Bilten br.2 - Udruga za Down sindrom virovitičko-podravske županije

Download Bilten br.2 - Udruga za Down sindrom virovitičko-podravske županije

Post on 16-Aug-2015

170 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. 2. BILTEN Udruge za Down sindrom Virovitiko-podravske upanije datum: rujan 2013. Prvih est mjeseci nekog ozbiljnijeg rada su iza nas. Tijekom tog perioda smo se upoznali, upoznali Virovitiko-podravsku upaniju s time da je osnovana Udruga za Down sindrom VP, proirili lanstvo, prodavali knjige, dijelili letke Dobili smo prve donacije veliko hvala Ljekarni Mikuli, Virovitiko-podravskoj upaniji, Zanatprometu, Kogradu Pitomaa, opinama pii Bukovica i Pitomaa, Ljekarni Grgi, Dizalima urevi, AKZ metalogradnja, Felix veterinarskoj ambulanti, Spider d.o.o. Veliko hvala i volonterima koji su se ukljuili u rad kao prvo Mihaeli Kuhner Grubi, vioj fizioterapeutkinji, koja odvaja svoje slobodno vrijeme i sudjeluje u svemu to radimo te Natai Kranjec, uiteljici koja je vodila likovnu radionicu na druenju na ribnjacima. Hvala svim mamama i tatama koji su uli za nas i nazvali broj Udruge i pokazali elju da i iz druge upanije dou malo k nama. U biltenu ete vidjeti to smo sve radili, to sve planiramo, elimo i mislimo. A vi nam se pridruite u bilo kojem trenutku! Sandra Matoina Borba, predsjednica Udruge HUMANITARNA AKCIJA GRADSKOG RADIJA 29. lipnja 2013. Gradski radio Virovitica pokrenuo je akciju kojom su eljeli prikupiti sredstva za glazbenu igraonicu Udruge za Down sindrom VP. Iako je akcija nije posjeena ba kako smo oekivali, hvala Ireni koja se zaista potrudila oko organizacije na trudu i volji. Takoer hvala Silviji i eljki, koje su sa Sarom i Kristijanom branile boje udruge na manifestaciji. DRUENJE NA RIBNJACIMA Kako bi se to bolje upoznali, porazgovarali, opustili, u suradnji s Rekreativnom udrugom Veseli pokret odrali smo prvo veliko druenje obitelji djece s tekoama u razvoju na prvom Virovitikom ribnjaku u petak, 12. srpnja 2013. Bilo nas je preko 50! Nataa je vodila likovnu radionicu, gdje smo izraivali sunca od dlanova naih ruku. Ivica i Mihaela su osmislili sportske igre, dodavanje loptom, tranje, skakanje Matejev tata i tetak su pekli rotilj, pridruio im se odmah i Kristijanov tata. Malo smo se razgovarali, planirali, dogovarali, a puno vie druili, alili, upoznavali. Bili su tamo Sara, Kristijan, Damir (koji je slavio roendan!!), Josip, Matej, Marija sa svojim obiteljima, kumovima, rodbinom Pridruili su nam se i lanovi Rekreativne udruge Veseli pokret i bilo nam je lijepo i veselo. </li><li> 2. Zakljuak je hoemo opet! IMAMO SVOJE LETKE I MAJICE Na Facebook stranicama Udruge glasali smo tijekom srpnja i odabrali logo koji emo tampati na majice. Najvei broj glasova je odnio slogan: LJUBAV NE BROJI KROMOSOME! pa smo onda dali tampati majice s tim sloganom (za sada majice imaju nai nominalni lanovi), i nae prve letke (hvala Dejanu na trudu i Vesni na lekturi)! TAND POVODOM ROKOVA 16. kolovoza je Dan grada Virovitice. Mama eljka je poeljela da taj dan imamo tand na kojem bi prodavali knjige koje smo dobili od Udruge Radosni zajedno. Knjige su fundus Gradske knjinice i itaonice koje su oni razduili, te nama poklonili. Tako smo u petak, 16. kolovoza izmeu Slatiarnice Dora i Crkve sv. Roka dobili svoj tand, odmah se bacili na posao i ureivanje i krenuli s dijeljenjem letaka i