chƯƠng : tnh chẤt sng cỦa nh sng a. tm ??u xạ nh sng – giao thoa nh sng. a. ... hồng...

Download CHƯƠNG : TNH CHẤT SNG CỦA NH SNG A. TM ??u xạ nh sng – Giao thoa nh sng. a. ... hồng ngoại để quan st ban đm... -Tiệt trng thực phẩm, dụng cụ y tế,

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@yahoo.com T : 0915718188 - 0906848238 Trang 1

  CHNG : TNH CHT SNG CA NH SNG

  A. TM TT L THUYT I. Tn sc nh sng. * S tn sc nh sng:Tn sc nh sng l s phn tch mt chm sng phc tp thnh cc chm sng n sc. * nh sng n sc, nh sng trng -nh sng n sc l nh sng khng b tn sc khi i qua lng knh. Mi nh sng n sc c mt mu gi l mu n sc.Mi mu n sc trong mi mi trng c mt bc sng xc nh. -Khi truyn qua cc mi trng trong sut khc nhau vn tc ca nh sng thay i, bc sng ca nh sng thay i cn tn s ca nh sng th khng thay i. -nh sng trng l tp hp ca v s nh sng n sc khc nhau c mu bin thin lin tc t n tm. -Di c mu nh cu vng (c c v s mu nhng c chia thnh 7 mu chnh l , cam, vng, lc, lam, chm, tm) gi l quang ph ca nh sng trng. -Chit sut ca cc cht trong sut bin thin theo mu sc nh sng v tng dn t mu n mu tm. * ng dng ca s tn sc nh sng -My quang ph phn tch mt chm sng a sc, do cc vt sng pht ra, thnh cc thnh phn n sc. -Hin tng cu vng xy ra do s tn sc nh sng, cc tia sng Mt Tri b khc x v phn x trong cc git nc trc khi ti mt ta.

  Phng php gii:

  p dng cc cng thc ca lng knh : + Cng thc tng qut: sini1 = n sinr1

  sini2 = n sinr2 A = r1 + r2 D = i1 + i2 A +Trng hp i v A nh: i1 = nr1 ; i2 = nr2; D = (n 1)A +Gc lch cc tiu:

  Dmin 1 2

  min 1

  1 2

  22

  Ar r

  D i A

  i i

  +Cng thc tnh gc lch cc tiu: minsin sin2 2

  D A An

  iu kin c phn x ton phn: n1 > n2 i > igh vi sinigh = 2

  1

  n

  n

  Vi nh sng trng: tim do

  tim do

  n n n

  II. Nhiu x nh sng Giao thoa nh sng. a. Nhiu x nh sng: Nhiu x nh sng l hin tng truyn sai lch vi s truyn thng ca nh sng khi i qua l nh hoc gp vt cn. Hin tng nhiu x nh sng chng t nh sng c tnh cht sng. b. Hin tng giao thoa nh sng -Hai chm sng kt hp l hai chm pht ra nh sng c cng tn s v cng pha hoc c lch pha khng i theo thi gian. -Khi hai chm sng kt hp gp nhau chng s giao thoa: +Nhng ch hai sng gp nhau m cng pha nhau, chng tng cng ln nhau to thnh cc vn sng. +Nhng ch hai sng gp nhau m ngc pha vi nhau, chng trit tiu nhau to thnh cc vn ti. -Nu nh sng trng giao thoa th h thng vn ca cc nh sng n sc khc nhau s khng trng nhau: + chnh gia, vn sng ca cc nh sng n sc khc nhau nm trng nhau cho mt vn sng trng gi l vn trng chnh gia ( vn trung tm) . + hai bn vn trung tm, cc vn sng khc ca cc sng nh sng n sc khc nhau khng trng vi nhau na, chng nm k st bn nhau v cho nhng quang ph c mu nh mu cu vng. -Hin tng giao thoa nh sng l bng chng thc nghim khng nh nh sng c tnh cht sng.

 • Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@yahoo.com T : 0915718188 - 0906848238 Trang 2

  c.V tr vn, khong vn trong giao thoa nh sng khe Young

  + V tr vn sng: xs = ka

  D; vi k Z.

  + V tr vn ti: xt = (2k + 1) a

  D

  2

  ; vi k Z.

  + Khong vn : i = a

  D. => Bc sng:

  ia

  D

  + Gia n vn sng lin tip c (n 1) khong vn.

