curtea de arge incuba incubatrice trice cleo cleo cleo 2015 ( ro - it).pdf · incubatorul cleo se...

of 24 /24
S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A. Curtea de Argeş EXACUTATE PRODUCED IN SMC PRODUSE EXACUTATE ÎN SMC Cleo Cleo INCUBATOR S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A. Curtea de Argeş S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A. Str. / Via Albeşti nr. 5, Curtea de Argeş / Argeş / ROMÂNIA Tel.: 0248 724383 / 0744 594 009; Fax: 0248 724254 e-mail: [email protected]; [email protected] website: www.ipee.ro Calitate în producţie, eficienţã n distribu ie î ţ Qualità in produzione, efficienza in distribuzione INCUBATOR Cleo Cleo INCUBATRICE INCUBATRICE

Upload: others

Post on 08-Sep-2019

23 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A.Curtea de Argeş

EX

AC

UTA

TE

PR

OD

UC

ED

IN

SM

C

PR

OD

US

E E

XA

CU

TA

TE

ÎN

SM

C

Cleo CleoINCUBATOR

S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A.

Curtea de Argeş

S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A.Str. / Via Albeşti nr. 5, Curtea de Argeş / Argeş / ROMÂNIA

Tel.: 0248 724383 / 0744 594 009; Fax: 0248 724254e-mail: [email protected]; [email protected]

website: www.ipee.ro

Calitate în producţie, eficienţã n distribu ieî ţ

Qualità in produzione, efficienza in distribuzione

INCUBATOR

Cleo Cleo INCUBATRICE INCUBATRICE

Page 2: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Caratteristiche TEHNICHE

CONSTRUCTIVE

Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile domestice. Este construit pe principiul incubatorului de suprafaţã, ouãle fiind aşezate într-un singur strat.

Tip incubator: transportabil, de suprafaţã. Tensiune de alimentare: 230 V/50 Hz.Consum de energie electricã: mediu de 550Wh / zi, la temperatura mediului de

+20°C.Alimentare cu apã direct sau din exterior, umiditatea se asigurã prin umplerea cu

apã a alveolelor A sau B.Umiditate: 60 ... 65 % (cu apã în alveola A) 70 ... 75 % (cu apã în alveola B) 80 ... 85 % (cu apã în ambele alveole A+B). Încãlzire: electricã cu rezistenţã termostatatã. Temperatura de incubare: 38°C ± 1°C.Diverse metode de întoarcere a ouãlor- începând cu a treia zi, ouale se întorc

de 3 ori pe zi la 180°; în ultimele 3 zile ouãle nu se mai întorc. Pentru varianta cu

dispozitiv de întoarcere ouã, începând cu a 3-a zi se întorc ouãle de 3 ori pe zi,

stânga-dreapta la 45°. În ultimele 3 zile ouãle nu se mai întorc şi se scot suporţii

lãsând ouãle direct pe grãtar. Incubarea ouãlor: gainã - 21 zile; curcã - 28 zile; raţã - 27-28 zile; gâscã - 30-32

zile; prepeliţã - 17 zile; potarniche - 24 zile.

Randament incubare: minimum 60 % (dacã sunt respectate prezentele instrucţiuni).

Variante

Masa: 2,8 Kg - 3,9 Kg (în funcţie de variantã).

Caracteristici TEHNICE

CLEO 5

CLEO 5D cu dispozitiv de întoarcere a ouãlor

CLEO 5x2D etajat cu dispozitiv de întoarcere a ouãlor

CLEO 5 DTH AUTOMAT întoarcerea automatã a ouãlor

CLEO 5x2 DTH AUTOMAT întoarcerea automatã a ouãlor

A.

B.

C.

D.

E.

L’incubatrice CLEO si usa nelle aziende agricole individuali, per incubare le uova provenienti dai gallinacei. È costruito usando il principio dell’incubatrice di superficie, le uova vengono messe su un solo strato.

Tipologia incubatrice: trasportabile, da superficie.Tensione di alimentazione: 230 V/50 Hz.Consumo di energia elettrica: media 550Wh/gg, ad una temperatura ambientale di + 20°C.Alimentazione con acqua direttamente o dall’esterno, l’umidità è assicurata con il riempimento con acqua degli alveoli A o B.Umidità: 60… 65% (con acqua nell’alveolo A) 70... 75% (con acqua nell’alveolo B) 80…85% (con acqua in entrambi gli alveoli A+B).

Riscaldamento: Temperatura di incubazione: 38°C ±1°C.Vari metodi per rotazione delle uova, a partire dal terzo giorno, le uova vengono ruotate 3 volte al giorno, a 180°, negli ultimi 3 giorni le uova non vengono rotate più. Per la versione con dispositivo di rotazione delle uova, a partire dal terzo giorno le uova vengono ruotate 3 volte al giorno, sinistra-destra a 45°. Negli ultimi tre giorni non si ruotano più le uova e vengono anche rimossi i dispositivi per la rotazione delle uova, lasciando le uova direttamente sulla griglia.Per incubare uova di: gallina - 21 giorni; tacchino - 28 giorni; anatra - 27-28 giorni; oca - 30-32 giorni; quaglia - 17 giorni; starna - 24 giorni.

elettrico con resistenza con termostato.

Redditività incubazione: minimo 60% (con il rispetto delle presente istruzioni).

CLEO 5

CLEO 5D con dispositivo per la rotazione delle uova

A.

B.

C.

COSTRUTTIVE Varianti

Massa massima: 2,8 Kg - 3,9 Kg (în funcţie de variantã).

CLEO 5x2D con piano e dispositivo per la rotazione delle uova

D. CLEO 5 DTH AUTOMATICO

E. CLEO 5x2 DTH AUTOMATICO

con rotazione automatica delle uova

con rotazione automatica delle uova

Page 3: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Scatola superiore con modulo elettrico, sottoinsieme motore e sottoinsieme resistenza.

CAPACITA':60 uova di gallina oppure 150 uova di quaglia.

CLEO 5T Incubatrice con termometro.

CLEO 5 Incubatrice elettrica.

COMPONENTI:

L'incubatrice CLEO 5 è dotata di termometro per visualizzare la temperatura all'interno dell'incubatrice.

CAPACITA': 60 uova di gallina oppure 150 uova di quaglia.

Cleo Cleo551

Scatola inferiore prevista con griglia per appoggiare le uova.

2

T Cleo Cleo55

1

2

1

1

Carcasă superioară cu modul electronic, subansamblu motor şi subansamblu rezistenţă.

CAPACITATE: 60 ouã gãinã sau 150 ouã prepeliţã.

CLEO 5T Incubator cu termometru.

CLEO 5 Incubator electric.

COMPONENŢA:

Este incubatorul CLEO 5 prevãzut cu termometru pentru afişarea temperaturi i din interiorul incubatorului.

CAPACITATE: 60 ouã gãinã sau 150 ouã prepeliţã.

Cleo Cleo551

Carcasă inferioară prevăzută cu grătar pentru aşezarea ouălor.

2

T Cleo Cleo55

1

2

1

1

Page 4: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

L'incubatrice CLEO 5 è dotata di termometro ed igrometro per visualizzare la temperatura e l'umidità all'interno dell'incubatrice.

Scatola superiore con modulo elettrico, sottoinsieme motore e sottoinsieme resistenza.

Scatola inferiore dotata di griglia per appoggiare le uova.

Dispositivo per girare le uova.

CLEO 5D

Incubatrice con dispositivo per la rotazione delle uova.

COMPONENTI:

CLEO 5TH Incubatrice con termometro e igrometro.

41 uova di gallina oppure 74 uova di quaglia oppure 41 uova di starna.

CAPACITA':

hT Cleo Cleo55

CAPACITA': 60 uova di gallina oppure 150 uova di quaglia.

D Cleo Cleo55

1

2

3

1

2

3

1

1

Este incubatorul CLEO 5 prevãzut cu te rmoh igromet ru pent ru a f işarea temperaturii şi umiditãţii din interiorul incubatorului.

Carcasă superioară cu modul electronic, subansamblu motor şi subansamblu rezistenţă.

Carcasă inferioară prevăzută cu grătar pentru aşezarea ouălor.

Dispozitiv întoarcere ouă.

CLEO 5D Incubator cu dispozitiv de întoarcere ouã.

COMPONENŢA:

CLEO 5TH Incubator cu termohigrometru.

41 ouã gãinã sau 74 ouã prepeliţã sau 41 ouã potârniche.

CAPACITATE:

hT Cleo Cleo55

CAPACITATE: 60 ouã gãinã sau 150 ouã prepeliţã.

D Cleo Cleo55

1

2

3

1

2

3

1

1

Page 5: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

L'incubatrice CLEO 5D è dotata di termometro per visualizzare la temperatura all'interno dell'incubatrice.

CLEO 5DT Incubatrice con dispositivo per la rotazione delle uova e termometro.

41 uova di gallina oppure 74 uova di quaglia oppure 41 uova di starna.

CAPACITA':

TD Cleo Cleo55

L'incubatrice CLEO 5D è dotata di termometro ed igrometro per visualizzare la temperatura e l 'umidi tà a l l ' in terno dell'incubatrice.

CLEO 5DTH

Incubatrice con dispositivo per la rotazione delle uova con termometro e igrometro.

41 uova di gallina oppure 74 uova di quaglia oppure 41 uova di starna.

CAPACITA':

TD h Cleo Cleo55

Este incubatorul CLEO 5D prevãzut cu termometru pentru afişarea temperaturii din interiorul incubatorului.

