(erdvė muzikoje, muzika - bukletai/gaida2012.pdf · pdf filenagoya marimbas steve reich....

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2018

277 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  TURINYS / CONTENT

  Programa / Programme .......................................................................................................2

  100asis Johno Cageo gimtadienis / John Cages Centennial Anniversary .....6

  Georgas Friedrichas Haasas / Georg Friedrich Hass .................................................10

  Bang On A Can All-Stars (JAV / USA) ...............................................................................14

  Plural Ensemble (Ispanija / Spain) ....................................................................................24

  Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra ..................................................................34

  Tuomas Pyrhonen (Suomija / Finland) ........................................................................48

  Danza Preparata. Rui Horta | John Cage ......................................................................58

  Ensemble musikFabrik (Vokietija / Germany) ..............................................................64

  Ensemble LItineraire (Pranczija / France) ....................................................................68

  Steve Reich: Amadinda Percussion Group (Vengrija / Hungary) ...........................78

  Cage Link. Petras Geniuas, Vladimir Tarasov (Lietuva / Lithuania) .....................88

  Sinfonietta Riga (Latvija / Latvia) ..................................................................................100

  Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras / Lithuanian state symphony orchestra .......................................................................108

  Gavin Bryars Ensemble (Didioji Britanija / Great Britain) ....................................120

  Viena pagrindini festivalio tem erdv (erdv muzikoje, muzika erdvje, spektriniai ir kiti erdvs aspektai)

  Festivalio kviestinis kompozitorius Georgas Friedrichas Haasas, vienas domiausi ir labiausiai pripaint iandienos austr kompozitori

  Festivalis pristato specialius projektus Johno Cageo vieno takingiausi XX a. krj ir mstytoj 100 met sukakiai

  Atskiras dmesys kitai amerikiei ymybei Steveui Reichui

  Festivalio puomena kultiniai JAV ir Europos atlikjai bei pasaulinio garso solistai

  Festivalyje dalyvaus geriausios Lietuvos atlikj pajgos, skambs usakyti kriniai lietuvi kompozitoriams

  Festivalis GAIDA yra europinio naujosios muzikos krybos ir sklaidos tinklo Rseau Varse, remiamo Europos Komisijos programos Kultra, narys.

  The GAIDA Festival is a member of the Rseau Varse, European network for the creation and promotion of new music, subsidized by the Culture Programme of the European Commission.

 • 2

  PROGRAMA

  Spalio 19 d., penktadienis, 19 val., iuolaikinio meno centras, Didioji salBANG ON A CAN ALL-STARS (JAV)David Lang. SunrayMichael Gordon. For MadelineJulia Wolfe. Big Beautiful Dark and ScarySteve Reich. Electric CounterpointPhilip Glass. Music in Similar Motion Thurston Moore. Stroking Piece #1

  Spalio 20 d., etadienis, 17 val., Piano.lt koncert salPLURAL ENSEMBLE (ISPANIJA) Ivan Fedele. Immagini da EscherLopez Lopez. TrioSalvatore Sciarrino. Lo spazio inversoVytautas Germanavicius. TANGO (premjera)Georg Friedrich Haas. Tria ex uno

  Spalio 20 d., etadienis, 19 val., Nacionalin filharmonijaLIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRASKari Kriikku (klarnetas, Suomija)Dirigentas Roland Freisitzer (Austrija)Albertas Navickas. Cadenz (premjera)Raminta erknyt. Ugnys (premjera Lietuvoje)Ondrej Adamek. Dusty Rusty Hush Kaija Saariaho. DOM LE VRAI SENS

  Spalio 21 d., sekmadienis, 17 val., v. Kazimiero banyiaTUOMAS PYRHONEN (VARGONAI, SUOMIJA) Onut Narbutait. jimas tylJohannes Fritsch. IX 99 X Vytautas Baceviius. Rayons cosmiques Rytis Maulis. Canon sumus Horatiu Radulescu. Christe eleison, op. 69

