clark hulda regehr - kuracja ¼ycia metod… dr clark

Download Clark Hulda Regehr - Kuracja ¼ycia metod… dr Clark

If you can't read please download the document

Post on 02-Aug-2015

5.124 views

Category:

Documents

118 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kuracj a yciametod dr ClarkHulda Regehr ClarkTumaczenie: Marta Kcka Paulina Surniak Iwona Szuwalska

-

Wrocaw 2001

Tytu oryginau: The Curefor AU Diseases. Copyright 1995 by Hulda Regehr clark, Ph.D., N.D. Originally printed in English by New Century Press, Chula Vista, CA 91911, USA. Copyright for the Polish edition by Mayapur sp. z o. o., 2001. Wszelkie uwagi i zamwienia prosimy kierowa na adres: Wydawnictwo PURANA Ul. Braniborska 2/10 53-680 Wrocaw tel: (071) 359 27 01 (0603) 402 482

e-mail: wydawnictwo@purana.org Redakcja i korekta: Marta Kcka, Anna Miecznikowska, Agnieszka Orowska, Krzysztof Rogowski, Paulina Surniak Konsultacja medyczna: Dr Artur Fedorowski Okadka: Rafa Zajczewski - Agencja Reklamowa LABEL Opracowanie typograficzne oraz przygotowanie do druku: Agnieszka Orowska Druk i oprawa: ABEDIK S.A., Pozna Wszelkie prawa zastrzeone ISBN 83-914289-0-7 (ISBN 1-890035-01-07 wyd. oryginalne)

Kuracja yciametod dr ClarkW cigu kilku minut (a nie dni czy tygodni, jak w przypadku kuracji antybiotykami) mona zabi bakterie, wirusy oraz pasoyty, wykorzystujc do tego prd elektryczny. Jeeli cierpisz na przewlekle zakaenie, masz raka lub AIDS, naucz si, jak zbudowa urzdzenie elektroniczne, ktre to natychmiast powstrzyma. Jest ono bezpieczne, nie daje skutkw ubocznych i nie przeszkadza w adnej kuracji, jak moesz obecnie stosowa.

Do Czytelnika

Opinie i wnioski zawarte w tej ksice stanowi wyniki moich bada naukowych i analizy konkretnych przypadkw. Std, jeli nie zaznaczyam inaczej, wyraone tutaj pogldy s moimi wasnymi. Naley take podkreli, e kady czowiek jest niepowtarzalny i moe reagowa odmiennie na zalecenia, ktre dalej przedstawiam. Tam, gdzie wskazane, zamieciam stosowne informacje dotyczce waciwego dawkowania. Kad now kuracj naley jednak stosowa z rozwag i zdrowym rozsdkiem. Opisane sposoby leczenia nie maj na celu zastpienia innych, konwencjonalnych metod. Zalecam konsultacj z lekarzem rodzinnym, lekarzem pierwszego kontaktu lub inn jednostk suby zdrowia. W niniejszym opracowaniu wskazaam na istnienie substancji, ktre skaaj ywno i inne produkty. Substancje te zostay wykryte za pomoc urzdzenia testujcego wasnego pomysu, znanego pod nazw Syncrometer (dla wygody bdziemy si posugiwa spolszczonym okreleniem synchrometr - przyp. tum.). Ksika zawiera kompletne instrukcje budowy oraz uytkowania tego urzdzenia, a wic kady moe powtrzy testy opisane dalej i sam zweryfikowa uzyskane wyniki. Synchrometr jest dokadniejszy i bardziej wszechstronny ni najlepsze istniejce dotychczas metody testw, niemniej jednak obecnie mona uzyska jedynie pozytywne lub negatywne wyniki, bez ujcia ilociowego. Pokazaam rwnie, jak okreli stopie dokadnoci. Prawdopodobiestwo bdu, zarwno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego wyniku wynosi okoo 5% i mona je zmniejszy przez powtrzenie testu. Wiedza o tym, czy dana butelka zawierajca konkretny produkt wykazuje pozytywny wynik w tecie na obecno substancji silnie toksycznej, powinna zainteresowa kadego. W takim przypadku najbezpieczniejszym wyjciem byoby cakowite wyeliminowanie z uytku wszystkich butelek tego produktu, co wielokrotnie powtarzam w swoich poradach. Zalecenia te maj ostrzega i chroni spoeczestwo, a nie prezentowa dane statystyczne. ywi nadziej, i producenci zastosuj nowe, elektroniczne techniki opisane w tej ksice do wytwarzania coraz czystszych wyrobw.

