cisco ccna cbt -basic catalyst switch config

Download Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

Post on 06-Jul-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  1/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 2 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  INDEX

  AsreArad Cisco Certified Network Associate (640-802)

    CH-01 Network and Ethernet

    CH-02 Ethernet and Switches

    CH-03 Network and Switch Configuration

    CH-04 Switching VLAN (Virtual LAN)

   

  CH-05 Switching VTP (VLAN Trunking Protocol)

    CH-06 Switching Inter VLAN Routing

    CH-07 Switching STP (Spanning Tree Protocol)

    CH-08 Routing

    CH-09 Router Configuration

    CH-10 Remote Access (Telnet and SSH)

    CH-11 Cisco Device Management

    CH-12 IP/FLSM/VLSM/CIDR

    CH-13 WAN (Wide Area Networks)

    CH-14 HDLC

    CH-15 PPP (Point-to-Point Protocol)

   

  CH-16 Frame Relay

    CH-17 Routing Static

    CH-18 Routing Dynamic

    CH-19 RIP (Routing Information Protocol) Routing

    CH-20 OSPF (Open Shortest Path First) Routing

    CH-21 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Routing

    CH-22 Security and ACL (Access Control List)

    CH-23 NAT (Network Address Translation) and PAT (Port Address Translation)

    CH-24 IP Services

    CH-25 IPv6 and Routing

    CH-26 Wireless

   

  CH-27 Network Troubleshooting

    CH-28 Cisco SDM (Security Device Manager)

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  2/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 9 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Networking and Topologies – What is a Network?

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  با

   ـؼ

   ث

   ب

  َ

  ا

   

  ّ

   

   ی ـپب

   

    ـا

   بٜث

   

   اق

  ِ

  ز

   ٝزیؿا ـ ثـ

  .ىػ

   

   

   جى

   آؿؼ

   

   اـ

   ؿا

   ػب

   با

   

   اؿجب

  Network

  عاػ

   بی

   جى

    ثبىؼ.LANژی   ػ        ؿبٞ   بى     ثبىؼ

   ب

   ػب

   ثؼی

   ـ

   

   بق

   ػ

   آػؿك

   

   ب

   بی

   ؼب

   اف

   ػبما

   امبؼاؿػبی

  .ثبىؼ

   

   غي

  Ethernet

    ؼ یب چم ؼب اقِ

  ز   ػؿ آ ب اف  ـؼ ث َ  ػ ـن یب جى

   

  ِ

    .بؼ

   

   

  َ

   ـؼ

   ث

   ؿا

   جى

   ؼ

   

   ىػ

   

   ػبما

   ب ـؿ

  Internetworkingگم  گؿ اقِ

  ز

   

   اثقاؿب

    ـ

  ٕ

   اف

   ب

   جى

   ب

  َ

  ا

   ٞ

   ث

   ثبىؼ.

  Internetwork

  ـؿقث

   

   ـ

   بی

   جى

   ٜ ا

   ػؿ

   

   ثبىؼ

   

   ػب

   با

   

   ب

  َ

  ا

   

  ِ

  ر

   ٝ

   ـنث

   

   جى

   .بؼ

   

   

  َ

   ـؼ

   ث

    ث عػی عػ ا  ثبىؼ  ػؿ بPublic ؿا

   .بؼ

   

   

  َ

   ؼـ

   ث

   

   ؼ

   بی

   مچ

   ب

   

   ب ـؿ

    ـ

  ٕ

   اف

   ؿا

   ب

   بی

   جى

   ٛـ ژی   مبفی  بؼ  ؾا ثـ امبك  ـنث ب یب یژ  ـا ؿػ

  .ثبىؼ

   

   ثبٖ

   ق

   اق

  ِ

  ز

  Internet

  فـ

   ػبـػبـ

   بی

   جى

   ػؿ

   ب

   .ثبىؼ

   

   

  ٍ

  ا

   جى

   ث

   

  َ

   

   بفبم

   

   ٝز

   جى

   ث

   ب

  َ

  ا

   ا

   ث

   ـؿ

   اف

   ٝز

    افWANفـ  ق ا ثـؿب     ىػ   ػبما

   ب

   

   ـؿ

   ث

   ب

  َ

  ا

   

  ِ

  ر

   عاػ

   امبػ  بؼ.Workgroupمچ

  Branch-Office

  اؼ

   

   جى

   اـثؿب

   ژی

    ـ

  ٕ

   اف

   ب

   بی

   ٞ

   ػؿ

   

   ثبىؼ

   ضـک

   ب

   َىؼ.  جى ث ب یبؿاقثاMobile Users

  بی

   جى

   .ىػ

   

   عٖبة

   

   بی

   جى

   ث

  Small-Officeبی

   جى

   

  Home-Officeجى

   

   ضؼػ

   

   ىػ

   

   ػبما

   ب

   آ

   ػؿ

   بع

   بی

   ل مـ

   

   اق

  ِ

  ز

   اف

   

   نؼ

   

   بی

    َىؼ.   ـؿقث یب جى ث ػع اـ .ؼىبث

  SOHO

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  3/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 10 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Networking and topologies

  ِ

  ر   ؼىبث   ـؼ ث ؼى َ قا  من بی ِ

  ز ز ٝای اف  ٝـىج ب 

    ػبزا ػ ل مـ  یؿاؾ کا ـىا ػ ث  ـؼ بث  بجؿا اؿی  ـ ثـ  رؿبع  عاػ

  ىؼ  ػاؿای مبعبؿبی ب  ثبىؼ.

   ثبىؼ.  ىاػ  ب   بی ببر   اؼ   ٞ   ٚـ    اف عاػ   بی جى  ا ثـؿب

  ىبث    ٝز     ٍ

  ا   ـبػ   ػؿ ا ثـؿب   اف ع ثـق ـ  ث  َ   بجٞى    ػؿ ع ثـ    ؼ

   َىؼ اؼ.   ـؼ ث عاػ یب جى ب بفبم ا ؿػ بِ

    ثبىؼ  ػؿ  ـن

     ا ـا   بی جى  ـٕ

     اف    نؼ ا ثـؿب  جى   ػؿ بث   ب  مبؿ ا ثـؿب

    عاػ  ا ثـؿب   بؼ    ىؼ َ   ٍ

  ا   جى  ث   اؼ   ـاػؿ   بی ل مـ

  بف عػ ؿا ػاى ثبىؼ.

   آ فا ؼا  ٝز  عاػ ا ثـؿب  ؼىبث  بفبم  ٍ

  ب

  َ

  عا  جى ا ـا

   بَا  ِ

  ر  ٝ  رؿبع جى ا ـنا  ؼب ػبما  ـؼ بث  بجؿا اؿی  ـ ثـ ِ

  ر

    ٞـ   ػ   رؼامبفی ای ثـ   ثبىؼ.   بفبم   اف  عبؿد ا ثـؿبل مـ    ا ـا 

   ا ـا ػؿآ ػرث  ػ ـ ؿبىا ؼبث ا ـا ؿػ بػ با  ـنث اٝ  ث ا ـا

  ػ   اف  ـ ؿبىا ؼبث  ٞـ  ا ؿب ؿػ  ؼىبث   غي  ب آ  ِ

   ث

   ا ثـؿب ػى  تر  ؼىبث  ا ـا ل مـ ا ـا ؿػ بػ یب ل مـغ یب ـِ

  ى

  ع اف  ثـ اؾ .ؼىبث  بجؿا  ػؿ  ـؼ بث یؿي عاػ  ـنث ا فا ػبما بث ؼاث

    ـنث اٝ  ث بػ ا ـا ل مـ فا ػع بجٞى  ث  بجؿا اؿی  ـ ثـ یا ثـ ب بفبم

  .ما ی ـػ ّٛ  ا  ؼب  ػبما با

   ث  ـا  ـٕ

   اف    ا ثـؿببفبم  ٍ

  ا  جى ث ب  ـ   ػث ؿبم ػ

   ب

   اؿی ـ ثـ

   ثب

   ٞ

   

   ػاؿؼ

   ا

   ل مـ

   ث

   بف

   ا

   ػ

   ث

   ىؼ

   

   

  َ

  VPNل بی ػاع امبػ بؼ. مـ فا ا بَا  ّ  اؼ 

    بفبم  ـ ٍ

  ا   ـبػ ؿػ ٞٝ   قی ـ ؿٍ

    ث جى  اقِ

  ز  عاػ  ل مـ  ثـ 

    ا ـ ق اؿ  ـا ث بَا  با  ـػ بجٞى    ـبػ بث  بجؿا اؿی  ـ ثـ با

  آؿؼ.

