dịch vụ facebook ads - nova ads

Download Dịch vụ Facebook Ads - Nova Ads

If you can't read please download the document

Post on 16-Apr-2017

2.027 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

Dch v Qung co Facebook

Qung co FacebookQung co Facebook l g?Ti sao chn qung co Facebook?Hiu qu ca qung co Facebook?Cch tnh ph qung co Facebook?Ti sao nn chn Nova Ads?Dch v qung co Facebook ca Nova AdsQuy trnh trin khai dch v Nova AdsLin hNI DUNG TRNH BY:

Qung co Facebook

Qung co Facebook l g?

Facebook ads

Qung co Facebook

Qung co Facebook

Facebook ads

Qung co FacebookCu trc Qung co Facebook

Tiu : ti a 25 k t Ni dung: ti a 135 k tHnh nh: 110 x80(jpg, png)

Qung co FacebookTi sao chn Qung co Facebook?

Tnh ti 11/2011, tng ngi dng: 2.893.200 ngi, ng th 45 trn th gii v s ngi dng Facebook. S lt truy cp khng l: 36 triu lt truy cp 1 ngy. Thi gian trung bnh trn site lu: 16:40 pht/ ln truy cp. Facebook ti Vit Nam pht trin vi tc nhanh nht th gii, tng 1,2 triu ngi dng trong 6 thng.Ngun: Google Ad Planner & Social Bakers S lng ngi dng ln

Qung co FacebookTi sao Qung co Facebook?

theo khu vc a l, chi tit n thnh ph

theo tui v gii tnh

theo khu vc a l, chi tit n thnh ph

chi tit tnh trng hn nhn, ngn ng

Theo ngh nghip, hc vn La chn i tng qung co thng minh

Qung co FacebookTi sao Qung co Facebook? Bo co y

Bo co chi tit chin dch, s hin th, s click, t l CTR

Bo co tun, tng hp nhiu chin dch -> so snh hiu qu

Qung co FacebookHiu qu Qung co Facebook

Qung co FacebookC s nh gi qung co facebook: U GIn v nh gi: CPM (gi/1.000 lt hin th)CPC (gi/click) Cch tnh ph Qung co Facebook

Qung co FacebookTi sao nn chn Nova Ads?Nova Ads l thng hiu c khng nh trong lnh vc SEO SEM v Qung co Facebook. Chng ti tp trung chuyn su cc gii php SEO Qung co Google v Qung co FacebookChng ti lin tc nghin cu & tm cc gii php ti u cho tng khch hng.Chng ti h tr khch hng v cng ng bng cc chng trnh Hi tho chuyn sui ng v Quy trnh trin khai Qung co chuyn nghip, vt qua cc chng ch kht khe nht ca Google v Yahoo.Nova Ads l i tc c chng nhn bi c Google v Yahoo.Nova Ads c i ng t chng ch chuyn gia ca Google ng nht Vit Nam: 11 chuyn gia.Bo co minh bchNova Ads cung cp bo co gc t Facebook cho Khch hng hng ngyTng hp, phn tch v a ra cc xut ti u cho khch hng hng tun.Kinh nghim v gii php sn cChng ti trin khai qung co cho hn 800 khch hngChng ti c sn kinh nghim v gii php cho cc chin dch khc nhau.

Qung co FacebookDch v Qung co Facebook ca Nova AdsT vn lp k hoch cho Chin dch qung co Facebook:Xc nh mc tiu chin dchKhoanh vng, phn chia cc nhm i tng mc tiuXy dng qung co cho cc nhm i tng khc nhauTrin khai Chin dchCi t chy Chin dch trn h thng ca Facebooku gi v qun l gi uTheo di, ti u ha Chin dchTheo di phn ng ca cc nhm i tng khch hng mc tiu vi cc mu qung co khc nhauiu chnh, ti u ha mu qung co v khoanh vng i tngBo co, phn tch hiu qu Chin dchGi bo co hng ngy theo yu cuBo co tng hp, phn tch hng Tun

Qung co FacebookNgn sch qung co FacebookTnh theo CPM (1 CPM = 1.000 lt hin th)Ngn sch/thngTi thiuTrung bnhNng caoTheo yu cuS tin (VN)5.000.00010.000.00020.000.000 --S nhm qung co2510--S CPM/thng3.3336.66613.333---Bo co hng ngyNoYesYesYesBo co tng hp, phn tch hng TunYesYesYesYes

Qung co FacebookNgn sch qung co FacebookTnh theo CPC (gi/click)Ngn sch/thngTi thiuTrung bnhNng caoTheo yu cuS tin (VN)5.000.00010.000.00020.000.000---S nhm qung co2510---S Click/ thng1.0002.0004.000---Bo co hng ngyNoNoYesYesBo co tng hp, phn tch hng TunYesYesYesYes

Qung co FacebookKhch hng tiu biu s dng qung co Facebook:

Qung co FacebookCc khch hng khc: