domiciliat/a in - data de actionarul persoana fizica subsemnatul/a, domiciliat/a in localitatea...

Download domiciliat/a in - Data de actionarul persoana fizica Subsemnatul/a, domiciliat/a in localitatea posesor

Post on 03-Nov-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I MPUTERNICIRE SPECIALA

  Data de actionarul persoana fizica

  Subsemnatul/a, domiciliat/a in localitatea

  posesor al Cl seria nr. , eliberata de SPCLEP CNP in calitate de actionar la SC "STICLOVAL" SA Valenii de Munte, cu un numar de

  actiuni, reprezenta nd-% din capitalul social, mandatez prin prezenta pe posesor al Cl seria nr. , eliberata de SPCLEP

  la data de , domiciliat in localitatea str. bloc-, sc.-, etaj-, aP.-, jud. CNP

  ca, in numele meu si pentru mine, sa participe la SC "Sticloval" SA la sedinta AGOA, la ora 11.00, din data de 15.05.2019 sau 17.05.2019, daca in data de L5.05.2019 nu se intruneste cvorumul necesar, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine la data de referinta 08.05.2019

  Sedinta AGOA va avea loc la sediul social al SC "Sticloval" SA din orasul.Valenii de Munte, str. Franghesti, --rr. 17-19 Jud.Prahova.

  PENTRU ORDINEA ZIA AGOA, mandatarul meu, in numele meu si pentru mine, va vota astfel:

  1. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv,,Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2018"

  Votul va fi : ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere" .

  (se vo taio cu o linie situotio care nu corespunde votului, romanand optiunea aleaso pentru vot . De exemplu doco alegeti so votati ,,impotrivo", vetitoia mentiunile ,,pentru" si ,,obtinere")

  2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv,,Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul iontabil aferent anului 2O!8."

  v Votul va fi : ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere" .

  (se vo taio cu a linie situotio core nu corespunde votului, ramonand optiuneo oleoso pentru vot . De exemplu daca olegeti sa vototi ,,impotrivo", veti toio mentiunile ,,pentru" si ,,obtinere")

  3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv,,Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 3L.L2.201.8 "

  Votul va fi : ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere" .

  (se vo taio cu o linie situotio core nu corespunde votului, ramanond optiunea aleosa pentru v.ot . De exemplu doca alegeti so votati ,,impotriva", veti taio mentiunile ,,pentru" si ,,obtinere")

  str.

 • 4. La punctul 4 din ordinea de zi, respectiv.,Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2018. " Votul va fi : ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere" .

  (se vo toio cu o linie situatia core nu corespunde votului, ramonond optiunea aleasa pentru vot . De exemplu doco olegeti so vatoti ,,impotriva", veti toia mentiunile ,,pentru" si ,,abtinere")

  5. La punctul 5 din ordinea de zi. respectiv,Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 201.9. " Votul va fi : ,,pentru", ,,impotriva", ,,abtinere" .

  (se va taia cu o linie situotia core nu corespunde votului, romonand optiunea aleosa pentru vot . De exemplu doco olegeti sa votati ,,impotrivo", veti taio mentiunile ,,pentru" si ,,obtinere")

  5. La punctul 5 din ordinea de zi, respectiv,,Aprobarea datei de 18.06.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr.24/2Ot7 " Votul va fi : ,rpentru", ,,impotriva", ,rabtinere" .

  (se va taio cu o linie situotio core nu corespunde votului, ramanond optiunea oleosa pentru vot . De exemplu doco olegeti sa votati ,,impotriva", vetitoio mentiunile ,,pentru" si ,,abtinere")

  Prezentul nnandat este gratuit si valabil pana la indeplinire.

  Atasez copia cartiide identitate. certificata prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

  Data,

  Semnatura,

Recommended

View more >