edicte - cime.es ?· edicte per a general coneixement es fa pública la llista d’admesos i...

Download EDICTE - cime.es ?· EDICTE Per a general coneixement es fa pública la llista d’admesos i exclosos…

Post on 21-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EDICTE

  Per a general coneixement es fa pblica la llista dadmesos i exclosos de la convocatria de laborsa extraordinria de treball dORIENTADOR/A LABORAL, aprovada mitjanant Resolucinm. 2018/129 de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, ParticipaciCiutadana i Habitatge, de data 1 de juny de 2018.

  Vist lexpedient en trmit de la convocatria del procs selectiu per formar part de la borsaextraordinria de treball dORIENTADOR/A LABORAL, la qual va ser aprovada pel ConsellExecutiu del Consell Insular de Menorca, en data 8 de gener de 2018 i publicada en el BOIB nm.21, de data 15 de febrer de 2018; i corregida pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca,en data 26 de mar de 2018 i publicada en el BOIB nm. 49, de data 21 dabril de 2018.

  Ateses les instncies presentades per les persones interessades per prendre part en el procsselectiu esmentat ms amunt;

  Com a titular del Departament de Serveis Generals, Participaci Ciutadana i Habitatge, en exercicide les competncies atribudes pel Decret de Presidncia nm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIBnm. 83, de 8 de juliol de 2017) en relaci amb els Decrets de Presidncia nm. 120/2017 i nm.121/2017, de 7 de juliol (BOIB nm. 83, de 8 de juliol de 2017), RESOLC:

  PRIMER. Admetre per prendre part en el procs selectiu per formar part de la borsa extraordinriade treball dORIENTADOR/A LABORAL, per a nomenaments de funcionaris interins, placesenquadrades en el subgrup de classificaci professional A2, escala dadministraci especial,subescala tcnica, i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup declassificaci, escala i subescala que les contractacions laborals del Consell Insular de Menorca,els aspirants segents:

  LLINATGES I NOM DNI/NIE PROVA CATAL

  Plaa de la Biosfera, 5 07703 Ma Tel. 971 356050 Fax 971 368216 www.cime.es

  AGRAMUNT ARNAU SARA 980AGUILERA MUNDET TNIA 076 PROVA CATALAINSA AGUIL MARIA JESS 379ALCZAR DOMINGO SUSANA 351ALSINA LPEZ CARLES 907 PROVA CATALARNAU RUBIO RAQUEL IRENE 074BADIA GARCIA LAURA 025 PROVA CATALBENEDI SASTRE MARIA DEL MAR 197BERNEY PREZ ALBA 659BLANCO KNAPTON BEATRIZ 694BORRAS DIAZ ALBERTO 572 PROVA CATALCARRERAS ASENSIO JOSE ANTONIO 889CARRERAS TALTAVULL JOSEP 355CASADO GUAL ANA MARIA 962 PROVA CATALCATAL MUOZ JULIA 064CHACOPINO PUJADAS NADIA 432

  Iden

  tific

  ador

  doc

  umen

  to e

  lect

  rni

  co: E

  S-0

  7CIM

  -201

  8-81

  BF

  3E18

  -AC

  8B-4

  70A

  -918

  4-C

  07E

  E29

  2620

  A

  Fec

  ha:0

  4/06

  /201

  8 9:

