barcelona ?· 100% editada per: zoo de barcelona parcde la ciutadella. s/n 08003 - barcelona...

Download Barcelona ?· 100% Editada per: Zoo de Barcelona Parcde la Ciutadella. s/n 08003 - Barcelona Telefon…

Post on 21-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I

Barcelona-

El Zoo de Barcelonamb Madagascar

Madagascar s una illa molt ricaen espcies que es veuenamenaades per l'home,la desforestaci i la urbanitzaci.EI Zoo de Barcelona s'uneixa EAZA (European Association ofZoos and Aquariums) en l'esforper conservar-ne els espais naturalsi les espcies en extinci.

Ajuda'ns a protegirMadagascar,vine al Zoode Barcelona.

- -BarcelonaMembre de

UICNUnia Internacional per a laConservacio de la Natura

,J\\,)"-1 P \,,~,-"l( I ~II, "

C't l\l"'" "o 'c..'l "pevs de'''l'

4 Zoo de Barcelona

MiscellniaRecull de les ltimes notdesdel zoo de Barcelona

Cursos d~estiu2007

Agenda 21Tractem b la natura quan anem d'excursi?

EI nostre zooL'institut Jane Goodall obre la seva nova seu al Zoo

Enquesta

EducaciActivitats 2007

PsterBernat pescaire

Els nostres animalsLes gaseles tornen a l'frica

DossierLa importncia de l'a1imentad al zoo

Fitxa BotnicaEIroure

ReportatgeLa biodiversitat urbana del Zoo de Barcelona

Plantes medicinalsDent de lle

Qudern de campLa natura urbana

'. InvestigaciEIcomportament de les gaseles dorcas serveix com aeina per garantir l'xit del programa de reintroducd

Adoptants

Nius pera les grallesLa gralla (Corvus monedula) es un petit corv.d-famha d'ocells a la qual pertanyen tam be elcorb, la cornella o la garsa- que nia en foratsd arbres I edrflcrs I que habita tant en zonesobertes de camps I pastures com en algunesciutats, com ara la de Barcelona

En els darrers anys, pero, la gralla ha protagonltzat una de les davallades ms acusadesde l'ornitofauna catalana, de manera que I espccro ha desaparegut del 49% del territori onniava I ha patit una redUCCIsemblant en laseva presencia arreu

A Barcelona encara se'n troben petits nuells reproductors en llocs com Santa Mariadel Mar la Catedral la plaa Lesseps o elsvoltants de l'Hospital de Sant Pau, per lasrtuacio actual fa que s'estiguin prenent mesures per tal d'afavorir ne la conservaci ala ciutat

Una de les mesures ms Importants es lamstal lacr de caixes niu a diferents zonesque alberguen, havien albergat o poden esdevenir futures colnies de cria, que s el ques'ha comenat a fer al recinte del Zoo

EI Zoo col-labora en el projecte de pro-tecci de la gralla que duu a terme l'Ajun-tament de Barcelona amb Thalassia.

Zoo de Barcelona 5

reba lant per un Zoo ms sostenib e

"\

L'Equip Verd del Zoo planta una alzina en motiu de la seva constrtuc.o

A fi nais del 2006, el Zoo va presentar el Pla

d'acc. per a la sosterubihtat del Zoo deBarcelona 2005-2008, com a firmant de I Agen

da 21 de Barcelona, en pro d'una ciutat mes

sostenible EI Pla, que Ja s'ha comenat aposar en prctica, s fora arnbrcrs I cont22 actuacions en els camps de l'amb,ental,t-

zaci de la gesti (gesllo de resrdus. energiesrenovables, etc.), l'educaci I la protecci dela biodiversitat

Per facilitar ne la rrnpantacr. es va cons

trturr el dia 8 de mar l'Equip Verd del Zoo,format per una cmquantena de treballadors

6 Zoo de Barcelona

voluntaris de tots els departaments I empre-

ses concessionries del Zoo disposats a apar

tar energia I rrnaqtnaci a aquest projecte

Per conixer la feina que fa el Zoo en aquest

camp, el dia 29 de mar ens van visitar una

trentena de representants d'altres entitats

signatries del Comproms, en la primera VI-

sita 21 que organitza I Oflcina de l'Agenda 21de la Ciutat per a les mshtucror s adherides

Pots consultar el Pla d'acero del Zoo I adhem te tu tamb al Comcrorrns com a sig-

natari individual al web de l'Agenda 21 de

Barcelona www.bcn.catjagenda21. [AGENDA BeN]

Elefants entrenatsAI Zoo de Barceona s'estan duent a termeentrenaments mdics amb les dues femel es

d'elefant afric l'Ali I la SusiL'entrenament s'efectua sota l'assessora

ment dAlan Roocroft expert Internacional en

el maneig I entrenament d elefants L entre-

nament consisteix en el fet que les elefantes

mostrin les potes I les orelles a traves d'una

tanca de contacte protegit perque els les trac-

tin I examinin (SI escau) sense cap perill Len

trenament es fa amb la tcnica del refor po

Siti U (premis en forma de menjar I fehcitacro

verbal) S'hi fan servir targets (bastons amb

una bola a la punta) que indiquen a l'elefant

que ha de fer I com ha de col lacar-se

Zoo de Barcelona 7

"Perro"Malt sovr-t us cor-ier.rem ores per als .ostres ~ens nenes, pero avu

us preser tem un I bre per a vosaltres un ibre per a tots aquel s queteniu gossos que us estimeu aquests comoanys mprescmdrb-es que

voleu saber ne ms de a seva historia

Perro ens ho expl ca tot sobre e's gossos la seva apar Ci, la sevaevolucro els costums de les diferents cultures que n'han tingut al seu

voltant. els gossos de raa, els gossos mestissos o la seva apancr en

les arts (navei la, pintura escultura, Cinema, etc)

