gc sng tạo, sng chế sức sng tạo tại trường nhn việt ??c sng tạo tại trường nhn...

Download Gc sng tạo, sng chế Sức sng tạo tại Trường Nhn Việt ??c sng tạo tại Trường Nhn Việt ... tư mạnh mẽ cho phong tro sng tạo trẻ của nh ... khch tư

Post on 07-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STINFO S 6 - 2016

  i mi sng to

  Nhiu sn phm sng to tr y thit thcBng s nng ng, sng to, tm ti vt liu, ng dng cng ngh mi, cc nh khoa hc tr ca Trng THPT Nhn Vit (qun Tn Ph, TP. HCM) to ra nhiu sn phm i thng thit thc, c kh nng ng dng ngay. c bit l xu hng nghin cu sn phm s dng nhng nguyn liu t thin nhin, c tc dng tt i vi sc khe con ngi v thn thin vi mi trng.

  Ti cuc thi Sng to dnh cho thanh thiu nhi TP. HCM nm 2015, ti Phng php ch to tm cch nhit t v tru v thy tinh lng ca cc em V Th Hng Tho v Nguyn V Minh Hiu xut sc ginh gii nht, nh hng mi v c tnh ng dng thc tin cao. V tru vn ch

  Sc sng to ti Trng Nhn Vit

  Gy n tng ti cuc thi Sng to dnh cho thanh thiu nhi TP. HCM nm 2015 vi ti xut sc t gii nht Phng php ch to tm cch nhit t v tru v thy tinh lng, Trng THPT Nhn Vit tip tc ghi du n vi nhng sn phm sng to a dng, phong ph, c tnh ng dng thc tin cao. t c iu ny, bn cnh nng lc sng to ca cc bn tr cn c s quan tm, u t mnh m cho phong tro sng to tr ca nh trng.

  VN NGUYN

  Thy Nguyn Trn Thnh cng cc bn hc sinh trng Nhn Vit v 13 sn phm sng to ti cuc thi

  Sng to dnh cho thanh thiu nhi TP. HCM 2016. nh: VN.

  Sn phm ca ti ng dng tnh khng khun ca l tru khng c nh gi cao v kh nng pht trin

  ng dng. nh: VN.

  l ngun ph phm nng nghip gi tr thp, thng dng lm cht t r tin hay t hoc b gy nhim mi trng, c hai bn tn dng, kt hp vi thy tinh lng theo mt t l nht nh to ra tm cch nhit c kh nng chu nhit, chu nc v chu lc cao. tm ra t l phi trn ti u gia tru v thy tinh lng, cc bn tr mt hn 3 thng v to c tm cch nhit c th ngm trong nc khng b r, khng chy khi t nhit 200oC trong 1 gi. c tnh, chi ph sn xut mt tm cch nhit vi kch c 1.220 x 2.440 x 5 mm l 22.880 ng, r hn mt na so vi gi thnh tm thch cao. Kt qu ny m ra trin vng cho mt loi vt liu mi bn, r, thn thin vi mi trng.

  n cuc thi Sng to dnh cho thanh thiu nhi TP. HCM nm 2016 v cuc thi Nghin cu khoa hc k thut (KHKT) dnh cho hc sinh trung hc TP. HCM nm 2015-2016, Nhn Vit cng mang n nhiu sn phm c o, mi l, c nh gi cao v tnh ng dng thc tin. Trong , ti ng dng tnh khng khun ca tru khng thay th triclosan trong x phng ra tay to ra loi x phng c tnh khng khun cao, s dng nguyn liu t thin nhin, khng gy hi cho sc khe con ngi. Nguyn liu l tru khng, phi x phng, du da, bt

  titan dioxit v cao chit tru khng. tng ca hai tc gi tr l Trn Th Quyn Linh v Nguyn Nht Thnh Vinh hnh thnh t vic quan st nhng ngi qu khi b ng hay dng l tru st khun vt thng. Khi nh trng pht ng thi nghin cu khoa hc (NCKH), hai bn tch cc nghin cu, tm hiu v bit trong l tru c thnh phn khng khun l chavicol c th thay th cho triclosan trong sn phm ty ra thng thng, vn c th gy hi cho sc khe con ngi. Sn phm theo nghin cu ca cc bn c th hon thin v a vo sn xut quy m cng nghip, c gi thnh r v cht lng tt hn nhiu sn phm khc. ti ny c trao gii nht ti cuc thi Nghin cu KHKT dnh cho hc sinh trung hc TP. HCM nm 2015-2016 do S Gio dc v o to TP. HCM t chc v gii ba ti cuc thi Sng to thanh thiu nhi TP. HCM 2016.

  Mt ti ng ch khc l Nghin cu dch chit l ta t, nh hng ng dng trong bng gc cm mu vt thng h ca hai bn Nguyn Trn Nht Tn v on Nguyn Vin Thn. Ta t l loi cy c gi tr dinh dng cao, giu vitamin v khong cht, c th dng lm nguyn liu ch bin nhng mn n ngon; trong ng y

  9

  Gc sng to, sng ch

 • STINFO S 6 - 2016

  i mi sng to

  Cc hot ng NCKH lun c nh trng quan tm, khuyn khch nhm pht huy tinh thn hc tp, sng to

  cho cc em hc sinh. nh: VN.

