Download - Tekst ALATI

Transcript

UNIVERZITET U TUZLI MAINSKI FAKULTET PROIZVODNO MAINSTVO

Predmet : Grafiki rad :

ALATI I NAPRAVEPROBIJANJE I PROSIJECANJE

Datum:

Ime i prezime : Zuli Almir

Broj indeksa :

8505/M

4.03.2004.god. ZADATAK 1:

Salkanovi Nevad

8569/M

KONSTRUKCIJA ALATA ZA PROSIJECANJE I PROBIJANJE Postavka: Konstruisati alat za izradu 50000 izradaka prema slici, kombinacija 7 elinog lima .0645. Kvalitet izratka je IT 9. Prosijeca se tanki lim 1 2000 3000 iz

Rad treba da sadri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izrada: 1. Analiza ekonominosti iskoritenja lima i izbor rasporeda izradka na traci. Poto emo ogranienje posmaka trake regulisati koranim noem a to zahtijeva poseban dodatak na irinu trake i veliine ovog dodatka biramo iz tabele 1, a vrijednosti irine mosta iz tabele 2. Analizu ekonominosti iskoritenja lima Proraun rezne ploe i noeva Proraun sile prosijecanja i izbor prese Konstruktivne karakteristike ostalih dijelova alata Sklopni crte alata Radionike crtee svih nestandardnih dijelova alata

2

Tabela.1 MATERIJAL ELINI MESINGANI I BRONZANI LIM DEBLJINA (s) 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 1 1 - 1.5 0.2 - 0.5 0.5 - 1 1 - 1. 5 > 1.5 IRINA MOSTA (i) 2.5 1.5 2 2.5 4 3 3.2 2s

ALUMINIJSKI CINKOV BAKARNI LIM

Tabela.2. Debljina lima (s) 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 Dimenzija izradka koja stoji popreno na traci 50 100 150 250 do do do 350 500 1000 2 3 3,5 4 4,5 1,7 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 1,5 2 2,5 3 3,5 4 6 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 4,3 6 2 2,5 3 3,5 4 4,5 6,5 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 6,7 2,5 3 3,5 4 4,5 5 7 2,8 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 7,2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 7,5 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 7,7 3,5 4 4,5 5 5,5 6 8

10 1,5 1,2 1 1,4 1,6 1,8 2 2 2 2 2

a) Jednoredno uzduno prosijecanje

Biz

Btr

0.75 b

i+0.75 b

Aiz X Ltr

3

irina mosta i ruba (iz tabele 2) b=1,5 mm Dodatak za korani no (iz tabele 1) I=2,5 mm irina trake (Btr):Btr = Biz + 1,5 b + i = 30 + 1,5 1,5 + 2,5 = 34,75 mm

Posmak trake (X):

X = Aiz + b1 = 42 + 1,5 = 43,5 mml b 3000 1,5 = = 68 ,9 X 43 ,5

Broj izradaka iz jedne trake (Z):Z =

Broj potrebnih traka (Y):Y =

1,03 n 1,03 50000 = = 748 Z 68 ,9

Stepen iskoritenja ( ): n ( r12 + r22 + liz biz ) n Aiz 50000 (200,96 + 28,26 + 1260) = 100 = 100 = 100 = 95,6 y Atr y ltr Btr 748 3000 34,75 b) Jednoredno popreno prosijecanje

Btr Aiz

0.75 b

i+0.75 b

B iz X L tr

irina mosta i ruba (iz tabele 2) b=1,5 mm za dimenzije do 50 mm Dodatak za korani no (iz tabele 1) I=2,5 mm za debljinu s=1 mm irina trake (Btr):Btr = Aiz + 1,5 b + i = 42 + 1,5 1,5 + 2,5 = 46 ,75 mm

Posmak trake (X):

X = Biz + b = 30 + 1,5 = 31,5 mm

Broj izradaka iz jedne trake (Z):Z = l b 3000 1,5 = = 95 ,2 X 31,5

4

Broj potrebnih traka (Y):Y =

1,03 n 1,03 50000 = = 542 Z 95

Stepen iskoritenja ( ): n (r12 + r22 + liz biz ) n Aiz 50000 ( 200,96 + 28,26 + 1260) = 100 = 100 = 100 = 98 y Atr y l tr Btr 542 3000 46,75 c) Jednoredno koso prosijecanje ( 45 )X 0.75 b