PODZIKOWANIA Chciaabym wyrazi wdziczno mojemu synowi Geoffreyowi, ktry zawsze sucha moich zwariowanych pomysw " w czsie niedzielnych kolacji. By cierpliwy, wyrozumiay i chtnie dzieli si swoj wiedz z dziedziny informatyki i elektroniki. Bez niego ksika nie mogaby powsta. Gorce podzikowania nale si Frankowi Jerome. Nie mogabym dokona wielu odkry, gdyby nie poyczy mi zbioru preparatw pasoytw, a historie wielu pacjentw nie zakoczyyby si szczliwie bez wolnej od uycia metali dentystyki, ktr rozwin. Dzikuj te Lindzie Jerome za zainteresowanie i cierpliwo oraz Ednie Bernstein za cenn pomoc.

DEDYKACJA Pragn zadedykowa t ksik wszystkim, ktrzy konsultowali si ze mn, poczynajc od Pani R. Biehl w roku 1963. Tak wiele nauczyam si od Was wszystkich. Doceniam Wasze zaufanie, inteligencj i wol walki.

Przedmowa

Historia wspczesnej medycyny wyznaczona jest kilkoma kamieniami milowymi. Nale do nich niewtpliwie upowszechnienie zasad higieny i zapobiegania zakaeniom (tzw. aseptyka i antyseptyka), wprowadzenie szczepie ochronnych oraz zastosowanie antybiotykw. Dziki nim udao si opanowa wikszo gronych chorb zakanych, ktre dziesitkoway niegdy populacje. W efekcie rednia dugo ycia wzrosa w Europie o okoo 20 lat. Dzisiaj owe kamienie milowe s kanonami medycyny, mimo i jeszcze okoo 100 lat temu w ogle nie istniay. Zaprawd, postp medycyny, ktry dokona si w XX wieku jest przeogromny. S jednak fakty, ktre sprawiaj, i na medycyn spoglda si w dalszym cigu krytycznie. Z roku na rok ronie ilo lekw przyjmowanych przez przecitnego pacjenta, a ich paleta nieustannie si rozrasta. Kolejne wydania podrcznikw lekarskich s coraz obszerniejsze, wypenione olbrzymi iloci szczegw. Gwatowny rozwj wiedzy medycznej oraz dziesitki nowo wprowadzanych lekw sprawiaj, e medycyna jako wiedza caociowa przestaje istnie. W szpitalach przybywa miejsc, ktre zapeniaj kolejni pacjenci. Chory przekazywany jest z rk do rk przez lekarzy specjalistw. Ci traktuj go chtniej jako zbir narzdw ni jako chory organizm w caoci. Nie odbywa si to bezkarnie - chory traci poczucie wasnej choroby i gubi si w gszczu specjalistycznych bada oraz niezrozumiaych dla niego terminw medycznych (np. ma pan niewydolne nerki" lub ukad przewodzcy serca jest uszkodzony"). Jeli do tego docz si niepomylne efekty leczenia, o co nie trudno w wypadku wielu schorze przewlekych (jak miadyca czy zwyrodnienie staww), nie wspominajc o gronych nowotworach, moe si on zwrci ku terapiom alternatywnym. Nie czas tu i miejsce, aby zajmowa si zjawiskiem medycyny alternatywnej. Naley jednak podkreli, e wanie do tego wiata naley terapia proponowana przez Pani Huld Clark.

