EDICTE - Ajuntament d'Arenys de ?· ASUNCIÓN RANGEL SIBERIO per tal de participar en el concurs oposició,…

Download EDICTE - Ajuntament d'Arenys de ?· ASUNCIÓN RANGEL SIBERIO per tal de participar en el concurs oposició,…

Post on 25-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A J U N T A M E N T

  dARENYS DE MUNT

  _____

  EDICTE Havent finalitzat, en data 22 dagost de 2013, el termini per presentar instncies per prendre part en el concurs lliure per cobrir, dues places de lEscala dAdministraci Especial, Educaci, subescala subaltern, grup E, nivell 10, si b actualment una delles est ocupada interinament, vacants a la plantilla daquest Ajuntament. I havent finalitzat en data 9 de setembre de 2013 el termini de 10 dies atorgat per a esmenar els defectes detectats en la documentaci, i vist que dins daquest termini han presentat documentaci acreditativa requerida els segents aspirants:

  16 JOSEP PARDO MORENO 34747857D

  31 FRANCISCO LEDESMA SAEZ 38809502S

  46 VICEN DE MOYA ALVAREZ 38814852Y

  49 JOSEP BACHS SANDALINAS 77613926N

  50 ALFREDO COLOMERA CASTELLANO 38836700G

  54 JOSE RUIZ MENDEZ 39042014C

  58 JOAN MEMBRIBES FERNANDEZ 43676210S

  65 MARIA SANCHEZ JAURES 77292546B

  79 ABDELMOGHIT EL HAIDOURI BAKKALI 47921706X

  Vist que aix mateix, els segents aspirants han presentat documentaci justificativa de possessi del nivell B o superior de Catal:

  24 XAVIER PARDO AVILA 43431568R

  33 MANEL LOZANO GUARCH 43516309X

  49 JOSEP BACHS SANDALINAS 77613926N

  62 JUAN ALFONSO BORREGO SIXTO 43407697G

  Vist que va arribar en data de 3 de setembre de 2013 (Reg. 3868/2013) la sollicitud de la Sra. M. ASUNCIN RANGEL SIBERIO per tal de participar en el concurs oposici, per correu administratiu registrat en data de 22 dagost de 2013 i per tant, dins de termini, i vist que reuneix tots els requisits de la convocatria. I segons determinen les bases de la convocatria.

  HE RESOLT

  Primer.- Admetre a participar, definitivament, en el concurs lliure per cobrir, dues places de lEscala dAdministraci Especial, Educaci, subescala subaltern, grup E, nivell 10, si b actualment una delles est ocupada interinament, per complir amb tots els requisits, als segents aspirants, per ordre de presentaci dinstncies: ADMESOS:

  1 JORGE PEREZ ESPAOL 43696768B

  3 DANIEL MARTIN TORRES 38808987Y

  4 M. TERESA LLOVET CIUDAD 38791561Z

  5 JOSEP MONTILLA SANCHEZ 77612458Q

  6 JOAN AMARGANT MARTORI 38798367N

 • A J U N T A M E N T

  dARENYS DE MUNT

  _____

  7 VANESSA GARCIA MORENO 38853341Q

  8 FRANCISCO JOS BUENO RUIZ 47726883C

  9 DAVID MARQUES GARCIA 38786970T

  10 JOSE ANTONIO MARQUEZ CORREDERA 38844840W

  11 FERNANDO CERRILLO ARAUJO 45482960T

  12 EVA FARGAS LLORT 46730097P

  13 JOAN MURCIA NAVARRO 33863513S

  14 ORIOL ESTOR QUERO 46982399T

  15 INMACULADA PEREZ JIMENEZ 38817568P

  16 JOSEP PARDO MORENO 34747857D

  17 SERGIO MARTNEZ MIRAS 36981036A

  18 PERE RIERA GENOVE 43674771W

  19 RAUL PARRA GONZALEZ 77318021W

  20 DESIREE CAMPINS RUBIO 38850805X

  21 M. MONTSERRAT FERNADEZ VALCARCEL 36568444P

  22 JAUME AGEA GARCIA 53062650V

  23 CESAR HERRERO BOSCH 38802375H

  24 XAVIER PARDO AVILA 43431568R

  25 JOSEP VIDAL CORCOY 46242053R

  26 MONTSERRAT CALOPA I RODRIGUEZ 38830761E

  27 ABRAHAM UREA ESLAVA 38863679G

  28 DANIEL GONZALEZ VAZ-ROMERO 46754173A

  29 ANTONIO SABAT TAPIA 19840429T

  30 MIQUEL GUTIERREZ DE PANDO BOIX 38843022R

  31 FRANCISCO LEDESMA SAEZ 38809502S

  32 JORDI VAZQUEZ MARQUES 77612640Z

  33 MANEL LOZANO GUARCH 43516309X

  34 ISAAC JULIA SAURI 38861861A

  35 FRANCESC CLARIANA MARTORELL 38880216G

  36 CRISTINA ROURA CALDERER 38816408K

  37 ESTHER HERRERA ARRIBAS 38807967K

  38 JOAN MOLINA ORTEGA 38783667D

  39 JOSE MARIA RIVERO ALEXANDRE 33910885F

  40 JOAN MEDINA GARCIA 77292610Y

  41 JUAN CARLOS CANO DE ARRIBA 52399108W

  42 JOAQUIN MENDIETA SALA-BELLSOLELL 14269252Y

  43 PERE SILUE ARAGONES 77607274F

  44 FERNANDO SANCHEZ FERNANDEZ 38816650X

  45 JAUME TIRADO SERRA 40325661Z

  46 VICEN DE MOYA ALVAREZ 38814852Y

  47 FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ 38841866H

  48 JOSEP BONET COSTA 40344480L

  49 JOSEP BACHS SANDALINAS 77613926N

  50 ALFREDO COLOMERA CASTELLANO 38836700G

  51 JOSE ANDRES GARCIA MIRALLES 46690882P

  52 ANNA M VICTORIO GINER 38090744F

  53 ENRIC LLAUGER FERRER 38794810C

 • A J U N T A M E N T

  dARENYS DE MUNT

  _____

  54 JOSE RUIZ MENDEZ 39042014C

  55 GUADALUPE ROSALES MACIAS 52144954K

  56 CRISTINA REBOLLO BARTROLICH 77613051B

  57 IAKI SANTOS VILARIO 53334443L

  58 JOAN MEMBRILES FERNANDEZ 43676210S

  59 LLUIS CLOPES PASCUAL 35109115Y

  60 ROSALINA MARTINEZ MARMOL 38075803Q

  61 REBECA MANENT ULIBARRI 46874895K

  62 JUAN ALFONSO BORREGO SIXTO 43407697G

  63 GLORIA CASTILLA ROCH 35058344L

  65 MARIA SANCHEZ JAURES 77292546B

  66 RAUL MARTIN GARCIA 46714935A

  67 DAVID ROCA MARTINEZ 77606115K

  68 M. MONTSERRAT CATA ROVIRA 38505439E

  69 SANTIAGO RIVERA PLANAS 38798056T

  70 ANTONIO FRANCISCO TORREBLANCA RUIZ 38786904A

  71 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ 53027911P

  72 BALBINA PIAS CARRASCO 38781648Z

  73 MONICA OLTRA I MASSUET 38820245V

  74 GEMMA SERRAT BRUGUERA 45544635N

  75 ISIDRE CASALS PICOLA 78022252L

  76 PERE RAFOLS GUTIERREZ 37363895G

  77 JORGE RENGEL BUIZA 38869144H

  78 EVA M PEREIRA COLLADO 77609366Y

  79 ABDELMOGHIT EL HAIDOURI BAKKALI 47921706X

  80 M ASUNCION RANGEL SIBERIO 38796324Q

  EXCLOSOS:

  2 JAALID JAADI DIAZ 38834020S Manca aportar certificat integrat del SOC actualitzat (agost)

  64 RODOLFO SERRA FERNANDEZ 46746557T Manca aportar el certificat descolaritat o de primer cicle densenyament

  Segon.- Fer pblica la composici del Tribunal que haur de valorar aquest concurs, que estar integrat per les persones segents:

  President: Titular: M. Carmen Gmez i Muoz-Torrero

  Suplent: Neus Girons i Biarns

  Vocals: Generalitat de Catalunya. Dpt. Ensenyament:

  Titular: M. Carme Molina Moya

  Suplent: Guadalupe Pozo Gimn

  Diputaci de Barcelona. rea Educaci:

  Titular: El que sigui designat per aquest organisme.

