digital psat 10 test directions translated into vietnamese ...1 college board . digital psat 10 test...

of 21 /21
1 COLLEGE BOARD Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese for Students Spring 2020 Testing Only Notes to the Proctor Distribute this document once students are seated. Detach this page and the Table of Contents before distributing to students. Students may use this document to read translations of the directions that are read aloud or included in the test portal. Students may keep this document open and on their desk during the entire testing period. Students may NOT be given additional time, unless approved by College Board as a separate accommodation. Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.

Upload: others

Post on 27-Feb-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

1

COLLEGE BOARD

Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese for Students

Spring 2020 Testing Only

Notes to the Proctor

Distribute this document once students are seated. Detach this page and the Table of Contents before distributing to students. Students may use this document to read translations of the directions that are read aloud or included in the test portal. Students may keep this document open and on their desk during the entire testing period. Students may NOT be given additional time, unless approved by College Board as a separate accommodation. Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.

Page 2: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

2

Table of Contents Notes to the Proctor ............................................................................................................... 1 Notes to the Student ............................................................................................................... 3 Test Day Instructions ............................................................................................................. 4

Preliminary Instructions ..................................................................................................... 6 1 Section 1: Reading Test .................................................................................................. 9

1.1 Section 1 Test Directions ......................................................................................... 9 1.2 During the Break .................................................................................................... 11

2 Section 2: Writing and Language Test .......................................................................... 11 2.1 Section 2 Test Directions ....................................................................................... 12 2.2 During Testing ........................................................................................................ 13

3 Section 3: Math Test – No Calculator .......................................................................... 13 3.1 Section 3 Test Directions ....................................................................................... 15 3.2 During Testing ........................................................................................................ 16 3.3 During the Break .................................................................................................... 17

4 Section 4: Math Test – Calculator ................................................................................ 17 4.1 Section 4 Test Directions ....................................................................................... 18 4.2 During Testing ........................................................................................................ 20

5 Dismissal ....................................................................................................................... 21

Page 3: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

3

Các lưu ý dành cho Học sinh

Sau đây là bản dịch các hướng dẫn mà giám thị sẽ đọc lớn cũng như các hướng dẫn có trên cổng thi. Làm theo khi giám thị đọc to các chỉ dẫn tiếng Anh. Nếu các em có thắc mắc về những gì giám thị đang đọc, hãy giơ tay.

• Bản dịch các hướng dẫn này có thể không khớp từng từ với nội dung giám thị đọc; tuy nhiên, thông tin liên quan là như nhau.

• Giám thị có thể bỏ qua một số hướng dẫn không áp dụng cho trường hợp thi của các em. • Các em có thể để tài liệu này trên bàn trong suốt thời gian thi, nhưng phải trả lại cho giám

thị sau khi thi xong. • Các em KHÔNG được dùng tài liệu này làm giấy nháp. • Tại những thời điểm khác nhau, giám thị sẽ thông báo thời gian còn lại trong phần thi cũng

như thời gian giải lao khi thích hợp. Nếu các em làm bài thi được tạo điều kiện hỗ trợ, những thông báo này có thể khác với thời gian và thời gian giải lao được nêu trong tài liệu dịch này. Hãy lắng nghe kỹ thông báo mà giám thị đọc cho các em.

• Nếu các em làm bài thi được tạo điều kiện hỗ trợ (tức là: chuyển văn bản thành giọng nói, công nghệ hỗ trợ, chép tay, v.v.), giám thị có thể chỉ dẫn thêm cho các em bằng tiếng Anh.

• Các biểu tượng được sử dụng trong toàn bộ tài liệu này để khiến các em chú ý đến thông tin cụ thể:

Thông tin quan trọng

Chỉ dẫn do giám thị đọc

Các hướng dẫn có ở trình duyệt an toàn (secure browser) của các em

Page 4: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

4

Hướng dẫn về Ngày Thi

Khi các em đã sẵn sàng để bắt đầu, giám thị sẽ nói:

Chào mừng các em đến với kỳ thi PSAT 10. Kỳ thi này tập trung vào những kiến thức các em đã học tại trường. Kỳ thi này cho các em cơ hội để xem mình có thể cần cải thiện ở điểm nào trong khi học trung học. Nếu các em đang sử dụng bản in các hướng dẫn đã được dịch, bây giờ hãy mở tập sách ra để làm theo khi tôi hướng dẫn.

Trước khi chúng ta bắt đầu làm bài thi, tôi sẽ đọc một số quy định và hướng dẫn. Hãy lắng nghe cẩn thận và giữ lại bất kỳ câu hỏi nào cho đến khi tôi yêu cầu hỏi.

Tất cả học sinh phải có cơ hội bình đẳng để thể hiện kỹ năng và kiến thức của mình trong bài thi này. Mọi người trong căn phòng này hôm nay có trách nhiệm giúp thực hiện điều đó. Nếu có em nào làm phiền các em khác hoặc cố gắng đạt được lợi thế không công bằng, tôi sẽ yêu cầu các em đó rời khỏi phòng và điểm số của các em đó sẽ bị hủy.

Dưới đây là một số ví dụ về những lợi thế không công bằng:

• Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng thiết bị thi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài thi • Giúp đỡ hoặc nhận sự giúp đỡ dưới mọi hình thức cho bài thi • Cố gắng lấy các tài liệu thi ra khỏi phòng thi • Sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ công cụ hỗ trợ thi trái phép nào trong khi thi hoặc

trong thời gian giải lao • Sử dụng đáp án hoặc chia sẻ câu trả lời với bất kỳ ai trong hoặc sau bài thi • Ra tủ khóa hoặc rời khỏi tòa nhà trong quá trình thi • Cố gắng thi hộ người khác • Ăn hoặc uống trong quá trình thi mà không được tạo điều kiện hỗ trợ để làm việc đó • Quấy rầy • Không tuân thủ quy trình thi

Các chính sách này giúp đảm bảo các em có trải nghiệm thi ngày hôm nay công bằng và các em có thể tập trung vào bài thi của mình mà không bị xao nhãng. Nếu các em thấy bất kỳ điều gì khiến các em quan ngại, hãy nói với tôi hoặc cán bộ kỳ thi khác sau bài thi và chúng tôi sẽ giúp các em làm bước tiếp theo.

