chiẾu sng nhn tẠo bn ngoi cc cng trnh chuẨn xy dỰng viỆt nam tcxdvn 333 : 2005 chiẾu...

Download CHIẾU SNG NHN TẠO BN NGOI CC CNG TRNH  chuẨn xy dỰng viỆt nam tcxdvn 333 : 2005 chiẾu sng nhn tẠo bn ngoi cc cng trnh cng cỘng v kỸ thuẬt hẠ tẦng

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TIU CHUN XY DNG VIT NAM TCXDVN 333 : 2005

  CHIU SNG NHN TO BN NGOI CC CNG TRNH CNG CNG

  V K THUT H TNG THN - TIU CHUN THIT K Artificial outdoor lighting for public buildings and

  urban infrastructure - Design standard LI NI U Tiu chuNn TCXDVN 333:2005 Chiu sng nhn to bn ngoi cc cng trnh cng cng v k thut h tng th - Tiu chuNn thit k c B trng B Xy dng ban hnh theo Quyt nh s 08/2005/Q-BXD ngy 04 thng 04 nm 2005. Tiu chuNn ny thay th cho tiu chuNn TCXD 95:1983 Tiu chuNn thit k chiu sng nhn to bn ngoi cng trnh xy dng dn dng. 1. Phm vi p dng Tiu chuNn ny p dng tnh ton thit k, gim st v nghim thu nh gi cht lng cc cng trnh xy dng h thng chiu sng nhn to bn ngoi cc cng trnh cng cng v k thut h tng th thay th cho tiu chuNn xy dng TCXD 95 : 1983 - Tiu chuNn thit k chiu sng nhn to bn ngoi cng trnh xy dng dn dng. Cc cng trnh cng cng v k thut h tng th c hiu bao gm cc thnh phn sau: - Cc cng trnh th: im giao thng cng cng ngoi tri; ng, cu v ng hm

  dnh cho ngi i b; bn ngoi cc khu trng hc, bnh vin, trung tm thng mi, hi ch trin lm v cc tr s.

  - Cng vin, vn hoa. - Cc cng trnh kin trc - Tng i - i phun nc. - Cc cng trnh th dc th thao ngoi tri. Ghi ch: Khi thit k chiu sng, ngoi vic tun theo tiu chuNn ny cn phi tun theo cc tiu

  chuNn, quy phm hin hnh c lin quan. Tiu chuNn ny khng p dng thit k chiu sng nhn to bn trong cc cng trnh

  th (N h ga , bn xe ....) v cc cng trnh th dc th thao trong nh hoc c mi che kn. Cc thut ng k thut chiu sng s dng trong tiu chuNn ny c gii thch trong Ph

  lc 1, ngoi ra c th tham kho tiu chuNn TCVN 4400:1987 - K thut chiu sng - Thut ng v nh ngha.

  2. Tiu chun vin dn 2.1. TCVN 4400:1987 - K thut chiu sng - Thut ng v nh ngha. 2.2. TCXDVN 259:2001 - Tiu chuNn TK chiu sng nhn to ng, ng ph, qung trng th. 2.3. 11 TCN 18:1984 - Quy phm trang b in - Phn 1: Quy nh chung. 2.4. 11 TCN 19:1984 - Quy phm trang b in - Phn 2: H thng ng dy dn in. 2.5. TCVN 5828:1994 - n chiu sng ng ph - Yu cu k thut. 2.6. TCVN 4086:1985 - Quy phm an ton li in trong xy dng. 2.7. TCVN 4756:1989 - Quy phm ni t v ni khng cc thit b in. 2.8. Cc tiu chuNn Vit nam c lin quan trong lnh vc bo v mi trng sinh thi v cnh quan. 3. Quy nh chung 3.1. Tiu chuNn ny p dng thit k chiu sng nhn to s dng cc loi bng n phng in (Hunh quang; Thy ngn cao p; Metalhalide; N atri cao p; N atri thp p) v bng n si t (K c bng si t Halogen). i vi nhng trng hp s dng cc loi ngun sng

 • c th khc (n LED cng sut cao, n cm ng in t) c th s dng phng php tra cu tng ng cn c vo cc tnh nng k thut ca bng n. 3.2. H thng chiu sng nhn to bn ngoi cc cng trnh cng cng v k thut h tng th (tr cc cng trnh th dc th thao ngoi tri) c th l mt thnh phn cu thnh ca h thng chiu sng cng cng, c cp ngun v iu khin theo mng iu khin chung ca h thng chiu sng cng cng ca th, hoc cng c th l mt h thng cng trnh c qun l v vn hnh mt cch c lp. H thng chiu sng phc v luyn tp v thi u ti cc cng trnh th dc th thao ngoi tri cn c qun l vn hnh mt cch c lp. 3.3. Khi xc nh ri tiu chuNn (Tnh bng lux) phi theo thang ri quy nh trong Bng 1.

