dades smoke

Download Dades smoke

Post on 04-Aug-2015

108 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. DADES SMOKE Treball de mtodesquantitatius per la 2. TEMA PLANTEJAT Trobem unes dades sobre els fumadors dEstats Units,en els quals apareix: -Anys descolaritzaci -Preu del cigarret per estat -Tabac ros o negre -Edad -Ingressos -Cigarrets per dia 3. TEMA PLANTEJAT Volem estudiar aquest tema ja que creiem que ens podememportar alguna sorpresa amb les dades que hem trobat enla pagina web:http://www.econ.upf.edu/~raya/basedatosJose.htmVolem fer un anlisi de regresi en les hiptesi que aramostrarem. Per contrastar-les utilitzarem el programa minitab.Estem parlant de 5 dades quantitatives (anysdescolaritzaci,preu del cigarret per estat, edad, ingressos,cigarrets per dia) i 2 qualitatives (tabac ros o negre, mesuresantitabac) 4. ALTRES DADES ALTRE INFORMACI IMPORTANTDescripci de les dades:Quantitatives Preu deAnysdiferents Edad Ingresso Cirgarets descolar estats, per pack ens perfumats peritzacien centims anysanydiaTabac ros o Lleis anti-tabac enQualitativesnegre: 1 si s els restaurants: 1rossi nhi ha 5. HIPTESI 1)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I SI S NEGRE Creiem que el tabac ms car s el negre.2)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I CIGARRETS FUMATS Creiem que quan ms tabac fumat ms barat s el cigarret.3)RESPECTE EL PREU PER ESTAT I MESURES ANTITABACCreiem que hi ha una relaci entre ms preu i ms mesuresantitabac. 6. HIPTESI 4)RESPECTE EL QUE COBREN I PREU DEL CIGARRET Creiem que quan ms cobren, ms car el cigarret ser.5)RESPECTE LEDAD I PREU DEL CIGARRET Creiem que quan ms gran s la gent ms car compren.6) Dada presumptament no relacionada amb el preu (Anysdescolaritzaci) 7. RESOLUCIO DHIPOTESI 1 Prova THo= Es fumen igual de ros que negreH1= Es fuma ms rosR/ Rebutjem Ho ja que 0,054 s ms gran que 0,05 per tan amb un95% de confiana podem afirmar que es fuma ms tabac ros amb unIC (-0,016; 1,803).Per tant amb una confiana del 95% podem afirmar que el nivellmitj del preu s ms elevat en el ros per no en tots els casos. ( nopodem assegurar la nostre hiptesi en tots els casos) 8. RESOLUCIO DHIPOTESI 1Anova o Chi^2Ho= Tenen dependnciaH1= Tenen independnciaR/ Rebutjem Ho ja que 0,08 s ms gran que 0,05 per tanamb un 95% de confiana podem afirmar queaquestes 2 variables no tenen dependncia. 9. RESOLUCIO DHIPOTESI 1Anlisi de RegresiValor P= ,200R/ Rebutjem Ho ja que 0,2 s ms gran que 0,05 per tanamb un 95% de confiana podem afirmar que si s roso negre no s determinant per determinar el preu. 10. HIPTESI 1)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I SI S NEGRECreiem que el tabac ms car s el negre.2)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I CIGARRETS FUMATSCreiem que quan ms tabac fumat ms barat s el cigarret.3)RESPECTE EL PREU PER ESTAT I MESURES ANTITABACCreiem que hi ha una relaci entre ms preu i ms mesures antitabac.4)RESPECTE EL QUE COBREN I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms cobren, ms car el cigarret ser.5)RESPECTE LEDAD I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms gran s la gent ms car compren.6) Dada presumptament no relacionada amb el preu (Anys descolaritzaci) 11. RESOLUCIO DHIPOTESI 2 Prova TR/ No rebutjem Ho ja que 0,00 s ms petit que 0,05 per tan amb un95% de confiana podem dir que la diferncia entre les mitjanes poblacionals de preu del cigarret i de les restriccions per fumar essitua entre (50,611; 52,617).Per tant amb