cong ty dich thuat perso | dich vu dich thuat |cty

Download cong ty dich thuat perso | dich vu dich thuat |cty

Post on 18-Dec-2014

188 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. TRUNG TM DCH THUT H NI H NI, Thng 06/2011
  • 2. Li Ni u bt u bi , ti xin cm n cc ban, cc anh ch em.. gip ti hon thnh bi tm hiu quy trnh dchthut chun quc t ny.
  • 3. NI DUNGI. C S L THUYTII. nh Minh HaIII. PHN TCH HOT NG CA QUY TRNHIV. KT LUN
  • 4. I. C S L THUYT Tm hiu nh ngha dch thut- cng ty dch1 thut - Dch thut l g ???? - Ti sao nn cn ti cc cng ty dch thut2 Cc khi nim c bn
  • 5. I. C S L THUYT1 Dch ting anh + Dch ting anh sang ting vit + Dch xui dch ngc + Phin dch vin 2 Dch ting trung + Tng t .
  • 6. I. C S L THUYT3 DCH THUT TiNG PHP --- Dch thut 3 --- Phin dch vin --- Thng dch vin 4 PHNG THC (METHOD)
  • 7. I. C S L THUYT 5 Dch v dch thut ... Dch ti liu . Dch sch . Dch website Phin dch vin 6 Ngn ng dch thutDich vu phien dich Cht lng
  • 8. I. C S L THUYT7 Thng dch Vin 8 Quy trnh kim th9 Khch kim tra
  • 9. !! QUY TRNH DCH THUT