Các em có bất cứ câu hỏi nào về những điều tôi vừa nói cho đến giờ không?

(A) Nếu trường học của các em đã thu đồ đạc cá nhân, giám thị sẽ nói:

Vào lúc này các em cần nộp xong tất cả điện thoại và mọi thiết bị điện tử không được phép khác. Nếu bất kỳ em nào vẫn còn giữ thiết bị điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả đồng hồ thông minh hoặc thiết bị theo dõi sức khỏe, hãy tắt báo thức, tắt nguồn và nộp lại cho tôi ngay bây giờ và nó sẽ được trả lại cho em khi bài thi kết thúc.

(B) Nếu trường học của các em không cho phép thu đồ đạc cá nhân, giám thị sẽ nói:

Vào lúc này, nếu các em giữ điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị điện tử không được phép nào khác, bao gồm cả đồng hồ thông minh hoặc thiết bị theo dõi sức khỏe, các em phải tắt báo thức, tắt nguồn hoàn toàn và đặt thiết bị vào túi hoặc ba lô ở một bên phòng thi cho đến khi bài thi kết thúc. Nếu các em cần túi nhựa để cất điện thoại, hãy giơ tay và tôi sẽ phát cho các em.

Page 5: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

5

Với tất cả học sinh, giám thị sẽ nói:

Bất kỳ thiết bị điện tử nào không được tắt hoặc cất đi ở một bên phòng có thể bị tịch thu và kiểm tra nội dung bên trong thiết bị như một phần của cuộc điều tra. Nếu điện thoại của các em phát tiếng ồn hoặc gây xáo trộn trong khi các em đang cầm, các em sẽ bị đình chỉ thi và điểm số của các em sẽ bị hủy. Nếu các em bị bắt gặp sử dụng thiết bị hoặc đang giữ thiết bị gây ra tiếng ồn hay quấy rầy, tôi sẽ phải đình chỉ thi các em. Từ thời điểm này, tôi sẽ đình chỉ thi bất kỳ học sinh nào tôi thấy sử dụng điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử cá nhân khác.

Sau đó giám thị sẽ nói:

Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu bài thi.

• Hãy bỏ mọi thứ ra khỏi bàn của các em ngoại trừ bút chì hoặc bút, máy tính bỏ túi hợp lệ nếu các em mang theo, và bất kỳ thiết bị thi nào được phê duyệt. Nếu các em đang sử dụng các hướng dẫn bài thi được dịch hoặc bảng chú giải từng từ, hãy đặt các vật này trên bàn.

• Nếu các em mang theo máy tính bỏ túi dự phòng hoặc pin thêm, hãy đặt chúng xuống sàn bên dưới bàn của các em.

• Để bất kỳ đồ uống và đồ ăn nhẹ nào bên dưới bàn của các em. Nếu các em còn đặt túi xách hoặc ba lô ở bàn, hãy đóng lại và đặt ở một bên phòng thi. Các em sẽ không thể tiếp cận túi của mình cho đến khi bài thi kết thúc.

Với tất cả học sinh, giám thị sẽ nói:

Hãy ngồi yên lặng khi tôi dành chút thời gian để đảm bảo mọi em đều có máy tính bỏ túi hợp lệ.

Sau đó giám thị sẽ nói:

Các em không được dùng chung hoặc trao đổi máy tính bỏ túi bất cứ lúc nào. Nếu các em mang theo máy tính bỏ túi, bây giờ hãy đặt máy tính xuống bên dưới bàn của mình. Các em sẽ không cần chúng cho đến phần sau.

Nếu các em đã tham gia vào làm thủ tục trước khi thi, giám thị sẽ phát thẻ thi cho mỗi học sinh và một tờ giấy nháp. Thẻ thi sẽ có in tên của các em trên đó. Giám thị có thể yêu cầu các em xuất trình ID để xác minh tên của mình.

Giám thị sẽ ghi thông tin sau đây lên bảng:

• Ngày hôm nay • Tên bài thi (PSAT 10)

Để điền sau:

• Session ID (ID của Phiên) • Thời gian bắt đầu • Thời gian dừng (gần đúng) • Thời gian giải lao

Page 6: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

6

Hướng dẫn Ban đầu

Khi tất cả học sinh đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Hãy lắng nghe kỹ các hướng dẫn này. Máy tính của các em phải hiện màn hình đăng nhập trình duyệt an toàn. Nếu các em không thấy logo College Board trên màn hình của mình, vui lòng giơ tay.

• Nhập First Name (Tên) và Registration Number (Số Đăng ký) của các em chính xác như được in trên thẻ thi của các em.

• Nhập Session ID chính xác như xuất hiện trên bảng. • Bấm Sign In.

Nếu các em gặp lỗi khi cố gắng đăng nhập, hãy giơ tay và tôi sẽ hỗ trợ các em.

Sau khi tất cả học sinh đã đăng nhập, giám thị sẽ nói:

Bây giờ hãy xác minh rằng tên của các em xuất hiện ở trang “Is This You?”. Nếu đúng, bấm Yes. Nếu tên ở đó không phải là tên của các em, hãy giơ tay.

Khi mọi người đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Hãy ngồi yên lặng và chờ phê duyệt. Nhìn lên khi các em thấy thông báo “Waiting for Approval” (“Chờ Phê duyệt”).

