bavuru rehberi

Download Bavuru Rehberi

Post on 03-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3 Red

  T.C.

  TRAKYA KALKINMA AJANSI

  KK LEKL ALTYAPI

  MAL DESTEK PROGRAMI

  Yaayan ve Yaatan Trakya

  2016 Yl Proje Teklif ars

  Bavuru Rehberi

  Referans No: TR21-16-KA

  Son Bavuru Tarihi ve Saati: 18 Mart 2016 Saat 23:00 20

 • 2

  TR21-16-KA

  Bavuru Rehberi

  PROGRAM KNYES

  Program Ad Kk lekli Altyap Mali Destek Program

  (Yaayan ve yaatan Trakya)

  Program Referans No TR21-16-KA

  Programn Amac TR21 Trakya Blgesinin yaam kalitesi ve refah seviyesinin

  ykseltilmesidir.

  Programn ncelikleri

  1. Sosyokltrel altyapnn iyiletirilmesi

  2. Doal, tarihi ve kltrel alanlarn turizm amal kullanlmak zere

  altyaplarnn glendirilmesi

  3. Blgenin retim altyapsnn gelitirilmesi

  4. Blgede yenilenebilir enerji altyapsnn gelitirilmesi

  Programn Toplam Btesi 4.000.000 TL

  Ajansn Salayaca Destek

  Miktarlar ve Oranlar

  En az : 100.000 TL En fazla : 750.000 TL

  En az : %25 En fazla : % 75

  Proje Sresi En az : 12 ay En fazla : 15 ay

  Uygun Bavuru Sahipleri

  Mahalli dareler (l zel dareleri, Ky Muhtarlklar ve Mahalli

  dare Birlikleri)

  Dier Kamu Kurum ve Kurulular (Valilikler, Kaymakamlklar,

  Bakanlk bal ya da ilgili Blge, l ve le Mdrlkleri,

  Bakanlklara bal ya da ilgili Kurum, Kurulu, Merkez, Enstit ve

  Bakanlklar vb.)

  niversiteler ve niversitelere Bal Uygulama ve Aratrma

  Merkezleri, Faklteler, Yksekokullar, Enstitler

  Kamu Kurumu Niteliinde Meslek Kurulular (TOBBa bal

  odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odalar, meslek odalar ve

  bunlarn bir araya gelmek suretiyle oluturduklar st kurulular)

  Birlikler ve Kooperatifler

  Organize Sanayi Blgeleri (OSB) (Islah OSBler dahil)

  Kk Sanayi Siteleri (KSS)

 • 3

  TR21-16-KA

  Bavuru Rehberi

  NDEKLER

  TANIMLAR ..................................................................................................................... 5

  1. KK LEKL ALTYAPI MAL DESTEK PROGRAMI ............... 9

  1.1. GR ............................................................................................................................................. 9

  1.2. PROGRAMIN AMA VE NCELKLER .............................................................................. 11

  1.3. PROGRAMA LKN MAL KAYNAKLAR ................................................................ 15

  1.3.1. Program Dzeyi Mali Destek .............................................................................................................. 15

  1.3.2. Proje Dzeyi Mali Destek ..................................................................................................................... 15

  1.3.3. Proje Dzeyi E-Finansman ................................................................................................................ 15

  2. BU TEKLF ARISINA LKN KURALLAR ................................... 17

  2.1. UYGUNLUK KRTERLER ................................................................................................ 18

  2.1.1. Bavuru Sahiplerinin ve Varsa Ortaklarn ve tirakilerin Uygunluu ............................ 19

  2.1.1.1. Bavuru Sahiplerinin Uygunluu ....................................................................................................... 19

  2.1.1.2. Ortak(lar)n Uygunluu ......................................................................................................................... 22

  2.1.1.3. tiraki(ler)in Uygunluu .................................................................................................................... 22

  2.1.2. Projelerin Uygunluu ............................................................................................................................. 23

  2.1.2.1. Sre ................................................................................................................................................................ 23

  2.1.2.2. Yer .................................................................................................................................................................. 23

  2.1.2.3. Proje Konular ve Faaliyetleri ............................................................................................................ 23

  2.1.3. Maliyetlerin Uygunluu ......................................................................................................................... 25

  2.1.3.1. Uygun Maliyetler ...................................................................................................................................... 25

  2.1.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler .................................................................................................................. 27

  2.2. BAVURU EKL VE YAPILACAK LEMLER ......................................................... 29

  2.2.1. Bavuru Formu ve Dier Ekler ........................................................................................................... 29

