Fortran (predavanja)

Download Fortran (predavanja)

Post on 16-Apr-2015

21 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacije iz programiranja u fortranu

TRANSCRIPT

<p>SVEUILITE U SPLITU, FAKULTET GRAEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJEUNIVERSITY OF SPLIT, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND GEODESY 21000 SPLIT, Matice hrvatske 15 HRVATSKA Tel: 021 / 303 - 333, Fax: 021 / 465 117</p> <p>OSNOVE PROGRAMIRANJA 1. Predavanje</p> <p>Predavanje: Doc.dr.sc. Hrvoje Gotovac</p> <p>Split, 4. listopada, 2012.</p> <p>1</p> <p>1.Pisanje koda u tekstualnom editoru Scite- Ureiva teksta (rabi se i anglizam editor teksta) je raunalni program koji slui za obradu obinih tekstualnih datoteka. -Ureivai teksta obino idu uz operativni sustav ili u sklopu paketa za razvoj softvera, gdje se najee rabe za izmjenu konfiguracijskih datoteka i izvornog koda programskog jezika. -Obino se sastoji od nekoliko padajuih i izbornika: - File - Edit - Search - View - Tools - Options - Language - Buffers - Help -Da bi editor prepoznao da je rije o projektu napisanom za Fortran 90/95 potrebno ga je spremiti na nain ime.f90 (ime.F90) !</p> <p>2</p> <p>1.Pisanje koda u tekstualnom editoru SciteTekstualni editor je podijeljen na 2 prozora</p> <p>3</p> <p>Shematski prikaz izvoenja programa</p> <p> Shematski prikaz strukture kompajliranja, linkanja i izvoenja programa</p> <p>4</p> <p>2. Kompajliranje koda-Kompajliranje (eng. Compile-prevesti) predstavlja prevoenje izvornog koda na jezik raunala strojni jezik. - Kompajliranje u ovom okruenju vri se na nain: Tools Compile (ili Ctrl+F7) -Nakon to se izvri kompajliranje u desnom prozoru tekstualnog editora pojavi se informacija: &gt;Exit code: 0 (ispravno izvreno kompajliranje) compilation aborted for Zbrajanje.f90 (code 1) &gt;Exit code: 1 (pogreka prilikom kompaliranja)</p> <p>Napomena: Za prekidanje svakog procesa izvrenja programa koristi se opcija: Tools Stop Executing (ili Ctrl+Break)</p> <p>5</p> <p>2. Kompajliranje koda</p> <p>Kompajliranje je izvreno!</p> <p>6</p> <p>2. Kompajliranje koda</p> <p>Kompajliranje nije izvreno ! ??? Odgovor se krije</p> <p>7</p> <p>3. Linkanje koda-Linkanje (eng. Link-povezati) predstavlja povezivanje svih datoteka u jedan jedinstveni program, jer se sam projekt moe satojati od vie datoteka. - Svaku je datoteku mogue kompajlirati posebno, a one se povezuju linkanjem u izvrnu cjelinu- Izvrni program (npr. Zbrajanje.exe) -Izvrni program se moe prenositi s raunala na raunalo! Nakon to je izveno kompajliranje linkanje se vri na nain: Tools Build (F7)</p> <p>8</p> <p>3. Kompajliranje koda</p> <p>9</p> <p>4. Izvoenje programa-Izvoenje programa vri se na nain: Tools Go (F5)</p> <p>10</p> <p>4. Izvoenje programa-Primjer prikaza object file i .exe programa</p> <p>11</p> <p>12</p>