Khi mọi người đã sẵn sàng và trước khi phê duyệt tất cả học sinh, giám thị sẽ nói:

Đối với mỗi phần, các em sẽ tuân theo quy trình này để phê duyệt bằng tên và số đăng ký của các em từ thẻ thi và Session ID mới. Các em sẽ không thể truy cập vào một phần và bắt đầu bài thi cho đến khi tôi phê duyệt các em làm vậy. Trước khi tôi phê duyệt mọi người bắt đầu làm bài thi, hãy nhớ rằng:

• Trong suốt quá trình làm thủ tục thi này, các em phải lắng nghe tất cả các hướng dẫn về cách tiến hành.

• Không thoát hoặc điều hướng khỏi trình duyệt an toàn cho đến khi bài thi của các em hoàn tất, nếu không các em có thể bị mất thời gian làm bài thi.

• Trong quá trình làm bài thi, chỉ nhìn vào thiết bị của các em. Nếu thiết bị của các em gặp trục trặc trong khi làm bài thi, hãy giơ tay và tôi sẽ hỗ trợ các em.

• Các em sẽ có thời gian giải lao trong quá trình thi, khi đó các em có thể rời khỏi phòng để ăn nhẹ hoặc đi vệ sinh.

Khi đã cho tất cả học sinh vào, giám thị sẽ nói:

Các em gần như đã sẵn sàng để bắt đầu. Bây giờ các em sẽ thấy 3 phần thông tin trên màn hình. Các em có thể cần phải cuộn xuống. Đầu tiên là Help Guide (Hướng dẫn Trợ giúp), liệt kê các tính năng, nút và công cụ bài thi có sẵn cho các em trong quá trình thi. Các em có thể truy cập thông tin này trong quá trình thi bằng cách bấm vào biểu tượng question mark ở góc trên bên phải màn hình.

Khi các em đang trong bài thi và sau khi các em đã đọc hướng dẫn, hãy chuyển từ câu hỏi này sang câu hỏi khác bằng cách sử dụng mũi tên tiến và lùi ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Page 7: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

7

Trong quá trình thi, các em cũng sẽ có quyền truy cập một công cụ đồng hồ. Các em có thể xem hoặc ẩn đồng hồ bằng cách bấm vào biểu tượng. Đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian các em còn lại trong phần thi. Khi hết thời gian cho phần đó, các em sẽ được tự động thoát ra khỏi bài kiểm tra.

Các em có câu hỏi gì không?

Sau khi các em trả lời tất cả các câu hỏi, giám thị sẽ nói:

Tìm phần Terms and Conditions (Điều khoản và Điều kiện) trên màn hình và xem lại các điều khoản. Các em đồng ý không chia sẻ bất kỳ nội dung thi nào với bất kỳ ai, thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, tin nhắn văn bản, bài đăng Internet hoặc các hình thức sử dụng Internet khác. Làm như vậy có thể dẫn đến bị hủy điểm số hoặc chịu các hình phạt có thể có khác. Những điều kiện này được nêu trong PSAT 10 Student Guide for Digital Testing và trên trang web College Board. Khi các em đọc xong, bấm vào ô bên cạnh “I agree to the Terms and Conditions” (“Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện”).

Từ trang này, các em cũng có thể xem các cài đặt thời gian và bài thi của mình. Đây là các cài đặt bài thi hỗ trợ thính giác, thị giác và tập trung đã được thiết lập cho các em, nếu các em đã được phê duyệt để sử dụng chúng. Xác nhận rằng tất cả thông tin trên trang này là chính xác cho bài thi của các em. Nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào về các cài đặt, hãy giơ tay. Nếu tất cả thông tin chính xác, cuộn xuống cuối trang và bấm OK.

Sau đó giám thị sẽ nói:

Bây giờ hãy bấm Start. Các em phải chọn ô kiểm trong điều khoản và điều kiện để kích hoạt nút Start.

Hãy đặt thẻ thi của các em sang một bên; các em sẽ cần xem thẻ cho phần thi tiếp theo. Tôi sẽ thu thẻ sau khi bài thi kết thúc.

Bây giờ các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Nếu các em không thấy thông báo này, hãy giơ tay.

Page 8: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

8

Xem ảnh chụp màn hình đã dịch của trang “You Are Almost Ready to Begin” (“Các em gần như đã sẵn sàng để bắt đầu“) với ba ô thông tin bên dưới:

You Are Almost Ready to Begin (Các em gần như đã sẵn sàng để bắt đầu) Vui lòng xem lại các thông tin sau đây rồi bấm “Start” để bắt đầu.

Help Guide (Hướng dẫn Trợ giúp)

Có thể truy cập Help Guide và các quy tắc thi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng phần dưới cùng ở phần trên cùng của trang thi.

Xem hướng dẫn và Trợ giúp

Các điều khoản và điều kiện

Bằng cách chọn ô bên dưới, bạn đồng ý rằng bạn:

• là người có tên được in trên thẻ thi với tư cách là thí sinh tham dự bài thi số này • hiểu rằng tất cả thông tin được trình bày trong bài thi này hoàn toàn thuộc sở hữu của College Board • sẽ không chia sẻ bất kỳ câu trả lời hay nội dung thi cụ thể nào với bất kỳ ai, thông qua bất kỳ phương

tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, tin nhắn văn bản, bài đăng Internet hoặc các hình thức sử dụng Internet khác.

• sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị hay công cụ hỗ trợ trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, trong quá trình thi hoặc trong thời gian giải lao

• sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện PSAT™ xuất hiện trong PSAT Student Guides và trên nền tảng này

• hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện có thể dẫn đến hủy điểm, ngăn cản các em tham dự các kỳ thi trong tương lai hoặc các hình phạt có thể có khác

• hiểu rằng nếu trường của các em cung cấp bất kỳ thông tin nào về các em cho College Board, College Board có thể giữ lại thông tin đó để cung cấp các dịch vụ giáo dục liên quan đến bài thi này, chẳng hạn như báo cáo điểm số, các cơ hội và tư cách đủ điều kiện đạt học bổng

I agree to the Terms and Conditions

Test Settings (Cài đặt Bài thi) Sử dụng nút này để xem lại cài đặt bài thi của bạn.

