discover ceredigion actif active ceredigion ... darganfod ceredigion atyniadau a gweithgareddau mae

Discover Ceredigion Actif Active Ceredigion ... Darganfod Ceredigion Atyniadau a Gweithgareddau Mae
Discover Ceredigion Actif Active Ceredigion ... Darganfod Ceredigion Atyniadau a Gweithgareddau Mae
Download Discover Ceredigion Actif Active Ceredigion ... Darganfod Ceredigion Atyniadau a Gweithgareddau Mae

Post on 01-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Darganfod Ceredigion Atyniadau a Gweithgareddau Mae Ceredigion yn boblogaidd nid yn unig am ei brydferthwch naturiol, ei arfordir hyfryd, traethau glân a chefn gwlad gwyrddlas ond hefyd am fywyd gwyllt amrywiol a mwy o ddolffiniaid trwynbwl nag unman arall yn Ynysoedd Prydain! Mae gennym dreftadaeth gelfyddydol heb ei hail, digwyddiadau at ddant pawb ac ystod o atyniadau a gweithgareddau i gadw pawb yn hapus.

  I ddarganfod mwy, ewch i www.darganfodceredigion.cymru

  Discover Ceredigion Attractions and Activities Ceredigion is popular not just for its natural beauty, its magnificent coastline, award winning beaches and lush green countryside but also for its abundant wildlife and more bottlenose dolphins than anywhere else in the UK! We have a diverse and thriving cultural heritage, events of all kinds and plenty of attractions and activities to complete your holiday experience.

  To find out more, visit www.discoverceredigion.wales

  Ceredigion Actif Darganfyddwch Geredigion ar droed, beic neu gefffyl – dilynwch lwybrau cerdded, beicio a marchogaeth i’ch tywys trwy olygfeydd gorau Ceredigion. Mentrwch i’r dŵr mewn canŵ neu gaiac a rhowch gynnig ar baragleidio neu sgïo.

  Active Ceredigion Explore Ceredigion on foot, bike or horseback - follow footpaths, bike trails and bridleways showcasing the best of Ceredigion’s scenery. Take to the water by kayak or canoe and try your hand at paragliding or even dry slope skiing.

  Celf a Chrefft Mae gan Geredigion gyfoeth o artistiaid a chrefftwyr, eu gwaith wedi ei ysbrydoli gan ein tirlun a’n harfordir. Ymwelwch ag orielau yn Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi a Thregaron a galwch heibio arddangosfeydd Crefftwyr Ceredigion a Thaith Celf Ceredigion.

  Arts and Crafts Ceredigion has a thriving art and craft scene and artists inspired by our landscapes and seascapes. Visit galleries in Aberystwyth, Aberaeron, Cardigan and Tregaron and look out for Ceredigion Craft Makers’ fairs and Ceredigion Art Trail exhibitions.

  Darganfod Discover Ceredigion Cardigan Bay & the Cambrian Mountains

  Mae digon i’ch diddanu o berfformiadau gan enwau mawr i dalent lleol. Mwynhewch ffeiriau a gwyliau i’r teulu, cerddoriaeth awyr agored a sioeau haf traddodiadol. Mae gennym drenau stêm a thraddodiad o gynnal rasys harnais yn ogystal â gwyliau roc a phop a’r clasurol. Hwyl go iawn.

  There’s entertainment for all from big-name stars to local talent. Enjoy parades, carnivals, fairs and family friendly festivals, outdoor music, theatre and traditional summer shows. You’ll find steam trains and harness racing and rock, pop and classical music festivals in stunning settings. In short, unbridled Welsh hwyl!

