bursa kent konseyi tanıtım broşürü

of 12/12
MERİNOS PARKI BURSA KENT KONSEYİ BİNASI

Post on 09-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bursa Kent Konseyi Tanıtım Broşürü

TRANSCRIPT

 • MERNOS PARKI

  BURSA KENT KONSEY BNASI

 • Mehmet Semih PALAnaat MhendisiBursa Kent Konseyi Bakan

  BURSA KENT KONSEY YRTME KURULU

  BURSA KENT KONSEY ALIMA GRUPLARI

  TRKYEdeki KENT KONSEYLER BURSA BULUMASI

 • BURSA KENT KONSEY TOPLANTI SALONLARI VE ALIMA OFSLER

  ocuk Meclisi Ofisi

  Engelliler Meclisi Ofisi

  Genlik Meclisi Ofisi

  Kadn Meclisi Ofisi Yrtme Kurulu Odas

  Koza Salon

  Erguvan Caml Salon

  nar Caml Salon

 • KENT KONSEY YNETMEL(TC Resmi Gazete Tarih: 6 Haziran 2009, Say: 27250)

  BURSA KENT KONSEY MEVZUATI

  BURSA KENT KONSEY NEDR?

  5393 SAYILI BELEDYE KANUNU(TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Say: 25874)

  Kent konseyiMADDE 76 - Kent konseyi, kent yaamnda; kent vizyo-nunun ve hemehrilik bilincinin gelitirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas, srdrlebilir kalknma, evreye duyarllk, sosyal yardmlama ve dayanma, saydamlk, hesap sorma ve hesap verme, katlm ve yerinden ynetim ilkelerini hayata geirmeye alr.Belediyeler kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn, sendikalarn, noterlerin, varsa niversitelerin, ilgili sivil toplum rgtlerinin, siyas partilerin, kamu kurum ve kurulularnn ve mahalle muhtarlarnn temsilcileri ile dier ilgililerin katlmyla oluan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yrtlmesi konusunda yardm ve destek salar.Kent konseyinde oluturulan grler belediye meclisinin ilk toplantsnda gndeme alnarak deerlendirilir. Kent konseyinin alma usl ve esaslar ileri Bakanlnca hazrlanacak ynetmelikle belirlenir.

  YASA

  YNETMELK

  YNERGEBURSA KENT KONSEY ALIMA YNERGES

  Yerel dzeyde demokratik katlmn yaygnlatrlmasn hemehrilik bilincinin gelitirilmesini, ok ortakl ve ok aktrl ynetiim anlaynn benimsenmesini salamay amalayan Bursa Kent Konseyi, 5393 sayl Belediye Kanununnun 76. maddesinde belirtilen hedefler dorultusunda Avrupa Kentsel art, Avrupa Yerel Ynetimler zerklik art, Gndem-21 ve Habitat Il`nin srdrlebilirlik, yaanabilirlik ve yaplabilirlik ilkelerinin nda, hogr, sayg ve anlay erevesinde, halkn ynetime katlmn ve denetimi salayacak mekanizmalar gelitirmeye kendi sorunlarna sahip kmay zendirmeyi, demokrasiyi esas alan, ncelii sivil toplum kuruluu olan bir oluum ve at kuruluudur.

 • BURSA KENT KONSEY GENEL KURULU

  BURSA KENT KONSEY BAKANI

  BURSA KENT KONSEY GENEL SEKRETER

  Yerel Gndem ube Mdrl

  1. AB ve D likiler .G.2. Arazi ve Su Kaynaklar .G.3. Arkeoloji .G.4. Bursa .G.5. ekirge .G.6. Emekliler .G.7. Eski Bursallar .G.8. Felsefe .G.9. Fotoraf mece Topluluu .G.10. Gnl Dostlar Kadn .G. 11. Havaclk .G.12. Hemehri Dayanma Dern. .G.13. klim Deiiklii .G.14. Sal ve Gvenlii .G. 15. zcilik ve Oryantring .G.16. Kent Gvenlii .G.17. Kent Rehberlii .G.18. Kent Sosyolojisi .G. 19. Kiisel Baary Artrma .G.20. Koza .G.21. Merinos .G.22. Mzik Eitim .G.23. Plastik Sanatlar .G. 24. Ressamlar .G. 25. Salk .G.26. Sosyal Yard. ve Dayanma .G.27. Spor .G.28. Srdrlebilir Kalknma .G.29. airler ve Yazarlar .G.30. Tarihi Kltrel Miras .G.31. Tiyatro .G. 32. Trk Sanat Mzii .G.33. Uluda .G.34. Yabanclar .G.