una confiana del 95% podem afirmar que el nivell mitj del preu s ms elevat en persones que fumen ms. 12. RESOLUCIO DHIPOTESI 2 Anova o Chi^2Valor P= 0,747Ho= Tenen dependnciaH1= Tenen independnciaR/ Rho ja que 0,747 s ms gran que 0,05. Per tan amb un 95% deconfiana podem afirmar que el preu i la quantitat no estnrelacionats i sn independents. Per tan la gent no fumar msper si s ms barat o ms car. 13. RESOLUCIO DHIPOTESI 2Anlisi de RegresiVeient lanlisi de regresi:- 0,0006 cigs smoked per dayValor P= 0,963R/ Vol dir que el preu s inversament proporcional a la quantitatde cigarrets fumats al dia. Per tan direm que teniem ra. Malgrataix el preu no t a veure directament a la quantitat de cigarretsper dia s totalment independent a aquesta variable ja que 0,963> 0,05. 14. HIPTESI 1)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I SI S NEGRECreiem que el tabac ms car s el negre.2)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I CIGARRETS FUMATSCreiem que quan ms tabac fumat ms barat s el cigarret.3)RESPECTE EL PREU PER ESTAT I MESURES ANTITABACCreiem que hi ha una relaci entre ms preu i ms mesures antitabac.4)RESPECTE EL QUE COBREN I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms cobren, ms car el cigarret ser.5)RESPECTE LEDAD I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms gran s la gent ms car compren.6) Dada presumptament no relacionada amb el preu (Anys descolaritzaci) 15. RESOLUCIO DHIPOTESI 3Prova THo= tant si hi ha restriccions o no el preu augmentarH1= Si hi ha restriccions el preu augmentarR/ No rebutjem Ho ja que 0,00 s ms petit que 0,05 per tan amb un95% de confiana podem dir que la diferncia entre les mitjanespoblacionals de preu del cigarret i de les restriccions per fumar essitua entre (-2,060; -0,997).Per tant amb una confiana del 95% podem afirmar que el nivellmitj del preu s menys elevat en els estats que tenen restriccionsper fumar.Per tan podem dir que no teniem ra en la nostre hiptesi. 16. RESOLUCIO DHIPOTESI 3 Anova o Chi^2Ho= Tenen dependnciaH1= Tenen independnciaR/ No Rho ja que 0,00 s ms petit que 0,05. Per tan amb un 95% deconfiana podem afirmar que hi ha una relaci de dependnciaentre el preu i les mesures antitabac. 17. RESOLUCIO DHIPOTESI 3 Anlisi de RegresiValor P= 0,00R/ Hi ha relaci de dependncia per tan si hi ha restricions perfumar determinar el preu. 18. HIPTESI 1)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I SI S NEGRECreiem que el tabac ms car s el negre.2)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I CIGARRETS FUMATSCreiem que quan ms tabac fumat ms barat s el cigarret.3)RESPECTE EL PREU PER ESTAT I MESURES ANTITABACCreiem que hi ha una relaci entre ms preu i ms mesures antitabac.4)RESPECTE EL QUE COBREN I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms cobren, ms car el cigarret ser.5)RESPECTE LEDAD I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms gran s la gent ms car compren.6) Dada presumptament no relacionada amb el preu (Anys descolaritzaci) 19. RESOLUCIO DHIPOTESI 4Prova TR/ No rebutjem Ho ja que 0,00 s ms petit que 0,05 per tan amb un95% de confiana podem dir que la diferncia entre les mitjanespoblacionals de preu del cigarret i dels ingresos anuals es situa entre(,282; 50,944).Per tant amb una confiana del 95% podem afirmar que el nivellmitj del preu s ms elevat en ingressos alts.Per tan podem dir momentniament que teniem ra en la nostre hiptesi. 