Fonts d'energia Tecnologia

Download Fonts d'energia Tecnologia

Post on 24-May-2015

1.133 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aquest es el meu Powerpoint per l'asignatura de Tecnologia.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. William Bedoya</li></ul> <p> 2. ndex </p> <ul><li>Evoluci histrica </li></ul> <ul><li>Fonts denergia. </li></ul> <ul><li>Energia renovable. </li></ul> <ul><li>Classificaci </li></ul> <ul><li>Energia Solar. </li></ul> <ul><li>Energia Elica. </li></ul> <ul><li>Energia Hidrulica. </li></ul> <ul><li>Inconvenients. </li></ul> <ul><li>A la actualitat. </li></ul> <ul><li>Energia no renovable. </li></ul> <ul><li>Energia Fssil. </li></ul> <ul><li>Petroli. </li></ul> <ul><li>Carb. </li></ul> <ul><li>Gas Natural. </li></ul> <ul><li>Energia Nuclear. </li></ul> <ul><li>Desavantatges. </li></ul> <ul><li>A la actualitat. </li></ul> <p> 3. Evoluci histrica</p> <ul><li>Amb l'invent de la mquina de vapor per James Watt, es van abandonant energies utilitzades pels humans des de temps remots com l'energia de sang, solar, elica o hirdraulica, en una poca en qu l'encara relativament escs consum, no feia preveure un esgotament de les fonts, ni altres problemes ambientals que ms tard es van presentar. </li></ul> <p> 4. Fonts denergia 5. Energia renovable </p> <ul><li>Es denomina energia renovable a l'energia que s'obt de fonts naturals virtualment inesgotables, ja sigui per la immensa quantitat d'energia que contenen, o perqu sn capaos de regenerar-se per mitjans naturals. </li></ul> <p> 6. Classificaci </p> <ul><li>Les fonts renovables d'energia poden dividir en dues categories: no contaminants o netes i contaminants. Entre les primeres: </li></ul> <ul><li>L'arribada de masses d'aigua dola a masses d'aigua salada: energia blau. </li></ul> <ul><li>El vent: energia elica. </li></ul> <ul><li>La calor de la Terra: energia geotrmica. </li></ul> <ul><li>Els rius i corrents d'aigua dola: energia hidrulica o hidroelctrica. </li></ul> <ul><li>Els mars i oceans: energia mareomotriu. </li></ul> <ul><li>El Sol: energia solar. </li></ul> <ul><li>Les ones: energia undimotriu. </li></ul> <ul><li>Les contaminantss'obtenen a partir de la matria orgnica o biomassa, i es poden utilitzar directament com a combustible (fusta o una altra matria vegetal slida), b convertida en bioetanol o biogs mitjanant processos de fermentaci orgnica o en biodisel, mitjanant reaccions de transesterificaci i de els residus urbans. </li></ul> <ul><li>Les energies de fonts renovables contaminants tenen el mateix problema que l'energia produda per combustibles fssils: en la combusti emeten dixid de carboni, gas d'efecte hivernacle, i sovint sn encara ms contaminants ja que la combusti no s tan neta, emetent sutges i altres partcules slides. </li></ul> <p> 7. Energa solar</p> <ul><li>L'energia solar s l'energia obtinguda mitjanant la captaci de la llum i la calor emesos pel Sol. </li></ul> <ul><li>Energia fotovoltaica:Energia Solar termica: </li></ul> <ul><li>La irradincia directa normal (o perpendicular als raigs solars) fora de l'atmosfera, rep el nom de constant solar i t un valor mitj de 1354 W / m (que correspon a un valor mxim en el periheli de 1395 W / m i un valor mnim en l'afeli de 1308 W / m). </li></ul> <ul><li>Segons informes de Greenpeace, l'energia solar fotovoltaica podria </li></ul> <ul><li>subministrar electricitat a dos teros de la poblaci mundial el 2030. </li></ul> <p> 8. Energia elica </p> <ul><li>L'energia elica s l'energia obtinguda de la fora del vent, s a dir, mitjanant la utilitzaci de l'energia cintica generada pels corrents de aire.Se s'obt a travs d'una turbines eliques sn les que