dovile puraite architectural portfolio

Download Dovile Puraite architectural portfolio

Post on 20-Feb-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dovile Puraite architectural portfolio

TRANSCRIPT

 • architecturalportfolio 2012

  Dovile Puraite

 • education

  2009-2011

  Aalborg

  Denmark

  2005-2009

  Kaunas

  Lithuania

  Master in Architectural Design (Engineering with specialization in Architecture)

  Aalborg University

  www.studieweb.aod.aau.dk/

  Bachelor in Architecture

  Kaunas University of Technology

  www.ktu.lt/

  work experience

  skills

  digital tools

  linguistic knowledge

  general

  personal

  AutoCAD, Revit, SketchUp, Virtual Environment, Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Microsoft

  Office, Ecotect, STAAD.Pro, Rhinoceros

  Lithuanian (native), English (advanced), Danish (intermediate), Russian (basic)

  physical & digital model making, conceptual & graphic design, technical drawing

  open-minded, ambitious, self motivated and initiative; easy communicating and participating in

  team work as well as working individually; strong passion for contemporary design , art and sustain-

  able architecture; easily learning new softwares

  2012

  March - Now

  Aarhus/DK

  2012

  February

  Horsens/DK

  2012

  January

  Skanderborg/DK

  2010

  Aug/Dec

  Aarhus/DK

  2008-2009

  Aug/Jan

  Kaunas/LT

  LOOP architects/ www.looparchitects.dk

  architect

  sustainable design and renovation projects, prequalifications

  VIA University College /www.viauc.dk/

  teaching assistant

  lecturing and consulting constructive architects

  Frost Larsen architects /www.frostlarsen.dk/

  architectural intern

  graphical work for presentations

  Schmidt Hammer Lassen architects/ www.shl.dk

  architectural intern

  technical drawings, conceptual modeling, graphical visualization for presentations

  UAB Alumex /www.alumex.lt/

  project manager

  technical drawings, calculations, communication with clients

  CVDovile Puraite

  21.08.1986_dovile.puraite@yahoo.com_ Trojborgvej 22, 2th, Aarhus 8200, Denmark_+4552765508

 • 45

  78

  910

  Master thesis - The GRADEN school

  Urban Mediaspace

  Stacked Villas+

  In Love with Nature

  Uniting Cities

  The Institute for Architecture & Design

  TABLE of content

  6The House of the Danish Industry FoundationNEXT STEP V I L L A G E

  16

  VISuALISErING AF KIG MOd ``dET GrNNE HuS``

  Next STEP Village

  sustainable transformation of villaalBert nauers vej, HjBjerg

  existing villa FroM 1978 in aarHus, private Client

  new design with cut through the house.integration of glass facades and sky-lights - to support natural ventilation - passive heating.

  Facades (east and vest)and roof are wrapped with green walls. it increases the insulation value, the biodiversity and collect rain water.

  Clay floor makes better indoor climate and works as a humidity regulator in the house.

  gables are covered with zinc (c2c product). on the south fa-cade it is possible to use it for producing hot water/ heating.

  villa from the 70s

  C2C / recyclable &reusable

  s u s t a i n a B l e transForMation oF villa FroM 70s

  proCess

  Sustainable TRANSFOTMATION of Villa

  ADMINISTRATIONS BYGNING, AARHUSVEJ 56, ODDERIDE FORLSAG

  DATO: 25.01.2012

  Office/ residential HOUSING projects

  1

  2

  3

 • Next STEP VillageLOOP architects_2012

  1

  Der tages udgangspunkt i Cradle to Cradle-principperne og et nske om at skabe et generationsdesign for klyngen, der sikrer integration af fremtidens lsninger, bde materialemssigt og ener-gilsningsmssigt. Udviklingen gr hurtigt, og mulighe-derne og lsningerne er mange, og derfor er der i konceptet arbejdet med en generation 1, der er gennembearbejdet energilsnings- og bredygtighedsmssigt, der p.t. bde er lnsomt og benytter sig af kendte, afprvede lsninger. Samti-dig er der vist visioner for generation 2 og 3, hvor der foresls mere fremadrettende lsninger - der om nogle r kan vre bde mere effektive og konomisk rentable for klyngen.

  Frste geNeratioNsklyNge aNNo 2013 Er fuldt forsynet med vedvarende energi. Der arbejdes med indikatorer, som giver mulighed for, at

  fordele forbruget af strm over dgnet samt at optimere brugeradfrd.

  Der er fokus p et godt indeklima og materialer og bygnin-gerne er tnkt ud fra et Cradle to Cradle mindst.

  Der arbejdes med grnne facader og tage, og regnvand genanvendes.

  Der bygges et flles serviceomrde , herunder fx caf, indkb, vksthus , elbiler som deleordning m.m.

  aNdeN geNeratioNsklyNge aNNo 2016

  Fokus p bedre udnyttelse af waste . Leasing af teknisk udstyr integreres som koncept. Der laves genanvendelsesstrategi for materialer . Vindturbiner opstilles til produktion af strm, og geoter-

  misk kl etableres.

  tredje geNeNeratioNsklyNge aNNo 2018

  Der fokuseres p produktion og lagring af energi fx gen-nem anvendelse af algeproduktion til biobrndsel.

