flowsic500 ultrasonik gaz sayacı

of 16 /16
FLOWSIC500 Ultrasonik Gaz Sayacı Doğalgaz dağıtımında faturalama amaçlı gaz akış ölçümü ÜrÜn kataloğU

Author: others

Post on 03-Apr-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
.
Ü r
Ü n
k a
ta l
o
Gaz aknda ölçüm güvenlii. kentsel datm irket- leri ve endüstriyel tüketiciler için güvenilir ölçüm.
otoriteden alnan doalgaz, gaz datm irketleri tarafndan, enerji santrallerine ve öncelikli olarak en- düstriyel tüketicilere datlr. Datmda yüksek gaz ak hacmi söz konusu olduu için, ölçüm çok has- sas olmaldr. klasik mekanik tip gaz sayaçlarnn denetimi çok zordur. ayrca, bu sayaçlar youn ekilde bakm gerektirir ve kullanm zahmetlidir. artk bu deiiyor: Sensör teknolojisi konusunda lider alman SICk firmas, tüm bu sorunlar gidermek için FloWSIC500 ile doalgaz datmnda dünyann ilk ultrasonik kompakt gaz sayacn sunuyor.
2 F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08 Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
FLOWSIC500
Kompakt tasarm FLOWSIC500, giri ve çkta düz boru mesafesi gerektirmez. Entegre korektör (elektronik hacim düzeltici) özellii bu- lunmaktadr. Bu sayede, geleneksel gaz sayaçlarna göre çok daha az yer kaplar.
Güç kayna: Problem yok FLOWSIC500, pil destei ve intrinsically safe besleme yapsyla güvenli ölçüm salar. Alternatif olarak, besleme ihtiyac duymadan kendi piliyle çalabilme seçe- nei de mevcuttur.
Zorlu uygulamalar için ideal FLOWSIC500'de ölçüm cihaznn hiçbir parças gaz akn etkilemez. Bu balam- da, örnein hastaneler gibi gaz aknn devamllnn hayati önem tad yerler- de de sorunsuz çalr.
Yüksek ölçüm güvenilirlii FLOWSIC500, gaz akn ultrasonik teknoloji ile ölçer. Mekanik bir parça içermediinden, anma veya tkanma gibi durumlarla karlalmaz. Bu sayede, uzun süreli stabil ölçüm güvenilirlii salar. SICK, FLOWSIC500 için d etken- lerden etkilenmeyen ultrasonik sensör- ler gelitirdi. Cihaz, faturalama amaçl ölçümler için uygundur.
Self-diagnostik özellii ile arttrlm ölçüm hassasiyeti Diagnostik kontrol özellii ile ölçüm koullarndaki deiiklikleri hemen fark edip hassasiyetin sapmasna engel olur. FLOWSIC500 bu erken uyar özellii ile doalgaz datmnda benzeri olmayan bir ölçüm güvenilirlii sunar.
Kolay kullanm FLOWSIC500, klasik gaz sayaçlarndan daha sadedir. Özel tasarm ile yerin- de çok daha kolay ve hzl bir ekilde yeniden kalibrasyon olana salar. Ölçüm bileenleri, sadece birkaç admda deitirilebilen bir kartuun içine yerle- tirilmitir.
Mekanik sayaçlarn yerine kolayca monte edilebilir FLOWSIC500, geleneksel rotary ve türbinmetre tipi gaz sayaçlarnn yerine sorunsuzca monte edilebilecek ekilde tasarlanmtr.
Ar yüklenmeden etkilenmez Ar yüklenmeden zarar görmez. Dina- mik yük deiimi, hassasiyet kaybna neden olmaz
Dünya çapnda onayl FLOWSIC500, patlama korumasna yönelik ilgili gereklilikler de dahil olmak üzere doalgaz datm konusunda dünya genelindeki geçerli (ATEX, MID... vb) tüm yönetmelikler ve normlara göre onaylanmtr.
Sayaç Çap Ölçüsü DN50 (2")
• FLOWSIC500, doalgaz datmnda kullanlan tüm genel flanlar aras mesafelere uyacak ekilde dört farkl çap ölçüsünde üretilmitir. u sayaç boyutlar mevcuttur: DN50, DN80, DN100 ve DN150 (2", 3", 4" ve 6").
• Ölçüm verilerinin aktarm ve enerji beslemesi için kullanlan kablo balantlarna kolaylkla ulalabilir ve bu balantlar birkaç admda yerlerine taklabilir. Kartuun çkartlmas için sadece birkaç cvatann gevetilmesi yeterlidir.