  Spalio 21 d., sekmadienis, 19 val., Men spaustuvDANZA PREPARATARui Horta | John Cage iuolaikinio okio ir gyvos muzikos spektaklis Rui Horta (choreografija, scenografija, vies dizainas, Portugalija)Silvia Bertoncelli (okja, Italija) Rolf Hind (fortepijonas, Didioji Britanija)

  Spalio 22 d., pirmadienis, 19 ir 20.30 val., iuolaikinio meno centrasENSEMBLE MUSIKFABRIK (VOKIETIJA)Rebecca Saunders. Chroma XVII

  Spalio 23 d., antradienis, 19 val., iuolaikinio meno centras, iaurin salENSEMBLE LITINERAIRE (PRANCZIJA)Philippe Leroux. 3 bis, rue dinsisterJean-Luc Herve. Intrieur RougeMarco Momi. IconicaMykolas Nataleviius. Vakaras Vilniaus geleinkelio stotyje (premjera)Tristan Murail. Feuilles travers les clochesTristan Murail. La barque mystique

 • 3

  Spalio 24 d., treiadienis, 19 val., iuolaikinio meno centras, Didioji salSTEVE REICH: AMADINDA PERCUSSION GROUP (VENGRIJA)Steve Reich. Drumming Part OneSteve Reich. Nagoya MarimbasSteve Reich. Music for Pieces of Wood Steve Reich. Mallet Quartet Steve Reich. Clapping MusicSteve Reich. Six Marimbas

  Spalio 25 d., ketvirtadienis, 19 val., Nacionalin filharmonijaCAGE LINKPetras Geniuas (fortepijonas)Vladimir Tarasov (perkusija)Dalyvauja:Ieva Prudnikovait (mecosopranas)Artras ilal (smuikas)Tomas Kulikauskas (muamieji)Kerry Shawn Keys (poetas)

  Spalio 26 d., penktadienis, 19 val., iuolaikinio meno centras, Didioji salSINFONIETTA RIGA (LATVIJA)Dalyvauja kamerinis choras Kamer... (Latvija)Dirigentas Normunds n Georg Friedrich Haas. Remix Georg Friedrich Haas. UnheimatJust Janulyt. Debes stebjimas (premjera)

  Spalio 27 d., etadienis, 19 val., Kongres rmaiLIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRASErnst Kovacic (smuikas, Austrija)Asmik Grigorian (sopranas)Mindaugas Zimkus (tenoras)Nerijus Maseviius (baritonas)Kamerinis choras Jauna muzikaDirigentas Robertas ervenikasVytautas Lauruas. Simfonija Nr. 4 (premjera)Georg Friedrich Haas. TetraedriteGeorg Friedrich Haas. Koncertas smuikui ir orkestrui Algirdas Martinaitis. Summa (premjera)

  Gaida Post ScriptumLapkriio 21 d., treiadienis, 19 val., Kongres rmaiGAVIN BRYARS ENSEMBLE (DIDIOJI BRITANIJA)Gavin Bryars. LaudosGavin Bryars. The Flower of Friendship Gavin Bryars. It Never Rains Gavin Bryars. Jesus Blood Never Failed Me Yet

 • 4

  PROGRAMME

  19 October, Friday, 7 p. m., Contemporary Art CentreBANG ON A CAN ALL-STARS (USA)David Lang. SunrayMichael Gordon. For Madeline Julia Wolfe. Big Beautiful Dark and ScarySteve Reich. Electric CounterpointPhilip Glass. Music in Similar MotionThurston Moore. Stroking Piece #1

  20 October, Saturday, 5 p. m., Piano.ltPLURAL ENSEMBLE (SPAIN)Ivan Fedele. Immagini da Escher Lopez Lopez. Trio Salvatore Sciarrino. Lo spazio inverso Vytautas Germanaviius. TANGO (premiere)Georg Friedrich Haas. Tria ex uno