Xem Cài đặt Bài thi

Page 9: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

9

1 Phần 1: Bài thi Đọc

Thời gian chuẩn cho Phần 1 là 60 phút, với thời gian giải lao 5 phút khi kết thúc phần này. Nếu các em làm bài thi được tạo điều kiện hỗ trợ, thời gian và giải lao của các em có thể khác. Hãy lắng nghe kỹ thông báo mà giám thị đọc cho các em. Bản dịch của hướng dẫn phần thi xuất hiện sau khi đọc hướng dẫn đã dịch.

Sau khi đã trả lời tất cả các câu hỏi, giám thị sẽ nói:

Hãy lắng nghe các hướng dẫn Thi Đọc. Khi chúng ta bắt đầu, các em sẽ có 60 phút để làm Phần 1, Thi Đọc. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút khi phần này kết thúc.

Nếu các em cần thêm giấy nháp trong quá trình thi, lúc đó hãy giơ tay và tôi sẽ phát giấy.

Hãy nhớ rằng các em nhận được điểm cho câu trả lời đúng nhưng các em không bị mất điểm cho câu trả lời sai. Điều đó có nghĩa là các em nên cố gắng trả lời mọi câu hỏi, ngay cả khi các em không chắc chắn về câu trả lời đúng.

Thời gian thi sẽ bắt đầu sau khi tôi phê duyệt các em và khi hướng dẫn thi xuất hiện trên màn hình của các em. Nếu các em hoàn thành phần thi trước khi thời gian của phần thi kết thúc, hãy ngồi yên lặng và chờ hướng dẫn tiếp theo. Hãy nhớ rằng, sau khi bài thi kết thúc, không ai được rời khỏi phòng cho đến khi tôi thông báo ra về.

Sau đó giám thị sẽ nói:

Khi tôi phê duyệt các em vào bài thi, các em sẽ thấy hướng dẫn thi. Đọc hướng dẫn, sau đó sử dụng các mũi tên điều hướng để xem câu hỏi thi đầu tiên và bắt đầu làm bài.

Khi bài thi bắt đầu, giám thị sẽ nói:

Bây giờ bắt đầu tính giờ. Chúc các em may mắn. 1.1 Hướng dẫn Thi Phần 1

Sau đây là bản dịch các hướng dẫn ở đầu Phần 1 trên trình duyệt an toàn của các em.

Thi Đọc PSAT 10

47 Câu hỏi

Chỉ dẫn

Theo sau mỗi đoạn hoặc hai đoạn trong bài thi này là một số câu hỏi. Sau khi đọc một hoặc hai đoạn, hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dựa trên nội dung được nêu hoặc ngụ ý trong đoạn văn và trong bất kỳ hình ảnh kèm theo nào (chẳng hạn như bảng hoặc biểu đồ). Để tham khảo, mỗi đoạn văn đều được đánh số. Trong một số trường hợp, một hoặc nhiều phần của văn bản có thể được tô sáng để thu hút sự chú ý của các em đến một điểm hoặc các điểm trong văn bản mà câu hỏi đề cập tới.

Page 10: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

10

Khi còn 5 phút trong phần này, các em sẽ thấy thông báo bật lên dưới đây xuất hiện trên màn hình của các em. Thông báo ghi, “You have 5 minutes remaining in this section” (“Bạn còn 5 phút nữa trong phần này”). Thông báo bật lên này sẽ xuất hiện trong mỗi phần.

Sau đây là bản dịch của trang xem lại sẽ xuất hiện sau mỗi phần thi. Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về những gì các em có thể thấy, không bao gồm tên phần thi cụ thể.

Khi phiên thi kết thúc, giám thị sẽ nói:

Thi Đọc bây giờ đã kết thúc. Các em cần ở trang đăng nhập trình duyệt an toàn. Nếu các em không nhìn thấy màn hình này, hãy giơ tay.

Bây giờ tôi sẽ đi xung quanh và thu mọi giấy nháp. Không thoát khỏi trình duyệt an toàn.

Sau khi thu tất cả giấy nháp, giám thị sẽ nói:

Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại để nghỉ giải lao 5 phút. Không thảo luận các câu hỏi thi trong thời gian giải lao hoặc rời khỏi phòng thi mà không được phép. Các em không được lấy hoặc sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trong thời gian giải lao này hoặc bất kỳ thời gian giải lao nào khác trong suốt bài thi. Các em phải tắt nguồn và cất tất cả điện thoại và các thiết bị khác cho đến khi bài thi kết thúc.

Nếu tôi cho phép các em rời khỏi phòng, hãy tuân thủ các quy tắc sau:

• Chỉ đi đến các khu vực chỉ định, hành lang hoặc phòng vệ sinh. • Hãy chú ý không làm ảnh hưởng tới các học sinh đang làm bài ở các phòng khác

và không được nói chuyện ở hành lang. • Không thảo luận các câu hỏi thi với bất kỳ ai hoặc sử dụng bất kỳ loại thiết bị điện

tử nào trong thời gian giải lao. • Nếu các em mang theo thức ăn nhẹ, các em chỉ được ăn trong khu vực chỉ định.

Page 11: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

11

Chúng ta sẽ bắt đầu thi lại sau đúng 5 phút.

1.2 Trong Thời gian giải lao

Vào cuối thời gian giải lao, giám thị sẽ nói:

Hãy ngồi vào chỗ của các em.

Bây giờ tôi sẽ phát giấy nháp cho phần tiếp theo của bài thi.

2 Phần 2: Bài thi Viết và Ngôn ngữ

Thời gian chuẩn cho Phần 2 là 35 phút. Nếu các em làm bài thi được tạo điều kiện hỗ trợ, thời gian và giải lao của các em có thể khác. Hãy lắng nghe kỹ thông báo mà giám thị đọc cho các em. Bản dịch của hướng dẫn phần thi xuất hiện sau khi đọc hướng dẫn đã dịch.