  29:3

  3 P

  ag.:1

  /4C

  onse

  ll In

  sula

  r de

  Men

  orca

  -079

  99-

  Cd

  igo

  Org

  .:L03

  0700

  09 V

  alid

  e en

  : http

  s://w

  ww

  .car

  peta

  ciut

  adan

  a.or

  g/ci

  me/

  valid

  ardo

  c.as

  px

 • Plaa de la Biosfera, 5 07703 Ma Tel. 971 356050 Fax 971 368216 www.cime.es

  COLINO CENTENO SERGIO 826 PROVA CATALCOLL FIOL LIDIA 954COLL PONS SANDRA 323COMENDADOR PAVON ENCARNA 526DVILA GONZALEZ CARMEN * 298DE LA FUENTE MARCOS LVARO 279DE LLANOS VILLALONGA ANDREA * 152DEL REY CALATAYUD PATRICIA 520DELGADO SILVA BEATRIZ PERPETUA 743DIAZ PONS ESTHER PAULA 657DOMNGUEZ JUANICO RAFAEL 266 PROVA CATALDUR ASENCIO ROCIO 082 PROVA CATALESPADAS TORRES RAQUEL 883FLORIT MOLL ANTONIA 107GALLARDO GOMILA BEATRIZ 506GARCIA PORCEL SILVIA 845 PROVA CATALGARRIDO CARMONA CRISTINA 397GOMILA PONS NATLIA 078GONYALONS CABALLERO JOANA 097GUTIERREZ ARRANZ ANGELA 474 PROVA CATALILLESCAS MEDINA CARMEN 814JANER HIDALGO NGELA 695LAO GALBARRO INGRID 391 PROVA CATALLINARES PEARCE CARLOTA 113LOPEZ HERNNDEZ JESSICA 303LORENZO LIPKAU MILENA 856MARCOS SIERRA MANUELA F. 905MARQUS LLUFRIU MARIA GRCIA 104MART HERNNDEZ ALEXIA 502MARTINEZ ATERO BEATRIZ 424MARTINEZ SALVADOR MARTA 150MARTINEZ TEBAS SUSANA 298MASCAR PONS MARIANNA 722MASSOT MELET ALBA 683MNDEZ URTIAGA OLIVIA 121MERCADAL BENEJAM POL 006MIRALLES GOMZALEZ MAR 482MIRANDA SORIA CARMEN MARIA 567 PROVA CATALMOTA BATET MARIA 906NEZ CABRAL TAMARA 206 PROVA CATALORTIZ SOLERA ADELA 284PASCUAL ARNAIZ MARIA ELSA * 634PREZ TONDO MARIA DEL MAR 476 PROVA CATALPIRIS MARQUES JOANA 967PLANAS CHACN MERITXELL 001 PROVA CATAL

  Iden

  tific

  ador

  doc

  umen

  to e

  lect

  rni

  co: E

  S-0

  7CIM

  -201

  8-81

  BF

  3E18

  -AC

  8B-4

  70A

  -918

  4-C

  07E

  E29

  2620

  A

  Fec

  ha:0

  4/06

  /201

  8 9:

  29:3

  3 P

  ag.:2

  /4C

  onse

  ll In

  sula

  r de

  Men

  orca

  -079

  99-

  Cd

  igo

  Org

  .:L03

  0700

  09 V

  alid

  e en

  : http

  s://w

  ww

  .car

  peta

  ciut

  adan

  a.or

  g/ci

  me/

  valid

  ardo

  c.as

  px

 • (*) Solliciten substituir la puntuaci de la prova especfica, segons lestablert a les bases generalsal punt 2 g.

  SEGON. Excloure per no complir el requisit exigit a la base primera, de les bases especfiques delesmentat procs selectiu, destar en possessi de la titulaci dEducador social, Treballadorsocial o Graduat social/Relacions laborals, o b haver superat tres cursos de les llicenciatures dePsicologia o Pedagogia; del grau en Cincies del Treball, o titulacions equiparables, els aspirantssegents:

  LLINATGES I NOM DNI/NIE PROVA CATAL

  Sestableix un termini de 10 dies hbils, a partir del segent a la publicaci daquesta resoluci,per presentar la documentaci justificativa a la titulaci requerida.

  TERCER. Excloure per no complir el requisit exigit a la base segona b de les bases especfiquesde lesmentat procs selectiu, dabonar els drets dexamen o justificar trobar-se en situaci datur,dins el termini de presentaci de sollicituds, els aspirants segents:

