dr bernard kaic nova cjepiva 2008

Upload: lanchie2

Post on 17-Oct-2015

54 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

TRANSCRIPT

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  1/62

  Nova cjepiva u Hrvatskoj

  Bernard Kai

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  2/62

  Neke od aktualnih tema Iskustvo s novouvedenim

  Pediacelom u Hrvatskoj Preporuke za cijepljenje djece protiv

  gripe Neki kandidati za uvoenje u

  Program

  Konjugirano pneumokokno cjepivoRotavirusno cjepivoHPV cjepivo

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  3/62

  Pediacel Niti za jedno 5u1 cjepivo nema klinikih

  studija djelotvornosti

  O djelotvornosti se zakljuuje na temeljupodataka iz klinikih ispitivanja pojedinih

  komponenti cjepiva (DTPa, Hib, IPV) koja suprovedena

  studija imunogenosti iskustva zemalja u kojima se cjepiva koriste

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  4/62

  Pediacel

  Djelotvornost (imuogenost)Djelotvornost DTPa koritenog u Pediacelu se

  u klinikim ispitivanjima pokazala najslinijadjelotvornosti cjelostaninog DTPw

  Imunogenost na komponente u Pediacelu sepokazala najslinija imunogenosti komponentipri odvojenoj primjeni

  Nije bilo loih iskustava s primjenom cjepiva (usmislu pobola cijepljene djece)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  5/62

  Pediacel

  Reaktogenost U klinikim ispitivanjima se pokazala podjednakaalternativnim kombinacijama s acelularnim pertusisom

  Nia od reaktogenosti cjelostaninog DTPw

  Zajednika karakteristika acelularnih DTPacjepiva uestalost lokalnih reakcija raste sbrojem primijenjenih doza, mogue opsenereakcije koje zahvaaju itavu nadlakticu/bedro

  Prolazi za 4-5 dana spontano. Preporuljivi lokalni oblozi Primjena antibiotika (i antihistaminika?) nema utjecaja

  na trajanje reakcije

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  6/62

  Nae iskustvo s Pediacelom

  Djelotvornost prerano je za govoritio djelotvornosti pojedinihkomponenti u odnosu na raniji

  Program cijepljenja.

  Reaktogenost nije jednostavno

  interpretirati podatke kojimaraspolaemo......

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  7/62

  Nae iskustvo s Pediacelom

  Do sada zaprimljeno oko 150 individualnih prijavanuspojava (najvie u prva tri mjeseca upotrebe,sada se smanjuje broj)

  Lokalna reakcija 73% bez temp. 40% s temp 29% s general. osipom 4%

  Poviena tj. temp 14% Ostalo (pla, pospanost,urtikarija, nespecifini osip) 13%

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  8/62

  Nae iskustvo s Pediacelom

  U est mjeseci primjene oko 150prijava Prije imali 30-40 prijava godinje na

  DTPw (+ OPV + Hib) !!!!! + 10-20prijava na Hib (primijenjen sam) !!!!!

  Znai li to da je Pediacel ipakreaktogeniji od cjelostaninog DTP ?

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  9/62

  Nae iskustvo s PediacelomNa prijavljivanje nuspojava esto vie od reaktogenosti utjee:

  Volja za prijavljivanjem i percepcija javnosti i lijenika oreaktogenosti (poz/neg stav prema odabiru cjepiva*, (ne)iskustvo s novim

  cjepivom**, poveana panja prema nuspojavama uvjetovanainformacijama)

  *izjave roditeljima poput: Vrlo je reaktogen, a alternativno 5u 1 cjepivo nema nikakvih nuspojava **cjelostanini DTP u upotrebi 40 godina

  Sustav prijavljivanja (manje ili vie aktivan pristup - u travnju je poslana okrunica

  kolegama sa zahtjevom da se izvijesti HZJZ o reaktogenostiPediacela u prvih mjesec dana primjene, to su neki shvatilikao zahtjev za aktivnijim pristupom praenju nuspojava)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  10/62

  Public Health Agency of Canada and by lInstitutnational de sant publique du Qubec: LITERATURE REVIEW ON

  DTaP BASED PENTA- AND HEXAVALENT VACCINES APPROVEDFOR CLINICAL USE IN CANADA, Oct 2006

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  11/62

  Public Health Agency of Canada and by lInstitutnational de sant publique du Qubec: LITERATURE REVIEW ON

