date : geografi tingkatan 1: bentuk muka bumi class :...

7
4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 1/8 NAME : CLASS : DATE : 1. 2. 3. 4. 5. Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi 40 Questions Berikut adalah bentuk muka bumi Malaysia kecuali a) Tanah tinggi b) Tanah pamah c) Saliran d) Belukar Gunung Tahan terletak di banjaran .. a) tahan b) titiwangsa c) crocker d) benom Tulang belakang Semenanjung Malaysia ialah a) banjaran crocker b) banjaran tahan c) banjaran titiwangsa d) banjaran trus madi Apakah gunung yang tertinggi di Malaysia? a) Gunung Tahan b) Gunung Kinabalu c) Gunung Trus Madi d) Gunung Korbu Tanah pamah yang terdapat di Malaysia ialah.. I delta II dataran pantai III lembangan sungai IV jeram a) I, II dan III b) I, II dan IV c) I, III dan IV d) II, III dan IV

Upload: others

Post on 20-Sep-2020

44 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 1/8

NAME :

CLASS :

DATE :

1.

2.

3.

4.

5.

Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi

40 Questions

Berikut adalah bentuk muka bumi Malaysia kecuali

a) Tanah tinggi b) Tanah pamah

c) Saliran d) Belukar

Gunung Tahan terletak di banjaran ..

a) tahan b) titiwangsa

c) crocker d) benom

Tulang belakang Semenanjung Malaysia ialah

a) banjaran crocker b) banjaran tahan

c) banjaran titiwangsa d) banjaran trus madi

Apakah gunung yang tertinggi di Malaysia?

a) Gunung Tahan b) Gunung Kinabalu

c) Gunung Trus Madi d) Gunung Korbu

Tanah pamah yang terdapat di Malaysia ialah..I delta II dataran pantaiIII lembangan sungaiIV jeram

a) I, II dan III b) I, II dan IV

c) I, III dan IV d) II, III dan IV

Page 2: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 2/8

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Antara pernyataan berikut manakah benar tentang BanjaranGunung di Semanjung Malaysia? I. Bebas daripada aktivitigunung berapi II. Menganjur kearah Timur III. PurataKetinggian melebihi 3000 M IV. Terdiri daripada Gunung LipatTua

a) I dan II b) II dan III

c) III dan IV d) I dan IV

Berikut adalah bentuk muka bumi kesan hakisan ombak dipinggir laut Malaysia kecuali

a) delta b) gerbang laut

c) gua d) tebing tinggi

___________ terbentuk terhadap batuan lembut di pinggirlaut.

a) Tanjung b) Teluk

c) Pulau d) Gua

Antara berikut, manakah bentuk muka bumi yang terhasildaripada runtuhnya gerbang laut?

a) Tebing tinggi b) Tanjung

c) Teluk d) Batu tunggul

Pulau Sipadan ialah satu-satunya pulau laut di Malaysia.Dimanakah letaknya Pulau Sipadan?

a) Terengganu b) Pahang

c) Kedah d) Sabah

Semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir lautkecuali

a) Pahang b) Putrajaya

c) Perak d) Pulau Pinang

Page 3: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 3/8

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Antara berikut, manakah tasik buatan manusia?

a) Tasik Bera b) Tasik Chini

c) Tasik Kenyir d) Tasik Dayang Bunting

Sungai Muda terletak di negeri .....

a) Kedah b) Perlis

c) Kelantan d) Sarawak

Sungai yang terpanjang di Malaysia ialah ...

a) Sungai Kelantan b) Sungai Perak

c) Sungai Rajang d) Sungai Baram

Sungai Kinabatangan terletak di negeri...

a) Sarawak b) Sabah

c) Selangor d) Melaka

Sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia ialah ..

a) Sungai Perak b) Sungai Bernam

c) Sungai Endau d) Sungai Pahang

Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisanombak dan bantuan keras menganjur ke laut

a) teluk b) tanjung

c) tebing tinggi d) gerbang laut

Lokasi manakah terletak di kawasan tanah pamah

a) Cameron Higland b) Pulau Tioman

c) Muadzam Shah d) Sungai Pahang

Page 4: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 4/8

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Apakah hasil mineral yang dapat dikaitkan dengan kawasanpinggir laut Terengganu

