carta anatomi, carta anatomi hewan, carta anatomi binatang, poster anatomi hewan, poster anatomi...

Download Carta Anatomi, Carta Anatomi Hewan, Carta Anatomi Binatang, Poster Anatomi Hewan, Poster Anatomi Binatang, Jual Carta, Jual Poster, Jual Carta Anatomi, Jual Carta Anatomi Hewan, Jual Poster Anatomi Binatang

If you can't read please download the document

Post on 17-Aug-2015

37 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. POSTER ANATOMI HEWAN (16 Macam)Ukuran Kertas :79 x S4 cmJenis Kertas :MC Art Paper 230 gram Warna :Full ColourFinishing :Spot UV Laminating Don' Cetak :Baket Plat Seng Atas BawahPoster Primata Poster Kupu-kupu Poster Ayam Poster Paus Poster Kuda Poster Ular Poster Gaiah Poster Mamalia Poster ikan10. Poster Burung 11. Poster Katak 12. Poster Lebah 13. Poster Kelinci 14. Poster Capung 15. Poster Buaya 16. Poster Nyamuk 'xl-cra f`{`~PP>'. *E"? PNB"
 2. 2. , r _,i J' *- ; r a IT L J'.l* il il l' ML lT m" ' `f 'j *' ll i f.l 1 l $- | v`|1!t'_uL-_= 'IL-r- A* "`: A , ;%-'*" .vr, `_, ;*
 3. 3. 'r-II-. _--I'I-'. I-_ [yg .i* , l-r| .- I I.I'-. - I1-_I-I I g. ;- . 'I I'l ' -'I'I| |F"" "L-La-I-Uu' u. : "IN-l . II 5.01 Jllq.,pal l,-. _"_H'-'= ':l"1' rl-Flllul- I IlI| '-l|DJ-'H-C-H- PII-dll la--lgunglggus -u Ir- -. '_I, |'_I I'. '-I|-- . I'l- Iw-II III I IL-rlg _av-ur Igun-a. 1-II' l"- - -. - - I--| . . - .' I-fn' '. -| | - r| |.n' III' II] Iurllqa ? gr '. u': -I 18%:iv' -"' '. -"- - -= .n -u---u : I. -h-. u- 'm1 . a'ui u - - .. , u-_'.._: ._u. _a_. _m: ___.Hu H:n.,_. . . all mp4 _pa. ._ .f-~_'. _|- | I I '. I:- Ifa-Ira _' E41".1' ' *r -_| -'" I Iru- 'ul-ul -_.'J'| '-: '-_F : |- -'I-r . ' 2 " . -'.I '-I"-' -g 14.1 . nl r-I-i-"rlh : I Ir' F' ui::| - i:'II-IVM' I I' 'I .II--. I u-Jn - I:l-l--u-H-*-I 'I-Ii I--r rif I. --I. r-_. r|-a-: I_.-p _u . L-u-J-l- 'llhhh-. -l1-"li_". l-r| ..-_u. :.;' '- -.|'. '| II'l | J"| |" "l I rUull "I . I f. -' Il". "= """l"'l"'J - 'VI "FH 'a' W241i'.I'I*' *u-"J-I'. .F -i. "~i'. a-l-'l-^'. h.l. lll '-. !-J--| _.-. -_-_*-.--_ |rr 'rf -Cl-G- --l'i-]| ..|- 'I | - n_ r'-. =I--i. . II--'- Fi'ii. ;ari. . 'l.
