cva zorg - cva-keten twente - cva keten twente de cva keten: doelstelling zorgstandaard cva/tia...

Download CVA zorg - CVA-keten Twente - CVA Keten Twente De CVA keten: doelstelling Zorgstandaard CVA/TIA “Er

Post on 31-Dec-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CVA zorg

  in de Twentse wijk

  Symposium 31 oktober 2017

 • CVA keten Twente

  • Sinds 2011 naast 2 ketens (Almelo, Enschede) een regelmatig overleg tussen de beide voorzitters

  • Na commitment alle partijen convenant getekend in 2014 voor de periode 2014-2015 door 11 partijen

  • September 2014 aanstelling keten coördinator Joost Rinket

  • Eerste symposium 15 juni 2015

 • De CVA keten: doelstelling

  Zorgstandaard CVA/TIA

  “Er zijn veel organisaties en disciplines bij betrokken om ervoor te zorgen dat de juiste zorg geleverd wordt aan deze groep patiënten. Om die reden wordt de CVA zorg vormgegeven in een regionale keten van zorgverleners die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor CVA patiënten waarborgen in alle fasen van de aandoening; de zogenoemde CVA zorgketen”

 • ICF model

 • Deelnemers CVA keten Twente

  Acute vs chronische zorg

 • Vandaag: veel te vertellen..

  • Stand van zaken in de acute zorg

  • Onzichtbare gevolgen van CVA

  • Chronische fase: sociale kaart en rol van wijkteams

 • Programma

  15.30 – 16.00 uur: Inloop

  16.00 – 16.15 uur: Welkomstwoord

  Judith Fleuren, revalidatiearts Roessingh

  16.15 -17.00 uur: Behandeling & routing van de CVA-patiënt in de ziekenhuisfase

  Corine Timmers & Jasmijn Lodico, verpleegkundigen ZGT/MST

  17.00 – 17.45 uur: Signalering van de onzichtbare cognitieve en gedragsmatige gevolgen

  van CVA / niet-aangeboren hersenletsel

  Jaap van der Pol, klinisch psycholoog, InteraktContour

  17.45 – 18.30 uur: Soep & broodjes

  18.30 - 19.15 uur: Sociale kaart en de rol van sociale wijkteams in de chronische fase

  Petra Hes, senior consulent wijkteam Noord, gemeente Enschede;

  Tom Weijermars, Maatschappelijk Werker/Clientondersteuner, Wijkracht

  19.15 – 19.30 uur: Afsluiting

 • Behandeling en routing van de CVA patiënt in de ziekenhuisfase

  Jasmijn Lodico ( CVA-verpleegkundige MST)

  Corine Timmers (Verpleegkundige Neurologie ZGT)

 • • Wat is een CVA?

  • Hoe verloopt de route voor de CVA patiënt in het ziekenhuis?

 • • Hoe herken je een CVA?

 • CVA Cerebro Vasculair Accident

  • 80% herseninfarct Afsluiting van een bloedvat door een bloedstolsel

  • 20% hersenbloeding Bloedvat dat open knapt of scheurt.

 • TIA Transient Ischaemic Attack

  Een voorbijgaande belemmering in de bloedvaten.

  20 – 40 % krijgen als ze er niets mee gedaan hebben alsnog een CVA

 • herseninfarct

 • hersenbloeding

 • CVA herseninfarct

  hersenbloeding

 • Gevolgen CVA

 • Gevolgen CVA • Zichtbare gevolgen • Onzichtbare gevolgen

 • Gevolgen CVA • Zichtbare gevolgen

  Verlammingen

  Afasie

  Uitval van een gezichtsveld

  Dubbelzien

  • Onzichtbare gevolgen

   Initiatiefverlies

  “Constante” vermoeidheid

  Geheugenstoornissen

  Emotionele labiliteit

  Moeite met Prikkelverwerking

 • Risicofactoren

 • Risicofactoren

  • Aderverkalking

  • Roken

  • Hoge bloeddruk

  • Diabetes Mellitus

  • Pilgebruik

  • Overgewicht

  • Hoog cholesterol

  • Atriumfibrilleren

  • Actieve maligniteit

  • Leeftijd >70 jaar

  • Hart en vaatziekten in de familie

 • Medicatie

  Cholesterolverlagers: Beschermende werking bij aderverkalking

  • Simvastatine 1dd40mg

  • Atorvastatine 1dd20mg

 • Medicatie

  Plaatjesremmers: Zorgen ervoor dat er minder stolseltjes in het

  bloed ontstaan.

  • Clopidogrel 1dd75mg

 • Hoe kan je de kans op een recidief CVA verkleinen

  Leef gezond

  Weet wat de risicofactoren zijn

  Zorg dat de risicofactoren goed behandeld worden

 • Ziekenhuisopname

   Jaarlijks 47.000 Nederlanders (126 per dag)

   Jaarlijks 1500 CVA-patiënten in ZGT en MST.