CLEO 5DT Incubator cu dispozitiv de întoarcere ouã şi termometru.

41 ouã gãinã sau 74 ouã prepeliţã sau 41 ouã potârniche.

CAPACITATE:

TD Cleo Cleo55

Este incubatorul CLEO 5D prevãzut cu termohigrometru pentru afişarea temperaturii şi umiditãţii din interiorul incubatorului.

CLEO 5DTH

Incubator cu dispozitiv de întoarcere ouã cu termohigrometru.

41 ouã gãinã sau 74 ouã prepeliţã sau 41 ouã potârniche.

CAPACITATE:

TD h Cleo Cleo55

Page 6: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

COMPONENTI:

1

2

DTh Cleo Cleo55 AUTOMATICO

2

CLEO 5DTh AUTOMATICO Incubatrice con dispositivo per la rotazione delle uova e rabbocco dell'acqua dall'esterno, e termoigrometro.

Dispositivo per rabbocco dell'acqua.

Dispositivo per la rotazione delle uova.

CAPACITA':41 uova di gallina oppure 74 uova di quaglia oppure 41 uova di starna.

1

NUOVO

COMPONEN?A:

1

2

DTh Cleo Cleo55 AUTOMAT

2

CLEO 5DTH AUTOMAT Incubator cu dispozitiv de întoarcere automatã a ouãlor şi alimentare cu apã din exterior, cu termohigrometru.

Dispozitiv de alimentare cu apã din exterior.

Dispozitiv întoarcere automatã a ouãlor.

CAPACITATE: 41 ouă găină sau 74 ouă prepeliţă sau 41 ouă potârniche.

1

NOU

Scatola superiore con modulo elettrico, sottoinsieme motore e sottoinsieme resistenza.Scatola inferiore prevista con dispositivo per la rotazione delle uova.Dispositivo per la rotazione delle uova.Estensione.

COMPONENTI:

CAPACITA': 82 uova di gallina oppure 148 uova di quaglia oppure 82 uova di starna.

1

2

3

4

1

2

3

CLEO 5x2D Incubatrice a due livelli con dispositivo per la rotazione delle uova.

Dx2 Cleo Cleo55

2

3

4

1

Carcasã superioarã cu modul electronic, subansamblu motor şi subansamblu rezistenţã.

Carcasã inferioarã cu dispozitiv întoarcere ouã.

Dispozitiv întoarcere ouã.

Extensie.

COMPONENŢA:

CAPACITATE: 82 ouã gãinã sau 148 ouã prepeliţã sau 82 ouã potârniche.

1

2

3

4

CLEO 5x2D Incubator etajat cu dispozitiv de întoarcere ouã.

Dx2 Cleo Cleo551

42

3

Page 7: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Dx2 Th Cleo Cleo55

CAPACITA':82 uova di gallina oppure 148 uova di quaglia oppure 82 uova di starna.

L'incubatrice CLEO 5x2D è dotata di termometro ed igrometro per visualizzare la temperatura e l'umidità all'interno dell'incubatrice.

CLEO 5x2DTH Incubatrice a due piani con dispositivo per la rotazione delle uova e termometro ed igrometro.

L'incubatrice CLEO 5x2D è dotata di termometro per visualizzare la temperatura all'interno dell'incubatrice.

Dx2 TCLEO 5x2DT

Incubatrice a due livelli con dispositivo per la rotazione delle uova e termometro.

CAPACITA':82 uova di gallina oppure 148 uova di quaglia oppure 82 uova di starna.

Cleo Cleo55

Dx2 Th Cleo Cleo55

CAPACITATE:82 ouã gãinã sau 148 ouã prepeliţã sau 82 ouã potârniche.

Este incubatorul CLEO 5x2D prevãzut cu termohigrometru pentru afişarea temperaturii şi u m i d i t ã ţ i i d i n i n t e r i o r u l incubatorului.

CLEO 5x2DTH Incubator etajat cu dispozitiv de în toa rce re ouã cu termohigrometru.

Este incubatorul CLEO 5x2D prevãzut cu termometru pentru afişarea temperaturii din interiorul incubatorului.

Dx2 TIncubator eta jat cu dispozitiv de întoarcere ouã şi termometru.

CAPACITATE:82 ouã gãinã sau 148 ouã p r e p e l i ţ ã s a u 8 2 o u ã potârniche.

Cleo Cleo55CLEO 5x2DT

Page 8: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Este incubatorul CLEO 5x2DTh prevãzut cu: dispozitiv de alimentare cu apã din exterior i

dispozitiv de întoarcere automatã a ouãlor.

ş

CLEO 5x2DTH AUTOMAT Incubator etajat cu dispozitiv de întoarcere automat a ouãlor şi alimentare cu apã din exterior, cu termohigrometru.

ã

CAPACITATE:82 ouã gãinã sau 148 ouã prepeliţã sau 82 ouã potârniche.

Cleo Cleo55 Dx2 ThAUTOMATNOU

2

1

1

2

T Cleo Cleo55 hEmuNOU

2

CARACTERISTICI:Perioada de incubaţie: 56 zile.

0 0Temperatura de incubare: 36,2 C - 36,6 C.Umiditate: - 44% în primele 48 zile; - 80% în ultimele 8 zile.

1 Dispozitiv de alimentare cu apã din exterior.Întoarcere: - în primele 10 zile şi ultimele 8 zile, nu se întorc ouãle; - din ziua 11 şi pânã în ziua 48, se întorc ouãle de 2 ori pe zi.Puii ieşiti trebuie sã stea în incubator 36 ore.

CLEO 5TH Emu Incubator cu volum m rit, cu alimentare cu apã din exterior şi termohigrometru.

ã

CAPACITATE: 8-10 ouã emu

1

L'incubatrice CLEO 5x2DTh è dotata di:

Dispositivo di rabbocco acqua dall'esterno

Dispositivo per la rotazione automatica delle uova.

CLEO 5x2DTH AUTOMAT Incubatrice a due piani con dispositivo per la rotazione automatica delle uova e rabbocco acqua dall'esterno, e termoigrometro.

CAPACITA':82 uova di gallina oppure 148 uova di quaglia oppure 82 uova di starna.

Cleo Cleo55 AUTOMATICONUOVO

2

1

T Cleo Cleo55 hEmu

CARATTERISTICHE:Periodo di incubazione: 56 giorni.Temperatura di incubazione: 36,2°C – 36,6°C.Umidità: - 44% nei primi 48 giorno; - 80% negli ultimi 8 giorni.

1

CLEO 5TH Emu Incubatrice con volume aumentato, con rabbocco acqua dall'esterno e termoigrometro.CAPACITA': 8-10 uova emu

NUOVO

Dispositivo di rabbocco con acqua dall'esterno.Rotazione: - nei primi 10 e negli ultimi 8 giorni le uova non si girano; - dal giorno 11 al giorno 48 le uova vengono girate due volte al giorno.I pulcini appena schiusi devono rimanere nell'incubatrice 36 ore.

1

2

2

1

Dx2 Th

Page 9: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

T Cleo Cleo55 hStruţ

CARACTERISTICI:Perioada de incubaţie: 42 zile.

0Temperatura de incubare: 36,6 C.Umiditate: - în primele 37 zile fãrã apã (chiar se recomandã încãperi uscate); - 40% în ultimele 5 zile.

CLEO 5TH STRUŢ Incubator cu volum mãrit, cu alimentare cu apã din exterior şi termohigrometru.

Ouãle se aseazã cu vârful în sus (deoarece au bãnutul în vârf).

1 Dispozitiv de alimentare cu apã din exterior.

Întoarcere:- în primele 5 zile şi ultimele 5 zile, nu se întorc ouãle;- din ziua 6 şi pânã în ziua 37 se întorc ouãle de 2 ori pe zi (se folosesc mãnuşi de bumbac).

CAPACITATE:5 ouã struţ

1

1

T Cleo Cleo55 hStruzzo

CARATTERISTICHE:Periodo di incubazione: 42 giorni.Temperatura di incubazione: 36,6°C.Umidità: - nei primi 37 giorni senza acqua (si consigliano spazi asciutti); - 40% negli ultimi 5 giorni.

CLEO 5TH STRUZZO

Le uova vengono adagiate con la punta in su (in quanto hanno la monetina nella punta).

1 Dispositivo di rabbocco con acqua dall'esterno.

Rotazione: - nei primi 5 e negli ultimi 5 giorni le uova non si girano; - dal giorno 6 al giorno 37 le uova vengono girate due volte al giorno. (si usano guanti in cotone).

CAPACITA': 5 uova struzzo

1

1

Incubatrice con volume aumentato, con rabbocco a c q u a d a l l ' e s t e r n o e termoigrometro.

NOUNUOVO

Page 10: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Cleo Cleo66exoticexotic

CARACTERISTICI:

Temperatura de incubare: 0 025 C - 41 C.

CLEO 6 EXOTIC Incubator pentru incubarea ouãlor de reptile şi pãsari exotice, cu termohigrometru.

Cleo Cleo66 exoticexotic

CARACTERISTICI:

Temperatura de incubare: 0 025 C - 41 C

CLEO 6x2 EXOTIC Este incubatorul Cleo 6 Exotic cu extensie.

x2x2

1

1

Extensie

CAPACITATE: În funcţie de ouãle incubate

CAPACITATE: În funcţie de ouãle incubate

Cleo Cleo66esoticoesotico

CARATTERISTICHE:

Temperatura di incubazione: 25°C – 41°C.