 4. 4. #diiringi-III #uluran-Inlin-BURUNG+- nn-. np-_nanmu-ay.I-n-n-np-. pq-u-q --r- -I--Iul-I-I-IIII-Iul-l-I-Iliqj--Ualq-I--I-&Hi Ii-II-IIIIZrI-l-Ca-I-I-I-u-_i-I-lllln-I-IIII-l-gl u-. npg-n--nnn-uu-. pn--un-. ..n--nq--a-n--ndn&Hl--q-III--Iln-I-H-p-I-Ilrhla-I-m-u-i '---l--I-III-u-I-l-l-I-qm-*II-l-n-qa-i#u-n-In-Juqq-a--uau-. n-u-Ipa-n-a--nu-a h-azI-I-rrrrIIuIII-'II-l-rin-Illil-I-I-l- . -_; a_-. -.-_-*_-uq. a-_n_-_--n-| .-. -.a-a-| .n_| - -. - -u-I-g-d-I-qJ-ahII-u--u-q_n. _..
 5. 5. CAPUNGcnPrfllHiufllHhlilH-IWIIJFIIH-'Hniiirnibiu t H-nuiqlndmalint-n-'qd-Pq-n-ct-pdhuulnnmurapmg ' JlIIIHJIIi-Ilill-'I-IIT-li-*Irnrnn-'ubl-Hnuurv l-rllmIld-II-'I-gm FiFEFPHHGHHHIWNPIIHGNIHHiIIHHtHOHFHHHLUU-#q dm-nlnlm-rrpinp-pnHdtttmaim-haI-rn-nnurypmrrtm JIIIIIiII-Iu-: Iulnlul-I-I-II-w-l-ulu-nl HILu-: I : -IIp-u' minang-hmmm;hmuliadi-ananta luhun-nnnb-rnlanuut-; u-. guquhh-uL-n.un.|u_n k!-I--n-I.'Ir . I'm bI-I-I l-Ir -u-u--u- --n-un. i 'it-qua.hrd-i. acra-lqrun-arun. -anggita411.45 IIII-IWI. mur- ruu. ;` &unggas-lpgLumina la. ; lu I 'I . i i'll! " I-DIlH-"III-H-II . .yg 41.44.;I *fm-I-j-r-rrrtl-I-'mr' II-H-'THHTIH r H;li I . _.l : PII-HF-Lf_i_'_'u'1b1FII'IH-'HHZ-I* ular-luput;d'H-_'#I' I FL'.:I I I' JJI-I_Q. 'Iq. _I. I.ILII. H-HZ' I I' I"I 41'---'III'II'-*| '~J~I-'I" In-a-a-u-I-I---I-I-. II-Ha--H-I--a- 4' '-"'-' l-'II-II-I-IH- 4-. - _Jl-J-I-rl-I-I' nian-wuih Hd-'III-IIIIW -r--r -u-nI-uI-n-, nn-. Jahn-. I-h _muna-wanatani -nqwwhjm II-| ' rIan-. .IH-I- _I-irrIH---l- -rpmn-IH-r ra 'ri-Ir nnqI-. lpl-u- FFH---lfl - -a-urp-un-n-i.'Jual-i. -I-h rr' 'nl-H h-H-I-H -H-l- HEF-T# li *n*. |.-. |.| .l. i nun-I j-" Iuliu-ulun!III-H- rl-Q-n-ll . p-*r--i-ur : -EHHH-I -I-I--II i-'Ilr-u-I I tr - IIIJH-I-. i- I-l-: -i-lil-F-rl' rill I-'a- k"n lrrlF-I-F ' u.1.3.- . ga mug-nInn' .d.I'IuI'-' I'.' . .a . I eHJ-. sllnr
 6. 6. GAJAHHII-III_I-I!"Tmagnit-punna-Ini-Fhri-F"- -I-I. I! -I-III. li 'P -I-I--H-u-l-_ .-rr---I--cm-u! ` -H-EPI-El--l-I-IIIEI-s-'l-l-l- 'IH-III lg' 11%-I-h *Fri-Hr I-'vl *qi-i* -rr-I h?f-rn-I I' II ik- -u-u-u-u --u-_I- I:J- II-E 'IH-f.1 'l' . nn I -r-. I-Illrldu' H'.IIfI-'I"ng-I Lrnv awi JHP I- _BII-IJPQ nim. . Liu-nl . +4. : :lagi u: * . g-I.l.,hr-ru iIHI-i-I--rl-l*. .nu- uri. . ini 11.55.. . . Iuliu 11.51.45. -. .a r( H* 'l-rl- 5-1.- 'l-| _"l-, -1-. .,_4_ __ H __"_ 'Liga-nl-I-u-a E:'n. - JJH. ..:.m . pula- ' I aI, .-.a. - _g-. .m-I--rrllll-ru-In-;"ll-. I '. - - I a-ul-r-uuu. ; -W-FII-rL'I; n"ln"u .- XIII _I'll _'. ,'I. _. a-. .-. . `* I _ -_ -I- . *.--. |.-- _L_ __ . -- . -.I-. ',-rr. -.-.-a--.r-..| .-. _|. -_.