Khi mọi người đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Lấy thẻ thi của các em ra và đăng nhập vào trình duyệt an toàn. Nhập First Name, Registration Number của các em và Session ID mới, chính xác như xuất hiện trên bảng. Bấm Sign In.

Nếu các em gặp lỗi khi cố gắng đăng nhập, hãy giơ tay và tôi sẽ hỗ trợ các em.

Khi mọi người đã đăng nhập, giám thị sẽ nói:

Bây giờ hãy xác minh rằng tên của các em xuất hiện ở trang “Is This You?”. Nếu đúng, bấm Yes. Các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Hãy ngồi yên lặng và chờ phê duyệt.

Khi tất cả học sinh đã được phê duyệt, giám thị sẽ nói:

Bây giờ các em sẽ thấy phần Help Guide và Test Settings. Hãy nhớ rằng các em có thể truy cập thông tin về các tính năng và công cụ bài thi trong quá trình thi bằng cách bấm vào biểu tượng question mark ở góc trên bên phải màn hình.

Hãy bấm Start. Các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Nếu các em không thấy thông báo này, hãy giơ tay.

Khi mọi người đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Trước khi tôi phê duyệt tất cả các em, hãy nghe các hướng dẫn này cho Phần 2, Thi Viết và Ngôn ngữ. Các em có thể sử dụng giấy riêng đã phát để nháp. Nếu các em cần thêm giấy nháp trong quá trình thi, lúc đó hãy giơ tay và tôi sẽ phát giấy.

Một số câu hỏi trong phần này bao gồm duy nhất 4 tùy chọn trả lời. Chỉ có số câu hỏi được hiển thị phía trên các tùy chọn. Trong các trường hợp này, chọn tùy chọn mà các em nghĩ là lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh của đoạn văn.

Nếu các em hoàn thành trước khi thông báo kết thúc phần này, các em chỉ có thể xem lại câu trả lời của mình cho phần này. Khi các em hoàn thành xem lại, vui lòng ngồi yên lặng và chờ hướng dẫn tiếp theo.

Các em có 35 phút để làm phần Thi Viết và Ngôn ngữ.

Page 12: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

12

Sau đó giám thị sẽ nói:

Khi tôi phê duyệt các em vào bài thi, các em sẽ thấy hướng dẫn thi. Đọc hướng dẫn, sau đó sử dụng các mũi tên điều hướng để xem câu hỏi thi đầu tiên và bắt đầu làm bài.

Khi bài thi bắt đầu, giám thị sẽ nói:

Bây giờ bắt đầu tính giờ.

2.1 Hướng dẫn Thi Phần 2

Sau đây là bản dịch các hướng dẫn ở đầu Phần 2 trên trình duyệt an toàn của các em.

Thi Viết và Ngôn ngữ PSAT 10

44 Câu hỏi

Chỉ dẫn

Mỗi đoạn văn trong bài thi này đi kèm với một số câu hỏi. Đối với một số câu hỏi, các em sẽ cân nhắc xem có thể chỉnh sửa đoạn đó như thế nào để cải thiện cách diễn đạt các ý. Đối với các câu hỏi khác, các em sẽ cân nhắc xem có thể chỉnh sửa đoạn đó như thế nào để sửa lỗi về cấu trúc câu, cách sử dụng hoặc dấu câu. Một đoạn hoặc một câu hỏi có thể đi kèm với một hoặc nhiều hình ảnh (như bảng hoặc biểu đồ) mà các em sẽ cân nhắc khi đưa ra quyết định thay đổi và chỉnh sửa.

Một số câu hỏi sẽ hướng các em đến một phần được gạch chân của một đoạn văn, Các câu hỏi khác sẽ hướng các em đến một vị trí trong đoạn hoặc yêu cầu các em suy nghĩ về toàn bộ đoạn đó.

Sau khi đọc từng đoạn, hãy chọn câu trả lời cho từng câu hỏi giúp cải thiện hiệu quả nhất chất lượng viết của đoạn hoặc giúp cho đoạn phù hợp với các quy ước của tiếng Anh viết tiêu chuẩn. Nhiều câu hỏi bao gồm lựa chọn "KHÔNG THAY ĐỔI". Hãy chọn lựa chọn đó nếu các em cho rằng lựa chọn tốt nhất là để nguyên phần liên quan của đoạn.

Một số câu hỏi bao gồm duy nhất bốn tùy chọn trả lời. Trong các trường hợp này, chọn tùy chọn mà các em nghĩ là lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh của đoạn văn.

Page 13: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

13

2.2 Trong quá trình Thi

Khi phiên thi kết thúc, giám thị sẽ nói:

Thi Viết và Ngôn ngữ bây giờ đã kết thúc. Các em cần ở trang đăng nhập trình duyệt an toàn. Nếu các em không nhìn thấy màn hình này, hãy giơ tay.

3 Phần 3: Bài thi Toán – Không dùng Máy tính bỏ túi

Thời gian chuẩn cho Phần 3 là 25 phút, với thời gian giải lao 5 phút khi kết thúc phần này. Nếu các em làm bài thi được tạo điều kiện hỗ trợ, thời gian và giải lao của các em có thể khác. Hãy lắng nghe kỹ thông báo mà giám thị đọc cho các em. Bản dịch của hướng dẫn phần thi xuất hiện sau khi đọc hướng dẫn đã dịch.

Khi mọi người đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Lấy thẻ thi của các em ra và đăng nhập vào trình duyệt an toàn. Nhập First Name, Registration Number của các em và Session ID mới, chính xác như xuất hiện trên bảng. Bấm Sign In.

Nếu các em gặp lỗi khi cố gắng đăng nhập, hãy giơ tay và tôi sẽ hỗ trợ các em.

