borrelia spp lyme borrelios tick-borne encephalitis histologi (dd=malignitet) ... liksom treponema...

Download Borrelia spp Lyme borrelios tick-borne encephalitis histologi (DD=malignitet) ... liksom Treponema pallidum

Post on 01-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Borreliainfektioner

  Anna J Henningsson

  Klinisk mikrobiologi

  Infektionsmedicin

 • Humanpatogener i fästingar

  • Borrelia spp → Lyme borrelios

  • TBEV → tick-borne encephalitis

  • Anaplasma phagocytophilum

  • Rickettsia helvetica

  • Francisella tularensis

  • Babesia divergens

  • Neoehrlichia mikurensis

 • Fästingen som vektor

  • Drygt 10 arter i Norden.

  • Ixodes ricinus vanligast.

  • Fyra stadier: ägg, larv, nymf, adult.

  • Aktiva vid 4-5o C.

 • Lätt att missa!

 • Borrelia i fästingar

  • Fästingarna infekteras ffa via harar, små gnagare och fåglar (=reservoarer)

  • 5-30% av fästingarna bärare

  • Överföring från fästing till människa tar 24-48 timmar

 • Ökar risken för borrelios?

  • Temperaturhöjning – Fästingområdet går längre norrut

  – Fästingsäsongen blir längre

  – Fästingen kan behöva 2 blodmål per säsong

  – Fästingbett ökar i antal

  • Storlek på värddjursstammar – Rådjur mfl blodvärd för fästingar

  – Stort antal fästingar når människors närmiljö

 • Ökar risken för borrelios?

  • Antalet fall av neuroborrelios (NB) ökade i Jkpg län under perioden 2000-2005

  • TBE ökar (anmälningspliktigt)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005

  0

  5

  10

  p=0.02

  Year

  In c id

  e n

  c e /1

  0 0 .0

  0 0 i

  n h

  ./ y e a r

  Henningsson et al, Clin Microbiol Infect, 2010

 • Patientfall

  • Patienten söker på mottagningen för ett fästingbett

  • Vad gör du?

 • Fästingbett

  • Den bitne tar bort sin fästing själv

  • Pincett eller fästingborttagare (apoteket)

  • Dra rakt upp

  • Främmandekroppsreaktion om rester finns kvar

  • Observera bettstället en månad

  • Sök sjukvård om hudutslag

 • Ungefär hur stor är risken att drabbas av

  borrelios efter ett fästingbett?

  1. 20%

  2. 10 %

  3. 5%

  4. 1%

  5. 0,1%

 • Ungefär hur stor är risken att drabbas av

  borrelios efter ett fästingbett?

  1. 20%

  2. 10 %

  3. 5%

  4. 1%

  5. 0,1%

  1/150 bett enligt Läkemedelsverket, 2009

 • >20% hade haft Lyme borrelios tidigare

  28% (428/1568) blev bitna av Borrelia- infekterad fästing

  7,5% utvecklade tecken på borrelios: 3,7% klinisk diagnos (EM, NB, lymfocytom) 3,7% utvecklade endast serologiskt svar

  Tid innan fästingen tas bort avgör Ej serokonverterade: 29 h (median) Serokonverterade: 58 h Totalt: 1% risk att bli sjuk efter ett fästingbett

  STING studien

  2008-2009 Sverige och Åland

  1568 fästingbitna personer

 • Analysera fästing eller

  inte efter fästingbett?

  • Risk att få symtom på borrelios om fästingen är Borrelia-infekterad: 3,7%

  • I gruppen som lämnat in Borrelia-negativa fästingar utvecklade 3,5% (39/1118) tecken på borrelios

  STING studien

 • • 2008 och 2009

  • Fästingbett och månad

  • Region Jkpg län: grön kurva

  STING studien

  2008

  2009

 • Fästingbett

  • Ta bort fästingen inom

  24 timmar

  • Inspektion av hela huden (dagligen efter vistelse i naturen)

  STING studien

 • Berglund et al, N Engl J Med, 1995

  Head/neck: 2% Head/neck: 49%

 • Skyddstips

  Undvik att bli biten!

  • Täckande klädsel (långa ärmar, byxben instoppade i strumpor/stövlar)

  • Vanliga myggmedel (tex MyggA) ger visst skydd

  • Klipp gräs och håll undan sly

  • Håll rådjuren borta

 • Epidemiologi

  • Läkemedelsverket: 5-10 000 fall/år. Berglund 1995: 69/100 000 inv/år. EUCALB: 80/100 000 inv/år.