  Suplent: El que sigui designat per aquest organisme.

  Directors de les Escoles Municipals:

 • A J U N T A M E N T

  dARENYS DE MUNT

  _____

  Titulars: Llus Llovet

  Estela Pujol

  Tcnic de lAjuntament:

  Titular: Alcia Muns i Terrats

  Suplent: Natlia Romero Calejo

  Representant sindical (amb veu per sense vot):

  Titular: Martha Lucia Lpez Hernndez

  Suplent: Sergi Ruiz Zorrilla-Xirao

  Secretari: Titular: Gemma Garcia Ramos

  Suplent: Pilar Torrent Foz

  Tercer.- L'abstenci i recusaci dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim jurdic de les administracions pbliques i de procediment administratiu com.

  Quart.- Informar que el tribunal qualificador que valorar aquest concurs es reunir el dia 9 doctubre de 2013, a les 9 del mat, a la Casa Consistorial, per realitzar la selecci. Els aspirants shauran de presentar a la Casa Consistorial el mateix dia 9 doctubre de 2013, a les 9:30 hores, per realitzar les diferents proves, aportant el DNI.

  Cinqu.- Informar, aix mateix, que caldr que realitzin la prova de coneixements de catal Nivell B, aquells aspirants que no han acreditat el seu assoliment i que sn els segents:

  6 JOAN AMARGANT MARTORI 38798367N

  9 DAVID MARQUES GARCIA 38786970T

  10 JOSE ANTONIO MARQUEZ CORREDERA 38844840W

  17 SERGIO MARTNEZ MIRAS 36981036A

  18 PERE RIERA GENOVE 43674771W

  22 JAUME AGEA GARCIA 53062650V

  23 CESAR HERRERO BOSCH 38802375H

  26 MONTSERRAT CALOPA I RODRIGUEZ 38830761E

  30 MIQUEL GUTIERREZ DE PANDO BOIX 38843022R

  31 FRANCISCO LEDESMA SAEZ 38809502S

  35 FRANCESC CLARIANA MARTORELL 38880216G

  40 JOAN MEDINA GARCIA 77292610Y

  41 JUAN CARLOS CANO DE ARRIBA 52399108W

  43 PERE SILUE ARAGONES 77607274F

  44 FERNANDO SANCHEZ FERNANDEZ 38816650X

  45 JAUME TIRADO SERRA 40325661Z

  52 ANNA M VICTORIO GINER 38090744F

  56 CRISTINA REBOLLO BARTROLICH 77613051B

 • A J U N T A M E N T

  dARENYS DE MUNT

  _____

  57 IAKI SANTOS VILARIO 53334443L

  59 LLUIS CLOPES PASCUAL 35109115Y

  66 RAUL MARTIN GARCIA 46714935A

  67 DAVID ROCA MARTINEZ 77606115K

  69 SANTIAGO RIVERA PLANAS 38798056T

  72 BALBINA PIAS CARRASCO 38781648Z

  73 MONICA OLTRA I MASSUET 38820245V

  74 GEMMA SERRAT BRUGUERA 45544635N

  76 PERE RAFOLS GUTIERREZ 37363895G

  77 JORGE RENGEL BUIZA 38869144H

  78 EVA M PEREIRA COLLADO 77609366Y

  Sis.- Exposar aquesta resoluci al tauler dedictes i al web de lAjuntament, segons determina la base quarta de la convocatria.

  El secretari, M. Carmen Gmez Muoz-Torrero Arenys de Munt, 12 de setembre de 2013