Btr (liz+biz)sin 45

b i+0.75 b L tr

irina mosta i ruba (iz tabele 2) b=2 mm za dimenzije do 100 mm Dodatak za korani no (iz tabele 1) I=2,5 mm za debljinu s=1 mm irina trake (Btr):Btr = biz cos 45 + l iz sin 45 + 1,5 b + i = 21,2 + 29,6 + 1,5 2 + 2,5 = 56,4 mm

Posmak trake (X):X =

biz + r1 + b 30 + 8 + 1,5 = = 55,9 0,707 sin 45

Broj izradaka iz jedne trake (Z):Z =Y =

l b 3000 1,5 = = 53,5 X 56

Broj potrebnih traka (Y):

1,03 n 1,03 50000 = = 953 ,7 Z 53 ,5

Stepen iskoritenja ( ): n ( r12 + r22 + liz biz ) n Aiz 74,5 106 = 100 = 100 = 100 = 46,5 y Atr y l tr Btr 954 3000 56

5

d) Jednoredno koso prosijecanje (30 )0.75 b X

(liz+biz)sin 45

Btr

i+0.75 b

b Ltr

irina mosta i ruba (iz tabele 2) b=2 mm za dimenzije do 100 mm Dodatak za korani no (iz tabele 1) I=2,5 mm za debljinu s=1 mm irina trake (Btr):Btr = biz cos 30 + liz sin 30 + 1,5 b + i = 25,98 + 21 + 1,5 2 + 2,5 = 52 mm

Posmak trake (X):X =

biz + b 30 + 2 = = 64 0,5 sin 30

Broj izradaka iz jedne trake (Z):Z= l b 3000 2 = = 46 ,8 X 64

Broj potrebnih traka (Y):Y =

1,03 n 1,03 50000 = = 1120 Z 46

Stepen iskoritenja ( ): n (r12 + r22 + liz biz ) n Aiz 74,5 10 6 = 100 = 100 = 100 = 42,6 y Atr y l tr Btr 1120 3000 52

Od ovih metoda koje smo proanalizirali najekonominije je: b) jednoredno popreno prosijecanje sa stepenom iskoritenja Za jednoredno uzduno prosijecanje treba utroiti sljedeu koliinu materijala (elika) koju raunamo sljedeim obrascem:

=98

G a = y l tr Btr s = 748 3000 34,75 1 0,0000078 = 608 ,2 kg

Za jednoredno popreno prosijecanje utroak elika je sljedei:

6

Gb = y l tr Btr s = 542 3000 46,75 1 0,0000078 = 592 ,9 kg

Uteda elika je:

G = G a Gb = 608 ,2 592 ,9 = 15 ,3 kg

Ako to pretvorimo u broj izradaka uteda je sljedea:N= zy 95 542 G = 15,3 = 1328 kom Gb 592 ,9

Metode jednorednog kosog prosijecanja 30 i 45 neemo ni razmatrati jer su gubici u materijalu preveliki.

2) Proraun sile i izbor preseF = L s nF = 42 1 400 = 16 ,8 KN

F teoretska sila prosijecanja L L - I - ukupna duina koja se smie s = 1mm debljina limaStvarna sila se dobija uveanjem teoretske sile za 30 % : Fst = 1.3 F = 21,84 [ KN ] Iako je presa sa najbliom max. silom EP 250, zbog dijela sile koja se troi na savladavanje sile opruge skidaa trake, takoe zbog malog max. rastojanja izmeu iga i radnog stola prese EP 250: Biram presu: EP 400

Tehnike karakteristike excentrinih presa Tehnike Tip prese karakterisrike EP EP EP EP EP prese 25 40 63 10 16 0 0 Maksimalni 10 16 25 40 63 pritisak (KN) 0 0 7

EP 25 0 25 0

EP 40 0 40 0

EP 50 0 50 0

EP 63 0 63 0

EP 100 0 100 0

EP 200 0 200 0

EP 3000 3000

broj hodova u min. Veliina hoda iga(mm) Duina radnog stola(mm) irina radnog stola(mm) Prenik otvora u igu za ep Prenik otvora u radnom stolu Maksimalan rast iga i radnog stola

18 0 4 do 40 28 0 22 0 20 70 14 0

17 0 4 do 40 31 5 25 0 20 90 16 0

16 0 6 do 40 35 5 28 0 25 12 0 18 0

15 0 6 do 40 40 0 31 5 25 12 0 22 0

13 0 8 do 50 45 0 35 5 32 16 0 22 0

12 0 8 do 60 50 0 40 0 32 16 0 26 0

10 0 10 do 80 56 0 45 0 40 20 0 28 0

11 3 10 do 80 64 0 44 0 40 20 0 32 0

10 0 10 do 10 0 63 0 50 0 40 25 0 31 5

48 20 do 120 710 560 50 250 355

45 40 do 180 103 0 740 65 300 560

40 40 do 200 1200 850 65 300 600

3)

Proraun rezne ploe i noeva

Dimenzionisanje otvora u reznoj ploi i poprenih presjeka noeva :z = c 5

m 400 = 0,01 1 = 0,063 usvajam : z = 0,06 10 10

mm

c = 0,01 s =1 m m

z - zazor

izmeu rezne ploe i noeva - konstanta - debljina lima

Tolerancije izrade : DIMENZIJE IZRADKALiz = 42 mm

TOLERANCIJA IZRADKA (IT 10) 0,012 8

TOLERANCIJA REZNE PL. (IT7) 0,03

TOLERANCIJA NOEVA(IT6) 0,019

L1IZ = 16 mmL2iz = 16 mm biz = 30 mm b1iz = 8mm b2iz = 30 mm b3iz = 20 mm d iz = 6mm l kn = 30 mm bkn = 10 mm

0,07 0,84 0,1 0,058 0,07 0,084 0,058 0,1 0,058

0,018 0,015 0,018 0,015 0,018 0,021 0,009 0,021 0,009

0,011 0,013 0,016 0,009 0,011 0,013 0,009 0,013 0,009

Dimenzije konanog noa : Tabela 4. IRINA KOR.NO A IRINA RUBA (a)

6 -

6 1,6

6 2,5

16 3

42 4

30 5

Za korak koranog noa x = 30 mm iz tabele oitavam: bkn = 10 mm . A ako uzmem u obzir i toleranciju izrade :

bk n = (1 0) Tn =

10 0, 009

l kn = ( x ) Tn = 30 0, 021

Dimenzije otvora rezne ploe:Lrp = ( Liz ) + Trp = 42 +0, 03 brp = (biz ) + Trp = 30 +0, 018 L1rp = ( L1iz ) + Trp = 16 +0 , 018 b1rp = (b1iz ) + Trp = 8 +0, 015

9

b2 rp = (b2iz ) + Trp = 30 +0, 018 L2 rp = ( L2iz ) + Trp = 16 +0 , 015

b3rp = (b3iz ) + Trp = 20 +0, 021d rp = ( d iz + z ) + Trp = 6 +0, 015

Lrp brpDimenzije prosjekaa:Ln = ( Liz z ) Tn = 41,94 0, 019

kn

= ( x + z ) + Trp = 30 +0, 021 = (bkn + z ) + Trp = 5 +0, 015

kn

bn = (biz z ) Tn = 29 ,94 0 , 016 L1n = ( L1iz z ) Tn = 15,94 0, 011 L2 n = ( L2iz z ) Tn = 15,94 0, 009 b1n = (b1iz z ) Tn = 7,94 0, 009 b2 n = (b2iz z ) Tn = 29 ,94 0, 011

Prenik probojca:d n = (d iz ) Tn = 6 0, 009

- Proraun gabaritnih mjera rezne ploe Visina rezne ploe: H rp = 35 ,45 mmb = 30 mm ; l = 42 mm c =1 mm za m = 400

najvee mjere radnog predmeta usvajam H rp = 40 [ N / mm 2 ]e = 0,8 H rp +10 = 42

- irina rubnog pojasa:

mm

mm

tabela 5 Rastojanja otvora za vijke i ivije

tabela 6 Dimenziona uputstva zaglave vijka sa estostranom slijepom rupom NAZIVNI PRECNIK VIJKA

