crnogorski srpski, bosanski, hrvatski jezik i 2016/testovi/vazeci,gim  · pdf fileodredi...

Click here to load reader

Post on 01-Sep-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI,

  HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  VRIJEME TRAJANJA TESTA 180 MINUTA

  Za vrijeme testa nije dozvoljena upotreba elektronskih ureaja. Uenik/uenica ne smije na bilo koji nain otkrivati u testu svoj identitet ili se direktno obradati ocjenjivau. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom koja se ne moe brisati. Test sadri zadatke koji se rjeavaju na jedan od sljededih naina:

  zaokruivanjem broja ispred tanog odgovora pisanjem kratkog odgovora pisanjem dueg odgovora pisanjem eseja

  Uz test si dobio/dobila list za odgovore za zadatke viestrukog izbora. Potrebno je da na odgovarajude mjesto paljivo prepie svoje odgovore. Zadatak de se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:

  netaan zaokrueno vie ponuenih odgovora neitko i nejasno napisan rjeenje napisano grafitnom olovkom

  Ukoliko pogrijei, prekrii i odgovori ponovo. Kad zavri, provjeri svoje odgovore. Sredno!

  JANUAR 2016. GODINE

 • PRAZNA STRANA

 • 4

  1.

  Navedi naziv projekta iji je dio ova broura.

  ...

  ...

  1 bod

  Koristei tekst odgovori na pitanja 1, 2 i 3.

 • 5

  3.

  4.

  2.

  to je cilj navedenog projekta?

  1. Da informie potencijalne klijente kako najlake da dou do potrebnog kredita.

  2. Da upozori klijente na tetu koja im se moe desiti ako nijesu dovoljno

  informisani.

  3. Da promovie znaaj Centra za zatitu potroaa.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Napii tano tri naina na koje potroai mogu dobiti informacije o svojim

  pravima od CEZAP-a, bez odlaska u kancelarije te institucije.

  ...

  ...

  ...

  1 bod

  Broura ne sadri formalno saoptenje i ne predstavlja nuno slubeni stav

  Evropske unije.

  Odredi vrstu rijei iz navedene reenice:

  formalno ....

  nuno .

  ne .

  1 bod

 • 6

  5.

  1. U subotu 20. jula u hotelu Fjord u Kotoru u 21 sat, premijerno de biti izveden

  autorski projekat Paola Magellija Njego i ja, u okviru teatarskog segmenta Kotor

  art Teatar premijere, na V Meunarodnom festivalu Kotor art. Predstava Njego i

  ja nastala je u koprodukciji Meunarodnog festivala Kotor art, Crnogorskog

  narodnog pozorita i Kraljevskog pozorita Zetski dom. Dramaturgiju predstave

  potpisuje eljka Udoviid, kompozitor je Ljupe Konstantinov, scenograf Hans Georg

  Schafer, kostimograf Leo Kula, producenti Janko Ljumovid i Slobodan Boovid. U

  predstavi igraju: Karmen Bardak, Aleksandar Radulovid, Paolo Magelli, Maja Pelevid i

  Ljupo Konstantinov. Predstava de reprizno biti izvedena 21. i 22. jula.

  2. Potencijalne vrijednosti koncepta predstave Njego i ja neosporne su. Predstavu

  odlikuje snana, opipljiva atmosfera, emu najvie doprinosi ambijent u kojem se

  izvodi prazan bazen godinama zatvorenog i uruenog hotela Fjord.

  U predstavi Njego i ja, reditelj se bavi sopstvenom i drutvenom istorijom, kroz

  teme odnosa drutva prema umjetnicima, nacionalizma, revolucije, tradicije,

  kulturnog imperijalizma, devastiranja mediteranskih gradova, itd. Predstava je

  ustrojena kroz etiri scene, povezane autorovim, proteklim vremenom

  preoblikovanim i prevrednovanim sjedanjem o prvom mladidkom dolasku u Crnu

  Goru kao niti vodiljom. U sloenom tekstu predstave neodvojivo se stapaju i preplidu

  dokumentaristiki djelovi line misli i sjedanja autora i izvoaa predstave

  (Maelijeve impresije, fiksirane improvizacije lanova autorskog tima o drutvenim

  problemima koje ta lina sjedanja otvaraju), djelovi koje su napisali glumci u

  predstavi, te citati pisaca, Njegoa, Kia, Eliota, Bihnera.

  (Prireeno prema tekstu Maje Mrenovi)

  Koji je cilj drugog teksta?

  1. Ohrabrivanje publike da odgleda predstavu.

  2. Sugerisanje da publika ne razumije predstavu i treba je pojasniti.

  3. Podsticanje publike da ita djela Njegoa, Kia, Eliota i Bihnera.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Proitaj tekst 1 i 2 pa uradi zadatke 5 i 6.

 • 7

  6.

  7.

  Pored konstatacije koja je tana zaokrui T, a koja je netana zaokrui N i

  obrazloi svoj odgovor.

  3 boda

  A) Na osnovu fotografije iz predstave zakljui u koje vrijeme je smjetena radnja predstave.