  اَب ث بة ب مچ  اؼ    بی عػ ثب  ـٕ

  ا اف  ثـؿب عاػ یب جى ؿػ

  ا ثغاؼ ث ى ثـؿب  ؿٍ

  اؿ بؼ. ػؿ  ـ ثـ  بجؿا   ـؼ بثب   ـػ یب ج

    ب  ـؿ ث فب ؼىبث َ   ـاGateway ؼ  ب جى فا ع ثـ ؿػ  ؼؿاػ

    ب ؾؿب ؿا ػاى ثبىؼ. ـؿ  و ؼا

   ث   ق عاػ یب    نث ؿاؼ یب  ثؿػ ؼب اقِ

  ز فی  ـا   بی جى ؿػ

    َىؼ ب  اؿجبمچ ب  ل ػؼ ب  مـ بث بػ  ـنث فا ػبما بث ؼاث

  اؿ بؼ. ـ ثـ

   

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  4/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 12 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Networking and Topologies – Physical Components of a Network?

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  جى

   ػؿ

   

   ثـای

   .ؼ

   ؿا

   جى

   ػؿ

   ل مـ

   ب

   ژی

   ـ

   ؼػ

   ي

   

  ٍ

  ا

   ارقای

   عاػ

     ىػ.PCNICىب ارقای بة  مچ LANبی ـػ ػؿا 

  Components

  م

   

   آػؿك

   امبك

   ثـ

   

   جى

   اف

   اق

  ِ

  زIPَ   ـؼ ث اؿ ب جى ؼا 

   ٝثـ ىج بی    ؼآ  ةبنص ث م  اقِ

  ز ا ؿا  بؼ.  ـ  ؼب

  .بؼ

   

   

  َ

   

   ث

   ق

   ؿا

   ػ ـن

   بی

   جى

   عاػ

  Router

  بق

   آػؿك

   امبك

   ثـ

   

   ثبىؼ

   

   ػ

   

   مچ

   ـ

   ؿ و

  ٍ

   ثMACیب  جى  ػؿ

  Ethernet.ؼب  اؿ ا ـ ؼا Switch

  ػؿ

   بٝ

  ٕ

  ا

   جمبض

   

   م ـمػ

   ای ثـ

   ب

   

   آؼ

   

   صنبة

   ث

   اـثؿب

   بٜث

   

   اق

  ِ

  ز

   اف

    َىؼ.Access-Pointىج ث مچ ب  ب  ب PC

  ل مـ

   

   اف

   ب

   ىؼ

   

   

  َ

   ب

   

   ثبثؼ

   

   م ـمػ

   ـ

   

  ٍ

  ا

   

   ـػ

   ٜثب

   ث

   

   ٞثب

  .ثبىؼ

   

   

   بؼ

   ػبما

   بع

  Client

  بی

   جى

   ػؿ

   ب

  َ

  ا

   ٛEthernetیب ثب فا UTP/STPؿب ا ؼب  ػبما

   ػاؿای

   

   ثبىؼ

   

  8

  .ثبىؼ

   

  RJ-45

  ث ؼى َ  جى ؿبPCآ ث  اـثؿب یبNetwork Interface Card  ق

   

   ػبما

   ل ـا

   اف

   

   ب

   بص

   ػؿ

   .ىػ

   

   

  َ

   مچ

   ث

   ثب

   ـ

  ٕ

   اف

   

   .ىػ

   آ

   ث

    ؼ.Wireless NICىػ

  NIC

   ب عاػ   بی جىLocal Area Network ـٕ

     اف ا ثـؿب  آ   ػؿ    نؼ ب  جى

   

   نؼ

   

   ب

   ب

   جى

   اف

   ٛ

   ا

   .ىؼ

   

   

  َ

   جى

   بی

   مچ

   ث

   عػ

   اق

  ِ

  ز

   جى

   ث

   اؼ

   

   ب

   جى

   ا

   .ىؼ

   

    ـ

   ٚـ

   ػؿ

   ـی

   ىٞٛب

   ػؿ

   بن

   ثٞؼ

   اف

   ػـ

   بی

   جى

   ب

   

   ـا

   بؼ

   ػ ـن

   ػـLANاَب ث ىج بیرWANبی

  مـ ٝثب ب  ب ػؿ ا ىج ب اف َHigh-Speedىؼ. ا ىج ب    ؼىبث 

   امبػ  ىػ.Ethernetژی

  LAN

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  5/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 14 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Networking and Topologies – Resource Sharing?

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  بی

   جى

   ػؿ

   ـقی

   ؿ

  ٍ

   ث

   

   ن مـ

  Voice/VoIPث

   ؼا

  ٍ

   با

   ای ثـ

   

   ػ ـ

   

   اؿ ـ

  ث

   جى

   ث

   ب

  َ

  ا

   

  ّ

   ؼا

  ٍ

   اق

  ِ

  ز

   .بؼ

   

   ـی

   

  َ

   ـقی

   ؿ

  ٍ

  بث

   اؿجب

   اؿی ـ ثـ

   ب

   ػب

   با

   ـن

   اؼ

   

   ل مـ

   اVoiceبجؿا  

  ٕ

  ثـ

   ؼ

  َ

   ثب

   

   بؼ

   غي

   ؿا

   اق

  ِ

  ز

   

   ثـای

   .بؼ

   اؿ ـ ثـIPPhoneؿـم  یؿ ـث  لـم ا بث جى ؿػ

  اؿ  بؼ ب ثاؼ ثب ػاع  ىبؿ بی  ـ ثـ  بجؿا  ما ؼى یفاؼا اؿ  تَ

   ؿی

   ثـ

   ؼا

  ٍ

   بجؿا

   ـػ

   بعIP.ؼب ؿا ـ ثـ

  Call Manager

  ک ـي

   ػبما

   بؼ

    .ىػ

   

   عٖبة

   جى

   ػؿ

   ب

   مـل

   

   ٜثب

   ؾاؿی

   اک ـىا

   ثفا

   ث   ق ـا  ث  َ   ؼ   ب  ؿـ    رػ  ای   ث  .جى   ػؿ  ػب   ـ ـ

  .ثبىؼ

   

   ب

   جى

   ؼآ

   ثرػ

   بی

   ـاؿب ـ

  ِ

   اف

   

   .ىػ

   

   عٖبة

   ؾاؿی

   اک ـىا

  Resource Sharing

  جى

   ػؿ

   اؼ

   

   

   ثبىؼ

   

   جى

   ػؿ

   ؼا

  ٍ

   با

   

   

   ب

   اثقاؿبی

   

   اق

  ِ

  ز

   ث

   ج

   بی

  IP

   ثب

   اق

  ِ

  ز

   ا

   .ـػ

   ػبما

   ب

   آ

   اف

  Call Manger

   ب

  َ

  ا

   

  ِ

  ر

   ب

   ٞ

   .بؼ

   

   ػبما

   ا ـػ

   ثب

   بجؿاIPPhoneـ بSIP ؿ بم اؿ

  بؼ.

  IPPhone

  ا ـ

   ؿگ

   

   مؿـث

   

   بؿػ

   با

   

   ب

   ـؿVoice ؼؿاػ اؿ آ بمؿا 

   ث

     ب ؾؿب بیVoice-Routerب ػؿ ىج  بIPPhoneاؼ ـػ یبVoiceـػ

  .بؼ

   ئاؿا

   مـل

  Voice Router

  اف

   ػبما

   ثب

   

   جى

   ػؿ

   ػب

   ثبفبث

   

   مبفی

   ـعؽ

   اق

  ِ

  زIPماعؿػ بث ؼا 

   ث َ ؿبی  مـ  یا ثـ .ؼب ؿا ـ ثـ بجؿا  بؼNAS یفبم  ـعؽ اقِ

  ز (

   بی

   جى

   ػؿ

   ػب

   ثبفبثIPػؿب فا ػبما  بػ بؿػ  بمؿا بث ؼا  )

   بی

   نػNAS.ؼب ئاؿا بػ ك مـ ب  ب اـثؿب ث

  Network Storage

  ؿ ـقی ػؿ ىج بیٍ

   ث  ن مـVoice/VoIPث اؼٍ

   با یا ثـ  ػ ـ  ؿا ـ

   ثب

   اؿجب

   اؿی ـ ثـ

   ثب

   جى

   ث

   ب

  َ

  ا

   

  ّ

   ؼا

  ٍ

   اق

  ِ

  ز

   .بؼ

   

   ـی

   

  َ

   قی ـ

   ؿ

  ٍ

   ػب

   با

   ـن

   اؼ

   

   ل مـ

   اVoiceبجؿا  

  ٕ

  ثـ

   ؼ

  َ

   ثب

   

   بؼ

   غي

   ؿا

   اقِ

  ز   یاـث .ؼب ؿا ـ ثـIPPhoneا بث جى ؿػؿـم  یؿ ـث  لـم

   بی

   ؿبى

   

   عاػ

   ثب

   ثاؼ

   ب

   بؼ

   

   اؿ ـ ثـ

   بجؿا

   ما

   ؼى

   اؼافی

   اؿ

   

   ت

  َ

   ؿی

   ثـ

   ؼا

  ٍ

   بجؿا

   ـػ

   بعIP.ؼب ؿا ـ ثـ

  Unified Cisco CM

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  6/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 16 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Networking and Topologies – Network User Applications?