  Entertainment Adloniant

  Diwylliant a Threftadaeth

  Culture and Heritage

  Ymwelwch â safleoedd hynafol, mwyngloddiau a melinau Ceredigion. Darganfyddwch drysorau llenyddol Cymru a dysgwch am ein chwedlau. Dilynwch ein Llwybrau Ffydd ac ymwelwch â’n Llefydd Llonydd. www.peaceful-places.com

  Explore Ceredigion’s ancient sites, mines and mills. Discover Wales’ literary treasures and find out about our myths and legends. Follow our Faith Trails and visit our Peaceful Places. www.peaceful-places.com

  Bwyd a Diod Mae bwyd môr Bae Ceredigion, pysgod o afon Teifi a chaws o ddyffryn Teifi, cig oen Mynyddoedd y Cambria, cig eidion a phorc ond megis rhai o’r bwydydd a diodydd o safon sy’n cael eu cynhyrchu yng Ngheredigion. Darganfyddwch Geredigion o Flas i Flas www.tastetrailwales.co.uk

  Food and Drink Cardigan Bay seafood, fish from the Teifi river and cheeses from the Teifi valley, Cambrian Mountain lamb, beef and pork are just some of the quality food and drink produced in Ceredigion. Follow the Ceredigion Taste Trail to discover our food and drink www.tastetrailwales.co.uk

  CYNGOR SIR

  CEREDIGION COUNTY COUNCIL

  Gwybodaeth i Ymwelwyr Tourist Information Aberystwyth 01970 612125 aberystwythTIC@ceredigion.gov.uk Aberaeron 01545 570602 aberaeronTIC@ceredigion.gov.uk Aberteifi a Dyffryn Teifi Cardigan & the Teifi Valley 01239 613230 cardiganTIC@ceredigion.gov.uk Y Cei Newydd New Quay 01545 560865 newquayTIC@ceredigion.gov.uk

  Ymholiadau Cyffredinol General Enquiries croeso@ceredigion.cymru tourism@ceredigion.wales

  Digwyddiadau Ceredigion What’s On in Ceredigion

  www.darganfodceredigion.cymru

  www.discoverceredigion.wales

  Atyniadau a Gweithgareddau Attractions and Activities

  D yl

  un io

  | D

  es ig

  n: w

  w w

  .fo ur

  .c ym

  ru C

  CC 01

  7 0

  3/ 17

  Ll

  un ia

  u | P

  ho to

  gr ap

  hy : J

  an et

  B ax

  te r,

  Ie st

  yn H

  ug he

  s

 • 15 Fantasy Farm Park SY23 5DA 01974 272285 www.fantasyfarmpark.co.uk

  16 Gwersyll yr Urdd Llangrannog SA44 6AE 01239 652140 www.urdd.cymru/llangrannog

  17 Heritage Canoes SA43 2TB 01239 613961 www.heritagecanoes.squarespace.com

  18 Ar y Bêl SA46 0HA 01545 571112

  19 Llandysul Paddlers SA44 4AA 01559 363209 www.llandysul-paddlers.org.uk

  20 Mid Wales Mountain Bike Guides SY20 8JS 07581 444982 www.midwalesmountainbikeguides.com

  21 Parc Sgiliau Bwlch Nant yr Arian Skills Park SY23 3AB 01970 890453 www.naturalresourceswales/bwlchnantyrarian

  22 Pwll Nofio Aberaeron Aberaeron Swimming Pool SA46 0DT 01545 570871

  www.aberaeronswimmingpool.co.uk

  23 Canolfan Hamdden Aberaeron Aberaeron Leisure Centre SA46 0DT 01545 571738

  www.ceredigionactif.org.uk/aberaeron

  24 Pwll Nofio Llandysul Llandysul Swimming Pool SA44 4HP 01559 362548

  www.aquacentrellandysul.co.uk

  25 Rheidol Riding Centre SY23 4EL 01970 880863 www.rheidol-riding-centre.co.uk

  26 Twm’s Treks - Guided Walks SY25 6JB 01974 298150 www.twmstreks.com

  27 Wales Riding Holidays SA44 5RW 07974 953160 www.walesridingholidays.co.uk

  28 Teifi Mania Indoor Play Area SA43 3AL 01239 615772

  1 AberAdventures SY24 5LJ 07976 061514 www.aberadventures.com

  2 Aberystwyth Marina SY23 1AS 01970 611422 www.themarinegroup.co.uk

  3 Adventure Beyond SA44 5LQ 029 21 252761 www.adventurebeyond.co.uk

  4 Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant Yr Arian Bwlch Nant Yr Arian Visitor Centre SY23 3AB 01970 890453

  www.naturalresources.wales/bwlchnantyrarian

  5 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth Aberystwyth University Sports Centre SY23 3AR 01970 622280 / 621500