  DTaP BASED PENTA- AND HEXAVALENT VACCINES APPROVEDFOR CLINICAL USE IN CANADA, Oct 2006

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  12/62

  Bela Klancir S, Sabol Z, Kipke-Sabol Lj, Gjergja Z, Gazdi-Kvakan D, Bohnec V, akiD,Mihalec S, oviB, iak S, JovaneviM, Ogrizek E, Penava A, Peri-MatanoviV,

  Sekulovi-Uzelac L:REAKTOGENOST RAZLICITIH DTP CJEPIVA U PRIMARNOM CIKLUSU CIJEPLJENJAhttp://www.pedijatrija.org/Download/2005/02/20/Varazdin2004.pdf

  Nuspojave unutar 4 dana nakon cijepljenja

  (primovakcinacija)Oteklina: DTPw 34,5%

  DTPa 9,7% 5u1 DTPa-IPV/Hib 14,9%

  Crvenilo: DTPw 60,1% DTPa 26,3% 5u1 DTPa-IPV/Hib 23,0%

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  13/62

  Bela Klancir S, Sabol Z, Kipke-Sabol Lj, Gjergja Z, Gazdi-Kvakan D, Bohnec V, akiD,Mihalec S, oviB, iak S, JovaneviM, Ogrizek E, Penava A, Peri-MatanoviV,

  Sekulovi-Uzelac L:REAKTOGENOST RAZLICITIH DTP CJEPIVA U PRIMARNOM CIKLUSU CIJEPLJENJAhttp://www.pedijatrija.org/Download/2005/02/20/Varazdin2004.pdf

  Nuspojave unutar 4 dana nakon cijepljenja

  (primovakcinacija)Induracija: DTPw 41,3%

  DTPa 27,7% 5u1 DTPa-IPV/Hib 26,6%

  Temp. >38C: DTPw 31,3% DTPa 5,9% 5u1 DTPa-IPV/Hib 11,2%

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  14/62

  Iskustvo s PediacelomAnketa: U lipnju 166/17844, tj. 0,93% djece je imalo nuspojavu nakon

  cijepljenja prema izvjetajima kolega s terena

  Tumaenje? podaci kojima raspolaemo ukazuju na reaktogenost koja je u

  okviru oekivane. dojmovi (osobno iskustvo pojedinih cjepitelja), da na ranije

  koriten cjelostanini DTPw i na alternativne acelularne DTPa

  kombinacije nije bilo nuspojava ili su bile vrlo rijetke, su u velikomneskladu sa rezultatima klinikih ispitivanja objavljenih u literaturi treba napomenuti da ima pedijatara koji (osobno iskustvo) kau da

  nisu imali nikakvih nuspojava na Pediacel ili da se vrlo rijetko javljaju

  dojmovi (osobno iskustvo pojedinih cjepitelja), da je Pediacelreaktogeniji od alternativnih DTPa kombinacija su svakako razlogza trajni oprez i kontinuirano analiziranje reaktogenosti, ali nitavie u svjetlu raspoloivih podataka

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  15/62

  Cjepivo protiv gripe Kao i lani

  Podjedinino inaktivirano trovalentno cjepivo585 000 doza (Fluimun)Adjuvantirano (podjedinino) trovalentno

  cjepivo 65 000 doza (Fluad)

  Fragmentirano inaktivirano trovalentno cjepivo,djeja formulacija 2 000 doza (Vaxigrippediatric)

  Sastav prema preporukama SZO i EU A/Brisbane /59/2007, IVR-148 priznat poput A/Brisbane /59/2007 (H1N1) A/Uruguay/716/2007, NYMCX-175C priznat poput A/Brisbane/10/2007

  (H3N2) B/Florida/4/2006 priznat poput B/Florida/4/2006

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  16/62

  Cjepivo protiv gripe

  Fluimun - Registrirano za sve osobeod 6 mjeseci starosti nadalje Fluad Registrirano samo za starije

  od 65 godina Vaxigrip pedijatrijska formulacija za

  djecu od 6 mjeseci do 36 mjesecistarosti

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  17/62

  Cjepivo protiv gripe

  Djelotvornost i imunogenostDjelotvornost nepoznata dok ne nastupi

  sezona gripe (inae se kretala od 70-90% kodzdravih odraslih u sezonama kada su se sojevidobro poklapali; kod starih,imunokompromitiranih i djece nia)