20. RESOLUCIO DHIPOTESI 4 Anova o Chi^2Ho= Tenen dependnciaH1= Tenen independnciaValor p= 0,033R/ No Rho ja que 0,03 s ms petit que 0,05. Per tan amb un 95% deconfiana podem afirmar que hi ha una relaci de dependnciaentre ingresos i el preu del cigarret. 21. RESOLUCIO DHIPOTESI 4Anlisi de RegresiValor P=0,103R/ Rebutjem hiptesi 0 ja que 0,103 s ms gran que 0,05, per tanamb un 95% de confiana podem dir que els ingressos no tenerelaci directa amb laugment de preu.Podem veure aqu que malgrat tot no teniem ra en la nostrehiptesi. 22. HIPTESI 1)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I SI S NEGRECreiem que el tabac ms car s el negre.2)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I CIGARRETS FUMATSCreiem que quan ms tabac fumat ms barat s el cigarret.3)RESPECTE EL PREU PER ESTAT I MESURES ANTITABACCreiem que hi ha una relaci entre ms preu i ms mesures antitabac.4)RESPECTE EL QUE COBREN I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms cobren, ms car el cigarret ser.5)RESPECTE LEDAD I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms gran s la gent ms car compren.6) Dada presumptament no relacionada amb el preu (Anys descolaritzaci) 23. RESOLUCIO DHIPOTESI 5Prova TR/ No rebutjem Ho ja que 0,00 s ms petit que 0,05 per tan amb un95% de confiana podem dir que la diferncia entre les mitjanespoblacionals de preu del cigarret i dels ingresos anuals es situa entre (17,841; 20,284)Per tant amb una confiana del 95% podem afirmar que el nivell mitj del preu s ms elevat en ms edad.Per tan podem dir momentniament que teniem ra en la nostrehiptesi. 24. RESOLUCIO DHIPOTESI 5 Anova o Chi^2Ho= Tenen dependnciaH1= Tenen independnciaValor P= 0,407R/ Rho ja que 0,407 s ms gran que 0,05. Per tan amb un 95% deconfiana podem afirmar que ledad de la persona no influeix enla variable preu i per tan sn independents. 25. RESOLUCIO DHIPOTESI 5Anlisi de RegresiValor P=0,103R/ Rebutjem hiptesi 0 ja que 0,293 s ms gran que 0,05, per tanamb un 95% de confiana podem dir que els ingressos no tenerelaci directa amb laugment de ledad.Podem veure aqu que malgrat tot no teniem ra en la nostrehiptesi. 26. HIPTESI 1)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I SI S NEGRECreiem que el tabac ms car s el negre.2)RESPECTE EL PREU DEL CIGARRET I CIGARRETS FUMATSCreiem que quan ms tabac fumat ms barat s el cigarret.3)RESPECTE EL PREU PER ESTAT I MESURES ANTITABACCreiem que hi ha una relaci entre ms preu i ms mesures antitabac.4)RESPECTE EL QUE COBREN I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms cobren, ms car el cigarret ser.5)RESPECTE LEDAD I PREU DEL CIGARRETCreiem que quan ms gran s la gent ms car compren.6) Dada presumptament no relacionada amb el preu (Anys descolaritzaci) 27. RESOLUCIO DHIPOTESI 6Prova TR/ No rebutjem Ho ja que 0,00 s ms petit que 0,05 per tan amb un95% de confiana podem dir que la diferncia entre les mitjanespoblacionals de preu del cigarret i dels anys descolaritzaci es situa entre (47,440; 48,219) Per tant amb una confiana del 95% podem afirmar que el nivell mitj del preu s ms elevat en ms anys descolaritzaci.Per tan podem dir momentniament que no teniem ra en la nostrehiptesi. 28. RESOLUCIO DHIPOTESI 6 Anova o Chi^2Ho= Tenen dependnciaH1= Tenen independnciaValor p= 0,379R/ Rho ja que 0,379 s ms gran que 0,05. Per tan amb un 95% deconfiana podem afirmar que ledad descolaritzaci de lapersona no influeix en la variable preu i per tan snindependents. 29. RESOLUCIO DHIPOTESI 6Anlisi de RegresiValor P=0,775R/ Rebutjem hiptesi 0 ja que 0,775 s ms gran que 0,05, per tan