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  بی

   ـ فا

   ػبما

   ٖما

   ث

   

   ىػ

   

   ثبف

   ة

   بض

  ٍ

   آ

   م

   

   اقاؿی

   ـWeb

   بؼ

  HTTP/HTTPS.ىؼ

   

  َ

   غ

   بی

   بم

   ث

   اؼ

   

  HTTPؿ فا

  80

   ػبما

  بؼ.Web Browser

  یآ

   ـنث

   ؿی

   ؿا

   

   بی

   ب بؿػ

   

   بمؿا

   با

   

   اقاؿی

   ـ

   ب

   

   ل مـ

  .آؿػ

   

   اـ

  Instant Messaging

  ػاػ

   بب ب

   ثل

   ػب

   ثData Base بؿاقا ـ بث ب جى ؿػ  ػى  ةبٖع

   اف

   ا ـ

   ىبجا

   

  ِ

  ر

   بف

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   بع

   بی

   َتDBمـل   غي ؿ  مـ  یؿ ـث   بع

  .ىػ

   

   ػبما

   ـػػ

   

   اؼافی

   اؿ

   

  DB

  ث بؿاـ

   ثيـ

   

   آ

   

   ای

   ٚض

   بی

   ل مـ

   

   اقاؿب

   ـDelayبػ با ٝـ م  

   Lost ب

  ٕ

  ا

   ثب

   ـنث

   نبث

   

   ب

   آ

   اف

   ػبما

   ای ثـ

   

   ثبىؼ

   

   صنبك

   ا ـ

  .آؼ

   ا ـ

   جمب

  Real-Time Apps

  ؿی

   ٞ

   

   جى

   ػؿ

   ب

   

   ػب

   با

   بی ب اف ـ اقاؿبی بOSمـل

   ػبما

   اـ

   ا

   ای ثـ

   ا

   

   ؿ مـ

   

   ؿی

   ؼى

   ت

  َ

  File Server

  ل اب ػب  ب  ثيـ ػؿ ىج بی مـPublicػر ػ ثOSبٝ  نم ب

   اف

   

   ثبىؼ

   

   ب

  ٕ

  ا

   ثب

    ـ ا

   .ىػ

   

   ػبما

   آ

   اف

   ب

   امبػTCPبی

  .بؼ

   

  FTP

  ب

   ؼا

  ٍ

   با

   مـل

   

   ؿا ؼ  افIPػؿ ىج بی ج ث ـVoiceژی

   بؼ

   بؿاقثاIPPhoneیقـ ـ Call-Manager.ػى  ػبما

  VoIP

  بی

   جى

   ػؿ

   ثيـ

   

   ب

   

   ػب

   با

   ل مـ

  Publicرػ

   ػ

   ث

  OSبٝ

   نم

   ب

   اف  ـ ا .ػى  ػبما آ فا ب یبUDP.ؼب  ػبمTFTP

  ٝب ػؿ بب ػاػ ؿا ـا  آؿػ.ٕ

  ا  ثبفبث   ـعؽ با  یؿبعبم  ل مـ

   بی

   ل مـ

   ثب

   ب

   جى

   امبػ  ىػ. SQLـ اقاؿبی ػاػ ب ثيـ افWebػؿ

   بم ـب

   

  َ

  ض

   اف

   SQL-Server.ؼىبث 

  SQL

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  7/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 17 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  اف

   

   ا

   بمؿا

   ثـای

    ـTCPؿ 25بمؿا یاـث ب  .ؼب  ػبما

   اف آ امبػ  بؼ. ـػ یبؿ مـ ث ا بمؿا یاـث بؿ مـ  ؿ مـ ث SMTP

  ضب ة  افٍ

   ث ؼى َ   ثبفبث ِ

  ر   ـTCPؿ 80.ؼب  ػبما

  ا ثـؿبفا

   ب

   

   ب

   Web-Browserؿـم    ث  بَا  

  ِ

  رHTTP.ؼب   ػبما

   اف

   بم ـبIIS.ؼب  ػبما ة لـم ئاؿا 

  ِ

  ر

  HTTP

  یآ

   ـنث

   ؿی

   ؿا

   

   بی

   ب بؿػ

   

   بمؿا

   با

   

   اقاؿی

   ـ

   ب

   

   ل مـ

  .آؿػ

   

   اـ

  IM

  ام ٖؿق بؿی ب  ث  بٕ

  ا  ثب  ا ـEncryptionَ   ثبفبث ِ

  ر

   اف

   

   ة

   بض

  ٍ

   ث

   ؼىTCPؿ 443فا ب  ب ا ثـؿب .ؼب  ػبماWeb-

  Browserمـؿ

   

   ث

   ب

  َ

  ا

   

  ِ

  ر

  HTTPSاف

   بم ـب

   .بؼ

   

   ػبما

  IISئاؿا

   

  ِ

  ر

  ا

   ة

   مـل

  .بؼ

   

   ػبم

  HTTPS

   اب ػب  ب  ثيـ ػؿ ىج بیِ

  ر  ا لـم   ـPublicػ ث

   بOS رػ

  ٕ

  ا

   ثب

    ـ ا

   .ىػ

   

   ػبما

   آ

   اف

   ب

   بی

   بٝ

   نم

   ب

   اف

   

   امبػ  بؼ.TCPثبىؼ

  SFTP

  اؼ

   

   

   مـؿ

   

   اف

   ا

   ثبفبث

   ای ثـ

    ـSyncا ـ ث اؿ یفبم بن ب

  ػاى ثبىؼ ث ى  ػبی ا ػؿ مـؿ ثب  بؼ  صؾ  ىػ  ـا ػؿ 

   اقاؿ

   ـ

   .ىػ

   

    ـ

    ق امبػ  بؼ.ٚExchangeـ ـ ا فا بم ـب

  IMAP

  ث

   ػبما

   ؿػ

   بمؿ

   آ

   ػؿ

   

   ؼ

   بی

   جى

   ب

  َ

  ا

   

   بؼ

   بی

   مبعبؿ

   ؼ

   اف

   

  ب  ـ  اؼ ِ

   ٚض ؿ يـک  ثبىؼ  ب اف آ امبػ  بؼ  ػؿ ٍ

   ػب

   بق

   بمؿا

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   

   بؼ

   بمؿا

   ازبػ  ـػػ.Collisionػب

  Bus

  ؼ

   

   ؿمبعبؿ

  ٍ

   ث

   ب

  َ

  ا

   

   ب

   

   آ

   ػؿ

   

   ػب

   با

   

   اق

  ِ

  ز

   ؼى

   

  َ

   بؿػ

   

   بمؿا

   ػب

   ا

   

   ػـ

   بی

   ـن

   اف

   ـن

   

   ٖٞ

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   

   ثبىؼ

   

    ـاػ

  Ring

   

   ػاؿػ

   رػ

   ـقی

   ٖ

   

   آ

   ػؿ

   

   ب

   جى

   ػؿ

   اق

  ِ

  ز

   ؼى

   

  َ

   مبعبؿ

   

   ؼ

   عاػ

   بی

   جى

   ػؿ

   .ثبىؼ

   

   ج ـ

   ـؼ

   ثب

   آ

    ـ

  ٕ

   اف

   

   ثبىؼ

   

   

  َ

   آ

   ثLAN

  ثيـ اف ا مبعبؿ امبػ  ىػ.