  Imunogenost: cjepiva dovoljavaju kriterijima

  CPMP Note for guidance on harmonisation of requirements for influenzavaccines, 1997, poglavlje Clinical trials related to yearly licencing of influenzavaccine. (nisu ba prezahtjevni)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  18/62

  >60%>2,0>30%60+ godina

  starosti

  (N50)

  >70%>2,5>40%18 do 60godina

  starosti

  (N50)

  Postotak

  cijepljenih

  sa

  zatitinim

  titrom

  Porast GMTSerokonverzija

  (ili znaajan

  porast titra)

  Kriteriji CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products)za imunogenost sezonskog cjepiva protiv gripe (barem jedan

  kriterij treba biti zadovoljen za svaki soj u cjepivu)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  19/62

  Cjepivo protiv gripe

  ReaktogenostOko 10% cijepljenih razvije lokalnu reakciju(bol, crvenilo, oteklina) ili glavobolju, mijalgije,povienje tj. temp.

  Uglavnom blage po teini, nastaju unutar 3dana od cijepljenja, traju 1-3 dana

  Ozbiljne reakcije (GBS, anafilaksija,trombocitopenija, neuralgija) izuzetno rijetke

  Kontraindikacije: ope (akutna bolest, febrilitet,alergija na sastojke cjepiva (proteini jaja ipileta!), teka reakcija na prethodnu dozu)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  20/62

  Preporuke za cijepljenje djeceprotiv gripe SAD: Preporuuju cijepljenje sve djece 6 mjeseci

  do 18 godina starosti Argumenti

  Visoke stope hospitalizacije djece zbog influence ikomplikacija

  Smrtnost (2003/4 umrlo 153 djece zbog komplikacijagripe 2/3 mlai od 5 godina, skoro 50% nisu imalikroninu bolest

  Djeca su izvor infekcije starijim kroninim bolesnicima(japanski eksperiment)

  Radi osiguranja dovoljnih kapaciteta za proizvodnjupandemijskog cjepiva potrebno poveavati broj dozasezonskog cjepiva

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  21/62

  Preporuke za cijepljenje djeceprotiv gripe

  Hospitalizacije i smrtnost djece kod nas? Lani hospitalizirano 35 djece u dobi od 0 do 24 mjeseca. Niti

  jedno nije umrlo od gripe ni lani ni u 2006. Etinost cijepljenja djece radi zatite starih? Etinost cijepljenja djece radi poveanja kapaciteta

  proizvoaa? Nepoznata djelotvornost cjepiva kod djece mlae od 24 (36)

  mjeseca, uz relativno visoku reaktogenost ECDC: Technical report of the scientific panel on vaccines and

  immunisation. Infant and children seasonal immunisation againstinfluenza on a routine basis during inter-pandemic period.

  Stockholm, January 2007.

  ECDC:Priority risk groups for influenza vaccination.Aug 2008

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  22/62

  Preporuke za cijepljenje djece

  protiv gripe u zemljama EU

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  23/62

  ECDC:Technical report of the scientific panel on vaccines and immunisation.Infant and children seasonal immunisation against influenza on a routine basisduring inter-pandemic period Stockholm, January 2007.

  For children 118 years of age, combined,efficacy has been demonstrated. In thelatest meta-analysis efficacy againstlaboratory-confirmed influenza across all

  age groups was estimated at 59% (95% CI3171%).

  There are few age-specific data on

  efficacy in pre-school children, especiallybetween one and two years of age, and nodata below one year of age

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  24/62

  ECDC:Technical report of the scientific panel on vaccines and immunisation.Infant and children seasonal immunisation against influenza on a routine basisduring inter-pandemic period Stockholm, January 2007.

  Two doses of trivalent inactivated influenzavaccines are recommended to previouslyunvaccinated infants and children according tothe European core summary of productcharacteristics.

  However: the optimal dosage and schedule in infants and

  children is presently not well established; no controlled immunogenicity (nor efficacy) trials

  have been conducted in infants and children sofar with any split or subunit influenza vaccinelicensed in the EU through the MutualRecognition Procedure

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  25/62

  Preporuka za cijepljenje djeceprotiv gripe

  Preporuka za cijepljenje (besplatno)kroninih bolesnika bez obzira nadob se odnosi i na djecu od 6

  mjeseci starosti nadalje. Nema potrebe mijenjati dosadanje

  preporuke.