• Gaz sayac, hem yatay, hem de dikey konumda monte edilebilir. Döner ekran sayesinde, ölçüm verileri, seçilen kurulum yerinden rahatlkla okunabilir.
• Ölçüm cihaznn en önemli fonksiyonlarna dorudan ek- randaki tular yardmyla ulalabilir. Ayrca FLOWSIC500, optik arayüz üzerinden balant kuran kullanc dostu bir yazlm yoluyla da desteklenir.
Sayaç Çap Ölçüsü DN80 (3") Sayaç Çap Ölçüsü DN100 (4") Sayaç Çap Ölçüsü DN150 (6")
3F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08 Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
kompakt dizayn, korektörlü ölçüm sayac - basit, konforlu ve güvenilir. Birden fazla opsiyon.
Genellikle basit fikirler ikna edici oluyor. neden tek bir amaç için iki farkl cihaz kullanlyor? Ölçüm sayacnn ve hacim korektörünün amaçlar ayndr: Gaz hacminin hassas bir ekilde ölçülmesidir. Bu nedenle ikisini bir cihazla kombine etmek daha uygundur. Bu iki cihazn kompakt bir yap içerisinde tek bir cihazda birletirilmesi kullanm maliyetini ve arayüz saysn düürüyor. tek elden kullanm kolayl ve ayn sonuç: Gaz hacminin hassas ve güvenilir ölçümü.
MID onayl hacim korektörü Hacim korektörü FLOWSIC500’e opsiyonel olarak entege edilebilir ve genel olarak kullanlan düzeltme algoritmalarn destekler. Örnein SGERG88, AGA 8 ve AGA NX-19. TZ veya pTZ düzeltmesi opsiyonlar mevcuttur ve pTZ versiyonu MID onayldr. Doru scaklk ve basnç sensörleri her zaman cihaz ile beraber gelir.
Kullanc dostu FLOWSIC500’ün göstergesi tüm ayarlara ve ölçüm deerlerine tam giri imkan salar. Fakat FLOWgate 500 yazlm cihaz gerçekten farkl klar. Adm adm kullanm klavuzu, kullancy dorudan anahtar çözümlere götürür. Dolays ile devreye alma ve kartu deiimleri esnasnda kolaylk salar.
Tüm bilgiler tek kaynaktan Sayaç, hacim korektörü, basnç ve scaklk sensörlerinin tamam FLOWSIC500 cihaz ile salanr. htiyaç duyulan tüm gereksinimleri karlar ve entegrasyonu çok daha basit ve dü- ük maliyetli klar. Tüm sistem FLOWSIC500’ün self diagnostik sistemi ile entegredir, bu sayede herhangi bir sapma veya uyar hemen raporlanabilir. Daha da fazlas, SICK, her tür uygulama için doru i ortanzdr.
Basit kurulum Takn ve çaltrn. FLOWSIC500’ün kurulumu bu denli kolaydr. Entegre hacim korektörü, dahili basnç ve scaklk sensörleri ile cihazdan sadece standart gaz aknn geçmesi yeterlidir. Allan geleneksel uygulamalardaki gibi sayac ayrca hacim düzelticiye balamak gerekmemektedir.
FLOWSIC500, farkl model seçenekleri
Esiz bir gaz sayac • Basit kurulum • Tüm standart hacim korektörlerine LF, HF, enkoder veya
RS-485 çklar ile balanabilir
Hacim korektörü ve harici p/T (basnç ve scaklk) sensör tek- nolojisi ile ölçüm sayac
• Minimum kurulum maliyeti • Cihaz, önceden konfigüre edilmi üzerinde p/T sensörleri ile
beraber gönderilebilir • Testler için p/T sensörlerine kolay eriim • p/T sensörleri için cihaz gövdesi üzerinde balant opsiyonu
Hacim korektörü ve dahili p/T (basnç ve scaklk) sensör tek- nolojisi ile ölçüm sayac
• Kurulum esnasnda maksimum kolaylk • Fabrika kalibrasyonu ile p/T sensörü tamamen cihaza entegre
edilmitir • Sadece kurulum ve sinyal kablolarnn balanmas, ölçüm için
yeterlidir
Scaklk T Basnç p
Hacim s.c. (düzeltilmi)
4 F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08 Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Data kayd ve ariv özellii sayesinde hiçbir veri kaybolmaz
Aylk arivleme • Aylk gerçek, minimum, maksimum ve Ø
deerleri • 25 girdiye kadar
Periyodik ölçüm arivi • 5 ve 60 dakika arasnda ayarlanabilir
periyodik ölçümler • 6000 girdiye kadar
Eylem kayt defteri • Tüm eylemler zaman etiketiyle kaydedilir • 1000 girdiye kadar
Parametre kayt defteri • Tüm parametreler zaman etiketiyle
kaydedilir • 250 girdiye kadar
kaydedilir • 100 girdiye kadar
FLOWgate500 yazlmndan tüm deerler izlenebilir
5F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08 Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
Ürün açklamas En üstün seviyede ölçüm güvenlii için en modern teknoloji: SICK'in yeni FLOWSIC500 ultrasonik kompakt sayac, doalgaz datmnda yüksek hassa- siyetlerde ölçümler sunuyor. Mekanik herhangi bir parça içermemesi sayesin- de, FLOWSIC500, bakm gereksinimini minimuma indirerek salam ve güvenilir bir ölçüm salar. Ar yük korumal ve hassas olan cihaz, akll diagnostik sis- temleri ile sürekli izlenebilir. Kolay kartu deiimi sayesinde, kalibrasyon ilemi
zahmetsizdir. FLOWSIC500, mevcut ölçüm istasyonlarna sorunsuzca entegre edilebilir. FLOWSIC500, düük enerji tüketimi ve yedek pil destei ile devred kalma riski olmadan güvenilir ölçüm sa- lar. lgili tüm normlar ve yönetmeliklere uygundur. FLOWSIC500, ölçüm istasyon- larnda kesintisiz ve blokaj olumayan gaz tedariini salar.
Bir bakta • En modern teknoloji: Ultrasonik • Diagnostik özellii sayesinde cihazn
otokontrolü / data kayt özellii • Hareketli parça içermediinden sa-
lam ve güvenilir • Deitirilebilir kartular • Düz boru mesafesi gerektirmez
• Ar yük güvenlii salanmtr • Opsiyonel olarak entegre edilebilen
korektör özellii • Intrinsically-safe besleme veya 5 yl
dayanml pil seçenei
sek ölçüm güvenilirlii ve emniyeti • Entegre hacim düzeltme sistemi saye-
sinde kurulum maliyetlerinde azalma • Kolay kurulum, konvansiyonel türbin
ve rotary sayaçlarn yerlerine rahatlk- la monte edilebilir
• Temassz ultrasonik ölçüm prensibi ile neredeyse hiç bakm gerektirmez
• Kartu deiimi sayesinde kalibras- yon kolayl
• Dinamik ak deiimlerinde güvenilir ölçüm
• Diagnostik çalma sistemi
Dier bilgiler Kullanm alanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ayrntl teknik veriler. . . . . . . . . . . . . . .7
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S TF l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
kullanm alanlar • Kentsel ve bölgesel gaz tedarikçilerinin aktarm ve ölçüm
istasyonlarnda doalgaz datm • Sanayi ve ticari uygulamalarda kullanlan ölçüm istasyonlar
• Kesintisiz gaz tedariinin garanti edilmesi gereken uygula- malar
ayrntl teknik veriler
Sistem
Ölçüm deerleri Hacim a.c., hacimsel ak a.c., gaz hz, opsiyonel korektör ile düzeltilmi hacim ve ak Entegre hacim korektöründe ilave olarak: hacim n.c., hacimsel ak n.c.
Ölçüm prensibi Ultrasonik
Ölçüm aralklar
Hacimsel ak a.c. DN 50 (2") 1,0 ... 160 m³/s
Hacimsel ak a.c. DN 80 (3") 2,5 ... 400 m³/s
Hacimsel ak a.c. DN 100 (4") 4,0 ... 650 m³/s
Hacimsel ak a.c. DN 150 (6") 4,0 ... 1.000 m³/s
tekrarlanabilirlik ≤ % 0,1
Hassasiyet Hassasiyet snf Klas 1; tipik hata snrlar: Qmin _ 0,1 Qmaks: ≤ ± %1 arasnda 0,1 Qmaks _ Qmaks: ≤ ± %0,5 arasnda Hassasiyet snf 1; izin verilen maksimum hata snrlar: Qmin _ 0,1 Qmaks: ≤ ± %2 arasnda 0,1 Qmaks _ Qmax: ≤ ± %1 arasnda HD ak kalibrasyonu sonras: ± % 0,2 kontrol basnc esnasnda, aksi takdirde % ± 0,5