  Kadn Meclisi Genlik Meclisi Engelliler Meclisi ocuk Meclisi

  ALIMA GRUPLARI

  Sekreterya vedari ler Ofisi

  Sivil Toplum ve Projeler Ofisi

  Ulusal ve Uluslararas almalar Ofisi

  Meclisler ve alma Gruplar Ofisi

  letiim ve Organizasyon Ofisi

  Destek Hizmetler Ofisi

  MECLSLER

  OFSLER

  ORGANZASYON EMASI

  BURSA KENT KONSEY YRTME KURULU

 • KADIN MECLS: Kadnlarn kendi sorunlarna sahip kmalar iin karar alma srelerine ve kentsel yaamn her alanna katlmn salamak amacyla; kadnlarn ve kadnlarla ilgili kamu kurumlar, sivil toplum kurulular, siyasi parti, niversite, meslek odalar ve sendika temsilcileri, kadn muhtarlar ve meclis yelerinin oluturduu demokratik bir yapdr.

  GENLK MECLS: Genlerin kent yneti-mine aktif olarak katlmalar, kent sorunlarnn zmnde rol almalar, kendi sorunlarna sahip kmalar ve genlik alannda politikalar retmeleri amacyla; genlerin ve genlerle ilgili kamu kurumlar, sivil toplum kurulular, siyasi parti, niversite ve lise temsilcilerinin oluturduu demokratik bir yapdr.

  ENGELLLER MECLS: Engellilerin toplum iinde eitim ve retim kapasitelerinin gelitirilmesi ve toplumsal yaam iinde daha fazla yer almalarnn salanmas, kent ynetimine aktif olarak katlmas ve engellilere ynelik sorunlara zm retilmesi amacyla; engellilerin ve engellilerle ilgili kamu kurumlar, sivil toplum kurulular ve niversite temsilcilerinin oluturduu demokratik bir yapdr.

  OCUK MECLS: ocuklarn kent yneti-mine aktif olarak katlmalar, kendileri ve kentle ilgili sorunlarnn zmnde rol almalar ve ocuklarn ynetime katlmasnda kurumsallamay salamak amacyla; ocuklarn ve ocuklarla ilgili kamu kurumlar, sivil toplum kurulular ve ilkretim okullar temsilcilerinin oluturduu demokratik bir yapdr.

  MECLSLER

 • ALIMA OFSLER1. SEKRETERYA VE DAR LER OFSBursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yrtme Kurulu ve dier toplant ve organizasyonlarn sekretaryasn yrtmek, yazmalarn hazrlamak, evraklarn takibini ve ynlendirilmesini salamak, Bursa Kent Konseyi Bakan ve Genel Sekreterinin programlarn hazrlamak ve bildirmek amacyla almalar yrtmektedir. Ayrca, Bursa Kent Konseyi almalarna ayni ve maddi destek veren Yerel Gndem ube Mdrlnn tm resmi i ve ilemlerini gerekletirmektedir.

  2. SVL TOPLUM VE PROJELER OFSBursada faaliyet gsteren sivil toplum rgtlerinin idari, iletiim, proje hazrlama ve yrtme kapasitelerinin gelitirilmesiyle sivil diyalogun iyiletirilmesi, sivil toplumun karar alma ve politika belirleme srelerine aktif katlmnn salanmas, bu dorultuda ok ortakl ve ok aktrl ynetiim anlayyla kentin yaam kalitesinin arttrlmasna, dezavantajl gruplarn toplumsal yaama katlmna, hemehrilik hukuku ve ortak yaam bilincinin gelitirilmesine ynelik projeler hazrlanmas ve uygulanmas amacyla almalar yapmaktadr.