e1

e2

e3

e

10

VIJA K CIVIJ A e1 e2 e3 emin

M6 M8 M1 0 5 6 8 10 12 13 12 13 15 14 14 15 18 16 17

M1 2 10 17 20 18 19

M1 6 13 20 25 22 24

M2 0 16 24 30 26 28

M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

D 5,5 6,6 9 11 14 18 22 26

D1 9 10,6 14 17 20 26 32 38

H+0,2 5,2 6,2 8,3 10,3 12,3 16,5 20,5 24,5

Na osnovu izabranog vijka za privrenje matrice ( M = 8 ) i prenika koia ( d = 6 ) (iz tabele 3.9 H. str. 3.10 ) vidim da je : Arp=120 n6Ar p 12 0n6 = e1 e2 e2 e1

e

eg

A

e

D1

eg

H

D d

e1= 13 mm e2=15 mm e3= 19 mm D= 10 mm D1= 16 mm H= 10 mm (Tabela 2.10.) 11

H

rp

h

Brp=

A 1 27 n 6

B

h= (5-10) izabirem h= 10 mm = ( 3 5) = 3

A= 42 mm B= 50 mm Arp= A+2e= 119 mm Brp= B+2e= 127 mm

-Proraun prosjekaa na pritisak O pros s m (42 + 30 + 42 + 30 2 (8 2 / 2)) 1 400 N p = = = 403,1 pdoz 2 2 A pros 42 + 30 + 42 + 30 2 (8 / 2 ) 2 ( 3 ) mm 2N mm 2 O pros obim prosjekaa m vrstoa na smicanje obraivanog lima S - debljina lima A pros eona povrina prosjekaa

pdoz = (1000 1600 )

- Provjera probojca na izvijanje:2 2 E

Lmax =

2 E I min = L S m2

d4 64 = 127.25mm d s m

Lm x - max. slobodna duina probojca a

E LI min

- modul elastinosti materijala probojca - duina rezne ivice probojca - najmanji moment inercije probojca

Provjera opasnosti od utiskivanja probojca u gornju plou :Flo = 2,1 5 m A m

=

L S m 4 d s m = = 94.67mm 2 p doz 2 2 ( d + 3) (d + 3) 4

Pdoz = 250

N - za materijal probojca .4650 mm 2 F - sila na probojac

12

A - dodirna povrina probojca i ploe

a) Konstruktivne karakteristike ostalih elemenata alata: Poto rad na ovoj stavci bitno zavisi od tipa alata biramo alat sa kombinovanim voenjem.

tab.7 VISINA VODEIH I KR. GRANINIKA DEBLJI NA LIMA (S) POSMAK TR. KORA. NO.H vt

Zazor (z) izmeu trake i vodeih letvi IRINA TRAKEBtr

POSMAK TR. KRUTIM GR.H vt

VISINA KRUTOG GRANI NIKA

ZA VRSTE LETVE

ZA ELASTINE LETVE

13

0,3-2 2-3 3-4 4-6 6-10

46 68 68 8 10 10 - 15

68 8 10 10 12 12 15 15 25

3 4 4 5 8

100

0,25 0,5 0,5 0,75

2,5 4

Budui da e nam za naredna razmatranja trebati debljine svih ploastih elemenata alata te hoda vodee ploe ( hvp ) , hoda noa za protiskivanje izratka kroz otvore u reznoj ploi ( hrp ) , hod skidaa trake ( hst ) i ukupni hod alata ( hn ) , to emo pomou odgovarajuih empirijskih obrazaca odrediti veliine:H rp = 25 m m - ve ranije odreeno Debljina rezne ploe: H gp = ( 0,8 1,2 ) H rp = H rp = 25 mm Debljina gornje ploe: Debljina vodee ploe: H vp = ( 0,8 1) H rp = 0,8 H rp = 20 mm Debljina nosaa noeva: H nn = ( 0,6 0,8) H rp = 0,7 H rp = 18 mm Debljina osnovne ploe: H op = (1 1,5) H rp = 1,2 H rp = 30 mm H vt = 4mm Debljina vodee trake: - iz tab. hvp =10 m m Hod vodee ploe: - usvojeno logiki Hod noa za protiskivanja izradaka i otpadaka kroz otvore u reznoj h pr = ( 5 15 ) s = 5 s = 5mm ploi: hst = h pr + H rt + 3 = 12 mm - Hod skidaa trake: hnn = hvp + h pr + H rt + 3 = 22 mm - Ukupan hod alata: : - to se uklapa u hod iga prese (8 50 ) mm