CLEO 6 ESOTICO Incubatrice per incubare uova di rettili ed uccelli esotici, con termoigrometro.

Cleo Cleo66

CARATTERISTICHE:

Temperatura di incubazione: 25°C – 41°C.

CLEO 6x2 ESOTICO Cleo 6 è l'incubatrice esotico con estensione.

x2x2

1 Estensione

CAPACITA': A seconda delle uovaincubate

CAPACITA':

a seconda delle uova incubate

esoticoesotico1

NOUNUOVO

NOU NUOVO

Page 11: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Per migliorare l'attività d'incubazione e l'allevamento dei polli la S.C. IPEE ATI S.A. produce una variegata gamma di accessori che possono integrare la dotazione standard delle incubatrici CLEO.

ACCESSORI:

dispositivo usato per verificare le uova che saranno usate per l'incubazione. La S.C. IPEE ATI S.A. commercializza varie tipologie di SPERAUOVO (Le uova di oca per via della buccia più spessa non possono essere controllate con lo sperauovo).

Sistemi per la rotazione delle uova (gallina, starna, quaglia)

SPERAUOVO

Sistema di rotazione per uova di gallina

Sistema di rotazione per uova di starna

Sistema di rotazione per uova di quaglia

Pentru îmbunãtãţirea activitãţii de încubare şi creştere a puilor, S.C. IPEE ATI S.A. produce o gamã diversificatã de accesorii ce pot completa dotarea standard a incubatoarelor CLEO.

ACCESORII:

Aparat folosit pentru verificarea ouãlor ce urmeazã a fi folosite pentru incubare. S . C . I P E E A T I S . A . comerc ia l i zeaza d iverse sortimente de ovoscoape. (Ouãle de gâscã, având coaja groasã, nu pot fi controlate cu ovoscopul).

Sisteme întoarcere ouă (găină, potârniche, prepeliţă)

OVOSCOP

Sistem întoarcere ouă găină

Sistem întoarcere ouă potîrniche

Sistem întoarcere ouă prepeliţă

Page 12: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Si utilizza per il miglioramento delle condizioni di allevamento dei pulcini ottenuti dalle incubatrici tipo CLEO nel primo periodo di vita. È formata da una resistenza elettrica e da un ventilatore che creano un microclima favorevole allo sviluppo dei pulcini risultati dall'incubazione artificiale. Una volta collegata all'alimentazione di rete, la resistenza potrà generare il calore necessario per lo sviluppo dei pulcini orfani. La luce della lampada attira i pulcini che troveranno rifugio nelle zona riscaldata.

Micro AllevamentiMicro-allevamento

dall'esterno Dispositivo di rabbocco

Dispositivo per la rotazione automatica uova di gallina + rabbocco acqua

Dispositivo per la rotazione automatica uova di quaglia + rabbocco acqua

NUOVO

Este des t ina tă îmbunătă ţ i r i i condiţiilor de creştere a puilor obţinuţi în incubatoarele tip CLEO, în prima perioadă de viaţă. Are în componenţă o rezistenţă electrică şi un ventilator care creează un microclimat favorabil dezvoltării puilor rezultaţi prin i n c u b a r e a r t i f i c i a l ă . D u p ă alimentarea la reţea, rezistenţa va genera căldura necesară dezvoltării puilor orfani. Lumina becului va atrage puii care se vor adăposti în zona încălzită.

MicroFermaMicrofermă

cu apă din exterior Dispozitiv de alimentare

Dispozitiv de întoarcere automatã ouã gãina + alimentare apã

Dispozitiv de întoarcere automatã

NOU

Page 13: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

ww

w.ip

ee

.ro

DEKORE L E C T R I C

Qualità in produzione, efficienza in distribuzione

PRODOTTI AGRICOLI

Calitate în producţie, eficienţã n distribuţieî

PRODUSE AGRICOLE

Page 14: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

L'incubatrice si mette in uno spazio coperto (preferibilmente in una camera abitata), senza fonti eccessivi di calore, raggi solari diretti o correnti d'aria, in piano orizzontale preferibilmente su un tavolo ad un 1 m distanza dal pavimento. Evitare le camere fredde (non riscaldate) o troppo asciutte. L'incubatrice funziona in condizioni ottimali con condizioni atmosferiche normali (20... 25 °C e umidità 45 ... 70 %). Si consiglia di mettere sotto l'incubatrice un materiale termoisolante (tappeto, coperta, ecc.).È vietato conservare e usare l'incubatrice in camere dove sono depositate sostanze chimiche, infiammabili, esplosivi o tossici in quanto influiscono negativamente la qualità dell'aria portando ad effetti negativi nel processo di incubazione (sviluppo dell'embrione).

1.0 ISTRUZIONI PER L'USO

In occasione dell'acquisto dell'incubatrice "CLEO" verificare che la stessa sia funzionante e non presenta danni meccanici. Insieme all'incubatrice si devono consegnare: – L'imballaggio originale (è consigliato che il prodotto sia aperto davanti a voi).– Il manuale per l'uso con il certificato di garanzia compilato con la serie del prodotto ed il timbro LEGGIBILE del produttore (verificare che la serie scritta sul certificato corrisponda con quella sulla scatola dell'incubatrice).– L'elenco delle unità SERVICE per il periodo di garanzia.

1.1 GENERALITÀ

NON usate l'incubatrice prima di leggere con attenzione le presenti istruzioni.

Dal loro rispetto dipendono i risultati!

NON modificate i circuiti elettrici!

NON urtare durante il trasporto o l'uso!

ATTENZIONE!

1.2 L'UBICAZIONE

La disposizione inclinata può portare allo spostamento delle uova, dell'acqua degli alveoli e usura permanente del motore.Nel caso in cui l'incubatrice è portata dal freddo al caldo sarà lasciato 2 … 3 ore per l'adattamento climatico (diversamente si forma condensa nei circuiti elettrici).

ATTENZIONE!

Incubatorul se aseaza într-un spatiu acoperit, ferit de surse excesive de caldura, de bataia directa a razelor solare sau de curenti de aer, pe un loc plan orizontal, preferabil pe o masa la 1 m de podea. Se vor evita încaperile reci (neîncalzite) sau prea uscate. Incubatorul functioneaza corespunzator în conditii atmosferice normale (20... 25 °C si umiditate 45 ... 70 %). Este recomandat ca sub incubator sa se puna un material termoizolant (pres, patura, etc.).Este interzisă păstrarea sau folosirea incubatorului în încăperi unde sunt depozitate substanţe chimice, inflamabile, explozive sau otrăvitoare deoarece acestea depreciază calitatea aerului, influenţând negativ procesul de incubare (dezvoltarea embrionului).

1.0 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

Când cumpăraţi incubatorul "CLEO" verificaţi dacă acesta funcţionează şi nu prezintă deteriorări mecanice. Odată cu incubatorul trebuie să vi se înmâneze: – Ambalajul original (este indicat ca produsul să fie desigilat în faţa dumneavoastră).– Manualul de utilizare cu talonul de garanţie completat cu seria produsului şi ştampila lizibilă a fabricantului (verificaţi ca seria înscrisă pe talon să corespundă cu cea de pe carcasa incubatorului).– Lista unităţilor SERVICE pentru perioada de garanţie.

1.1 GENERALITĂŢI

NU folosiţi incubatorul până nu citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni!De respectarea lor depinde reuşita!NU modificaţi circuitele electrice!NU loviţi în timpul transportului sau utilizării!

ATENŢIE!

1.2 AMPLASAREA

Poziţionarea înclinată poate duce la deplasarea ouălor, a apei în alveole şi la uzura prematură a motorului.În cazul când incubatorul este adus de la frig la cald se va lăsa 2 … 3 ore pentru acomodare climatică (în caz contrar apare condens la circuitul electronic).

ATENŢIE!

Page 15: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Il collegamento dell'incubatrice alla rete si fa introducendo la spina nella presa a 230V/50 Hz, momento in cui inizia a funzionare, e dopo circa 20 secondi il led del modulo elettronico si accende. Viene lasciato in funzione a vuoto per 16 ... 24 ore, rispettando quanto esposto al punto 1.2. Seguire il funzionamento dell'incubatrice nelle prime 4 ... 5 ore, fino ad entrare in regime di lavoro (il led lampeggia). L'incubatrice ha la temperatura regolata nel campo 38°C ± 1°C. Un'altra regolazione non può essere fatta che da personale specializzato.In caso di incubatrice non dotata di indicatore di temperatura si userà un termometro con asta di 10 cm introdotta nel foro che si trova nella scatola superiore.

TABELLA 1

1.3 MESSA IN FUNZIONE

1.4 SCELTA DELLE UOVA

Talla scelta delle uova dipende la vera e propria incubazione.

1.4.1 Le uova per incubazione si scelgono solo se adempiono ai seguenti requisiti:– l'età dei volatili da dove si prelevano le uova deve essere fra gli 8 mesi e i 2 anni;– i volatili donatori devono essere sani, ben nutriti e curati;

La raccolta delle uova per incubazione si deve fare ad intervalli di 3 ... 4 ore per escludere la possibilità di sporcare o rompere. Il periodo di conservazione, fino all'inizio dell'incubazione è conforme alla tabella 1, e non devono essere più vecchi di 10 giorni.

