Confidencialitat de les dades

Download Confidencialitat de les dades

Post on 25-Dec-2014

741 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. MIMOCASO CONFIDENCIALITAT DE DADES </li> <li> 2. INTRODUCCI <ul><li>Internet com una eina molt important de comunicaci. </li></ul><ul><li>Importncia de la confidencialitat de dades tant a nivell laboral com personal. </li></ul><ul><li>Objectius: Coneixement legislaci existent, diferncies entre pasos i drets dels ciutadans i saber qu fer en cas de frau. </li></ul></li> <li> 3. LEGISLACI <ul><li><ul><li>Legislaci general a Espanya: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Llei orgnica 15/1999 del 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, daprovaci del Reglament de desenvolupament de la Llei orgnica 15/1999 de protecci de dades de carcter personal. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Legislaci general al Principat dAndorra: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Llei 15/2033 , del 18 de desembre, qualificada de protecci de dades personals. (BOPA nm. 3, 21/01/2004). </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Decret de l1-7-2004 daprovaci del reglament de lagncia andorrana de protecci de dades. (BOPA nm.41, 7/07/2004). </li></ul></li></ul></li> <li> 4. LEGISLACI <ul><li>Legislaci a Espanya de confidencialitat a la xarxa: </li></ul><ul><li><ul><li>Llei 34/2002 d11 de juliol, de serveis de la societat dinformaci i de comer electrnic. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Llei 59/2003 , de 19 de desembre, de signatura electrnica. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Llei 25/2007 , de 18 doctubre, de conservaci de dades relatives a les comunicacions electrniques i a les xarxes pbliques de comunicacions. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Article 4 de la Llei 56/2007 , de 28 de desembre, de Mesures dImpuls de la Societat de la Informaci que modifica la Llei 34/2002 d11 de juliol, de Serveis de la Societat dInformaci i de Comer Electrnic. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Real Decret 424/2005 , de 15 dabril, pel qual saprova el Reglament sobre les condicions per a la prestaci de comunicacions electrniques, el servei universal i la protecci dels usuaris. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecci de la intimitat en el sector de les comunicacions electrniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electrniques). </li></ul></li></ul></li> <li> 5. LEGISLACI <ul><li>Obligacions dels responsables de tractament: </li></ul><ul><li><ul><li>Garantir els requisits generals de tot tractament. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Secret professional. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Deure de collaboraci amb lautoritat de control. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Garantir lexercici dels drets de les persones. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Obligatorietat dinscripci de fitxers. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Garantir el dret dinformaci. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Obtenir el consentiment en el tractament de dades personals. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Normes de creaci de fitxers. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Continguts de les normes de creaci de fitxers. </li></ul></li></ul></li> <li> 6. DRETS I ACCIONS <ul><li>Com a drets tenim: </li></ul><ul><li><ul><li>La protecci de la intimitat. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>El secret de les comunicacions. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Dret daccs, rectificaci, cancellaci, oposici de les teves dades personals. </li></ul></li></ul><ul><li>Accions a dur a terme: </li></ul><ul><li><ul><li>Denncia o Reclamaci. </li></ul></li></ul><ul><li>On? </li></ul><ul><li><ul><li>Agncia Catalana de Consum o OMIC </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Juntes Arbitrals de Consum </li></ul></li></ul></li> <li> 7. CONSELLS PER A PROTEGIR LES DADES PERSONALS <ul><li>s recomanable </li></ul><ul><li><ul><li>Emprar software dantivirus segur </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Inserir el correu electrnic com a imatge </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Esborrar arxius temporals i cookies </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Bloquejar finestres emergents </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Realitzar compres a travs dempreses conegudes </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Intercanviar dades amb protocols segurs </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Comprovar, abans de fer transaccions: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>que la barra de navegaci comena per https </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>que a la part inferior de la web apareix un cadenat </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 8. CONSELLS PER A PROTEGIR LES DADES PERSONALS <ul><li>Cal evitar </li></ul><ul><li><ul><li>Reenviar correus cadena </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Enviar correus a un spammer </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Accedir a webs a travs denllaos rebuts per mail </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Activar lemmagatzematge de contrasenyes en equips compartits </li></ul></li></ul></li> <li> 9. CONCLUSIONS <ul><li>Abundant legislaci general de protecci de dades; menys legislaci especfica a la xarxa, per suficient. </li></ul><ul><li>Normativa similar a Espanya i Andorra. </li></ul><ul><li>Existncia dinseguretat a la xarxa. </li></ul><ul><li>Necessitat de prendre mesures de seguretat. </li></ul><ul><li>Desenvolupament del control nacional i del control internacional. </li></ul><ul><li>Existncia de drets pels ciutadans, encara que no s'exerceixin. </li></ul></li> <li> 10. DEBAT <ul><li>Navegues per la xarxa amb total confiana? </li></ul><ul><li>Si compres per Internet, quines mesures de seguretat prens? </li></ul><ul><li>Has tingut alguna mala experincia amb Internet? </li></ul></li> </ul>