esittelyssأ¤ konseptoinnin) esittelyssأ¤ konseptoinnin) menetelmأ¤t,)lopputuotteet)ja)tiimi)...

Download Esittelyssأ¤ konseptoinnin) Esittelyssأ¤ konseptoinnin) menetelmأ¤t,)lopputuotteet)ja)tiimi) Tuuli Aalto-Nyyssأ¶nen!

Post on 31-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Esittelyssä  konseptoinnin   menetelmät,  lopputuotteet  ja  tiimi  

  Tuuli Aalto-Nyyssönen!

  28.6.2013   www.ambientia.net   2  

 • Konseptointi  osana   toteutusprojektia  

  28.6.2013   www.ambientia.net   3  

 • Konseptoinnin  tarkoitus  on…  

  Löytää,  vaalia,   jatkojalostaa  ja  

  KONKRETISOIDA  ideoita.   Tunnistaa  sovelluksen  

  loppukäyttäjät.  

  Hahmottaa  toteutettavan   sovelluksen  

  toiminnallisuus  ja   visualisoida  lopputulos.   Toiminnallinen  mallinnus.  

  Mahdollistaa   loppukäyttäjätestaus  sekä  

  sovelluksen  esittely   aikaisessa  vaiheessa  –  

  Alfa-­‐versio.  

  Luoda  suunnitelma  tiedon   löydettävyyteen  –  

  informaatioarkkitehtuuri-­‐ suunnitelma.  

  Tunnistaa  ja   dokumentoida  

  loppukäyttäjävaatimukset   ja  kirjata  ne  käyttäjätarina  

  muotoon.  

  28.6.2013   www.ambientia.net   4  

 • Minä  luulen,  että  tämä  toiminto   voisi  olla  loistava!  

  8/30/13   5  

 • Minä  luulen,  että  tämä  toiminto   voisi  olla  loistava!  

  8/30/13   6  

 • Tiedämmekö,  onko  tämä   toiminto  loistava?  

    Miksi?  

  8/30/13   7  

 • Yhteinen  elementti  kaikelle  -­‐   loppukäyttäjä  

  8/30/13   8  

 • 8/30/13   9  www.ambientia.net  

  Seurakunnan työntekijät!

  Seurakuntalaiset!

  Verkkohankkeen toteuttajat!

 • 8/30/13   10  www.ambientia.net  

  Seurakunnan työntekijät!

  Seurakuntalaiset!

  Verkkohankkeen toteuttajat!

  Kompetenssi, kokemus, tavoitteet!

  Tarve, tavoitteet!

  Kysy!!

  Kuuntele!!

 • 8/30/13   11  

  Joku  +  laite  =  Käyttäjä(t)?  

  http://en.wikipedia.org/wiki/End-user !

  ”An end user of a computer system or software is someone who uses it.”


  !

 • 8/30/13   12  

  Motivaatiot  +  Tavoitteet  +  Odotukset  =  Käyttäjä  

 • Loppukäyttäjälähtöinen  suunnittelu  

  28.6.2013   www.ambientia.net   13  

  Millä laitteilla?

  Kuka käyttäjä on?

  Millaisia odotuksia

  sovelluksen käyttöön liittyy?

  Mitä muita vastaavia

  sovelluksia käyttää?

  Miten hyödyntää sovellusta?

  Millä kielellä ja mistä

  kulttuurista?

  Mitä ei halua... Missä

  tilanteessa käyttää?

  Käyttötaidot?

  Rajoitteet?

  Miksi käyttää?

  Mistä tulee?

  Jos sovellusta ei olisi käyttäjä...

  Kuinka usein käyttää?

 •  Markup  Language   8/30/13   14  

 • Mitä  on  loppukäyttäjälähtöinen   suunnittelu?  

  28.6.2013   15  www.ambientia.net  

 • Olemme  aidosti  kiinnostuneita   loppukäyttäjien  motivaatioista,   tavoitteista  ja  odotuksista  …    

  28.6.2013   16  www.ambientia.net  

 • Käytämme  osaamistamme   saadaksemme  ne  synkronisoitua  

  kirkon  motivaatioiden,   tavoitteiden  ja  odotusten  kanssa  

  …  

  28.6.2013   17  www.ambientia.net  

 • Kysymme  monta  kertaa:  

  28.6.2013   18  www.ambientia.net  

  Miksi?  

 • Tehtävä  1.    

  Toteutetaan  storyboard  aiheesta:    

  ”kuopan  kaivaminen”  

  28.6.2013   19  www.ambientia.net  

 • Ambientialla  on  konseptointiin   hyvät  työkalut  ja  innostuneet  

  suunnittelijat!  

  28.6.2013   20  www.ambientia.net  

 • Palvelumuotoilutiimi   seurakuntien  verkkohankkeessa  

  28.6.2013   21  www.ambientia.net  

  Jarkko Laura Tuuli

  TKU TKU JNS

 • VISIO   ”miksi?”  

  KOHDENNUS   ”kenelle?”  

  KEINOT   ”miten?”  

  PALVELU-­‐   MUOTOILU   ”millainen?”  