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  26/62

  Konjugirano pneumokokno Polisaharidni antigen konjugiran na proteinski nosa

  (tetanusni ili difterini toksoid)

  Imunogeno u dojenakoj dobi Bolja imunogenost od nekonjugiranog i dulje trajanje

  imuniteta Za sada 7-valentno, (9-valentno i 11-valentno) Djelotvornost: >90% (oko 95%) djelotvorno u spreavanju

  invazivne bolesti uzrokovane sa serotipovima sadranim ucjepivu. Pouzdanih podataka o specifinoj djelotvornosti u suzbijanju

  penumonije uzrokovane serotipovima sadranim u cjepivu,nema.

  + U Vel. Britaniji i SAD-u zamijetili opadanje incidencije i kodstarijih necijepljenih kolektivni imunitet

  + uvedeno u Programe 12 zemalja EU - Na Aljasci primijetili porast incidencije bolesti uzrokovane

  serotipovima koji nisu sadrani u cjepivu type replacement

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  27/62

  Konjugirano pneumokokno Za koga i kako do njega

  SPC: Indikacija: Aktivna imunizacija protiv bolesti ijije uzronik S. pneumoniae serotipova 4, 6b, 9v, 14, 18c,19f i 23f (ukljuujui sepsu, meningitis, pneumoniju,bakterijemiju, akutnu upalu srednjeg uha) u dobi od 2mjeseca do 5 godina .

  HZZO: Za djecu od 2 mjeseca do dvije godine:splenektomirani, priroene srane greke, kroninemetabolike bolesti ukljuujui i dijabetes,

  imunodeicijencije, zlo

  udne bolesti, pri kirurkimzahvatima (ugradnja umjetne punice i ventrikulo-peritonejskog odvoda), te teke kronine biolesti plua,bubrega i jetre

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  28/62

  Konjugirano pneumokokno Za koga i kako do njega

  Doziranje ovisno kada poinej primovakcinacija: prije 6 mjeseci starosti tri doze s razmakom od

  najmanje mjesec dana (docjepljivanje u drugoj godiniivota jednom dozom).

  u dobi od 7-11 mjeseci dvije doze primovakcinacije srazmakom od najmanje mjesec dana (docjepljivanje udrugoj godini ivota jednom dozom)

  u dobi od 12 do 23 mjeseca - dvije dozeprimovakcinacije (?) s razmakom od najmanje dvamjeseca (bez docjepljivanja)

  u dobi od 24 mjeseci do 5 godina jedna doza, bezdocjepljivanja

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  29/62

  Konjugirano pneumokokno

  Za koga i kako do njegaHZZO kupio 100 doza (lani nije potroeno nititoliko).

  Na Imunolokom su.

  Naruivanje pojedinano putem ZJZ. Tj. zadijete kojem (HZZO kriteriji) treba se obratitiZJZ-u.

  Ako ne bude dovoljno, daljnje doze za djecukoja prema HZZO imaju pravo, moe naruitisamo bolnica (Lista lijekova), kao to je moglai do sada!

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  30/62

  Konjugirano pneumokokno

  Koliko je to cjepivo potrebno unaem Programu cijepljenja?

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  31/62

  Konjugirano pneumokokno 1. Veliina problema u RH

  (2003-2007)

  (javnozdravstveni znaaj) meningitis i sepsa u prosjeku 66 gnojnih meningitisa (ukljuene i sepse)

  godinje (ne raunajui meningokokne). Od toga, 13 koddjece dobi do 60 mjeseci starosti, 8 kod djece do 24mjeseca starosti, te 6 u dobi do 12 mjeseci starosti.

  kod djece do 60 mjeseci starosti 43% bakterijskihmeningitisa (ukljuene i sepse) uzrokovanopneumokokom, a kod djece do 24 mjeseci starosti 33%meningitisa uzrokovano pneumokokom;

  lani je hospitalizirano 3 djece zbog pneumokomnog

  meningitisa i 8 djece u dobi od 0 do 24 mjeseca zbogpneumokokne sepse niti jedno dijete te dobi nije umrlo s dijagnozom

  pneumokoknog meningitisa/sepse

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  32/62

  Konjugirano pneumokokno 2. Veliina problema u RH

  (2003-2007)(javnozdravstveni znaaj) pneumonije

  u prosjeku 977 pneumonija godinje kod djece dobi do60 mjeseci starosti, 360 kod djece do 24 mjesecastarosti, te 169 u dobi do 12 mjeseci starosti.