  Star

  نـ

   بی

   جى

   ػؿ

   ب

   

   

   اق

  ِ

  ز

   ب

  َ

  ا

   ؼ

   

   بص ـ

   م

   ث

   ٞ

   

   ػ Full/Partial/Star.ػى  ن Mesh

  ث

   

   

   ثب

   اؼص

   ب

   ؿ

  ٍ

   ث

   اق

  ِ

  ز

   

   ػ ـن

   بی

   جى

   ب

  َ

  ا

   اف

   ؼ

   ا

   ػؿ

    َثبىؼ  نب ق ثيـ  ؼ ثيـ ؿا ث ـا ػاؿػ.   ـؼFull Mesh

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  8/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 18 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  ػبٞBandwidthتنص ـث بػ با اق  با بBit-per-Secخـاؼص .ؼىبث 

   ب

   

   ثبىؼ

   

   ثبؼ

   بی

  ِ

  ب

   ب

   بی

   مـل

   

   ژی

   ػؿ

   ػب

   با

   اق

  .ثبىؼ

   

   ب

  BW

   َ   ـؼ ث ب ؿٍ

   ث اقِ

  ز   آ ؿػ  ػ ـن یب جى بَا  ؼ

   ثبىؼ

  .ثبىؼ

   

   ب

  ّ

  ا

   بی

   

   ػاؿای

   ب

   آ

   اف

   عـث

  Partial Mesh

  با ؼٝ   ماع ا ـ با  جى یفبم ا با  ب ل مـ  اقِ

  ز

   

   ىػ

   ت

  َ

   ب

   

   ؿی

   ثـ

   اؼ

   

   بی

   اثقاؿ

   ا

   .مبفػ

   

   ضب

   ؿا

   ماعب

   ا ـ

  زقا

   ؿ

  ٍ

   ث

   جى

   اف

   يغث

   ػؿ

   ب

  .ػ ـ

   اؿ ـ

  Firewall

  ٚـ

   ػؿ

   ثبؼ

   بی

  ِ

  اق

   اف

   ـ

   ب

   نبی

   نب

   

   جى

   ػؿ

   ػب

   با

   ٞا

   اق

   ٚـ

   ػؿ

   ثبؼ

   بی

  ِ

  فا

   ـ

   ما

   

   جى

   ػؿ

   ا ـ

   ب

   ػ

   ث

   .ما

   ؼى

    ـ

  ا ٞؿا   اق ا  ػى  ؼى ـThroughput.ؼThroughput

  مـل

   

   جى

   يغث

   ب

  ٕ

  ا

   

   بب تر

   

   ژی

   

   مـل

   

   ؿابؿ

   

   ؿه

   

   ـ

   ث آ فا ػػ ـ بRedundancyث بّا عٖبة  ىػ. بؼ اقػ  بی   جى ؿػ

    ـ

   ٚـ

   ػؿ

   ب

   

   ب

   مچ

   

   ب

    ٖٞػؿ ىجPower.ؿـ  ي ف ثـ ؼٝ  

  ِ

  ر

   ب

  ّ

  ا

  Redundancy

  صنت

   ثـ

   ػب

   با

   اق

   

   باBit-per-Secؿػ بػ با اق  خـاؼص .ؼىبث 

  .ثبىؼ

   

   ب

   ب

   

   ثبىؼ

   

   ثبؼ

   بی

  ِ

  ب

   ب

   بی

   ل مـ

   

   ژی

  Bandwidth

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  9/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 19 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Network user applications

  ل بی ب رػ مـ جى ؿػث  ـا .ؼب  ػبما ب آ فا ا ثـؿب  ػؿاػ

  ل بی ىج ث م   ن  ىػ. مـ ؼب ػ بث ى  ؿبعبم

    ؿػNetwork-Infra ـ یب ل مـ  بجؿا   بػ با  ـنث  جى ٕ

  بجؿا   ـنث

  ـنث ث بَا  ّ  ا ثـؿب  ػى  ػبزا یؿاقال مـ فا ؼا  بػ با

   با یب چم ؼب اقِ

  ز   ا ؿػ .ؼػ ـ ؼ  ـِ

  ث  اقاؿی  ـ یب  یب

  ن ب ؿاػ ث ػ رػ  ـا بَا  اقِ

  ز   ب یب یژ كبما  ثـ بػ

  جى  ث  بجؿا   اؿی ـ ثـ  اقِ

  ز     ػاؿ  ا ثـؿب     ب ل مـیب  ـؿ   بؼ  ب

   

   ا ـب

   بؼ

   ی ـػ

   اق

  ِ

  ز

   

   ا

   ػؿ

   ا

   ازبػ

   ػ

   ث

   

   .ثبىؼ

   

   رػ

  ػؼ.IDS/IPSب  ـ  بػ با  ـنث  ـيث ا تر جى ؿػ ق

    ٞ   ـػ  ؿػCore-Serviceئاؿا یب ل مـ ؼب جى ٕ

  بص ل بی  مـ ب

     بؼ یآ    بDNS/WINSؼب  یآ  ئاؿا   بی ل مـ  DHCPیب  ل مـ   ب

  اک ؾاؿی  اب ب بؼ  ـىاTFTP/FTPؼب ة یب ل مـ ب HTTP/HTTPSػر

     بع م بی  ـمػ  ا ثـؿب  ـ  ػبزا ث فب  ب جى ؿػ  .ؼىبث 

  ل ب بؼثبىؼ صب اف  مـActive-Directory or Radius.ػى  ػبما ق

  ا  ثبىؼ  ثـؿب بث  ج ـ   ٍ

  ا     ـػ  ؿػApplication-Service ـ ببا

    ؿػ  بع ل بی  مـ بث ؼاث ا ثـؿب ب ما ؼى ٗبض  جى جبر  ٍ

  ا اقاؿی 

  اؿ ب ـ ثـ  بجؿا   بی ثبػیبف عػ  ـف  ػ ٍ

  ا ؼ.  ا   ػؿ 

   جى

   بع

   بی

   ل مـ

   .مبفؼ

   

   ضب

   ؿا

   اقاؿی

    ـ

   بجؿا

   ا

   با

   

   ثبىؼ

   

   جى

   ٞ   ـَ   اؼٍ

   با ل مـ ؼا Voice & Videoث بَا ل بی  مـ ب  ؼىبث

   اقاؿ بی اؿج ـ  ب ـي ببمل مـ فا ع ثـ . ـػ  بع  اقاؿبی  ـ ب  ٕ

  ب

    ؿبى ث ب یب جى ؿػ ٍ

  بع ل بی اؿمب   ب مـل بی  مـ ؼب ب

   رقآؼ  ب  ـا ؿبز یبؿاقا  ـ  ب ل مـApplicationبفبم  بع بی 

  .ما  ـ ؿا ـ ب

   

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  10/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 23 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Physical and logical topologies

   ٝبؼ.  ٍ

  بع  بؼ  ؿبعبم ؿػ یفبم ػب  صا ـٕ

   ؼ كبما  ثـ ؼا  فا جى

   ؼ فا یػبٝ اص مبػ  بػ مبفی  ـٕ

   ػ ث ب جى فا ع ثـ ؿػStar ػبما

    ـؼ ث   ٖما  ث اؿ جى ب وغث  اقِ

  ز ب  ـٍ

  بؼ   اؼ 

       بؼ َب   ـقی  مبعبؿ    ثبىؼ   ـٍ

    ث   ق ب  ق  ٚـ   اف

  Centralizedب

  َ

  ا

   ٛ

   ىػ

   

   ػبما

   مچ

   ب

   بة

   اف

   

   ب

   جى

   ػؿ

   ٞ

   .ػاؿػ

  ث ا   ثبىؼ.