-

b) Izbor i proraun opruga za svlaenje trake sa noa tab.8 VRIJEDNOSTI FAKTORA SVLAENJA TRAKE SA NOEVA C S VRSTA RADNOG PROCESA DEBLJ. LIMA S (mm) Do 1 JEDNOSTAVNO PROSIJECANJEPROBIJANJE 0,02 0,06 KOMBINOVAN0 UZASTOPNO PROS. I PROBIJ. 0,06 0,08 KOMBINOVAN0 ISTOVREMENO PROS. I PROBIJ. 0,1 0,12

14

15 5

0,06 0,08 0,08 0,1

0,1 0,12 0,12 0,15

0,12 0,15 0,15 0,2

Potrebna sila za svlaenje trake sa noevaFS = C S F = 0,1 105 ,88 = 10 ,588 kN

Uzeemo da svlaenje obavlja N = 4 pokreta tanjirastih opruga jednostruko upakovanih pa je sila koja otpada na jedan pokret :FS = 2,467 kN N Na osnovu sile koja otpada na jedan pokret opruga 4.12 [1] izabiram opruge sa osobinama : FSO =De = 28 h12 Di =14 ,2 H12t =1,5m m

( FSO )

iz tabele 4.7 strana

l o = 2,15 mm Fm = 2,84 kNS = 0,49 mm

De

Ako se svaka opruga sabije za S = 0,6mm onda pokret mora imatan= hst + f p 12 + 3 fn = = = 30 ,6 f f 0,49

; f p = 3mm - usvojeni predugib

usvajam : n = 32 opruga Sila pokreta na kraju hoda :F = Fmax f n 2,48 15 = = 2,72 kN Fmax S n 0,49 32H opr = n l o f p = 65 ,8mm

Visina pokreta opruga u montiranom stanju :

Proraun stvarne duine noeva i izbora optimalne duine vodeeg stuba Optimalna duina noeva :Ln = H opr + ( H nn 4) + ( H vp 4 3) = 92 ,8mm

Iz tabele 3.20 strana 3.28 [1] usvajam vodei stub prenika d vs = 32 mm duine l vs = 150 mm , a za njega auru mjera : d = 32 mm10

i

52

d1 = 42 mm d 2 = 52 mm l = 57 mm l1 = 50 mm

15

oL

-

Vanjski prenik Unutranji prenik Debljina lima opruge Visina jedne opruge Sila jedne opruge Dozvoljeni ugib opruge

Di

t

l

10

d1

l 2 = 4mm R = 4mm

d d2R

c) Izbor vijka za voenje etiri paketa tanjirastih opruga : Iz skice alata se vidi da vijak za voenje tanjirastih opruga treba da ima duinu stabla : l = H opr + ( H vp + 4 ) + ( H nn 5 4 )l = 65 ,8 + ( 20 + 4 ) + (18 5 4 ) l = 92 ,8m m

Usvaja se vjjak sa cilindrinom glavom i estorubnom rupom M10x1 Visina glave vijka Prenik glave vijka Duina narezanog dijela vijka Duina stabla vijka Iz tablice 3.7( [ 1 ] - str.3.9)d k = 16 mm

d) Nosa alata : Materijal izradka :.0645 Dimenzije nosaa noeva su date slikom :