  3. ULUSAL VE ULUSLARARASI ALIMALAR OFS Uluslararas szlemelerde kent ve kent yaamna ynelik temel ilkeleri hayata geirmek; uluslararas gelimeleri ve lke koullarn gzeterek, tarafsz bir yaklamla gr ve nerilerini oluturmak; katlmcl ve ortak akla dayanan uzlamay esas almak amacyla ulusal ve uluslararas almalar yrtmektedir. Bursa Kent Konseyi adna ortaklk kurma ve proje gelitirmek zere platformlara ye olmak, yurt ii yurt d alma ziyaretleri, toplant vb. faaliyetler gerekletirmektedir.

  4. MECLSLER VE ALIMA GRUPLARI OFSBursa Kent Konseyinin organlar olan meclisler ve alma gruplarnn gerekletirdii faaliyetleri desteklemek, gnlllk bilincini, katlmcl ve uzlama kltrn gelitirmek, belediye ile gnll arasndaki iletiimi salamak ve kent konseyinde alnan kararlarn deerlendirilmesi amacyla ilgili yerlere gnderilmesini salamak zere almalar yrtmektedir.

  5. LETM VE ORGANZASYON OFSBursa Kent Konseyi organlarnn ve katlmc kurum ve kurulularn etkinlik ve toplant organizasyonlarna destek vermek, tantm ve duyuru materyallerinin tasarm, basm ve datmn gerekletirmek, etkinliklerin ncesinde ve sonrasnda yerel, ulusal ve uluslararas alanda, veb sitesi gncellemeleri ve basn haberleri ile tantmn yapmak amacyla almalar yrtmektedir.

  6. DESTEK HZMETLER OFSBursa Kent Konseyi faaliyetlerinin gerekletirilmesinde kullanlan aralarn ynlendirilmesini, temizlik ve servis hizmetlerinin gerekletirilmesini salamak amacyla almalar yrtmektedir.

 • ALIMA GRUPLARI1. AB VE DI LKLER ALIMA GRUBUAvrupa Birlii ve d ilikiler konusunda farkndalk oluturmak, kamu kurumlar, yerel ynetimler, niversite, sivil ve resmi toplumsal rgt-lerin ibirliiyle bu alanda almalar yaparak muhataplaryla ilikilerini gelitirmek zere ortak almalar yrtmektedir.2. ARAZ VE SU KAYNAKLARI ALIMA GRUBUevresel, toplumsal, ekonomik gstergeler dikkate alnarak arazinin korunmas, yeniden aalandrma, erozyonla mcadele, srdrlebi-lir tarm, su kaynaklar ve su kalitesinin korunmas amacyla almalar yrtmektedir.3. ARKEOLOJ ALIMA GRUBUBursa ve evresinin tarihini ve bu tarihe ait ipularn tanmak ve tant-mak amacyla, zengin kltr mirasnn korunmas ynnde vatanda-lar eitici almalar yrtmektedir.4. BURSA ALIMA GRUBUKentimizin teknik, ekonomik, sosyal ve kltrel konularnda inceleme ve aratrma yapmak, sorunlar tespit etmek ve zmler retmek amacyla almalar yrtmektedir.5. EKRGE ALIMA GRUBUKentimizin manevi deerleri ve dinamikleri konularnda incelemeler, aratrmalar, eitli etkinlikler ve toplantlar yaparak halk bilgilendirici almalar yrtmektedir.6. EMEKLLER ALIMA GRUBUEmeklilerin haklarnn korunmas, karlatklar sorunlarnn belirlen-mesi, zm nerilerinin gelitirilmesi ve kamuoyu oluturulmas amacyla almalar yrtmektedir.7. ESK BURSALILAR ALIMA GRUBUBursada doan, yerleen ve byyenlerin bir araya gelip kentlilik bilinci erevesinde yaadklar kenti sahiplenmelerini salamak, Bursann tarihi, kltrel gemii ve sosyal yaamyla ilgili etkinlikler gerekletirmek, inceleme ve aratrmalar yrtmektedir.8. FELSEFE ALIMA GRUBUFelsef dnmeyi yaamn iinde ve halkn arasnda oluturulacak bir dnme biimine dntrmek, felsefeyi halktan insanlarn anlaya-bilecei ve tartabilecei bir platforma tamak amacyla almalar yrtmektedir.9. FOTORAF MECE TOPLULUU ALIMA GRUBUGenler bata olmak zere, fotoraf ekme bilincini gelitirerek kentimizin tarihi, kltrel ve doal gzelliklerini fotoraf sanat yoluyla tantlmasn salamak iin almalar yapmaktadr.10. GNL DOSTLARI KADIN ALIMA GRUBUKadnlarn sosyal anlamda bilinlenmeleri iin almalar yapmak, seminerler ve konferanslar dzenlemek, gnll katlmlarn sala-mak amacyla almalar yrtmektedir.11. HAVACILIK ALIMA GRUBUKentin doa sporlar ve sportif havaclk potansiyelinin tantlmas, gelitirilmesi ve yaygnlatrlmasn salamak amacyla almalar yrt-mektedir.