Racordarea incubatorului la retea se face introducând stecherul în priza la 230V/50 Hz, moment în care motorul începe sa functioneze, iar dupa aproximativ 20 secunde LED-ul modulului electronic se aprinde. Se lasa sa functioneze în gol 16 ... 24 ore, respectând ceea ce s-a precizat la punctul 1.2. Urmăriţi funcţionarea incubatorului în primele 4 ... 5 ore, până ce acesta intră în regim de lucru (ledul clipeşte intermitent). Incubatorul are temperatura reglată în domeniul 38°C ± 1°C. Un alt reglaj nu se poate face decât la o unitate specializată.Daca incubatorul nu este dotat cu indicator de temperatura se va folosi un termometru cu tija de 10cm, introdus în orificiul prevăzut în carcasa superioară.

1.3 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

1.4 ALEGEREA OUĂLOR

De alegerea ouălor depinde incubarea propriu-zisă.

1.4.1 Ouăle pentru incubare se aleg numai dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:– vârsta păsărilor de la care se iau ouăle trebuie să fie între 8 luni şi 2 ani;– păsările donatoare trebuie să fie sănătoase, bine hrănite şi îngrijite;

Colectarea ouălor pentru incubare trebuie să se facă la intervale de 3 ... 4 ore pentru a înlătura posibilitatea murdăririi sau spargerii. Perioada de păstrare, până la începerea incubării, este conform tabelului 1, iar vechimea nu va depăşi 10 zile.

TABEL 1

Nu se recomandă colectarea pentru incubare a ouălor care au stat la temperaturi sub 5°C sau la frigider.Vârsta optimă a ouălor este: 3 ... 4 zile la găină şi raţă, 6 ... 7 zile la gâscă şi alte păsări.

TIMP PĂSTRARE

ouă găină + curcă ouă raţă + gâscă

3 zile 6 zile >6 zile

15 – 18 12 – 15 08 – 12

3 zile 8 zile >8 zile

15 – 18 12 – 15 08 – 12

TIMP PĂSTRARE

PARAMETRII

Temperatura (°C)

Umiditate (%) 75 – 80 80 – 82 83 – 85 75 – 80 80 – 82 83 – 85

Non si raccomanda di raccoglie per incubazione uova che sono state a temperature sotto i 5°C o dal frigo.L'età ottimale delle uova è: 3 ... 4 giorni per gallina ed anatra, 6 ... 7 giorni per oca ed altri volatili.

TEMPO DI CONSERVAZIONE

uova di gallina + tacchino uova di anatra + oca

3 giorni 6 giorni >6 giorni

15 – 18 12 – 15 08 – 12

3 giorni 8 giorni >8 giorni

15 – 18 12 – 15 08 – 12

TEMPO DI CONSERVAZIONE

PARAMETRI

Temperatura (°C)

Umidità (%) 75-80 80-82 83-85 75-80 80-82 83-85

Page 16: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

1.4.2 Se aleg ouăle care au forma normală. Nu se folosesc cele sferice sau prea alungite, sparte, fisurate, cu valuri, brâuri sau strangulări; acestea au capacitate redusă de incubare şi se sparg uşor.Coaja ouălor trebuie să fie curată, netedă, cu grosimea potrivită. Nu se folosesc ouăle cu coaja moale, marmorată (pătată), cu rugozităţi, cu porozitate mare; ouăle vechi au coaja lucioasă, deseori cu puncte albăstrui.Nu se spală ouăle; se folosesc aşa cum se iau din cuibare, alegând pe cele mai curate.

1.4.3 Ouăle care au corespuns examinării vizuale exterioare se vor supune unei sortări "de interior" în întuneric la lumina unui bec sau a unei lumânări, oul fiind umbrit parţial cu mâna. Indicat este a se folosi pentru verificare OVOSCOPUL produs de IPEE ATI, pentru a stabilii dacă ouăle sunt proaspete sau vechi în funcţie de mărimea camerei de aer (bănuţul) (dacă bănuţul este mic, oul este proaspăt). Ouăle de gâscă, având coaja groasă, nu pot fi controlate.Se vor păstra doar acele ouă care prezintă camera de aer (bănuţul), înlăturându-se cele cu două gălbenuşuri, cu coaja poroasă sau fisurată. Ouăle vechi au o cameră de aer mare şi o mare mobilitate a gălbenuşului în albuş sau gălbenuşul chiar lângă coajă. Acestea se elimină. Înainte de introducere în incubator, ouăle se pun cu vârful în jos în suporţi (tip cofraj) timp de 24 de ore, la temperatura de aproximativ 16°C.

Dacă se incubează ouă de găină, curcă sau prepeliţă se va umple cu apă alveola A (dinspre centrul incubatorului) în prima perioadă, iar în ultimele 3 zile se va pune apă în ambele alveole (A+B); Dacă se incubează ouă de raţă sau gâscă se va pune apă în prima perioadă în alveola B (dinspre exterior), iar în ultimele 3 zile în ambele alveole (A+B)

1.5 INCUBAREA (CLOCIREA) OUĂLOR

1.5.1 TEMPERATURA este factorul principal de care depinde incubarea. Supraîncălzirea ouălor are ca efecte malformaţii, pui debili, sau chiar mortalitate în coajă. Temperatura sub parametrii normali încetineşte dezvoltarea embrionară, "ciocnirea" este tardivă. Temperatura este reglată în domeniul 38°C ± 1°C. Deoarece pe timpul transportului sau depozitării în condiţii necorespunzătoare se pot produce mici accidente, se impune controlul temperaturii înainte de începerea incubării.

1.5.2 UMIDITATEA este al doilea parametru important pentru incubare.Înainte de aşezarea ouălor în incubator se va pune apă la temperatura camerei (incubatorului) în una din alveole astfel:

1.4.2 Vengono scelte uova con forma normale. Non si usano quelle sferiche o troppo allungate, rotte, incrinate, con onde, strangolazioni o cinture; hanno capacità ridotta di incubazione e si rompono facilmente.Il guscio dell'uovo deve essere pulito, con lo spessore adeguato. Non si usano uova con il guscio morbido, marmorato (macchiato), con rugosità, con alta porosità; le uova vecchie hanno il guscio lucidante, spesso con punti bluastri.Le uova non vengono lavate; si usano così come si prendono dal covo, scegliendo quelle più pulite.

1.4.3 Le uova che corrispondono all'esame visuale esterno saranno sottoposte ad una scelta "dall'interno", al buio alla luce di una lampadina o di una candela, l'uovo parzialmente messo in ombra con la mano. Consigliamo una verifica con lo SPERAUOVO prodotto da IPEE ATI per stabilire se le uova sono fresche o vecchie a seconda della grandezza della camera d'aria (la così detta "monetina") (se la monetina è piccola, l'uovo è fresco). Le uova d'oca, che hanno il guscio spesso non possono essere controllate.Si conservano solo quelle uova che presentano la camera d'aria (la monetina), rimuovendo quelle con due gialli, con il guscio poroso o incrinato.Le uova vecchie hanno una camera d'aria più grande ed una grande mobilità del giallo nel bianco o il giallo e vicino al guscio. Queste vengono scartate.Prima di introdurle nell'incubatrice le uova vengono messe con la punta in giù in porta uovo per 24 ore, a temperatura di circa 16°C.

1.5 INCUBAZIONE (COVARE) LE UOVA

1.5.1 LA TEMPERATURA è il fattore principale dal quale dipende l'incubazione. Il soprariscaldamento delle uova produce malformazioni, pulcini deboli ed anche mortalità nel guscio. La temperatura sotto i parametri normali ritarda lo sviluppo embrionale, "la schiusa" è tardiva. La temperatura è regolata nel campo 38°C ± 1°C. Visto che durante il trasporto o il deposito in condizioni non adeguate si possono produrre piccoli incidenti s'impone il controllo della temperatura prima di iniziare l'incubazione.

1.5.2 L'UMIDITA' è il secondo parametro per l'incubazione. Prima di mettere le uova nell'incubatrice si metterà acqua a temperatura ambiente (nell'incubatrice) in una degli alveoli così come segue:

Quando di parla di incubazione di uova di gallina, tacchino o quaglia si mette acqua nell'alveolo A (dal centro dell'incubatrice) nel primo periodo, e negli ultimi 3 giorni in entrambi gli alveoli (A+B).Quando invece parliamo di uova di anatra od oca nel primo periodo si mette acqua nell'alveolo B (dall'esterno) e negli ultimi 3 giorni in entrambi gli alveoli (A+B).

Page 17: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Pentru ca apa să nu se "strice", se poate pune în ea o crenguţă de busuioc. Este interzisă incubarea simultană (în acelaşi incubator) a ouălor de specii diferite (găină cu raţă, găină cu gâscă, etc.), datorită condiţiilor diferite cerute de procesul de incubare.

Asigurarea umidităţii este foarte importantă !Pe toată durata incubării se verifică nivelul apei în alveole şi se completează cu apă curată atunci când nivelul scade. (Acest lucru se face astfel: se ridică carcasa superioară, se îndepărtează un ou de pe grătar sau de pe dispozitiv din dreptul alveolei în care trebuie pusă apă şi se toarnă apă în alveolă cu ajutorul unei sticle evitând udarea ouălor)Cu trei zile înainte de terminarea incubării ouăle de raţă şi de gâscă se stropesc cu apă de 2 -3 ori pe zi. Este preferabil ca apa să fie încălzită la 25°C ... 35°C.

ATENŢIE!

