baze podataka u nastavi

Download Baze podataka u nastavi

Post on 31-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Baze podataka u nastavi. mr Branislava Bajković Lazarević Duša Zoranović. Teze. Baze podataka kome je potrebno znanje o bazama podataka potrebno znanje i veštine trenutna situacija u školama i potreban fond časova za realizaciju iskustvo u Računarskoj gimnaziji - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Baze podataka u nastavimr Branislava Bajkovi LazareviDua Zoranovi

 • TezeBaze podatakakome je potrebno znanje o bazama podatakapotrebno znanje i vetine trenutna situacija u kolama i potreban fond asova za realizacijuiskustvo u Raunarskoj gimnazijiiskustvo sa Oracle Academy programom

 • Kome je potrebno znanjeBudui profesionalci u oblasti informacionih tehnologijaza projektovanje i kreiranje baze podatakaza administraciju baza DBAza odravanje i razvoj baza za kreiranje aplikacija koje koriste bazeEksperti i ostali zaposleni u pruanju informacija profesionalcima prilikom razvoja informacionih sistema

 • Kome je potrebno znanje - nastavakBudui korisnici informacionih sistema su od domaice do bankovnih slubenikaVe danas je realnost rezervacija avio karata preko Interneta, narudbine knjiga, plaanje rauna... Iza svake od tih usluga stoji baza podataka. Ova kategorija obuhvata gotovo sve zaposlene.

 • Potrebno znanje i vetineModeliranje i baze podatakaobjekti i vezepriprema za kreiranje bazeBaze podatakarelacione baze podataka (osnovna teorija o tome ta je baza i normalizaciji)kreiranje baza podataka u nekom okruenju Access, SQL Server...manipulacija podacima u bazi (unoenje, izmena, brisanje)upiti za dobijanje informacija

 • Modeliranje i baze podatakaModel je jako bitan kao veza izmeu buduih krajnjih korisnika i slube za razvoj informacionog sistema. Ukoliko krajnji korisnik ima znanje o modeliranju i bazama bie u mogunosti da na bolji nain prenese slubi za razvoj IS poslovne potebe, to rezultuje boljim konanim informacionim sistemom.

 • Modeliranje i baze podataka - nastavakSvega 25% od ukupnog broja zavrenih projekata pone i nastavi da se koristi. Jedan od razloga je nedovoljno dobro uraena faza modelovanja.Slika govori hiljadu rei. Poeljno je znanje nekih od naina prikazivanja entiteta i veza izmeu njih (ERD Entity Relationship Diagram)

 • Modeliranje i baze podataka - nastavak 2Model ERD je poslednji u fazi idejnog razvoja projekta i na osnovu njega se formira fizika baza podataka u Access-u, SQL Server-u...Model mora na jasan nain da prikae sva poslovna pravila firme za koju se razvija informacioni sistem. Osnovno u modelu je da se prikau entiteti, njihovi atributi, veze izmeu entiteta i osobine tih veza. Ono to ne moe da se prikae dijagramom, mora da se zapie u dokumentaciji tekstom.

 • Modeliranje i baze podataka - nastavak 3Postoje razni standardi za prikaz ERD-a. Postoje i razni alati za razvoj i opis ERD-a:ERVINVisioRational Rose...

  (iako upoznati sa raznim standardima, posebno nam se svia standar kojim smo ovladali u okviru Oracle Academy obrazovanja)

 • Modeliranje i baze podataka nastavak 4

 • Modeliranje i baze podataka nastavak 5

 • Modeliranje i baze podataka nastavak 6

 • Modeliranje i baze podataka nastavak 7

 • Modeliranje i baze podataka nastavak 7Veza vie prema vie M:M se razreava uvoenjem novog entiteta. entitet EXAM koji povezuje STUDENT i SUBJECTNovi entitet moe da ima i svoje posebne atributedate (datum ispita) i grade (ocena)Za primarni klju moe da se uzme kombinacija stranih kljueva tabela koje povezuje ili da se uvede novi primarni klju.Ukoliko atribut moe da ima vie vrednosti po jednoj vrednosti primarnog kljua (za takav entitet se kae da nije u prvoj normalnoj formi), treba da se uvede novi entitet. student moe da ima nekoliko brojeva telefona (kuni, mobilni...) pa se uvodi novi entitet PHONE_NUM