  www.aber.ac.uk/en/sportscentre/

  6 Canolfan Hamdden a Phwll Nofio Llambed Lampeter Leisure Centre & Swimming Pool SA48 7BX 01570 422552 / 422959

  www.ceredigionactif.org.uk/lampeter

  7 Canolfan Hamdden Plascrug Aberystwyth Plascrug Aberystwyth Leisure Centre SY23 1HL 01970 624579

  www.ceredigionactif.org.uk/plascrug

  8 Canolfan Hamdden Tregaron Tregaron Leisure Centre SY25 6HU 01974 298960

  www.ceredigionactif.org.uk/tregaron

  9 Cardigan Bay Active SA43 3AA 01239 612133 www.cardiganbayactive.co.uk

  10 Cardigan Bay Go Karting Centre SA46 0HN 07875 095 093 www.cbkartingwales.co.uk

  11 Cardigan Bay Riding Centre SA46 0HE 01545 570448 www.cardiganbayayrc.co.uk

  12 Cardigan Bay Watersports SA45 9PS 01545 561257 www.cardiganbaywatersports.org.uk

  13 Cardigan Island Coastal Farm Park SA43 1PR 01239 623637 / 612196 www.cardiganisland.com

  14 Colossal Activities SY23 3LL 01970 880741 www.colossalactivities.co.uk

  TEITHIAU CYCHOD • BOAT TRIPS 1 Dolphin Survey Boat Trips SA45 9PS 01545 560032 www.dolphinsurveyboattrips.co.uk

  2 Dolphin Tours SA48 OBE 07554 700700 www.dolphin-tours.co.uk

  3 Epic Fishing Trips Captain Crab’s Crab Fishing Trips SA45 9NW 07989 496526

  www.bassfishingtrips.co.uk

  4 New Quay Dolphin Spotting Boat Trips New Quay Fishing Boat Trips SA45 9PS 01545 560800

  www.dolphinspotting.com / www.newquayboattrips.co.uk

  5 SeaMor Dolphin Watching Boat Trips SA45 9NP 07795 242445 www.seamor.org

  NATUR • NATURE 1 A Bay to Remember Dolphin & Wildlife Watching Boat Trips

  SA43 1PP 01239 623558 www.baytoremember.co.uk

  2 Animalarium Borth Zoo SY24 5NA 01970 871224 www.animalarium.co.uk

  3 Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant Yr Arian Bwlch Nant Yr Arian Visitor Centre SY23 3AB 01970 890453

  www.naturalresources.wales/bwlchnantyrarian

  4 Cardigan Bay Marine Wildlife Centre SA45 9PS 01545 560224 www.cbmwc.org

  5 Denmark Farm Conservation Centre SA48 8PB 01570 493358 www.denmarkfarm.org.uk

  6 Devil’s Bridge Waterfalls SY23 3JW 01970 890233 www.devilsbridgefalls.co.uk

  7 Dyfi Ynyslas National Nature Reserve SY24 5JZ 01970 872900 www.naturalresources.wales

  8 Gerddi Cae Hir Cae Hir Gardens SA48 7NG 01570 471116

  www.caehirgardens.com

  9 Gwarchodfa Natur Cors Caron Cors Caron Nature Reserve SY25 6JF 03000 653000

  www.naturalresources.wales/corscaron

  10 Hafod SY25 6DX 01974 282568 www.hafod.org

  11 Magic of Life Butterfly House SY23 3NB 01970 880928 www.magicoflife.org

  12 Mid Wales Birdwatching Holidays SY23 1BJ 01970 890281 www.midwalesbirdwatching.co.uk

  13 New Quay Honey Farm SA44 6NN 01545 560822 www.thehoneyfarm.co.uk

  14 RSPB Ynys-hir Reserve SY20 8TA 01654 700222 www.rspb.org.uk/ynys-hir

  15 The Welsh Wildlife Centre & Teifi Marshes Nature Reserve SA43 2TB 01239 621600

  www.welshwildlife.org

  CREFFT • CRAFT 1 Art at Pengwernydd SY25 6DS 01974 282422 www.pengwern

Recommended

View more >