converteixen l'energia cintica del vent en electricitat per mitj de aspes o hlixs que fan girar un eix central connectat, a travs d'una srie engranatges (la transmissi) a un generador elctric. </li></ul> <ul><li>El terme elic ve del llat Aeolicus (grec antic / Aiolos), pertanyent o relatiu a olo o ol, du dels vents en la mitologia grega i, per tant, pertanyent o relatiu al vent. L'energia elica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinria de molins en moure les seves aspes. </li></ul> <p>Galicia 10,64 MW/100km 9. Energia Hidrulica. </p> <ul><li>L'energia potencial acumulada en els salts d'aigua pot ser transformada en energia elctrica. Les centrals hidroelctriques aprofiten l'energia dels rius per posar en funcionament unes turbines que mouen un generador elctric. A Espanya s'utilitza un 15% d'aquesta energia per produir electricitat. Un desavantatge s que depn de les condicions climatolgiques. </li></ul> <p> 10. Inconvenients </p> <ul><li>Encara que presenten una possible soluci energtica per al futur, tamb tenen inconvenients com la irregularitat, la diversitat geogrfica o la integraci al paisatge. </li></ul> <p> 11. A la actualitat </p> <ul><li>Representen un 20% del consum mundial d'electricitat, sent el 90% d'origen hidrulic. La resta s molt marginal: biomassa 5,5%, geotrmica 1,5%, elica 0,5% i solar 0,05%.</li></ul> <ul><li>A Espanya, les renovables van ser responsables del 19,8% de la producci elctrica. La generaci d'electricitat amb energies renovables va superar l'any 2007 a la d'origen nuclear. </li></ul> <p> 12. Energa no renovable </p> <ul><li>L' energia no renovable o energia exhaurible s aquella font d'energiaque una vegada exhaurida no es podr o ser molt costs i difcil tornar a ser aconseguida. Fa referncia a l'escala de vida humana, ja que processos com l'acumulaci decarbonihan tardat fins cinc-cents milions d'anys. </li></ul> <p> 13. Energia Fssil </p> <ul><li>Els combustibles fssils es poden utilitzar en forma slida (carb), lquida (petroli) o gasosa (gas natural). Sn acumulacions d'ssers vius que van viure fa milions d'anys i que s'han fossilitzat formant carb o hidrocarburs. En el cas del carb es tracta de boscos de zones pantanoses, i en el cas del petroli i el gas natural de grans masses de plncton mar acumulades al fons del mar. En ambds casos la matria orgnica es va descompondre parcialment per falta d'oxigen i acci de la temperatura, la pressi i determinades bacteris de manera que van quedar emmagatzemades molcules amb enllaos d'alta energia. </li></ul> <p> 14. Petroli </p> <ul><li>El petroli (del grec: , "oli de roca") 's una barreja homognia de compostos orgnics, principalment hidrocarburs insolubles en aigua. Tamb s conegut com petroli cru o simplement cru. </li></ul> <ul><li>Al segle XIX s'aconsegueixen obtenir olis fluids que comencessin aviat a usar-se per a l'enllumenat. En 1846 el canadenc A. Gesner va obtenir queros, el que va incrementar la importncia del petroli aplicat a l'enllumenat. El 1859 Edwin Drake va perforar el primer pou de petroli a Pennsilvnia. </li></ul> <ul><li>Si l'extracci continua al mateix ritme</li></ul> <ul><li>que el 2002, llevat que es trobessin nous</li></ul> <ul><li>jaciments, les reserves mundials durarien</li></ul> <ul><li>aproximadament 42 anys. Es calcula que</li></ul> <ul><li>queden unes 143.000 milions de tones. </li></ul> <p> 15. Carb </p> <ul><li>El carb s unaroca sedimentriad'origen orgnic, de color negre o marr fosc. Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen, que est relacionat amb el percentatge d'humitat i d'impureses, i aix hom distingeix entretorba,lignit,hullaiantracita. L'antracologias l'estudi dels carbonsvegetals. </li></ul> <ul><li>El carb subministra el 25% de l'energia primria consumida al mn, noms per darrere del petroli. A ms s de les primeres fonts d'energia elctrica, amb 40% de la producci mundial (dades de 2006). </li></ul> <ul><li>A finals del 2006 les reserves de carb recuperable van ascendir a uns 800 o 900 Gigatones. L'Administraci d'Informaci d'Energia dels Estats Units (EIA) va establir les reserves mundials en 930 mil milions de tones com a mnim (equivalent a 843 gigatones) a partir de 2006. Al ritme d'extracci actual, se suposava que havien de durar 132 anys. No obstant aix, la taxa de consum de carb s'incrementa en 2 - 3% per any, establint la taxa de creixement en 2,5%, el que porta a un gotamiento exponencial de 56 anys (en 2065). </li></ul> <p> 16. Gas Natural </p> <ul><li>El gas natural est format per una barreja de gasos lleugers que es troba en jaciments de petroli, dissolt o associat amb el petroli o en dipsits de carb, est compost principalment per met en quantitats que comunament poden superar el 90 o 95%. </li></ul> <ul><li>S'estima que les reserves mundials sn d'uns 150 bilions de metres cbics de gas natural. Aquest valor, considerant que els nivells de consum es mantenen com els de l'any2000, significa que se'n pot cobrir la demanda fins l'any 2050 aproximadament. </li></ul> <p> 17. Energia Nuclear </p> <ul><li>El nucli atmic d'elements pesats com el urani, pot ser desintegrat (fissi nuclear) i alliberar energia radiant i cintica. Les centrals termonuclears aprofiten aquesta energia per produir electricitat mitjanant turbines de vapor d'aigua. S'obt en trencar els toms de minerals radioactius en reaccions en cadena que es produeixen a l'interior d'un reactor nuclear. </li></ul> <ul><li>Una conseqncia de l'activitat de producci d'aquest tipus d'energia, sn els residus nuclears, que poden trigar milers d'anys a desaparixer i triguen molt temps a perdre la radioactivitat. </li></ul> <ul><li>La NEA ha identificat reserves naturals d'urani per un total de 5.5 milions de tones mtriques i estima que hi ha uns 10.500.000 addicionals encara per descobrir, el que garanteix urani, al consum actual, durant 230 anys. </li></ul> <ul><li>Durant el 2008, la producci bruta d'energia elctrica d'origen nuclear ha estat de 58.971 GWh, </li></ul> <ul><li>el que ha suposat una contribuci del 18,6% al total</li></ul> <ul><li>de la producci nacional d'electricitat. </li></ul> <p> 18. Desavantatges </p> <ul><li>Combustibles fossils: </li></ul> <ul><li>El seu s produeix l'emissi de gasos que contaminen l'atmosfera i resulten txics per a la vida. </li></ul> <ul><li>Es poden esgotar les reserves a curt o mitj termini. </li></ul> <ul><li>Disminueixen la quantitat de matries primeres que serveixen per fabricar productes en lloc de ser cremats. </li></ul> <ul><li>Combustibles nuclears: </li></ul> <ul><li>El seu combustible s limitat. </li></ul> <ul><li>Genera residus radioactius actius durant milers d'anys. </li></ul> <ul><li>Pot ocasionar greus catstrofes mediambientals en cas d'accident. </li></ul> <ul><li>Algunes d'elles no estan prou desenvolupades tecnolgicament. </li></ul> <ul><li>Incrementa l'efecte hivernacle en l'atmosfera de la terra. </li></ul> <p> 19. A la actualitat. </p> <ul><li>Segons les estimacions en 2006 de l'Administraci d'Informaci sobre l'Energia nord-americana, els 15 TW estimats de consum energtic total per 2004 es divideixen com es mostra a continuaci, representant els combustibles fssils el 86% de l'energia mundial. </li></ul> <ul><li>La producci energtica nuclear el 2006 va arribar als 2658 TWh, la qual cosa representa el 16% del total de la producci mundial d'electricitat </li></ul>