Khi mọi người đã đăng nhập, giám thị sẽ nói:

Bây giờ hãy xác minh rằng tên của các em xuất hiện ở trang “Is This You?”. Nếu đúng, bấm Yes. Các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Hãy ngồi yên lặng và chờ phê duyệt.

Khi tất cả học sinh đã được phê duyệt, giám thị sẽ nói:

Bây giờ các em sẽ thấy phần Help Guide và Test Settings. Hãy nhớ rằng các em có thể truy cập thông tin về các tính năng và công cụ bài thi trong quá trình thi bằng cách bấm vào biểu tượng question mark ở góc trên bên phải màn hình.

Hãy bấm Start. Các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Nếu các em không thấy thông báo này, hãy giơ tay.

Khi tất cả học sinh đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Trước khi tôi phê duyệt mọi người bắt đầu làm bài thi, hãy nghe các hướng dẫn này cho Phần 3, Thi Toán không dùng Máy tính.

Mặc dù đây là một phần thi toán nhưng các em không được phép sử dụng máy tính bỏ túi trừ khi các em được phép sử dụng máy tính bỏ túi 4 chức năng làm điều kiện hỗ trợ. Hãy để máy tính bỏ túi phía dưới bàn của các em.

Trong trình duyệt an toàn, các em sẽ tìm thấy các công thức và hình vẽ bằng cách chọn biểu tượng Reference trên thanh công cụ.

Đối với các câu hỏi yêu cầu các em nhập câu trả lời vào ô, hãy làm theo các hướng dẫn trong bài thi để nhập câu trả lời của các em. Đối với các câu hỏi này, đừng bắt đầu bất kỳ câu trả lời nào bằng số không.

Các em có thể sử dụng giấy riêng đã phát để nháp. Nếu các em cần thêm giấy nháp trong quá trình thi, lúc đó hãy giơ tay và tôi sẽ phát giấy.

Page 14: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

14

Nếu các em hoàn thành trước khi thông báo kết thúc phần này, các em chỉ có thể xem lại câu trả lời của mình cho phần này. Khi các em hoàn thành xem lại, vui lòng ngồi yên lặng và chờ hướng dẫn tiếp theo.

Các em có 25 phút để làm phần Thi Toán không dùng Máy tính.

Sau đó giám thị sẽ nói:

Khi tôi phê duyệt các em truy cập vào bài thi, các em sẽ thấy hướng dẫn thi. Đọc hướng dẫn, sau đó sử dụng các mũi tên điều hướng để xem câu hỏi thi đầu tiên và bắt đầu làm bài.

Khi bài thi bắt đầu, giám thị sẽ nói:

Bây giờ bắt đầu tính giờ.

Page 15: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

15

3.1 Hướng dẫn Thi Phần 3

Sau đây là bản dịch các hướng dẫn ở đầu Phần 3 trên trình duyệt an toàn của các em.

Thi Toán – Không Máy tính PSAT 10 17 Câu hỏi CHỈ DẪN Đối với câu hỏi 1 - 13, giải từng bài toán và chọn câu trả lời tốt nhất từ các lựa chọn được cho. Đối với câu hỏi 14 - 17, giải bài toán và nhập câu trả lời của các em vào ô trả lời. Hãy xem các hướng dẫn trước câu hỏi 14 về cách điền câu trả lời. Các em có thể sử dụng giấy riêng để nháp. CÁC LƯU Ý

1. Không được phép sử dụng máy tính bỏ túi. 2. Tất cả biến số và biểu thức được sử dụng biểu diễn cho các số thực trừ phi được cho biết

khác. 3. Các hình có trong bài thi này được vẽ theo tỷ lệ trừ phi được cho biết khác. 4. Tất cả các hình nằm trong một mặt phẳng trừ phi được cho biết khác. 5. Trừ khi được cho biết khác, miền của một hàm đã cho f là tập hợp của tất cả các số thực x

trong đó f(x) là một số thực. HÌNH THAM KHẢO

Số độ của cung trong hình tròn là 360. Số radian của cung trong một hình tròn là 2π Tổng số đo theo đơn vị độ của các góc của tam giác là 180.

Page 16: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

16

Đối với câu hỏi 14 - 17, giải bài toán và nhập câu trả lời của các em vào ô trả lời như mô tả bên dưới.

1. Chỉ được nhập các số từ không đến chín, dấu thập phân và đường phân số (/) vào ô trả lời. 2. Không có câu hỏi nào có câu trả lời âm. 3. Một số bài toán có thể có nhiều hơn một câu trả lời chính xác. Trong trường hợp như vậy, chỉ

nhập một câu trả lời. 4. Hỗn số chẳng hạn như 3 1

2 phải được nhập là 3.5 hoặc 7/2.(Nếu nhập 3 1/2 vào ô trả lời, đó sẽ

được hiểu là 312

, không phải 3 12.)

5. Các câu trả lời là số thập phân: Ô trả lời cho phép tổng cộng 4 ký tự.Nếu các em thu được câu trả lời là số thập phân có nhiều hơn 4 ký tự, có thể làm tròn hoặc rút ngắn số, nhưng phải nhập 4 ký tự vào ô.

6. Các số không hàng đầu:Đừng bắt đầu câu trả lời của các em bằng số không. 7. Các ví dụ bao gồm:

Câu trả lời

(Các) cách nhập câu trả lời hợp lệ: Không hợp lệ; sẽ KHÔNG được tính điểm

𝟕𝟕

𝟏𝟏𝟏𝟏

7/12 .583 0.58

𝟏𝟏.𝟓𝟓 2.5 2.50 5/2

21/2

𝟏𝟏

𝟑𝟑

2/3 .666 .667

0.66 0.67

Các lưu ý

1. Không được phép sử dụng máy tính bỏ túi. 2. Tất cả biến số và biểu thức được sử dụng biểu diễn cho các số thực trừ phi được cho biết

khác. 3. Các hình có trong bài thi này được vẽ theo tỷ lệ trừ phi được cho biết khác. 4. Tất cả các hình nằm trong một mặt phẳng trừ phi được cho biết khác. 5. Trừ phi được cho biết khác, miền của một hàm đã cho f là tập hợp của tất cả các số

thực x trong đó f(x) là số thực.

