Transcript
  • 1. UMRE SUNUMU 2014 www.safahacumre.com

2. AL BN MUVAFFAK HZ.LER; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kbe-i muazzamay tavaf ettikten sonra Altn oluun hizsnda oturup tefekkre dald. "Acab Allah tel indinde hlim nicedir?" diye dnd. Bu hlde iken kendinden geti uyudu. Rysnda kendisine; "Ey Ali bin Muvaffak! Elbette sen evine sevdiini ve seni seveni dvet edersin. Biz de sevdiimizi arrz." denildi. Sonra sevinle uyand. 3. Btn gnahlardan tvbe edilerek Allaha (c.c.) snlmaldr. Kul haklar ve borlar varsa denmelidir. Umre iin gerekli olan masraflar helal kazantan temin edilmelidir. Umreyi Allah (c.c.) iin yapmakta samimi, btn maksad ve niyeti Allahn (c.c.) rzas iin olmaldr. Umreye giden, bakalarna sknt vermedii gibi onlardan gelecek skntlara da katlanmal, yumuak davranmaldr. Hadis-i erifte (Yumuak davranmayan hayr yapmam olur) buyuruldu. Kendi kendine unlar taahht etmelidir: Kesinlikle gnah ilememeye gayret etmek. Hz. Muhammed (s.a.v)in snnetine sk bir ekilde sarlmak. UMRE YOLCULUUNA HAZIRLIK 4. Yaplacak olan ibadetle ilgili bilgi sahibi olmak. Umre nasl bir ibadettir, farzlar vacipleri nelerdir. hram ne demektir ve ihraml kimse nasl davranr. Tavaf nedir, hangi tavaflar vardr. hramdan ne zaman ve nasl klr. Safa ve Mervede nasl say edilir gibi bilgileri okuyarak, seminerlere katlarak ve bu konuda bilgi sahibi olan kiilere sorarak donanml olunmal. BLGLENME 5. Umrenin nemli bir ibadet olduunu, hem de zorlu meakkatli bir ibadet olduunu bilmek ve ona gre davranmak. Sabrl olmak ve iyi geinmek. hramda olsa da olmasa da srekli ibadet ettii uurunda olmak. Hakkn ararken dikkatli olmak, asla hak ihlali yapmamak. Orada herkesin Allahn (c.c) misafiri olduu uurunda olarak davranmak. Sert, krc olmaktan da kamaldr. Hadis-i erifte, (Sertlikten ve irkin eyden saknn. Yumuaklk insan ssler, irkinlii giderir) buyuruldu. (Mslim) AHLAK HAZIRLIK 6. GD 25 Nisan 2014 Amsterdam / stanbul 14.35 - 19.05 25 Nisan 2014 stanbul / Medine 23.10 - 02.30 DN 06 Mays 2014 Cidde / stanbul 01.55 - 05.40 06 Mays 2014 stanbul / Amsterdam 08.20 - 11.00 YOLCULUK 7. Umre, belli bir takvime bal olmakszn yln herhangi bir gnnde ihraml olarak Kabe'nin tavaf edilmesi ve ardndan Safa ile Merve arasnda say yaplp tra olunarak ihramdan klmas eklinde yaplan bir ibdettir. Umrenin hram ve Tavaf olmak zere 2 farz vardr. Say ve Tra olmak zerede 2 asli vacibi vardr. UMRE HRAM TAVAF SAY TIRA FARZLARI VACPLER 8. Her eyden nce gerekiyorsa tra olmak, koltuk alt kllarn (v.s.) temizlemek ve trnaklar kesmek snnettir. Gusl abdesti almak snnettir. Eer su bulunamaz veya suyu kullanma imkan olmaz ise namaz abdesti almak snnettir. hrama girmek isteyen kii abdestli olsa bile yeniden gusl abdesti almas snnettir. Hayz ve nifas halinde olan kadnlar ve ihrama girecek kk ocuklar iinde hkm ayndr. HRAMA GRME HAZIRLII 9. Erkeklerin ihrama girmeden nce i amarlar dahil giysilerini, orap ve ayakkablarn kartmalar gerekir. Bunlarn yerine dikisiz iki para rt sarnrlar. Bu rtnn belden aasn rten ksmna ZR, ba hari vcudun belden yukarsn rten ksmna RD ismi verilir. Erkekler arkas ve zeri ak terlik giyerler. HRAMA GRME HAZIRLII 10. Bele dikili kemer balamakta, srta anta asmakta, saat, yzk takmakta ve baa dedirmeden emsiye kullanmakta bir mahzur yoktur. hram elbiselerinin iki paradan olumas, beyaz rengin tercih edilmesi, ykanm, yeni ve gzel grnml olmas snnete uygundur. Kadnlar, ihram iin zel bir elbise giymezler. Her zaman giymi olduklar elbiseleri, bartleri ve ayakkablaryla ihrama girerler. Ancak ihraml olduklarnda yzlerini rtmezler. HRAMA GRME HAZIRLII 