  Bng 1: Thang ri tiu chuNn Bc

  thang I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  ri (lx)

  0,5

  1

  2

  3

  5

  7

  10

  20

  30

  50

  75

  100

  XIII

  XIV

  XV

  XVI

  XVII

  XVIII

  XIX

  XX

  XXI

  XXII

  XXIII

  XXIV

  XXV

  150

  200

  300

  400

  500

  600

  750

  1000

  1250

  1500

  2000

  2500

  3000

  3.4. Trong qu trnh tnh ton thit k cn tnh n h s duy tr ca n c quy nh trong Bng 2.

  Bng 2: H s duy tr ca n Cp bo v ca b n

  IP 2X IP 5X IP 6X Phn loi mi trng Phn loi mi trng Phn loi mi trng

  Chu k bo

  dng n

  (Thng)

  th ln, khu cng

  nghip nng

  th va v

  nh,khu C.nghip

  nh

  N ng thn

  th ln, khu cng

  nghip nng

  th va v

  nh,khu C.nghip nh

  N ng thn

  th ln, khu cng

  nghip nng

  th va v

  nh,khu C.nghip nh

  N ng thn

  12 18 24 36

  0,53 0,48 0,45 0,42

  0,62 0,58 0,56 0,53

  0,82 0,80 0,79 0,78

  0,89 0,87 0,84 0,76

  0,90 0,88 0,86 0,82

  0,92 0,91 0,90 0,88

  0,91 0,90 0,88 0,83

  0,92 0,91 0,89 0,87

  0,93 0,92 0,91 0,90

  3.5. Cc thit b chiu sng c s dng cn phi c hiu qu s dng in nng cao, bn v kh nng duy tr cc c tnh quang hc trong iu kin lm vic ngoi tri tt v phi c cp bo v IP ti thiu theo quy nh trong Bng 3.

  Bng 3: Cp bo v IP ti thiu ca thit b chiu sng STT c im - phn loi mi trng lm vic Cp bo v ti thiu

  1 n lp t trong khu vc nng thn IP 23 2 n lp t trong th va v nh, khu cng nghip

  nh, khu nh IP 44

  3 n lp t trong th ln, khu cng nghip nng Phn quang hc: IP 54 Cc phn khc: IP 44

  4 n t di cao 3m IP 44 5 n lp t trong hm, trn thnh cu IP 55 6 V tr lp t n c kh nng xNy ra ng ngp IP 67 7 n phi thng xuyn lm vic trong iu kin ngm IP 68

 • nc 3.6. Thit k cp in cho h thng chiu sng phi tun theo cc tiu chuNn sau: 11 TCN 18:1984 - Quy phm trang b in - Phn 1: Quy nh chung. 11 TCN 19:1984 - Quy phm trang b in - Phn 2: H thng ng dy dn in. 3.7. H thng chiu sng (n, ct n, t in) cn c thit k p ng cc yu cu v an ton v bo v chng st, tip t theo cc tiu chuNn : TCVN 4086 : 1985 - Quy phm an ton li in trong xy dng. TCVN 4756 : 1989 - Quy phm ni t v ni khng cc thit b in. 3.8. Thit b chiu sng v cc thit b i km (n, ct n, cn n) phi c tnh thNm m, ph hp vi cnh quan mi trng v p ng cc tiu chuNn quy nh trong lnh vc bo v mi trng. Khi thit k chiu sng cho mt i tng hay mt khu vc c th cn lu n c im v yu cu chiu sng ca cc khu vc ph cn trnh gy ra hin tng nhim nh sng i vi nhng khu vc ny. 3.9. Mc chiu sng quy nh trong tiu chuNn ny th hin qua cc ch tiu ri ngang trung bnh - En(tb), ri ng trung bnh - Ed(tb), chi trung bnh - L(tb), cng nh sng - I c hiu l ngng ti thiu m h thng chiu sng cn p ng m bo yu cu nh sng cho i tng c tiu chuNn ho. m bo hiu qu kinh t ca cng trnh v tit kim in nng tiu th, i vi cc cng trnh th dc th thao ngoi tri mc chiu sng ti a cho php khng qu 2 ln ngng ti thiu, cc cng trnh khc khng qu 1,5 ln ngng ti thiu quy nh trong tiu chuNn. 4. Yu cu k thut 4.1. Chiu sng cc cng trnh th 4.1.1. Chiu sng cc im giao thng cng cng ngoi tri 4.1.1.1. ri ngang trung bnh v ri ngang nh nht trn mt nn cc im giao thng cng cng ngoi tri khng c nh hn tr s quy nh trong Bng 4.