 7. 7. wawa I F.r' 'IKANFHUHIDGHIHIPHH+JHWHHIFHMUGHAIMGHH III-l- FHHUUWHWIUETFIIIIMHIIrirIJ-'IJI-hdh-H dan* lanadnndd-nnuileh-hj-wlqanpi-uwqpnhipung.puntung-ur Mnl-: nhn-nrl-dupntuIm-w nanang. .. &mungil-Hand bllvcllm-l-lhhlnl-nn-lunum Ini-cuma b-af-Iu-du-mpulbu-Anl-mmhutangn-Ih. : nn. - rr-IInhhHnn-: IkriqIFhnAIIbFIu-l-unrl-dup 'lFIF-I-. - . - . ... .-_. -| . ..-i. .r .--. I
 8. 11. LBZIBAH lil-IHIEIHHZI-IZ-'ir-I-hdlllu-'II-l-'nnpruvnnp tpi-Iin . nnahu-pdd-al-HHIJH--p-n-EH-Ii# pala-lulgl-amnflnnpillrl.JlIHF-I-'II-: PJ-"i-III' unggulan-riau Tamil-riil inul-T. : @minuman-ti mII-'Illlu ruhul-hit Hanung-Itr:Ifll-I-n-np-: I-I : -Iklan-pgn H-'ll-Il'lan-ulan n-r-I-rlu-Psivv-b-n-*Ijl l-rL-I-J-I--la-un _ bny-tmpr-l-rqd-all-unrmrhrl-ran-: uk-a-n I--a-u P-dv-bi-prii-u-HE-l-Hi-HiF-H-; Ii-*f- "'5*"" LI-bnhd-mlnwuhwnl-: Fuhhpirrprhttnunm @ganggang-nurun palu : lil l bIfLp-Itihlbn-l-IIIHFIU Himmah-Imamul i-yljlujnhpar-gnpalunlud-nnp-&lnkrad-np pin-ciumi Farhan-hun- pun-IH
 9. 12. i MAMALIA dlm Iria-h H-p-n-ian-n rns-'n-; pqtn-bh-nlrq rvirtuk-fnw Equal-nl girl-Jarh? ? *kE-GH ; IH-l Midi-Pi'i.HMI-Hhi arang-igahar. ; lala-ramal:mal-Ida Lara-: I-HI'_Ihg-: Id-mriillltummm-*alahrnncnrhnn-: mn 7- z z .itwunhvlnliitinlamlhillirrziilii-lfii wii-mi *F I, . au-q--; ul-'ui iHlaadmp-au-L] 1lzrd--nlluljnnlizlllbgaa1rri-urrulauL-. i-: iahnhllinl-sll mainkan-rang b-rq-niu-'ulnhiuiwJllupdb-u-_ruh hmhvnudlpafuanbhivwrihhiilbHtdiltwlhittHwad: -uauiuuagenjuiiirtrrnnriah-nbirha-n-dbnrl L-HEGG1HIIH1I-IIH " F-; In-QP-rl #ringan-antri E-Ih-HmH-n-mannd-: E-: anb-nndupluu dmb-r-'rl-*n-b-uslqdlt-l-ibur-aluhdumlclh' '| .I: EILl1*II'iI'III_E-IE'HJ-ITIILJ'I : F ibu-ruar] gu-; Ern-rwimr-rlirfhkiilim-HHFHTH r uga-mari sifitrina,head-mn riel-an . I _him-rendah rm' : n-: Ju :15.