11. Umrenin artlarndan biri olarak ihram, hac ya da umre yapmaya niyet eden kiinin, baka zamanlarda ilemesi mbah olan baz fiil ve davranlar, belirli bir sre iinde kendisine haram klmas, yasaklamasdr. Buna "ihrama girme" de denir. hrama girmi olmann gereklerinden biri olarak brnlen havlu ve benzeri trden dikisiz kyafete halk arasnda ihram denmektedir. Ancak "ihram" bu deildir. Usulne gre ihrama girilmedii srece sz konusu bu rtlere brnmekle ihrama girilmi olunmaz. hram, niyet ve telbiye getirmekle meydana gelir. Bunlardan birisi noksan olursa ihrama girilmi saylmaz. Bu iki hukuk ihramn rkndr. Medine-i Mnevvereden Mekke-i Mkerremeye gidilecekse, mikat mahallinde (Zulhuleyfe) ihrama girilir. HRAM (FARZ) 12. ayet kerahat vakti deilse 2 rekat ihram namaz klnr. Mstehap olan bu namazn, ihram rtlerine brndkten sonra klnmasdr. Namazn birinci rekatnda kafirun, ikinci rekatnda ihlas surelerinin okunmas mstehaptr. NYET Ya Rabbi senin rzan iin ben umre yapmak istiyorum onu bana kolaylatr ve benden kabul buyur. HRAM NAMAZI VE HRAM NYET 13. TELBYE Lebbeyk Allahmme Lebbeyk. Lebbeyke L erike Leke Lebbeyk. nnel Hamde Vennimete. Leke Velmlk La erike Lek. Telbiyenin Manas; "Allahm! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eiyorum. Btn varlmla sana teslim oldum. Senin hibir ortan yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. phesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mlk de senin. Senin hibir ortan yoktur. (Telbiyenin birincisi arttr, birden fazlas snnettir.) 14. NYET VE TELBYEDEN SONRA, HRAM YASAKLARI BALAR. Bunlar dinen haram olan ve bakalarna ZARAR VEREN fiiller, hareket ve davranlardr. Fsuk: Taatten ayrlp haram fiilleri yapmak. Cidal: Bakalar ile kavga, tartmak, svmek, kt sz ve davranlarda bulunmak. Refes: ehveti tahrik edici sz, hal ve hareketler ihramlya yasaktr. HRAM YASAKLARI 15. Sa, sakal, byk, koltuk alt kllarn (v.s.) yolmak, ksaltmak ve kesmek yasaktr. Trnaklar kesmek. Vcuda veya ihrama (kadnlarn ihramlar olan elbiselerine) parfm veya esans srmek, sa, sakal ve byklar yalamak, knalamak, kokulu sabun kullanmak yasaktr. HRAMLININ VCUDU LE lGL YASAKLAR 16. Giyim eyas olarak hazrlanm her trl (dikilmi veya rlm) eyleri giymek. (Bele kuanlan kemerde, omuza aslan antada diki bulunmasnda bir saknca yoktur). Ban veya yzn rtmek, takke (v.s.) giymek, sark sarmak. Eldiven, orap veya topuklar kapal ayakkab giymek. Giyimle ilgili bu yasaklar sadece erkekler iin geerlidir. Bayanlarn elbiseleri ihramlardr. hramda bayanlar yzlerini rtmezler. GYM VE GYM EYASI LE LGL YASAKLAR 17. Mekke ehri ve etrafndaki HAREM denilen blgenin, bitkilerinin kesilmesi veya koparlmas ihraml veya ihramsz herkes iin yasaktr. HAREM BLGES LE LGL YASAKLAR 18. hrama girildikten sonra artk ihram yasaklar baladndan dikkatli olmak gerekir. Kokulu sabun, ampuan, zel kokulandrlm di macunu, krem ve kokulu mendil gibi uak ve otellerde kullanlan temizlik malzemelerin ihrama girildikten sonra kullanmamak gerekir. DKKAT EDLECEK HUSUSLAR 19. UMRE TAVAFI Niyet: Allahm niyet ettim Umrenin tavafn yapmaya, onu bana kolaylatr ve onu benden kabul buyur. Kabeyi sol tarafa alarak Hacerl Esved'den balayp Hacerl Esved'de bitirmek zere, Kabenin etrafnda 7(yedi) avt (tur) dnmek bir tavaftr. Tavafa balarken ve her avtn banda,Hacer-l esvedi pmek snnettir. Ancak izdiham dolays ile bu mmkn olmadndan (Bismillahi Allahu Ekber) diyerek istilam (selamlama) yaplr. UMRENN YAPILII 1 20. Rkn Yemaniden Hacer-l Esvede kadar, Rabbena duas okunur. Tavafta abdestli olmak, hatimin dndan yaya yrmek (ayet sakat veya zrl deilse) ve 7 avt yapmak vaciptir. Tavaf mteakiben say yaplacaksa remel ve ztba yaplr. Remel ksa admlarla koarak tavafn ilk 3 avtnda yrmektir. Erkekler remel yaplan tavaflarda sa omuz ve kolunu ihram dnda brakrlar buna ztba denilir. Remel yaplan tavafn sonuna kadar ztba devam eder, tavaf bitince omuz kapatlr. Tavaf namazn ztba haliyle (omuz ak) klmak mekruhtur. UMRENN YAPILII 2 21. 