  => V tr vn sng: xs = ki => V tr vn ti: xt = (2k + 1)i/2 d. Th nghim Young c bn mt song song : - Do c bn mng c b dy l e, chit sut n : + Quang l t S1 n M l : S1M = (d1 e)+ n.e + Quang l t S2 n M l : S2M = d2 - Hiu quang trnh :

  = S2M S1M = d2 d1 e )1( n = D

  xa. - e )1( n

  - V tr vn sng : xs = ka

  D+ )1(

  .n

  a

  De

  - V tr vn ti : xt = (k + 0,5) a

  D+ )1(

  .n

  a

  De

  - H vn di mt on 0x v pha c t bn mt song song: 0x = )1(.

  na

  De

  e. Bc sng v mu sc nh sng + nh sng n sc l nh sng c mt bc sng xc nh trong chn khng. + Mi nh sng n sc m ta nhn thy (nh sng kh kin) u c bc sng trong chn khng (hoc khng kh) trong khong t 0,38m (nh sng tm) n 0,76m (nh sng ). + Nhng mu chnh trong quang ph nh sng trng (, cam, vng, lc, lam, chm, tm) ng vi tng vng c bc sng ln cn nhau. Bng mu v bc sng ca nh sng trong chn khng nh sau:

  Mu sc Bc sng trong chn khng (m) Bc sng trong chn khng (nm) 0,640 0,760 640 760 Cam 0,590 0,650 590 650 Vng 0,570 0,600 570 600 Lc 0,500 0,575 500 575 Lam 0,450 0,510 450 510 Chm 0,430 0,460 430 460 Tm 0,380 0,440 380 440

  III. Quang ph. a. My quang ph lng knh + My quang ph l dng c phn tch chm sng nhiu thnh phn thnh nhng thnh phn n sc khc nhau. + My dng nhn bit cc thnh phn cu to ca mt chm sng phc tp do mt ngun pht ra. + My quang ph c ba b phn chnh: - ng chun trc l b phn to ra chm sng song song. - H tn sc c tc dng phn tch chm tia song song thnh nhiu chm tia n sc song song. - Bung nh dng quan st hay chp nh quang ph. + Nguyn tc hot ng ca my quang ph lng knh da trn hin tng tn sc nh sng.

  b. Cc loi quang ph

  S1

  D

  S2

  d1

  d2 I O

  x M

  a

  M

  O

  D

  1S

  2S

  1d

  2d

  x

  e ,

 • Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@yahoo.com T : 0915718188 - 0906848238 Trang 3

  Quang ph lin tc Quang ph vch pht x Quang ph vch hp th

  nh ngha Gm mt di mu c mu thay i mt cch lin tc t n tm. .

  Gm cc vch mu ring l, ngn cch nhau bi nhng khong ti.

  Gm cc vch hay m vch ti trn nn quang ph lin tc.

  Ngun pht Do cc cht rn, cht lng hay cht kh c p sut ln khi b nung nng pht ra

  Do cc cht kh hay hi p sut thp khi b kch thch bng in hay nhit pht ra.

  -Cc cht rn, cht lng v cht kh u cho c quang ph hp th.

  -Nhit ca chng phi thp hn nhit ngun pht quang ph lin tc

  c im Khng ph thuc thnh phn cu to ngun sng .

  Ch ph thuc nhit ca ngun sng.

  Cc nguyn t khc nhau th khc nhau v: s lng vch, v tr cc vch v sng sng t i gia cc vch. -Mi nguyn t ho hc c mt quang ph vch c trng ca nguyn t .

  -Quang ph hp th ca cht kh ch cha cc vch hp th.

  -Cn quang ph ca cht lng v rn li cha cc m, mi m gm nhiu vch hp th ni tip nhau mt cch lin tc .

  ng dng Dng xc nh nhit ca cc vt

  Bit c thnh phn cu to ca ngun sng.

  Nhn bit c s c mt ca nguyn t trong cc hn hp hay hp cht.

