dmt – molekula duإ،e - eoj.cz dmt jsem pro svإ¯j vأ½zkum zvolil proto, إ¾e tato...

Download DMT – molekula duإ،e - eoj.cz DMT jsem pro svإ¯j vأ½zkum zvolil proto, إ¾e tato lأ،tka je pإ™أ­tomna

Post on 04-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DMT – molekula duše Rick Strassman

  Copyright © Rick Strassman, M.D., 2001 Translation © Kateřina Amiourová, 2005 Czech edition © dybbuk, 2005 ISBN 80-86862-10-0

 • Nemáme tolik představivosti, abychom mohli pochopit nebo alespoň jen tušit, o co všechno přicházíme.

  Jean Toomer1

  … Různé ideje a tvrzení mohou být v současné době pouze základem, zdrojem naší víry. Musíme ale poznávat vlastníma očima, prožívat všemi smysly a s otevřenou branou vnímat svět takový, jaký skutečně je, právě teď – nekonečný, podivuhodný, zázračný. Pouze když poznáme božskou podstatu sami sebe, můžeme porozumět pravdivosti poselství, které nám prorokové, svatí a mystici zanechali. Proto každý prostředek, jakákoli cesta, která nám pomáhá prožít naši vlastní osobní mystickou zkušenost, má tu nejvyšší duchovní hodnotu a měla by být legálně dostupná komukoli…

  Albert Hofmann

  1 Jean Toomer, Rudolph P. Byrd: Essentials, university of Georgia Press, Athény 1991, str. 27.

 • Poděkování Ve všech stadiích tohoto výzkumu mi pomáhal bezpočet kolegů,

  spolupracovníků a organizací. Zvláštně některé z nich bych velmi rád zmínil. Zesnulý dr. Daniel X. Freedman z Katedry psychiatrie Kalifornské univerzity v Los Angeles tento projekt podporoval ve všech ohledech a pomohl mi získat počáteční a zásadní prostředky pro výzkum. Zaměstnanci amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků2 a Agentury pro uplatnění léčiv3 mi pomáhali svým flexibilním a zodpovědným přístupem i přes mimořádný průběh tohoto výzkumu. Clifford Qualls, Ph. D., biostatistik Univerzity Nové Mexiko bezpočet hodin, dní a týdnů přesvědčoval členy výzkumného centra. David Nichols, Ph. D., z Univerzity Purdue laboratorně syntetizoval DMT – bez látky samotné by byl výzkum nemožný.

  Univerzita Nové Mexiko, resp. její Lékařská fakulta, mi při práci poskytovala akademickou, fyzickou i administrativní podporu. Dr. Walter Winslow, vedoucí Katedry psychiatrie a jediný klinický specialista podílející se na výzkumu, byl ke mně ohromně velkorysý. Později v jeho práci pokračoval dr. Samuel Keith, pomáhal mi s administrativou a byl mi rovněž plně k dispozici po odborné stránce. Dr. Alan Frank, předseda Etické komise pro výzkum na lidech Univerzity Nové Mexiko, vždy ochotně a fundovaně zvažoval mé požadavky.

  Své poděkování musím vyjádřit i Hlavnímu klinickému výzkumnému centru Univerzity Nové Mexiko, hlavně za desetiletí podpory při všech mých studiích, ať už šlo o melatonin, DMT či psilocybin. Dr. Jonathan Lisansky, kolega z Psychiatrického a výzkumného centra Univerzity Nové Mexiko, mě seznámil s dnes již bohužel zesnulým dr. Glennem Peakem, ředitelem pro vědu Hlavního klinického výzkumného centra. Díky nim jsem v roce 1984 začal pracovat v Albuquerque na Univerzitě Nové Mexiko. Dr. Philip Eaton převzal vedení nad Hlavním výzkumným klinickým centrem, když dr. Peake náhle zemřel, a neměl sebemenších námitek proti mému studiu psychedelických látek. Dr. David Schade, Joy McLeod a Alberta Blandová mi neocenitelně po celé roky pomáhali v laboratoři. Lori Sloanová z výpočetního střediska se s profesionálním přehledem starala o všechny počítače a naučila mě používat programy, k jejichž porozumění bych jinak potřeboval léta.

  Mnoho díků patří i všem trpělivým i netrpělivým sestrám, kuchařskému personálu a administrativním pracovnicím, zejména Kathy Legozaové a Irene Williamsové, ošetřovatelkám Lauře Bergové a Cindy Geistové, které mi s různou mírou trpělivosti u všech výzkumů statečně, laskavě a disciplinovaně pomáhaly. Katy Brazisová vedla díky své lékařské erudovanosti první psychiatrická vyšetření.

  Velkorysý grant na výzkum od Skotské nadace pro výzkum schizofrenie4 mi pomohl realizovat první fáze projektu výzkumu DMT tak, jak si z vědeckého

  2 Federal Drag Administration (FDA) 3 Drug Enforcement Administration (DEA) 4 Scottish Rite Foundation for Schizophrenia Research

 • hlediska zasluhoval. Ale opravdu vděčný jsem především Národnímu institutu proti zneužívání drog,5 spadajícímu pod Národní ústav zdraví6 – a sice za podstatnou finanční podporu pro výzkum DMT a psilocybinu.7

  Pro napsání této knihy poskytli základní finanční podporu John Barlow a Nadace Rexx; Andrew Stone a pozdější podpora Nadace Barnhart mi umožnili v práci horlivě pokračovat. Tuto podporu s grácií a velkoryse zprostředkovali Rick Doblin a Asociace pro mezioborové studium psychedelických látek.8 Ned Naumes z nadace Barnhart, Sylvia Thiessenová a Carla Higdonová z Asociace velice efektivně dohlíželi na cílené čerpání peněz z grantu.

