chatter link og chatter setup tool - mjkpt.mjk.com/fileadmin/downloadcenter/6._data... ·...

Click here to load reader

Post on 24-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Chatter Link og Chatter Setup Tool

  Data Logger

  1DK Chatter Link og Setup Tool 100330

 • Declaration of Conformity

  Data Logger

  Data Logger

  Konformitetserklæring

  Vi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, påtager os det fulde ansvar for at produktet

  som denne erklæring angår, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normdokument(er).

  EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999

  efter bestemmelserne i direktiv

  89/336/EEC; 92/31/EEC

  Declaration of Conformity

  We, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, declare un- der our sole responsibility that the product

  to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).

  EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999

  following the provisions of Directive

  89/336/EEC; 92/31/EEC

  Konformitätserklärung

  Wir, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

  auf das sich diese Erklärung bezieht mit der/den folgenden Nor me(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt.

  EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999

  Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie

  89/336/EEC; 92/31/EEC

  Declaration de conformite

  Nous, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

  auquel se réfère cette déclaration est conforme á la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s)

  EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999

  conformément aux dispositions de Directive

  89/336/EEC; 92/31/EEC

  Dichiarazione di conformità

  Noi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, dichiariamo sotto la nostra esclusiva re- sponsabilità che l’apparecchio

  al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alla seguente normativa(e) stan- dard o ad altri documenti di normativa(e)

  EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999

  conformemente alla disposizioni della Direzione

  89/336/EEC; 92/31/EEC

  Declaración de Conformidad

  Nosotros, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, decla- ramos bajo nuestra única re- sponsabilidad que el producto

  al cual se refiere esta decla- ración, está en conformidad con la(s) siguente(e) norma(s) u otros documentos normativos

  EN61000-6-3/-4:2001, EN61000-6-1/-2:1999

  según las disposiciones de la(s) directiva(s)

  89/336/EEC; 92/31/EEC

  Chatter Link og Chatter Setup Tool

  2DK Chatter Link og Setup Tool 100330

 • Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5

  2. Opstart 6 2.1 Nødvendigt udstyr og software programmél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.2 Indledende kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 7 3.1 Generel Chatter opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3.2 Klargøring for drift på lokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  4. Chatter Link 17 Søg, find og vælg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Fanebladet ”Oversigt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fanebladet ”Generelt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Fanebladet ”Tidsplan” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Fanebladet ”Kommunikation” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fanebladet ”Analog” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fanebladet ”Digital” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fanebladet ”Tællere” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fanebladet ”Modbus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fanebladet ”Lokation” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lokation / Oprettelse af lokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Location / Søg og find (ret) en lokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Location / Tildeling af Chatter fra ”Lager” til en lokation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Lokation / Udtag en Chatter af drift (lager/kasseret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  4.1 Opkaldskontrol af Chatter efter idriftsættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

  Appendiks A. Opsætningseksempel 52 Expert tryktransmitter Modbus opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

  Appendiks B. Firmware forberedelse på server 54

  Appendiks C. Beregning af VSP- og topkote 55

  Figur liste 57

  Chatter Link og Chatter Setup Tool

  3

 • Denne side er blank.

  Chatter Link og Chatter Setup Tool

  4DK Chatter Link og Setup Tool 100330

 • 1. Indledning Tak fordi du valgte en MJK Chatter™ Data Logger. Vi har gjort, hvad der er muligt for at designe og producere en kvalitets data logger, som opfylder dine krav.

  MJK Chatter Data Logger er nem at installere, kalibrere og sætte i drift med programmerne Chatter Link og Chatter Setup Tool. For at få det optimale ud af Chatter anbefaler MJK imidlertid, at man først læser denne manual for bliver bekendt med alle detaljerne.

  Udstyret skal behandles og anvendes som anvist af producenten, MJK Auto- mation A/S, for at sikre stabil virkemåde og nøjagtige målinger.

  Du kan altid komme i kontakt med din forhandler eller med MJK’s hotline sup- port for at få råd og vejledning:

  • Europa Tlf.: +45 45 56 06 56 E-mail: mjk@mjk.com

  • Danmark Tlf.: +45 45 56 06 56 E-mail: mjk@mjk.dk

  • Norge Tlf.: +47 69 20 60 70 E-mail: mjk@mjk.no

  • Sverige Tlf.: +46 53 31 77 50 E-mail: kontoret@mjk.se

  • Holland Tlf.: +31 251 672171 E-mail: mjknl@mjk.com

  • Irland Tlf.:+353 8795 35625 E-mail: mke@mjk.com

  • USA Tlf.: +1 847 482 8655 E-mail: mjkusa@mjk.com

  • Australien Tlf.: +61 3 9758 8533 E-mail: ns@mjk.com

  Besøg vores hjemmeside www.mjk.com for at læse mere om MJK Automa- tion A/S, vores andre produkter og menneskerne bag dem.

  Chatter™ er varemærke for MJK Automation A/S, Danmark.

  1. Indledning

  Chatter Link og Chatter Setup Tool

  5

 • 2. Opstart

  2.1 Nødvendigt udstyr og software programmél • USB kabel - partnummer 691095

  • MJK Chatter CD - partnummer 840134

  • En server-PC installeret med Chatter systemsoftware (se separat manual)

  • En IP adresse til server samt de to porte for konfiguration og måling

  • GSM/GPRS data SIM kort med data opkald til Chatter Data Logger.

  2.2 Indledende kontroller Chatter enheden aktiveres fysisk ved at flytte den viste jumper på efterfølgen- de figur fra position ”OFF” til position ”ON”.

  Figur 1. On-Off jumper fra ”OFF” til ”ON” position

  Chatter Link og Chatter Setup Tool

  6DK Chatter Link og Setup Tool 100330

 • 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe

  3.1 Generel Chatter opsætning 1. Indsæt SIM-kortet og montér antennen i Chatter enheden.

  2. Forbind Chatter til PC’en med et USB kabel.

  3. Aktivér Setup Tool.exe programmet.

  4. Flyt jumperen ved SIM-kortet til position ”ON”, og vent til lysdioden har blinket.

  5. Hold knappen (switch’en) ”TEST SW” nedtrykket i ca. 10 sekunder, indtil lysdioden lyser konstant.

  6. Tryk på knappen ”Search” i Setup Tool programmet.

  7. Efter ca. 20 sekunder fremkommer søgeresultatet:

  Figur 2. Chatter Link Search

  Markér Chatter enheden og tryk på ”Next”.

  3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe

  Chatter Link og Chatter Setup Tool

  7

 • 8. Når de valgte Chatter enheder er lokaliseret, er det muligt at udføre enten en auto-konfigurering eller en manuel konfigurering for ekspert-brugere. Ved førstegangskonfigurering anbefales manuel konfigurering. Efterfølgende, når der findes en Excel-fil med data til input i Chatter Setup Tool, kan auto-konfigurering anvendes. Dette forudsætter, at der oprettes en fil med opsætninger for Chatter manuelt, og bruges primært, hvor der skal tilmeldes mange Chatter enheder til serveren. Indstillingerne kan altid senere ændres.

  Figur 3. Chatter Link Configuration

  9. Under manuel konfigure

View more