  IV. Tia hng ngoi Tia t ngoi -Tia X. a. Pht hin tia hng ngoi v t ngoi ngoi quang ph nh sng nhn thy, c hai u v tm, cn c nhng bc x m mt khng nhn thy, nhng nh mi hn ca cp nhit in v bt hunh quang m ta pht hin c. Cc bc x gi l tia hng ngoi v tia t ngoi. b.Dng ng Cu-lt-gi to ra tia X: L ng thy tinh chn khng bn trong c hai in cc: - Catot K bng kim loi, hnh chm cu lm cho cc electron t FF hi t vo anot A - Anot A bng kim loi c khi lng nguyn t ln v im nng chy cao lm ngui bng nc Dy FF c nung nng bng mt dng in, cc e bay t FF n p vo A lm pht ra tia X

  b.Cc tia

  Tiu Tia hng ngoi Tia t ngoi Tia X

  Bn cht Cng l Sng in t nhng c bc sng khc nhau

  Bc sng 7,6.10-7m 10-3m. 3,8.10-7m 10-8m 10-8m 10-11m

  Ngun pht Vt nhit cao hn mi trng: Trn 00K u pht tia hng ngoi.Bng n dy tc, bp ga, bp than, it hng ngoi...

  Vt c nhit cao hn 20000C: n hunh quang, n thu ngn, mn hnh tivi.

  -ng tia X -ng Cu-lit-gi -phn ng ht nhn

  Truyn thng, phn x, khc x, giao thoa, nhiu x, tc dng nhit, tc dng ln knh nh (phim) -Tc dng nhit:Lm nng vt -Gy ra mt s phn ng ha hc.

  -Gy ra hin tng quang in trong, ngoi. -Lm pht quang ca mt s cht, lm ion ha cht kh, c tc dng sinh l, hy hoi t bo, dit khun.

  Tnh cht

  -Gy ra hin tng quang in trong ca cht bn dn -Bin iu bin

  -B nc v thu tinh hp th -Tng zn hp th hu ht cc tia c di 300nm v l tm o gip bo v ngi v sinh vt trn mt t khi tc dng ca cc tia t ngoi t Mt Tri.

  -C kh nng m xuyn mnh. -Tia X c bc sng cng ngn th kh nng m xuyn cng ln; l tia X cng.

  ng dng -Si m, sy kh, -Lm b phn iu khin t xa... -Chp nh hng ngoi -Trong qun s: Tn la tm mc tiu; chp nh quay phim HN; ng nhm hng ngoi quan st ban m...

  -Tit trng thc phm, dng c y t, -Tm vt nt trn b mt sn phm, cha bnh ci xng.

  -Chp X quang; chiu in -Chp nh bn trong sn phm -Cha bnh ung th nng

 • Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@yahoo.com T : 0915718188 - 0906848238 Trang 4

  c.Thang sng in t. + Sng v tuyn, tia hng ngoi, nh sng nhn thy, tia t ngoi, tia Rnghen, tia gamma l sng in t. Cc loi sng in t c to ra bi nhng cch rt khc nhau, nhng v bn cht th chng cng ch l mt v gia chng khng c mt ranh gii no r rt. +Tuy vy, v c tn s v bc sng khc nhau, nn cc sng in t c nhng tnh cht rt khc nhau (c th nhn thy hoc khng nhn thy, c kh nng m xuyn khc nhau, cch pht khc nhau). Cc tia c bc sng cng ngn (tia X, tia gamma) c tnh cht m xuyn cng mnh, d tc dng ln knh nh,lm pht quang cc cht v d ion ha khng kh. Vi cc tia c bc sng di ta d quan st hin tng giao thoa.

  -Sp xp thang sng in t theo th t bc sng gim dn (hay tn s tng dn):

  41 0 21 0 1 21 0 41 0 61 0 81 0 1 01 0 1 21 0 1 41 0 ( m )

  P h n g p h a p v o t u y e nP h n g p h a p c h u p a n h

  P h n g p h a p q u a n g ie n

  P h n g p h a p n h ie t ie n

  P h n g p h a p io n h o a

  So

  ng v

  o t

  uye

  n

  ie

  n

  M a y p h a tv o t u y e n ie n

  Tia

  ho

  ng n

  goa

  i

  0

  V a tn o n gd i

  5 0 0 C

  An

  h sa

  ng

  nhn

  tha

  y

  C a cn g u o ns a n g

  Tia

  t

  ngo

  ai

  0

  V a t n o n gtre n

  2 0 0 0 CT

  ia X

  O n g

  t i aX

  Tia

  gam

  ma

  S p h a n

  r a p h o n g x a

  T h u

  P h a t

  :tng f: gim : gim

  nh sng tm nh sng Tia hng ngoi

  Tia t ngoi Tia X Tia Sng Radio

  10-11 10-8 3,810-7 7,610-7 10

  -2

  -Sp xp thang sng in t theo th t bc sng tng dn (hay tn s gim dn):

Recommended

View more >