Aquesta obra va desqrar ar.t un seguit de delicioses Ii lustracionsque ens acosten als nostres records I ens presenten moltes pintures,

que potser no coneixem, en qu el gos, el nostre arme Inseparable, n's

el protagon ista

L'editorial Melusina ens presenta amb aquest llibre una nova col

leccio que s'anomena Srie Animal, en qu ens vol documentar ex-

hausvamer t sobre el regne animal Cada llibre ens acosta a un delsseus representants De moment han publicat Perro Horruqa I Cuca

racha, I segons ens d IU en Oesmond Marris a la contraportada sera

una col lecci que crear addrci

Podeu passar unes estones entranyables gaudint de la lectura queus proposa Perro I fer-ne partictps els vostres filis, que de ben sequ:sn uns enamorats de tota la fauna, I dels gossos en particular

B Zoo de Barcelona

Ttol:Autora:Editorial:Collecci6:

Perro

Susan McHugh

Melusina

Srie Animal

Barcelona,2007

Erions sotaontrol

Amb motiu de la celebraci del Dia Mundial del Medi Ambient. mem

bres de l'Equip Verd del Zoo I de l'Assocracio Galanthus van col lacar

el passat dia 5 de Juny un radioemissor a un exemplar d'eri fosc

(Er;naceus europaeus) EI propos.: de la Iniciativa es conixer l's queaquesta espcie protegida fa de I espai, terntons I rea vital del parc

zoolg IC per tal d'aval uar posteriorment la poblacr exrstent I proteg Ir

la Ja que es tracta de l'nica poblaci urbana d aquesta espcie de

qu es te coneixement

D'aquesta manera tambe es contribuir al coneixement d'aspectes

relacionats amb la biologia I comportament d'aquest insectrvor -elms gran de la Penlnsula- De fet fins ara al nostre pals aquest arn

mal se l'ha estudiat poc o gaireb gens I amb aixo es preten la millora

de la seva gesti I cor.servac., molt amenaada a tot l'Estat per, entre

d'altres factors la gran quantitat d'atropellaments que pateixen

EI llenguatge dels colorsal Parc Zoolgic de BarcelonaEis colors dels animals avisen criden l'atencro,

atrauen I altre sexe, foragiten els competidorsPera tambe n'hi ha que serveixen per dissimular,

enganyar

SI vols entendre el llenguatge dels colors

dels animals, et convidem al Parc Zoolgic de

Barcelonal

Emmarcat dins el cicle Colors i cincia delprojecte Barcelona Cincia 2007 en que pertrci

pen diferents museus I entitats cientfiques de

la ciutat I l'rea Metropolitana el Parc Zoolgic

de Barcelona ofereix un seguit d'activitats que,

durant els caps de setmana del mes de setembre,

us desvetllaran les relacions dels colors amb els

animals exhibits

EI llenguatge dels colorsMes de setembre del 2007

Podeu .mpur-rr-vos la qura des del web del ZooActivitat gratuita

Aula oberta del colorDissabtes, diumenges I festius de setembre del2007

Horan 1145,1245 I 1345Activitat gratuita

Parlem dels colorsDissabtes, diumenges I festius de setembre del2007

Horan de1230a1330

Durada aproximada 10 minuts per animalActivitat gratuita

Matins familiars: el llenguatge dels colorsHorari 16 I 30 de setembre del 2007de 10a 1230

Places limitades

Casals de zoologia: l'aula del colorPer a nens I nenes de 5 a 14 anys

Setmana del 3 al 7 de setembre del 2007Horaris de 9 a 16Places limitades

Matins al Zoo: els colors dels animalsPer a nens I nenes de 4 a 11 anys

15 de setembre del2007Horan de 10 a 13

Places limitades

Ms mtormaci www.zoobarcelona.com

Parc Zoolgic de Barcelona

Zoo de Barcelona 9

NaixementsLa nrrna .c-a ' comenanoent de estiu sor epoca de ar j er quees concentren a rnajorra de naixements Un dels ('les destacats s ed un tt de Goeld Ja que es la pr-mera legada qi.e ao.iesta espec ees reprodue x a nostre Zoo Aquest petit pr mat qi.e I u a les se vesd Ameflca de Sud es troba en greu per II d ext.nero

Tamb volem ressaltar, entre d'altres, els naixements d'una qrra'aSIS flamencs de Cuba, un cavall breto SIS emurs de cua anellada Iquatre txajs

10 Zoo de Barcelona

Ajudem les aus de Montjuc

La drvis. corporativa Natura i Leure de BSM

en coliaboracro amb el Parc Zoolocrc de

Barcelona I el Parc de lvlonturc. va preparar

una activitat pensada per facilitar aliment I

aixopluc als ocells del nostre entorn ms pro

per la muntanya de Montjulc

A la muntanya de Montjulc podem trobar

diferents especies d aus com mallerengues

xoriguers gavians argentats cotxes I fins I