-ga. J rI-I-EI-n-. i-J--ia-11F` -Lll- &1-11 Lt.1. l-I, _*'j : -f-FI-IH-umr -T 'Hrg- u-I-a-u- . EI-pI-H-I-II' 'all-Haulrrll, =.1r alri-'i-u-l-g ; debu-trim 41% 5 *- 1--4- I-'h "ran-PWI wild-HF 1:51_ _: _-I ap -Tulung . _ -5_. _ _Hal : pri-_nnunll-'p._, _.___. -i. _,_| . 5. 1 1a. ; , _i|55.11,. ; 119.115.114h1lin J; ';h`-'HI: 'I 'Bu-III n.1-r+1|. n1_-. s.nn1.'q t--mnrEE-I-"ljn H ruhani- &in dal-yl : -i-II-I-f' '="III &mi-HmIrH-NEH In-TFE-'Frl-H-EIFF, II-Hd-"I- -hl-t-r 'li-Is' ur'h-uH-I-u-I-'I I rI-J 3-1' 119551- ii-'ll--l-'l-_Ill-I ' "in -I| _r". -| lru--ru* EH. " 'i- l-I" 5-'-~'" UE-ihL r . I rI-1IL1'1 . _.1.I_ ... .-a'i.J . .`_'. :__. ';[... .. _., -. ... ._-_. - _r . _ FJ. ._l. L-". .I.1.l' '._&-; _ __. '.
 10. 13. NYAMUK*l-z-. I -I . ':-: Ir | +': -:: -c:.: ': : :r- : -rv-. .a- :u- ..- : .- 1 "H- I I 'I LII-: -- '| " '-. '| v. '.. v-: .|". I-:-, | "In-nl . :r'-I: I-II ,. uah: - : -n-I I"': ':': ='I'IJ: -:: "CL I-i--i--n 'H-II-'i' I-r 'I 'Fr H-"I niru"- '. '-'-'-1'| .I . - '-:'-I'T-'. I.'1 : -ada Imam: --..-. : '-c| :.- . I-"l--r. '|"' -- rr-l-'nsna--apa-hae-" I' .I '-I'|l"'I. |' | .'-l'|4"-'-1.1 7- . -"I: I' r' . '.- -H-I J-'i-III-'l ru--r-a 'I' u-I-: -Ln-ea- : -I-nn IM: ~-n H._Ir-"u l-: l-n r-a-u-: n- : ---. --.-IrH-v- -r- I Ica-r- -uu-n : -cb-cl- : -r-. c---a-: -a-q: I'_- i'. -'. .a'-: . un-. -u | 'H-| '|I-'| -|r| "n. '1 'I 'i Awi-- ,.-_u I. -_. _.-.I;-a-. a . -- . l-a . a-. .ua- -I .-- --. - -a'm1' I. . 'FE' &ni "luI-IPI' -H-"ulilnf I-fln-IHH-I . ' uj-. --u-, uu-. I a | .-. ., _I "x, ~. ,_._. -- . . . au-. _'i. .._, w_. ... . . a-, .'. _,r. . `__. - ... .-. :i.-_. .._. _, p. . .--I- . .-ua,. .-. -.-..... I.,- , .__, ... ._.4 . ... ... ..| . u. .-,I. .. . .u . ,.. _._, ..". ,_L. . . _,. .!. -. h. .! -. . u-...w. . u. ._. ,"_. ._. _,__. ._, -_, _.1p. ._. . _. . . ..... ... -.. ... .