  Přátelé, kolegové, studenti, učitelé a rádci celé roky přispívali svými nápady a podporovali tento projekt: Ralph Abraham, Debra Asisová, Alan Badiner, Kay Blacker, Jill a Lewis Carlinovi, Ram Dass, David Deutsch, Norman Don, Betty Eisnerova, Dorothy a James Fadimanovi, Robert Forte, Shefa Goldová, Alex Grey, Charles Grob, Stan Grof, John Halpern, Diane Haugová, Mark Galanter, Mark Geyer, Chris Gillin, George Greer, Abram Hoffer, Carol a Rodney Houghtonovi, Daniel Hoyer, Oscar Janiger, David Janowsky, Karl Jansen, Sheperd Jenks, Robert Jesse, Robert Kellner, Herbert Kleber, Tad Lepman, Nancy Lethcoeová, Paul Lord, David Lorimer, Luis Eduardo Luna, Ralph Metzner, Nancy Morrisonová, Ethan Nadelmann, Ken Nathanson, Steven Nickeson, Oz, Bernd Michael Pohlman, Karl Pribram, Jill Purceová, Rupert Sheldrake, Alexander a Ann Shulginovi, Daniel Siebert, Wayne Silby, Zachary Solomon, Myron Stolaroff, Juraj a Sonja Stykoví, Stephen Szára, Charles Tart, Requa Tolbertová, Tarthang Tulku, Joe Tupin, Eberhart Uhlenhuth, Andrew Weil, Samuel Widmer a Leo Zeff. Moje žena, Marion Craggová, měla na mě i na můj projekt po celou dobu a za všech okolností čas a poskytovala mi cenné rady.

  Můj rukopis si celý nebo alespoň z části přečetlo několik lidí a svými komentáři a kritickými poznámky k mé práci neocenitelně přispěli. Byli to Robert Barnhart, Rick Doblin, Rosetta Maranosová, Tony Milosz, Norm Smookler, Andrew Stone, Robert Weisz a Bernard Xolotl.

  Vřelé díky a poklona patří Alexi Greyovi za to, že mě uvedl do vydavatelství Inner Traditions, kde se Jon Graham začal okamžitě věnovat mému projektu. Rowan Jacobsen je mimořádný vydavatel a pečlivá redakce Nancy Ringerové můj text v anglickém vydání velmi vylepšila.

  Jsem v mnohém vděčný svému bývalému mistrovi a skupince zenových buddhistů a všem dalším společenstvím za jejich učení, vedení a za vskutku ukázkové praktikování mystického pragmatismu.

  Nejhlubší díky patří mé rodině, především rodičům Alvinovi a Charlottě Strassmanovým, mému bratrovi Marcu Strassmanovi a mé sestře Hanně

  5 National Institute on Drog Abuse (NIDA) 6 National Institutes of Health (NIH) 7 Granty Národního ústavu zdraví pomohly financovat projekt s melatoninem (RR00997), DMT a

  psilocybinem (R03 DA 06524 a Roi DA08096) a všeobecné přípravné práce ve výzkumném centru na klinice (Moi RR00997).

  8 Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS)

 • Dettmanové – bez jejich podpory bych tento projekt nikdy nedokázal uskutečnit. Nakonec musím složit poklonu všem dobrovolníkům, jejich odvaze nechat se

  unášet na křídlech molekuly duše, jejich víře v náš výzkumný tým, který sledoval jejich těla a mysli, když vstupovali na svou cestu. Velmi jim děkuji a oceňuji, že na tento projekt přistoupili i za mimořádně přísných podmínek a přes nesmírně odmítavý přístup okolí k užívání psychedelických látek – nechť jsou inspirací pro další generace věrných hledačů.

 • Úvod V roce 1990 začal ve Spojených státech po dvaceti letech první výzkum účinků

  psychedelických a halucinogenních látek na lidech. Tato studie zkoumala působení N,N-dimethyltryptaminu neboli DMT, psychedelické látky se silnou a extrémně rychlou účinností. Projekt trval pět let a během této doby jsem podal přibližně 400 dávek DMT 60 dobrovolníkům. Výzkum probíhal na Lékařské fakultě Univerzity Nové Mexiko, v Albuquerque, kde jsem působil jako odborný asistent na katedře psychiatrie.

  DMT jsem pro svůj výzkum zvolil proto, že tato látka je přítomna v našem těle, a to všude. Domníval jsem se, že zdrojem látky DMT je epifýza9, podivuhodný malý orgán, který je uložený v centru našeho mozku. Moderní medicína o funkci této malé žlázy ví jen málo, epifýza má však bohatou „metafyzickou“ historii. Například Descartes předpokládal, že tento orgán je „sídlem duše“. Východní i západní mystické školy často právě v těchto místech spatřují bod nejvyšší lidské spirituality. Proto mě zajímalo, jestli nadprodukce DMT epifýzou souvisí s přirozeně se vyskytujícími „psychedelickými“ stavy, jakými mohou být narození, smrt a stavy blízké smrti, psychózy a mystické prožitky. Teprve až když byla tato studie rozpracovaná, začal jsem považovat DMT také za příčinu tzv. zá