3.2 Trong quá trình Thi

Khi phiên thi kết thúc, giám thị sẽ nói:

Thi Toán không dùng Máy tính bây giờ đã hoàn tất. Các em cần ở trang đăng nhập trình duyệt an toàn. Nếu các em không nhìn thấy màn hình này, hãy giơ tay.

Tôi sẽ đi xung quanh và thu giấy nháp của các em.

Page 17: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

17

Sau khi thu tất cả giấy nháp, giám thị sẽ nói:

Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại để giải lao 5 phút. Không thảo luận các câu hỏi thi trong thời gian giải lao hoặc rời khỏi phòng thi mà không được phép.

Chúng ta sẽ bắt đầu thi lại sau đúng 5 phút.

3.3 Trong Thời gian giải lao

Vào cuối thời gian giải lao, giám thị sẽ nói:

Hãy ngồi vào chỗ của các em.

Bây giờ tôi sẽ phát giấy nháp cho phần tiếp theo của bài thi.

4 Phần 4: Bài thi Toán – Có sử dụng Máy tính bỏ túi

Thời gian chuẩn cho Phần 4 là 45 phút. Nếu các em làm bài thi được tạo điều kiện hỗ trợ, thời gian và giải lao của các em có thể khác. Hãy lắng nghe kỹ thông báo mà giám thị đọc cho các em. Bản dịch của chỉ dẫn về tập đề xuất hiện sau khi đọc chỉ dẫn đã dịch.

Khi mọi người đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Lấy thẻ thi của các em ra và đăng nhập vào trình duyệt an toàn. Nhập First Name, Registration Number của các em và Session ID mới, chính xác như xuất hiện trên bảng. Bấm Sign In.

Nếu các em gặp lỗi khi cố gắng đăng nhập, hãy giơ tay và tôi sẽ hỗ trợ các em.

Khi mọi người đã đăng nhập, giám thị sẽ nói:

Bây giờ hãy xác minh rằng tên của các em xuất hiện ở trang “Is This You?”. Nếu đúng, bấm Yes. Các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Hãy ngồi yên lặng và chờ phê duyệt.

Khi tất cả học sinh đã được phê duyệt, giám thị sẽ nói:

Bây giờ các em sẽ thấy phần Help Guide và Test Settings. Hãy nhớ rằng các em có thể truy cập thông tin về các tính năng và công cụ bài thi trong quá trình thi bằng cách bấm vào biểu tượng question mark ở góc trên bên phải màn hình.

Hãy bấm Start. Các em sẽ thấy thông báo “Waiting for Approval”. Nếu các em không thấy thông báo này, hãy giơ tay.

Khi tất cả học sinh đã sẵn sàng, giám thị sẽ nói:

Trước khi tôi phê duyệt mọi người bắt đầu làm bài thi, hãy nghe các hướng dẫn này cho Phần 4, Thi Toán dùng Máy tính. Các em có thể sử dụng máy tính bỏ túi cho phần này. Nếu các em có đem theo máy tính bỏ túi, hãy lấy máy tính ra và đặt trên bàn. Các em cũng có quyền truy cập vào máy tính bỏ túi được nhúng sẵn cho phần này. Bấm vào biểu tượng máy tính trên thanh công cụ để sử dụng công cụ này trong quá trình thi.

Khi sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tuân thủ các hướng dẫn sau:

• Để máy tính lên bàn hoặc cầm sao cho các học sinh khác không nhìn thấy bài làm của các em.

• Không được dùng chung hay trao đổi máy tính bỏ túi.

Page 18: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

18

• Nếu các em mang theo máy tính bỏ túi dự phòng, hãy để bên dưới bàn của các em. • Nếu máy tính bỏ túi của các em bị hỏng và các em có pin hoặc máy tính bỏ túi dự

phòng, hãy giơ tay. Tôi sẽ xem thiết bị thay thế của các em có hợp lệ không. Nếu các em không có máy tính bỏ túi dự phòng, hãy tiếp tục kiểm tra và sử dụng máy tính bỏ túi được nhúng sẵn mà các em có thể truy cập từ thanh công cụ nếu cần. Có thể trả lời tất cả các câu hỏi toán mà không dùng máy tính bỏ túi.

Trong trình duyệt an toàn, các em sẽ tìm thấy các công thức và hình vẽ bằng cách chọn biểu tượng Reference trên thanh công cụ.

Các em có thể sử dụng giấy riêng đã phát để nháp. Nếu các em cần thêm giấy nháp trong quá trình thi, lúc đó hãy giơ tay và tôi sẽ phát giấy.

Đối với các câu hỏi yêu cầu các em nhập câu trả lời vào ô, hãy làm theo các hướng dẫn trong bài thi để nhập câu trả lời của các em. Đối với các câu hỏi này, đừng bắt đầu bất kỳ câu trả lời nào bằng số không.

Nếu các em hoàn thành trước khi thông báo kết thúc phần này, các em chỉ có thể xem lại câu trả lời của mình cho phần này. Khi các em hoàn thành xem lại, vui lòng ngồi yên lặng và chờ hướng dẫn tiếp theo.

Các em có câu hỏi gì không?

Các em có 45 phút để làm phần Thi Toán dùng Máy tính.

Sau đó giám thị sẽ nói:

Khi tôi phê duyệt các em truy cập vào bài thi, các em sẽ thấy hướng dẫn thi. Đọc hướng dẫn, sau đó sử dụng các mũi tên điều hướng để xem câu hỏi thi đầu tiên và bắt đầu làm bài.