l

10

1

l

Materijal za izradu voice je: C.4320

k = 10 mm

L = 92 mm l = 30 mm

16

25 15

40

60

196

154

99 35

B R10 30 B 21 P R E S JE K B -B

A

A

1 .5 /45

P R E S JE K A -A 20

11

17 M 8 2/45

30 59 139

30

6

Dimenzije otvora za noeve u nosau noeva diktiraju dimenzije poprenog prijesjeka noeva. Kako emo noeve sa nosaem vezati presovanim spojem, to emo na osnovu mijera noeva i utvrenih tolerancija otvore u nosau izraditi sa istim mijerama ali u tolerancijskom polju P7 , prikazanih tabelarno. TOLERANCIJE I DIMENZIJE OTVORA U NOSAU b =3 ,9 P 7 1 4 l =5 ,9 P 7 4 4 - 0,032 - 0,062 l1 = 14 ,94 P7 - 0,018 b1 = 7,94 P 7 - 0,032 l 2 = 24 ,94 P7 - 0,022 b2 = 13 ,94 P 7 - 0,043 l 3 = 9,94 P7 b3 = 21,94 P 7 - 0,015 - 0,030 b xn = 10 P7 l 4 = 14 ,94 P 7 - 0,018 - 0,032 l 5 = 34 ,94 P 7 l xn = 30 P 7 - 0,026 - 0,051 d =10 P 7 - 0,015 - 0,030 ALATA 0,026 0,051 0,015 0,030 0,018 0,032 0,022 0,043 0,015 0,030 0,026 0,051

e) Gornja ploa i cilindrini rukavac

17

Materijal izradka : .0545 Sve dimenzije gornje ploe, osim debljine ( H gp = 25 mm ), su indentine mjerama nosaa noeva. U gornjoj ploi se postavlja i cilindrini rukavac, koji slui za vezivanje gornjeg dijela alata sa igom prese. Optimalno reenje je njegovo postavljanje u teite gornje ploe. Duina rezne ivice prosjekaa:l1 = 55 + 2 8 + 2 14 + 2 10 + 2 8 + 2 2 10 2 + 15 l1 = 178 ,3mm

Duina rezne ivice probojca: l 2 = d = 10 = 31,4mm Rezna duina kovakog noa:l 3 = X = 30 mm

Usporedimo li analitiki i grafiki dobivene rezultatevidjeemo da se potpuno slau to znai da su tani. Da bi smo mogli definitivno definisati gornju plou izvrit emo izbor cilindrinog rukavca a taj izbor diktira prnik otvora u igu prese za cilin. m rukavac. Poto presa koju smo mi odabrali ima otvor 32 m , to naravno mi d = 32 mm . biramo cilindrini rukavac nazivnog prenika Ostale karakteristike dimenzije date su u tablici .

STANDARDNE DIMENZIJE CILINDRINOG RUKAVCA

18

d

d1

d2

8 10 12 16 20 25 32 40 50 65

6 8 8 12 15 18 24 30 40 50

28 34 42 52 62 80

lo = 2,1 m m 5d3

l

h

h1

c

a

b

z1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

M15x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M27x2 M30x2 M42x2

22 25 28 32 40 45 56 72 90 112

40 44 46 50 58 64 80 84 114 140

58 75 96 120 140 172

5 5 6 7 8 10

20 20 20 28 28 35 35 55 55 55

3 3 3 3,5 3,5 4 4 7 7 7

A

25

15

59

15

25

Sada emo dati konani izgled i dimenzije gornje ploe.

PRESJEK A-A:+0.2

o 42 /

+0.1

o 17 +0.2 /

o 14 /

19

o9 /

o 6 +0.012 / -0

196 154 99 40

Iz podataka o odabranm cilindrnom rukavcu vidi se da smo odabrali cilindrni rukavac koji se za gornju plou vezuje uvrtnjem kao vijak u otvor izbuen u gornjoj 49.5 u kojem dakle treba urezati 49.5 M22x1,5 . ploi navoj 40 Iz podataka iz tabele se vidi i to da duina dijela rukavca sa navojem koji zajedno sa vijencem ulazi u odgovarajui otvor u gornjoj ploi iznosi h1 l = 96 56 = 40 mm , a mi smo ve ranije utvrdili debljinu gornje ploe H gp = 25 mm . To znai da se moramo korigovati i usvojiti H gp = 40 mm . Sada treba naglasiti da to poveava visinu gornjeg podsklopa alata u montiranom stanju za 15 mm i utiu na smanjenje max. mogue duine A vodeih stubova za isto toliko tj. 145 na 130 . No , poto smo mi ve izvrili standardni stubnih voica , standardna visina odabranih vodeih stubova je 130 mm valja konstatovati da e ugradnja alata biti nesmetana tj. Korekcija debljine gornje ploe nee ugroziti mogunost postavljanja alata u presu.