 • ALIMA GRUPLARI

  12. HEMEHR DAYANIMA DERNEKLER ALIMA GRUBUHemehrilerimizin kentle olan sosyal balarn glendirecek biimde, yaadklar kentin farkna varmalarn salamak, kendilerini bu ehre ait ve ehrin bir paras olduklarn hissettirmek ve ehrin her trl deerine bu bilinle sahip kmalarn temin etmek amacyla almalar yrtmektedir.13. KLM DEKL ALIMA GRUBUnsan varln tehdit eden ve son yllarn en byk tehlikesi olarak grlen kresel snma konusunda halk bilinlendirmek amacyla almalar yrtmektedir. 14. SALII VE GVENL ALIMA GRUBUyerlerindeki i sal ve gvenlii uygulamalarnn Sal ve Gvenlii Mevzuat erevesinde izlenmesi, i kazalar ve meslek has-talklarnn azaltlmas amacyla almalar yrtmektedir.15. ZCLK VE ORYANTRNG ALIMA GRUBUzcilik faaliyetleri kapsamnda Oryantring sporunu sevdirmek, takm ruhunu gelitirmek, tarihi ve turistik mekanlar tantmak amacyla al-malar yrtmektedir.16. KENT GVENL ALIMA GRUBUKentin huzur ve gvenliinin salanmasnda yardmc olmak amacyla kentte yer alan kamu ve toplumsal kurulular ile halkn arasnda ibirlii bilincini glendirmek ada ve teknolojik yntemlerle kent gvenlii anlayn gelitirmek iin almalar yrtmektedir.17. KENT REHBERL ALIMA GRUBUKentlilik bilinci kapsamnda kenti tanmaya dnk programlar dzenle-mek amacyla almalar yrtmektedir.18. KENT SOSYOLOJS ALIMA GRUBUlkemizin kltr yaps iindeki zengin desen doasn gnmz modern sanat akmlar ile yorumlayarak, bu kltr yapsn lkemize ve dnyaya tantmak amacyla almalar yrtmektedir. 19. KSEL BAARIYI ARTTIRMA ALIMA GRUBUMotivasyon eitimleri yoluyla, kiisel baary arttrmak iin almalar yrtmektedir.20. KOZA ALIMA GRUBUKentin sosyal, kltrel ve ekonomik yapsnda ortaya kan sorunlara ynelik zm odakl projeler yaparak kent geliimine katkda bulun-mak amacyla almalar yrtmektedir.21. MERNOS ALIMA GRUBUEkonomik, sosyal, kltrel ve sportif alanlarda Bursa kent hafzasnda nemli bir yeri olan Merinos merkezli almalar yrtmektedir.22. MZK ETM ALIMA GRUBUHalkn mzik konusunda rehberlik ve eitim alabilecei bir ortam oluturmak, ocuklarn ve genlerin biraraya gelerek paylamay renmelerini salamak ve toplumsal bara katk veren evrensel mzik kltrn yaygnlatrmak amacyla almalar yrtmektedir.