a) emas b) bijih timah

c) arang batu d) Petroleum

Gunung korbu terletak di banjaran apa

a) Banjaran Crocker b) Banjaran Tama Abu

c) Banjaran Benom d) Banjaran Titiwangsa

Banjaran dan Gunung berikut terdapat di Sarawak KECUALI

a) Banjaran Trus Madi b) Banjaran Kapuas Hulu

c) Gunung Mulu d) Pergunungan Iran

Apakah kegiatan ekonomi yang dapat di jalankan di kawasantanah tinggi

a) perikanan b) perlombongan

c) pertanian hawa sederhana d) petempatan nelayan

Dimanakah lokasi pertanian penanaman padi

a) Dataran Kedah-Perlis b) Kundasang

c) Sepang d) Shah Alam

Dimanakah rumah api sesuai dibina

a) Teluk b) Pulau

c) Tebing Tinggi d) Anak Tanjung

Empangan hidroelektrik sesuai dibina di kawasan yangberbentuk muka bumi

a) Tanah Pamah b) Dataran

c) Pinggir laut d) Tanah Tinggi

Page 5: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 5/8

26.

27.

28.

29.

30.

Sungai yang digunakan untuk mengangkut kayu balak

a) Sungai Batang Lupar b) Sungai Melaka

c) Sungai Kinabatangan d) Sungai Muar

Tanah pamah yang diberi jolokan "Jelapang Padi Malaysia'

a) Tanah beralun selatan Johor b) Dataran Kedah-Perlis

c) Delta Rajang d) Dataran Kerian

Kawasan ini menjadi tempat penanaman sayuran dan buah-buahan hawa sederhana kerana mempunyai suhu yangsederhana.

a) P1 b) B1

c) B2 d) B3

Kekurangan pengangkutan darat di negeri Sarawakmenyebabkan sungai ini penting digunakan untuk membawapenumpang dan menghanyutkan kayu balak.

a) sungai Kiulu b) sungai Kinabatangan

c) sungai Rajang d) sungai Pahang

Dataran pamah yang bertanih laterit sesuai untuk penanamangetah dan kelapa sawit.

a) delta Rajang b) dataran Kelantan

c) dataran Kedah-Perlis d) dataran beralun selatan Johor

Page 6: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 6/8

31.

32.

33.

34.

35.

Yang manakah bentuk muka bumi yang terbentuk hasil aktivitipemendapan ombak?

a) A b) B

c) C d) D

Banjaran manakah terletak gunung Kinabalu.

a) banjaran Titiwangsa b) banjaran Crocker

c) banjaran Tahan d) banjaran Brassey

Aktiviti keagamaan dijalankan di gua ini setiap tahun danmerupakan pusat pelancongan di Selangor.

a) gua Tempurung b) gua Batu Caves

c) gua Niah d) gua Harimau, Lenggong

Empangan Chenderoh dan Empangan Temenggor terletak dihulu sungai ini dan menjadi tapak penjanaan kuasa hidroelektrik.

a) sungai Perak b) sungai Pahang

c) Sungai Kinta d) Sungai Bernam

Kawasan pinggir laut yang berdekatan kem tentera sesuaidengan pelancongan di Negeri Sembilan.

a) Pulau Tioman b) Pantai Port Dickson

c) Teluk Kumbar d) Tanjung Dawai

Page 7: DATE : Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi CLASS : NAMEmttdaruliman.edu.my/homeschool/soalangeo_f1_01042020.pdf · Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan

4/1/2020 Geografi Tingkatan 1: Bentuk Muka Bumi | Print - Quizizz

https://quizizz.com/print/quiz/5e83d8eeda43fa001b731f26 7/8

36.

37.

38.

39.

40.

Kawasan tasik yang mempunyai takungan air banyakberpotensi menjana kuasa hidroelektrik.

a) Tasik Bera b) Tasik Loagan Bunut

c) Tasik Kenyir d) Tasik Dayang Bunting

Apakah kepentingan kawasan berikut? Bukit Fraser Tanahtinggi Genting

a) penanaman teh b) pusat peranginan

c) pusat pengeluaran kayu keras d) penanaman hawa sederhana

Tasik semulajadi di Malaysia ialah

a) Kenyir b) Dayang

c) Chini d) titiwangsa

Aliran sungai yang deras biasanya terdapat di

a) Hilir sungai b) Hulu sungai

c) Tengah sungai d) Tepian pantai

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri tanah tinggi?

a) Kawasan yang tidak melebihi 180 meter b) Dikelilingi oleh Laut China Selatan

c) Mengalami suhu yang rendah d) Terdiri daripada kawasan delta dan dataran