Diagnostik fonksiyonlar Sürekli ölçüm denetimi
Gaz scakl –25 °C ... +60 °C; opsiyonel: –40 °C ... +70 °C
Çalma basnc PN16 (EN 1092-1, GOST 12815-80): 0 bar (g) ... 16 bar (g) Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)
ortam scakl –25 °C ... +60 °C; opsiyonel: –40 °C ... +70 °C
Depolama scakl –40 °C ... +80 °C
Uygunluklar 2004/22/EG MI-002; OIML R137 1&2, 2012 EN 12405 : 2010 (entegre hacim korektöründe)
Ex onaylar IECEx Ex ia [ia Ga] IIB T4 Gb
ATEX II 2G Ex ia [ia Ga] IIB T4 Gb
NEC/CEC (US/CA) CSA: I. S. for Class 1 Division 1 Groups C&D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga
koruma snf IP 66
Dijital çklar 3 Açk Kolektör çk: Elektriksel olarak izole edilmemi, fmaks = 10 Hz veya 1 çk: EN 60947-5-6 uyarnca (NAMUR), fmaks = 2 kHz, optik olarak yaltml
arayüz Dijital çklara alternatif olarak RS-485 (harici beslemeli), Optik arabirim (ÍEC 62056-21 uyarnca)
Boyutlar ( G x y x D) Ölçülü çizimlere baknz
arlk Ölçülü çizimlere baknz
Montaj 0 D düz giri / çk, yatay veya dikey montaj
Elektrik balants
3 aylk yedek batarya dahildir
opsiyonel Besleme yerine 5 yl dayanml pil
FLOWSIC500 Ultrasonik Gaz Sayac
ayrntl teknik bilgiler (devam) Hacim korektörü
Hassasiyet Hassasiyet klas 0,5 Durum says C'nin izin verilen maksimum hata snr: ≤ ± % 0,5 (referans koullarda)
Düzeltme faktörü pTZ veya TZ
Kompresibilite Hesaplama: • SGERG88
Hesaplama:
• Fixed value Data arivi • Periyodik ölçüm arivi (6000 girdiye kadar)
• Günlük ölçüm arivi (600 girdiye kadar)
• Aylk ölçüm arivi (25 girdiye kadar) Basnç transmiteri ölçüm aral Mutlak basnç transmiteri Relatif basnç transmiteri
0,8 ... 5,2 bar (a) 0 ... 4 bar (g) 2,0 ... 10,0 bar (a) 0 ... 10 bar (g) 4,0 ... 20,0 bar (a) 0 ... 20 bar (g)
Scaklk sensörü ölçüm aral –25 ... +60°C –40 ... +70°C (opsiyonel)
kayt defterleri • Eylem kayt defteri (1000 girdiye kadar)
• Parametere kayt defteri (250 girdiye kadar)
• Faturalama amaçl kayt defteri (100 girdiye kadar) teslimat kapsam Teslimat kapsam, uygulamaya ve müterinin talep ettii özelliklere göre deiir.
Faturalama amaçl ölçüm aralklar Sayaç Çap Ölçüsü G klas Ölçüm aral [m3/saat] Ölçüm oran
min. maks.
Dn 80 (3")
Dn 100 (4")
G 160 5,0 250 1 : 50
G 250 8,0 400 1 : 50
G 250 4,0 400 1 : 100
G 400 13,0 650 1 : 50
G 400 6,5 650 1 : 100
G 400 4,0 650 1 : 160
8 F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08 Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
FLOWSIC500Ultrasonik Gaz Sayac
Sayaç Çap Ölçüsü G klas Ölçüm aral [m3/saat] Ölçüm oran
Dn 150 (6")
Sipari bilgileri En uygun cihaz konfigürasyonunun seçimi srasnda bölgesel sat organizasyonumuz size gerekli destei verir.
teknik çizimler Ölçüler mm cinsindedir
FLOWSIC500, Çap Ölçüsü DN50 (2")
A B C
Dn 50 10,6 153 78 150
71 272 171
tüm ölçüler mm cinsindedir. tüm arlklar kg cinsindedir.
9F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08 Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
A B
E D
DN 80 18,3
194 121 171
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S TF l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
A B C
Dn 100 27,2
231 159 241
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
Dn 150 35,0 232 158 450 143 476
tüm ölçüler mm cinsindedir. tüm arlklar kg cinsindedir.
