Baocaohc stronger

Download Baocaohc stronger

Post on 04-Jul-2015

326 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. GVHD: Ung ng KhoaTrng Phc Hong Tun V HSTH: Th Huyn L Th Thu Hng</li></ul> <p> 2. KIN THC C BNA. Nguyn tc chuyn ng bngphn lc:Trong mt h kn ng yn,theo nh lut bo ton nglng: nu c mt phn cah chuyn ng theo mthng th phn cn li ca hphi chuyn ng theohng ngc li. Chuynng theo nguyn tc gi Chuyn ng git lil chuyn ng bng phn ca sng khi bn.lc. 3. B. ng c phn lc, tn la1. ng c phn lc ng c phn lc l ng c hot ng trnnguyn tc chuyn ng bng phn lc. T na sau th k XX my bay thuc loi s dngng c phn lc mi ra i. Phn u cang c c my nn nn v ht khng kh tchy nhin liu. Khi nhin liu chy, hn hp khsinh ra pht v pha sau va to ra phn lc ymy bay, va lm quay tuabin ca my nn. 4. 2. Tn la ng c tn la cng hot ng trnnguyn tc chuyn ng bng phn lc.Tuy nhin n khng cn n mi trngkh quyn bn ngoi, v tn la c mangtheo c cht oxi ha, lm nhin liu chy. Hai yu t nh hng n vn tc tnla: khi lng, vn tc ca kh pht ra vkhi lng ca v tn la vi khi lngnhin liu cha trong n. 5. THC HNH CH TO TNLA NCA. Nguyn Tc hotng ca tn la nc-Tn la nc hot ngda trn nguyn tc lc vphn lc (chuyn ng bngphn lc), nhin liu lnc v kh. -Th tch nc bng 1/3 th tch bnh.www.vietastro.org 6. B. Cch lm tn la nc1. Cc b phn ca tnla:a. ThnLy 1 chai pepsi hoc chainc khong 1.5 lt loic ng knh ming21mm (chai Pepsi, Coca-cola,nc khong). 7. b. CnhGiy ba cng haynha mm ct theomu. Dng keo nnhay keo 2 mt dn vothn chai theo 3hng u nhau (120) 8. c. u tn la Tn la khng d Ly 1 chai PET hoc chai nc khong 1.5 lt ct on 1/4 chai bt u t ming chai 9. Tn la c d - Ly 1 chai PET 1.5 lt ct on 1/3 chai bt u t ming chai - Ly on u chai va ct, ct tip ra lm 2 on nh hnh v - Ct 3 mu trn on chai gi mi tn la 10. Cch lp rp:Dng keo 2 mt, keo nn, v bng keo mu bn ln(5cm) dn cc phn ca tn la li Tn la nc khng d Tn la nc c d 11. Sau khi hon chnh 12. Cch lm d:- Dng vi d hay nilon din tch 1m2 (1m x1m), ct trn- X t 8 (hoc 12 l)- Dng dy d ctthnh 8 on bngnhau lun vo 8 l trnd- Ct tht nt 8 udy 13. 2. Gin phngChun b: 1m ng PVC ng knh 21mm: ct 4 on di15cm,1 on di 35cm. 1 on 5cm ng PVC ng knh 40mm.- 3 u bt ng 21mm- 2 co ch T- 8 si dy rt nha- 1 van xe my- 1 ming xm xe- Keo dn ng nc PVC- 1 cun keo la qun ng nc 14. a. Kha tn la Dng 6 si dy rt nha qun quanh on ng 35cm C c nh 6 si dy li v dng keo nn gia c thm Lun ng 40cm vo cc kha ngm dy rt vo ngnh c chai 15. b. Van bm :- Dng 1 van xe my- Ly 1 u bt ng 21mm, dng mi daoh nng, khot 1 l trn c ng knhbng ng knh van xe.- Dng xm xe (rut xe) lm gion chng xhi. Ct mt mu xm xe hnh trn nht vavo u bt ng 21mm. Khot 1 l nh sva van xe. phn cao su ny gia vanv u bt. Vn c xit cht van vi u b 16. c. Lp rp gin phng: - Gn cc don ng nc v dng keo dn ng nc c nh. - ng phng tn la c nh gc bn trong khong 700-800 so vi mt t. 17. Sn phm cui cng</p>