BARBARA MARCINIAK DONOSITELJI NOVOG ?· Donositelji Novog Svitanja BARBARA MARCINIAK (Bringers of the…

Download BARBARA MARCINIAK DONOSITELJI NOVOG ?· Donositelji Novog Svitanja BARBARA MARCINIAK (Bringers of the…

Post on 07-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Donositelji Novog Svitanja BARBARA MARCINIAK (Bringers of the Dawn) Poglavlje 1 - Izaslanici iz jednog drugog vremena Mi smo Plejadanci, jedan energetski kolektiv i dolazimo iz vae budunosti. Iza nas je duga povijest. Nai preci su doli iz jednog svemira koji je ve iskusio zavretak. Vi sada radite na jednoj planeti koja upravo stoji pred zavretkom jednog ciklusa, a mi smo tu da vam pri tome pomognemo. Ova transformacija se najavljuje ve eonima. Ovo to se sada dogadja na zemlji odrazit e se na cijeli svemir. Zavretak ciklusa znai da vi shvatite tko ste vi, da bi mogli nastaviti ovaj experiment. Nai preci su doli iz jednog svemira koji je iskusio zavretak. Oni su spoznali da je Pra- Stvaratelj uzrok svega, odnosno da je uzrok svega iskustvo Pra-Stvaratelja kroz vrijeme. Oni su spoznali svoju pravu iskonsku prirodu, a to je MO STVARANJA. Kad su to spoznali, shvatili su da smo MI svi STVARATELJ. Kao i uvijek, kad jedna kreacija dodje do kraja svog puta, nai preci su imali IZBOR da se vrate ka Pra-Stvaratelju na jedan vii nivo ili da se jednostavno kreu dalje. Oni su se odluili da dodju u ovaj SVEMIR, jer su spoznali da ete i vi jednog dana biti spremni za zavretak ciklusa. Nai preci su bili jedni od originalnih stvaratelja planete Zemlje, stvaratelja koji su sa puno umijea i ljubavi sijali svijetove i civilizacije. Zbog njihovih kvalifikacija, voljeli su kreirati svijetove, ba onako kako dirigenti vole dirigirati orkestrom. Nai preci su takodjer i VAI preci, i mi vas rado zovemo naom starom obitelji, to vi zapravo i jeste. Nai preci su dali dijelove svoje DNA originalnim stvarateljima Zemlje i ta DNA je postala dio ovjeje genetike. U jednoj verziji naeg sada postoji jedno mjesto tiranije i nemira. Mi smo vidjeli vjerojatne verzije zemljine budunosti u kojima vlada ista takva tiranija i kaos. U trodimenzionalnoj stvarnosti vrijeme je jako krivo razumijeno. Vi vjerujete da se vrijeme mjeri u sekundama. Vrijeme je puno kompleksnije nego to vi moete zamisliti. Vrijeme zapravo kodira informacije i igra se s njima. Zbog toga se vi moete istovremeno kretati u razliitim realitetima ako vrijeme rastegenete, savijete, okrenete, uvinete. Vi moete takorei, skoiti na jednu eliptinu liniju i doivjeti bezbrojne realitete, jednostavno kreui se na toj elipsi i otkrivajui da vrijeme nije nita vrsto, kao niti stvarnost. Kao to stvarnost nije vrsta niti determinirana, tako nije niti budunost determinirana mi upravo zato vidimo sada tu mogunost, da promjenimo mogunosti za budunost za jednu puno pozitivniju budunost za Zemlju. Mi elimo ponovo donijeti svjetlost na Zemlju i dovesti Zemlju do njene prvobitne SVRHE, a to je da postane velianstveno intergalaktiko sjedite za razmjenu informacija. Tako smo doli natrag u vremenu, da posadimo sjeme koje e izazvati promjenu na bolje. Ova promjena nee utjecati samo na Zemlju, nego na vau budunost, nau sadanjost i itav svemir. To su fantastine novosti. Vi ste inkarnirani na Zemlji u mjestu i vremenu u kojem slijedi znaajna evolucija. Jedan veliki skok u razvoju e se desiti uskoro i vi ste doli da sudjelujete u njemu. Vi niste sami i preputeni sami sebi, jer puno drugih