Pentru variantele CLEO 5DTH AUTOMAT şi CLEO 5X2 DTH AUTOMAT , la începerea incubãrii , se va umple alveola (A) din centru cu aproximativ 200 ml apã, turnând în compartimentul mic al cutiei pentru apã, fãrã ca apa sã depãşeascã peretele despãrţitor. În funcţie de ouãle care se incubeazã este nevoie sã se umple cu apã şi alveola (B). Pentru aceasta, se va turna aproximativ 350 ml apã în compartimentul mare al cutiei pentru apã. Completarea cu apã se va face când apa scade sub nivelul orificiului din cutia pentru apã.

CLEO 5: Se ridică carcasa superioară şi se aşează alături cu faţa în jos. Se aşează ouăle uniform distribuite pe grătarul din carcasa inferioară. Se închide incubatorul prin aşezarea carcasei superioare peste cea inferioară, verificând etanşarea pe tot conturul.

1.5.3 AŞEZAREA OUĂLOR ÎN INCUBATOR:

CLEO 5 CU DISPOZITIV DE ÎNTOARCERE A OUÃLOR:După ridicarea carcasei superioare, ouăle se aşează cu vârful în jos în locaşurile din dispozitiv. Ouăle sunt înclinate de dispozitiv, prin rotirea cheiţei din exteriorul carcasei spre stânga sau dreapta la 45°. Se închide incubatorul, verificând etanşarea pe tot conturul.

Perché l'acqua non diventi "marcia" si può mettere un rametto di basilico. È vietato incubare contemporaneamente (nella stessa incubatrice) uova di razze diverse (gallina con anatra, gallina con oca, ecc.) per via delle condizioni diverse richieste dal processo di incubazione.

È molto importante assicurare l'umidità!Per tutta la durata dell'incubazione verificare il livello dell'acqua degli alveoli e rabboccare con acqua pulita quando il livello scende. (L'operazione è la seguente: viene alzata la scatola superiore, viene rimosso un nuovo dalla grigli o dal dispositivo corrispondente all'alveolo dove si deve rabboccare e viene messa acqua nell'alveolo con l'aiuto di una bottiglia evitando di bagnare le uova).Tre giorni prima della fine dell'incubazione le uova di anatra e oca si bagnano con acqua 2-3 volte al giorno. È preferibile che l'acqua sia riscaldata a 25°C ... 35°C.

CLEO 5: Si rimuove la scatola superiore (2) si mettono le uova accanto con la faccia in giù. Le uova vengono adagiate uniformemente sulla graticola della scatola inferiore. L'incubatrice viene chiusa mettendo la scatola superiore sopra quella inferiore, verificando la tenuta stagna su tutta la circonferenza.

1.5.3 INTRODUZIONE DELLE UOVA NELL'INCUBATRICE

ATTENZIONE!

Per le varianti CLEOD 5DTH AUTOMATICO e CLEO 5X2 DTH AUTOMATICO all'inizio dell'incubazione si riempie l'alveolo (A) dal centro con circa 200 ml acqua, versando nel piccolo comparto della scatola d'acqua, senza che però l'acqua superi il muro di separazione. A seconda delle uova che vengono incubate, serve riempiere anche l'alveolo (B). Per questo si versa circa 350 ml acqua nel comparto grande della scatola d'acqua. Si integra con acqua quando la stessa scende sotto il livello del foro della scatola per acqua.

CLEO 5D CON DISPOSITIVO PER LA ROTAZIONE DELLE UOVA: Una volta alzata la scatola superiore le uova si mettono accanto con la faccia in giù. Le uova vengono inclinate dal dispositivo, ruotando la piccola chiave dall'esterno della scatola verso sinistra o destra a 45°.Viene chiusa l'incubatrice, verificandone la tenuta stagna su tutta la circonferenza.

Page 18: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Per le uova più grandi, di oca o tacchino si rimuove la chiavetta tirandola, si alza il dispositivo per la rotazione delle uova e si mettono le uova direttamente sulla griglia.Non alzare il supporto pieno d'uova.CLEO 5x2: Prima vengono adagiate le uova nel dispositivo della scatola inferiore poi si aggiunge l'estensione (la parte intermedia) sopra e dopo vengono messe le uova nel secondo dispositivo. Viene applicata la scatola superiore sull'insieme, verificandone la tenuta stagna su tutta la circonferenza.

1.5.5 ROTAZIONE DELLE UOVA – ha come scopo l'uniformità della temperatura e dell'umidità per l'intera superficie dell'uovo e per evitare che l'embrione si attacchi alla buccia.

CLEO 5: A partire dal terzo giorno, le uova vengono girate manualmente 3 volte al giorno, per circa 180°. Per poter realizzare questo, le uova saranno marcate distintamente su due parti diametralmente opposte. La durata dell'intera operazione sarà di massimo 10 minuti. Per questo si rimuove la scatola superiore e si mette accanto, faccia in giù, senza interrompere l'alimentazione. Dopo la rotazione viene cambiata anche la posizione delle uova: quelle all'esterno vengono portate in mezzo e viceversa.CLEO 5 D con dispositivo per la rotazione delle uova: a partire dalla terza giornata te volte al giorno si gira lentamente la piccola chiave nella parte opposta a 45°.

Negli ultimi tre giorni di incubazione le uova non si girano. Nelle incubatrici con dispositivo di rotazione si rimuove la piccola chiave, si alza il dispositivo per la rotazione e si mettono le uova direttamente sulla griglia. Se in questi giorni le uova vengono girate i polli muoiono nel guscio. È preferibile ammucchiare le uova per impedire che le stesse girino in posizioni non adeguate alla schiusa.

ATTENZIONE!

Pentru ouă mai mari, de gâscă sau curcă se scoate cheiţa prin tragere, se ridică dispozitivul de întoarcere ouă şi se aşează ouăle direct pe grătar. Nu se va încerca ridicarea suportului plin cu ouă.CLEO 5x2D: Se vor aşeza mai întâi ouăle în dispozitivul din carcasa inferioară, apoi se pune extensia (partea intermediară) peste aceasta şi se aşează ouăle în al doilea dispozitiv. Se poziţionează carcasa superioară peste ansamblul realizat, verificând etanşarea pe toată circumferinţa.

1.5.5 ÎNTOARCEREA OUĂLOR – are drept scop uniformizarea temperaturii şi umidităţii pe întreaga suprafaţă a oului şi evitarea lipirii embrionului de coajă.

În ultimele trei zile de incubare, ouăle nu se mai întorc. La incubatoarele cu dispozitiv de întoarcere, se scoate cheiţa, se ridică dispozitivul de întoarcere şi se aşează ouăle direct pe grătar. În această perioadă puii îşi aleg poziţia de ciocnire. Dacă întoarceţi ouăle în aceste zile, puii mor în coajă. Este de preferat comasarea ouălor pentru a împiedica rostogolirea lor în poziţii neprielnice de a ciocni.

ATENŢIE!

CLEO 5D cu dispozitiv de întoarcere a ouălor începând cu a treia zi, de trei ori pe zi se roteşte uşor de cheiţă în partea opusă la 45°.

CLEO 5: Începând cu a treia zi, ouăle se întorc manual de 3 ori pe zi, cu aproximativ 180°. Pentru a putea realiza acest lucru, ouăle se vor marca distinctiv pe două părţi diametral opuse. Durata întregii operaţiuni va fi de maxim 10 minute. Pentru aceasta se ridică carcasa superioară şi se pune alături cu faţa în jos, fără a scoate din priză. Odată cu rotirea se schimbă şi poziţionarea ouălor: cele aflate pe margine vor fi aduse în mijloc şi invers.

1.5.4. Se introduce ştecherul în priză şi timp de două zile se urmăreşte numai dacă funcţionează normal şi dacă este apă în alveole.

CLEO 5 DTH AUTOMAT si CLEO 5X2 DTH AUTOMAT: Înainte de aşezarea ouãlor în incubator se va verifica poziţionarea alveolelor în fantele de pe grãtar şi extensie.

Pentru o bună incubare se impun următoarele NUMAI PENTRU CLEO 5:

- marcarea oului, cu semn distinctiv pe două părţi opuse, pentru

recunoaşterea rotirii; - rotirea obligatorie a ouălor de 3 ori pe zi; - umezirea degetelor la rotirea ouălor care necesită umiditate ridicată

(raţă, gâscă);

1.5.4. Viene introdotta la spina nella presa per due giorni e si segue.

CLEO 2 DTH AUTOMATICO e CLEO 5x2 DTH AUTOMATICO: Prima di adagiare le uova nell'incubatrice si verifica il posizionamento degli alveoli nelle fessure sulla griglia e sull'estensione.

Per una migliore incubazione s'impone quanto segue, MA SOLO PER CLEO5:- marcatura dell'uovo con un segno distintivo su due parti opposte, per riconoscere la rotazione;- rotazione obbligatoria delle uova 3 volte al giorno;- bagnare le dita quando vengono girate le uova per quelle categorie di uova che hanno bisogno di alta umidità (anatra, oca).

Page 19: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Tre giorni prima della fine del periodo di incubazione le uova non si girano più. Da questo momento si aspetta la schiusa. È molto importante realizzare i parametri di umidità.Gli alveoli saranno riempiti come al punto 1.5.2.Durata normale per lo sviluppo embrionario è conforme alla tabella 2.