  Verwijzing naar ziekenhuis: meestal met de ambulance (112)

 • Acute behandeling

  Spoed Eisende Hulp (SEH) Beoordeeld door neuroloog/ arts-assistent

  Bloedonderzoek

  Hartfilmpje (ECG)

  X-thorax (op indicatie)

  CT, beoordelen herseninfarct of hersenbloeding

  CTA (bij mogelijke trombolyse of

  IA-trombectomie)

 • Trombolyse Herseninfarct en in het

  ziekenhuis < 4,5uur.

   Infuus met een grote hoeveelheid bloedverdunners waardoor het stolsel op kan lossen. De schade in de hersenen blijft zoveel mogelijk beperkt.

  Risico’s worden voordien afgewogen.

 • Intra arteriële trombectomie

   < 6uur na het ontstaan van het herseninfarct

  Een katheter wordt via de slagader in de lies naar de plek van de verstopping gebracht. Hier wordt geprobeerd de trombus te verwijderen.

  https://www.youtube.com/watch?v=KnJHNNNV0dA

  https://www.youtube.com/watch?v=KnJHNNNV0dA

 • De stroke-unit

  Een gedeelte van de afdeling neurologie, gespecialiseerd in snelle en adequate diagnostiek, zorg en behandeling van de patiënten met een CVA.

 • Werkwijze stroke-unit

  Gericht op het voorkomen en eventueel behandelen van complicaties.

  Bewaken van de lichaamsfuncties zoals bloeddruk, temperatuur en hartritme. (eerste 24 uur aan de monitor)

  Klachten van de patiënt worden geobserveerd.

  Alle risicofactoren worden in kaart gebracht.

  Vanaf dag 1 wordt er gestart met de behandeling en revalidatie.

 • Voorlichting

  - Informatiemap CVA

  - Therapieën

  - Onderzoeken

  - Vervolgtraject

 • Het behandelteam

  • Neuroloog en arts-assistent/ verpleegkundig specialist

  • Verpleging

  • Ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist

  • Diëtiste

  • Revalidatiearts en/ of specialist ouderengeneeskunde

  • Maatschappelijk werk en psycholoog op indicatie

 • Multi Disciplinair Overleg

  Het behandelteam overlegt dagelijks

  Doel:

  • Afstemmen van de behandeling en therapie

  • Bepalen van het vervolgtraject

  - Belastbaarheid van patiënt en mantelzorg.

  - Ontwikkeling van de vaardigheden

  - Klinimetrie

 • Diagnostiek

  Bloedonderzoek: (o.a. cholesterol, glucose)

  ECG (hartfilm):

  • Werking en toestand van het hart

  • Opsporen van eventuele hartafwijkingen/ritmestoornissen

  • Bepaalde ritmestoornissen veroorzaken bloedstolsels die naar de hersenen kunnen schieten

 • Diagnostiek

   Duplex-carotiden (echo van de halsvaten):

  • Met een echo wordt de stroomsnelheid van het bloed gemeten. Opsporen van vernauwingen.

  • Door vernauwingen kunnen er bloedstolsels vanuit de hals naar de hersenen schieten.

 • Diagnostiek  MRI of 2e CT-scan:

  • Er wordt gekeken of het herseninfarct zichtbaar is of in het geval van een bloeding of deze afgenomen is

  Bij patiënten

 • Behandeling

   Risicofactoren worden in kaart gebracht.

   Start met behandelen van de risicofactoren.

   Evt. starten met behandeling van de oorzaak.

  (Carotis chirurgie, Cardiale emboliebron)

 • Uitstroom

   Huis: 60%

   Opname Revalidatie (Roessingh): 6%

   Opname CRU (CVA-reactiveringsunit in een verpleeghuis): 19 %

   Opname in een verpleeghuis: 4%

 • Thuis verder de (onzichtbare) gevolgen

  van hersenletsel

  Jaap van der Pol

  Symposium CVA-keten Twente

  31 oktober 2017

 • Hersenletsel in de chronisch fase

 • Gevolgen en impact

 • Weer thuis, en dan?

  • Omgang met partner, familie en vrienden verandert

  > afhankelijkheid, eenzaamheid, sociaal isolement

  • Toekomstperspectief verandert

  > terug naar werk of school lukt

  (vaak) niet meer, verlies van

  mobiliteit, geen energie

 • Weer thuis, en dan?

  • Veel emoties

  > onmacht, schuld, schaamte, rouw,

  grote kans op depressie in het 1e jaar

  • Materiële zorgen

  > verlies van inkomen, schulden, soms verhuizen

  Aanpassing aan veranderd leven vraagt ook veel van

  partner en naasten!

 • Signaleren is ingewikkeld

  • Gevolgen zijn zeer divers

  • Hersenletsel is niet altijd direct duidelijk

  • NAH vraagt om diagnose door een arts

  • Informatie over het trauma wordt niet altijd gedeeld met

  alle professionals

  • Getroffene en naasten weten zelf soms niet dat er sprake is

  van hersenletsel

  • Taboe, schaamte, beperkt ziekte-inzicht

  Er is altijd íets mogelijk!