  20 October, Saturday, 7 p. m., National Philharmonic HallLITHUANIAN NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRAKari Kriikku (clarinet, Finland) Conductor Roland Freisitzer (Austria)Albertas Navickas. Cadenz (World premiere)Raminta erknyt. Fires (Lithuanian premiere)Ondrej Adamek. Dusty Rusty Hush Kaija Saariaho. DOM LE VRAI SENS

  21 October, Sunday, 5 p. m., St. Casimir ChurchTUOMAS PYRHONEN (ORGAN, FINLAND) Onut Narbutait. Road To Silence Johannes Fritsch. IX 99 X Vytautas Baceviius. Rayons cosmiques Rytis Maulis. Canon sumus Horatiu Radulescu. Christe eleison, op. 69

  21 October, Sunday, 7 p. m., Arts Printing HouseDANZA PREPARATARui Horta | John Cage Performance of modern dance and live contemporary music Rui Horta (choreography, scenography, light design, Portugal)Silvia Bertoncelli (dancer, Italy)Rolf Hind (prepared piano, United Kingdom)

  22 October, Monday, 7 & 8.30 p. m., Contemporary Art CentreENSEMBLE MUSIKFABRIK (GERMANY)Rebecca Saunders. Chroma XVII

  23 October, Tuesday, 7 p. m., Contemporary Art CentreENSEMBLE LITINERAIRE (FRANCE)Philippe Leroux. 3 bis, rue dinsister Jean-Luc Herve. Intrieur Rouge Marco Momi. IconicaMykolas Nataleviius. An Evening at the Vilnius Railway Station (premiere)Tristan Murail. Feuilles travers les cloches Tristan Murail. La barque mystique

 • 5

  24 October, Wednesday, 7 p. m., Contemporary Art CentreSTEVE REICH: AMADINDA PERCUSSION GROUP (HUNGARY)Steve Reich. Drumming Part OneSteve Reich. Nagoya MarimbasSteve Reich. Music for Pieces of Wood Steve Reich. Mallet Quartet Steve Reich. Clapping MusicSteve Reich. Six Marimbas

  25 October, Thursday, 7 p. m., National Philharmonic HallCAGE LINKPetras Geniuas (piano)Vladimir Tarasov (percussion)With participation of: Ieva Prudnikovait (mezzosoprano)Artras ilal (violin)Tomas Kulikauskas (percussion)Kerry Shawn Keys (poet)

  26 October, Friday, 7 p. m., Contemporary Art CentreSINFONIETTA RIGA (LATVIA)Chamber choir Kamer... (Latvia)Conductor Normunds ne Georg Friedrich Haas. Unheimat Georg Friedrich Haas. RemixJust Janulyt. Observation of Clouds (Lithuanian premiere)

  27 October, Saturday, 7 p. m., Congress Concert HallLITHUANIAN STATE SYMPHONY ORCHESTRAErnst Kovacic (violin, Austria)Asmik Grigorian (soprano)Mindaugas Zimkus (tenor)Nerijus Maseviius (baritone)Chamber choir Jauna muzikaConductor Robertas ervenikasVytautas Lauruas. Symphony No. 4 (premiere)Georg Friedrich Haas. Tetraedrite Georg Friedrich Haas. Concerto for violin and orchestra Algirdas Martinaitis. Summa (premiere)

  Gaida Post Scriptum21 November, Wednesday, 7 p. m., Congress Concert HallGAVIN BRYARS ENSEMBLE (GB)Gavin Bryars. Laudas Gavin Bryars. The Flower of Friendship Gavin Bryars. It Never RainsGavin Bryars. Jesus Blood Never Failed Me Yet

 • 6

  100asis Johno Cageo gimtadienis

  1912j rugsjo 5-j Los Andele gim amerikiei kompozitorius Johnas Mil-tonas Cageas (19121992). iemet pasaulis mini imtamet ios datos sukakt. Esama asmenybi, kuri veiklos, mstymo trajektorij, vizij ir krybinio paliki-mo tiesiog nemanoma sprausti rmus. Tai pasakytina ir apie Cage kultiniu vadinam ir vienu takingiausi XX a. laikom kompozitori. Jis buvo ir pripain-tas