FLOWSIC500, Çap Ölçüsü DN150 (6")
A B C
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S TF l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
–40 - +70°C (opsiyonel)
Sensör tipi Paslanmaz çelik koruyucu tüp içinde platin rezistans sensörü Pt1000
Ortam scakl -40 - +85 °C
Ölçüm aralklar
Mutlak Relatif
Ortam scakl –40 ... +85 °C
Scaklk transmiteri
Basnç transmiteri
M8-balant ucu
M8-balant ucu
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T F l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k 8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
10 100 1000 Ak (m³/h)
Δpdoalgaz (mbar)
10
1
0,1
Sayaç Çap Ölçüsü DN50 DN80 DN100 DN150 Doalgaz referans younluk deeri gaz: ρ = 0,83 kg/m³S
A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S TF l o W S I C 5 0 0 – U lt r a S o n i k G a z S aya C I | S I C k8016259/2013-08
Deiiklik ve hata yapma hakk sakldr
Ultrasonik Gaz Sayac
Güvenlik ve üretkenlik için: SICk life time Services SICK Life Time Services donanmdan modernizasyona dünya çapnda kaliteli rakipsiz hizmet sunuyor. SICK Life Time Services insanlarn güvencesini ve makinelerin üretkenliini arttryor ve sürdürülebilir ekonominin temel tabann oluturuyor.
Danmanlk & Dizayn Tasarruflu çözümler için dünya çapnda mevcut uzmanlar
Staj & ileri eitim Rekabet kabiliyeti için personel snrlandrlmas
Modernizasyon & Donanm iyiletirilmesi Makine ve yaplar için yeni potansiyeller
revizyon & optimizasyon Kontrol ve daha yüksek elverililik için önerme
Ürün & Sistem destei Güvenilir bir ekilde ve seri, telefonla ve yerinde
SICK LifeTime Services
SICk "Bulucu" ile hzl ve güvenli bulma SICk'in E-ticaret araçlaryla verimlilik
Ürün bulucu: Sizi hzl bir ekilde kullanmnz için arad- nz ve hedeflediiniz en uygun ürüne ulatryoruz.
Uygulama bulucu: Görev tanm, sektör veya ürün grubu araclyla uygulama tanmnz seçebilirsiniz.
Belge bulucu: SICK ürünlerinin iletme klavuzlar, teknik bilgileri ve dier literatüre direkt eriim.
Bu ve dier buluculara www.mysick.com adresinden ulaabilirsiniz.
Fiyat ve stok sorgulamas: stediiniz ürünlerin fiyatn ve teslimat tarihini kolay ve hzl bir ekilde örenebilirsiniz.
teklif talebi: Burada online olarak bir teklif hazrlatabilirsi- niz. Her teklif e-posta yoluyla onaylanr.
online sipari:Birkaç admda sipari ileminizi gerçekleti- rebilirsiniz.
www.mysick.com - online seçin ve sipari verin
80 16
25 9/
20 13
-0 8
A A/
IT L
P re
U Sm
od tr
Öncü teknolojiler
SICK, dünya genelinde 6.000'i akn çalan ve 40'nin üzerinde karde irketiyle sensör teknolojisi alannda lider ve en baarl üreticilerden biridir. novasyon gücü ve çözüm konsepti, ir- keti pazar lideri konumuna getirmitir. Hangi sektörde olursa olsun her görev tanm için SICK uzmanlaryla yaplan bir görüme, yeni atlmlar ve yenilikçi çözümler için en iyi temeli oluturur.
Benzersiz ürün yelpazesi
• Barkod ve RFID okuma cihazlar ile otomatik tanmlama
• Lazerli ölçüm sensörleri insanlarn ve nesnelerin hacmini, konumunu ve konturunu belirler
• Gazlarn ve svlarn analizi ve ak ölçümü için komple sistem çözümleri
Bir bakta SICk
• Gelecekteki verimlilik görevlerinin gerçek ortamndaki sistem çözümleri için Avrupa, Asya ve Kuzey Ameri- ka'da uygulama merkezleri
• E- Orta Portal www.mysick.com – Ürünlerin fiyat ve stok durumlarn sorgulama, teklif talebi ve online sipari
türkiye SICK Sensorler ve Ileri Cihazlar Kontrol A.. Bayraktar Bulvar No:23 erifali 34775 Ümraniye - stanbul - Turkiye Tel: +90 (216) 528 50 00 Faks: +90 (216) 528 50 50 E-posta [email protected] www.sick.com.tr
Dünya genelinde hemen yaknnzda: Avustralya • Belçika/Lüksemburg • Brezilya • Çin • Danimarka • Finlandiya • Fransa • Büyük Britanya • Hindistan • srail • talya • Japonya • Kanada • Meksika • Hollanda • Norveç• Avusturya • Polonya • Romanya • Rusya • sveç • sviçre• Singapur • Slovenya • spanya • Güney Afrika • Güney Kore • Tayvan • Çek Cumhuriyeti • Türkiye • Macaristan • ABD • Birleik Arap Emirlikleri
Merkezler ve müteri temsilcileri: www.sick.com