  kod djece do 60 mjeseci starosti 46,5% pneumonijauzrokovano pneumokokom, a kod djece do 24 mjesecistarosti 53,8% pneumonija uzrokovano pneumokokom;

  lani je hospitalizirano 12 djece u dobi od 0-24 mjeseca

  zbog pneumokokne pneumonije niti jedno dijete te dobi nije umrlo s dijagnozompneumokokne pneumonije

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  33/62

  Konjugirano pneumokokno

  3. Nije poznata epidemiologijaserotipova pneumokoka u RHneformalne/neprovjerene informacije:

  serotipovi u cjepivu pokrivaju 70%serotipova kod meningitisa i sepsi djecedo 60 mjeseci starosti i 80% serotipova

  kod meningitisa djece do 24 mjesecastarosti

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  34/62

  Konjugirano pneumokoknoProcjena: Uvoenjem univerzalnog cijepljenja dojenadi, uz

  100% cjepni obuhvat cijepljenja, bismo kodkohorte cijepljene djece sprijeili 19 meningitisa uprvih 60 mjeseci ivota, odnosno 10 meningitisa uprvih 24 mjeseci ivota ove kohorte.

  Uz nepotpune podatke o djelotvornosti cjepiva uspreavanju pneumonije ini se najsigurnijeprihvatiti procjenu Cochrane Collaboration (oko22%), prema kojoj bismo uvoenjem univerzalnog

  cijepljenja dojenadi, uz 100% cjepni obuhvat,kod kohorte cijepljene djece sprijeili 79pneumonija u prvih 24 mjeseci ivota ove kohorte.

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  35/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Dva iva, atenuirana cjepiva za oralnuprimjenu

  monovalentno humano rotavirusno cjepivo(registrirano u EU i RH)

  peterovalentno bovino/humano rekombinantnorotavirusno cjepivo (registrirano u EU, upostupku registracije u RH)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  36/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Monovalentno cjepivo

  sadri G1P8 sojvisokodjelotvorno u spreavanju teke bolestiuzrokovane sojevima koji sadre G1 i P8proteine (85-100% kroz godinu dana praenja)

  djelotvorno u manjoj mjeri i protiv sojeva kojiimaju drukije kombinacije G i P proteina (45-80%)

  Primjenjuje se u dvije doze (cca 1 ml). Prvadoza u dobi od est do najkasnije 12 tjedana

  starosti, a druga doza nakon najmanje etiritjedna.Moe se primjenjivati istovremeno sa svim

  drugim cjepivima iz Programa

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  37/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Peterovalentno:

  sadri rekombinantne rota viruse koji sadre G1, G2, G3,G4 proteine humanog soja rota virusa kombiniranog saP7 proteinom bovinog porijekla, te rekombinantni rotavirus koji sadri G6 protein bovinog soja kombiniran sP8 proteinom humanog soja.

  Primjenjuje se u tri doze (2 ml), s time da prva doza morabiti primijenjena u dobi od 6 do najkasnije 12 tjedanastarosti, a preostale doze se daju etiri do 10 tjedananakon prethodne.

  Djelotvornost cjepiva u spreavanju gastroenteritisa

  uzrokovanog rota virusima u prvoj godini nakoncijepljenja se kree od 74% pri spreavanju blagoggastroenteritisa do 100% djelotvornosti u spreavanjutekih oblika bolesti. U drugoj godini nakon cijepljenjadjelotvornost spreavanja blage bolesti kretala se oko

  60%, a teke bolesti oko 90%.

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  38/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Izlucuju se stolicom, nakon prve doze cjepiva uvecem postotku

  Prva doza se ne smije primijeniti nakon 12tjedana starosti djeteta, jer nije ispitanareaktogenost cjepiva u slucaju primjene prvedoze nakon 12 tjedana (zbog opreza

  invaginacija crijeva nastala nakon ranijeg cjepiva(rhesus/humanog rekombinantnog) se javljala udjece koja su pocinjala cijepljenje nakon 12tjedana starosti)

  Ne mogu se koristiti za tzv. catch-up cijepljenje cijepljenje djece starije od preporucene dobiradi povecanja cjepnog obuhvata

  Trajanje zatite nepoznato, ali titi dvije sezone Nije preporuceno docjepljivanje

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  39/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  SAD, junoamericke zemlje, Belgija iLuksemburg uvele ovo cjepivo u Programecijepljenja