  • Barn och äldre.

  • April – oktober.

  Berglund, 1995

 • Dermatoborrelios

  Erythema migrans 77%

  dagar-veckor

  Lymfocytom 3%

  veckor-månader

  Acrodermatitis

  chronica atrophicans 3%

  månader-år

  Courtesy of the Department of Dermatology, County Hospital Ryhov, Jönköping

 • Neuroborrelios

  • 16%

  • 4-6 v (1-12 v)

  • Meningit

  • Radikulit, ofta perifer facialispares

  • Smärta

  • Ibland associerade symtom som trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, kräkningar

 • Muskuloskelettal borrelios

  • Mono- eller oligoartrit, oftast knä 7% veckor-månader

  • Kardit, oftast AV-block

 • Patientfall

  • Sjuksköterskan på mottagningen kallar in dig för att titta på ett hudutslag och du funderar på om det skulle kunna vara borrelios.

  • Vad gör du?

 • Kronologisk och karakteristisk

  symtomutveckling

  Sjukdomshistoria

  Fästingexposition

  Fästingbett

  Hudutslag

  Nackvärk/huvudvärk

  Ritzopatier

  Klinisk bild

  Bettreaktion

  Erytema migrans

  Lymfocytom

  Facialispares

  Radikulit

  Artrit

  Acrodermatit

 • Klinisk diagnos (ingen serologi) Kardinalsymtom för borrelios Identifiera och behandla med PcV!! Behandling 0% neuroborrelios Obehandlat EM 8 - 17% neuroborrelios

  Erythema migrans

 • Borrelia-diagnostik idag

  • EM: klinisk bild

  serologi ej indicerat

  • Lymfocytom: klinisk bild

  serologi i osäkra fall (70% har ak)

  histologi (DD=malignitet)

  • Acrodermatit: serologi (100% har ak)

  histologi i oklara fall

 • Borrelia-diagnostik idag

  Neuroborrelios:

  Hög klinisk misstanke: lumbalpunktion!

  samtidig ak-analys i

  serum och CSF

  ev PCR på CSF?

  Låg klinisk misstanke

  och ringa symtom: parade serumprov

  4-6 veckors mellanrum

 • Borrelia-diagnostik idag

  Typiska CSF-fynd vid NB:

  - Mononukleär pleocytos

  - Förhöjd albuminkvot (~80%)

  - Laktat normalt el lätt förhöjt

  - Glukos normalt

  - 15-20% utvecklar ak i CSF före serum

 • Borrelia-diagnostik idag

  • Artrit: ledpunktion (viktigt utesluta annan bakteriell genes)

  serologi (100% har IgG)

  PCR på ledvätska i oklara fall

  • Kardit: serologi

  EKG visar retledningsrubbningar

  andra orsaker uteslutna

 • Borrelia burgdorferi (sensu lato)

  • Samlingsnamn för flera Borrelia-arter B. afzelii B. valaisiana B. garinii B. lusitaniae B. burgdorferi sensu stricto B. miyamotoi-like B. spielmanii B. bissettii m.fl.

  • Tillhör familjen Spirochaetaceae liksom Treponema pallidum – syfilis

  • ”Gram-negativ”

  • Växer långsamt generationstid 7-20 h

 • Varför fungerar inte odling och PCR?

  • Odling: växer långsamt, inkubering 12 v!

  kräver specialmedium

  låga bakterietal låg sensitivitet

  • PCR: låga bakterietal i serum/CSF

  sensitivitet 70% i synovialvätska, hudbiopsi

  CSF vid tidig NB?

 • Serologi

  • Detektera antikroppar

  • Indirekt påvisning av en infektion

  • Ofta baserat på EIA-teknik (enzyme immunoassay)

 • Serologi

  • En del laboratorier använder Western blot för att konfirmera EIA-resultat

  IgM EBV, CMV

  ledsjukdomar, positiv RF

  autoimmuna sjukdomar

  IgG syfilis

 • Serologi

  Begränsningar:

  • Det tar tid att bilda antikroppar

  • Antikroppar kan finnas kvar långt efter infektionen

  • Ospecifika antikropps-antigenbindningar i testet (ffa IgM och större problem i serum än i CSF)

 • Borrelia-serologi

  • 1:a generationen EIA: sonikerade Borrelia-

  bakterier

  • 2:a generationen

Recommended

View more >