1.5.6 EVOLUZIONE FINALE DELL'INCUBAZIONE

I polli che si sentono picchiare nell'uovo senza poterlo rompere saranno aiutati con leggera fessura della buccia a livello del becco. Nel caso in cui la schiusa non avviene entro 10…15 ore da quando è stata picchiata, i polli saranno aiutati, rompendo il guscio dal becco verso il corpo, con molta cura per non danneggiarlo.

Non viene consigliato di rimuovere in modo forzato i pulcini dal guscio o togliere completamente la buccia dell'uovo. Se, una volta superato il tempo d'incubazione , nella incubatrice ci sono ancora uova con polli vivi che devono schiudere oppure uscire si prolunga il periodo di incubazione.

ATTENZIONE!

TABELLA 2

SPECIEINIZIO

SCHIUSAINIZIO PER

USCIREUSCITA IN

MASSAFINITA

DELL'USCITA

CLOE 5 DTH AUTOMAT şi CLEO 5X2 DTH AUTOMAT: Începând cu a treia zi se porneşte dispozitivul de întoarcere prin introducerea în prizã a cordoanelor de alimentare de la motoarele de întoarcere. Rotirea ouãlor este foarte lentã. Pentru a urmãri dacã acestea funcţioneazã se va face un semn cu creionul pentru a marca poziţia iniţialã a cheiţei. În ultimele 3 zile , ouãle trebuie aşezate direct pe grãtar. Se scot din prize dispozitivele pentru rotire. Se aşeazã ouãle pe un cofraj, se scoate cheiţa şi apoi se scot alveolele şi se aşeazã ouãle direct pe grãtar, continuându-se eclozarea.

Înainte cu trei zile de sfârşitul perioadei de incubare, ouăle nu se mai întorc. Din acest moment se aşteaptă eclozarea (ciocnirea) ouălor.Realizarea parametrilor de umiditate este foarte importantă! S e v o r u m p l e c u a p a a l v e o l e l e c o n f o r m p c t . 1 . 5 . 2 .Durata normală a dezvoltării embrionare este conform tabel 2.

1.5.6 EVOLUŢIA FINALĂ A INCUBĂRII

Puii care se aud ciocnind în ou, fără a-l putea sparge, vor fi ajutaţi prin fisurarea uşoară a cojii în dreptul ciocului. În cazul când eclozarea (ieşirea din coajă) nu are loc în 10 ... 15 ore de la ciocnire, puii vor fi ajutaţi, prin ruperea cojii oului de la cioc spre corp, cu multă atenţie pentru a nu-l vătăma.

Nu se recomandă scoaterea forţată a puilor din coajă sau decojirea completă a oului. Dacă se depăşeşte termenul de incubare iar în incubator sunt încă ouă cu pui vii care trebuie să spargă coaja sau să iasă, incubarea se va prelungi cu perioada necesară.

ATENŢIE!

TABEL 2

SPECIAÎNCEPUTUL CIOCNIRII

ÎNCEPUTUL IEŞIRII

IEŞIRE ÎN MASĂ

TERMINAREA IEŞIRII

Găină

Curcă

Raţă

Raţă mută

Gâscă

Prepeliţă

Potârniche

19

26

24...25

30

28...29

13...14

22...23

20

27

25...26

31...32

28...30

14...16

23...24

20...21

27...28

26...27

32...33

29...31

15...17

24...25

21

28

27...28

35

30...32

18

25

Emu 53...54 54...52 55...56 56

Struţ 39...40 40-41 41...42 42

CLEO 5x2D etajat cu dispozitiv de întoarcere a ouălor începând cu a treia zi, de trei ori pe zi se roteşte uşor de fiecare cheiţă, corespunzătoare celor două etaje, în partea opusă la 45°.

CLEO 5x2D a due piani con dispositivo per la rotazione delle uova: partire dalla terza giornata te volte al giorno si gira lentamente ogni singola piccola chiave, corrispondente ai due piani, nella parte opposta a 45°.

Gallina

Tacchino

Anatra

Anatra muta

Quaglia

Starna

Oca

Emu

Struzzo

19

26

24...25

30

28...29

13...14

22...23

55...54

39...40

20

27

25...26

31...32

28...30

14...16

23...24

54...52

41...42

20...21

27...28

26...27

32...33

29...31

15...17

24...25

55...56

41...42

21

28

27...28

35

30...32

18

25

56

42

CLEO 5 DTH AUTOMATICO E CLEO 5x2 DTH AUTOMATICO: A partire dal terzo giorno si avvia il dispositivo per la rotazione, inserendo nella spina i cavi di alimentazione dei motori di rotazione. La rotazione delle uova è molto lenta. Per seguire se la stessa funziona, si fa un segno con la matita per marcare la posizione iniziale della piccola chiave. Negli ultimi 3 giorni le uova devono essere adagiate direttamente sulla griglia. Vengono tolti dalla spina i dispositivi di rotazione. Le uova vengono adagiate su una scatola per uova, si rimuove la piccola chiave, poi si rimuovono gli alveoli e le uova vengono adagiate direttamente sulla griglia, continuando l'incubazione.

Page 20: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

- L'uso dell'incubatrice da parte di una sola persona.- Evitate la manipolazione eccessiva delle uova perché il grasso che si trova sulle dita coprono i pori del guscio, riducendo la possibilità di eliminare le tossine durante il processo di incubazione.- Sorvegliare il ciclo di incubazione per accertare ed evitare eventuali eventi che la possono influenzare.- Controllo della temperatura con il termometro asta da 10 cm verificato, con la precisione di al massimo 0,2°C a 38°C, nell'apposito alloggio per il termometro.

- La grandezza (i polli devono essere ben sviluppati); - L'aspetto della peluria (deve essere folto, ben asciutto, brillante); - Conformazione: si esamina la testa il tronco per segnalare eventuali anomalie (assenza degli occhi, occhi attaccati, becco storto, dita attaccate, incrociate o articolazioni infiammate ed emorragia);- Dopo 2-3 giorni i polli con problemi saranno eliminati.La cernita è molto importante in quanto i pulcini con problemi moriranno comunque, consumando inutilmente e creando un pericolo per quelli sani con le malattie che possono trasmettere.

Una volta usciti dall'uovo i pulcini saranno lasciati nell'incubatrice fino a quando saranno asciutti; i gusci delle uova saranno rimossi. La scelta dei polli si fa esaminando ciascuno e verificando:

ATTENZIONE! Sono normali i seguenti limiti:– embrioni morti, max. 10 %;– polli morti nel guscio, max. 10 %;– polli non conformi, max. 3 %;– altre cause, max. 7 %.I risultati positivi dell'incubazione (ottenere più polli possibili) dipendono molto anche dalla qualità delle uova (se sono fresche, fecondate, ecc.). Contrariamente non risulteranno polli, anche se vengono assicurate condizioni ottimali.

Raccomandazioni:

– Folosirea incubatorului de către o singură persoană.– Evitarea manipulărilor excesive ale ouălor, deoarece grăsimea de pe degete acoperă porii din coajă, reducând posibilitatea eliminării toxinelor în procesul incubării.– Supravegherea ciclului de incubare pentru a constata şi a evita eventualele evenimente ce o pot afecta.– Controlul temperaturii cu un termometru cu tijă de 10 cm verificat, cu precizia de maxim 0,2°C la 38°C, în locaşul pentru termometru.

- Mărimea (puii trebuie să fie bine dezvoltaţi);- Aspectul pufului (trebuie să fie abundent, bine uscat, strălucitor).- Conformaţia: se examinează capul, trunchiul şi picioarele pentru a sesiza eventualele anomalii (absenţa ochilor, ochi lipiţi, cioc strâmb, degete lipite, încrucişate sau cu articulaţii inflamate şi hemoragie).- După 2 – 3 zile puii cu probleme vor fi eliminaţi.Sortarea are importanţă deosebită deoarece puii neviabili oricum vor muri, consumând inutil şi fiind un pericol pentru cei sănătoşi prin bolile ce le pot transmite.

După ieşirea din ou, puii vor fi lăsaţi în incubator câteva ore până se vor usca. Cojile ouălor vor fi îndepărtate. Sortarea puilor se face examinând pe fiecare şi verificând:

ATENŢIE! Sunt normale următoarele limite:– embrioni morţi: max. 10 %;– pui morţi în coajă: max. 10 %;– pui neviabili: max. 3 %;– alte cauze: max. 7 %.Reuşita incubării (obţinerea a cât mai mulţi pui) depinde foarte mult de

calitatea ouălor (dacă sunt proaspete, fecundate, etc.). În caz contrar

nu vor rezulta pui, indiferent dacă se vor asigura condiţii optime.

Se recomandă:

Page 21: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

2.1 PRENDERSI CURA DEI POLLI Prendersi cura e nutrire i polli, nei primi giorni di vita ha la stessa importanza dell'incubazione.

2.2.1 RIPARARE In base al vigore dei polli, gli stessi vengono rimossi dall'incubatrice, e si mettono in una cassa, scatola di cartone o bacinella, ricoperti di paglia. Periodicamente vengono sostituiti. Sopra si monta una lampadina di 60 ... 100 W, per assicurare il calore necessario per i primi giorni di vita. La luce artificiale stimola la crescita e la maturità dei polli.