  SZO u ovom trenutku ne preporucujeuvodenje rotavirusnog cjepiva na globalnoj

  razini (nedostaju podaci o potencijalnojkoristi od cijepljenja u africkim i azijskimzemljama)

  korist od cijepljenja se mora odvagnuti u

  odnosu na dokazanu korist iroke primjeneoralne rehidracije, koja je znacajno jeftinijamjera smanjenja smrtnosti u nerazvijenimzemljama od gastroenteritisa, neovisno o

  etiologiji

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  40/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Treba li nam u programu Lani hospitalizirano495 djece u dobi do 24 mjeseca zbog

  rotavirusnog enteritisa (A080) nije biloumrlih;

  723 djece u dobi do 24 mjeseca zbognespecificirane virusne crijevne infekcije i

  enteritisa za koje se petpostavlja da suinfekciozni (A084 i A09) jedno dijete umrlo(A09)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  41/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Na temelju individualnih prijava bolesti upvih 9 mjeseci 2008. (sve dobne skupine):5150 (gastro)enteritisa/enterokolitisa - GECOd toga 943 GEC uzrokovano rotavirusomRotavirus uzronik* u 18% prijavljenih GEC, ali

  u 89% svih GEC s razjanjenom etiologijom

  *tek od ove godine se posebno evidentirarotavirusna crijevna infekcija

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  42/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisa

  Godinje se (u zadnjem desetljeu)prijavi oko 7000 GEC, od toga je oko1400 (20%) u mlaih od 24 mjeseca,

  to znai da godinje imamo izmeu250 i 1250 rotavirusnih GEC u djece do24 mjeseca starosti prema individualnim

  prijavama (to se poklapa sa brojemhospitalizacija)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  43/62

  Cjepivo protiv rotavirusnoggastroenteritisaProcjena Uvoenjem cjepiva u Program, uz 100% obuhvat,

  kod kohorte cijepljene djece bi se u prvih 24mjeseca ivota sprijeilo 420 hospitalizacija zbog rotavirusa i 130 do 640

  hospitalizacija zbog nespecificiranih virusne crijevneinfekcije i enteritisa za koje se petpostavlja da suinfekciozni

  Broj sprijeenih sluajeva bolesti se treba dijelomsmanjiti na raun bolesti koje nastaju do dvamjeseca starosti prije cijepljenje

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  44/62

  HPV cjepiva Dva proizvoaa:

  Merck (6, 11, 16, 18)GSK (16, 18)

  Oba cjepiva registrirana u EU i RH

  Rekombinantnom DNA tehnologijom (Baculovirusexpression vector system GSK /

  Saccharomyces cerevisiae - Merck) proizvedeniL1 virus-like particles adsorbirano naalumijevu sol (Merck) ili AS04 (GSK)

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  45/62

  Ukratko o cjepivimaIndicirano za djevojke i ene 9-26 godina starosti

  (Merck), odnosno 10-25 godina starosti (GSK)

  Primjena i.m. Shema 0, 2, 6 (Merck), odnosno 0,1,6

  (GSK)

  Nije registrirano u EU i RH za primjenu kod djeaka imukaraca. (nejasna indikacija u SPC-u i Uputi).Ispitivanja djelotvornosti kod mukaraca u tijeku.

  Booster - nepoznato treba li i kada.

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  46/62

  Ukratko o cjepivimaVisine titrova nekoliko puta vie nego nakon prirodne infekcije izravna veza protutijela i zatite od CIN i Ca nije utvrena

  Trajanje imuniteta za sada 5 godina.

  Efikasnost u spreavanju CIN 2/3 praena za sada 5 godina (preko90%)

  Dokazana imunoloka memorija brzi porast razine protutijelana primjenu booster doze (Merck). (Upitan kliniki znaaj dokaza pripovrnim infekcijama)

  Postoje dokazi krine zatite sa drugim visokorizinim tipovima(oba cjepiva) Jo uvijek drugi tipovi nisu uvrteni u indikaciju kodni jednog cjepiva

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  47/62

  Ukratko o cjepivima Jedno i drugo ima prednosti i mane u

  odnosu na drugo cjepivoNpr.Merck ima ire indikacije u EU (VIN; VaIN;

  condyloma acuminata) i u RH (za sada bezVaIN);a GSK viu imunogenost (GMT vrijednosti).