24

KURACJA YCIA METOD DR CLARK

Dr biologii, pani Hulda Clark upatruje rde wielu wspczenie trapicych cywilizacj chorb (ktrych nie wymieni, ze wzgldu na ich liczb, prosz spojrze na spis treci) w dwch zasadniczych elementach. S to wszechobecne w przyrodzie organizmy zakaajce czowieka (jak bakterie, wirusy, grzyby, pasoyty) oraz postpujce zanieczyszczenie naszego rodowiska naturalnego przez rnorakie toksyny (jak zwizki organiczne czy metale cikie). Wedug Clark naoenie si tych dwch czynnikw powoduje, e normalne funkcje fizjologiczne ustroju ulegaj zaburzeniu, a ukad odpornociowy staje si bezradny wobec intruzw. W zalenoci od tego gdzie w organizmie ma miejsce kumulacja toksyn oraz z jakim czynnikiem zakanym mamy do czynienia, schorzenie przyjmuje odpowiedni obraz. I nie musi by to zawsze obraz zgodny z tym, co podaj podrczniki medyczne. Tu wanie, jak sdzi autorka ksiki, ley przyczyna bezradnoci wspczesnej medycyny w radzeniu sobie z chorobami cywilizacyjnymi. Co proponuje zatem cierpicemu pani Clark? Terapia przedstawiona przez autork ksiki to swoisty melan przeszoci i przyszoci. Pomysy rodem z medycyny ludowej i tradycyjnej poczone zostay z wykorzystaniem impulsw elektrycznych. Naturalne leki zioowe, witaminy i frapujca metoda oczyszczania drg ciowych znajduj uzupenienie w aparaturze wykorzystujcej prd elektryczny do usuwania gronych intruzw z naszego organizmu. I to w sposb, ktrego z pewnocinie przewidziaby w najmielszych snach sam Faraday. Drobnoustroje bowiem maj posiada specyficzny dowd tosamoci" w postaci pasma drga elektromagnetycznych. Ustawiajc generator fal elektromagnetycznych na odpowiedni czstotliwo dokonujemy cudu" - organizm sam pozbywa si kopotliwych goci. Do tego dochodzi niemal detektywistyczna pasja autorki w ledzeniu wszelkich moliwych rde zatrucia organizmu, zwaszcza tych obecnych w naszym bezporednim otoczeniu. Czsto winowajc" staje si pasta do zbw, szampon do wosw, domowa instalacja wodocigowa lub gazowa, czy - o zgrozo - nasze domowe zwierztko. Moe to bez wtpienia przyprawi o zawrt gowy. Jednak jeli jeste chory, jak twierdzi autorka - nie sta ci na adne kompromisy. Nawet jeli oznaczaoby to usunicie z diety ulubionego makaronu czy pozbycie si ukochanego pekiczyka. Czym Hulda Clark wykrywa skaenia? Oczywicie, znowu za pomoc generatora czstotliwoci, tym razem diagnostycznego o wdzicznej nazwie Synchrometr. Ma on wykorzystywa zjawisko rezonansu, a po szczegy odsyam do ksiki. W samej ksice znajduj si stwierdzenia, ktre mog wzbudzi wtpliwo czytajcego j lekarza. Na przykad trudno zgodzi si dzi, w dobie inynierii genetycznej, e genetyka nie odgrywa tak duej roli w powstawaniu chorb. Predyspozycje genetyczne stanowi uznany czynnik wpywajcy na prawdopodobiestwo zachorowania. W wielu chorobach wrcz o tym decyduj. Na szczcie autorka podkrela, e wiele krokw zwizanych z zastosowaniem jej metody naley konsultowa ze swoim lekarzem. Zwaszcza, gdy chory przyjmuje

PRZEDMOWA

25

ju jakie leki (!). Wane, aby pamita, e zarwno przepisywanie lekw, jak i ich odstawianie powinno lee tylko i wycznie w gestii odpowiedniego specjalisty. Bez wtpienia metoda Huldy Clark stanowi bardzo ciekawy sposb na alternatywne" pozbycie si swoich przypadoci. Ciekawy ze wzgldu na oryginaln koncepcj, jak i arliwo autorki w prezentowaniu swoich racji. Nie istniej, niestety, adne znane mi prace naukowe, ktre weryfikowayby suszno prezentowanych tu zaoe. Nie istniej rwnie prace, ktre by te zaoenia jednoznacznie podwaay. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, gwny nurt bada naukowych skoncentrowany jest na innych celach i potrzeba prawdziwych pasjonatw, ktrzy chcieliby i mogliby si zmierzy" z metod pani Clark. Zreszt nie jest to chyba jej gwnym celem. Dr Hulda Clark dokonaa istotnego jej zdaniem odkrycia, ktrym, jako wraliwy badacz i czowiek, chce jak najszybciej si podzieli z innymi. Jej ksika to swoiste koo ratunkowe wasnej roboty". Tobie, czyli P.T. Czytelnikowi, pozosta

Recommended

View more >