Khi bài thi bắt đầu, giám thị sẽ nói:

Bây giờ bắt đầu tính giờ.

4.1 Hướng dẫn Thi Phần 4

Sau đây là bản dịch các hướng dẫn ở đầu Phần 4 trên trình duyệt an toàn của các em.

Thi Toán – Máy tính PSAT 10 31 Câu hỏi CHỈ DẪN Đối với câu hỏi 1 - 27, giải từng bài toán và chọn câu trả lời tốt nhất từ các lựa chọn được cho. Đối với câu hỏi 28 - 31, giải bài toán và nhập câu trả lời của các em vào ô trả lời. Hãy xem các hướng dẫn trước câu hỏi 28 về cách điền câu trả lời. Các em có thể sử dụng giấy riêng để nháp. CÁC LƯU Ý

1. Được phép sử dụng máy tính bỏ túi. 2. Tất cả biến số và biểu thức được sử dụng biểu diễn cho các số thực trừ phi được cho biết

khác. 3. Các hình có trong bài thi này được vẽ theo tỷ lệ trừ phi được cho biết khác. 4. Tất cả các hình nằm trong một mặt phẳng trừ phi được cho biết khác.

Page 19: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

19

5. Trừ khi được cho biết khác, miền của một hàm đã cho f là tập hợp của tất cả các số thực x trong đó f(x) là một số thực.

HÌNH THAM KHẢO

Số độ của cung trong hình tròn là 360. Số radian của cung trong hình tròn là 2𝜋𝜋. Tổng số đo theo đơn vị độ của các góc của tam giác là 180.

Page 20: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

20

Đối với câu hỏi 28 - 31, giải bài toán và nhập câu trả lời của các em vào ô trả lời như mô tả bên dưới.

1. Chỉ được nhập các số từ không đến chín, dấu thập phân và đường phân số (/) vào ô trả lời. 2. Không có câu hỏi nào có câu trả lời âm. 3. Một số bài toán có thể có nhiều hơn một câu trả lời chính xác. Trong trường hợp như vậy, chỉ

nhập một câu trả lời. 4. Hỗn số chẳng hạn như 3 1

2 phải được nhập là 3.5 hoặc 7/2.(Nếu nhập 3 1/2 vào ô trả lời, đó sẽ

được hiểu là 312

, không phải 3 12.)

5. Các câu trả lời là số thập phân: Ô trả lời cho phép tổng cộng 4 ký tự.Nếu các em thu được câu trả lời là số thập phân có nhiều hơn 4 ký tự, có thể làm tròn hoặc rút ngắn số, nhưng phải nhập 4 ký tự vào ô.

6. Các số không hàng đầu:Đừng bắt đầu câu trả lời của các em bằng số không. 7. Các ví dụ bao gồm:

Câu trả lời

(Các) cách nhập câu trả lời hợp lệ: Không hợp lệ; sẽ KHÔNG được tính điểm

𝟕𝟕

𝟏𝟏𝟏𝟏

7/12 .583 0.58

𝟏𝟏.𝟓𝟓 2.5 2.50 5/2

21/2

𝟏𝟏

𝟑𝟑

2/3 .666 .667

0.66 0.67

CÁC LƯU Ý

1. Được phép sử dụng máy tính bỏ túi. 2. Tất cả biến số và biểu thức được sử dụng biểu diễn cho các số thực trừ phi được cho biết

khác. 3. Các hình có trong bài thi này được vẽ theo tỷ lệ trừ phi được cho biết khác. 4. Tất cả các hình nằm trong một mặt phẳng trừ phi được cho biết khác. 5. Trừ phi được cho biết khác, miền của một hàm đã cho f là tập hợp của tất cả các số

thực x trong đó f(x) là số thực.

4.2 Trong quá trình Thi

Khi phiên thi kết thúc, giám thị sẽ nói:

Thi Toán dùng Máy tính bây giờ đã hoàn tất. Các em cần ở trang đăng nhập trình duyệt an toàn. Nếu các em không nhìn thấy màn hình này, hãy giơ tay.

Xin chúc mừng—các em vừa kết thúc bài thi! Bây giờ tôi sẽ thu giấy nháp và thẻ thi của các em. Hãy ngồi yên cho đến khi các em được cho ra về.

Page 21: Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Vietnamese ...1 COLLEGE BOARD . Digital PSAT 10 Test Directions Translated into . Vietnamese . for Students . Spring 2020 Testing Only

21

5 Ra về

Sau khi đã kiểm đếm xong tất cả tài liệu, giám thị sẽ nói:

Một lát nữa, tôi sẽ cho các em ra về. Hãy nhớ: trong bất kỳ trường hợp nào, các em không được phép mang các câu hỏi thi ra khỏi phòng thi hay thảo luận với bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, tin nhắn văn bản hoặc Internet.

Nếu đồ đạc cá nhân của các em đã được thu, giám thị sẽ nói:

Thủ tục làm thử bài thi này đã kết thúc. Khi các em chuẩn bị ra về, hãy lên và nhận lại đồ đạc cá nhân của mình mà tôi đã thu giữ từ các em trước đó. Sau khi các em đã nhận lại toàn bộ đồ đạc của mình, các em hãy yên lặng rời khỏi phòng thi. Hãy lưu ý rằng các học sinh trong những phòng thi khác có thể vẫn đang làm bài thi. Xin chúc mừng một lần nữa và cảm ơn các em đã tham gia và cảm ơn tất cả những nỗ lực của các em.

Nếu đồ đạc của các em không được thu, giám thị sẽ nói:

Thủ tục làm thử bài thi này đã kết thúc. Hãy tập hợp đồ đạc của các em và yên lặng rời khỏi phòng thi. Hãy lưu ý rằng các học sinh trong những phòng thi khác có thể vẫn đang làm bài thi. Xin chúc mừng một lần nữa và cảm ơn các em đã tham gia và cảm ơn tất cả những nỗ lực của các em.