  Potrebno paljivo usporediti znaajke ova dvacjepiva prvi zadatak

  Cjepivo protiv HPV-a koga

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  48/62

  Cjepivo protiv HPV a koga

  cijepiti?Argumenti u prilog cijepljenju prijespolno aktivne dobi:

  Imunogenost bolja u mlaoj adolescentnojdobi nego u starijoj dobi

  Nema dokaza o terapijskom uinku, vesamo

  preventivnom

  Nema dokaza da je djelotvorno u ena koje suu prolosti imale infekciju HPV genotipomsadranim u cjepivu

  Cjepivo protiv HPV-a koga

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  49/62

  Cjepivo protiv HPV a koga

  cijepiti?Argumenti u prilog cijepljenju nakonpoetka spolne aktivnosti:

  Ako ena nije inficirana jednim od HPV genotipovakoji se nalaze u cjepivu, cijepljenje e ju zatititi odtih tipova (16 i 18)

  Na uinak cjepiva smanjenje incidencije CIN2/3 i Cacerviksa se eka krae nego pri cijepljenju prijestupanja u spolne odnose

  Cjepivo protiv HPV-a koga

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  50/62

  Cjepivo protiv HPV a koga

  cijepiti?American College of Obstetricians preporuuju cijepljenje djevojica, djevojaka i

  ena u dobi od 9 do 26 godina

  ACIP preporuuju cijepljenje djevojica u dobi od 11 i 12 godina + catch-up 13-26

  U Australiji preporueno cijepljenje u dobi od 12-13 godina + catch-up 13-26

  Neke Europske zemlje preporuuju cijepljenje djevojica

  Preporuke o citolokom screeningu (PAPA -VCE razmaz) se ne mijenjaju !

  Testiranje na HPV infekciju prije cijepljenja se ne preporuuje ! - HPV DNA ne

  moe otkriti infekciju u prolosti; - serologija je nepouzdanaCijepljenje ena starijih od 26 i mukaraca nije preporueno. (niti je registriranotako)

  Imunosupresija nije kontraindikacija za cijepljenje

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  51/62

  Cjepivo protiv HPV-a kogacijepiti?

  Razni modeli evaluirani: -Ishodi ovisni o epidemiologiji HPV infekcije,

  CIN, Ca u pojedinim zemljama, odjelotvornosti postojeih screeningprograma, o pretpostavljenom cjepnomobuhvatu....

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  52/62

  Cijepljenje e smanjiti, ali nee eliminirati rizik od Ca cervixa

  U zemljama sa dobrim screening programima, korist (cost-benefit) od smanjenja incidencije CIN2/3 i Ca in situ (kojuprua cjepivo), uvelike ovisi o tome hoe li se moi na rauntoga modificirati program screeninga (rjei posjeti ginekologu,poetak screeninga u kasnijoj dobi, konzervativniji pristupterapiji CIN2/3)

  Dob u kojoj se cijepi utjee na smanjenje incidencije bolesti

  cijepljenje preadolescenata donosi najveu redukciju bolesti,ali se dugo eka na rezultat, dok cijepljenje spolno aktivnihena ranije moe poluiti rezultat, ali uz niu efikasnost.

  Cjepivo protiv HPV-a kogacijepiti? ---- Zakljuci iz modeliranja- Naelno

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  53/62

  Na vidljivo smanjenje incidencije bolesti (efikasnost

  cijepljenja) u populaciji treba dugo ekati 20 do 40godina

  Brojni drugi imbenici utjeu na incidenciju Ca cervixa(spolne navike, uspjenost screening programa), te e

  biti teko odrediti doprinos cijepljenja promjeniincidencije

  Vjerojatno e se s vremenom pokazati da djelotvornostcjepiva opada s godinama nakon cijepljenja

  Bojazan da e redukcijom HPV genotipova sadranih ucjepivu (16, 18) u populaciji, drugi genotipovi HPV-aee uzrokovati displaziju i Ca - type-replacement

  Cjepivo protiv HPV-a kogacijepiti? --- Glavni nedostaci:

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  54/62

  Cjepivo protiv HPV-a kogacijepiti? --- Glavni nedostaci:

  Djelotvornost kod djevojicacijepljenih u dobi od 11-12 godina

  (koje se preporuuje za cijepljenje)

  nije dokazana.podaci o djelotvornosti se temelje na

  bridging studijama

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  55/62

  Kako da se postavimo?

