cerjan pruzimo-ruku

Download Cerjan pruzimo-ruku

Post on 06-Aug-2015

2.460 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2. Naselje Travno, Novi Zagreb

 • Maketa od stare ambalae(4.c razred, 2004./2005.)
 • O Gustava Krkleca

3. Osobna iskaznica kole

 • Sveano otvorena 25.studenoga 1977.
 • Adresa:Boidara Magovca 103
 • Telefon:6659 170
 • Telefax:6659 172
 • E mail:[email_address]
 • Broj uenika:769
 • Broj zaposlenika:73
 • Ravnateljica:Jasenka Novosel, prof.
 • Stihovi G. Krkleca naa himna i moto:
 • Zna li to izvor ubori u sjeni ? ivot je pokret ! Probudi se! Kreni !

4. Uvod

 • Svake godine nam u razrede dolaze uenici s razliitim obrazovnim potrebama. Razlikuju se po svojim interesima, iskustvima, znanjima i vjetinama.
 • Ukljuivanjem djece s posebnim potrebama u redovitu kolu pokazujemo prihvaanje i potovanje prema meusobnim razlikama.Ipak, to nije dovoljno.

5.

 • Naa kola kao i veina njih u RH jo uvijek se susree s nedostatnim financiranjem, nedovoljnom educiranou i nepotpunim kolskim timovima u struno razvojnoj slubi u kojima osobito nedostaje defektologa.

6. POTEKOE

 • Prikladnost prostora u koli u kojima se odvija rad s uenicimaposebnim potrebama(namjetaj, stepenice,wc...)
 • Oskudna opremljenost didaktikim materijalom
 • Pristup kolskoj zgradi( barijere, prijevoz uenika)
 • Prevelik broj uenika u razredu

7. A SAD NETO O NAMA... 8. 4.a DANIJELA CERJAN, UITELJICA

 • pobjedili smo predrasude i potaknuli osjeaj zajednitva i potrebu meusobne suradnje i pomaganja
 • upoznajemo se i spoznajemo da smo svi razliiti i bilo bi dosadno da smo svi isti

9. 4.C MARIJA LUKOVI,UITELJICA 10. NASTAVA

 • Uenici 4.a i 4.c razreda esto su kreativni.
 • Zajedniki surauju na zadacima .

11.

 • Na nastavi je uvijek zanimljivo uz tehnika pomagala kao to su tv, video,kasetofon dvd i mikrofon.

12. Mata pokree na mali svijet. 13. TERENSKA NASTAVA 14. AKTIVNI SMO I IZVAN UIONICE . 15. RAZREDNI POMAGAI

 • UENICI RAZREDA
 • DOBRI ANELI UENICE VIIH RAZREDA ( PROJEKT KOLE )
 • CIVILNI RONIK
 • ASISTENTI U NASTAVI

16. DUGOOEKIVANA POMO RONIKA BIVEG UENIKA NAE KOLE,ALI VOJNI ROK KRATKO TRAJE... 17. ASISTENTI U NASTAVI

 • Nakon nae velike upornosti, pisanja dopisa i zamolbi, projekata,sudjelovanja na mnogim seminarima ove k.god. Udruga Pu nam je ponudila tri asistenta u nastavi koje je kola s velikom radou prihvatila.

18. Uloga asistenata

 • velika pomo djeci u nastavi
 • jaanje motivacije
 • prisutnost podrke koju osjeajuuenci i uitelji podjednako

19. Nae priredbe su mjesto veselja, prihvaanja ipodrke 20. PRUIMO RUKU, PRUIMO PRILIKU Projekt HRT O GUSTAVA KRKLECA Naa prisutnost u medijima 21. .

 • IZRADILI SMO PLAKAT KOJI JE HRT IZABRALA TE PONUDILA NA AUKCIJI U HUMANITARNE SVRHE

22. Izlobu u Gliptotecipopratila jeministrica Jadranka Kosor i naa sportaica Ana Sren 23. DijetekolaObitelj asopis za odgoj i obrazovanje djece rane kolske dobi namijenjen strunjacima i roditeljima 24. ZAKLJUAK

 • Svojim radom elimo naglasiti da je inkluzija vie od metodologije pouavanja i vie od individualizacije.
 • Da bismo to dokazali i postigli potrebni su namkreativnost, fleksibilnost i empatija te podrka.

25.

 • Marija Lukovi, dip.uitelj RN
 • Danijela Cerjan, dip.uitelj RN
 • HVALA NA SURADNJI IPODRCI!

Recommended

View more >