  Bng 4: Tiu chuNn chiu sng cc im giao thng cng cng ngoi tri STT i tng chiu sng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 Bn xe but - xe khch lin tnh 50 20 2 Bi xe ngoi tri khu vc trung tm

  th 30 10

  3 Bi xe ngoi tri khu vc ngoi thnh, nng thn

  10 3

  4 Bi xe - cc im trng gi xe cng cng nm trn cc tuyn ng (Chim 1 phn lng ng, va h)

  Theo t/c thit k CS nhn to ng, ng ph, qung trng th TCXDVN 259:2001 quy nh cho tuyn ng

  Ch thch: En(tb): ri ngang trung bnh, En(min): ri ngang nh nht. Cc ch s trn tnh n yu t suy gim ca h thng chiu sng. 4.1.1.2. H s ng u ca ri En(min)/En(tb) phi m bo khng nh hn 0,2. 4.1.1.3. n phi c b tr thch hp m bo khng gy chi la cho ngi li xe. 4.1.1.4. Li o kIm v phng php tnh ton ri ngang i vi bi xe ngoi tri c quy nh trong Ph lc 4. 4.1.2. Chiu sng ng, cu v ng hm dnh cho ngi i b. 4.1.2.1. ri ngang trung bnh v ri ngang nh nht trn mt ng v khu vc dnh cho ngi i b khng c nh hn tr s quy nh trong Bng 5:

  Bng 5: Tiu chuNn chiu sng cc khu vc dnh cho ngi i b TT i tng chiu sng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 ng v khu i b vng trung tm th , gn cc 10 5

 • cu lc b gii tr, khu vc mua sm, c mt giao thng cao , tnh hnh an ninh trt t phc tp

  2 ng v khu i b vng ngoi thnh c mt giao thng mc trung bnh

  7 3

  3 ng v khu i b vng nng thn, th trn, trong cc khu nh , mt giao thng thp , tnh hnh an ninh trt t tt

  3 1

  4.1.2.2. ri ngang trung bnh v ri ngang nh nht trn cu v trong ng hm dnh cho ngi i b khng c nh hn tr s quy nh trong Bng 6:

  Bng 6: Tiu chuNn chiu sng cu v ng hm dnh cho ngi i b Ban ngy Ban m i tng chiu sng

  En (tb) (lx)

  En (min) (lx)

  En (tb) (lx)

  En (min) (lx)

  ng hm cho ngi i b L 60m - Khu vc 20m hai u hm - Khu vc gia hm

  75

  300 75

  30

  100 30

  75

  75 75

  30

  30 30

  H K/a K/a 30 10 Cu cho ngi i b Kn 75 30 75 30 H K/a K/a 30 10 Cu thang, li ln xung Kn 75 30 75 30

  Ch thch: En(tb): ri ngang trung bnh, En(min): ri ngang nh nht. Cc ch s trn tnh n yu t suy gim ca h thng chiu sng. K/a: khng p dng. 4.1.2.3. i vi ng hm cho ngi i b, n phi c b tr sao cho tt c cc b mt ca hm, c bit l cc mt ng c chiu sng. 4.1.2.4. n dng cho chiu sng ng hm dnh cho ngi i b cn c gc bo v khng nh hn 15o, cng sut bng n s dng v quang thng ti a c quy nh trong Bng 7:

  Bng 7: Tng cng sut bng v quang thng ti a ca b n chiu sng ng hm TT Loi bng n s dng Tng cng sut bng ti a

  trong b n (W) Tng quang thng ti a pht ra t b n (Lm)

  1 n Hunh quang, HQ compact

  80 7000

  2 n Thy ngn cao p 125 6500 3 n Sodium cao p 70 6000 4 n Metalhalide 70 5500

  4.1.2.5. H thng iu khin chiu sng s dng r le thi gian hoc r le quang in cn c thit k c th iu khin thay i mc chiu sng p ng tiu chuNn quy nh theo thi gian ngy - m. 4.1.2.6. i vi nhng ng hm c di ln v phc tp hoc c lu lng ngi i b cao (trong khu vc nh ga, trung tm thng mi, hi ch trin lm vv...) th ngoi h thng chiu sng chung cn c h thng chiu sng s c m bo duy tr mc chiu sng ti thiu En(tb) = 5 lx trong vng 1 gi khi mt in li. 4.1.2.7. H thng chiu sng cu thang phi to ra s tng phn r rt gia cc b mt thng ng v b mt nm ngang ca bc thang ngay c khi chng c lt bng cc loi vt liu c mu sc khc nha T s gia ri trung bnh trn b mt ngang v ri trung bnh trn b mt ng ca

Recommended

View more >