  Utjecaj cijepljenja na

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  56/62

  j j j p j j

  epidemiologiju bolestiuzrokovanih HPV-om:Premisezajednike veini modeliranja.....

  HPV tipovi 16 i 18 odgovorni za ~70% raka cerviksa uEuropi i SAD-u............ valjda i kod nas?

  HPV tipovi 6 i 11 odgovorni za ~90% genitalnih bradavica(condyloma acuminata) u Europi i SAD-u........... valjda i kodnas?

  Djelotvornost cjepiva u spreavanju perzistentne infekcije iCIN2 (HSIL) prekancerozne lezije, te in situ Ca cervixa(CIN3), te vulvarnih i vaginalnih prekanceroza (VIN2/3,VaIN2/3 -Merck)uzrokovanih tipovima 16 i 18: 100%

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  57/62

  Incidencija i mortalitet od Ca vrata maternice u Hrvatskoj 1970-2003

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

  Godina

  Incidenc

  ija/100

  000

  ena

  Incidencija Ca

  cerviksa

  Mortalitet od Ca

  cerviksa

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  58/62

  Kako se postaviti prema HPVcijepljenju Procijeniti provedbu i djelotvornost screening programa u

  Hrvatskoj Procijeniti mogunost za poboljanje provedbe screeningprograma moe li se screening pribliiti idealnom

  Pratiti iskustva zemalja koje se ure uvesti sustavnocijepljenje protiv HPV

  Procijeniti je li isplativije uloiti novac i energiju napoboljanje screening programa (sekundarna prevencija -spreavanje Ca cervixa i smrti od Ca cervixa neovisno otipu HPV) ili u cijepljenje (primarna prevencija spreavanje infekcije, perzistentne infekcije i CIN-auzrokovanih HPV tipovima 16 i 18), ili u oboje.

  Nuno doznati doprinos pojedinih HPV tipova razvoju rakacerviksa u Hrvatskoj

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  59/62

  Kako se postaviti prema HPVcijepljenju

  Individualno cijepljenje smanjuje rizik od raka cerviksa kod cijepljene ene- koliko?

  Individualno cijepljenje nema utjecaja na epidemioloku situaciju.

  Ciljano cijepljenje rizinih skupina ne postoji

  Masovno cijepljenje: Nikada jo nije (u Hrvatskoj) uvedeno u Programcijepljenja od kojega se oekuje tako niska redukcija pobola, na koju trebatako dugo ekati, po tako visokoj cijeni

  U slijedeim godinama bolje bi bilo cijepiti individualno i pratiti rezultate

  individualnog cijepljenja, nego uvoditi cijepljenje u Program obveznihcijepljenja

  Cijepljenje upotpuniti savjetovanjem o relativnosti zatitne djelotvornosticjepiva, obavezi PAPA screeninga, odgovornom spolnom ponaanju

  Grce M, Husnjak K, Boikov J et al. Evaluation of Genital Human PapillomavirusInfections by Polymerase Chain Reaction among Croatian Women Anticancer res 2001

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  60/62

  Infections by Polymerase Chain Reaction among Croatian Women. Anticancer res 2001Jan-feb; 21 (1b): 579-84

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  61/62

  idovec Lepej S, Vince A. Molekularna dijagnostika HPV-a. 9. simpozij o

  spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama. Knjiga saetaka.Hrvatsko drutvo za urogenitalne i spolno penosive infekcije HLZ-a. Zagreb2007:26

  Od 58 pacijentica s visokorizinim HPV (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)u biolokomuzorku, kod njih 26 dokazani tipovi 16, 18 i45 grupnim HPV 16/18/45 Probe set

  testom.

  Nepoznato koliko od toga su samo tipovi 16 i 8 Nisu navedene dijagnoze pacijentica.

 • 5/27/2018 Dr Bernard Kaic Nova Cjepiva 2008

  62/62

  Prevalencija HPV 16 i 18 uHrvatskoj (ene) Zbog prirodnog tijeka HPV infekcije, za

  procjenu eventualne koristi od cijepljenjau suzbijanju Ca cerviksa, posve nevanaprevalencija ili incidencija HPV 16 i 18 u

  zdravih ena i u ena sa displazijamaniskog stupnja.

  Jedino vana zastupljenost HPV 16 i 18kod ena sa karcinomom.