driekoningen / openbaring des heren

Download Driekoningen / Openbaring Des Heren

Post on 07-Jul-2015

341 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de Openbaringszondag (C 2010, Ten Bos). Driekoningenop Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html .

TRANSCRIPT

  • 1.

2. Er kwamen drie koningen met ene sterZij kwamen van bij en zij kwamen van ver
3. Zij kwamen de hoge berg opgegaanZij vonden de sterre daar stille staan
4. Wel sterre, gij moet er zo stille niet staanGij moet met ons naar Bethlehem gaan
5. Naar Bethlehem binnen die schone stadWaar Maria met haar kindetje zat
6. Zij gaven dat kindetjemenigvoudVan wierook en mirre en rode fijn goud
7. 8. 9. 149
10. 149
Eerzij Goddie onzeVaderendieon - ze Koning is.
Eer zijGod dieop de aarde naar onstoe ge komenis.
11. 12. Nu zijtwellekome, Jesu, lieve Heer,Gij komt van alzo hoge, van al zo veer.Nu zijtwellekome van de hoge hemel neer.Hier al in dit aardrijk zijtGij gezien nooit meer.Kyrieleis!
13. DheiligeDriekoongenuit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand.
Zofferdenootmoedelijk: mir, wierook ende goud
tere van den Kindedat alledingbehoudt.
Kyrieleis!
14. 15. Geloofsbelevenis
pr. God, ik had het niet verwachtdat Jij als een gewone mens zou geboren worden,in een grot zonder privacy,waar iedereen kon binnenvallen.
16. a.God,ik had het niet verwachtdat Jij als een kind onder ons zou komen,weerloos en klein.Je was van geen tel.en Jouw leven was al bedreigd van de eerste dag.
17. Pr.God,ik had het niet verwachtdat wijzen uit het Oosten Jou op het spoor zouden komenen niet de priesters van de tempels dichtbijDat Jij toen reeds ontdekt werd door onbekende heidenenen miskend door het volk van Jouw eigen voorkeur.
18. a.God, ik had het niet verwacht..omdat ik Jou niet heb verwacht,toch heb ik in mijn hartaltijd naar Jou uitgekeken,want ik ben een sprankel ontsprongen uit Jouw vuur.Een kleine sprankel,met een hart en een gewetengelukkig om alles... gelukkig om Hem...
19. 20. 197
21. 22. Wij komen van Oosten, wij komen van verA la berline postiljonWij zijn er drie koningen met ne sterA la berline postiljon
Van cherami, tot in de knieWij zijn drie koningskinderenSa, pater trok naar Vendelo, van cherami
23. Gij sterre, gij moet er zo stille niet staanA la berline postiljonGij moet er met ons naar Bethlehem gaanA la berline postiljon
Van cherami, tot in de knieWij zijn drie koningskinderenSa, pater trok naar Vendelo, van cherami
24. Te Bethlehem in die schone stadA la berline postiljonMaria met haar klein kindeken zatA la berline postiljon
Van cherami, tot in de knieWij zijn drie koningskinderenSa, pater trok naar Vendelo, van cherami
25. En 't kindeken heeft er zo lange geleefdA la berline postiljonDat 't hemel en aarde geschapen heeftA la berline postiljon
Van cherami, tot in de knieWij zijn drie koningskinderenSa, pater trok naar Vendelo, van cherami
26. 27. p.Jij, God van alle tijdenvan begin tot einde van hier en overal.
28. a.Jij die met ons bent van de moederschoot aftot voorbij het graf.Jij die in ons brandt als een vuur niet te blussenals leven niet te stuiten.
29. p.Jij die Jouw naam in ons binnenste heb geschreven,onuitwisbaar in ons hart gegrift.
30. a.Jij, door wijzen beledendoor kinderen gevierddoor deemoedigenbeleefd.Jouw openbaring kwam ten volle in Jezus:
31. p.kind van mensen,roep om het liefsteblijk van het diepste;kind van beloftesprekend de Vader.
32. a.Ver van huis, onderweg amper onderdak,is Hij geboren in het veld.Door simpele zielen, door koningen, door kleinen en machtigen die wijs zijn, is Hij gevonden.Een engel van een mens, een ster in de nachtis Hij geworden voor mens en wereld;n en al vertrouwen in wie God is.
[ RECHTSTAAN ]
33. p.Kind is Hij gebleven, zoon van zijn Vader, door niets en niemand klein te krijgen, door de dood niet eens.Gods eigen woord over wat leven is, de mens zoals bedoeld. Hij laat zich vinden in het brood dat Hij zegende op die laatste avond
Jezus, dat kind van Betlehemzag Jou midden in het leven:in vogels en bloemen,in woestijn en water,in de vruchten van de boom.
34. a.Hij vond Jou in mensen onmachtig staande te blijven,in mensen te min om mee te tellen,in kinderen en kleinen het meest.Hij vond Jou in de stilte alleen, in de woestijn, op de berg naar U opgeklommen,aan het kruis door alle lijden heen.
35. p.Niet in het graf heeft Hij zijn einde gevonden,maar in Jou, zijn God en Vader zijn voltooiing bereikt.
36. a.Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw Naam geprezen zijn,Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
37. p.In het spoor van de Ster die ons de weg toonde,mogen wij dan ook bidden tot God, onze Vader:
38. 39. 40. 41. 42. 43. 238
Zolang er mensen zijnis er nog tijd genoegom hem de hand te reikendie ons vergeving vroeg.
44. 238
Zolang er mensen zijnis het nog niet te laatom hem de weg te wijzendie haast verloren gaat.
45. 238
Zolang er mensen zijnweet al wie eenzaam is:er kan een morgen komenna nachten vol gemis.