  Taustoita  

  Observoi  ja   ymmärrä  

  Suhteuta  

  Konkretisoi  ja   uskalla  

  Keskustele,   kyseenalaista   ja  arvioi  

  28.6.2013   22  www.ambientia.net  

 • Näin  etenemme  kohti  valmista   konseptisuunnitelmaa  

  Mitä  ja  miksi:  Suunnittelutyön  taustalla   tavoitteet  ja  visio.  

  Taustaa  ja  analytiikkaa:  organisaatio  ja   loppukäyttäjät  tutuksi.  Mittarit  menestykselle.  

  Kohti  konkretiaa:  Paperiprotoilla  ja   prosessikaavioilla  hahmotelma  toteutuksesta.  

  Mallinnus:  toiminnallisen  prototyypin  toteutus.   Millainen?  Informaatioarkkitehtuuri.  

  Käytettävyystestaus:  prototyypin  testaus   loppukäyttäjällä  

  28.6.2013   23  www.ambientia.net  

   Käyttöliittymän   ja  toiminnalli-­‐ suuksien  

  vaiheittainen   Implementointi   sovellukseen  

 • Miten  konseptointi  etenee?  

  28.6.2013   24  www.ambientia.net  

 • 28.6.2013   www.ambientia.net   25  

 • 28.6.2013   26  www.ambientia.net  

 • Hahmotelmat  ja  paperiprotot  

  •  Paperiprotoilla toteutetaan käyttöliittymän mallinnus!

  •  Tärkeiden käyttäjäpolkujen havainnollistaminen!

  •  Käyttötapaukset!

  28.6.2013   www.ambientia.net   27  

 • Paperiprotot  työvälineenä   workshopeissa  

  28.6.2013   www.ambientia.net   28  

  Jarkko  @JHL  26.06.2012  

 • Sovelluksen  prototyypin  mallinnus  

  •  Ideointivaiheen paperiprotojen jatkojalostus!

  •  Toteutetaan interaktiivinen prototyyppi sovelluksesta!

  •  Informaatioarkkitehtuurisuu nnitelma osana prototyyppiä !

  •  Merkittävimmät käyttäjäpolut mallinnettuna!

  •  Hakukoneoptimointinäkökul ma  (SEO)!

  28.6.2013   www.ambientia.net   29  

 • Informaatioarkkitehtuuri-­‐ suunnitelma  

  •  Sivuston tai sovelluksen haku! •  Sisällön asiasanoitus! •  Sisällön ristiinlinkitys! •  Navigaatio- ja menuelementit! •  Standardit (HTML)! •  SEO! •  Liikenteenohjaus myös palvelun

  ulkopuolelta (some, hakukoneet, QR- koodit…)!

  •  Sisällön rikastaminen (erityisesti upotukset erilaisista jakopalveluista)!

  •  Virhesivut (404, 500…) ja virheviestit! •  Näkymätön osa käyttöliittymää

  (paikannus, gesturet, siirtymät …)! 28.6.2013   www.ambientia.net   30  

 • Prosessikuvaukset  

  •  Tunnistetaan tärkeimmät prosessit ja kuvataan käyttäjän ja järjestelmän sekä ylläpitäjän välisiä toiminteita!

  •  Kuvantamistekniikkana UML-kaaviot!

  28.6.2013   www.ambientia.net   31  

 • Sovellusarkkitehtuuri  

  •  Konseptointiin kuuluu oleellisena osana myös arkkitehtuurin suunnittelu sovellukselle!

  ”Business logiikka”! ”Monistettavuus”!

  28.6.2013   www.ambientia.net   32  

  Jouko

  JNS

 • Priorisointi  apuna  pilotoinnissa   MUST HAVE - Tämä tulee sisällyttää.! ! SHOULD HAVE - Näistä voidaan neuvotella.! ! NICE TO HAVE - Päätetään toteutusvaiheessa, ei kuvata konseptoinnissa tarkemmin.! ! NOT IN THIS PROJECT SCOPE - Huomioita, jotka kirjattu ylös konseptoinnin yhteydessä.!

  28.6.2013   www.ambientia.net   33  

 • Mittaristo  seuraamiseen  

  •  Ollaanko onnistuttu?! •  Meidän tulee

  kokoaikaisesti pitää mielessä miten mittaamme onnistumistamme!!

  28.6.2013   www.ambientia.net   34  

 • Mitä  tarkoittaa  Mobile  First?  

  28.6.2013   35  www.ambientia.net  

 • 28.6.2013   www.ambientia.net   36  

 • Laiteriippumaton  suunnittelu   •  ”Mobile first”, eli pienimmän

  mahdollisen käyttöympäristön suunnittelu ensin pakottaa priorisoimaan toimintoja!

  •  Ymmärrys loppukäyttäjien käyttämistä laitteista!

  •  Ymmärrys eri laitteiden luonnollisesta käyttöympäristöstä! •  Käyttö helppoa liikkeessä! •  Näkymättömien

  käyttöliittymäelementtien huomiointi (paikannus, gesturet…)!

  28.6.2013   www.ambientia.net   37  

 • Responsiivinen  SEFE  

  28.6.2013   www.ambientia.net   38  

  Banaani!