2.2 Hnh hp (Box) Chn biu tng Box.

  Chn gc th nht hnh hp. Di

  chuyn chut chn gc i din th

  2 xc nh hnh hp.

  2.3 ng trn (circle) : thit k ng trn c 4 ch :

  To ng trn bng cch chn tm v m im trn ng trn.

  Chn biu tng Circle

  Chn im trn mn hnh lm tm,

  chn im th 2 to thnh ng

  trn.

  To ng trn ng tm vi mt ng trn hoc cung trn c

  sn

  Chn biu tng

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 6

  Kch chn mt cung trn, hoc ng trn trn mn hnh ly chun

  tm ng trn cn dng, sau chn im th 2 xc nh ng

  knh

  To ng trn qua ba im.

  Chn biu tng

  Chn ba im cho trc to ng trn.

  To ng trn tip tuyn vi ba i tng khc

  Chn biu tng

  Chn ba ng trn cho trc m i tng s tip tuyn

  2.4 To Ellipse:

  Chn biu tng Ellipse

  Kch chut tri chn tm

  Chn 1im s nm trn ng

  Kch p tri chut vo cc gi tr bn

  knh trc v nhp bn knh hai trc elp

  2.5 To cung trn (Arcs) :

  Chn im trc (points) :

  Kch chn biu tng

  Chn im th nht.

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 7

  Chn im th 2.

  Chn im th 3.

  Chn tm trc :

  Kch chut chn biu tng

  Kch chut tri chn im lm tm.

  Kch chut chn im th 2 v th 3 v ln cung

  To cung trn tip tuyn vi ba i tng khc :

  Kch chut chn biu tng

  Kch chut tri v chn ba ng cung trn m n s tip xc

  To ng cong conic (ng cong dng nn) qua hai im

  Kch chut chn biu tng

  Kch chut tri v chn hai im gc ca cung, chn

  im th ba xc nh hnh dng cung

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 8

  2.6 To ng cong Spline

  Chn biu tng Spline.

  Kch chut chn im th nht.

  Kch chut chn im th 2, im th 3 v

  im th 4.

  2.7 Ly i xng (Mirror) hoc xoay i tng Chn i tng cn i xng

  Chn biu tng

  Chn trc cn i xng (trc c to bng lnh to ng tm)

  2.8 To i tng t cc cnh ca khi hoc b mt Sketch / Egde Use .gip bn c kh nng chiu mt i tng l cnh

  ca b mt , hnh khi hoc bn v sketch khc ln mt phng thit k hin

  hnh nh mt i tng thit k. i tng chiu ch

  xut hin khi thc hin trong mi trng sketcher

  Cc bc tm tt thc hin :

  Chn mt phng.

  M ch sketch.

  T thanh cng c sketcher chn . Khi s xut hin bng

  hp thoi la chn kiu i tng (Type)

  Chn i tng. i tng c la chn c chiu ln trn mt

  phng thit k lm i tng thit k

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 9

  2.9 To i tng ng dng vi cnh khi hoc b mt

  Sketch / Edge Offset gip bn c th to i tng song song ng

  dng vi i tng c chiu t cnh b mt hoc cnh khi khc ln

  bn v sketch thit k hin hnh.

  Cc bc thc hin :

  La chn mt phng.

  M ch sketch.

  Chn Khi s xut hin bng hp thoi la

  chn kiu i tng

  Single: Chn tng i tng ring l

  Chain : Chn theo chui i tng

  Loop : Ly theo ng bao ngoi ca b mt

  Sau chn i tng cnh cn c to song

  song vi n. C th nhy chut vo mi tn o

  chiu to i tng

  Nhp gi tr khong dch chuyn v chn OK

  Kch chut gia thot khi la chn

  2.10 Xc nh kch thc cho i tng

  Ghi kch thc di ca i tng :

  Kch thc on thng.

  Kch thc ng trn.

  Kch thc cung trn.

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 10

  ghi kch thc i tng, kch tri chut vo i tng cn ghi

  v kch chut gia to kch thc mi. Sau khi kch chut gia to

  kch thc, mun thay i kch thc th phi thot khi lnh ghi kch

  thc v kch p tri vo gi tr kch thc hin hnh ri thc hin thay

  i gi tr kch thc

  Ghi kch thc di gia cc i tng :

  Khong cch gia 2 im.

  Khong cch gia 2 ng thng song song.

  Khong cch gia im v ng thng.

  Khong cch gia ng thng v ng trn/ cung trn.

  Khong cch gia 2 ng trn hoc cung trn.

  Khong cch gia 2 im, song song vi ng thng cho trc.

  Khong cch gia 2 cung trn hoc ng trn, song song vi

  ng thng cho trc.

  Ghi kch thc gc :

  Gc gia 2 ng thng.

  Gc gia ng thng vi trc to dc hoc ngang.

  2.11 Thay i v hiu chnh kch thc i tng

  Chn biu tng chn cc kch thc cn thay i nhp

  cc gi tr mi OK

 • Trung Tm o To CADCAMCNCTECH Pro/E WF5.0

  Thi Hng ( cadcamcnctechnology@yahoo.com) Page 11

  2.12 Gi bng cc i tng mu (a gic, lc gic, hnh sao,)

  La chn biu tng c th thc hin gi bng

  Click chut tri chn kiu i tng cn to (vd chn hnh

  hexagon). Chng trnh hin th tab yu cu nhp t l v gc quay ca

  i tng. Nhp t l 1 gi nguyn kch thc i tng ban u.

  Click chn im t trn mn hnh ha. Ghi li kch thc nu

  cn.

  3) Thay i i tng (Edit) La chn biu tng c th thc hin :

  Di chuyn mt im.

  Di chuyn on thng.

  Thay i kch thc on thng.

  Di chuyn ng trn/ Cung trn/ Ellipse.

  Thay i kch thc ng trn/ cung trn/ Ellipse.

  Di chuyn ng cong Spline.

  Di chuyn cc im trn ng cong spline.

  Thay i dc im cui ca ng cong spline.