1234567 TAVAF 22. ayet yedi avt tamamland ise tavaf bitmitir. Kerahat vakti deilse Makam brahimde veya arkasndaki hizada iki rekat tavaf namaz klnz. (Bu namaz Kabenin herhangi bir yerindede klabilirsiniz.) Namazn birinci rekatnda kafirun, ikinci rekatnda ihlas surelerinin okunmas mstehaptr. Namaz akabinde Kabe-i Muazzama karsnda eller alr, gnlden geldiince Yce Mevlaya (c.c.) dua edilir. ster Umre tavaf olsun ister nafile tavaf, her tavafn peinden tavaf namaz klmak vaciptir. TAVAF NAMAZI 23. Say, Safa tepesinden balayp Merve tepesinde tamamlanmak zere 7 (yedi) defa gidip gelmektir. Safa tepesinde Kabe grlebilecek bir noktaya klp Kabeye dnlerek niyet edilir. Hacer-l Esved istilam edilir, selamlanr. Niyet: Allahm senin rzan iin Safa ile Merve arasnda Umrenin Sayn yapmak istiyorum. Bana kolay kl ve kabul buyur. UMRENN SAYI 24. Tekbir (Allahu ekber), Tehlil ( La ilaheillalah Muhammedurrasulullah) Salavat erife okunur eller kaldrlarak dua niyaz zikirle Merve tepesine doru yrnr. Erkekler Safa ile Merve tepesi arasnda yeil kl stunlar arasnda Hervele yaparlar (canl alml ve sratli ekilde koarlar) Merve tepesine varld zaman, Beytullah gryormu gibi, Yzmz Beytullaha dnk olarak Tekbir, Tehlil, Salavat erife ve dua edilir bylece Sayn bir avt yaplm olur. ayet Safa tepesinden - Merve tepesine 4 gidi , Merve tepesinden-Safa tepesine 3 dn yaplm ise Say bitmitir. UMRENN SAYI 25. 1234567 26. Salarn tra edilmesinde veya ksaltlmasnda vacip olan miktar, ban en az drtte biridir. Ban sadece drtte birinde veya az ksmnda sa var ise hepsinin tra edilmesi veya ksaltlmas gerekir. Salarn tamamnn tra edilmesi veya ksaltlmas snnettir. Kadnlar ise salarnn ucundan en az bir parmak boumu kadar ksaltmaldrlar. HRAMDAN IKI (TIRA) 27. MEKKE PROGRAMIMIZ 1. Umre Tavaf Umre Sayi 2. Mekke Tantm sunumu 3. Yakn Ziyaretler: Efendimizin (s.a.v) evinin yeri, ecere Mescidi Cin Mescidi Cennet-l Mualla Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret 4. Umreler: Tenim Umresi 5. Genel ziyaretler: Sevr Da Arafat Rahmet Tepesi Mzdelife Mina Hira Da 6. rat Sohbetleri 7. Toplu tavaflar 8. Veda tavaf yaparak ayrlma 28. MEDNE PROGRAMIMIZ 1. Efendimizi (s.a.v) ilk selamlama 2. Hz. Ebubekir, Hz. mer (r.a) selamlama 3. Medine Tantm Sunumu 4. Yakn Ziyaretler: Gamame Mescidi Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi Hz. mer (r.a) Mescidi Hz. Ali (r.a) Mescidi 5. Cennet-l Baki Ziyareti: Hz. Osman (r.a) ziyaret 6. Genel ziyaretler: Uhud Ayneyn (okular) tepesi ki Kbleli Mescid Hendek Kuba Mescidi 7. rat Sohbetleri 8. Efendimizi (s.a.v) selamlayarak ayrlma 29. UMREDE BAYANLARIN DURUMU Bayanlar zel gnlerinde de olsa ihrama girerken niyet ve telbiyelerini getirmelidir. zel gn buna mani deildir. hrama girerken bayanlarn kendi elbiseleri ayn zamanda ihram rtleridir. Bayanlarn zel gnlerinde ihram yasaklar devam eder. Bu sre iinde mescid-i harama girmezler. zel gnleri sona erince umre tavaf ve sayini yaparak ihramdan karlar. Kutsal beldelerde tesettre daha fazla dikkat etmelidir. Hanmlar zikir, dua ve telbiye esnasnda seslerini ykseltmemelidir. Bayanlar ihraml olduu srece pee takmaz, yzn rtmez, azn kapatmaz. hramdan ktktan sonra kapatabilir. 30. www.safahacumre.com Hazrlayan: Hasan zer


Top Related