  LLINATGES I NOM DNI/NIE PROVA CATAL

  Plaa de la Biosfera, 5 07703 Ma Tel. 971 356050 Fax 971 368216 www.cime.es

  FERNANDEZ COLL MARIA CRISTINA 977MORENO FERRER GABRIEL 070

  DIEZ INCHAUSTEGUI NAYA 955LUCENA GONZLEZ STELLA CAROL 015 PROVA CATALVEGA MACIN LARA 174

  PONS GOMILA EMMA MARIA 593PONS MORL FRANCESC 327PONS THOMAS EVA 060PONS VAN WALRE ANDREA 107 PROVA CATALRIPOLL JUANEDA FRANCISCO 278RODRIGUEZ MARQUES NRIA 963RODRIGUEZ SOTO OLGA 611SCALA BETINA MABEL 089 PROVA CATALSILVA CONTRERAS JUDIT 319SOTO PONS CECILIA ANDREA 189TABOADA CRUZ CRESCENCIA ELENA 133 PROVA CATALTIMONER JUANICO NATALIA 709TORRENT TALTAVULL MARIA ANTNIA 286TORRES FRANCO MARGARIDA 356TRIAY BAGUR CATALINA 099VICH RAMIREZ ELENA 715VILCHES GONZLEZ EVA 459 PROVA CATALVILLALONGA COLL JAUME NICOLAU 580 PROVA CATALVILLAMIL HERNNDEZ ANA 070ZAMORA SANCHEZ IVAN 830

  Iden

  tific

  ador

  doc

  umen

  to e

  lect

  rni

  co: E

  S-0

  7CIM

  -201

  8-81

  BF

  3E18

  -AC

  8B-4

  70A

  -918

  4-C

  07E

  E29

  2620

  A

  Fec

  ha:0

  4/06

  /201

  8 9:

  29:3

  3 P

  ag.:3

  /4C

  onse

  ll In

  sula

  r de

  Men

  orca

  -079

  99-

  Cd

  igo

  Org

  .:L03

  0700

  09 V

  alid

  e en

  : http

  s://w

  ww

  .car

  peta

  ciut

  adan

  a.or

  g/ci

  me/

  valid

  ardo

  c.as

  px

 • Sestableix un termini de 10 dies hbils, a partir del segent a la publicaci daquesta resoluci,per presentar la documentaci justificativa dels drets dexamen o de trobar-se en situaci daturdins el termini de presentaci de sollicituds.

  QUART. Convocar els aspirants que no tenguin el nivell B2 de catal a la prova prvia del nivellexigit a les bases de la convocatria, el proper dia 21 de juny de 2018 a les 9:00 hores a la seu delConsell Insular de Menorca, plaa de la Biosfera, 5 de Ma.

  CINQU. Publicar la composici del tribunal qualificador de lesmentat procs selectiu, al qualseran aplicables les normes dabstenci i recusaci previstes en els articles 23 i 24 de la Llei dergim jurdic del sector pblic, que estar integrat per les persones segents:

  PRESIDNCIA: Titular: Sr. Jesus Barrasa Aceituno(Funcionari de carrera Llicenciat en Psicologia)Suplent: Sra. Esther Ricci Voltas(Funcionria de carrera Llicenciada en Psicologia)

  VOCALS: Titular: Sr. Fernando Prez Pacho(Funcionari de carrera Llicenciat en Psicologia)Suplent: Sra. Elisa Mari Pons(Funcionria de carrera Diplomada en Treball Social)

  Titular: Sra. Joana Moll Mora(Funcionria de carrera Diplomada)Suplent: Sra. Elisa Fernndez Serrano(Funcionria de carrera Llicenciada)

  SECRETRI/A: a designar pels membres de lrgan de selecci, dentre els vocals.

  SIS. Convocar els membres del tribunal dia 29 de juny de 2018 a les 8:30 hores a la seu delConsell Insular de Menorca, plaa de la Biosfera, 5 de Ma.

  SET. Convocar els aspirants el proper dia 29 de juny de 2018 a les 11:00 hores a la seu delConsell Insular de Menorca, plaa de la Biosfera, 5 de Ma, per realitzar la prova especfica.

  LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS,PARTICIPACI CIUTADANA I HABITATGE

  Cristina Gmez EstvezSignat a Ma en la data de la signatura electrnica que consta en aquest document.

  Plaa de la Biosfera, 5 07703 Ma Tel. 971 356050 Fax 971 368216 www.cime.es

  Iden

  tific

  ador

  doc

  umen

  to e

  lect

  rni

  co: E

  S-0

  7CIM

  -201

  8-81