  Der arbejdes med fjernstyret elforbrug over dgnet hvor det er mest fordelagtigt, herunder integrering af nyudvik-lede apps og anden teknologi.

  Strre grad af diversitet i funktioner som produktion af madvarer og serviceydelser.

  Monokrystallinske solceller udskiftes med effektive tynd-filmssolceller i sydvendte glasarealer.

  Spildevand renses og genanvendes til fx bilvask, havevan-ding, tjvask o.a.

  koNceptets strrelse

  Grundstrrelse: 18.900 m2 Areal til boliger inkl. flleshuse: 6.390 m2 44 boligenheder Foreslet 4 forskellige boligtyper fra 80 - 226 m2

  elgrid

  varmepumpe

  smart grid

  solceller

  solvarme

  vaNdiNg grNNe vgge/vksthus

  veNtilatioN varmepumpe

  hybrid veNtilatioN / iNdeklima

  biodiversitet

  vkst- og Flleshus&

  Flles Fryse/klehus

  regNvaNds-opsamliNg

  jordvarme / varmepumper

  grNNe tage Flles elbiler

  cradle to cradle materialer

  grNNe vgge

  boliger

  spildevaNd

  VISIONS FOR THE NExT STEP VILLAGE ARE:

  creating healthy and sustainable housing affordablefor everyone creating an energy-producing cluster for mixed use creating a new concpt for future homes with focus onquality and diversity creating buildings that positively contributes to solvingglobal climate challenges and incresing the valuematerials and its lifecycle. creating buildings that are adapted for continuoustechnology changes - generation design

  CONCEPT SCALE

  Plot Size: 18,900 m2 Land for housing incl. shared houses: 6,390 m2 44 residential units Proposed 4 different types of housing 80 to 226 m2

 • NEXT STEP V I L L A G E

  16

  VISuALISErING AF KIG MOd ``dET GrNNE HuS``

  Next stepv i l l a g e

  Vores visioner for Next Step Village er...

  ... at skabe sunde og bredygtige boliger for alle

  ... at skabe en energiproducerende boligklynge.

  ... at skabe en ny boform med fokus p kvalitet og mangfol-dighed.

  ... at skabe et byggeri, der bidrager positivt til at lse vores globale klimaudfordringer og at minimere fremtidige behov for ressourcer.

  ... at skabe bygninger, der lbende tilpasses i takt med at ny teknologi og viden findes generationsdesign

  Iden til klyngens plans tager ikke som traditionelt udgangs-punkt i kendte omgivelser, da Next Step Village er et koncept, der skal kunne tilpasses et vilkrligt sted i Danmark. Sledes vil der, ved valg af placering, skulle foretages nogle tilpasnin-ger. Dels fordi at orienteringen er altafgrende for, at klyngen forbliver selvforsynende med energi, men selvflgelig ogs for at skabe en unik klynge tilpasset dets omgivelser og natur. Designet af klyngen fokuserer p at udnytte pladsen optimalt s vi p langt frre kvadratmeter kan opn samme kvalitet og funktion til lavere pris som ved et parcelhus, der historisk set har vret danskernes fortrukne boligform. Klyngens udform-ning tager hensyn til de klimaudfordringer, vi str overfor, ikke kun ved en bedre jordudnyttelse men fx ogs ved brug af vedvarende energi, nedsivning af regnvand, strre biodiversitet og valg af sunde materialer.

  Klyngen er designet med grnne omrder, urbane pladser, offentlige og private haver samt terrasser. Bygningskomposi-tionen er optimeret i forhold til solorientering, sledes at de udendrs grnne rum og indvendige boligarealer fr maksi-malt/optimalt dagslys. Der er arbejdet med en helhedsoriente-ret lsning, hvor Next Step Village vil fungere som et dynamisk milj, der styrker det lokale samfund, dets kosystem og dets konomi.

  Der tages udgangspunkt i Cradle to Cradle-principperne og et nske om at skabe et generationsdesign for klyngen, der sikrer integration af fremtidens lsninger, bde materialemssigt og ener-gilsningsmssigt. Udviklingen gr hurtigt, og mulighe-derne og lsningerne er mange, og derfor er der i konceptet arbejdet med en generation 1, der er gennembearbejdet energilsnings- og bredygtighedsmssigt, der p.t. bde er lnsomt og benytter sig af kendte, afprvede lsninger. Samti-dig er der vist visioner for generation 2 og 3, hvor der foresls mere fremadrettende lsninger - der om nogle r kan vre bde mere effektive og konomisk rentable for klyngen.

  Frste geNeratioNsklyNge aNNo 2013 Er fuldt forsynet med vedvarende energi. Der arbejdes med indikatorer, som giver mulighed for, at

  fordele forbruget af strm over dgnet samt at optimere brugeradfrd.

  Der er fokus p et godt indeklima og materialer og bygnin-gerne er tnkt ud fra et Cradle to Cradle mindst.

  Der arbejdes med grnne facader og tage, og regnvand genanvendes.

  Der bygges et flles serviceomrde , herunder fx caf, indkb, vksthus , elbiler som deleordning m.m.

  aNdeN geNeratioNsklyNge aNNo 2016

  Fokus p bedre udnyttelse af waste . Leasing af teknisk udstyr integreres som koncept. Der laves