energija dolazi sada, da sudjeluju takodjer u tom velikom projektu. Oko Zemlje se sada skupljaju matiini brodovi koji slue kao transformatori energije. Na Zemlju sada dolaze svjetlosna zraenja od starih i prastarih zvjezdanih sistema, koji s vama rade ve eonima. Ova zraenja svjetlosti odnosno zraenja informacija su usmjereni direktno na Zemlju. Kada se ove informacije alju prema Zemlji, vae tijelo mora biti u mogunosti primiti to zraenje, mora ih moi transformirati i proslijediti dalje svima drugima oko vas u vaoj okolini. Mnogi od vas e uspostaviti direktnu telepatsku vezu sa tim matinim brodovima i vi ete moi primati raznorazne informacje po elji. Ovo to sada slijedi na Zemlji je jedna evolucija super-svjesnosti, VAA evolucija u najvei mogui aspekt vaeg bia. Ne brinite se kako ete vi postati to super-svjesno bie, VI to ve jeste, VI se samo morate toga sjetiti. Od vremena Harmonine Konvergencije (1987) gusti zastori oko Zemlje sa kojima je Zemlja bila do tada okruena razrijedjuju se i rastvaraju. Od tada ste vi konstantno bombardirani sa tom energijom iz svemira i nivo te energije se konstantno poveava, u onolikom stupnju u kojem ste vi to u stanju podnijeti. Vi se sada jako ubrzano razvijate i svaka godina sada e vam se uiniti kao 10 godina koje ste proivjeli u prolom stoljeu. Osjetite koliko ste ve do sada postigli u svom osobnom razvoju i osjetite tko ete biti ako i dalje nastavite tim tempom. Bit e kao da ste ivjeli sto godina u jednom desteljeu. VI ete biti preplavljeni sjeanjima kao i mnogim drugim stvarima. Mnogi od vas e poduzeti putovanja svemirskim brodovima u razne dijelove sunevog sistema. Dok vi sada ulazite u Doba Svjetla, otvorit e vam se mnogi novi svijetovi o kojima niste ni sanjali da bi mogli postojati.

2

Vi ste se kretali kroz mnoga druga doba: bronano, eljezno, industrijsko, informatiko. Kroz sva ova doba uili ste lekcije o sadjenju, kultiviranju, uzgajanju - jednostavno o mogunostima manifestacije ivota u treoj dimenziji. SADA se blii jedan veliki PRIJELAZ, jedan dimenzionalni pomak, kroz koji se gustoa tree dimenzije smanjuje, tako da se moete kretati u vilje dimenzije u kojima tijelo nema takvu gustou materije. VI ste doli ovamo, jer ste eljeli ovladati svojim evolucionarnim procesom i jer ste eljeli ivjeti s njim. To e biti jako uzbudljivo, jer to znai da ete istovremeno funkcionirati u razliitim stvarnostima. SVI mogui odgovori na vaa pitanja su zakopani duboko u vama. Pitanja koja vam sada naviru u vau svijest, dolaze u vau svijest da bi VI nali odgovore na njih u VAMA SAMIMA. DA bi VI dobili te odgovore, vi morate kao prvo vjerovati da su sve informacije pohranjene u VAMA. ovjeanstvo ui sada jednu velianstvenu lekciju. Ta lekcija je da vi spoznate vau BOANSTVENOST, vau povezanost sa Pra-Stvarateljem i sa svime to postoji. Lekcija je da je SVE POVEZANO i da ste VI DIO SVEGA. Postoji nebrojeno mnogo kultura i drutava u irinama svemira i ove kulture i drutva su od samog poetka dolazili i odlazili na vas planet. Ne samo mi - Plejadanci smo doli da vam pomognemo, mi smo samo jedna grupacija. Tu su mnogi i svi su oni tu iz razliitih razloga. Veina ih je tu zbog podizanja razine vae svijesti, ali mnogi su tu i iz drugih razloga. U vaoj povijesti, vi ste se kretali kroz mnoga vana razdoblja. Mnogi od vas su prije eona dobili mogunost, kroz rad sa viim nivoima upoznati Zemlju i raditi na Zemlji. Upoznati ste sa tekoama kroz koje