 • ALIMA GRUPLARI23. PLASTK SANATLAR ALIMA GRUBUekil verilebilen nitelie sahip boya, kil, al gibi malzemelerin uygu-lanmasyla oluturulan, resim, heykel, izim vb. sanatlarn tantlmas, yaygnlatrlmas ve bu alana ilgi duyan insanlar bir araya getirerek, sanatn her alannda kucaklamasna arac olabilmek dncesiyle almalar yrtmektedir.24. RESSAMLAR ALIMA GRUBUResim yapmak konusunda eitli eitimler vermek ve nemli gn haftalarda resim sergileri amak amacyla almalar yrtmektedir.25. SALIK ALIMA GRUBUBursa ili leinde salk sorunlarnn belirlenmesi ve salk konusunda eitimler verilmesi amacyla almalar yrtmektedir.26. SOSYAL YARDIMLAMA VE DAYANIMA ALIMA GRUBUToplum iinde yaayan yoksul, muhta ve engellilerin ihtiyalarn karlamak ve bireysel geliimleri iin eitimler vermek amacyla al-malar yrtmektedir.27. SPOR ALIMA GRUBUSportif etkinlikleri desteklemek, katlmclarna fiziksel, moral ve kiilik asndan katkda bulunmak amacyla almalar yrtmektir.28. SRDRLEBLR KALKINMA ALIMA GRUBUKentin yaam kalitesini gelitirmek amacyla srdrlebilir kalknma anlay erevesinde sivil toplum kurulularyla ortak almalar yrt-mektedir.29. ARLER VE YAZARLAR ALIMA GRUBUairleri ve yazarlar bir araya getirerek, toplumsal ve kltrel konular-da katkda bulunmalarn salamak amacyla almalar yrtmektedir. 30. TARH KLTREL MRAS ALIMA GRUBUTarihi kltrel mirasnn korunmas, yaatlmas ve atalarmzdan aldmz bu mirasn ocuklarmza ulatrlmas amacyla almalar yrtmektedir.31. TYATRO ALIMA GRUBUGenel kltr, oyunculuk, diksiyon ve beden dili konusunda tiyatro mutfa oluturmak ve bu kazanmlar belirli gnlerde sahne gsterim-leri ile Bursa halkyla buluturup, tiyatral ve sanatsal anlamda alternatif-ler oluturmak amacyla almalar yrtmektedir.32. TRK SANAT MZ ALIMA GRUBUTrk Sanat Mziinin engin ve estetik dnyasnn paylalmas amacy-la faaliyetler yrtmektedir.33. ULUDA ALIMA GRUBUBursann simgesi, Trkiyenin k Turizm oda olan Uludan doal yaamnn korunmas, evre kirliliinin nlenmesi, sorunlarnn tespit edilip zmler retilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve geni kitlelerce tannmasn salamak amacyla almalar yrtmektedir.34. YABANCILAR ALIMA GRUBUBursaya eitli lkelerden i, aile, eitim gibi nedenlerle gelen yabanc kkenli kiilerin kent hayatna katlm srecine destek vermek, kar-latklar sorunlar deerlendirmek ve zm nerileri gelitirmek amacyla almalar yrtmektedir.

 • Bursa Kent Konseyi Bakan Mehmet Semih PALA ve Genel Sekreteri Enes Battal KESKNin

  Bursa Bykehir Belediye Bakan Recep ALTEPEyi ziyareti

  Bursa Bykehir Belediye Bakan Sayn Recep ALTEPEnin Bursa Kent Konseyini ziyareti

  Bursa Valisi Sayn ahabettin HARPUTun Bursa Kent Konseyini ziyareti

 • BURSA KENT KONSEY BAKANLIIAtatrk Kongre Kltr Merkezi

  Merinos Park - Osmangazi / BURSATel: 0224 270 82 11 - 70 - 71

  Faks: 0224 270 82 12 - 270 82 78

  www.bursakentkonseyi.org.tr [email protected] [email protected]

  www.bursakentkonseyi.org.tr