La scatola inferiore, la griglia e gli alveoli vengono lavati con una soluzione calda di soda calcinata (un cucchiaino e 4 litri d'acqua), dopo di che vengono ben sciacquati con acqua pulita ed asciutti con un panno asciutto. La scatola superiore si pulisce all'interno ed all'esterno con un panno bagnato o bagnato con alcol, dopodiché viene asciugata con panno morbido e asciutto. Non si usa sapone, detersivi, diluenti o sostanze per pulire in polvere che possono danneggiare la plastica o che possono avere una influenza negativa sul funzionamento dell'incubatrice. La disinfezione dell'incubatrice si fa con alcol medicinale o cloramina. Dopo la pulizia e la disinfezione si consiglia di lasciare l'incubatrice al sole

1.6 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

2.0. CONSIGLI

1.6.1 Dopo ogni uso, l'incubatrice viene scollegata dalle rete e poi pulita e disinfettata come segue:

2.1 ÎNGRIJIREA PUILOR Îngrijirea şi hrănirea puilor, în primele zile de viaţă, este la fel de importantă ca şi incubarea în sine.

2.2.1 ADĂPOSTIREA În functie de vigoarea puilor, acestia se scot din incubator, se pun într-o lada, o cutie carton sau un lighean, tapetate cu paie. Periodic acestea se vor înlocui. Deasupra lor se monteaza un bec de 60 ... 100 W, pentru a asigura caldura necesara primelor zile de viata. Lumina artificiala stimuleaza cresterea si maturizarea puilor.

Carcasa inferioară, grătarul şi alveolele se spală cu o soluţie călduţă de sodă calcinată (o linguriţă la 4 litri de apă), după care se clătesc bine cu apă curată şi se şterg cu o cârpă uscată.Carcasa superioară se şterge pe interior şi exterior cu o cârpă umedă sau înmuiată în alcool, după care se şterge cu o cârpă moale uscată. Nu se folosesc săpunuri, detergenţi, diluanţi sau praf de curăţat care pot deteriora masa plastică sau pot influenţa negativ funcţionarea incubatorului.Dezinfectarea incubatorului se face cu alcool medicinal sau cloramină. După ce a fost curăţat şi dezinfectat se recomandă ca incubatorul să stea la soare 3-4 ore.

1.6.2. Periodic, înainte şi după fiecare ciclu de incubare sau oricând este necesar, se vor pune câteva picături de ulei (din cel folosit la maşinile de cusut) pe lagărele motorului, folosind o pompiţă sau o seringă. Această operaţie se recomandă a se face după demontarea grătarului superior.În nici un caz nu se va folosi ulei de gătit sau alte uleiuri vâscoase.

1.6.3 Se vor evita trântirea sau lovirea incubatorului, distrugerea izolaţiei cablului de alimentare sau transportul în condiţii necorespunzătoare. Asiguraţi-vă că incubatorul a fost transportat în ambalajul său, sigilat.

1.6.4 Înlocuirea reperelor şi subansamblelor defecte sau depanarea acestora se va face de către personal specializat, în unităţile SERVICE. Adresele acestor unităţi sunt înscrise în tabelul ce se află în interiorul fiecărui incubator.

1.6 ÎNTREŢINERE Şl REPARAŢII

2.0. RECOMANDĂRI

1.6.1 După fiecare utilizare, incubatorul se deconectează de la reţea, apoi se curăţă şi se dezinfectează:

.1.6.3 Evitare di urtare l'incubatrice, distruggere l'isolamento del cavo di alimentazione e il trasporto in condizioni non idonee. Assicurarsi che l'incubatrice sia stata trasportata nel suo imballaggio, sigillato.

1.6.4 La sostituzione dei pezzi o dei sottoinsiemi guasti o la loro riparazione deve essere fatta da personale specializzato, nelle unità SERVICE. Gli indirizzi si trovano nella tabella che si trova all'interno di

1.6.2. Periodicamente, prima e dopo ogni ciclo di incubazione o ogni talvolta necessario, si metterà qualche goccia di olio (di quello usato per le macchine da cucire) sui perni del motore con una piccola pompa o una siringa. Raccomandiamo la stessa operazione anche dopo lo smontaggio della griglia superiore. È tassativamente vietate usare l'olio per cucina od altri oli viscosi

Page 22: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Le porzioni giornaliere variano, in basse all'età come segue: 1 ... 7 giorni = ogni due ore; 10 ... 40 giorni = 5 ... 6 al giorno; 40 ... 90 giorni = 4 ... 5 al giorno.Ai polli viene messa acqua pulita e fresca a temperatura di 18 ... 20°C. Quando necessario nell'acqua si aggiunge la medicazione raccomandata.

2.2.2 TRATTAMENTI

2.2.3 CIBO

Per evitare che i polli si ammalino nei primi 3-5 giorni di vita si può mettere nell'acqua da barre METILENE BLU, GALIMICIN (5 g a 21 acqua) oppure ENROXIL (1ml/ 1l acqua) ed anche multivitaminici del tipo ADEVIT oppure AD3E (1ml/ 1l acqua), in vendita nelle farmacie veterinarie. Ai pulcini di gallina e di tacchino viene somministrato un chicco di pepe con burro. Quando vengono spostati dall'incubatrice, si bagnano i piedi con alcool medicinale a tutti i polli. Dopo tre settimane ai polli viene somministrato il cibo giornaliero, come prescritto dal trattamento sanitario-veterinario.

A partire dal secondo giorno di vita è necessario dare cibo ai polli. Per questo, nello spazio preparato, si metteranno due ciotole: una per acqua e l'altra per cibo. Si consiglia di iniziare a nutrire i polli con un giallo d'uovo bollito, formaggio dolce, polvere di gusci d'uovo macinati e latte acidulato. Si può dare anche macinato in miscela con concentrato proteico – vitaminico- minerale (PVM con contenuto 42% proteine) in rapporto 1:2, risultando un mangime concentrato con 21% proteine.Nel nutrire i polli ci sono due tappe distinte:Tappa I: da 1 a 7 giorni, si possono somministrare macinati asciutti, foraggio succulento (carote o massa verde tagliata sottile), mangime minerale ricco in calcio, lievito da birra, ecc.Tappa II: da 7 a 90 giorni, si introduce nell'alimentazione farina di carne (10 ... 12% dalla porzione, ad un mese), granelli macinati (a tre settimane) o chicchi di grano turco (ad un mese). La massa verde tagliata arriva a 25 ... 30 % della porzione.

2.3 EVENTI SPECIALI 2.3.1 L'interruzione accidentale della corrente elettrica per brevi periodi (massimo 10 ... 20 minuti in 24 ore) non influisce l'incubazione, a condizione di mantenere la temperatura di almeno 32°C mettendo intorno all'incubatrice delle bottiglie con acqua bollente e coprire con una coperta, evitando di otturare i fori; mettere l'incubatrice nella vicinanza di fonti di calore (stufa, termosifone, fornelli) in modo tale che la temperatura intorno sia all'incirca 35 ...40°C. (Il tutto SOLO durante il periodo di interruzione dell'elettricità).2.3.2 Nel caso in cui l'incubatrice non abbia bisogno di completamento d'acqua negli alveoli per 3 ... 4 giorni (non "consuma" acqua), si isolerà di più la parte inferiore, conformemente al punto 1.2., questo perché le perdite di calore non permettono all'acqua dell'alveolo di evaporare (è "fredda") in quantità richiesta dal processo di incubazione.

Hrana zilnică variază, funcţie de vârstă, astfel: 1 ... 7 zile = din două în două ore; 10 ... 40 zile = 5 ... 6 pe zi; 40 ... 90 zile = 4 ... 5 pe zi. Adăparea puilor se face cu apă curată şi proaspătă la temperatura de 18 ... 20°C. Când este cazul, în aceasta se poate adăuga medicaţia recomandată.

2.2.2 TRATAMENTEPentru evitarea îmbolnăvirilor în primele 3 – 5 zile de viaţă se poate pune în apa de băut puţin ALBASTRU DE METIL, antibiotic de tip GALIMICIN (5 g la 2 litri apă) sau ENROXIL (1ml / 1 litru apă) şi multivitamine de tipul ADEVIT sau AD3E (1ml / 1 litru apă), procurate de la farmaciile veterinare. Puilor de găină şi curcă li se dă o boabă de piper cu unt. La mutarea din incubator, toţi puii se introduc cu picioarele în alcool medicinal. După trei săptămâni, puilor li se administrează, în hrana zilnică, tratamentul sanitar – veterinar prescris.

2.3 EVENIMENTE DEOSEBITE 2.3.1 Întreruperea accidentală a alimentării cu energie electrică pe perioade scurte (de maximum 10… 20 minute din 24 de ore) nu afectează incubarea, în condiţiile în care se menţine temperatura de minimum 32°C prin: punerea în jurul incubatorului a câtorva sticle cu apă fierbinte şi acoperirea cu o pătură evitând obturarea orificiilor; plasarea incubatorului în apropierea unor surse de căldură (sobă, calorifer, aragaz) astfel încât temperatura în jurul său să fie în intervalul 35 ...40°C.

2.2.3 HRĂNIREAÎncepând din a doua zi de viaţă este necesară hrănirea puilor. Pentru aceasta în spaţiul amenajat se vor pune două vase: unul pentru apă iar celălalt pentru mâncare. Este recomandabil să se înceapă hrănirea cu gălbenuş de ou fiert tare, brânză dulce, praf din coji de ou pisate sau lapte acidulat. De asemenea se pot da furaje combinate formate din uruieli de cereale în amestec cu concentrate proteino – vitamino – minerale (PVM cu conţinut 42% proteine), în raport de 1:2, rezultând un furaj concentrat cu 21% proteine. În hrănirea puilor se disting două etape:Etapa I: de la 1 la 7 zile, când li se poate administra uruieli uscate, furaje suculente (morcovi sau masă verde tocată mărunt), nutreţuri minerale bogate în calciu, drojdie de bere, etc.Etapa a – II – a: de la 7 la 90 de zile, se introduce în alimentaţie făina de carne (10 ... 12% din raţie, la vârsta de o lună), grăunţe măcinate (la trei săptămâni) sau boabe de porumb (la o lună). Masa verde tocată poate ajunge la 25 ... 30 % din raţie.