je Zemlja prolazila, kao naprimjer, koliko puta su se Zemljina kora i kontinenti pomicali i koliko puta je dola pomo s neba. Informacija je tada bila iskrivljena, kada se one koji su doli s neba i koji su vam pomogli u vaem razvoju pretvorilo u BOGOVE. Kao djeca koja idoliziraju odrasle, jer mogu neto to oni ne mogu, vae drutvo je pretvorilo u Bogove one koji su bili tehnoloki razvijeniji i koji su mogli raditi stvari koje vi niste mogli. VI ste tu da promjenite upravo TAJ koncept, nain na koji nastaju TAKVA vjerovanja. Trodimenzionalni svijet je svijet velikih izazova, koji dozvoljava fantastina ogranienja. Kroz ta ogranienja se formiraju strukture i kroz taj proces ograniavanja i obezgrani avanja, vi uite da ste vi zapravo dio PraStvaratejla i da je PraStavratelj taj koji eli osjetiti to ISKUSTVO. VI ste velianstveni, lanovi Obitelji Svjetla i vi ste doli ovaj put na Zemlju sa zadatkom da kreirate PROMJENU, POMAK, da pomognete pri prijelazu. Ljubav je pri tome kljuni element. SVEMIR se sastoji od ljubavi. Sadanja tehnologija na Zemlji e se moi razviti samo do jednog odredjenog stupnja, jer ovjeanstvo jo uvijek ne razumije da je ljubav neophodno potrebna. Energija moe poprimiti sve mogue forme kreativnosti, ali kad je pri tome osnovni motiv pohlepa ili mrnja, ili bilo koja druga emocija koja ne tei prema svjetlu, moe se napredovati samo do odredjenog stupnja razvoja. Za ovaj stupanj vibracija (vodjeni npr. mrnjom ili pohlepom) stoji na raspolaganju samo jedna ograniena mjera informacija. Ako je netko u stanju da osjea ljubav, ljubav prema svemu postojeem, njemu su sve mogunosti otvorene. VA plan je donijeti natrag na zemlju koncept SVJETLA, koji je koncept INFORMACIJE i koncept LJUBAVI koja je kreativnost. Za ovakav plan su potrebni upravo odmetnici kao Obitelj Svjetla, da dodju u sistem koji je eonima bio preteno mraan i da izazovu promjenu. Mi smo takodjer odmetnici, kao i VI. Na vlastiti sistem takodjer treba transformaciju. MI djelujemo kao inicijator kroz Obitelj Svjetla u raznim sistemima da bi tako promjenili na vlastiti sistem. Ako VI sa ljubavlju i odgovornosti podiete svoj nivo svjesnosti, to nas hrani, jaa nas i iri nau svijest, tako da se mi moemo dalje razvijati. Tako da - kako smo mi prijatelji i pomagai VAMA, vi pomaete nama na isti nain. Kud e vas odvesti ova promjena? Mi elimo da vi postanete kvalificirani da stvarate i oblikujete SVEJSNO druge svjetove. Vi se sada pripremate da date vau etvu dalje, da pripremite sjeme i da budete vrsta koja e biti posijana u mnoge nove svjetove koji se upravo formiraju. Zato jer su u vaem sjeanju pohranjene informacije o tome to se sve deavalo na Zemlji, vi ete biti sposobni da UITE druge i da svjesno drite pravac u kojem e se ti novi svjetovi razvijati. Vi upravo sudjelujete u jednom grandioznom planu. SVI ste VI eljeli doi upravo u ovo vrijeme na OVO mjesto. Bili ste sigurni da ete u tom planu uspjeti. Osim toga, prije nego to ste doli ovamo, bilo vam je reeno da ete dobiti svu moguu pomo koju budete trebali, na raznim tokama vaeg razvitka, razni entiteti e doi u vas ivot i aktivirati vas i podsjetiti vas, ali ne i da ce odraditi vas posao za vas. MI smo jedan od tih AKTIVATORA , mi smo katalizator. Kad vi ujete Plejadanci, vi osjeate povezanost, jer vam mi pruamo potporu da otkrijete vae vlastite informacije, vae vlastito znanje. Dok radimo s vama, naa namjera je da se vi sjetite tko ste VI, tako da