     ای ػاؿػ  بع  ا ب جى  اقِ

  ز  ب ؼ بَا    ـػ ب جى ؿػ با

  ا  ب ازبػ بؼاؿی ب  ر ـ ن ِ

  Availability or Redundancyجى ؿػ

   ي  ؼRingاف ؼ ب بؼ  بجؿا اؿی  ـ ثـ  ب جى .ؼب  ػبما

   جى  اقِ

  ز ايب ا ػاؿػ  اؼ  ثـ بّا   ب یب  ػر  ب

  ػبما بث اؿ بيب.ؼب  ـبب ؿبعبم ا فا

    ػ ب ـن   بی جى ؿػWANیؿا ـ ثـ ثبث فا بٕ

  ا  ثب  ض   ؼآ ػرث  ِ

  ر   ق

   ػب اف مبعبؿ  بجؿاFull-Meshفا ؼىبث   ـ ق ث فب  ب بف ؿػ 

    بصPartial-Meshبص   ػؿ  بؼ.  ػبماPartial-Meshب ث  ع ثـ ث

   ؿا

   ی ـ

   ق

   اؼ

   

   

   ثبىؼ

   

   

  َ

   ی ـػ

   ث

   

   

   ؿ

  ٍ

   ث

   ع ثـ

   

   ب

   ؿ

  ٍ

   ػاى ثبىؼ. ثـ ؿػ ق

   

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  11/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 24 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01  – Network and Ethernet - Networking Model – OSI Reference Model

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  ث

   بف

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   جى

   ػؿ

   ی ثـؿب

   ب

   ق

  ِ

  ز

   ب

   ٜج

   ـ

   

   ثبىؼ

   

   

   اف صـا

   ٞ

  .بؼ

    ٞـ

   ؿا

   عػه

   نبث

   Authentication

   آؼ

   

   صنبة

   ث

   مـل

   ب مـ

   عػ

   

   ؼ

   

   ؿا

   جى

   ػؿ

   

   بؿػ

   

   بمؿا

   مـل

   بؼ

   بث

   بی

   

   بی

   ـ فاSMTP/POP3/IMAPما.ؼب  ػب

  Mail

   ؿق بؿی ىؼ ؿا ؼ  ؿه غيب  بث يبؼ ث ػب  غي  ػبی  ـ قب

   ث

   ا

   

   ـ

   ی

   ؿقبؿی

   بی

   ؿه

   اف

   .ػاؿػ

   رػ

   ب

   قابی

   ثب

   غ

   &AESبی

  DES.ػ ؿبىاEncryption

   ػب

   بؿػ

   

   بمؿا

   اف

   ب

  ٕ

  ا

   

  ِ

  ر

   آ

   ػؿ

   

   ػب

   با

   

   ب رـ

    ـ

   قب

   بؿػ  بمؿا اق ب یب ؼبث یبِ

  فا ا ث ػ ؾؿ ػب  ـ ـ ِ

  ر

    ـ ا  اؼ ـ ثبىؼ. ـTCP.ؼب اـ اؿ با ا ؼا Flow Control

   بىا

   

  َ

  غي

   مـ

    ـػ آ ؿا  ؼ. ػؿErrorؼ ـ

  ٕ

  ثـ

   

   ػب

   بی

   نث

   ػؿ

   Transportفا  ؿٍ

   بی آ  ثبىؼ.TCPػؿ ٍ

  بع امبػ ىػ  اف Data Recovery

   بىا مؿ ثـ هؿ  ؼErrorث  ـيث  ؼ اؿError-Detection ػػـ  فبث

  ـ

  ٍ

  .بؼ

   

   يغ

   ؿا

   اـاػ

   رػ

   ب

  Error Checking

   بىا

   مؿ ثـ

   ؿه

   

   يغ  بؼ.Errorؼ ب رػ اـاػ ؿا  ـ

  ٍ

   

   ؼ

   ؿا Error-Detection

  ػؿ

   ب

   بی

   بمؿ

   

   ؼب

   ؿی

   ثـ

   ػب

   ٞا

   با

   ػؿ

   

   

   

   ـ

  ٍ

   ـػب

   ب یب هؿ ث غ یب یژب  ژب ا ـ ؼب .ػى  ػاػ وب

  .ؿی

   جـ

   ػؿ

   ؿی

   بی

   بل

  Binary/Bit

  جى

   ػؿ

   

   ای ثـ

   .ؼ

   ؿا

   بب ث

   بب ـػ

   بث

   ث

   ب

   ٖ

   ث

   ٖ

   ب

  َ

  ا

   اف

   

   ػ

   

   اص بػ مبفیVLANبی ـ

  ٕ

   

   ػبما

   بی

   ؿه

   اف

   

   بؼ

   

   ػبما

   ٖػؿ   ػ بجؿا ای ثــای  ثـ جى ؿػ ٕ

  ث ـ    ؼىبث  بب هؿ جى ؿػ 

  .ىػ

   

   ػبما

   

   ىج غو

   

  End-to-End

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  12/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 26 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Networking Model – Data Encapsulation and Peer-to-Peer Communication

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

   آؼ

   

   صنبة

   ث

   مـل

   ب مـ

   عػ

   

   ؼ

   

   ؿا

   جى

   ػؿ

   

   بؿػ

   

   بمؿا

   مـل

   بؼ

   بث

   بی

   

   بی

   ـ فا

  SMTP/POP3/IMAP.بؼ

   

   ػبما

  Mail

   ثبـ

   بی

   

   ػبی

   ٛزHeader مبى ب4ؿػOSIفا یؿبنث ؿػ  ؼث اؿ

   آ

   ث

   ـػ

   بDatagramبٜث

  ِ

   ػؿ

   .ؼ

   ػؿ  ب DatagramبSegmentق

   ببر

   ػؿ

   ٞDataؿػPacket.ػ ـ ؿا ـ

  Segment

   بؼ   بمؿا   ؿا  ػب َؼ    ثب بجؿا   اؿی ـ ثـ   ثب بص   ػؿ    ػب ؼ  بمؿا

   اف

   ػبما

  (TCPث یفب  ؼب  بمؿا اؿ ٕ

  ث ـ

   ػب

   ـب

  ٍ

   ـػ

   بص

   ػؿ

   ب

   

   )

   اف

   ػبما

   ؼى

   بزا

   اف و

   (.UDPاؿجب

  Sender

  ای اؿمب ؼTCPػؿب ؼ ػب  ػؿ صب امبػ اف ثـ نبث ACKبمؿا

  .بؼ

  Receiver

  ب

  ّ

  ا

   

  ّ

   

   ػ ـ

   اؿ ـ

   

  َ

  غي

   مبعبؿ

   ػؿ

   ػ

   

   ػؿ

   ثبـ

   بی

   

   اف

   بؿػ

   ػب

   اؼ

   

   غي

   مبعبؿی

   ثب

   

   ػؼ

   

   ي

   ؿا

   ـ

   

   ب

  ِ

   ػؿ

   ػ

   

   بی

   

  َ

  غي

   ؼى

  .ىػ

   بمؿا

  Frame

   ب جى     ػؿ  ػب  ػؿبNetworkمبعبؿ ّ   Segmentبّا     ـبث    اف

    مبى ػ3بِ

  ؿا  مبفػ.Packetث آ ػؿ Packet

  .ماؿاػ اؿ ػع ٙ   ـ  ؼىبث    یاؿاػ  جى ٜر ـ  ؼ OSI

  ث

   

   

   ب

   ب

   بق

   

   آ

   امبؼاؿبی

   

   ب

   بمؿ

   

   ژی

   

   ب

  َ

  ا

  .ػافػ ـ

  Physical Layer

   ا

   ػؿ

   .ثبىؼ

   

   بع

   ژی

   ـ

   ػ

   آػؿك

   

   بق

   ػ

   آػؿك

   ث

    ث ـ

   ػ

   

  .ىػ

   

   ؼج

   

   

   ػؿ

   ی ـبث

   ث

   ب

  ِ

   ػؿ

   

   ىػ

   

   عبم

    ـ Data-Link Layer

  ب

   ب

   جى

   ثب

   نـ

   

   ىػ

   

   بق

   ـ

   

   بر

   ػ

   آػؿك

   ث

   ث ـ

   م

   

  .ثبىؼ

   

   

   ا

   ؼ

  ِ

  ٝ

   ث

   بمت

   ؿک

   ب

   جى

   اغبة

   

  Network Layer

   ػ ػبزا ؼَ اؿجب ثب   ا  بػ بمؿا فا ج ؿبِ

    ب با  ؿػ

  ب

  ٕ

  ا

   ثب

   با

   رت

   اؼ

   

   Error-Recovery.ػى

  Transport Layer

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  13/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 28 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Networking Model – TCP/IP vs. OSI

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

   بی

    ف ـا

   

  2.5ىاػ

   ث

   بف

   جى

   ػؿ

   قی

  ِ

  ز

   

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   MACكؿػآ

   ؿ

  ٍ

   ث

   .آؿػ

   مؼث

   ؿا

   آ

   اؼ

   

    ـ ا

   اف

   ػبما

   ثب

   ثػ

   ثب

  Broadcastبؿ

   ؼ. ARP

  بی

   جى

    ـEthernet یب  ف ـا  2.5ؿػ یق

  ِ

  ز

   