2.3.2 În cazul în care incubatorul nu necesită completarea apei în alveole timp de 3 ... 4 zile (nu "consumă" apă), se va izola suplimentar partea inferioară, conform punctului 1.2., aceasta deoarece pierderile de căldură nu permit apei din alveole să se evapore (este "rece") în cantitatea cerută de procesul de incubare.

Page 23: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

È VIETATO:

- Pulire o riparare l'incubatore mentre è collegato;- Tirare il cavo di alimentazione (si rimuove dalla presa solo usando la spina); - Adagiare l'incubatrice su stufe, fornelli, ecc.; - Urtare o colpire l'incubatrice; - Distruggere l'isolamento del cavo di alimentazione; - Uso dell'incubatrice a temperature sotto 20°C; - Trasporto in un altro imballo ad eccezione di quello originale; - Smembrarlo durante il trasporto o il deposito; - Rompere l'etichetta con la serie di fabbricazione, del sigillo o del certificato di garanzia (comporta la perdita della garanzia); - Distruggere l'imballo nel periodo di garanzia;- Non saranno usate prese oppure ciabatte guaste od altre improvvisazioni per l'alimentazione alla rete elettrica;- L'uso in spazio dove può essere bagnato dall'acqua o da alte sostanze;- Rimuovere la protezione del modulo elettronico durante il funzionamento;- Per eliminare i difetti che risultano durante il periodo di garanzia, vi dovete presentare con l'incubatrice, in imballaggio originale, accompagnato dal certificato di garanzia, presso le unità SERVICE di cui nella lista che si trova nell'incubatrice.- Se le dette unità non si trovano nelle vostre vicinanze rivolgersi alla società dove avete acquistato l'incubatrice.

ATTENZIONE!ESTE INTERZIS:

- Curatarea sau depanarea incubatorului cuplat la retea;- Tragerea de cablul de alimentare (scoaterea din priza se face numai prin tragerea stecherului);- Asezarea incubatorului pe sobe, resouri, etc.;- Trântirea sau lovirea incubatorului;- Distrugerea izolatiei cablului de alimentare;- Utilizarea incubatorului la temperaturi sub 20°C;- Transportul în alt fel de ambalaj decât cel original;- Dezmembrarea în timpul transportului sau depozitarii;- Ruperea etichetei cu seria de fabricaţie, a sigiliului sau a certificatului de garanţie (acestea duc la pierderea garanţiei);- Distrugerea ambalajului în perioada de garanţie;- Nu se vor folosi prize sau prelungitoare defecte sau alte improvizaţii pentru alimentarea la reţeaua electrică;- Este interzisă utilizarea în spaţii în care ar putea fi stropit cu apă sau alte substanţe;- Este interzisă scoaterea protecţiei modulului electronic în timpul funcţionării;- Pentru eliminarea defecţiunilor ce apar în termen de garanţie, trebuie să vă prezentaţi cu incubatorul, în ambalajul original, însoţit de certificatul de garanţie, la unităţile SERVICE precizate în lista ce se află în fiecare incubator;- Dacă aceste unităţi nu sunt în apropierea dumneavoastră, adresaţi-vă direct la societatea de unde aţi cumpărat incubatorul.

ATENŢIE!

ATENŢIE! REUŞITA ESTE SIGURĂ CÂND RESPECTAŢI ŞI NU UITAŢI:

Să alegeţi numai ouă corespunzătoare. Să verificaţi:- închiderea corectă a capacului pe carcasă;- funcţionarea corespunzătoare a circuitului electronic, a motorului şi a rezistentei;- temperatura pe grătarul cu ouă să fie de 38°C ±1°C;- prezenţa zilnică a apei în alveole.Să rotiţi ouăle, de cel puţin 3 ori pe zi în intervalul menţionat (în primele şi în ultimele trei zile de incubare ouăle nu se rotesc).Să luaţi măsurile recomandate în cazul întreruperii curentului electric. Dacă, după împlinirea termenului de incubare, mai sunt ouă calde, trebuie prelungită incubarea.

ATTENZIONE! I RISULTATI POSITIVI SONO SICURI QUANDO RISPETTATE E NON DIMENTICARE:

Scegliere solo uova adatte. Verificare:- la corretta chiusura del coperchio della scatola;- funzionamento adeguato del circuito elettrico, del motore e della resistenza;- temperatura sulla griglia con uova deve essere 38°C ±1°C;- presenza giornaliera dell'acqua negli alveoli;Girare le uova, al meno 3 volte al giorno, nel periodo precisato (nei primi e negli ultimi due giorni di incubazione, le uova non si girano);Prendere le misure raccomandate in caso di interruzione dell'elettricità; Se, dopo la scadenza del tempo di incubazione, ci sono ancora uova calde si deve prolungare l'incubazione.

Page 24: Curtea de Arge INCUBA INCUBATRICE TRICE Cleo Cleo CLEO 2015 ( RO - IT).pdf · Incubatorul CLEO se foloseşte în gospodãriile individuale, la incubarea ouãlor provenite de la pãsãrile

Ele au la bază experienţa fabricantului şi cunoştinţele din următoarele manuale:- “CREŞTEREA INTENSIVĂ A PĂSĂRILOR PE LÂNGĂ CASĂ” – Ion Vancea, Editura Ceres, 1981- ”AVICULTURA” vol. II – manual.

NOTĂ: PREZENTELE RECOMANDĂRI SUNT PENTRU INCUBAREA ARTIFICIALĂ A OUĂLOR FOLOSIND INCUBATORUL ”CLEO” FABRICAT DE S.C. IPEE ATI S.A. CURTEA DE ARGEŞ.

TABEL VALORIC PERIOADA DE INCUBAŢIE

Pentru ca apa să nu se "strice", se poate pune în ea o crenguţă de busuioc. Nu se recomandă incubarea simultană (în acelaşi incubator) a ouălor de specii diferite (găină cu raţă, găină cu gâscă, etc.), datorită condiţiilor diferite cerute de procesul de incubare.

ATENŢIE!Asigurarea umidităţii este foarte importantă !Pe toată durata incubării se verifică nivelul apei în alveole şi se completează cu apă curată atunci când nivelul scade. Cu trei zile înainte de terminarea incubării ouăle de raţă şi de gâscă se stropesc cu apă de 2 -3 ori pe zi. Este preferabil ca apa să fie încălzită la 25°C ... 35°C.

GĂINĂCURCRA?ĂRA?Ă MUTĂGÂSCĂPOTÂRNICHEPREPELI?ĂEMUSTRU?

Ă

Specia de păsări

Perioadă incubaţie

(zile)

212828353024175642

UMIDITATEPrima perioadă Ultimele 3 zile

60%

60%

-

-

-

60%

60%

--

70%70%70%

----

alveola A alveola B

75%75%

80%-85%80%-85%80%-85%

75%75%

80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%

alveola A alveola B

44% în primele 48 zile

80% în ultimele 8 zile

80% în ultimele 8 zile

40% în ultimele 5 zile

- -

Si basano sull'esperienza del produttore e sulle conoscenze dei seguenti manuali:- "CREŞTEREA INTENSIVĂ A PĂSĂRILOR PE LÂNGĂ CASĂ" – Ion Vancea, Casa Editrice Ceres, 1981- "AVICULTURA" vol. II – manuale.

NOTA: LE PRESENTI RACCOMANDAZIONI SONO PER L ' INCUBAZIONE ARTIFICIALE DELLE UOVA USANDO L'INCUBATRICE "CLEO" PRODOTTO DA S.C. IPEE ATI S.A. CURTEA DE ARGEŞ.

TABELLA CON I PERIODI DI INCUBAZIONE

Perché l'acqua non diventi “marcia” si può mettere un rametto di basilico. Si raccomanda di non incubare contemporaneamente (nella stessa incubatrice) uova di specie diverse (gallina con anatra, gallina con oca, ecc.) per via delle condizioni diverse richieste dal processo di incubazione.

ATTENZIONE!È molto importante assicurare l'umidità!Per tutta la durata dell'incubazione verificare il livello dell'acqua degli alveoli e rabboccare con acqua pulita quando il livello scende.Tre giorni prima della fine dell'incubazione le uova di anatra e oca si bagnano con acqua 2-3 volte al giorno. È preferibile che l'acqua sia riscaldata a 25°C ... 35°C.

-

-

70%

70%

70%

-

-

-

-

UMIDITÀPrimo periodo Ultimi 3 giorni

alveolo A alveolo Balveolo A alveolo B

GALLINA

TACCHINO

ANATRA

ANATRA MUTA

OCA

STARNA

QUAGLIA

EMU

STRUZZO

Tipologia di volatili

Periodo di incubazione

212828353024175642

60%60%

---

60%60%

44% nei primi 48 giorni

-

75%75%

80%-85%80%-85%80%-85%

75%75%

80% negli ultimi 8 giorni

40% negli ultimi 5 giorni

80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80%-85%80% negli ultimi 8 giorni

-