prodajom knjiga. Hvala svim dobrim ljudima koju su kupili nae knjige i tako pomogli daljnji rad Udruge. Hvala Sari, Kristijanu, Mariji, Josipu i Mateju te njihovim obiteljima koji su odvojili svoje vrijeme i "deurali" na tandu. Skupili smo 867 kn (novac emo potroiti na druenje, ples i zabavu)! NOVI DONATORI Hvala naim donatorima zahvaljujui kojima smo skupili neto novaca za osmislimo aktivnosti za prvu godinu - Ljekarni Mikuli, Virovitiko- podravskoj upaniji, Zanatprometu, Kogradu Pitomaa, opinama pii Bukovica i Pitomaa, Ljekarni Grgi, Dizalima urevi, AKZ metalogradnja, Felix veterinarskoj ambulanti, Spider d.o.o. Hvala Marijinom ouhu koji je kriv za najmanje polovicu uplata! </li><li> 3. KOLA PLIVANJA Na Gradskom bazenu Virovitica tijekom ljeta u suradnji s Rekreativnom udrugom Veseli pokreti organizirali smo na nae lanove kolu plivanja. Sara, Kristijan i Matej su uivali! Sljedee godine e nas biti vie! Hvala Ivici i Mihaeli! DANI UDRUGA 2013. 31. kolovoza sudjelovali smo na Danima udruga Virovitiko-podravske upanije zajedno s jo 40 udruga raznih profila. Imali smo svoj tand na kojem smo dijelili svoje letke te prodavali po simbolinim cijenama knjige. Podruili smo se s lanovima drugih udruga, sklopili nova poznanstva, produbili postojea, nastale su ideje za neke nove suradnje i zajednike projekte NAKIT S LOGOM UDRUGE. Veliko hvala Jasni Baranjec Keserica koja nam je izradila od perlica nakit s naim logom plavim srcem u utom suncokretu. Nakit (broeve, privjeske, prstenje, naunice) smo podijelili naim lanovima i simpatizerima. DRUENJE NA SEOSKOM IMANJU ZLATNI KLAS U OTROVANCU. U subotu, 14. rujna 2013. druili smo se tijekom prijepodneva (to se produilo na poslijepodne) na seoskom imanju Zlatni klas u Otrovancu. Imali smo organizirano jahanje, ruak, ples i muziku Hvala Bernardu na predivnom doeku, ugodnom druenju i svemu to je za nas priredio. Bilo je predivno, zabavno, ukusno, malo uplaeno zbog konja, ali sve u svemu - prekrasno proveden dan! Nagodinu dolazimo opet! </li><li> 4. PLANIRAMO... GLAZBENE IGRAONICE! U suradnji s Osnovnom glazbenom kolom Jan Vlasimsky, od listopada 2013. do svibnja 2014. odravat e se glazbene igraonice za djecu s tekoama u razvoju. Za lanove Udruge za Down sindrom VP radionice su besplatne! Sve informacije moete dobiti u petak, 4. listopada 2013. U 18,00 sati na roditeljskom sastanku s voditeljicom igraonica. Sastanak e se odrati u prostorijama Osnovne glazbene kole J. Vlasimsky, A. Mihanovia 21, Virovitica B. PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM Kako bi se ostvarila neka od prava koja imaju osobe s invaliditetom potrebno vam je Rjeenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku invalidnosti (za punoljetne osobe) ili Rjeenje o tjelesnom oteenju (za djecu). Zahtjev za tim rjeenjima podiete u HZMO te su vam jo potrebni i svi lijeniki nalazi (originali ili ovjerene kopije). Syndrom Down nije dovoljna dijagnoza za priznavanje invalidnosti, ve se invalidnost moe dobiti na osnovu dodatnih oteenja (vid, sluh, oteenja motorikih funkcija) detaljna lista oteenja postoji u ZAKONU O LISTI TJELESNIH OTEENJA NN br. 162/1998 DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje imaju sve osobe do 18 godina starosti, te odrasle osobe s invaliditetom. Da bi ostvarili to pravo, potrebna vam je potvrda nadlenog CZSS da je osoba nesposobna za samostalan ivot. S tom potvrdom trebate podnijeti zahtjev za besplatno zdravstveno osiguranje u Zavodu za zdravstveno osiguranje (V.Nazora 2, Virovitica 033 840-600; Slatina; Ljudevita Gaja 26, Pitomaa, 033 782-565; Julija Burgera 3, Slatina, 033 551-350). STALNA POMO, DOPLATAK ZA POMO I NJEGU. OSOBNA INVALIDNINA, STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ITD. Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07) i na osnovi njega donesenim propisima, samac ili obitelj imaju pravo na stalnu pomo, pomo za podmirenje trokova stanovanja, doplatak za pomo i njegu, pomo i njegu u kui koja obuhvaa i patronau u kui, osobnu invalidninu, status roditelja njegovatelja, naknada do zaposlenja, skrb izvan vlastite obitelji u okviru kojeg se ostvaruju razni oblici smjetaja, boravka, samostalnog stanovanja, osposobljavanje za samostalan rad, odjea i obua, osobne potrebe korisnika stalnog smjetaja, pogrebne trokove. Sukladno ovome zakonu mogu se ostvariti i druge pomoi kao to su: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih tekoa te jednokratna pomo. Zahtjev se podnosi Centru za socijalnu skrb, odnosno njegovoj podrunici ili uredu prema prebivalitu, odnosno boravitu stranke. </li><li> 5. PRAVO NA DOPLATAK ZA DJECU Zakonom o doplatku za djecu (NN br. 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08), pravo na doplatak za djecu stjee korisnik za djecu do 15. ili do 19. godine ivota ako se nalaze na kolovanju u srednjim kolama, iznimno do 21. godine ivota za djecu s oteenjem zdravlja ili do 27. godine ivota za djecu s tekim oteenjem zdravlja nastalim prije navrene 18. godine ivota pod uvjetom da mu ukupni dohodak po lanu kuanstva mjeseno ne prelazi dohodovni cenzus (nii 20% ili vii 40% proraunske osnovice). Zahtjev za djeji doplatak se podnosi za svaku godinu nastavno u uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Virovitica, V. Nazora 2 - 033/841-400). ZNAK PRISTUPANOSTI Pravilnikom o znaku pristupanosti (NN br. 78/08), pravo na znak pristupanosti za besplatno parkiranje vozila na rezerviranim i posebno oznaenim parkiralinim mjestima za invalide ima osoba sa 80 ili vie posto tjelesnog oteenja, odnosno osobe koje imaju oteenja donjih ekstremiteta 60 ili vie posto. Zahtjev za izdavanje znaka pristupanosti podnosi se Uredu dravne uprave u upaniji (Virovitica 033/743 103; Slatina - 033/401-995). Uz administrativnu pristojbu od 70,00 kn, zahtjevu treba priloiti Rjeenje o postotku invalidnosti HZMO ili Rjeenje o tjelesnom oteenju, te fotografiju veliine 35x30 mm. POVLASTICA U ELJEZNIKOM I POMORSKOM PUTNIKOM PROMETU Zakonom o povlasticama u unutarnjem putnikom prometu ( NN br. 97/00 i 101/00) i provedbenih propisa, osobe s invalidnou imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putnikom prometu od 75% od redovite cijene vozne karte za 4 putovanja godinje eljeznicom ili brodom, a njihovi pratitelji imaju pravo na besplatni prijevoz. Potrebna dokumentacija: osobna iskaznica osobe s invaliditetom i njenog pratitelja, preslika i original rjeenja o tjelesnom oteenju, potvrda o nepostojanju tjelesnog oteenja za pratitelja (pratitelj ne moe biti osoba s invaliditetom). REGISTAR PRAVA osoba s invaliditetom moete pronai na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih. www.mspm.hr djelokrug aktivnosti osobe s invaliditetom registar prava osoba s