 • Modeliranje i baze podataka nastavak 8

  PHONESTip kljua OpcionalnostNaziv koloneprimarni klju

  strani klju# (not null)* (not null)o * (not null)phone_idphonedescriptionstudent_id

  STUDENTSTip kljua OpcionalnostNaziv koloneprimarni klju

  # (not null)* (not null)o ostudent_idnameaddressbirth_date

 • Baza podataka

 • Baza podataka - nastavakcreate table students (student_id int constraint students_id_pk primary key,name nchar(20) constraint students_name_nn not null,address nchar(50),birth_date datetime);

  create table phones(phone_id int constraint phones_id_pk primary key,phone nchar(15) constraint phones_phone_nn not null,description nchar(10),student_id int constraint phones_students_fk foreign key references students(student_id));

 • Baza podataka nastavak 1insert into students (student_id, name, address, birth_date)values (1, 'Maja Jovic', 'Kosovska 5', '12-JAN-87');

  insert into subjects values (1, 'Matematika 1');

  insert into exams values (7, 6, 3, '15-SEP-07',10);

  insert into phones (phone_id, phone,description, student_id)values (8, '064-123-456', NULL, 6);

 • Baza podataka nastavak 2

 • Baza podataka nastavak 3

 • Trenutna situacija u kolamaTrenutna situacija je da se baze podataka ili ne rade ili rade tokom jedne kolske godine sa fondom od jedan ili dva asa nedeljno. Nae miljenje je da bi bilo poeljno da se izvodi nastava o bazama podataka tokom od jedne do dve godine sa fondom od dva asa nedeljno. Sa velikim akcentom na temi: modeliranje baze podataka (ERD).Setimo se da ova tema nije trenutno u programu.

 • Iskustvo u Raunarskoj gimnazijiU treoj godini u okviru predmeta Modeli i baze podataka (2 asa nedeljno i 30 asova blok nastave godinje) uenici ovladaju:teorijskim osnovama i istorijatom baza podatakadizajniranjem modela ERD upotrebom alata Visiopravljenjem XML dokumenatavalidacija XML dokumentakaskadna lista stilova i XML dokumenti prikazivanje XML dokumenta HTML dokumentomUML notacija u opisivanju objektno orjentisanih modela

 • Iskustvo u Raunarskoj gimnazijiU etvrtoj godini u okviru predmeta Modeli i baze podataka (2 asa nedeljno i 30 asova blok nastave godinje) uenici treba da ovladaju SQL jezikom (kreiranje tabela, unos podataka, manipulacija podacima, pisanje upita), administracija baze podataka, transakcije, sigurnost i zatita baze podataka.

 • Iskustvo sa Oracle Academy programomU Raunarskoj gimnaziji u okviru dodatne nastave, a od ove godine i u Matematikoj gimnaziji u redovnoj nastavi, uenici prate Oracle Academy program. Oracle Academy nudi izbalansirani nain uenje u on-line reimu i kontakta sa profesorom. Uenicima nudi razvoj znanja i upoznavanje sa dobrim tehnikama u modeliranju, kao i osnove u radu i razvoju fizike baze podataka (SQL standard).Kurs se izvodi u 140 asova. Mi smo u okviru nastave ceo program realizovale sa fondom od 100 asova. Nae miljenje je da je ovo jako efikasan i dobro organizovan nain rada.

 • Iskustvo sa Oracle Academy programomUenici prvog razreda Raunarske gimnazije, Stefan Mihailovi, Luka Hamza i Stefan Kuevi, su uestvovali sa radom Global Airlines, With us through space na meunarodnom takmienju u modeliranju podataka Global Data Modeling Competition i uzeli etvrto mesto. Konaan model je prikazan na sledeem slajdu.

 • Iskustvo sa Oracle Academy programomOracle Academy program se sastoji iz osnovnog i naprednog kursa. Osnovni kursdizajn baze podatakaosnove programiranja u SQL-uNapredni kursprogramiranje u PL/SQL-uIzvoenje nastave je organizovano nasajtu sa lekcijama i testovima sajtu sa direktnim pristupom Oracle Academy bazi

  *U naem obrazovnom sistemu samo mali segment svih ovih poslova pokriva obrazovni sistem.*Povezuje se krajnji korisnik sa bazama podataka modeliranje.*****