digitalna pohrana slike i zvuka - mdjumic/uploads/diplomski/kop07.pdfformati za snimanje video...

Download DIGITALNA POHRANA SLIKE I ZVUKA - mdjumic/uploads/diplomski/KOP07.pdfFormati za snimanje video zapisa ..... 33 5.2. Formati za snimanje audio zapisa ... poput zvuka ili video zapisa

Post on 04-May-2018

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  ODJEL ZA FIZIKU

  DALIBOR KOPRIVNJAK

  DIGITALNA POHRANA SLIKE I ZVUKA

  Diplomski rad

  Osijek, 2010.

 • ii

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  ODJEL ZA FIZIKU

  DALIBOR KOPRIVNJAK

  DIGITALNA POHRANA SLIKE I ZVUKA

  Diplomski rad

  Predloen Odjelu za fiziku Sveuilita J. J. Strossmayera u Osijeku

  radi stjecanja zvanja profesora fizike i tehnike kulture s informatikom

  Osijek, 2010.

 • iii

  Sadraj 1. Uvod .............................................................................................................................................. 1

  2. Slika ............................................................................................................................................... 2

  2.1. Analiza i prikaz digitalne slike .................................................................................................. 2

  2.2. Kompresija slike ........................................................................................................................ 4

  2.3. JPEG - transformacijska kompresija ......................................................................................... 6

  2.4. Mirne slike ................................................................................................................................. 9

  2.5. Boja ......................................................................................................................................... 11

  2.6. Ljudski vid i doivljaj boje ...................................................................................................... 11

  3. Zvuk ............................................................................................................................................. 13

  3.1. Digitalizacija i kompresija zvuka ............................................................................................ 13

  3.2. Analogna pohrana zvuka ......................................................................................................... 13

  3.3. Digitalna pohrana zvuka .......................................................................................................... 14

  3.4. Kodiranje i kompresija audio signala ...................................................................................... 16

  3.4.1. Kodiranje govora ................................................................................................................. 16

  3.4.2. Kodiranje audio signala ....................................................................................................... 17

  3.5. MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) oblik zapisa .......................................................................... 17

  3.6. Ogranienja i nedostaci MP3 formata ..................................................................................... 21

  4. Video zapis .................................................................................................................................. 22

  4.1. MPEG norme za kodiranje videa ............................................................................................ 22

  4.2. Profili i razine .......................................................................................................................... 23

  4.2.1. MPEG-4 ............................................................................................................................... 24

  4.2.2. Tehniki opis MPEG-4 standarda ........................................................................................ 24

  4.2.3. Audio kodiranje ................................................................................................................... 26

  4.2.4. Video kodiranje ................................................................................................................... 27

  4.3. Profili i razine kod MPEG-4 ................................................................................................... 29

  4.4. Vrste okvira ............................................................................................................................. 30

  4.5. Video pokretne slike ............................................................................................................. 31

  4.6. Standardi video signala ........................................................................................................... 31

  5. Pohrana medija ........................................................................................................................... 33

  5.1. Formati za snimanje video zapisa ........................................................................................... 33

  5.2. Formati za snimanje audio zapisa ........................................................................................... 34

  5.3. Blu-Ray ................................................................................................................................... 38

  5.3.1. Fizika izvedba Blu-ray diska ............................................................................................. 41

 • iv

  5.4. Budunost digitalne pohrane ................................................................................................... 41

  6. Zakljuak ..................................................................................................................................... 43

  7. Literatura .................................................................................................................................... 44

  8. Popis oznaka i kratica ................................................................................................................. 45

  9. ivotopis ...................................................................................................................................... 47

 • v

  Sveuilite J. J. Strossmayera u Osijeku Diplomski rad

  Odjel za fiziku

  DIGITALNA POHRANA SLIKE I ZVUKA

  DALIBOR KOPRIVNJAK

  Saetak

  U ovom radu su poblie opisane tehnike obrade i pohrane digitalnog signala. Teorijska

  obrada zapoinje s analizom vizualnog signala, odnosno slike, njenom kompresijom i doivljajem

  boja. Naredni dio analizira audio signal, odnosno zvuk, njegovu kompresiju, pohranu i kodiranje.

  Zavrni dio analizira video signal, norme i razine kodiranja, te standarde video signala.

  Detaljnija obrada se vri na trenutno najzastupljenijim oblicima obrade pojedinog signala, JPEG

  formatu za sliku, MP3 formatu za zvuk i MPEG-4 formatu za video signal.

  (47 stranica, 20 slika, 3 tablice, 11 literaturnih navoda)

  Rad je pohranjen u knjinici Odjela za fiziku

  Kljune rijei: slika / JPEG / zvuk / MP3 / video / MPEG-4

  Mentor: dr.sc. Davor Kirin

  Komentor: dr.sc. Igor Lukaevi

  Ocjenjivai: doc.dr.sc. Zvonko Glumac

  mr.sc. Stjepan Hrpka

  Rad prihvaen: 22.03.2010.

 • vi

  Josip Juraj Strossmayer University in Osijek Bachelor of Science Thesis

  Department of Physics

  DIGITAL IMAGE AND SOUND STORAGE

  DALIBOR KOPRIVNJAK

  Abstract

  This bachelor thesis describes technics for processing and storage of digital signal.

  Theoreticlay part starts with visual signal analysis, image compression and color experience. Vave

  following audio signal analysis, compression, storage and coding. Final chapter analyzes video

  signal, coding forms and levels and video signal standards.

  Detailed analysis deals with currently most used processing technics for every signal, JPEG format

  for images, MP3 format for sound and MPEG-4 format for video signal.

  (47 pages, 20 figures, 3 tables, 11 references)

  Thesis deposited in Department of Physics library

  Keywords: image / JPEG / sound / MP3 / video / MPEG-4

  Supervisor: dr.sc. Davor Kirin

  Co - supervisor: dr.sc. Igor Lukaevi

  Reviewers: doc.dr.sc. Zvonko Glumac

  mr.sc. Stjepan Hrpka

  Thesis accepted: March 22nd

  , 2010

 • 1

  1. Uvod

  Govorei o multimediji podrazumijevamo integraciju svih postojeih oblika medijalnih

  komuniciranja (digitalni tekst, grafika, fotografija, animacija, video i stereo zvuk.)

  Interaktivna multimedija omoguava dvosmjerno komuniciranje u odnosu na TV na koji nemamo

  utjecaja. Postoji miljenje da multimedija postaje alat koji podjednako uspjeno koristi poslovni i

  umjetniki svijet. Multimedija se moe opisati i kao nova filozofija u pristupu raunalu koja

  ravnopravno koristi sve naine interakcije (tipkovnica, mi, olovka, slika, kretnja, zvuk) [1].

  Multimedijalni sadraji kombiniraju oblike medijalnih komuniciranja, a za njihovu reprodukciju

  ranije su koritena vrlo razliita sredstva. U posljednje vrijeme za reprodukciju multimedijalnih

  zapisa najee koristi multimedijalno raunalo, a za pohranu podataka CD-ROM ili Internet.

  Multimedija predstavlja bilo koju kombinaciju dva ili vie medija, predstavljenih u digitalnoj formi,

  dovoljno integriranih da mogu biti prikazani preko jedinstvenog suelja ili ih je mogue obraivati

  pomou jedne raunalne aplikacije. Pri tome, barem jedan od medija mora biti vremenski definiran,

  poput zvuka ili video zapisa.

  Distribucija multimedije moe se vriti na vie naina:

  on line putem preko mree od jednog raunala do krajnjeg korisnika ili beinim sustav

Recommended

View more >