invaliditetom. http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/osobe_s_invaliditetom/ registar_prava_osoba_s_invaliditetom Svi zainteresirani mogu se pridruiti radu Udruge, a posebno pozivamo osobe sa Down sindromom i lanove njihovih obitelji da se ukljue u rad Udruge. Informacije o Udruzi moete pronai na naoj Fecebook stranici: https://www.facebook.com/SindromDownVirovitica ili na e-mail: down.virovitica@gmail.com ili na tel: 095 884 7424 REDOVNI LANOVI UDRUGE (OSOBE SA DOWN SINDROMOM) MOGU PODII SVOJE LANSKE ISKAZNICE (javiti se na tel: 095 884 7424). Za sada sa iskaznicama mogu: dobiti besplatan ulaz (lan + osoba u pratnji) na djeje predstave Kazalita Virovitica dobiti besplatan ulaz (lan + osoba u pratnji) na sve aktivnosti (kino i kazaline predstave) u Pukom otvorenom uilitu Slatina </li><li> 6. DOWN SYNDROM CENTAR PULA Centar za rehabilitaciju DOWN SYNDROM CENTAR PULA-Hrvatska je nevladina i neprofitna institucija koja je osnovana 2005. godine. To je prva i jedina institucija te vrste u Hrvatskoj i jugoistonoj Europi. Glavni ciljevi Centra su: promicanje EDSA vrijednosti i principa te rad sa Down syndrom osobama titei njihova prava i prava njihovih obitelji. Centar je smjeten u samom gradskom centru Pule, blizu bolnice, redovne kole i kole za odgoj i obrazovanje i protee se na preko 1800 metara etvornih. U Centru postoje 3 odjela: Dnevni centar, Odjel za samostalno stanovanje i Odjel suradnje i razmjene. Centar provodi programe rane medicinske rehabilitacije, rane rehabilitacije govora, prevencije prekomjerne tjelesne teine, rekreacijske i sportske programe, likovne radionice, hidroterapiju u moru tijekom ljeta, a u bazenu sa toplom morskom vodom tijekom zime, kao i razliite inkluzijske programe s posebnim naglaskom na sportske inkluzijske programe. Do sada su od naih lanova u DSC Pula boravili Matej i Sara, a DSC Pula je otvoren svima. Trokovi boravka osobe s Down sindromom i osobe u pratnji su pokriveni od strane Ministarstva socijalne politike i mladih! Informacije: DOWN SYNDROM CENTAR PULA centar za rehabilitaciju Gajeva 14, p.p. 80 , 52100 Pula, Hrvatska tel/fax: +385 (0)52 22 22 04 to sve moete pronai na podruju Virovitiko-podravske upanije? Obiteljski centar Virovitiko-podravske upanije Zvonimirov trg 2, Virovitica; Grupa potpore roditelja djece s tekoama u razvoju program Moj prijatelj druenje s mladima s invaliditetom (sada je idealno vrijeme da ukljuite svoje dijete u program da stekne nove prijatelje!) Vrijeme za nas radionice za obitelji djece s tekoama u razvoju Tel: 800 158 Rekreativna udruga Veseli pokreti - Virovitica provodi sportsko-rekreativni program za djecu s tekoama u razvoju. Susrete vodi Ivica Ivekovi, dipl.kineziolog Tel: 091 721 8873 Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitiko-podravske upanije Prvi znak - Virovitica patronani rad s djecom s tekoama u razvoju u obitelji djeteta, rad s djetetom u igraonici u Udruzi rade strunjaci radni terapeut, rehabilitator, logoped e-mail: udrugaprviznak@gmail.com Udruga za pomo osobama s mentalnom retardacijom Jaglac - Orahovica Kralja Zvonimira 53, Orahovica poludnevni boravak tri puta tjedno (ponedjeljak, srijeda i petak od 16,00 do 20,00 sati) u kojem se provodi niz aktivnosti: kreativne, dramsko recitatorske, likovne i portsko rekreacijske aktivnosti. Tel: 091/198-45-52 (Sandra Vratkovi, predsjednica Udruge) </li></ol>