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   

   ىاػ

   ث

   بف

   جىMACمؼث اؿ آ ؼا   ـ ا فا ػبما بث ػث ثب كؿػآ

   ؿٍ

   ث .ػؿآBroadcast.ؼ  ؿب ARP Protocol

  ـ فا

   ػبما

   م ؿ ـػ

   ص ـ

   اARP  ARP-Request

  بق  ؼاؿی  بؼ. آػؿك بیِ

   آ ؿػ اؿ ثب فا بؿػ یب ظمب  ؼر

   م

   ؼى

    ـػبARPآ ث  ػ ـ  ؿا ـ ؼر ا ؿػARP-Cache.ؼ  ق

   ARP-Table

   ب ث ػ رػ  اـل ـپب یؿ ـث ٞNICفا بؿػ یب ظمب اق

  ARP.ػى   ث ـ  آ ث َ  عاػ جى ث بِ

   

   ثبىؼ

   

   ـ

   ضؼػ

   ARP-Table for PC

  ؼر

   

   ؼ

   بی

   مچ

   

   ب ـؿ

   ؿی

    ثبىؼ  قا بمظARPثـ ـؿقث ؿبنث ؼا 

  .ثبىؼ

   

   

   ػـ بمظ

   بی

   جى

   ث

   

   ـا

   .ثبىؼ

   ـيث

   ب

   ARP-Table for Router

  بٝ

  ٕ

  ا  آ فا ل  بف اقARPػ ث ب  ٚبص   َـ  بو ِ

  ر اف ث  ؿػ. 

  .ما

   ؼى

   ـ

   ٚـ

   ػؿ

   بف

   ا

   اـ

   ARP-Timeout

  مػ

   بص

   ث

   جى

   ػ. ػؿ صب IP ب اب  ا آػؿك ػStaticػؿ

   ػ

   آػؿك

   ث

   ل ثبىؼ Automatic بف مـ فا اDHCP.ػ ػبما

  DHCP

  ؿ

  ٍ

   ث

   

   

   ب

   مبAutomatic فاDHCP-Server بؿػ اؿ ػع م  كؿػآ

  عٖبة  ؼ. بؼ ؿا DHCP-Client

  ث

   ؼى

   

  َ

   جى

   ؿبPCآ ث  اـثؿب یبNetwork Interface Card  ق

    ػبما ل ـا فا  ب بص ؿػ .ػى  َ ـ بث ث مچ ٕ

  ىػ.  اف 

   آ ث ػىWireless NIC.ؼ NIC

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  14/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 37 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Soho | medium | enterprise

  Networks

  جى .ؼى  ن ب یب  ـ ث ب جى ب ٞ   ػ ـن ٖما  ث

  يغ َػؿ LANبی ػاع ب    ػؼض ٞ   بفبم  یا ثـ  ؼىبث  ب جى

   عػ ؿا  بع  اقِ

  ز   بؿاقثا ب جى فا  ا ؿػ  ما ؼى ـ  ٚـ مبعب ػؿ 

   ن ىػ  ـؿقث   م    ـ یب جى ث ؼا  عاػ یب جى .ػى  بى

  ثـؿب ػاؼٞ  بِ

   ؼ آ  ثبىؼ. ػؿ  غي  جى بٞ ل بی  مـ  اقِ

  ز   ا

   آ ث ؼىبث ػع عاػ جى یاؿاػ   ـػ  ؿػ ا ثـؿب  ؿٍ

   ػؿSOHO-LANػؿ 

   صؼػ

   ا ثـؿب

   ٞؼاػ

   ثب

   م

   جى

   

   ػؿ

   ا ثـؿب

   

   ؿ

  ٍ

  100ب

  1000ل مـ

   

   ثـؿب

  ا ثو اف قاؿا بؿثـMedium-Sizeبی ضؼػ ثبىؼ ث آ ىج بی  ثـب  ؿٍ

   ػؿ 

  ل ب  ابب ب ػؿ ىج ثبىؼ ث آ ىج بی  مـ بثEnterprise-LAN ةبٖع

  ىػ.

    ـػ یب جى ث ؼى َ  ث فب عاػ یب جى  ـاLANبج ـ بن ؿػ ػر

    ى ض ی ؿا ػاى ثبىؼ  ـِ

  ى  عاػ  ػقاؿ بص جMANیـِ

  ى  عاػ یب جى ب

  ؼ.

    ـػ یب جى ث بَا  ث فب عاػ یب جى ب ی ـِ

  ى  عاػ یب جى  ؿٍ

   ػؿ 

  ػ ب  ـن یب جى آ ث ؼىبث ىاػ اؿ  ـ ٕ

   بن ؿػWAN.ؼ 

  .

  ثبىؼ

   

  ىاػ

   

  بػ

   

  ث

   

  ؿا

   

  ـف

   

  :ق  بن ثبث فاPANWAN

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  15/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 40 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Ethernet – CSMA/CD

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  ثبىؼ

   ـ

  ٕ

   

   بجؿا

   

   ؿ

  ٍ

   ٝؼ اب اؿمب قب ػب ػؿHalf-Duplexػؿ  ػ ث

   عاؼ

   

   ػب

  َ

   ثـف

   رت

   بؼ

   بمؿا

   ػب

   بق

   ؿ

  ٍ

   ث

   مب

   ػ

   اؼص

   

   ؿ

  ٍ

   ثب  ؼىبث  ؿبعبم ؼث   غي ی بی ب  ـبث عاؼ ا ؼآ ثـ  ػى  ا ـ

   جى

   ػؿ

   بىا

   

   اػ ـا

   ف ثـ

   رت

   

   ثبىؼ

   

   ػبما

  .ىػ

   

  Collision

  آ   ػؿ   جى   ب  ؿک  اف  ای ػؼضCollision   ؼ  ؿا  ىػ ػبص   اؼ

   

   

   ؿ

  ٍ

   ث

   

   

   اق

  ِ

  زCollision-Domainؿ ػاؼٞ   ث  ػ    اقِ

  ز

   

   ٞؼاػ

   

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   

   بؼ

   

   ازبػ

   بيبCD ؿػ 

  ِ

  ر

   ثب

   بحـ

   بثؼ

   اقاو

   ؼىCollisionError.ؼى ؼاع جى ؿػ

  Collision-Domain

  بی

   جى

   ػؿ

   

   

   Ethernetـ   ـؼ تر Collision.ؼى  جى ؿػ

   مبعبؿ

   ثب

   ب

   جى

   ػBusػؿ ـ ی Half-Duplexب ثب  ـر یا ثـ  ا ػر

   ـ

   

  Collision.ثبىؼ

   

   

  ٕ

  بص

  CSMA/CD

    قب ؿا ؼ  ػؿ ا صب ث ػ رػ ـٕ

  ػ  ؿٍ

   ث بػ با با

  ا ب  ـ عاؼ ىاؼCollision.ػى  بؿػ  بمؿا ي ؼث  ـ ٜ مـ  ا ـFull-Duplex

  ث

   ػبما

   ؿػ

   بمؿ

   آ

   ػؿ

   

   ؼ

   بی

   جى

   ب

  َ

  ا

   

   بؼ

   بی

   مبعبؿ

   ؼ

   اف

   

  ب  ـ  اؼ ِ

   ٚض ؿ يـک  ثبىؼ  ب اف آ امبػ  بؼ  ػؿ ٍ

   ػب

   بق

   بمؿا

   ؿ

  ٍ

   ػؿ

   

   بؼ

   بمؿا

   ازبػ  ـػػ.Collisionػب

  Bus

    ؿٍ

  ضج بؼ ثHostػؿ ٍ

   ٕ

  ث ـ  جى ؿػ ـػ یب مب ب بث ؼاغث

       اف ٍ

  بع    2ٞffff.ffff.ffffآػؿك  اف َغي    آػؿك ث   ب 3ٞ

  255.255.255.255 ب

   ـ

   

   بزآ

   اف

    .بؼ

   

   بمؿا

    Broadcastػب ؿا

  ثو

   بمؿا

   بؼ

   

   مؿ ثـ

   جى

   بی

   مبواقا

   ي

   ف ثـ

   رت

   ػ

   ـ

   ث

   آ

   صؼ

   اف

   ؿ بث  جى ا ـCPU-Usage.ػى  اقِ

  ز

  Broadcast

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  16/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 42 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

   ت هين  کوت کذی   رف  اصحت  لغت

  ـ

   ػ

   ث

   