8.3

+0.2

6

2/45

48.5 48.5

40

f)

Vodea ploa

Materijal ploe: .1530 Otvori u vodeoj ploi se obino rade u toleranciji H7 pa smo na osnovu toga utvrdili dimenzije i tolerancije otvora u vodeoj ploi kako je to prezentirano u tabeli. TOLERANCIJE I DIMENZIJE OTVORA U VODEOJ PLOI b =3 ,9 H 7 1 4 l =5 ,9 H 7 4 4 +0,025 + 0,025 0 0 l1 = 14 ,94 H 7 +0,018 b1 = 7,94 H 7 +0,015 0 0 +0,021 +0,018 20

l 2 = 24 ,94 H 7l 3 = 9,94 H 7

0 +0,015 0 +0,018 0 +0,026 0 +0,015 0

b2 = 13,94 H 7b3 = 21,94 H 7

0 +0,021 0 +0,015 0 +0,025 0

l 4 = 14 ,94 H 7l 5 = 34 ,94 H 7d =10 H 7

bxn = 10 H 7 l xn = 30 H 7

Oblik i dimenzije vodee ploe su utvrdit emo tako to emo na dio indentian ploastim elementima gornjeg pokretnog podsklopa predvidjeti dodatak sa dvije meusobno nasuprotne strane u kojima e se buiti otvori za ugradnju vodeih aura za stubne voice. g) Osnovna ploa Materijal ploe: .0645 OBLIK I DIMENZIJE: Usvajamo tlocrtni oblik i osno. dimenzije osnovne ploe indentine kao kod vodee ploe . Poto se vodei stubovi rade u tolerancijskom polju h5 ili h4 , a ugrauju se u osnovnu plou presovanim sklopom to za otvore u osnovnoj ploi za osnovne stubove usvajamo tolerancijsko polje M7 to odgovara presovanom sklopu . Iz tablica za prenik 32 i tol. Polje M7 uzima se tolerancija : gornje odstupanje -0 m donje odstupanje 25 m Umjesto vie sloenih otvora u osnovnoj ploi za prolaz izratka i otpatka predvidjeli smo jedan pojednostavljen . Za osiguravanje vodeih stubova odabraemo uvrtni vijak M8 duine l = 20 mm i za to emo predvidjeti buenje odgovarajuih otvora i urezivanje navoja u njima .

21

A

30M8

R34

139 25 15 59 14 13 10

142

40 196

- 0 .1

6- 0 .1

13

32 2 -00 .1 35R5

12

- 0 .1

115

+ 0 .1

A

tab 16 STANDARDNA DIMENZIJE UVRTNIH VIJAKA

n

13 14

c lMd 5 Korak P 0,8 u 1,2 n min. 1,5 N max. 2 c 0,8 STAND. DUINE ( l

c16 2 4 4,07 4,37 2 20 2,5 5 5,07 5,37 2,5

6 8 10 12 1 12,5 1,5 1,75 1,6 2 2,5 3 1,8 2,3 2,7 3,06 2,3 2,8 3,2 3,31 1 1,2 1,5 2 ) : 8,10,12,14,16,20,25,30,35,40 i 50

22

M8

28

170

Md

u

h) Vodea traka za voenje materijala pri prosijecanju :

Ae 1=30 g1 b z L1 B rp =127 B2 c b kn =10 L2 B1 g2 b Arp=115 L e 2=30,4

PRESJEK A-A:

g3

A

2

HVT=4

Razmak vodeih letvi za voenje trake :B1 = Btr + Z = 61mm Z = (0,25 0,5) = 0,3mm - zazor izmeu trake i vodee letve

uzeto iztabele (7) Razmak vodeih letvi za voenje otpadne trake :B2 = B1 + C = 58,5mm

irina vodeih letvi :

g 1 = e1 ( z b) = 28,1mmg 2 = e2 + bKn C = 37 ,9mm g 3 = g 2 C = 40 ,4mm

Duina vodeih letvi :