 11. 14. PAUsFun.Fi-l-"a-p-Ill--IP nun-ala : :I-HI : -e-nan har.Han-u -1.1-11..11'11-1-1 11.-mp.Iri-Halli | .-1'1-1'1i IIFIIIIJII 1-1-1-1_|1'1-1-1Ij udh-lu rrq-l-, l Lip-u H.:qu.nikahan-Lumina : luwu-11..u FIM-I'. - -Ii-G-'p-: -u-lH-h-*I-h"-H heal-n:.+I-'I u . lp-aw- -I--an- 1.1-|1-I'1.1 nunu-HTI 1I11-1 "I-uhuy'Iuran-'. |- d-. Iu 'Hha-Irwin'---'1"-i. -l.hI-li-I-'l- : -ud-ur--_ 11-1-I1 |11n11'rl-c-'I-: uqltl-: IIIII-: n'ri-l -111 I r '.1'1'1I'Ii-'I r LI. .rI': |'I II-Illia-Il-. I-u | .I-'. I.II*rar-passion l-rr-a-g-: I-'Ipn 11.-ar. -I-J-_I 1-r-1"'111|11-II-1-I-1-1 1'Ir 'I I1.I:11.I-1l1.-1-,111-I1|-. I'. J--ru Har* IPI-rm"- 'a-ri.Inna-l Fi-FI 'nl-Halli l-: p-n-: r. 11.41 Ira-a- rri;-1-'"'| ]-'.1'1n. 'v'-uI'1-1'H"'-1I .1-'1151-1-11 1. rei-J Ir-u-u-IILI-I-II -u-l-_dlp-nn-l--i.'r-IJL-huhgu' ': I'. II "-| .l| .I. | du-. I- -ur a HPI-a- iJ-Hu : l-: rlb-rbllun-cH'.i'm-turn:cap-ci n-d-p : :mn-a- II"": '_'.'". '1-'l-.1'1. -- ,.J. -. . I-u-vr-I-tha . lr-. I 1.-. : - V 1-11.. -. :-.1.---1-1-. n.-- ' "ii -. n- . .1-.'. _ ' 'H' " 'l' 'I' u. - . --.- "' --' . ._. ,., ___-. ,.I. - . .,._-. I.. _. '__ . ._ J' qq. . . ._ . ..J. .. _. ... _.. ._. _. 1-. .._ . _ 1--. ----. -1-"'--i-h-un. -.-. -'------w.a r] -rva-ql- 1- .1-. -1-1_ _n- -1-~1.1-1-. .-.,_..-. _.-. _.. ._. ..-. .-. ... -. . ..n. ... .. -- . . H. . ... Ig-nana - .11- 5,15 5.1.. : . n..-1.-. _.- . ____ __ | _. _ _HF . __. ._ . _.`_ . _-_. --. .!. .1-.1.. -n ---. :-. _.`_. _.a 1.1.- 1.. _.. -. u11.; .;. -a-. r1 -1.-. -1.. -.| -i.1-,.1.- -. .ue- -. ~.. . . qt-LI Hrg.-.ul 'u. -. -.-. -_-1.-. .L.IJ- . ul-t r--1I-.1a- . i-| -1-.1-.1 1 11 . - .1-.1.11 1.1.1 1-1-.11- I'IJ, "F uI'J - 1-.. _. .1'... ..g h_"**1| . . . -._14._. _,. ,_.1.1.14.;I. : pangulu __ . ._._.__. . n. .-.1.- - .,_. -._ . -.--. . . .,_. ._. -_ . ..a. a-. l-l-lx. .."--ll-'-rr-s. -1- J--H "a 11'* 4---- ---u- - - . ._. ,.. _,. ,.. ,., - , - -i_1.. .~. -.. ._ -.11 a. ,.-. .._-_._. _.. .__. _ . ..-q. ..,.. _. . _-i. -r_uv. -l; _.u. -an-1.-m-u-*.11.. .-.I_. l__ __ -. _--. ..-_1.-. .1.. .11 . -.1.. . -1i. - 1. ._hlz'_*'_l_'l. df..`_-.1 .. .1.-.1.-11
 12. 15. PRIMATAIIIFIIjpErIHFH