  Nhm th sinh ca Nhn Vit nhn gii ba ti cuc thi Sng to dnh cho

  thanh thiu nhi TP. HCM 2016.nh: VN.

  dng gii cm phong hn, gii c v c bit l c kh nng cm mu. Trn c s ny, nhm nghin cu xut phng php ch to bng gc cm mu t dch chit l ta t, dung mi ethanol v ming gc v trng. Phng n sn xut kh n gin, d thc hin, c th p dng vi quy m sn xut bn cng nghip v cng nghip. ti c trao gii nht ti cuc thi Nghin cu KHKT dnh cho hc sinh trung hc TP. HCM nm 2015-2016.

  Ngoi ra, cn nhiu ti tng c tim nng pht trin tt, c th to ra sn phm hu dng cho cuc sng nh: tai nghe bo v sc khe; nghin cu dung dch dit khun nhanh dng cho dng c nh n t l ta t v tr xanh; sn xut bt hng tho; sn xut bt/dch chit xng hi; thit b bo mt cp trong bal; thit b ghi nhn bc x n gin,...

  B vng chc cho hot ng nghin cu v sng to

  Vi nhiu gii thng t c trong cc cuc thi sng to, NCKH trong nhiu nm lin, Trng THPT Nhn Vit t ho l ngi trng c thnh tch xut sc trong hot ng NCKH ca TP. HCM, ng th hai (sau trng THPT chuyn L Hng Phong) trong s gn 200 trng THPT cng lp, t thc ti TP. HCM. y chnh l kt qu gio dc ton din ca nh trng. c thnh tch ny, nh trng nh hng

  cng tc NCKH l th mnh v c s quan tm, u t pht trin mi trng gio dc ton din.

  ng Nguyn Trn Thnh (Hiu ph nh trng) cho bit, Nhn Vit xc nh NCKH, pht huy tinh thn am m sng to l mt trong nhng mi nhn hc tp ca hc sinh ti trng. V vy, nhiu hot ng c nh trng ch tm xy dng trong thi gian qua nhm khuyn khch thy c, hc sinh v c ph huynh tch cc tham gia, qua to s ng thun v to iu kin cho hc sinh hc tp, nghin cu v sng to hiu qu. u mi nm hc, trng thnh lp khong 10 cu lc b khoa hc v phn cng cc thy, c ph trch. Cc thy c chn ti NCKH v t chc cho hc sinh ng k tham gia nghin cu v thc hin ti. Vic t chc hot ng ca cc cu lc b khoa hc ny c xc nh phi c n np, cht lng, gio vin nhit tnh hng dn, hc sinh tham gia tch cc. y l mt trong nhng im thun li cho cng tc NCKH, phong tro sng to ca nh trng. V vy, mi khi hc sinh nghin cu gp kh khn, u c cc thy, c h tr gii quyt c kt qu tt nht. V d, khi Hng Tho v Minh Hiu nghin cu v tm cch nhit bng v tru v thy tinh lng, bn cnh vic nh thy, c t vn bt tay vo thc hin ti, cc bn cn gp kh khn do my mc thit b khng cho nghin cu, th nghim. Cc thy, c lin h vi i hc Bch khoa TP. HCM gip hai bn c th s dng phng th nghim ti y tin hnh nghin cu.

  Bn cnh , Nhn Vit cng thng xuyn t chc cc cuc thi NCKH cp trng nhm khuyn khch t duy sng to ca hc sinh, ng thi gip cc em trau di kin thc, khi dy nim am m NCKH, bit vn dng kin thc hc vo thc tin cuc sng v hnh thnh cc sn phm c gi tr phc v cng ng, gp phn gio

  dc ton din cho hc sinh, ng thi m ra c hi cho hc sinh tip cn vi th gii khoa hc v cng phong ph.

  Vi tm th ny, hc sinh Nhn Vit khi tham gia nghin cu sng to thng rt ho hng v tm c vi sn phm ca mnh. V d, vi ti ng dng tnh khng khun ca tru khng, cc bn c th vn dng nhng kin thc v cc bi thuc dn gian v k vng m rng ti vi nhiu sn phm thit thc phc v i sng; vi ti v l ta t, cc bn cng rt t tin v kh nng ng dng trong i sng cng mong mun tip tc c nghin cu tc dng ca loi dc liu ny.

  Nhn Vit xc nh s c hng u t tht c th v bn vng cho phong tro NCKH v sng to tr, v y l ni cc em hc sinh pht huy nng lc. Bn cnh , nh trng cng s pht trin hot ng cc cu lc b KHKT to sn chi ng dng v thc hnh, qua tm kim cc ti nng sng to tr. Vic tch cc tham gia cc cuc thi sng to, KHKT ca TP. HCM cng c Nhn Vit xc nh l k hoch lu di gip hc sinh tha am m nghin cu, sng to v dn hon thin nhng kin thc, k nng c th tham gia vo nhng nghin cu phc tp hn cng cc ti ln hn trong tng lai.

  10

  Gc sng to, sng ch

Recommended

View more >