  2.2.2. Bavuru Srasnda Sunulmas Gereken Destekleyici Belgeler: .............................................. 30

 • 4

  TR21-16-KA

  Bavuru Rehberi

  2.2.3. Szleme Aamasnda Sunulmas Gereken Belgeler: ................................................................. 32

  2.2.4. Bavurular Nereye ve Nasl Yaplacaktr? ..................................................................................... 35

  2.2.5. Telli Dosyalara Yerletirilecek Dokmanlarn Sras ................................................................ 38

  2.2.6. Bavurularn Alnmas in Son Tarih.............................................................................................. 39

  2.2.7. Daha Fazla Bilgi Almak in ............................................................................................................... 39

  2.3.1. n nceleme ................................................................................................................................................ 40

  2.3.1.1. dari Kontrol .............................................................................................................................................. 40

  2.3.1.2. Uygunluk Kontrol .................................................................................................................................. 42

  2.3.2. Mali ve Teknik Deerlendirme ............................................................................................................ 43

  2.4. DEERLENDRME SONULARININ BLDRLMES ............................................ 46

  2.4.1. Bildirimin erii ...................................................................................................................................... 46

  2.4.2. ngrlen Zaman izelgesi ................................................................................................................. 47

  2.5. SZLEME MZALANMASI VE PROJE UYGULAMA KOULLARI ................ 47

  3. PERFORMANS GSTERGELER .............................................................. 50

  4. EKLER ................................................................................................................. 53

 • 5

  TR21-16-KA

  Bavuru Rehberi

  TANIMLAR

  Kullanlan baz kavramlarn bu program kapsamndaki karlklar aadaki gibidir:

  Ajans: T.C. Trakya Kalknma Ajans,

  Agro-Turizm: (Tarm turizmi) Temel olarak kk iftiler olmak zere, ba, bahe, tarla, ahr, al, kmes vb tarmsal

  ve hayvanclk retim alanlar ile kk lekli veya geleneksel gda ileme tesisleri gibi faaliyet alanlarn ziyaret etmek,

  gnlk ilere katlmak, konaklamak gibi aktiviteleri ieren bir turizm ekli,

  Ara Rapor: Szlemede belirtilen dnemler itibaryla, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun

  olarak Yararlanc tarafndan proje uygulama sresince hazrlanan ve sunulan rapor,

  Ar-Ge: (Aratrma ve deneysel gelitirme) nsan, kltr ve toplumun bilgisinden oluan bilgi daarcnn artrlmas ve

  bu daarcn yeni uygulamalar tasarlamak zere kullanlmas iin sistematik bir temelde yrtlen yaratc almalar,

  Arkeoloji Turizmi: Arkeolojik alanlarn uygun ekilde restorasyon, restitsyon ve evre dzenlemelerinin yaplmas ile

  kullanarak koruma anlay ile srdrlebilir ve sorumlu turizm ilkelerine uygun olarak ziyarete almas,

  Ayni Katk: Bavuru sahipleri, ortak(lar) veya ibirlii yaplan dier gerek veya tzel kiilerin herhangi biri tarafndan

  yaplacak arazi, mal, malzeme, i gc, makine ve ekipman vb. katk,

  Bamsz Deerlendirici: Proje tekliflerini, bu rehberde belirtilen esaslara gre teknik, ekonomik, sosyal ve mali adan

  deerlendirmek zere, alannda en az 5 (be) yllk uzmanlk ve tecrbe birikimi olan, yksekretim kurumlar retim

  elemanlar ile kamu kurum ve kurulular personelinden Ajans tarafndan uygun bulunanlarn ilgili kurumlarca

  grevlendirilmesi veya Ajans tarafndan dier gerek kiiler arasndan hizmet alm yoluyla seilen uzmanlar,

  Bavuru Sahibi: Kalknma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Ynetmelii hkmleri erevesinde Ajanstan proje

  ve faaliyet destei almak zere Ajansa proje bavurusunda bulunan gerek veya tzel kii,

  Beyan Raporu: Yararlanclarn projelerindeki ilerlemelere ve harcamalara ilikin gncel bilgileri sunduklar rapor,

  Birincil Tarm Faaliyeti: Zirai rn ekme, hasat etme, tarla/bahe hazrlama almalar, fidan retimi, tohum alm,

  bitkisel retim, besi hayvancl, st srcl, balk retimi, canl hayvan alm, seraclk vb. konular ve bu faaliyetlere

  ynelik makine ekipman alm,

  Deerlendirme Komitesi: Bamsz deerlendiriciler tara