(l )

l1 = 1,5 e1 = 45 mm - razlika duina rezne ploe i vodeih letvi l 2 = l1 2mm = 43mm - duina uvodnika trakel = A pr + l1 = 115 + 45 = 160 mm

i) Elementi za vezu i centriranje dijelova alata

23

Iako sam ove elemente veinom izabrao u predhodnim stavkama , zbog lakeg uvida u rad dau njihov pregled u ovoj stavci : - Za vezu izmeu gornje ploe i nosaa noeva biramo vijak sa cilindrinom glavom i estorubnom rupom M8 , duine 45 mm , prema JUS M.B1.120 , aiz tabele 3.7 ( [1] str:3.9 ) ; 4 kom . - Za centriranje gornje ploe i nosaa noeva usvajam zakaljenu cilindrinu iviju 6m 6 , duine 50 mm , prema JUS M.C2.204 , a iz tabele 3.8 ( [1]. str:3.10 ) ; 4 kom . - Za vezu rezne ploe sa osnovnom ploom biramo vijak sa cilindrinom glavom i estorubnom rupom M8 , duine 40 mm , prema JUS M.B1.120 , aiz tabele 3.7 ( [1] str:3.9 ) ; 4 kom . - Za centriranje rezne ploe sa osnovnom ploom biramo zakaljenu cilindrinu iviju 6m 6 , duine 45 mm , prema JUS M.C2.204 , a iz tabele 3.8 ( [1] - str:3.10 ) ; 4 kom . - Za vezu vodeih letvi sa reznom ploom biramo vijak sa uputenom glavom M3 ; 4 kom , duine 10 mm , prema JUS M.B1.120 . Dok za vezu vodeih letvi sa uvodnom trakom biramo vijak sa poluokruglom glavom M3 , duine 6mm , prema JUS M.B1.163 , a iz tabele 3.7 ( [1] - str:3.9 ).

Opis konstrukcije alata Blok alata za izradu datog komada sastoji se iz donjeg dijela alata , koji je smjeten na osnovnu plou (1) , a dalje na radni sto prese , i gornjeg pokretnog dijela alata vezanog za gornju plou (10) i ig prese . Voenje alata je obezbjeeno dvjema stubnim voicama (4) prenika 32 mm koje su osigurane od ispadanja sa po jednim uvrnutim vijkom M8. Rezna ploa (2) je oslonjena na osnovnu plou i za nju privrena sa etiri vijka sa cilindrinom glavom i estrubnom rupom M8 , a centrirana sa takoe m etiri cilindrina koia prenika 6m . Na njoj su postavljene vodee letve (3) privrena sa est vijaka sa uputenom glavom M3 . Gornja ploa za ig presevezana cilindrinim rukavcem (11) , prenika 32 mm . Alati (7) su privreni presovanim spojem za nosa alata (9) koji je dalje vezan za gornju plou putem etiri vijka M8 sa cilindrinom glavom i estrubnom rupom. Voenje alata i spreavanje njihovog izvijanja je realizovano vodeom ploom (6), koja se putem ahura (5), vodi vodeim stubovima . Na nju su zavrnuta etiri zavrtnja sa cilindrinom glavom i urezom (8) . Ti vijci slue za voenje etiri pokreta tanjirastih opruga , koje slue za svlaenje teake sa noeva .

Opis rada alata

24

Na osnovu maksimalnog iskoritenja materijala izabrao sam jednoredno popreno prosijecanje . Materijal se prije uvoenja u alat sijee na trake irine 61 mm iz standardne table lima : 2x3 m . Poetna faza rada zapoinje uvoenjem isjeene trake u uvodnik trake sve so granine ivice na vodeoj ivici . Kretanjem gornjeg dijela alata nanie probojac izrauje otvor 10 mm , a korani no odsijeca dio ruba materijala u duini 30 mm otpaci se vode za to poseban ko . Poslije toga se uz pomo tanjirastih opruga alat odvaja od trake i vraa u poetni poloaj . Slijedi potiskivanje limene trake sve dok u predhodnom koraku , koranim noem obraene , ivice trake . Drugim kretanjem gornjeg dijela alata prosijeca se obim radnog predmeta i probija otvor 10 mm za slijedei radni kpmad . Istovremeno , korani no ponovo odsijeca dio ruba materijala u duini 30 mm , ime se osigurava konstantan hod trake x = 30 mm . Otpaci se ponovo vode u za to predvieni ko , dok se radni komad vodi u drugi . Tano centriranje prosjekaa , a time i radnog komada , u odnosu na ve probijeni otvor , osigurava se glavom vijka postavljenog na eonoj povrini prosijekaa .

25


Top Related