   جى

   ػؿ

   ن

   بی

   ثبTwisted-Pairیب ثب Coaxial.ؼى  ن Copper

  مب

   

   اق

  ِ

  ز

   قا

   ؿف

   اقاو

   ث

   ر

   ثب

   

   ثبىؼ

   

   ب

   بمؿ

   اف

   

   ؿی

   جـ

  ػ. ػؿ ىج بی  ـ ؿا ـ ػبما ػؿ جى ؿػ ؼبث یبِ

  SANبؿ مـ بَا ای  ثـ

   ػؿ

    .ىػ

   

   ػبما

   ؿی

   جـ

   اف

   بػـق

   ؼ

   يغ

   ؿی

   بی

   ؿی بل

   جـ

  .ثبىؼ

   

   ػب

   

   ا ـ

   با

   

  ِ

  ر

   ی ـبث

  Fiber-Optic

  ٛ

   اف

   ن

   بی

   ثبUTPیباق  

  ٍ

  بع

    ـ

   ـ

   

   ىػ

   

   ن

   غ

   بی

   ـ

   ث

    ـ

   اف

   ثيـ

   ا

   اف

   ب و

   .ػاؿؼ

   ؿا

   عػ

   بعCAT5اق  ؼى  ػبما100

   اف

   ثيـ

   ـ

  ّ

  بص

   بص

   ػؿ

   

   بؼ

   

   نا

   

   ؿا

    ٝثـCAT6گ   ػى  ػبما

  بی ثبؼ ؿا  ػؼ.ِ

  گ  اق ـيث بضما  بغّ

  CATx

   اف ـ ب یب بن ؿػ یؿ ـج یؿ ـث بػ با ػؿاؼبما2یا ثـ .ـ

   

   ؿب مـ

   ث

   ب

   

   مـ

   ػب

   عاػ

   

   بعبم

   عاػ

   اق

  ِ

  ز

   ث

   گ

   ب

  َ

  ا

   مبفی

   ػب

  .ثبىؼ

  1000Base-SX

  )ثو اف ٕ

   ؿی ػؿ نب بی  جـ یؿ ـث بػ با ػؿاؼبما2بث )ـ

  .ثب

   ثبؼ

   بی

  ِ

  1000Base-LX/LH

  ثب

   ؿی

   جـ

   مبفی

   ػب ػؿاؼبما

  ٕ

   ثنبؿ

   بی

   بن

   ػؿ

   ثب

   ثبؼ

   بی

  ِ

  -

  ی  ـِ

  ى  ث-ػؼص ب یب بن100.ما  ـؾ با  ـ1000Base-ZX

  بی

   جى

   ػؿ

   ب

  َ

  ا

   ٛEthernetیب ثب فا UTP/STPؿب ا ؼب  ػبما

    ثبىؼ. 8ثبىؼ  ػاؿای RJ-45

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  17/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 52 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Hub or switches

   ا ثـؿب  بجؿا ای  ثـ ب بفبم   ـبػ یف ـا یب جى ؿػفا اقِ

  ز   ب 

    هفاػ ی ـبث ٝ مـ  ػ ث ب چم ا  ػى  ػبما م  ػ  یب چم

   ٝ

   ي یبؿاقثا

   

   ب

   ؿه

   اف

   ـٞ مـ

   ب

   ػب

   با

   

   ؼاؿی

  ِ

   

  ِ

  ر

   ـيث

   ٚبص

    ي  ػا ـا ف ثـ تر  ؼى  ػبما ةب فا ىؾ ؿػ .ؼب ؿػ ٝ مـ  

  .ما ؼى  بػ با

   اقِ

  ز  ب  ا ثـؿب بَا ف رت  ـا بث یب ؿ ػاؼٞ مچ بی  ػ ثب 

   ثب ٖما  ث ؼا   ؼ ـ ؿا ـ ػبما ػؿ بؿ مـ با ؿػ ص  جى

   ِ

  ث  ػبما تر ػع یبث یب.ؼى

    ؼ  ع ثـ  ص     بؼ اقِ

  ز    بف  ؿػ ثـ   ب  اؼ بؿ    ب مچ

   ضب    ـا   ژی  ؿی ثـ   ق  ؿا نثؿاؼ   بی ثؿػ   ب ل ـا  اقِ

  ز

  مبفؼ.

   

  َ

   ـؼ

   ث

   ؿا

   جى

   غ

   بی

   ثغو

   

   ـػ

   بی

   مچ

   

   ؿ

  ٍ

   ث

   ػ

   

   بی

   مچ

   یب چم  ؼب ث اؿ ب یب  یآ  ذؿ بث ب جى ؼا  م 

  ٝا ؾؿب ب   ث  ؼب َ  Gateway.ؼب ٝ ا ىج ب 

   

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  18/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 53 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Workbook

  CCNA Chapter 01 –

   Network and Ethernet - Ethernet Switch Configuration

   ؿا افٕ

  ث ـ  ا ـ  اؿمػ ب ن ؿػ ؼى ػاػ س ىـ یب ق فا اؼ  ـ یا ثـ

   نChapter Cisco Commands:ؼػ ثبٖ اغبة بؼ  ثب ق بی بمت 

  01-( ل بی مچ ـا  ب ؿ وب ِ

  ر---)

  02-( ٞ  بٚ  ػ  ـعؽ ِ

  ر---)

  ٚب-03  بزا ِ

  ر ـ

  ٕ

  )Wizardاف  (---مچ

  04-( ٞب ػ ؿ مچ   ـ ِ

  ر---)

  05-( م مچ  ؼى  ـ ػب ػ  یب كؿػآ وب ِ

  ر---)

  06-(  ب مچ  ب بؾاؿی مچ ـ ِ

  ر---)

  07-( ٚب ج مچ  بو ِ

  ر---)

  08-ث ٕ

  ث ـ  بٕٝ

  ا  بو ِ

  رIOS( (---مچ

  09-ِ

  ر( ٞب نؼ  ب ؿ وب---)

  10-( ل ب ؿ بی مچ ـا بٚ  ض  ث ؼى ػؿا ِ

  ر---)

  11-(  ؿی مچ ثـ ؼى ٚ  م  یب كؿػآ ػ مؿ ثـ ِ

  ر---)

  ٝب رػ ػؿ-12ٕ

  ا ؼاؿی ِ

   ِ

  ر

  RAM( (---مچ

  13-( ٞب ػ ؿ مچ  ِ

  ر---)

  14- كؿػآ بٚ  ِ

  ر( م---)

  15- ؿ وب ِ

  رMAC( ما ؼى  ـػب آ  ـٕ

   اف ٍ

  بع (---آػؿك 

  اؿی-16 ـ ثـ بف اق وب ِ

  ر

  Uptime( (---مذ

  17-( صب ٚمچ ؿم ػ ب بی رػ ػؿ  ثـ ِ

  ر---)

  18-( ٚب ػاع مچ  ض  ث ؼى ػؿا ِ

  ر---)

  19-م

   

   آػؿك

   ٚ

   

  ِ

  ر

  Management(مچ

   ؿی

   ثـ

  ---)20-(  ٞمچ  بٚ  بو 

  ِ

  ر---)

  21-( نم چم ؼ وب ِ

  ر---)

  22-ٚ  ِ

  رGateway(  ؿی مچ ثـ---)

  بمت ؿا اغبة بؼ:ق ب ق بی 

  1-ث ث ـ  بٚIP Addressػى  بزا بص اؼ ؿػ چم ؿػ

   Interface-Mode  User-Mode  Global-Mode  Privilege-Mode  Config-Mode

  2-ى ػؿا نبث   ض  اؼ ؿػ بٚ  ػ  ـعؽ یا ثـ

   Interface-Mode  User-Mode  Global-Mode  Privilege-Mode  Config-Mode

  3- ؿا ـ ؼبث بص اؼ ؿػ چم یب ؿ  ب ل ـا مؿ ثـ یا ثـ

   Interface-Mode  User-Mode  Global-Mode  Privilege-Mode  Config-Mode

  م ضؼػ  ثبىؼ-4 ـمػ بص اؼ ؿػ

   Interface-Mode  User-Mode  Global-Mode  Privilege-Mode  Config-Mode

  5-ػ ٚGatewayػى  بزا بص اؼ ؿػ

   Interface-Mode  User-Mode  Global-Mode  Privilege-Mode  Config-Mode

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  19/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 54 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Cisco LAB