  1. U istorijsko (Njegoevo vrijeme).

  2. U savremenost (nae vrijeme).

  3. Predstava je bezvremena.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore. 1 bod

  KONSTATACIJA Tano Netano

  OBRAZLOENJE ODGOVORA

  Tema je ista u oba teksta. T N

  Tekstovi pripadaju istoj vrsti. T N

  Za nastanak predstave zasluni su eljka Udoviid, Ljupe Konstatinov, Leo Kula, Eliot, Bihner.

  T N

 • 8

  8.

  B) Obrazloi odgovor: ...

  ...

  1 bod

  NAJNEOBINIJI RESTORANI NA SVIJETU

  Nacionalne kuhinje nijesu vie izazov naeg ultramodernog vremena. Potraga za drugaijim,

  neim to nije vieno i to je originalno, neobini meni, ali i neobini naini spremanja hrane glavne

  su karakteristike modernih restorana.

  El Buli je vie od restorana, on je istinska oaza kuhinje koja est mjeseci postoji usred

  svakodnevice. Preostalih est mjeseci, on se zatvara da bi vam nedostajao, da poelite mjesto

  uobiajeno samo na prvi pogled. EL Buli je istinsko gastronomsko mjesto u koje dolaze ljudi sa svih

  meridijana. U njemu nema jela koje se posebno istie, jer sve to se servira pravo je remek-djelo

  pripremanja hrane. Prema iriju renomiranog magazina, Restoran, El Buli je tri godine zaredom

  najbolji restoran na svijetu. Nalazi se u gradidu Roses na obali Kosta Bravo u paniji i radi od aprila do

  septembra, a mjesto se rezervie godinu unaprijed. Tokom jedne sezone ima svega 8.000 mjesta, za

  koje se prijavljuje oko pola miliona ljudi. Svako vee, 50 kuvara kuva najvie za 50 gostiju. Glavni

  kuvar Feran Adrija Akosta (1962) poslije zavretka sezone, povlai se u svoj kuhinjski atelje u

  Barseloni. Tu sastavlja meni za narednu godinu. Veere u ovom restoranu traju po nekoliko sati i

  sadre trideset jela. Porcije su dosta male, ali svaka je pria za sebe. Da bi doivljaj bio potpuniji,

  treba oprezno slijediti sugestije kuvara. Slue se kokteli u obliku kocke leda, ili tankih listova, na prvi

  pogled kao papirni, poprskani cvijetom sa jakim bojama, zatim siva jaja u kojima se umjesto

  umanceta nalazi krema sa ukusom karamele...

  Kvalitet hrane koja se nudi u El Buliju izvanredan je. Vlasnici kau da je priprema hrane jezik

  kojim se kreativnost, harmonija, veselje, ljepota, poezija, magija, humor i kultura najbolje izraavaju.

  Sve ovo ima svaka porcija u El Buliju.

  (prireeno prema tekstu iz Kluba 360, 2008)

  Ovaj tekst dio je:

  1. vijesti

  2. komentara

  3. reportae

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Koristei tekst odgovori na pitanja 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

 • 9

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  Kojim je funkcionalnim stilom napisan tekst?

  ...

  ...

  1 bod

  U kojem se mjestu nalazi restoran El Buli?

  ...

  1 bod

  Kako se serviraju kokteli?

  ...

  1 bod

  Za koliko gostiju svako vee 50 kuvara sprema veeru?

  1. Za pedeset gostiju

  2. Za osam hiljada gostiju

  3. Za pola miliona gostiju

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  Gost moe da veera u ovom restoranu ako rezervie mjesto:

  1. jednu godinu unaprijed

  2. od aprila do septembra

  3. tri godine zaredom

  4. u toku sezone

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

 • 10

  16.

  15.

  14.

  17.

  Po miljenju vlasnika restorana, priprema hrane najbolji je jezik izraavanja. Objasni ovu tvrdnju pozivajudi se na tekst.

  ...

  ...

  ...

  1 bod

  Podvuene prezente u reenicama zamijeni potencijalom.

  Glavni kuvar Feran Adrija Akosta (1962) poslije zavretka sezone, povlai se u svoj kuhinjski atelje u Barseloni. Tu sastavlja meni za narednu godinu.

  ...

  ...

  ...

  1 bod

  Reenica Veere u ovom restoranu traju po nekoliko sati i sadre trideset jela je:

  1. zavisna

  2. nezavisna

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora.

  Obrazloi odgovor.

  ...

  ...

  1 bod

  Iz reenice prepii imenski predikat.

  El Buli je istinsko gastronomsko mjesto u koje dolaze ljudi sa svih meridijana. ...

  ...

  1 bod

 • 11

  19.

  20.

  18.

  Odredi pade istaknutih rijei u reenici: Prema iriju renomiranog magazina, to je

  najbolji restoran na svijetu.

  Prema iriju

  renomiranog magazina

  najbolji restoran

  na svijetu

  1 bod

  A) Rije iz zagrade upotrijebi u odgovarajuem padeu.

  Odsjeli smo u u Barseloni.

  (hotel)

  1 bod

  B) Koji je to pade?

  1 bod

  A) U rijei predstava nije izvreno:

  1. gubljenje suglasnika 2. jednaenje suglasnika po zvunosti 3. jednaenje suglasnika po mjestu izgovora

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

View more