  CCNA Chapter 01  – Network and Ethernet - 0107 Ethernet Switch Config LAB1

  On Switch1 do these commands:

  enable

  en

  logout

  enable

  setup

  show running-config

  show run

  sh run

  show version

  sh ver

  dir flash:

  dir nvram:

  show startup-config

  write

  dir flash:

  dir nvram:

  write

  wr

  copy running-config startup-config

  copy run start

  show interfaces

  sh int

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  20/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 55 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  Cisco LAB

  CCNA Chapter 01 –

   Network and Ethernet - 0107 Ethernet Switch Config LAB2

  On Switch1 and Switch2 do these commands:

  enable

  disable

  logout

  enable

  setup

  show running-config

  show run

  sh run

  show version

  sh ver

  dir flash:

  dir nvram:

  show startup-config

  write

  sh start

  copy running-config startup-config

  copy run start

  show interfaces

  sh int

  show ip interface brief

  sh ip int bri

  show mac-address-table

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  21/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 56 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  On Switch1 do these commands:

  hostname Switch1

  config terminal

  interface vlan 1

  ip address 192.168.0.1 255.255.255.255

  write

  ping 192.168.0.2

  show mac-address-table

  On Switch2 do these commands:

  hostname Switch2

  config terminal

  interface vlan 1

  ip address 192.168.0.2 255.255.255.255

  write

  ping 192.168.0.1

  show mac-address-table

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  22/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 57 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet

  Chapter Keywords and Definitions

  Network InternetworkInternet SOHOBranch-Office HQComponents PCNIC RJ-45Hub SwitchRouter TFTPDHCP DHCP-ClientVPN TelnetSSH Sharing

  Data & Application ResourcesNetwork-Storage PrinterVoice-Router E-mailPOP3 SMTPIMAP WebHTTP/HTTPS IMDB Real-time-AppsVoIP Video & Video-ConferencingLatency End-to-EndCritical SpeedThroughput Cost

  Security AvailabilityScalability ReliabilityTopology BusRing StarFull-Mesh Partial-MeshHub-and-Spoke InternetDSL Cable-ModemSerial CSU/DSU

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  23/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 58 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  OSI PhysicalData-link Network

  Transport SessionPresentation ApplicationTransmission MediaLogical-Addressing Flow-ControlEncryption AuthenticationEncapsulation Binary/BitPacket FrameSegment DatagramLAN EthernetMAC ARPIEEE-802.3 CSMA/CD

  Unicast BroadcastMulticast Distance/LengthConnector CopperUTP/STP CATxRJ-11 GBICFiber-Optic SM/MMTx/Rx 1000Base-SX1000Base-LX/LH 1000Base-ZXStraight-Through CrossoverSegment CollisionRepeater Hub

  Bridge SwitchMedia-Rate Full-DuplexHalf-Duplex IOSPort-LED RPS

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  24/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

  Author: www.IRANCCIE.com [email protected] 59 | w w w . A s r e A r a d . c o m  

  CCNA Chapter 01 – Network and Ethernet - Chapter Cisco Commands

  01 Switch>enable

  02 Switch>en

  03 Switch()#logout04 Switch()#setup

  05 Switch()#show running-config

  06 Switch()#show run

  07 Switch()#show version

  08 Switch()#sh ver

  09 Switch()#dir flash:

  10 Switch()#dir nvram:

  11 Switch()#show startup-config

  12 Switch()#write

  13 Switch()#wr

  14 Switch()#copy running-config startup-config

  15 Switch()#copy run start

  16 Switch()#show interfaces17 Switch()#sh int

  18 Switch()#show ip interface brief

  19 Switch()#sh ip int bri

  20 Switch()#show mac-address-table

  21 Switch(config)#hostname [xxxx]

  22 Switch()#config terminal

  23 Switch(config)#interface vlan 1

  24 Switch(config-if)#ip address [ip-addr] [subnet]

  25 Switch(config-if)#shutdown

  26 Switch(config-if)#no shutdown

  27 Switch(config)#ip default-gateway [ip-addr]

  28 Switch()#show interfaces

 • 8/17/2019 Cisco CCNA CBT -Basic Catalyst Switch Config

  25/25

   

  AsreArad Network Training Institute

  Cisco Certified Network Associate Training – Ethernet and LAN Switching

  AsreArad CCNA 640-802 Student Guide, Workbook and Lab Manual

  Revision 01 – January 2012 - Prepared by Nima Yeganeh 

   ذگد   دضا يج

  ک ت

   ا ؿػبةب ِ

   ب  تبٖ  ب  ما ؼى ٞمؿػ  ؿَث ىو ػاػ ىػ. 

  ع اف ثـ ؿػ .ػ ـ  ؿاـ مؿ ثـ ػؿ َ  ثغو اف  ـ بصٍٖ

  ا   ؿبٞ  َ   ـ یاؼثا

   یا ق ؼ یب ظمب فا  ـػ یب بص ؿػ  ما ؼى س ٖـ  ام ى ث ػؿاى

   امبػ ىؼٕ

  ث ـ ٖبت ػؿبی   بث  صا ـٕ

   ؿؼ یب هؿ فا ػبما ٖما  ث .ما 

   ر بّٝ  ث ب یباف فا  ؼب ق ـ ؼى س ٖـ ؿ  ؿی ب اؿػ ٍ

  ی ؿا  آفؼ. ـيث تبٖ    ـ ؼاع اؿ ز  ـِ

  ث بؼ 

  هىن

   

  بخش

   

  له

   

  ٌ

   اثؼای  اف    ىػ   ٍ

  ِ

  ر        ىػ مؿ ثـ  بصٍٖ

  ا     ب  ب  َ   ـ

    بضّ   ٗبض  با  ما ؼى  ـ  ٚـ ْب ق ػؿ  ػاؿی  ثـ   ی ـػب

      ىػ ى  آ   بؿ  ػؿ اؿبجٝ     ِ

      ما  ـِ

  ث    اؿػ  اف  ثنبؿی  ػؿ ثبىؼ.

  مو ػ ث ـ ـ ؿػ ؼي ةبغا ػؿا ث .ػى ی ـي شّ   ثـ ٝ ا بة 

     زياػ  م   آ  ؼى     ثب  اؼ   بؿب  ام    ااؿ ثـ      ام

  ػاؿی  ثـ   ب ى.ؼىبث ق ىفآ ؼصا فا ب قر  ث

  طض  ها یگد

  ٚب  ب  َثغو    ـ ب وغث ػ  فا لـ  ٚـ  ػؿ ٕ

  ث ـ گ بی 

   اف

   

   .ىػ

   ر

   ب

   آ

   اف

   ػبما

   ػ

   

   بٚ

   ض

   ث

   نبث

   

   

   ما

   ؼى

    اؾ ما ؼى ػؿآ َ   ـ بٚ   ب ؼب ب ٍ

  ع  َ   ـ  عـآ ؿػ  بزآ

  ا ب ؼ ثبىؼ. ـ یؿآ ٜر   مؿ ثـ ؿػ ؼا

   عرادگی لغت 

   آؿػ ىؼ ام  ف ام ػايِ

   اؿبجٝ   ب فا ن َ   ـ  عـآ ؿػزَع ػؿ 

  ؼ ب ز ثغو ثبىؼ. ـ ؿب ث اؿ ب آ ؼب ٞم   ؼىبث ٜٖ  ب ب آ

  ى گرک   ىرا

  ٌ

  اب  ب کرگی 

  ٌ

  ـ بٚ   ؿاا ثـ َ   ـ یا ثـ ق بِ

  ا ػػؿ  ـ فبث بث  ما ؼى ػؿآ ٕ

  ث

  عPacket-Tracer & GNSب بی  ثـ ؿػ .ػ ب اؿ ؿاا ثـ یب  ـ ؼا 

   ػبما

   

  ِ

  ر

   ىػ

   

   

  ٍ

   .ثبىؼ

   

   رػ

   ب

   ب

   ػؿ

   ق

   آ

   ؼى

   

   

   ب

   بص

   ب لپم  ؼب ٚ اص ؿا  ـ ب  ـِ

  ث  ز   ـِ

  ثـ  عـآ ؿػ ػر ا ـ

   َؿا ن بؼ.

   

   ػث بؿاا ثـ  ام  ةب تبٖ   َع  ػؿ ٍ

  بع ؿ  ما  ب ؿػ ٍ

  ػؿ 

    ـٕ

  اؿجب ثبىؼ.اؼ اف   ثب ازبت ػؿ